KEGG   ENZYME: 1.2.1.68Help
Entry
EC 1.2.1.68                 Enzyme                                 

Name
coniferyl-aldehyde dehydrogenase
Class
Oxidoreductases;
Acting on the aldehyde or oxo group of donors;
With NAD+ or NADP+ as acceptor
BRITE hierarchy
Sysname
coniferyl aldehyde:NAD(P)+ oxidoreductase
Reaction(IUBMB)
coniferyl aldehyde + H2O + NAD(P)+ = ferulate + NAD(P)H + 2 H+ [RN:R05700 R05701]
Reaction(KEGG)
Substrate
coniferyl aldehyde [CPD:C02666];
H2O [CPD:C00001];
NAD+ [CPD:C00003];
NADP+ [CPD:C00006]
Product
ferulate [CPD:C01494];
NADH [CPD:C00004];
NADPH [CPD:C00005];
H+ [CPD:C00080]
Comment
Also oxidizes other aromatic aldehydes, but not aliphatic aldehydes.
History
EC 1.2.1.68 created 2000
Pathway
Phenylpropanoid biosynthesis
Orthology
K00154  
coniferyl-aldehyde dehydrogenase
K12355  
coniferyl-aldehyde dehydrogenase
Genes
RSS: 
ATH: 
AT3G24503(ALDH2C4)
ALY: 
CRB: 
CSAT: 
EUS: 
BRP: 
BNA: 
BOE: 
THJ: 
CPAP: 
CIT: 
CIC: 
TCC: 
GRA: 
GHI: 
DZI: 
EGR: 
GMX: 
PVU: 
VRA: 
VAR: 
CCAJ: 
MTR: 
CAM: 
ADU: 
AIP: 
LJA: 
Lj0g3v0215059.1(Lj0g3v0215059.1) Lj2g3v0777150.1(Lj2g3v0777150.1) Lj2g3v0777190.1(Lj2g3v0777190.1) Lj4g3v3093850.1(Lj4g3v3093850.1)
LANG: 
FVE: 
PPER: 
PMUM: 
PAVI: 
MDM: 
PXB: 
ZJU: 
CSV: 
CMO: 
MCHA: 
CMAX: 
CMOS: 
RCU: 
JCU: 
HBR: 
POP: 
POPTR_0018s06060g(POPTRDRAFT_809215)
JRE: 
SLY: 
101247788(SlADH2C4)
SPEN: 
SOT: 
CANN: 
NTA: 
NSY: 
NTO: 
INI: 
SIND: 
OEU: 
HAN: 
BVG: 
SOE: 
NNU: 
OSA: 
DOSA: 
Os01t0591000-01(Os01g0591000) Os01t0591300-01(Os01g0591300)
OBR: 
BDI: 
ATS: 
109740782(LOC109740782) 109760129(LOC109760129) 109783318(LOC109783318) 109783397(LOC109783397) 109784604(LOC109784604)
SBI: 
ZMA: 
SITA: 
PDA: 
EGU: 
MUS: 
DCT: 
AOF: 
ATR: 
GQU: 
CED: 
SMW: 
SMAR: 
SMAC: 
SERF: 
SERS: 
ECA: 
ECA3562(calB)
PATR: 
PATO: 
PCT: 
PCC: 
PPOA: 
DDD: 
DZE: 
DDC: 
DZC: 
DSO: 
DDQ: 
DFN: 
BGJ: 
PAO: 
PSHI: 
XAL: 
XSA: 
XTN: 
SML: 
Smlt4620(calB)
SMT: 
BUJ: 
SMZ: 
SMD_4152(calB)
SACZ: 
AOT14_01760(calB_1) AOT14_22360(calB_2)
