KEGG   ENZYME: 1.14.13.83Help
Entry
EC 1.14.13.83               Enzyme                                 

Name
precorrin-3B synthase;
precorrin-3X synthase;
CobG
Class
Oxidoreductases;
Acting on paired donors, with incorporation or reduction of molecular oxygen;
With NADH or NADPH as one donor, and incorporation of one atom of oxygen into the other donor
BRITE hierarchy
Sysname
precorrin-3A,NADH:oxygen oxidoreductase (20-hydroxylating)
Reaction(IUBMB)
precorrin-3A + NADH + H+ + O2 = precorrin-3B + NAD+ + H2O [RN:R05217]
Reaction(KEGG)
Substrate
precorrin 3A [CPD:C05772];
NADH [CPD:C00004];
H+ [CPD:C00080];
O2 [CPD:C00007]
Product
precorrin 3B [CPD:C06406];
NAD+ [CPD:C00003];
H2O [CPD:C00001]
Comment
An iron-sulfur protein. An oxygen atom from dioxygen is incorporated into the macrocycle at C-20. In the aerobic cobalamin biosythesis pathway, four enzymes are involved in the conversion of precorrin-3A to precorrin-6A. The first of the four steps is carried out by EC 1.14.13.83, precorrin-3B synthase (CobG), yielding precorrin-3B as the product. This is followed by three methylation reactions, which introduce a methyl group at C-17 (CobJ; EC 2.1.1.131), C-11 (CobM; EC 2.1.1.133) and C-1 (CobF; EC 2.1.1.152) of the macrocycle, giving rise to precorrin-4, precorrin-5 and precorrin-6A, respectively.
History
EC 1.14.13.83 created 2004
Pathway
Porphyrin and chlorophyll metabolism
Metabolic pathways
Orthology
K02229  
precorrin-3B synthase
Genes
FAU: 
PAE: 
PAEV: 
N297_3009(cobG)
PAEI: 
N296_3009(cobG)
PAU: 
PAP: 
PAG: 
PAF: 
PNC: 
PAEB: 
PDK: 
PSG: 
PRP: 
PAEP: 
PAER: 
PAEM: 
PAEL: 
PAES: 
PAEU: 
PAEG: 
PAEC: 
M802_3006(cobG)
PAEO: 
M801_2874(cobG)
PMY: 
PMK: 
PRE: 
PPSE: 
BN5_4376(nirA)
PALC: 
PCQ: 
PPU: 
PP_4829(cobG)
PPF: 
PPG: 
PPW: 
PPT: 
PPB: 
PPI: 
PPX: 
PPUH: 
PPUT: 
PPUN: 
PP4_48990(cobG)
PPUD: 
PFV: 
PMON: 
PMOT: 
PMOS: 
PPJ: 
POR: 
PST: 
PSB: 
PSYR: 
PSP: 
PCI: 
PPRC: 
PPRO: 
PFO: 
PFS: 
PFE: 
PFC: 
PFN: 
PFW: 
PFB: 
PFF: 
PFX: 
PPZ: 
PMAN: 
PTV: 
PCG: 
PVR: 
PAZO: 
PEN: 
PSEEN4871(cobG)
PBA: 
PBC: 
PPUU: 
PDR: 
PSV: 
PSK: 
PKC: 
PCH: 
PCZ: 
PCP: 
PFZ: 
PALK: 
PRH: 
PSW: 
PSES: 
PSEM: 
PSEC: 
PPSY: 
PSOS: 
