KEGG   ENZYME: 1.3.8.6Help
Entry
EC 1.3.8.6                  Enzyme                                 

Name
glutaryl-CoA dehydrogenase (ETF);
glutaryl coenzyme A dehydrogenase;
glutaryl-CoA:(acceptor) 2,3-oxidoreductase (decarboxylating);
glutaryl-CoA dehydrogenase
Class
Oxidoreductases;
Acting on the CH-CH group of donors;
With a flavin as acceptor
BRITE hierarchy
Sysname
glutaryl-CoA:electron-transfer flavoprotein 2,3-oxidoreductase (decarboxylating)
Reaction(IUBMB)
glutaryl-CoA + electron-transfer flavoprotein = crotonyl-CoA + CO2 + reduced electron-transfer flavoprotein (overall reaction) [RN:R02488];
(1a) glutaryl-CoA + electron-transfer flavoprotein = (E)-glutaconyl-CoA + reduced electron-transfer flavoprotein [RN:R10074];
(1b) (E)-glutaconyl-CoA = crotonyl-CoA + CO2 [RN:R03028]
Reaction(KEGG)
Substrate
glutaryl-CoA [CPD:C00527];
electron-transfer flavoprotein [CPD:C04253];
(E)-glutaconyl-CoA [CPD:C02411]
Product
crotonyl-CoA [CPD:C00877];
CO2 [CPD:C00011];
reduced electron-transfer flavoprotein [CPD:C04570];
(E)-glutaconyl-CoA [CPD:C02411]
Comment
Contains FAD. The enzyme catalyses the oxidation of glutaryl-CoA to glutaconyl-CoA (which remains bound to the enzyme), and the decarboxylation of the latter to crotonyl-CoA (cf. EC 4.1.1.70, glutaconyl-CoA decarboxylase). FAD is the electron acceptor in the oxidation of the substrate, and its reoxidation by electron-transfer flavoprotein completes the catalytic cycle. The anaerobic, sulfate-reducing bacterium Desulfococcus multivorans contains two glutaryl-CoA dehydrogenases: a decarboxylating enzyme (this entry), and a non-decarboxylating enzyme that only catalyses the oxidation to glutaconyl-CoA (EC 1.3.99.32).
History
EC 1.3.8.6 created 1972 as EC 1.3.99.7, transferred 2012 to EC 1.3.8.6, modified 2013
Pathway
Fatty acid degradation
Lysine degradation
Benzoate degradation
Tryptophan metabolism
Metabolic pathways
