KEGG   ENZYME: 1.1.1.36Help
Entry
EC 1.1.1.36                 Enzyme                                 

Name
acetoacetyl-CoA reductase;
acetoacetyl coenzyme A reductase;
hydroxyacyl coenzyme-A dehydrogenase;
NADP-linked acetoacetyl CoA reductase;
NADPH:acetoacetyl-CoA reductase;
D(-)-beta-hydroxybutyryl CoA-NADP oxidoreductase;
short chain beta-ketoacetyl(acetoacetyl)-CoA reductase;
beta-ketoacyl-CoA reductase;
D-3-hydroxyacyl-CoA reductase;
(R)-3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase
Class
Oxidoreductases;
Acting on the CH-OH group of donors;
With NAD+ or NADP+ as acceptor
BRITE hierarchy
Sysname
(R)-3-hydroxyacyl-CoA:NADP+ oxidoreductase
Reaction(IUBMB)
(R)-3-hydroxyacyl-CoA + NADP+ = 3-oxoacyl-CoA + NADPH + H+ [RN:R01779]
Reaction(KEGG)
Substrate
(R)-3-hydroxyacyl-CoA [CPD:C01086];
NADP+ [CPD:C00006]
Product
3-oxoacyl-CoA [CPD:C00264];
NADPH [CPD:C00005];
H+ [CPD:C00080]
History
EC 1.1.1.36 created 1961
Pathway
Glyoxylate and dicarboxylate metabolism
Butanoate metabolism
Metabolic pathways
Microbial metabolism in diverse environments
Orthology
K00023  
acetoacetyl-CoA reductase
Genes
ENR: 
CRO: 
KSA: 
KOR: 
KRD: 
LAZ: 
PSHI: 
XFA: 
XFT: 
PD_0262(fabG)
XFM: 
XFN: 
XFF: 
XFL: 
XFS: 
XFH: 
XCC: 
XCC2294(phbB) XCC3355(fabG)
XCB: 
XCA: 
XCP: 
XCV: 
XCV2598(phbB) XCV3614(phbB)
XAC: 
XAC2401(phbB) XAC3486(phbB)
XCI: 
XCT: 
XCU: 
XCN: 
XCW: 
XCR: 
XCM: 
XCF: 
XCJ: 
XFU: 
XAX: 
XACM_2406(phbB) XACM_3378(fabG)
XAO: 
XOO: 
XOO1102(phbB) XOO2728(phbB)
XOM: 
XOO1000(XOO1000) XOO2573(XOO2573)
XOP: 
XOY: 
XOR: 
XOZ: 
XAL: 
XALC_1098(phbB)
XSA: 
XTN: 
XFR: 
XGA: 
XVE: 
XPE: 
XHR: 
SML: 
Smlt3325(phbB) Smlt3952(phbB)
SMT: 
BUJ: 
SMZ: 
SMD_2896(phbB) SMD_3551(fabG3)
SACZ: 
AOT14_15720(phbB_1) AOT14_21210(phbB_2) AOT14_32400(fabG_3)
STEK: 
SRH: 
SLM: 
STEN: 
PSU: 
PSUW: 
PSD: 
LAB: 
LA76x_3301(phbB) LA76x_3304(phbB) LA76x_4516(phbB)
LAQ: 
GLA29479_2564(phbB-1) GLA29479_4834(phbB-1) GLA29479_4836(phbB-2)
LCP: 