PKR: 
PFK: 
PANR: 
PPSL: 
ACX: 
Achr_f740(cobG)
SPOI: 
TKM: 
TVR: 
GAI: 
HEL: 
HELO_1833(cobG)
HCS: 
HAM: 
HHU: 
HALO: 
EME: 
CEM_066(cobG)
HAA: 
KUS: 
KMA: 
BMA: 
BMV: 
BML: 
BMN: 
BMAL: 
DM55_2997(cobG)
BMAE: 
DM78_1463(cobG)
BMAQ: 
DM76_2979(cobG)
BMAI: 
BMAF: 
DM51_890(cobG)
BMAZ: 
BM44_2182(cobG)
BMAB: 
BM45_1746(cobG)
BPS: 
BPM: 
BPL: 
BPD: 
BPR: 
BPSE: 
BDL_283(cobG)
BPSM: 
BBQ_1620(cobG)
BPSU: 
BBN_1745(cobG)
BPSD: 
BBX_2220(cobG)
BPZ: 
BPQ: 
BPK: 
BBK_3245(cobG)
BPSH: 
DR55_2853(cobG)
BPSA: 
BBU_456(cobG)
BPSO: 
X996_2474(cobG)
BUT: 
X994_923(cobG)
BTE: 
BTJ: 
BTJ_834(cobG)
BTZ: 
BTL_2077(cobG)
BTD: 
BTI_2041(cobG)
BTV: 
BTHA_2276(cobG)
BTHE: 
BTN_2690(cobG)
BTHM: 
BTRA_2356(cobG)
BTHA: 
BTHL: 
BG87_2298(cobG)
BOK: 
DM82_1296(cobG)
BOC: 
BG90_3396(cobG)
BVI: 
BVE: 
AK36_2237(cobG)
BUR: 
BCN: 
BCH: 
BCM: 
BCJ: 
BCEN: 
DM39_1638(cobG)
BCEW: 
DM40_2297(cobG)
BCEO: 
BAM: 
BAC: 
BMU: 
BMJ: 
BMK: 
DM80_3324(cobG)
BMUL: 
NP80_1764(cobG)
BCT: 
BCED: 
DM42_23(cobG)
BCEP: 
BDL: 
AK34_1437(cobG)
BPYR: 
BCON: 
BUB: 
BW23_49(cobG)
BDF: 
BLAT: 
BTEI: 
BSEM: 
BPSL: 
BMEC: 
BSTG: 
BSTL: 
BGL: 
BGP: 
BGU: 
KS03_2696(cobG)
BUG: 
BGE: 
BGF: 
BGD: 
BGO: 
BM43_3281(cobG)
BYI: 
BUO: 
BUE: 
BUL: 
BW21_2106(cobG)
BUQ: 
BPLA: 
BUD: 
BUZ: 
BXE: 
BXB: 
DR64_6560(cobG)
BPH: 
BPX: 
BPY: 
BFN: 
OI25_6988(cobG)
BCAI: 
PSPW: 
PARA: 
PARB: 
PHS: 
PTER: 
PVE: 
PFG: 
RSB: 
RAC: 
RHY: 
DAC: 
DEL: 
DTS: 
DHK: 
CTT: 
CTES: 
CSER: 
MLO: 
MLN: 
MCI: 
MOP: 
MAM: 
MAMO: 
MESO: 
MESW: 
AAK: 
PHT: 
SME: 
SMc03193(cobG)
SMK: 
SMQ: 
SMX: 
SMI: 
SMEG: 
SMEL: 
SMER: 
SMD: 
RHI: 
SFH: 
SFD: 
SIX: 
SAME: 
SINO: 
EAD: 
OV14_0449(cobG)
EAH: 
ESJ: 
ATU: 
Atu2803(cobG)
ARA: 
Arad_9596(cobG)
ATF: 
ATA: 
AGR: 
RET: 
REC: 
REL: 
REI: 
REP: 
RLE: 
pRL110631(cobG)
RLT: 
RLG: 
RLB: 
RLU: 
RTR: 
RIR: 
RHL: 
RGA: 
RHN: 
RPHA: 
RHT: 
NT26_3123(cobG)
RHX: 
NGL: 
NGG: 
SHZ: 
BME: 
BMEL: 
DK63_712(cobG)
BMI: 
BMZ: 
BMG: 
BMW: 
BMEE: 
DK62_142(cobG)
BMF: 
BMB: 
BMC: 
BAA: 
BABO: 
DK55_1281(cobG)
BABR: 
DO74_609(cobG)
BABT: 
DK49_1038(cobG)
BABB: 
DK48_839(cobG)
BABU: 
DK53_1265(cobG)
BABS: 
DK51_195(cobG)
BABC: 
DO78_1186(cobG)
BMS: 
BSI: 
BSF: 
BSUI: 
BSUP: 
BSUV: 
