KEGG   ENZYME: 4.1.3.30Help
Entry
EC 4.1.3.30                 Enzyme                                 

Name
methylisocitrate lyase;
2-methylisocitrate lyase;
MICL;
(2S,3R)-3-hydroxybutane-1,2,3-tricarboxylate pyruvate-lyase
Class
Lyases;
Carbon-carbon lyases;
Oxo-acid-lyases
BRITE hierarchy
Sysname
(2S,3R)-3-hydroxybutane-1,2,3-tricarboxylate pyruvate-lyase (succinate-forming)
Reaction(IUBMB)
(2S,3R)-3-hydroxybutane-1,2,3-tricarboxylate = succinate + pyruvate [RN:R00409]
Reaction(KEGG)
Substrate
(2S,3R)-3-hydroxybutane-1,2,3-tricarboxylate [CPD:C04593]
Product
succinate [CPD:C00042];
pyruvate [CPD:C00022]
Comment
The enzyme acts on threo-Ds-2-methylisocitrate, but not on threo-Ds-isocitrate, threo-DL-isocitrate or erythro-Ls-isocitrate.
History
EC 4.1.3.30 created 1978
Pathway
Propanoate metabolism
Orthology
K03417  
methylisocitrate lyase
Genes
AFM: 
ECO: 
b0331(prpB)
ECJ: 
JW0323(prpB)
ECOK: 
ECE: 
Z0427(prpB)
ECS: 
ECs0385(prpB)
ECF: 
ETW: 
ECSP_0393(prpB)
ELX: 
EOJ: 
EOI: 
EOH: 
ECG: 
EOK: 
ELR: 
ECC: 
c0451(prpB)
ECP: 
ECP_0407(prpB)
ECI: 
ECV: 
ECX: 
ECW: 
ECM: 
ECY: 
ECR: 
ECQ: 
ECK: 
ECT: 
EOC: 
CE10_0299(prpB)
EUM: 
ECZ: 
ELO: 
ELN: 
ELH: 
ESE: 
ESO: 
O3O_05480(prpB)
ESM: 
O3M_19800(prpB)
ESL: 
O3K_19815(prpB)
ECL: 
EBR: 
ECB_00286(prpB)
EBD: 
EKO: 
EKF: 
EAB: 
EDH: 
EDJ: 
EIH: 
ENA: 
ELU: 
EUN: 
ELW: 
ECW_m0410(prpB)
ELL: 
WFL_02015(prpB)
ELC: 
i14_0435(prpB)
ELD: 
i02_0435(prpB)
ELP: 
EBL: 
ECD_00286(prpB)
EBE: 
B21_00290(prpB)
ELF: 
LF82_1739(prpB)
ECOA: 
ECOL: 
ECOI: 
ECOJ: 
ECOO: 
ECOH: 
EFE: 
EFER_2660(prpB)
EAL: 
STY: 
STY0400(prpB)
STT: 
t2496(prpB)
SEX: 
SENT: 
STM: 
STM0368(prpB)
SEO: 
SEV: 
SEY: 
SEM: 
SEJ: 
SEB: 
SEF: 
SETU: 
SETC: 
SEEN: 
SENR: 
SEND: 
SENI: 
SPT: 
SPA2355(prpB)
SEK: 
SSPA2197(prpB)
SPQ: 
SEI: 
SPC_0378(prpB)
SEC: 
SC0409(prpB)
SEH: 
SHB: 
SENH: 
SEEH: 
SEE: 
SENN: 
SEW: 
SEA: 
SENS: 
SED: 
SeD_A0400(prpB)
SEG: 
SG0380(prpB)
SEL: 
SPUL_2605(prpB)
SEGA: 
SET: 
SEN0351(prpB)
SENA: 
SENO: 
SENV: 
SENQ: 
SENL: 
SENJ: 
SEEC: 
SEEB: 
SEEP: 
SENB: 
BN855_3600(SBOV03151)
SENE: 
IA1_01975(prpB)
SENC: 
SES: 
SBG: 
SBG_0320(prpB)
SBZ: 
SBV: 
PLU: 
plu3542(prpB)
PAY: 
PAU_01234(prpB)