STEK: 
SRH: 
SLM: 
STEN: 
PSU: 
PSUW: 
LAB: 
LAQ: 
LCP: 
LGU: 
LEZ: 
LEM: 
LEN_4764(aldH)
LUM: 
SNJ: 
FAU: 
RHD: 
DJI: 
DJA: 
DTX: 
LRZ: 
VCH: 
VCF: 
VCE: 
VCJ: 
VCO: 
VCR: 
VCM: 
VCI: 
VCL: 
VCQ: 
VCS: 
VCX: 
VCZ: 
VVU: 
VVY: 
VVM: 
VVL: 
VPA: 
VPB: 
VPK: 
VPF: 
VPH: 
VHA: 
VCA: 
VAG: 
VEX: 
VHR: 
VNA: 
VOW: 
VRO: 
VSP: 
VEJ: 
VFU: 
VNI: 
VAN: 
LAG: 
VAU: 
VCY: 
VCT: 
VTU: 
VFL: 
VMI: 
VBR: 
VSC: 
VGA: 
VSH: 
VQI: 
VFI: 
VFM: 
VSA: 
AWD: 
PPR: 
PBPRA0132(VV2296)
PGB: 
PDS: 
GHO: 
PAE: 
PAEV: 
PAEI: 
PAU: 
PAP: 
PAG: 
PAF: 
PNC: 
PDK: 
PSG: 
PRP: 
PAEP: 
PAER: 
PAEM: 
PAEL: 
PAES: 
PAEU: 
PAEG: 
PAEC: 
PAEO: 
PMY: 
PMK: 
PRE: 
PPSE: 
BN5_3997(calB)
PALC: 
PCQ: 
PcP3B5_05040(calB_1) PcP3B5_33070(calB_2) PcP3B5_37230(calB_3)
PPU: 
PP_5120(calB)
PPF: 
PPG: 
PPW: 
PPT: 
PPB: 
PPI: 
PPX: 
PPUH: 
PPUT: 
PPUN: 
PPUD: 
PFV: 
PMON: 
PMOT: 
PMOS: 
PPJ: 
PST: 
PSB: 
PSYR: 
PSP: 
PCI: 
PFL: 
PFL_5865(calB)
PPRC: 
PPRO: 
PPC_5812(calB)
PFO: 
PFS: 
PFE: 
PFC: 
PFN: 
PFW: 
PFB: 
PFF: 
PFX: 
PPZ: 
PMAN: 
PTV: 
PCG: 
PVR: 
PAZO: 
PEN: 
PSA: 
PSZ: 
PSR: 
PSC: 
PSJ: 
PSH: 
PSTU: 
PSTT: 
PBM: 
PBA: 
PBC: 
PPUU: 
PDR: 
PSV: 
PSK: 
PKC: 
PKB_0385(calB)
PCH: 
PCZ: 
PCP: 
PFZ: 
PALK: 
PPV: 
PSES: 
PSEM: 
PSEC: 
PPSY: 
PSOS: 
PKR: 
PFK: 
PANR: 
PBB: 
PAR: 
PCR: 
PRW: 
PSO: 
PUR: 
PALI: 
PSPG: 
PSYG: 
PSYC: 
PSYA: 
ACB: 
ABM: 
ABSDF3062(calB)
ABY: 
ABAYE3324(calB)
ABC: 
ABN: 
ABB: 
ABX: 
ABZ: 
ABR: 
ABD: 
ABH: 
ABAD: 
ABJ: 
ABAB: 
ABAJ: 
ABAZ: 
ABK: 
ABAU: 
ABAA: 
ABW: 
ABAL: 
ACC: 
ANO: 
ALC: 
ACD: 
ACI: 
ACIAD0503(calB)
ATT: 
AEI: 
AJO: 
ACW: 
ACV: 
AHL: 
AJN: 
ASOL: 
ALA: 
ASJ: 
AsACE_CH00407(calB-1) AsACE_CH00477(calB-2) AsACE_CH01056(calB-3)
MOS: 
SON: 
SO_3683(calB)
SDN: 
SFR: 
SAZ: 
SBL: 
SBM: 
SBN: 
SBP: 
SBT: 
SBS: 
SBB: 
SLO: 
SPC: 
SHP: 
SSE: 
SPL: 
SHE: 
SHM: 
SHN: 
SHW: 
SHL: 
SWD: 
SWP: 
SVO: 
SHF: 
SJA: 
SPSW: 
SBJ: 
CPS: 
COM: 
COZ: 
COLW: 
PHA: 
PSM: 
PSEO: 
PIA: 
PPHE: 
PBW: 
PRR: 
PTN: 
PLZ: 
PALN: 
PPIS: 
PEA: 
PSPO: 
PART: 
PTU: 
PNG: 
PTD: 
MAQ: 
MHC: 