Microbial metabolism in diverse environments
Biosynthesis of antibiotics
Orthology
K00252  
glutaryl-CoA dehydrogenase
Genes
HSA: 
2639(GCDH)
PTR: 
455754(GCDH)
PPS: 
100986316(GCDH)
GGO: 
101145312(GCDH)
PON: 
100174690(GCDH)
NLE: 
100600206(GCDH)
MCC: 
716935(GCDH)
MCF: 
102119324(GCDH)
CSAB: 
103234000(GCDH)
RRO: 
104661082(GCDH)
RBB: 
CJC: 
100401224(GCDH)
SBQ: 
101043409(GCDH)
MMU: 
270076(Gcdh)
RNO: 
364975(Gcdh)
CGE: 
100757019(Gcdh)
NGI: 
103751876(Gcdh)
HGL: 
101718348(Gcdh)
CCAN: 
109681281(Gcdh)
OCU: 
100343376(GCDH)
TUP: 
102490702(GCDH)
CFA: 
476696(GCDH)
AML: 
100479238(GCDH)
UMR: 
103682148(GCDH)
ORO: 
101373533(GCDH)
FCA: 
101086880(GCDH)
PTG: 
102955009(GCDH)
AJU: 
106985606(GCDH)
BTA: 
506310(GCDH)
BOM: 
102274679(GCDH)
BIU: 
109561530(GCDH)
PHD: 
102337349(GCDH)
CHX: 
102178259(GCDH)
OAS: 
101122190(GCDH)
SSC: 
100522477(GCDH)
CFR: 
102515298(GCDH)
CDK: 
105100756(GCDH)
BACU: 
103005690(GCDH)
LVE: 
103083383(GCDH)
ECB: 
100063310(GCDH)
EPZ: 
103540641(GCDH)
EAI: 
106844339(GCDH)
MYB: 
102245481(GCDH)
MYD: 
102757827(GCDH)
HAI: 
109394285(GCDH)
RSS: 
109454978(GCDH)
PALE: 
102881309(GCDH)
LAV: 
100656598(GCDH)
TMU: 
MDO: 
100027487(GCDH)
SHR: 
100918608(GCDH)
OAA: 
100079305(GCDH)
GGA: 
771098(GCDH)
MGP: 
CJO: 
107307158(GCDH)
TGU: 
100218920(GCDH)
PHI: 
102108552(GCDH)
PMAJ: 
107199295(GCDH)
FPG: 
106112397(GCDH)
FCH: 
102054554(GCDH)
CLV: 
102090624(GCDH)
ASN: 
102379519(GCDH)
AMJ: 
102570080(GCDH)
PSS: 
102455183(GCDH)
CMY: 
102937334(GCDH)
CPIC: 
101938596(GCDH)
ACS: 
100567504(gcdh)
PVT: 
110077989(GCDH)
PBI: 
GJA: 
107117823(GCDH)
XLA: 
446458(gcdh.L)
XTR: 
549043(gcdh)
NPR: 
108801526(GCDH)
DRE: 
393860(gcdha) 450003(gcdhb)
SRX: 
SANH: 
SGH: 
CCAR: 
IPU: 
108258120(gcdh)
AMEX: 
103031580(gcdh)
TRU: 
101066216(gcdh)
TNG: 
LCO: 
104930241(gcdh)
NCC: 
MZE: 
OLA: 
101166964(gcdh)
XMA: 
102229382(gcdh)
PRET: 
103468345(gcdh)
NFU: 