PTT: 
ESC: 
CKO: 
CRO: 
ROD_03941(prpB)
CFD: 
CAMA: 
SRR: 
SRS: 
SRA: 
SMW: 
SMAR: 
SM39_0902(prpB)
SMAC: 
SERF: 
SERS: 
XBO: 
XBJ1_1344(prpB)
XBV: 
XBW1_1632(prpB)
XNE: 
XNC1_1230(prpB)
XNM: 
XNC2_1206(prpB)
XDO: 
XDD1_2882(prpB)
XPO: 
XPG1_0853(prpB)
PSI: 
S70_03420(prpB)
PSX: 
DR96_3849(prpB)
EBT: 
MMK: 
PGE: 
EBF: 
GAN: 
XFA: 
XF1234(prpB)
XFT: 
PD0509(prpB)
XFM: 
XFN: 
XFF: 
XFL: 
XFS: 
XCC: 
XCC1031(prpB)
XCB: 
XC_3215(prpB)
XCA: 
XCP: 
XCR_1230(prpB)
XCV: 
XCV1156(prpB)
XAC: 
XAC1137(prpB)
XCI: 
XCT: 
XCU: 
XCN: 
XCW: 
XCR: 
XCM: 
XCF: 
XCJ: 
XFU: 
XAX: 
XACM_1103(prpB)
XAO: 
XOO: 
XOO0892(prpB)
XOM: 
XOO_0816(prpB)
XOP: 
PXO_02718(prpB)
XOY: 
XOR: 
XOC_1186(prpB)
XOZ: 
XAL: 
XALc_0638(prpB)
XSA: 
XTN: 
SML: 
Smlt3610(prpB)
SMT: 
BUJ: 
SMZ: 
SMD_3182(prpB)
PSU: 
PSD: 
DSC_12645(prpB)
RHD: 
DJI: 
DJA: 
VCH: 
VC1336(prpB)
VCF: 
VCE: 
VCJ: 
VCO: 
VCR: 
VCM: 
VCI: 
O3Y_06215(prpB)
VCL: 
VCQ: 
VCS: 
VCX: 
VCZ: 
VVU: 
VV1_2732(prpB)
VVY: 
VVM: 
VVL: 
VPA: 
VP1648(prpB)
VPB: 
VPK: 
VPF: 
VPH: 
VHA: 
VCA: 
VAG: 
VSP: 
VS_1343(prpB)
VEX: 
VEJ: 
VFU: 
VNI: 
VAN: 
LAG: 
VAU: 
VCY: 
VCT: 
VTU: 
PPR: 
PBPRB0235(prpB)
PGB: 
PAE: 
PA0796(prpB)
PAEV: 
N297_823(prpB)
PAEI: 
N296_823(prpB)
PAU: 
PAP: 
PAG: 
PAF: 
PNC: 
PAEB: 
PDK: 
PSG: 
PRP: 
PAEP: 
PAER: 
PAEM: 
PAEL: 
PAES: 
PAEU: 
PAEG: 
PAEC: 
M802_820(prpB)
PAEO: 
M801_823(prpB)
PPU: 
PP_2334(prpB)
PPF: 
PPG: 
PPW: 
PPT: 
PPB: 
PPI: 
PPX: 
T1E_5348(prpB)
PPUH: 
PPUT: 
PPUN: 
PP4_34850(prpB)
PPUD: 
PFV: 
PMON: 
PMOT: 
PMOS: 
PPJ: 
PST: 
PSB: 
Psyr_2085(prpB)
PSYR: 
PSP: 
PCI: 
PFL: 
PFL_1861(prpB)
PPRC: 
PPRO: 
PFO: 
PFS: 
PFE: 
PFC: 
PFN: 
PFW: 
PFB: 
PFF: 
PPZ: 
PMAN: 
PTV: 
PEN: 
PSEEN1902(prpB)
PMY: 
PMK: 
PSA: 
PST_2034(prpB)
PSZ: 
PSR: 
PSC: 
PSJ: 
PSH: 
PSTU: 
PSTT: 
PBM: 
PBA: 
PBC: 
PPUU: 
PDR: 
PRE: 
PPSE: 
BN5_2139(prpB)
PSV: 
PSK: 
PKC: 
PKB_4869(prpB)
PCH: 
PCZ: 
PCP: 
PALK: 
PRH: 
PSW: 
PPV: 
PSES: 
PSCI_4835(prpB)
PSEM: 
PSEC: 
AVN: 
AVL: 
AVD: 
ACX: 
PAR: 
Psyc_1110(prpB)
PCR: 
PRW: 
PSO: 
ACB: 
A1S_0073(prpB)
ABM: 
ABSDF0091(prpB)
ABY: 
ABAYE3793(prpB)
ABC: 
ABN: 
AB57_0122(prpB)
ABB: 
ABX: 
ABZ: 
ABR: 
ABD: 
ABH: 
ABAD: 
ABJ: 
ABAB: 