MARHY3474(alkH)
MAD: 
MBS: 
MSR: 
MSX: 
MPQ: 
MARI: 
MLQ: 
MSQ: 
AMAA: 
AMAD: 
AMAI: 
AMAG: 
GNI: 
GPS: 
FBL: 
MVS: 
MVIS_0032(calB)
SAGA: 
ZAL: 
OSG: 
MAGA: 
HJA: 
LPN: 
LPH: 
LPO: 
LPU: 
LPM: 
LPP: 
LPC: 
LPA: 
LPE: 
LFA: 
LFA_1306(calB)
LHA: 
LHA_1793(calB)
LCD: 
MEC: 
TSY: 
HCH: 
HCS: 
HAK: 
HAM: 
HCO: 
LOKO_00343(calB_1) LOKO_03478(calB_3)
HSI: 
HALO: 
HHH: 
HAA: 
CMAI: 
ABO: 
ABO_0087(aldH)
ADI: 
B5T_00039(aldH)
APAC: 
ALN: 
AXE: 
KAK: 
KKO: 
KGE: 
KSD: 
KPD: 
MMW: 
MME: 
MPC: 
TOL: 
TOR: 
OAI: 
BSAN: 
GSN: 
RFO: 
OME: 
AHA: 
AHY: 
AHD: 
AHR: 
AHP: 
AHJ: 
AHH: 
AHI: 
ASA: 
AVR: 
AVO: 
AMED: 
ASR: 
AAJ: 
AEO: 
ADH: 
SDF: 
GBI: 
PSPI: 
GPB: 
CVC: 
CHRO: 
LHK: 
PSE: 
AQL: 
RPF: 
RPJ: 
RMN: 
RIN: 
REU: 
CNC: 
RME: 
Rmet_5413(calB)
CTI: 
CBW: 
CUH: 
BMA: 
BMV: 
BML: 
BMN: 
BMAL: 
BMAE: 
BMAQ: 
BMAI: 
BMAF: 
BMAZ: 
BMAB: 
BPS: 
BPSL0222(calB)
BPM: 
BPL: 
BPD: 
BPR: 
BPSE: 
BPSM: 
BPSU: 
BPSD: 
BPZ: 
BPQ: 
BPK: 
BPSH: 
BPSA: 
BPSO: 
BUT: 
BTE: 
BTQ: 
BTJ: 
BTZ: 
BTD: 
BTV: 
BTHE: 
BTHM: 
BTHA: 
BTHL: 
BOK: 
BOC: 
BVI: 
BVE: 
BUR: 
BCN: 
BCH: 
BCM: 
BCJ: 
BCAL0518(calB)
BCEN: 
BCEW: 
BCEO: 
I35_3148(calB)
BAM: 
BAC: 
BMU: 
BMJ: 
BMK: 
BMUL: 
BCT: 
BCED: 
BCEP: 
BDL: 
BPYR: 
BCON: 
BUB: 
BDF: 
BLAT: 
BTEI: 
BSEM: 
BPSL: 
BMEC: 
BSTG: 
BSTL: 
BGL: 
BGP: 
BGU: 
BUG: 
BGE: 
BGF: 
BGD: 
BGO: 
BUK: 
BUL: 
BUQ: 
BPLA: 
BUD: 
BUZ: 
BXB: 
BPX: 
BPY: 
BFN: 
BCAI: 
PSPW: 
PARB: 
PHS: 
PTER: 
PNU: 
PDQ: 
PPK: 
PPNO: 
PPNM: 
PRB: 
PPUL: 
PSPU: 
PAPI: 
PVE: 
POX: 
PTX: 
PFG: 
PNR: 
CDN: 
RFR: 
RSB: 
RAC: 
PNA: 
AAV: 
AJS: 
DIA: 
AAA: 
ACK: 
ACRA: 
ACID: 
ACIP: 
VEI: 
DAC: 
DEL: 
DTS: 
DHK: 
VPE: 
VAA: 
CTT: 
CTES: 
CKE: 
ADN: 
ADK: 
HYR: 
HYL: 
DPY: 
CBAA: 
CBAB: 
JAZ: 
JAL: 
JSV: 
HSE: 
HSZ: 
HHT: 
HRB: 
HEE: 
CFU: 
CPRA: 
MNR: 
TIN: 
THI: 
THI_0274(calB)
RGE: 
RBN: 
RDP: 
PKT: 
MIU: 
RGU: 
BBAY: 
SHD: 
AZI: 
THU: 
APP: 
BPRC: 
BEB: 
BEBA: 
DOL: 
DAL: 
LLU: 
MRM: 
MLO: 
MLN: 
MCI: 
MOP: 
MAM: 
MAMO: 
MESW: 
AAK: 
PHT: 
PLA: 
EAD: 
EAH: 
AVI: 
AGC: 
REC: 
RLE: 