LC55x_0595(phbB) LC55x_3335(phbB) LC55x_3338(phbB)
LGU: 
LEZ: 
GLE_1806(phbB) GLE_1809(phbB) GLE_4783(phbB)
LEM: 
LUM: 
SNJ: 
FAU: 
RHD: 
DJI: 
DJA: 
DTX: 
DKO: 
LRZ: 
VCH: 
VCF: 
VCE: 
VCJ: 
VCO: 
VCR: 
VCM: 
VCI: 
VCL: 
VCQ: 
VCS: 
VCX: 
VCZ: 
VVU: 
VVY: 
VVM: 
VVL: 
VPA: 
VPB: 
VPK: 
VPF: 
VPH: 
VHA: 
VCA: 
VAG: 
VEX: 
VHR: 
VNA: 
VOW: 
VSP: 
VEJ: 
VFU: 
VNI: 
VCY: 
VCT: 
VTU: 
VFL: 
VMI: 
VSC: 
VGA: 
VSH: 
PPR: 
PBPRB0350(XCC2294) PBPRB1841(PHBB)
PGB: 
PDS: 
GHO: 
PMAI: 
PPSE: 
BN5_4103(phaB)
POR: 
PMAN: 
PSA: 
PST_0685(phaB)
PSTU: 
PFK: 
AVN: 
AVL: 
AVD: 
ACX: 
PBB: 
PSPG: 
PSYG: 
MOS: 
SON: 
SAZ: 
SHF: 
SPSW: 
CPS: 
CPS_2625(phbB1) CPS_4092(phbB2)
PSEO: 
PPHE: 
PRR: 
PLZ: 
PPIS: 
MAQ: 
MAD: 
MBS: 
MPQ: 
MARI: 
MSQ: 
GNI: 
GNIT_0404(phbB)
FBL: 
SDE: 
TTU: 
SAGA: 
LPN: 
lpg0560(phaB) lpg0561(phaB) lpg1059(phaB)
LPH: 
LPV_0667(fabG) LPV_0668(fabG) LPV_1206(fabG) LPV_1747(fabG)
LPO: 
LPO_0632(fabG) LPO_0633(fabG) LPO_2825(fabG) LPO_p0082(phaB)
LPU: 
LPM: 
LP6_0551(phaB1) LP6_0552(phaB2) LP6_1042(phaB)
LPF: 
LPP: 
LPC: 
LPC_2098 LPC_2215(phaB) LPC_2738(phaB2) LPC_2739(phaB)
LPA: 
LPE: 
LLO: 
LLO_0418(fabG) LLO_0419(fabG) LLO_p0045(fabG)
LFA: 
LFA_0455(fabG) LFA_0456(phbB) LFA_pA0064(phbB) LFA_pA0094(phbB)
LHA: 
LHA_2918(phbB) LHA_2919(phbB)
LOK: 
LCD: 
clem_01815(phbB_1) clem_01820(phbB_2) clem_08315(phbB_3)
TMC: 
LMI_0307(phbB) LMI_0308(phbB)
CYQ: 
CZA: 
CYCME_0953(phbB) CYCME_2048(phbB2)
PSAL: 
TIG: 
BLEP: 
ALV: 
TVI: 
TMB: 
MPUR: 
AEH: 
HHA: 
HHC: 
TGR: 
TNI: 
TVNIR_1238(phbB_[H])
TTI: 
SSAL: 
SPIU: 
EBS: 
GAI: 
HCH: 
HCH_04996(phbB)
CSA: 
HEL: 
HELO_3876(phbB)
HCS: 
HAK: 
HAM: 
HHU: 
HCO: 
HSI: 
HALO: 
CMAI: 
ADI: 
AXE: 
TOL: 
TOR: 
MARS: 
BSAN: 
OME: 
AHA: 
AHY: 
AHD: 
AHR: 
AHP: 
AHJ: 
AHH: 
AHI: 
ASA: 
AVO: 
AMED: 
AAJ: 
AEO: 
TAU: 
OCE: 
OCM: 
OPF: 
ZDF: 
SDF: 
GBI: 
SEDS: 
VFF: 
CVI: 
CV_2364(phaB)
CVC: 
LHK: 
LHK_01110(phaB)
PSE: 
JEU: 
AQL: 
RSO: 
RSc1633(phbB)
RSC: 
RSL: 
RSN: 
RSM: 
RSE: 
RPI: 
