KEGG   ENZYME: 3.4.24.84Help
Entry
EC 3.4.24.84                Enzyme                                 

Name
Ste24 endopeptidase
Class
Hydrolases;
Acting on peptide bonds (peptidases);
Metalloendopeptidases
BRITE hierarchy
Reaction(IUBMB)
The peptide bond hydrolysed can be designated -C!aaX in which C is an S-isoprenylated cysteine residue, a is usually aliphatic and X is the C-terminal residue of the substrate protein, and may be any of several amino acids
Reaction(KEGG)
(other) R09845
Show
Comment
Type example of peptidase family M48. One of two enzymes that can catalyse this processing step for mating a-factor in yeast. Subsequently, the S-isoprenylated cysteine residue that forms the new C-terminus is methyl-esterified and forms a hydrophobic membrane-anchor.
History
EC 3.4.24.84 created 2003
Pathway
Terpenoid backbone biosynthesis
Biosynthesis of antibiotics
Orthology
K06013  
STE24 endopeptidase
Genes
HSA: 
10269(ZMPSTE24)
PTR: 
456790(ZMPSTE24)
PPS: 
100970881(ZMPSTE24)
GGO: 
101124765(ZMPSTE24)
PON: 
100445390(ZMPSTE24)
NLE: 
100580430(ZMPSTE24)
MCC: 
693765(ZMPSTE24)
MCF: 
102124521(ZMPSTE24)
CSAB: 
103225035(ZMPSTE24)
RRO: 
104654890(ZMPSTE24)
RBB: 
108530405(ZMPSTE24)
CJC: 
100404786(ZMPSTE24)
SBQ: 
101036777(ZMPSTE24)
MMU: 
230709(Zmpste24)
RNO: 
313564(Zmpste24)
CGE: 
100752728(Zmpste24)
NGI: 
103735142(Zmpste24)
HGL: 
101719964(Zmpste24)
CCAN: 
109691577(Zmpste24)
OCU: 
100339077(ZMPSTE24)
TUP: 
102488374(ZMPSTE24)
CFA: 
482460(ZMPSTE24)
AML: 
100475834(ZMPSTE24)
UMR: 
103682403(ZMPSTE24)
ORO: 
101385366(ZMPSTE24)
FCA: 
101098069(ZMPSTE24)
PTG: 
102962313(ZMPSTE24)
AJU: 
106988418(ZMPSTE24)
BTA: 
538104(ZMPSTE24)
BOM: 
102279930(ZMPSTE24)
BIU: 
109556450(ZMPSTE24)
PHD: 
102339757(ZMPSTE24)
CHX: 
102187287(ZMPSTE24)
OAS: 
101122230(ZMPSTE24)
SSC: 
106507628(ZMPSTE24)
CFR: 
102513271(ZMPSTE24)
CDK: 
105103373(ZMPSTE24)
BACU: 
103005743(ZMPSTE24)
LVE: 
103083759(ZMPSTE24)
OOR: 
101283138(ZMPSTE24)
ECB: 
100053993(ZMPSTE24)
EPZ: 
103553565(ZMPSTE24)
EAI: 
106823124(ZMPSTE24)
