KEGG   ENZYME: 1.1.1.175Help
Entry
EC 1.1.1.175                Enzyme                                 

Name
D-xylose 1-dehydrogenase;
NAD+-D-xylose dehydrogenase;
D-xylose dehydrogenase;
(NAD+)-linked D-xylose dehydrogenase
Class
Oxidoreductases;
Acting on the CH-OH group of donors;
With NAD+ or NADP+ as acceptor
BRITE hierarchy
Sysname
D-xylose:NAD+ 1-oxidoreductase
Reaction(IUBMB)
D-xylose + NAD+ = D-xylonolactone + NADH + H+ [RN:R01429]
Reaction(KEGG)
Substrate
D-xylose [CPD:C00181];
NAD+ [CPD:C00003]
Product
D-xylonolactone [CPD:C02266];
NADH [CPD:C00004];
H+ [CPD:C00080]
History
EC 1.1.1.175 created 1978
Pathway
Pentose and glucuronate interconversions
Orthology
K22185  
D-xylose 1-dehydrogenase
Genes
ETE: 
EDW: 
EDL: 
XAL: 
XSA: 
XTN: 
PSUW: 
LGU: 
SNJ: 
DJI: 
DJA: 
DTX: 
VNI: 
PFV: 
PFS: 
PFC: 
PFW: 
PFB: 
PFF: 
PFX: 
PPZ: 
PTV: 
PVR: 
PAZO: 
PSK: 
PCH: 
PCZ: 
PSEM: 
PANR: 
AVN: 
AVL: 
AVD: 
ACX: 
SBP: 
SPC: 
SHP: 
SHE: 
SHM: 
SHN: 
SHW: 
SWD: 
SHF: 
SBJ: 
COLW: 
PAT: 
PBW: 
PEA: 
PART: 
PNG: 
GAG: 
LAL: 
CJA: 
CEB: 
CELL: 
SDE: 
GAI: 
CSA: 
HEL: 
HAK: 
HAM: 
HHU: 
HCO: 
LOKO_02432(pldh-t)
HALO: 
HHH: 
HBE: 
CMAI: 
KUS: 
KMA: 
MMW: 
MPC: 
MARS: 
JEU: 
RPI: 
RPF: 
RMN: 
CBW: 
CCUP: 
CUP: 
CUU: 
BMA: 
BMV: 
BML: 
BMN: 
BMAL: 
BMAE: 
BMAQ: 
BMAI: 
BMAF: 
BMAZ: 
BMAB: 
BPS: 
BPM: 
BPL: 
BPD: 
BPR: 
BPSE: 
BPSM: 
BPSU: 
BPSD: 
BPZ: 
BPQ: 
BPK: 
BPSH: 
BPSA: 
BPSO: 
BUT: 
BTE: 
BTQ: 
BTJ: 
BTZ: 
BTD: 
BTV: 
BTHE: 
BTHM: 
BTHA: 
BTHL: 
BOK: 
BOC: 
BVI: 
BVE: 
BUR: 
BCN: 
BCH: 
BCM: 
BCJ: 
BCEN: 
BCEW: 
BCEO: 
BAM: 
BAC: 
BMU: 
BMJ: 
BMK: 
BMUL: 
BCT: 
BCED: 
BCEP: 
BDL: 
BPYR: 
BCON: 
BUB: 
BDF: 
BLAT: 
BTEI: 
BSEM: 
BPSL: 
BMEC: 
BSTG: 
BSTL: 
BGL: 
BGP: 
BGU: 
BUG: 
BGE: 
BGF: 
BGD: 
BGO: 
BYI: 
BUK: 
BUO: 
BUE: 
BUL: 
BUQ: 
BPLA: 
BUD: 
BUZ: 
BXE: 
BXB: 
BPH: 
BPX: 
BPY: 
BFN: 
BCAI: 
PSPW: 
PARA: 
PARB: 
PHS: 
PTER: 
RFR: 
RSB: 
RHY: 
AAV: 
AAA: 
ACK: 
VEI: 
VAP: 
VPE: 
VPD: 
VBO: 
RTA: 
JAZ: 
JAL: 
JSV: 
HSE: 
HSZ: 
HHT: 
HRB: 
HEE: 
CFU: 
CARE: 
CPRA: 
MASW: 
MASS: 
RDP: 
RGU: 
MLO: 
MLN: 
MCI: 
MOP: 
MAM: 
MESW: 
AAK: 
AGC: 
NGL: 
NGG: 
SHZ: 
BJA: 
BJU: 
BJP: 
AOL: 
BRC: 
BRAD: 
BRO: 
BVV: 
MRD: 
MOR: 
MAQU: 
MPHY: 
MEE: 
MOC: 
CHEL: 
CDQ: 
DEQ: 
AUA: 
MCG: 
HDI: 
HDIA_0020(kduD_1)
CCR: 
CCS: 
CAK: 
CSE: 
CHQ: 
PZU: 
BSB: 
BRG: 
BRL: 
AEX: 
JAN: 
PAMI: 
PARO: 
OTM: 
PTP: 
MALG: 
DAA: 
DON: 
TOM: 
THW: 
AHT: 
RBG: 
SAGU: 
NPP: 
NRE: 
SPHQ: 
SPHM: 
STAX: 
SPHI: 
SSAN: 
SMY: 
SPAN: 
SKR: 
SPLM: 
SPLK: 
SPHC: 
SJP: 
SYB: 
SPMI: 
SPHR: 
SINB: 
SYA: 
BLAS: 
AAY: 
ADO: 
A6F68_00115(pldh-t_1) A6F68_00836(fabG3)
CMAN: 
ACR: 
AMV: 
GDI: 
GDJ: 
TXI: 
THAC: 
NAO: 
NCB: 
PGV: 
PUB: 
APM: 
NTR: 
AWA: 
TRS: 
ABAC: 
 » show all
Taxonomy
Reference
1
  Authors
Yamanaka, K., Gino, M. and Kaneda, R.
  Title
A specific NAD-D-xylose dehydrogenase from Arthrobacter sp.
  Journal
Agric. Biol. Chem. 41 (1977) 1493-1499.
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 
IUBMB Enzyme Nomenclature: 
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 
BRENDA, the Enzyme Database: 
CAS: 
62931-20-8

DBGET integrated database retrieval system