107376173(gcdh)
CSEM: 
LCF: 
HCQ: 
BPEC: 
SASA: 
ELS: 
105013445(gcdh)
SFM: 
108925980(gcdh)
LCM: 
102356947(GCDH)
BFO: 
CIN: 
SPU: 
APLC: 
SKO: 
DME: 
DPO: 
DAN: 
DER: 
DPE: 
DSE: 
DSI: 
Dsimw501_GD22569(Dsim_GD22569)
DWI: 
DYA: 
DGR: 
DMO: 
DVI: 
MDE: 
AGA: 
AAG: 
CQU: 
AME: 
410254(Gdch)
BIM: 
BTER: 
SOC: 
AEC: 
ACEP: 
PBAR: 
HST: 
CFO: 
LHU: 
PGC: 
NVI: 
TCA: 
DPA: 
NVL: 
BMOR: 
DPL: 
PMAC: 
PRAP: 
PXY: 
API: 
DNX: 
PHU: 
ZNE: 
FCD: 
DPX: 
ISC: 
TUT: 
CEL: 
CELE_F54D5.7(F54D5.7)
CBR: 
NAI: 
HRO: 
LGI: 
CRG: 
MYI: 
OBI: 
LAK: 
OVI: 
NVE: 
EPA: 
ADF: 
HMG: 
TAD: 
AQU: 
GSL: 
YLI: 
NCR: 
NTE: 
NEUTE1DRAFT86191(NEUTE1DRAFT_86191)
SMP: 
PAN: 
TTT: 
MTM: 
CTHR: 
MGR: 
TMN: 
FGR: 
FPU: 
FVR: 
FOX: 
NHE: 
TRE: 
MAW: 
MAJ: 
CMT: 
PLJ: 
VAL: 
VDA: 
CFJ: 
ELA: 
PFY: 
SSL: 
BFU: 
MBE: 
PSCO: 
GLZ: 
ANI: 
AFM: 
ANG: 
ANI_1_1364094(An11g10470)
AFV: 
ACT: 
NFI: 
PCS: 
PDP: 
CIM: 
CPW: 
PBL: 
PBN: 
URE: 
ABE: 
TVE: 
AJE: 
PNO: 
PTE: 
BZE: 
BSC: 
BOR: 
ZTR: 
PFJ: 
BCOM: 
NPA: 
TML: 
CNE: 
CNB: 
CGI: 
TMS: 
PPL: 
TVS: 
DSQ: 
PCO: 
SHS: 
HIR: 
PSQ: 
ADL: 
FME: 
GTR: 
LBC: 
MPR: 
MRR: 
CCI: 
SCM: 
ABP: 
AGABI1DRAFT56516(AGABI1DRAFT_56516)
ABV: 
AGABI2DRAFT192796(AGABI2DRAFT_192796)
CPUT: 
SLA: 
WSE: 
WIC: 
UMA: 
PFP: 
PGR: 
MLR: 
MBR: 
SRE: 
DDI: 
DPP: 
DFA: 
DFA_09112(gcdh)
TGO: 
TET: 
SMIN: 
v1.2.010129.t1(symbB.v1.2.010129.t1)
PTI: 
FCY: 
TPS: 
AAF: 
PIF: 
PSOJ: 
SPAR: 
TCR: 
NGR: 
XCC: 
XCC1429(gcdH)
XCB: 
XCA: 
XCP: 
XCV: 
XAC: 
XAC1472(gcdH)
XCI: 
XCT: 
XCU: 
XCN: 
XCW: 
XCR: 
XCM: 
XCF: 
XCJ: 
XFU: 
XAX: 
XAO: 
XOO: 
XOO1517(gcdH)
XOM: 
XOO1408(XOO1408)
XOP: 
XOY: 
XOR: 
XOZ: 
XSA: 
XTN: 
XGA: 
XVE: 
XPE: 
XHR: 
XPH: 
XppCFBP6546_03975(XppCFBP6546P_03975)
SML: 
Smlt0199(GCDH)
SMT: 
BUJ: 
SMZ: 
SMD_0170(GCDH)
SACZ: 
STEK: 
SRH: 
SLM: 
STEN: 
PSU: 
PSUW: 
PSD: 
LAB: 
LA76x_2187(fadE7)
LAQ: 
LCP: 
LC55x_2164(fadE7)
LGU: 
LEZ: 
LEM: 
LUM: 
SNJ: 
RHD: 
DJI: 
DJA: 
DTX: 
DKO: 