MYB: 
102255996(ZMPSTE24)
MYD: 
102767278(ZMPSTE24)
HAI: 
109383344(ZMPSTE24)
RSS: 
PALE: 
102877776(ZMPSTE24)
LAV: 
100671677(ZMPSTE24)
TMU: 
MDO: 
100032108(ZMPSTE24)
SHR: 
100920548(ZMPSTE24)
OAA: 
GGA: 
419572(ZMPSTE24)
MGP: 
100544679(ZMPSTE24)
CJO: 
107323906(ZMPSTE24)
APLA: 
101804121(ZMPSTE24)
ACYG: 
106046579(ZMPSTE24)
TGU: 
100231385(ZMPSTE24)
GFR: 
102041654(ZMPSTE24)
FAB: 
101816326(ZMPSTE24)
PHI: 
102109318(ZMPSTE24)
PMAJ: 
107214170(ZMPSTE24)
FPG: 
101923920(ZMPSTE24)
FCH: 
102046935(ZMPSTE24)
CLV: 
102088895(ZMPSTE24)
EGZ: 
104132579(ZMPSTE24)
AAM: 
106484730(ZMPSTE24)
ASN: 
102375008(ZMPSTE24)
AMJ: 
102559014(ZMPSTE24)
PSS: 
102459280(ZMPSTE24)
CMY: 
102931404(ZMPSTE24)
CPIC: 
101941073(ZMPSTE24)
PVT: 
110089673(ZMPSTE24)
PBI: 
103067619(ZMPSTE24)
GJA: 
107116666(ZMPSTE24)
XLA: 
108709595(zmpste24.S) 447784(zmpste24.L)
XTR: 
550009(zmpste24)
NPR: 
108788282(ZMPSTE24)
DRE: 
334380(zmpste24)
SRX: 
SANH: 
SGH: 
CCAR: 
IPU: 
108270277(zmpste24)
AMEX: 
103025887(zmpste24)
TRU: 
101076024(zmpste24)
TNG: 
LCO: 
104922169(zmpste24)
NCC: 
104962200(zmpste24)
MZE: 
101484452(zmpste24)
OLA: 
101167159(zmpste24)
XMA: 
102227684(zmpste24)
PRET: 
103458825(zmpste24)
NFU: 
107392237(zmpste24)
CSEM: 
103378190(zmpste24)
LCF: 
108874958(zmpste24)
HCQ: 
109525613(zmpste24)
BPEC: 
110155658(zmpste24)
SASA: 
ELS: 
105016058(zmpste24)
SFM: 
108937866(zmpste24)
LCM: 
102363707(ZMPSTE24)
CMK: 
103179475(zmpste24)
BFO: 
CIN: 
SPU: 
579174(zmpste24)
APLC: 
SKO: 
DME: 
Dmel_CG9000(ste24a)
DPO: 
DAN: 
DER: 
DPE: 
DSE: 
DSI: 
Dsimw501_GD25504(Dsim_GD25504)
DWI: 
DYA: 
DGR: 
DMO: 
DVI: 
MDE: 
AGA: 
AAG: 
CQU: 
AME: 
551466(GB18757)
BIM: 
BTER: 
SOC: 
AEC: 
ACEP: 
PBAR: 
HST: 
CFO: 
LHU: 
PGC: 
NVI: 
TCA: 
DPA: 
NVL: 
BMOR: 
DPL: 
PMAC: 
PRAP: 
PXY: 
API: 
DNX: 
PHU: 
ZNE: 
FCD: 
DPX: 
ISC: 
TUT: 
CEL: 
CBR: 
CBG03817(Cbr-fce-1)
NAI: 
BMY: 
LOA: 
TSP: 
HRO: 
LGI: 
CRG: 
MYI: 
LAK: 
SMM: 
SHX: 
OVI: 
NVE: 
EPA: 
ADF: 
HMG: 
TAD: 
AQU: 
ATH: 
AT4G01320(ATSTE24)
ALY: 
CRB: 
CSAT: 
EUS: 