pRL120507(calB)
RLT: 
RLG: 
RLB: 
RLU: 
RPHA: 
NGL: 
BME: 
BMEL: 
BMZ: 
BMG: 
BMW: 
BMEE: 
BMF: 
BMB: 
BMC: 
BAA: 
BABO: 
BABR: 
BABT: 
BABB: 
BABU: 
BABS: 
BABC: 
BSI: 
BSF: 
BSUI: 
BSUP: 
BSUV: 
BSUC: 
BMT: 
BSZ: 
BSV: 
BSW: 
BSG: 
BCS: 
BSK: 
BOL: 
BCAR: 
BCAS: 
BMR: 
BPP: 
BPV: 
BCET: 
BVL: 
OAN: 
OAH: 
OPS: 
OCH: 
BJA: 
blr7884(calB)
BJU: 
BJP: 
BRA: 
BBT: 
BRS: 
S23_09010(calB)
AOL: 
BRAD: 
BRO: 
RPA: 
RPB: 
RPC: 
RPD: 
RPE: 
RPT: 
RPX: 
MOC: 
BID: 
HDN: 
HDT: 
HMC: 
RVA: 
CCR: 
CCS: 
CAK: 
CSE: 
CHQ: 
CMB: 
PZU: 
PHZ_c1018(calB)
BRD: 
CBOT: 
PDE: 
PAMI: 
PARO: 
PARU: 
KVU: 
KVL: 
PTP: 
CID: 
CMAR: 
CEH: 
SUAM: 
MMR: 
HNE: 
HNE_2803(calB)
HBA: 
HBC: 
NAR: 
SAL: 
SPHK: 
SPHP: 
SMAG: 
SMAZ: 
STER: 
SGI: 
SPHL: 
SPHQ: 
SPHM: 
STAX: 
SPHI: 
SSAN: 
SMY: 
SKR: 
SPLM: 
SPHC: 
SCH: 
SBD: 
CIJ: 
SPHG: 
SFLA: 
SPHY: 
BLAS: 
ELI: 
ELQ: 
EGN: 
EFV: 
AMX: 
AEP: 
ANH: 
ADO: 
PNS: 
PORL: 
GOX: 
GOY: 
GDI: 
GDI0080(calB)
KNA: 
KEU: 
APT: 
APW: 
APF: 
APU: 
APG: 
APQ: 
APX: 
APZ: 
APK: 
ASZ: 
ASN_728(calB)
APOM: 
ATO: 
KBA: 
RGI: 
ROS: 
RCE: 
RC1_3239(calB)
TMO: 
TMO_a0181(calB)
NAO: 
NCB: 
PBR: 
PGV: 
AFE: 
AFR: 
LPT: 
LPS: 
LPR: 
LPZ: 
MIT: 
MIA: 
MIE: 
MIR: 
MID: 
MYO: 
MCHI: 
MMAL: 
MSM: 
MSG: 
MSB: 
MSN: 
MSH: 
MVA: 
MGI: 
MFT: 
MPHL: 
MVQ: 
MIZ: 
MSTE: 
MMC: 
MKM: 
MJL: 
MJD: 
MRH: 
MMM: 
MYV: 
MDX: 
NNO: 
RER: 
REY: 
REB: 
REQ: 
RAV: 
RRZ: 
RQI: 
GBR: 
GPO: 
GOR: 
GOQ: 
GTA: 
GOC: 
DTM: 
MCW: 
FRP: 
GBA: 
GFO: 
GRL: 
GFL: 
 » show all
Taxonomy
Reference
1  [PMID:9721273]
  Authors
Achterholt S, Priefert H, Steinbuchel A.
  Title
Purification and characterization of the coniferyl aldehyde dehydrogenase from Pseudomonas sp. Strain HR199 and molecular characterization of the gene.
  Journal
J. Bacteriol. 180 (1998) 4387-91.
  Sequence
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 
IUBMB Enzyme Nomenclature: 
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 
BRENDA, the Enzyme Database: 
CAS: 
208540-41-4

DBGET integrated database retrieval system