RPF: 
RPJ: 
RMN: 
RIN: 
ACS15_1571(phbB-1)
REU: 
REH: 
H16_A1439(phaB1) H16_A2002(phaB2) H16_A2171(phaB3)
CNC: 
RME: 
Rmet_1333(phaB2) Rmet_1358(phaB) Rmet_5123(phaB3)
CTI: 
RALTA_A1352(phaB1) RALTA_A1758(phaB2)
CBW: 
CGD: 
CCUP: 
CUP: 
CUU: 
BMA: 
BMA1320(phbB-1) BMAA0166(phbB-2)
BMV: 
BML: 
BMN: 
BMAL: 
DM55_3168(phbB-1) DM55_3548(phbB)
BMAE: 
DM78_1652(phbB-1) DM78_4443(phbB)
BMAQ: 
DM76_3152(phbB-1) DM76_4244(phbB)
BMAI: 
BMAF: 
DM51_1040(phbB-1) DM51_3922(phbB)
BMAZ: 
BM44_2013(phbB-1) BM44_3509(phbB)
BMAB: 
BM45_1577(phbB-1)
BPS: 
BPSL1536(phbB) BPSS1916(phbB)
BPM: 
BPL: 
BPD: 
BPR: 
BPSE: 
BDL_5321(phbB) BDL_83(phbB-1)
BPSM: 
BBQ_1407(phbB-1) BBQ_4214(phbB-1)
BPSU: 
BBN_1531(phbB-1) BBN_5382(phbB-1)
BPSD: 
BBX_2019(phbB-1) BBX_4486(phbB-1)
BPZ: 
BPQ: 
BPK: 
BBK_3033(phbB-1) BBK_4654(phbB-1)
BPSH: 
DR55_2651(phbB-1) DR55_5819(phbB)
BPSA: 
BBU_232(phbB-1) BBU_4094(phbB-1)
BPSO: 
X996_2242(phbB-1) X996_5617(phbB)
BUT: 
X994_5180(phbB) X994_669(phbB-1)
BTE: 
BTQ: 
BTQ_1662(phbB-1) BTQ_3754(phbB-1)
BTJ: 
BTJ_4786(phbB-1) BTJ_693(phbB-1)
BTZ: 
BTL_1932(phbB-1) BTL_5572(phbB-1)
BTD: 
BTI_1750(phbB-1) BTI_5074(phbB-1)
BTV: 
BTHA_2087(phbB-1) BTHA_4631(phbB-1)
BTHE: 
BTN_2834(phbB-1) BTN_5243(phbB-1)
BTHM: 
BTRA_2215(phbB-1) BTRA_5513(phbB-1)
BTHA: 
BTHL: 
BG87_2157(phbB-1) BG87_5587(phbB)
BOK: 
DM82_1468(phbB-1) DM82_6206(phbB)
BOC: 
BG90_3241(phbB-1) BG90_4459(phbB)
BVI: 
BVE: 
AK36_1126(phbB) AK36_2128(phbB-1) AK36_5757(phbB)
BUR: 
BCN: 
BCH: 
BCM: 
BCJ: 
BCAL0833(phbB) BCAL1861(phbB) BCAM0296(phbB)
BCEN: 
DM39_1751(phbB-1) DM39_2863(phbB-1)
BCEW: 
DM40_2387(phbB-1) DM40_373(phbB-1) DM40_4419(phbB)
BCEO: 
I35_1779(phbB) I35_2838(phbB)
BAM: 
BAC: 
BMU: 
BMJ: 
BMK: 
DM80_2162(phbB-1) DM80_3238(phbB-1) DM80_6204(phbB-1) DM80_6342(phbB)
BMUL: 
NP80_1849(phbB-1) NP80_2887(phbB)
BCT: 
BCED: 
DM42_2299(phbB-1) DM42_3313(phbB-1) DM42_4867(phbB)
BCEP: 
BDL: 
AK34_1336(phbB-1) AK34_334(phbB) AK34_5117(phbB)
BPYR: 
BCON: 