BSUC: 
BMT: 
BSZ: 
DK67_1012(cobG)
BSV: 
BSW: 
BSG: 
BOV: 
BOV_1249(cobG)
BCS: 
BSK: 
BOL: 
BCAR: 
DK60_1325(cobG)
BCAS: 
BMR: 
BMI_I1299(cobG)
BPP: 
BPI_I1338(cobG)
BPV: 
DK65_94(cobG)
BCET: 
BCEE: 
BVL: 
OAN: 
OAH: 
DR92_1387(cobG)
OPS: 
OCH: 
BJA: 
BJU: 
BJP: 
BRA: 
BBT: 
BRS: 
AOL: 
S58_27840(cobG)
BRC: 
BRAD: 
BIC: 
BRO: 
BOP: 
BOS: 
BSY19_876(cobG)
BVV: 
BAPI: 
XAU: 
AZC: 
AZC_3936(cobG)
SNO: 
MEX: 
MEA: 
MDI: 
METDI2099(cobG)
MCH: 
MRD: 
MET: 
MPO: 
MNO: 
MOR: 
META: 
MAQU: 
MPHY: 
MZA: 
MEE: 
MOC: 
BID: 
MSL: 
CDQ: 
HDN: 
HDT: 
HMC: 
HNI: 
PHL: 
FIL: 
FIY: 
DEQ: 
RHZ: 
MSC: 
MBRY: 
MTW: 
MCG: 
HDI: 
HDIA_3058(cobG)
SIL: 
SIT: 
RMB: 
RHP: 
JAN: 
RDE: 
RD1_3826(cobG)
RLI: 
PDE: 
PYE: 
PCON: 
PZH: 
PARO: 
PGA: 
PGL: 
PGD: 
PHP: 
PPIC: 
LMD: 
RED: 
CID: 
MALG: 
CON: 
PPHR: 
DAA: 
SUAM: 
SPSE: 
TPRO: 
TOM: 
PABY: 
AHT: 
RBG: 
NAR: 
NPP: 
NPN: 
NRE: 
SPHP: 
STAX: 
SPAN: 
SPLK: 
SJP: 
SCH: 
SYB: 
SBD: 
SPMI: 
SPHB: 
SINB: 
SPHT: 
SYA: 
GOH: 
GBE: 
GBH: 
GBC: 
GBS: 
AMV: 
GXY: 
GXL: 
KNA: 
KEU: 
APT: 
APW: 
APF: 
APU: 
APG: 
APQ: 
APX: 
APZ: 
APK: 
ASZ: 
ASN_3532(cobG)
ASV: 
APER: 
APOM: 
ATO: 
ABG: 
KBA: 
RGI: 
ROS: 
AZL: 
ALI: 
ABS: 
ABQ: 
ABF: 
ATI: 
NAO: 
MTU: 
Rv2064(cobG)
MTV: 
MTC: 
MRA: 
MRA_2078(cobG)
MTF: 
MTB: 
MTK: 
MTZ: 
MTI: 
MTE: 
MTUR: 
CFBS_2185(cobG)
MTL: 
MTO: 
MTD: 
UDA_2064(cobG)
MTN: 
MTJ: 
MTUB: 
MTUE: 
MTX: 
MTUH: 
MTUL: 
MTUT: 
MTUU: 
MTQ: 
MBO: 
MBB: 
BCG_2083(cobG)
MBT: 
JTY_2077(cobG)
MBM: 
MBK: 
MBZ: 
MAF: 
MAF_20790(cobG)
MCE: 
MCQ: 
MCV: 
MCX: 
MCZ: 
MMIC: 
MPA: 
MAP_1810(cobG)
MAO: 
MAVI: 
MAVU: 
MAVD: 
MAVR: 
MAVA: 
MIT: 
MIA: 
MIE: 
MIR: 
MID: 
MYO: 
MCHI: 
MMAL: 
MSM: 
MSG: 
MSB: 
MSN: 
MSH: 
MVA: 
MGI: 
MSP: 
MCB: 
MNE: 
MGO: 
MFT: 
MPHL: 
MVQ: 
MLL: 
MSA: 
MUL: 
MAB: 
MABB: 
MMV: 
MAY: 
MABO: 
MABL: 
MAZ: 
MAK: 
MYS: 
MYC: 
MCHE: 
MIZ: 
MSTE: 
MMC: 
MKM: 
MJL: 
MJD: 
MMI: 
MMAE: 
MRH: 
MMM: 
MLI: 
MKN: 
MKS: 
MKI: 
MYV: 
MYE: 
MHAD: 
MYN: 
MDX: 
ASD: 
CDI: 
CDP: 
CDH: 
CDT: 
CDE: 
CDR: 
CDA: 
CDZ: 
CDB: 
CDS: 
CDD: 
CDW: 
CDV: 
CDIP: 
CAR: 
CKP: 
CPU: 
CPL: 
CPG: 
CPP: 
CPK: 
CPQ: 
CPX: 
CPZ: 
COR: 
COP: 
Cp31_1029(cobG)
COD: 
COS: 
COI: 
COE: 
COU: 
CPSE: 
CPSU: 
CPSF: 