BRP: 
BNA: 
BOE: 
THJ: 
CPAP: 
CIT: 
CIC: 
TCC: 
GRA: 
GHI: 
DZI: 
EGR: 
GMX: 
PVU: 
VRA: 
VAR: 
CCAJ: 
MTR: 
CAM: 
ADU: 
AIP: 
LJA: 
Lj1g3v2752470.1(Lj1g3v2752470.1) Lj1g3v2752470.2(Lj1g3v2752470.2) Lj1g3v2752470.3(Lj1g3v2752470.3)
LANG: 
FVE: 
PPER: 
PMUM: 
PAVI: 
MDM: 
PXB: 
ZJU: 
CSV: 
CMO: 
MCHA: 
CMAX: 
CMOS: 
RCU: 
JCU: 
HBR: 
POP: 
POPTR_0002s16420g(POPTRDRAFT_816606) POPTR_0014s08490g(POPTRDRAFT_664019)
JRE: 
VVI: 
SLY: 
SPEN: 
SOT: 
CANN: 
NTA: 
NSY: 
NTO: 
INI: 
SIND: 
OEU: 
HAN: 
BVG: 
SOE: 
NNU: 
OSA: 
DOSA: 
Os02t0680400-01(Os02g0680400)
OBR: 
BDI: 
ATS: 
109780123(LOC109780123)
SBI: 
ZMA: 
SITA: 
PDA: 
EGU: 
MUS: 
DCT: 
AOF: 
ATR: 
SMO: 
PPP: 
VCN: 
CSL: 
CVR: 
APRO: 
GSL: 
CCP: 
SCE: 
YJR117W(STE24)
AGO: 
ERC: 
KLA: 
KMX: 
KLMA_60429(STE24)
LTH: 
VPO: 
ZRO: 
CGR: 
NCS: 
NCAS_0H00350(NCAS0H00350)
NDI: 
NDAI_0D00300(NDAI0D00300)
TPF: 
TPHA_0E00340(TPHA0E00340)
TBL: 
TBLA_0F02850(TBLA0F02850)
TDL: 
TDEL_0H00700(TDEL0H00700)
KAF: 
KAFR_0A03260(KAFR0A03260)
PPA: 
DHA: 
PIC: 
PGU: 
SPAA: 
LEL: 
CAL: 
CTP: 
COT: 
CDU: 
CTEN: 
YLI: 
CLU: 
CLUS: 
CAUR: 
SLB: 
AWJ20_2266(STE24)
NCR: 
NTE: 
NEUTE1DRAFT120293(NEUTE1DRAFT_120293)
SMP: 
PAN: 
TTT: 
MTM: 
CTHR: 
MGR: 
TMN: 
FGR: 
FPU: 
FVR: 
FOX: 
NHE: 
TRE: 
MAW: 
MAJ: 
CMT: 
PLJ: 
VAL: 
VDA: 
CFJ: 
ELA: 
PFY: 
SSL: 
BFU: 
MBE: 
PSCO: 
GLZ: 
AFM: 
AOR: 
ANG: 
ANI_1_414184(An04g01950)
AFV: 
ACT: 
NFI: 
PCS: 
PDP: 
CIM: 
CPW: 
PBL: 
PBN: 
URE: 
ABE: 
TVE: 
AJE: 
PNO: 
SNOG_03739(SNOG_03738)
PTE: 
BZE: 
BSC: 
BOR: 
AALT: 
ZTR: 
PFJ: 
BCOM: 
NPA: 
TML: 
SPO: 
CNE: 
CNB: 
CGI: 
TMS: 
TVS: 
DSQ: 
PCO: 
SHS: 
HIR: 
PSQ: 
ADL: 
FME: 
GTR: 
LBC: 
MPR: 
MRR: 
CCI: 
SCM: 
ABP: 
AGABI1DRAFT78691(AGABI1DRAFT_78691)
ABV: 
AGABI2DRAFT188490(AGABI2DRAFT_188490)
CPUT: 
SLA: 
UMA: 
PFP: 
MGL: 
PGR: 
MLR: 
ECU: 
EIN: 
EHE: 
ERO: 
NCE: 
MBR: 
SRE: 
DDI: 
DDB_G0290849(zmpste24)
DPP: 
DFA: 
EHI: 
EHI_075660(394.t00009)
EDI: 
EIV: 
ACAN: 
TAN: 
TPV: 
TOT: 
BEQ: 
BBO: 
BBOV_IV000310(21.m02775)
CPV: 
CHO: 
TGO: 
TET: 
PTM: 
SMIN: 
