KEGG   ENZYME: 2.7.7.49Help
Entry
EC 2.7.7.49                 Enzyme                                 

Name
RNA-directed DNA polymerase;
DNA nucleotidyltransferase (RNA-directed);
reverse transcriptase;
revertase;
RNA-dependent deoxyribonucleate nucleotidyltransferase;
RNA revertase;
RNA-dependent DNA polymerase;
RNA-instructed DNA polymerase;
RT
Class
Transferases;
Transferring phosphorus-containing groups;
Nucleotidyltransferases
BRITE hierarchy
Sysname
2'-deoxyribonucleoside-5'-triphosphate:DNA deoxynucleotidyltransferase (RNA-directed)
Reaction(IUBMB)
a 2'-deoxyribonucleoside 5'-triphosphate + DNAn = diphosphate + DNAn+1 [RN:R00379]
Reaction(KEGG)
Substrate
2'-deoxyribonucleoside 5'-triphosphate [CPD:C00677];
DNAn [CPD:C00039]
Product
diphosphate [CPD:C00013];
DNAn+1 [CPD:C00039]
Comment
Catalyses RNA-template-directed extension of the 3'- end of a DNA strand by one deoxynucleotide at a time. Cannot initiate a chain de novo. Requires an RNA or DNA primer. DNA can also serve as template. See also EC 2.7.7.7 DNA-directed DNA polymerase.
History
EC 2.7.7.49 created 1981, modified 1982
Orthology
K00986  
RNA-directed DNA polymerase
K11126  
telomerase reverse transcriptase
K21037  
Hepadnavirus DNA polymerase / reverse transcriptase / RNase H
K21038  
reverse transcriptase
Genes
HSA: 
7015(TERT)
PTR: 
101058547(TERT)
PPS: 
100993498(TERT)
GGO: 
101129159(TERT)
PON: 
NLE: 
101175959(TERT)
MCC: 
709865(TERT)
MCF: 
102141055(TERT)
CSAB: 
103214928(TERT)
RRO: 
104668701(TERT)
RBB: 
108513704(TERT)
CJC: 
SBQ: 
101033079(TERT)
MMU: 
21752(Tert)
RNO: 
301965(Tert)
CGE: 
100774541(Tert)
NGI: 
103749674(Tert)
HGL: 
101706965(Tert)
CCAN: 
109698261(Tert)
OCU: 
TUP: 
102469468(TERT)
CFA: 
403412(TERT)
AML: 
105237456(TERT)
UMR: 
103679263(TERT)
ORO: 
101386324(TERT)
FCA: 
100144612(TERT)
PTG: 
102971944(TERT)
AJU: 
106985112(TERT)
BTA: 
518884(TERT)
BIU: 
109575079(TERT)
PHD: 
102335244(TERT)
CHX: 
102187716(TERT)
OAS: 
100126866(TERT)
SSC: 
492280(TERT)
CFR: 
102510014(TERT)
CDK: 
105102193(TERT)
BACU: 
103011022(TERT)
LVE: 
103088173(TERT)
OOR: 
101289653(TERT)
ECB: 
100630695(TERT)
EPZ: 
103553592(TERT)
EAI: 
106835880(TERT)
MYB: 
102238613(TERT)
MYD: 
102760152(TERT)
HAI: 
109371675(TERT)
RSS: 
109454191(TERT)
PALE: 
102895256(TERT)
LAV: 
100676312(TERT)
TMU: 
MDO: 
103104146(TERT)
SHR: 
100914433(TERT)
OAA: 
102060413(TERT)
GGA: 
420972(TERT)
MGP: 
104910192(TERT)
CJO: 
107309452(TERT)
APLA: 
101791475(TERT)
ACYG: 
106045034(TERT)
TGU: 
101233273(TERT)
GFR: 
102036521(TERT)
FAB: 
101821512(TERT)
PHI: 
102107935(TERT)
PMAJ: 
107200300(TERT)
CCW: 