CUL: 
CUC: 
CUE: 
CUN: 
CUS: 
CUQ: 
CUZ: 
CUJ: 
CHN: 
CCN: 
CAZ: 
CCG: 
CVT: 
COA: 
DR71_80(cobG)
CDO: 
CHM: 
CSX: 
CMQ: 
CKU: 
CCJ: 
CMV: 
CEI: 
CTED: 
CUT: 
CLW: 
CDX: 
CSP: 
CSTA: 
CPHO: 
CFC: 
CSTR: 
CAMG: 
NFA: 
NFR: 
NCY: 
NBR: 
NNO: 
NSL: 
NSR: 
NTP: 
RHA: 
RER: 
RER_31420(cobG)
REY: 
REB: 
ROP: 
ROP_02920(cobG)
ROA: 
REQ: 
REQ_23580(cobG)
RPY: 
RHB: 
RAV: 
RFA: 
RHW: 
RHS: 
RRZ: 
RHU: 
RQI: 
GBR: 
GPO: 
GOR: 
GOQ: 
GTA: 
GOC: 
TPR: 
TSM: 
DTM: 
SGR: 
SGB: 
SCB: 
SCAB_9781(cobG)
SSX: 
SVL: 
SCT: 
SCY: 
SFA: 
SBH: 
SVE: 
SALB: 
STRP: 
F750_3737(cobG)
SFI: 
SALU: 
SALL: 
STRE: 
SLD: 
STRM: 
SPRI: 
SCZ: 
STRF: 
SRN: 
SPAV: 
SLC: 
SCLF: 
SNR: 
SAUO: 
SSIA: 
SVU: 
SGV: 
SLAU: 
SALJ: 
SLX: 
KSK: 
KSE_64810(cobG)
KAB: 
KAU: 
DNI: 
LMOI: 
ICA: 
JTE: 
DCO: 
MPH: 
MLP_03490(cobG)
TEZ: 
NDK: 
KFL: 
PSIM: 
AER: 
TFU: 
NDA: 
NAL: 
SRO: 
NOA: 
FRA: 
FRI: 
FAL: 
FRAAL2331(cobG)
NML: 
GOB: 
BSD: 
MMAR: 
SEN: 
SVI: 
AMD: 
AMED_7063(cobG)
AMN: 
AMM: 
AMES_6955(cobG)
AMZ: 
B737_6955(cobG)
AOI: 
AORI_1667(cobG)
AJA: 
AMQ: 
AMYC: 
AMYB: 
PDX: 
PSEA: 
PSEH: 
PHH: 
AMI: 
APRE: 
SESP: 
KPHY: 
LED: 
ALL: 
PMAD: 
MIL: 
AMS: 
ASE: 
ACPL_6899(cobG)
ACTN: 
AFS: 
TBI: 
AEY: 
ACM: 
GMA: 
 » show all
Taxonomy
Reference
1  [PMID:8226690]
  Authors
Debussche L, Thibaut D, Cameron B, Crouzet J, Blanche F.
  Title
Biosynthesis of the corrin macrocycle of coenzyme B12 in Pseudomonas denitrificans.
  Journal
J. Bacteriol. 175 (1993) 7430-40.
Reference
2  [PMID:8405386]
  Authors
Scott AI, Roessner CA, Stolowich NJ, Spencer JB, Min C, Ozaki SI.
  Title
Biosynthesis of vitamin B12. Discovery of the enzymes for oxidative ring contraction and insertion of the fourth methyl group.
  Journal
FEBS. Lett. 331 (1993) 105-8.
Reference
3  [PMID:12195810]
  Authors
Warren MJ, Raux E, Schubert HL, Escalante-Semerena JC.
  Title
The biosynthesis of adenosylcobalamin (vitamin B12).
  Journal
Nat. Prod. Rep. 19 (2002) 390-412.
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 
IUBMB Enzyme Nomenclature: 
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 
BRENDA, the Enzyme Database: 
CAS: 
152787-63-8

DBGET integrated database retrieval system