v1.2.013142.t1(symbB.v1.2.013142.t1)
PTI: 
FCY: 
TPS: 
AAF: 
PIF: 
PSOJ: 
SPAR: 
EHX: 
GTT: 
TBR: 
TCR: 
LMA: 
LIF: 
LDO: 
LMI: 
LBZ: 
NGR: 
TVA: 
MCA: 
MMT: 
MDN: 
MDH: 
MKO: 
MAH: 
MPSY: 
TCX: 
TCY: 
TAO: 
MEJ: 
MEC: 
CYQ: 
CZA: 
CYY: 
TIG: 
BLEP: 
NOC: 
NHL: 
NWA: 
NTT: 
APRS: 
SDF: 
SLIM: 
TBN: 
SEDS: 
TSN: 
THO: 
TTC: 
RMA: 
VOK: 
EBH: 
NWE: 
SALV: 
VFF: 
ECOR: 
CVI: 
CVC: 
CHRO: 
LHK: 
PSE: 
JEU: 
AQL: 
RSO: 
RSC: 
RSL: 
RSN: 
RSM: 
RSE: 
RPI: 
RPF: 
RPJ: 
RMN: 
RIN: 
REU: 
REH: 
H16_A2710(h16_A2710)
CNC: 
RME: 
CTI: 
CBW: 
CGD: 
CCUP: 
CUP: 
CUU: 
CUH: 
BMA: 
BMV: 
BML: 
BMN: 
BMAL: 
BMAE: 
BMAQ: 
BMAI: 
BMAF: 
BMAZ: 
BMAB: 
BPS: 
BPM: 
BPL: 
BPD: 
BPR: 
BPSE: 
BPSM: 
BPSU: 
BPSD: 
BPZ: 
BPQ: 
BPK: 
BPSH: 
BPSA: 
BPSO: 
BUT: 
BTE: 
BTQ: 
BTJ: 
BTZ: 
BTD: 
BTV: 
BTHE: 
BTHM: 
BTHA: 
BTHL: 
BOK: 
BOC: 
BVI: 
BVE: 
BUR: 
BCN: 
BCH: 
BCM: 
BCJ: 
BCEN: 
BCEW: 
BCEO: 
BAM: 
BAC: 
BMU: 
BMJ: 
BMK: 
BMUL: 
BCT: 
BCED: 
BCEP: 
BDL: 
BPYR: 
BCON: 
BUB: 
BDF: 
BLAT: 
BTEI: 
BSEM: 
BPSL: 
BMEC: 
BSTG: 
BSTL: 
BGL: 
BGP: 
BGU: 
BUG: 
BGE: 
BGF: 
BGD: 
BGO: 
BYI: 
BUK: 
BUO: 
BUE: 
BUL: 
BUQ: 
BPLA: 
BUD: 
BUZ: 
BXE: 
BXB: 
BPH: 
BRH: 
BPX: 
BPY: 
BFN: 
BCAI: 
PSPW: 
PARA: 
PARB: 
PHS: 
PTER: 
PNU: 
PNE: 
PDQ: 
PPK: 
PPNO: 
PPNM: 
PRB: 
PPUL: 
PSPU: 
PAPI: 
PVE: 
POX: 
PTX: 
PFG: 
PNR: 
BPE: 
BPC: 
BPER: 
BPET: 
BPEU: 
BPA: 
BPAR: 
BBR: 
BBM: 
BBH: 
BBX: 
BPT: 
BAV: 
BHO: 
BHM: 
BHZ: 
ACR54_03052(htpX_2)
BTRM: 
BBRO: 
BFZ: 
BPDZ: 
BOH: 
AXY: 
AXO: 
AXN: 
AXS: 
AXX: 
ADT: 
AIS: 
ASW: 
ACHR: 
PUT: 
AKA: 
AMIM: 
CDN: 
AFA: 
PHN: 
ODI: 
RFR: 
RSB: 
RAC: 
RHY: 
POL: 
PNA: 
AAV: 
AJS: 
DIA: 
AAA: 
ACK: 
ACRA: 
ACID: 
ACIP: 
ACIN: 
ACIS: 
VEI: 
DAC: 
DEL: 
DTS: 
DHK: 
VAP: 
VPE: 
VPD: 
VAA: 
VBO: 
CTT: 
CTES: 
CKE: 
CSER: 
ADN: 
ADK: 
RTA: 
CBX: 
OTO: 
LIM: 
LIH: 
HYR: 
HYB: 
HYL: 
DPY: 
CBAA: 
CBAB: 
MPT: 
HAR: 
MMS: 
JAG: 
JAB: 
JAZ: 
JAL: 
JSV: 
HSE: 
HSZ: 
HHT: 
HRB: 
HEE: 
CFU: 
CARE: 
CPRA: 
MNR: 
MASW: 
MASS: 
OFO: 
BRW83_0427(htpX_1)
LCH: 
TIN: 
THI: 
RGE: 
RBN: 
RDP: 
PKT: 
MIU: 
RGU: 
BBAG: 
BBAY: 