ABAJ: 
ABAZ: 
ABK: 
ABAU: 
ABAA: 
ABW: 
ABAL: 
ACC: 
ACD: 
ACI: 
ACIAD2758(prpB)
SON: 
SO_0345(prpB)
SDN: 
SFR: 
Sfri_1857(prpB)
SAZ: 
SBL: 
SBM: 
SBN: 
SBP: 
SBT: 
SBS: 
SBB: 
SLO: 
Shew_1820(prpB)
SPC: 
SHP: 
SSE: 
Ssed_2111(prpB)
SPL: 
SHE: 
SHM: 
SHN: 
SHW: 
SHL: 
SWD: 
SWP: 
swp_2428(prpB)
SVO: 
SVI_3082(prpB)
ILO: 
IL1427(prpB)
ILI: 
CPS: 
PHA: 
PSHAa1775(prpB)
PAT: 
Patl_1419(prpB)
PSM: 
PSM_A1291(prpB)
PSEO: 
MAQ: 
Maqu_1666(prpB)
MHC: 
MARHY1630(prpB)
MAD: 
HP15_1932(prpB2)
MBS: 
MSX: 
MPQ: 
AMC: 
AMAC: 
AMB: 
AMG: 
AMH: 
AMK: 
AMAA: 
AMAL: 
AMAE: 
AMAO: 
AMAD: 
AMAI: 
AMAG: 
ALT: 
AAL: 
AAUS: 
GAG: 
GNI: 
GNIT_3154(prpB)
GPS: 
C427_2938(prpB)
PIN: 
Ping_1869(prpB)
FBL: 
MVS: 
MVIS_1680(prpB)
CBU: 
CBU_0771(prpB)
CBS: 
CBD: 
CBUD_0819(prpB)
CBG: 
CbuG_1230(prpB)
CBC: 
CbuK_0641(prpB)
LPN: 
lpg0052(prpB)
LPH: 
LPV_0059(prpB)
LPO: 
LPO_0061(prpB)
LPU: 
LPM: 
LP6_0056(prpB)
LPF: 
lpl0052(prpB)
LPP: 
lpp0054(prpB)
LPC: 
LPA: 
lpa_00070(prpB)
LPE: 
LLO: 
LLO_1555(prpB)
LFA: 
LFA_1591(prpB)
LHA: 
LHA_1614(prpB)
LOK: 
Loa_01670(prpB)
TMC: 
LMI_1510(prpB)
CYQ: 
Q91_0263(prpB)
CZA: 
PSAL: 
NOC: 
Noc_2209(prpB)
NHL: 
NWA: 
ALV: 
TVI: 
TMB: 
MPUR: 
AEH: 
HHA: 
Hhal_1072(prpB)
HHC: 
TGR: 
TNI: 
TVNIR_3340(prpB_[H])
SPIU: 
WMA: 
HCH: 
HCH_02710(prpB)
CSA: 
Csal_2421(prpB)
HEL: 
HELO_1740(prpB)
HCS: 
HAK: 
HAM: 
ABO: 
ABO_1433(prpB)
ADI: 
B5T_02362(prpB)
APAC: 
S7S_09570(prpB)
ALN: 
KKO: 
KGE: 
MMW: 
MPC: 
TOL: 
TOR: 
GSN: 
AHA: 
AHA_2265(prpB)
AHY: 
AHD: 
AHR: 
AHP: 
AHJ: 
AHH: 
AHI: 
ASA: 
ASA_2041(prpB)
AVR: 
AMED: 
OCE: 
GU3_09920(prpB)
NMA: 
NMA2055(prpB)
NME: 
NMB0430(prpB)
NMP: 
NMBB_0472(prpB)
NMH: 
NMC: 
NMC1733(prpB)
NMN: 
NMCC_1715(prpB)
NMT: 
NMI: 
NMO_1611(prpB)
NMD: 
NMM: 
NMS: 
NMQ: 
NMW: 
NMZ: 
NMX: 
NGO: 
NGO1526(prpB)
NGK: 
NGT: 
CVI: 
CV_2057(prpB)
LHK: 
LHK_02306(prpB)
PSE: 
RSO: 
RSc2000(prpB1) RSp0122(prpB2)
RSC: 
RSL: 
RSN: 
RSM: 
RSE: 
RPI: 
Rpic_2155(prpB) Rpic_3861(prpB)
RPF: 
RPJ: 
RMN: 
REU: 
REH: 
H16_A1905(prpB)
CNC: 
RME: 
Rmet_1587(prpB)
CTI: 
CBW: 
BMA: 
BMAA1870(prpB)
BMV: 
BML: 
BMN: 
BMAL: 
DM55_3913(prpB)
BMAQ: 
DM76_4610(prpB)
BMAI: 
BMAF: 
DM51_3563(prpB)
BMAZ: 