104685843(TERT)
FPG: 
101915763(TERT)
FCH: 
102047198(TERT)
CLV: 
102094253(TERT)
EGZ: 
104128514(TERT)
AAM: 
106492846(TERT)
ASN: 
102382597(TERT)
AMJ: 
102562972(TERT)
PSS: 
102449817(TERT)
CMY: 
102930177(TERT)
CPIC: 
101947379(TERT)
ACS: 
103278585(tert)
PVT: 
110080890(TERT)
PBI: 
103054955(TERT)
GJA: 
XLA: 
373635(tert.L)
XTR: 
101731917(tert)
NPR: 
108797611(TERT)
DRE: 
796551(tert)
SRX: 
107714753(tert)
SANH: 
107659343(tert)
SGH: 
CCAR: 
IPU: 
108274792(tert)
AMEX: 
103046547(tert)
TRU: 
101064919(tert)
TNG: 
LCO: 
104920435(tert)
NCC: 
104952726(tert)
MZE: 
101471256(tert)
OLA: 
100049443(tert)
XMA: 
102237215(tert)
PRET: 
103472108(tert)
NFU: 
107383216(tert)
CSEM: 
103394651(tert)
LCF: 
108900386(tert)
HCQ: 
109519612(tert)
BPEC: 
110167527(tert)
SASA: 
106570713(tert)
ELS: 
105027725(tert)
SFM: 
108933422(tert)
LCM: 
102365365(TERT)
CMK: 
103176217(tert)
CIN: 
SPU: 
100169700(TERT-S) 105447117 575612(TERT-L)
APLC: 
SKO: 
AME: 
692346(Tert)
BIM: 
BTER: 
SOC: 
AEC: 
PBAR: 
HST: 
LHU: 
PGC: 
TCA: 
658162(Tert)
BMOR: 
733090(Tert)
PMAC: 
PXY: 
API: 
100750257(TERT)
DNX: 
PHU: 
ZNE: 
DPX: 
TUT: 
LOA: 
CRG: 
MYI: 
OBI: 
LAK: 
EPA: 
ADF: 
AQU: 
ATH: 
AT5G16850(TERT)
CSAT: 
EUS: 
BRP: 
BNA: 
BOE: 
THJ: 
CPAP: 
CIT: 
CIC: 
TCC: 
GRA: 
GHI: 
EGR: 
GMX: 
PVU: 
VRA: 
VAR: 
CCAJ: 
CAM: 
ADU: 
AIP: 
LJA: 
Lj3g3v0839410.1(Lj3g3v0839410.1) Lj3g3v0839410.2(Lj3g3v0839410.2)
LANG: 
FVE: 
PPER: 
PMUM: 
PAVI: 
MDM: 
PXB: 
ZJU: 
CSV: 
CMO: 
MCHA: 
CMAX: 
CMOS: 
RCU: 
JCU: 
HBR: 
JRE: 
VVI: 
SLY: 
SPEN: 
SOT: 
CANN: 
NTA: 
NSY: 
NTO: 
INI: 
SIND: 
OEU: 
HAN: 
BVG: 
SOE: 
NNU: 
OSA: 
OBR: 
BDI: 
ATS: 
109760004(LOC109760004)
SBI: 
ZMA: 
732781(TERT)
SITA: 
PDA: 
EGU: 
MUS: 
DCT: 
AOF: 
ATR: 
MNG: 
OLU: 
OTA: 
BPG: 
MIS: 
MPP: 
CME: 
GSL: 
SCE: 
YLR318W(EST2)
AGO: 
ERC: 
KLA: 
KMX: 
LTH: 
VPO: 
ZRO: 
CGR: 
NCS: 
NCAS_0J01010(NCAS0J01010)
NDI: 
NDAI_0J01750(NDAI0J01750)
TPF: 
TPHA_0K01500(TPHA0K01500)
TBL: 
TBLA_0E01290(TBLA0E01290)
TDL: 
TDEL_0D03180(TDEL0D03180)
KAF: 
KAFR_0A06610(KAFR0A06610)
PPA: 
DHA: 
PGU: 
LEL: 
CAL: 
CTP: 
COT: 
CDU: 
YLI: 
CLU: 
CAUR: 
SLB: 
AWJ20_200(EST2)
NCR: 
NTE: 
NEUTE1DRAFT19417(NEUTE1DRAFT_19417)
SMP: 
PAN: 
TTT: 
CTHR: 
TMN: 
FGR: 
FPU: 
FVR: 
FOX: 
MAW: 
MAJ: 
CMT: 
PLJ: 
VAL: 
CFJ: 
ELA: 
PFY: 
SSL: 
BFU: 
MBE: 
PSCO: 
GLZ: 
ANI: 
AFM: 
AOR: 
AFV: 
ACT: 
NFI: 
PDP: 
CPW: 
PBL: 
PBN: 
URE: 
ABE: 
TVE: 
AJE: 
PNO: 
PTE: 
TML: 
SPO: 
CNE: 
CNB: 
CGI: 
PSQ: 
MRR: 
WIC: 
UMA: 
PFP: 
MGL: 
ECU: 
EIN: 
EHE: 
ERO: 
NCE: 
DDI: 
ACAN: 
TAN: 
TPV: 
TOT: 
BEQ: 
BBO: 
BBOV_I004800(19.m02331)
TET: 
PTM: 
GTT: 
TBR: 
TCR: 
LMA: 
LIF: 
LDO: 