LRZ: 
PAE: 
PA0447(gcdH)
PAEV: 
PAEI: 
PAU: 
PAP: 
PAG: 
PAF: 
PNC: 
PAEB: 
PDK: 
PSG: 
PRP: 
PAEP: 
PAER: 
PAEM: 
PAEL: 
PAES: 
PAEU: 
BN889_00519(gcdH_1) BN889_00520(gcdH_2)
PAEG: 
PAEC: 
PAEO: 
PMY: 
PMK: 
PRE: 
PPSE: 
BN5_4248(gcdH)
PALC: 
PCQ: 
PcP3B5_58220(mmgC_13)
PPU: 
PP_0158(gcdH)
PPF: 
PPG: 
PPW: 
PPT: 
PPB: 
PPI: 
PPX: 
T1E_0579(gcdH)
PPUH: 
PPUT: 
PPUN: 
PP4_01520(gcdH)
PPUD: 
PFV: 
PMON: 
PMOT: 
PMOS: 
PPJ: 
PST: 
PSB: 
PSYR: 
PCI: 
PFL: 
PFL_0117(gcdH)
PPRC: 
PPRO: 
PPC_0123(gcdH)
PFO: 
PFS: 
PFE: 
PFC: 
PFN: 
PFW: 
PFB: 
PFF: 
PFX: 
PPZ: 
PMAN: 
PTV: 
PCG: 
PVR: 
PAZO: 
PEN: 
PSEEN0120(gcdH)
PSA: 
PST_0442(gcdH)
PSZ: 
PSR: 
PSC: 
PSJ: 
PSH: 
PSTU: 
PSTT: 
PBM: 
PBA: 
PBC: 
PPUU: 
PDR: 
PSV: 
PSK: 
PKC: 
PKB_5372(gcdh)
PCH: 
PCZ: 
PCP: 
PFZ: 
PALK: 
PRH: 
PSW: 
PPV: 
PSES: 
PSCI_1880(gcdH)
PSEM: 
PSEC: 
PPSY: 
PSOS: 
PKR: 
PFK: 
PANR: 
AVN: 
AVL: 
AVD: 
ACX: 
PBB: 
PAR: 
Psyc_0805(gcdH)
PCR: 
PRW: 
PSO: 
PALI: 
PSPG: 
PSYG: 
PSYC: 
PSYA: 
ACB: 
ABM: 
ABSDF2744(gcdH)
ABY: 
ABAYE3097(gcdH)
ABC: 
ABN: 
ABB: 
ABX: 
ABZ: 
ABR: 
ABD: 
ABH: 
ABAD: 
ABJ: 
ABAB: 
ABAJ: 
ABAZ: 
ABK: 
ABAU: 
ABAA: 
ABW: 
ABAL: 
ACC: 
ANO: 
ACD: 
ACI: 
ACIAD1660(gcdH)
ATT: 
AEI: 
ASOL: 
ALA: 
ASJ: 
MOI: 
MBL: 
SDN: 
SAZ: 
SLO: 
SSE: 
SWD: 
SVO: 
SVI_0812(gcdH)
SPSW: 
ILO: 
ILI: 
IPI: 
CPS: 
CPS_4667(gcdH)
COM: 
COZ: 
COLW: 
PAT: 
MAQ: 
MAD: 
MBS: 
MPQ: 
MARI: 
MLQ: 
MSQ: 
GAG: 
GNI: 
GNIT_0123(gcdH)
GPS: 
C427_0308(gcdH)
FBL: 
SAGA: 
MTHD: 
MICC: 
AUP74_02692(acdA_2)
MAGA: 
HJA: 
LPN: 
lpg2580(gcdH)
LPH: 
LPV_2910(gcdH)
LPO: 
LPO_2845(gcdH)
LPU: 
LPM: 
LP6_2612(gcdH)
LPF: 
lpl2502(gcdH)
LPP: 
lpp2632(gcdH)
LPC: 
LPC_0567(gcdH)
LPA: 
LPE: 
LLO: 
LLO_0637(gcdH)
LFA: 
LFA_2504(GCDH)
LHA: 
LHA_2871(GCDH)
LOK: 
LCD: 
clem_02075(acdA_1)
TMC: 
LMI_0356(GCDH)
BLEP: 
WMA: 
WOC: 
GAI: 
HCH: 
HEL: 
HELO_2426(gcdH)
HCS: 
HAK: 
HAM: 
HHU: 
HCO: 
LOKO_01430(acdA_1)
HSI: 
HALO: 
HHH: 
HBE: 