BM44_3871(prpB)
BMAB: 
BM45_4647(prpB)
BPS: 
BPSS0206(prpB)
BPM: 
BPL: 
BPD: 
BPSE: 
BDL_6098(prpB)
BPSM: 
BBQ_6006(prpB)
BPSU: 
BBN_3588(prpB)
BPSD: 
BBX_5268(prpB)
BPZ: 
BPQ: 
BPK: 
BBK_5400(prpB)
BPSH: 
DR55_5155(prpB)
BPSA: 
BBU_5925(prpB)
BPSO: 
X996_4923(prpB)
BTE: 
BTQ: 
BTQ_5475(prpB)
BTJ: 
BTJ_4131(prpB)
BTZ: 
BTL_4942(prpB)
BTD: 
BTI_4523(prpB)
BTV: 
BTHA_5281(prpB)
BTHE: 
BTN_4599(prpB)
BTHM: 
BTRA_4866(prpB)
BTHA: 
DR62_4708(prpB)
BTHL: 
BG87_4932(prpB)
BOK: 
DM82_4210(prpB)
BOC: 
BG90_3813(prpB)
BUT: 
X994_4472(prpB)
BVI: 
BVE: 
AK36_3084(prpB)
BUR: 
BCN: 
Bcen_5344(prpB)
BCH: 
BCM: 
BCJ: 
BCAM2703(prpB)
BCEN: 
DM39_5178(prpB)
BCEW: 
DM40_3290(prpB)
BCEO: 
I35_6589(prpB)
BAM: 
Bamb_4842(prpB)
BAC: 
BMU: 
Bmul_3287(prpB)
BMK: 
DM80_4667(prpB)
BMUL: 
NP80_3266(prpB)
BCT: 
BCED: 
DM42_5282(prpB)
BDL: 
AK34_3198(prpB)
BPYR: 
BCON: 
BPH: 
BGL: 
BGP: 
BGU: 
KS03_3755(prpB)
BRH: 
BGD: 
BGO: 
BM43_6618(prpB)
BYI: 
BUK: 
BUO: 
BUE: 
BUL: 
BW21_4046(prpB)
BUB: 
BW23_3902(prpB)
PPK: 
PPNO: 
PPNM: 
PRB: 
PPUL: 
PSPU: 
PAPI: 
PVE: 
POX: 
PTX: 
PFG: 
BPA: 
BPP3233(prpB)
BPAR: 
BBR: 
BB3685(prpB)
BBM: 
BBH: 
BBX: 
BPT: 
Bpet1817(prpB)
BAV: 
BAV1179(prpB)
BHO: 
D560_2384(prpB)
BHM: 
D558_2369(prpB)
BHZ: 
ACR54_02438(prpB_1) ACR54_03241(prpB_2)
AXY: 
AXYL_01626(prpB1)
AXO: 
AXN: 
AXS: 
PUT: 
AKA: 
CDN: 
BPSI: 
JAG: 
GJA_2035(prpB)
HSE: 
HHT: 
CFU: 
CFU_3534(prpB)
CARE: 
MNR: 
TIN: 
THI: 
THI_2718(prpB)
NMU: 
SDR: 
MMB: 
MEH: 
MBAC: 
MEU: 
SLT: 
GCA: 
HHE: 
HH0397(prpB)
HFE: 
HBI: 
HCP: 
HCB: 
CCOL: 
CCC: 
CCQ: 
CCF: 
YSQ_08570(prpB)
CCY: 
YSS_01120(prpB)
CCOI: 
YSU_07550(prpB)
CCOF: 
ABU: 
Abu_0276(prpB)
ABT: 
ABL: 
ANT: 
ARC: 
SMUL: 
GME: 
Gmet_1122(prpB)
GUR: 
Gura_0071(prpB)
BBA: 
BBAT: 
BBW: 
BBAC: 
BEX: 
VIN: 
BRA: 
BBT: 
AEX: 
RPM: 
ALI: 
TMO: 
TMO_2853(bcpA)
PBR: 
MAI: 
MICA_865(prpB)
MAN: 
PUB: 
PEL: 
APM: 
BSU: 
BSU24120(prpB)
BSR: 
I33_2490(yqiQ)
BSL: 
BSH: 
BSY: 
BSUT: 
BSUL: 
BSUS: 
BSS: 
BST: 
GYO_2657(yqiQ)
BSO: 
BSN: 
BSQ: 
BSX: 
C663_2293(yqiQ)
BSP: 
BAY: 
BAQ: 
BYA: 
BAMP: 
BAML: 
BAMA: 
RBAU_2376(mmgF)
BAMN: 
BASU_2165(mmgF)
BAMB: 
BAMT: 
BAMY: 
BMP: 
BAO: 
BAMF_2309(prpB)
BAZ: 
BQL: 
LL3_02598(prpB)