LMI: 
LBZ: 
GLA: 
ECE: 
ECS: 
ELX: 
ELH: 
EUN: 
KMI: 
CRO: 
HDE: 
KIN: 
YEL: 
YAL: 
AT01_361(ltrA) AT01_380(ltrA)
DZE: 
XBO: 
HSM: 
XCC: 
XCB: 
XCA: 
RHD: 
VCH: 
VCJ: 
VCO: 
VCM: 
VHA: 
VCA: 
VEX: 
VRO: 
VEJ: 
VAU: 
VFL: 
VBR: 
VFI: 
VF_1044(rrt)
PGB: 
PAU: 
PDK: 
PAEU: 
PPSE: 
PPW: 
PFN: 
PSA: 
PSZ: 
PSC: 
PBM: 
PDR: 
PSK: 
PCH: 
PALK: 
AVN: 
AVL: 
AVD: 
ACX: 
AJO: 
SFR: 
SBL: 
SBM: 
SBN: 
SBT: 
SBS: 
SHP: 
SSE: 
SHE: 
SHM: 
SWP: 
SPSW: 
AMAL: 
AMAE: 
GAG: 
LPN: 
LPU: 
LPM: 
LPA: 
LPE: 
LOK: 
TNI: 
HCH: 
HAM: 
ABO: 
TOR: 
GPB: 
RSL: 
RPI: 
REH: 
H16_A2488(h16_A2488)
RME: 
CTI: 
CCUP: 
CUU: 
CUH: 
BVI: 
BCN: 
BCH: 
BCM: 
BCT: 
BLAT: 
BUG: 
BGF: 
BYI: 
BUE: 
BUZ: 
BPH: 
BRH: 
BFN: 
OI25_1955(ltrA)
BPT: 
AXN: 
AXX: 
RSB: 
POL: 
AJS: 
ACRA: 
BSY15_658(ltrA)
VEI: 
CKE: 
HAR: 
JAL: 
CPRA: 
GCA: 
THU: 
APP: 
GSU: 
GUR: 
GEO: 
GEB: 
GSB: 
DDS: 
DRT: 
SAT: 
SFU: 
WOL: 
WRI: 
WED: 
SMD: 
RTR: 
OAN: 
BBT: 
NWI: 
NHA: 
BAPI: 
MEE: 
PDE: 
NAR: 
SSAN: 
MGM: 
AFI: 
BAR: 
BAH: 
BAI: 
BAX: 
BANT: 
BANS: 
BANH: 
BANV: 
BCE: 
BCA: 
BCZ: 
BCR: 
BCU: 
BCQ: 
BAL: 
BNC: 
BCEF: 
BMYC: 
BMQ: 
BMEG: 
BG04_5670(ltrA)
BEO: 
GWC: 
SPA: 
SNP: 
SAGR: 
SEQ: 
SEZO: 
SEQU: 
STB: 
LRE: 
AUR: 
CBL: 
CSR: 
CPAS: 
CFM: 
AMT: 
AOE: 
ESU: 
FPA: 
RHO: 
LACY: 
ERE: 
DHD: 
DAE: 
AWO: 
TEX: 
TPD: 
NTH: 
APR: 
MVA: 
RHA: 
ROP: 
SMA: 
SBH: 
SGU: 
SAMB: 
KSK: 
KAU: 
MPH: 
FRA: 
FRE: 
APRE: 
STP: 
CAI: 
SYP: 
TEL: 
DSL: 
CMP: 
LBO: 
HHG: 
PSEU: 
AMR: 
MAR: 
MPK: 
CAN: 
HAO: 
CWA: 
GEE: 
CHON: 
CYT: 
CYP: 
CYC: 
CYH: 
CYJ: 
TER: 
MIC: 
ARP: 
OAC: 
ONI: 
MPRO: 
CEP: 
GVI: 
ANA: 
AVA: 
ANB: 
ACY: 
AWA: 
CSG: 
RIV: 
SCS: 
RRS: 
RCA: 
CAU: 
CHL: 
HAU: 
SNG: 
RBA: 
ACM: 
TSA: 
SUS: 
FNU: 
SMF: 
BTH: 
BTHO: 
BFS: 
BVU: 
BDO: 
BOA: 
BCEL: 
BCAE: 
PARC: 
TOH: 
BVS: 
PEO: 
AFD: 
ASH: 
RBC: 
ASX: 
HHY: 
MGOT: 
MgSA37_00106(ltrA_1) MgSA37_03825(ltrA_3)
FAE: 
CPB: 
PVI: 
PLT: 
PAA: 
PRS: 
PMO: 
KOL: 
LFC: 
LEG: 
MAC: 
MBA: 
MBY: 
MBW: 
MBAR: 
MMA: 
MMAZ: 
MMJ: 
MMAC: 
MVC: 
MEK: 
METM: 
MSJ: 
MSZ: 
MSW: 
MBU: 
MPY: 
MHZ: 
MHU: 
LOKI: 
 » show all
Taxonomy
Reference
1  [PMID:4316300]
  Authors
Baltimore D.
  Title
RNA-dependent DNA polymerase in virions of RNA tumour viruses.
  Journal
Nature. 226 (1970) 1209-11.
Reference
2  [PMID:4316301]
  Authors
Temin HM, Mizutani S.
  Title
RNA-dependent DNA polymerase in virions of Rous sarcoma virus.
  Journal
Nature. 226 (1970) 1211-3.
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 
IUBMB Enzyme Nomenclature: 
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 
BRENDA, the Enzyme Database: 
CAS: 
9068-38-6

DBGET integrated database retrieval system