BUB: 
BW23_2121(phbB) BW23_3196(phbB-1) BW23_6081(phbB)
BDF: 
BLAT: 
BTEI: 
BSEM: 
BPSL: 
BMEC: 
BSTG: 
BSTL: 
BGL: 
BGP: 
BGU: 
KS03_2441(phbB-1) KS03_3893(phbB)
BUG: 
BGE: 
BGF: 
BGD: 
BGO: 
BM43_3584(phbB-1)
BYI: 
BUK: 
BUO: 
BUE: 
BUL: 
BW21_1843(phbB-1) BW21_4610(phbB)
BUQ: 
BPLA: 
BUD: 
BUZ: 
BXE: 
BXB: 
DR64_46(phbB-1) DR64_5694(phbB)
BPH: 
BRH: 
BPX: 
BPY: 
BFN: 
OI25_3393(phbB-1) OI25_3500(phbB)
BCAI: 
PSPW: 
PARA: 
PNU: 
PNE: 
PDQ: 
PPK: 
PPNO: 
PPNM: 
PRB: 
PPUL: 
PSPU: 
PAPI: 
PVE: 
POX: 
PTX: 
PFG: 
PNR: 
BPE: 
BP1150(fabG)
BPC: 
BPTD_1142(fabG)
BPER: 
BPET: 
BPEU: 
BPA: 
BPP3195(phbB)
BPAR: 
BBR: 
BB3595(phbB)
BBM: 
BBH: 
BBX: 
BPT: 
Bpet1850(phbB)
BAV: 
BAV1222(phbB)
BHO: 
BHM: 
BHZ: 
ACR54_02561(phbB_1) ACR54_03198(phbB_2)
BTRM: 
BBRO: 
BFZ: 
BPDZ: 
BOH: 
AXY: 
AXYL_01381(phbB2) AXYL_01666(phbB3) AXYL_05665(phbB4)
AXO: 
AXN: 
AXS: 
AXX: 
ADT: 
AIS: 
PUT: 
AKA: 
AMIM: 
CDN: 
AFA: 
RFR: 
RSB: 
RAC: 
RHY: 
POL: 
PNA: 
AAV: 
AJS: 
DIA: 
AAA: 
ACK: 
ACRA: 
BSY15_3418(phbB-1)
ACID: 
ACIP: 
ACIN: 
ACIS: 
VEI: 
DAC: 
DEL: 
DTS: 
DHK: 
VAP: 
VPE: 
VPD: 
VAA: 
VBO: 
CTT: 
CTES: 
CKE: 
CSER: 
ADN: 
ADK: 
RTA: 
Rta_18110(phbB)
OTO: 
LIM: 
LIH: 
HYR: 
BSY239_1487(phbB-1)
HYB: 
HYL: 
DPY: 
CBAA: 
SRAA_0594(phbB)
CBAB: 
SMCB_1454(phbB)
MPT: 
HAR: 
HEAR0578(phbB1) HEAR2345(phbB2)
MMS: 
mma_0556(phbB)
JAG: 
GJA_3696(phbB-2) GJA_5166(phbB-2)
JAB: 
JAZ: 
JAL: 
HSE: 
HSZ: 
HHT: 
HRB: 
HEE: 
CFU: 
CFU_1776(phbB)
CARE: 
CPRA: 
CPter91_2318(phbB-1)
MNR: 
MASW: 
LCH: 
TIN: 
THI: 
THI_1642(phbB1)
RGE: 
RGE_23770(phbB)
RBN: 
RDP: 
PKT: 
MIU: 
RGU: 
BBAG: 
PBH: 
SHD: 
METR: 
BSY238_60(phbB-1) BSY238_61(phbB)
EBA: 
ebA4729(phbB) ebA4731(adh)
DSU: 
RBU: 
DAR: 
AZO: 
azo1022(phbB1) azo1023(phbB2)
AZA: 
AZKH_3138(phbB) AZKH_3139(phbB)
AZI: 
AOA: 
TMZ: 
THU: 
TCL: 
THK: 
APP: 
BPRC: 
D521_0920(fabG)
BEB: 
BEBA: 
GBM: 
Gbem_1433(fabG-3)
GEM: 
PCA: 
Pcar_1120(fabG-5)
VIN: 
RPR: 
RPO: 
RPW: 
RPZ: 
RPG: 
RPS: 
RPV: 
RPQ: 
RPL: 