PBH: 
NEU: 
NET: 
NIT: 
NII: 
NCO: 
NUR: 
NMU: 
NLC: 
SHD: 
METR: 
MFA: 
MMB: 
MEH: 
MEI: 
MEP: 
MBAC: 
MBAT: 
MEU: 
SLT: 
GCA: 
SDR: 
SULF: 
EBA: 
DSU: 
RBU: 
DAR: 
AZO: 
AZA: 
AZI: 
AOA: 
TMZ: 
THU: 
TCL: 
THK: 
APP: 
BPRC: 
BEB: 
BEBA: 
HPY: 
HEO: 
HPJ: 
HPA: 
HHP: 
HHQ: 
HHR: 
HPG: 
HPP: 
HPB: 
HPL: 
HPC: 
HCA: 
HPM: 
HPE: 
HPO: 
HPI: 
HPQ: 
HPW: 
HPU: 
HEF: 
HPF: 
HEQ: 
HEX: 
HPT: 
HPZ: 
HPV: 
HPX: 
HEN: 
HPH: 
HEG: 
HPN: 
HEP: 
HEU: 
HES: 
HPYS: 
HCN: 
HPD: 
KHP_0974(yjr117W)
HEY: 
HER: 
HEI: 
HPYA: 
HPYK: 
HPYO: 
HPYL: 
HPYB: 
HPYC: 
HPYE: 
HPYF: 
HPYG: 
HPYH: 
HPYJ: 
HPYR: 
HPYI: 
HPYU: 
HPYM: 
HEM: 
HEB: 
HEZ: 
HHE: 
HAC: 
HMS: 
HCE: 
HCM: 
HCP: 
HCB: 
HTY: 
HBL: 
WSU: 
TDN: 
SUA: 
SKU: 
SULR: 
CJE: 
CJB: 
CJJ: 
CJU: 
CJN: 
CJI: 
CJM: 
CJS: 
CJP: 
CJEJ: 
CJEU: 
CJEN: 
CJEI: 
CJER: 
CJV: 
CJY: 
CJQ: 
UC78_0698(htpX)
CJL: 
CJW: 
CJR: 
CJD: 
CJZ: 
CJX: 
CFF: 
CFT: 
CFV: 
CFX: 
CFZ: 
CAMP: 
CFP: 
CCV: 
CHA: 
CCO: 
CCOC: 
CLA: 
CLR: 
CLM: 
CLQ: 
CLN: 
CLL: 
CCOL: 
CCC: 
CCQ: 
CCF: 
CCY: 
CCOI: 
CCOF: 
CCOO: 
CAJ: 
CIS: 
CVO: 
CPEL: 
CAMR: 
CSM: 
CSF: 
CGRA: 
CURE: 
CHYO: 
CHV: 
CSPF: 
CPIN: 
CCUN: 
CLX: 
ABU: 
ABT: 
ABL: 
ANT: 
ARC: 
ALP: 
SDL: 
SBA: 
SMUL: 
SHAL: 
SULS: 
SULJ: 
NSA: 
NIS: 
SUN: 
SLH: 
NAM: 
GSU: 
GSK: 
GME: 
GUR: 
GBM: 
GEO: 
GEM: 
GEB: 
GPI: 
GAO: 
GSB: 
PCA: 
PPD: 
PACE: 
DES: 
DDE: 
DDN: 
DSA: 
DAF: 
DHY: 
DAS: 
DPI: 
DEJ: 
PPRF: 
DRT: 
DPS: 
DPR: 
DSF: 
DOL: 
DAL: 
DAT: 
DTO: 
ADE: 
ACP: 
AFW: 
ANK: 
MXA: 
MXAN_5820(agmM)
MFU: 
MSD: 
MYM: 
MMAS: 
CCX: 
SUR: 
AGE: 
MBD: 
CFUS: 
SAMY: 
HOH: 
SAT: 
DTI: 
SFU: 
DPB: 
BMX: 
BSTO: 
BID: 
MSL: 
MSC: 
MBRY: 
MTW: 
CAK: 
CHQ: 
CMB: 
BRG: 
BVC: 
CBOT: 
NAR: 
NPP: 
NPN: 
SMAG: 
SMAZ: 
STER: 
SPHQ: 
SYA: 
SFLA: 
SPHY: 
BLAS: 
ERY: 
EGN: 
EFV: 
PORL: 
NAO: 
MGM: 
MAES: 
MFN: 
BSR: 
BCO: 
BXI: 
GWC: 
APAK: 
CCB: 
STH: 
DSY: 
DHD: 
DDH: 
DDL: 
DMT: 
DRM: 
DAE: 
DCA: 
DRU: 
DGI: 
DOR: 
DAI: 
TTE: 
TTE0991(HtpX)
TEX: 
THX: 
TPD: 
TMT: 
TBO: 
TWI: 
TKI: 
MTA: 
CSC: 
COB: 
CHD: 
CKI: 
CKN: 
CLC: 
TTM: 
TTO: 
TXY: 