BXH: 
BQY: 
MUS_2702(yqiQ)
BAMI: 
BAMC: 
BAMF: 
BAE: 
BATR: 
BAL: 
BCA: 
BCE_2378(yqiQ)
BCZ: 
BCZK2113(prpB)
BCY: 
BWE: 
BJS: 
BACP: 
BACB: 
BACY: 
BACL: 
BALM: 
PJD: 
MPA: 
MAO: 
MAVI: 
MAVU: 
MAV: 
MAV_0345(prpB)
MAVR: 
MAVD: 
MAVA: 
MIT: 
MIR: 
MIA: 
MIE: 
MID: 
MYO: 
MSM: 
MSG: 
MSB: 
MSN: 
MSH: 
MAB: 
MABB: 
MMV: 
MAY: 
MABO: 
MABL: 
MAZ: 
MAK: 
MYS: 
MYC: 
MJD: 
MMI: 
MMM: 
MLI: 
MNE: 
MYV: 
MGO: 
CGL: 
NCgl0629(Cgl0658) NCgl0665(Cgl0695)
CGB: 
cg0760(prpB2) cg0797(prpB1)
CGU: 
WA5_0629(PrpB2) WA5_0665(PrpB1)
CGT: 
CGS: 
CGG: 
CGM: 
cgp_0760(prpB2) cgp_0797(prpB1)
CGJ: 
CGQ: 
CGX: 
CEF: 
CAR: 
CVA: 
CVAR_0555(prpB)
CHN: 
CCN: 
CTER: 
CMD: 
CCG: 
CVT: 
CGY: 
CII: 
CDO: 
CHM: 
CSX: 
CMQ: 
B840_02525(prpB2)
CCJ: 
UL81_02450(prpB2)
CTED: 
CUT: 
NCY: 
NBR: 
NNO: 
NONO_c35970(prpB1) NONO_c62600(prpB2)
RER: 
RER_50300(prpB)
REY: 
REB: 
ROP: 
ROP_30460(prpB)
ROA: 
REQ: 
REQ_09050(prpB)
GPO: 
SCT: 
SCAT_5727(prpB)
SCY: 
SVE: 
SALB: 
SALU: 
SALL: 
SAZ_05660(prpB)
STRE: 
SXI: 
LXX: 
Lxx01280(prpB)
LXY: 
CMI: 
CMM_2379(prpB)
CMS: 
CMC: 
CMN_02335(prpB)
CMH: 
MTS: 
MTES_2663(prpB)
ART: 
AAU: 
ACH: 
AAI: 
APN: 
ARR: 
ARM: 
ARI: 
RSA: 
KRH: 
KRH_15310(prpB)
KPL: 
MLU: 
BCV: 
BFA: 
XCE: 
IVA: 
CFI: 
MPH: 
MLP_20360(prpB)
FRA: 
FRE: 
FAL: 
FRAAL5022(prpB)
FSY: 
ACE: 
KRA: 
VMA: 
AMS: 
ASE: 
ACPL_5565(prpB)
RXY: 
Rxyl_2400(prpB)
PUV: 
PUV_22470(prpB)
WCH: 
wcw_1474(prpB)
ACM: 
GMA: 
SACI: 
TER: 
ANA: 
AVA: 
RMR: 
RMG: 
SHG: 
SHT: 
ELB: 
ATM: 
ANT_04800(prpB)
 » show all
Taxonomy
Reference
1
  Authors
Tabuchi, T. and Satoh, T.
  Title
Distinction between isocitrate lyase and methylisocitrate lyase in Candida lipolytica.
  Journal
Agric. Biol. Chem. 40 (1976) 1863-1869.
Reference
2
  Authors
Tabuchi, T. and Satoh, T.
  Title
Purification and properties of methylisocitrate lyase, a key enzyme in propionate metabolism, from Candida lipolytica.
  Journal
Agric. Biol. Chem. 41 (1977) 169-174.
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 
IUBMB Enzyme Nomenclature: 
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 
BRENDA, the Enzyme Database: 
CAS: 
57827-77-7

DBGET integrated database retrieval system