RPN: 
RTY: 
RT0095(phbB)
RTT: 
RTB: 
RBE: 
RBE_1370(phbB)
RBO: 
RCO: 
RC0054(phbB)
RFE: 
RF_0153(phbB)
RAK: 
RRJ: 
RRA: 
RRC: 
RRH: 
RRB: 
RRN: 
RRP: 
RRM: 
RRR: 
RAF: 
RAU: 
RMO: 
RPP: 
RBT: 
NOVO_05865(fabG_2)
PACA: 
CAQ: 
NAF: 
EAA: 
MLO: 
MLN: 
MCI: 
MOP: 
MAM: 
MAMO: 
MESO: 
MESW: 
MES: 
HOE: 
AAK: 
PLA: 
SME: 
SMc03878(phbB)
SMK: 
SMQ: 
SMX: 
SMI: 
SMEG: 
SMEL: 
SMER: 
SMD: 
RHI: 
SFH: 
SFD: 
SIX: 
SAME: 
SINO: 
EAD: 
EAH: 
ESJ: 
ATU: 
Atu2770(phbB)
ARA: 
Arad_4680(phbB) Arad_8221(phbB)
ATF: 
ATA: 
AVI: 
Avi_4345(phbB)
AGR: 
AGC: 
RET: 
REC: 
REL: 
REI: 
REP: 
RLE: 
RL4620(phaB)
RLT: 
RLG: 
RLB: 
RLU: 
RTR: 
RIR: 
RHL: 
RGA: 
RHN: 
RPHA: 
RHT: 
NT26_3603(phbB)
RHX: 
NGL: 
NGG: 
SHZ: 
BJA: 
bll0225(phbB) blr3725(phbB)
BJU: 
BJP: 
BRA: 
BRADO0563(phbB)
BBT: 
BBta_7613(phbB)
BRS: 
S23_05770(phbB)
AOL: 
BRC: 
BRAD: 
BIC: 
BRO: 
RPA: 
RPB: 
RPC: 
RPD: 
RPE: 
RPT: 
RPX: 
NWI: 
NHA: 
OCA: 
OCG: 
OCA5_c04040(phbB1) OCA5_c30870(phbB2)
OCO: 
OCA4_c04030(phbB1) OCA4_c30350(phbB2)
BOP: 
BOS: 
BVV: 
XAU: 
AZC: 
SNO: 
MEX: 
MEA: 
MDI: 
METDI4273(phaB)
MCH: 
MRD: 
MET: 
MPO: 
MNO: 
MOR: 
META: 
MAQU: 
MPHY: 
MZA: 
BID: 
MSL: 
CHEL: 
CDQ: 
HDN: 
HDT: 
HMC: 
HNI: 
RVA: 
FIL: 
FIY: 
BVR: 
RHZ: 
MSC: 
MBRY: 
AUA: 
MCG: 
PSIN: 
RBM: 
CCR: 
CCS: 
CAK: 
CSE: 
CHQ: 
PZU: 
PHZ_c0432(phbB) PHZ_p0110(phbB)
BSB: 
BRD: 
BNE: 
BRG: 
BRL: 
BVC: 
AEX: 
CBOT: 
SIL: 
SPO0325(phbB)
SIT: 
RMB: 
RSP: 
RSH: 
RSQ: 
RSK: 
RCP: 
RHP: 
JAN: 
RDE: 
RD1_3395(phbB)
RLI: 
PDE: 
PAMI: 
PYE: 
PCON: 
DSH: 
Dshi_3067(fabG1)
PSF: 
PSE_0175(phbB)
PGA: 
PGL: 
PGD: 
PHP: 
PPIC: 
OAT: 
OAR: 
OTM: 
OSB_29380(phbB)
LMD: 
RED: 
PTP: 
CID: 
CMAR: 
CEH: 
MALG: 
CON: 
RSU: 
NHU_02823(phbB)
RHM: 
RHC: 
PPHR: 
HAT: 
LAP: 
LAGG: 
LABR: 
DAA: 
YAN: 
SUAM: 
SPSE: 
DON: 
TPRO: 
TOM: 
PABY: 
THW: 
RMM: 
LVS: 
AHT: 
MMR: 
HNE: 
HNE_3404(phbB)
HBA: 
HBC: 
NAR: 
NPP: 
NPN: 
NRE: 
SAL: 
SPHK: 
SPHP: 
SMAG: 
SMAZ: 
STER: 
SGI: 
SGRAN_3755(fabG9)
SPHL: 
SPHQ: 
SWI: 
SPHM: 
STAX: 