TSH: 
TNR: 
AAR: 
AFN: 
APAL: 
MBJ: 
NFA: 
NFR: 
SCT: 
SCY: 
SLS: 
SALJ: 
SLX: 
KSK: 
KAU: 
NDK: 
KFL: 
PSIM: 
TCU: 
SRO: 
NOA: 
GOB: 
BSD: 
MMAR: 
AMD: 
AMN: 
AMM: 
AMZ: 
STP: 
SAQ: 
MAU: 
MIL: 
VMA: 
AMS: 
ASE: 
ACTN: 
AFS: 
PLK: 
CAI: 
SNA: 
PVN: 
DDT: 
DEH: 
DEB: 
DEV: 
DEG: 
DMC: 
DMD: 
DMG: 
DMX: 
DMY: 
DMZ: 
DUC: 
DLY: 
DEW: 
DFO: 
STI: 
ABAT: 
OPR: 
FGI: 
TTR: 
WCH: 
OTE: 
OBG: 
OBT: 
CAA: 
MIN: 
Minf_1621(htpX)
VBA: 
PSL: 
PIR: 
PLH: 
GES: 
IPA: 
PBOR: 
BSF38_04122(htpX_3)
PHM: 
VBL: 
L21SP4_01521(htpX_2)
TSU: 
SCD: 
SSM: 
LAJ: 
ABA: 
CTM: 
ABAC: 
EPO: 
ETI: 
RSD: 
AMO: 
PPN: 
OSP: 
APS: 
DORI: 
BLQ: 
ASX: 
SRU: 
SRM: 
SRM_00829(htpX)
CMR: 
CAMU: 
BBD: 
EVI: 
ALM: 
CHU: 
FLI: 
HYP: 
HYZ: 
MTT: 
FLM: 
FBT: 
GFO: 
GRL: 
GFL: 
CAPN: 
RBI: 
ZPR: 
CAT: 
FBC: 
MARM: 
MART: 
MARB: 
CAO: 
CLY: 
CLH: 
CBAL: 
CBAT: 
LVN: 
LACI: 
ZGA: 
MRS: 
MLT: 
PTQ: 
NDO: 
NOM: 
NOB: 
POM: 
POB: 
PRN: 
POLA: 
POA: 
WIN: 
WIJ: 
SZE: 
AHZ: 
SYI: 
TMAR: 
LUT: 
LUL: 
WFU: 
SALT: 
SEON: 
AALG: 
OLL: 
FEK: 
TAJ: 
ISE: 
CTE: 
CPC: 
CLZ: 
CCH: 
CPH: 
CPB: 
CLI: 
PVI: 
PLT: 
PPH: 
PAA: 
PROC: 
PRS: 
PROS: 
CTS: 
IAL: 
MRO: 
TTA: 
PHY: 
TME: 
TAF: 
THP: 
THER: 
FNO: 
FPE: 
FIA: 
KPF: 
MPG: 
DDF: 
FSI: 
CABY: 
DTH: 
DTU: 
TOP: 
MOX: 
MVU: 
MFS: 
MIG: 
HAL: 
VNG_0329G(caaX)
HSL: 
HDL: 
HHB: 
HALH: 
HHSR: 
HHI: 
HHN: 
HAB: 
HTA: 
HUT: 
HTI: 
HMU: 
HALI: 
HAE: 
HWA: 
HWC: 
HBO: 
HTU: 
NMG: 
HXA: 
NPE: 
HRU: 
SALI: 
HLC: 
PTO: 
FAC: 
FAI: 
PAB: 
PYN: 
PYA: 
PYC: 
TON: 
TBA: 
THS: 
TCH: 
TPIE: 
ACF: 
KCR: 
BARC: 
 » show all
Taxonomy
Reference
1  [PMID:11581258]
  Authors
Tam A, Schmidt WK, Michaelis S.
  Title
The multispanning membrane protein Ste24p catalyzes CAAX proteolysis and NH2-terminal processing of the yeast a-factor precursor.
  Journal
J. Biol. Chem. 276 (2001) 46798-806.
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 
IUBMB Enzyme Nomenclature: 
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 
BRENDA, the Enzyme Database: 
CAS: 
148463-92-7

DBGET integrated database retrieval system