SPHI: 
SSAN: 
SMY: 
SPAN: 
SKR: 
SPLM: 
SPLK: 
SPHJ: 
SPKC: 
SJP: 
SCH: 
SSY: 
SYB: 
SBD: 
SPMI: 
SPHB: 
SPHR: 
BSY17_643(phbB)
SINB: 
SPHT: 
CIJ: 
BLAS: 
RDI: 
ELI: 
ELQ: 
ERY: 
EGN: 
EFV: 
AAY: 
WYH_02128(phbB)
AMX: 
AEP: 
ANH: 
ADO: 
A6F68_00349(phbB_1)
CNA: 
CMAN: 
PNS: 
PORL: 
GBE: 
GBH: 
GBC: 
GBS: 
ACR: 
AMV: 
GDI: 
GDJ: 
RGI: 
RRU: 
RRF: 
RCE: 
RC1_3949(phbB)
RPM: 
MAG: 
MGY: 
MAGX: 
XM1_4430(phbB)
MAGN: 
AZL: 
ALI: 
AZOLI_2387(phbB3)
ABS: 
ABQ: 
ABF: 
ATI: 
AHU: 
TMO: 
TMO_0153(phbB)
TXI: 
MAGQ: 
HJO: 
NAO: 
PBR: 
MGM: 
MAI: 
MICA_963(phbB)
MAN: 
PGV: 
BAN: 
BA_1330(phbB)
BAR: 
GBAA_1330(phbB)
BAT: 
BAS1230(fabG)
BAH: 
BAI: 
BAA_1397(phbB)
BAX: 
BANT: 
BANR: 
BANS: 
BANH: 
BANV: 
DJ46_153(phbB)
BCE: 
BC1317(fabG)
BCA: 
BCZ: 
BCR: 
BCB: 
BCU: 
BCG: 
BCQ: 
BCQ_1389(phaB)
BCX: 
BCA_1368(phbB)
BAL: 
BNC: 
BCF: 
BCER: 
BCEF: 
BCY: 
BTK: 
BTL: 
BALH_1179(phaB)
BTB: 
BTT: 
BTHR: 
BTHI: 
BTC: 
BTF: 
BTM: 
BTG: 
BTB_c13600(fabG1)
BTI: 
BTN: 
BTHT: 
BTHU: 
BTW: 
BF38_2536(phbB)
BTHY: 
BWE: 
BWW: 
bwei_3692(phbB)
BMYC: 
DJ92_3963(phbB)
BMYO: 
BG05_4582(phbB)
BTY: 
BMQ: 
BMQ_1230(phaB)
BMD: 
BMD_1215(phaB)
BMH: 
BMEG: 
BG04_3530(fabG)
BACI: 
BBY: 
BACO: 
BEO: 
BFX: 
PSTE: 
ANX: 
BTS: 
ROA: 
SALU: 
SALL: 
GOB: 
MMAR: 
PSEA: 
PSEE: 
PSEH: 
PSEQ: 
PECQ: 
PHH: 
LED: 
RXY: 
RRD: 
SYJ: 
MAR: 
MAE_50050(phaB)
MPK: 
CYN: 
CYJ: 
NCN: 
PLP: 
CAU: 
Caur_1462(fabG)
CAG: 
CHL: 
FLI: 
HSW: 
BBAU: 
HLC: 
 » show all
Taxonomy
Reference
1  [PMID:14004466]
  Authors
WAKIL S, BRESSLER R.
  Title
Studies on the mechanism of fatty acid synthesis. X. Reduced triphosphopyridine nucleotide-acetoacetyl coenzyme A reductase.
  Journal
J. Biol. Chem. 237 (1962) 687-93.
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 
IUBMB Enzyme Nomenclature: 
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 
UM-BBD (Biocatalysis/Biodegradation Database): 
BRENDA, the Enzyme Database: 
CAS: 
9028-41-5

DBGET integrated database retrieval system