ABO: 
ABO_0984(gcdH)
ADI: 
B5T_01337(gcdH)
APAC: 
ALN: 
AXE: 
KKO: 
KGE: 
KSD: 
MARS: 
RFO: 
AHA: 
AHY: 
AHD: 
AHR: 
AHP: 
AHJ: 
AHH: 
AHI: 
ASR: 
AAJ: 
ADH: 
ZDF: 
SDF: 
SEDS: 
PSPI: 
GPB: 
VFF: 
CVI: 
CVC: 
LHK: 
PSE: 
AQL: 
RSO: 
RSc0756(gcdH)
RSC: 
RSL: 
RSN: 
RSM: 
RSE: 
RPI: 
RPF: 
RPJ: 
RMN: 
RIN: 
REU: 
REH: 
H16_A2818(gcdH)
CNC: 
RME: 
Rmet_2653(gcdH)
CTI: 
CBW: 
CGD: 
CR3_0571(gcdH)
CCUP: 
CUP: 
CUU: 
CUH: 
BMA: 
BMA2064(gcdH)
BMV: 
BML: 
BMN: 
BMAL: 
BMAE: 
BMAQ: 
BMAI: 
BMAF: 
BMAZ: 
BMAB: 
BPS: 
BPM: 
BPL: 
BPD: 
BPR: 
BPSE: 
BPSM: 
BPSU: 
BPSD: 
BPZ: 
BPQ: 
BPK: 
BPSH: 
BPSA: 
BPSO: 
BUT: 
BTE: 
BTQ: 
BTJ: 
BTZ: 
BTD: 
BTV: 
BTHE: 
BTHM: 
BTHA: 
BTHL: 
BOK: 
BOC: 
BVI: 
BVE: 
BUR: 
BCN: 
BCH: 
BCM: 
BCJ: 
BCEN: 
BCEW: 
BCEO: 
BAM: 
BAC: 
BMU: 
BMJ: 
BMK: 
BMUL: 
BCT: 
BCED: 
BCEP: 
BDL: 
BPYR: 
BCON: 
BUB: 
BDF: 
BLAT: 
BTEI: 
BSEM: 
BPSL: 
BMEC: 
BSTG: 
BSTL: 
BGL: 
BGP: 
BGU: 
BUG: 
BGE: 
BGF: 
BGD: 
BGO: 
BYI: 
BUK: 
BUO: 
BUE: 
BUL: 
BUQ: 
BPLA: 
BUD: 
BUZ: 
BXE: 
BXB: 
BPH: 
BPX: 
BPY: 
BFN: 
BCAI: 
PSPW: 
PARA: 
PARB: 
PNU: 
PNE: 
PDQ: 
PPK: 
PPNO: 
PPNM: 
PRB: 
PPUL: 
PSPU: 
PAPI: 
PVE: 
POX: 
PTX: 
PFG: 
PNR: 
BPE: 
BP1537(gcdH)
BPC: 
BPTD_1519(gcdH)
BPER: 
BPET: 
BPEU: 
BPA: 
BPP0656(gcdH) BPP1209(gcdH)
BPAR: 
BBR: 
BB0663(gcdH) BB1426(gcdH)
BBM: 
BBH: 
BBX: 
BPT: 
Bpet3566(acd14)
BAV: 
BAV0901(gcdH)
BHO: 
BHM: 
BHZ: 
ACR54_01556(mmgC_3)
BTRM: 
BBRO: 
BFZ: 
BPDZ: 
BOH: 
AXY: 
AXO: 
AXN: 
AXS: 
AXX: 
ADT: 
AIS: 
PUT: 
AMIM: 
CDN: 
AFA: 
PHN: 
ODI: 
RFR: 
RSB: 
RAC: 
RHY: 
POL: 
PNA: 
AAV: 
AJS: 
DIA: 
AAA: 
ACK: 
ACRA: 
ACID: 
ACIP: 
ACIN: 
ACIS: 
VEI: 
DAC: 
DEL: 
DTS: 
VAP: 
VPE: 
VPD: 
VAA: 
VBO: 
CTT: 
CTES: 
CKE: 
CSER: 
ADN: 
ADK: 
RTA: 
Rta_18180(gcdH)
LIM: 
LIH: 
HYR: 
HYB: 
HYL: 
DPY: 
CBAA: 
SRAA_1487(gcdH1)
CBAB: 
SMCB_0769(gcdH1)
MPT: 
JAG: 
JAZ: 
JAL: 
JSV: 
CFU: 
CFU_2597(gcdH)
CARE: 
CPRA: 
MNR: 
MASW: 
MASS: 
LCH: 
TIN: 
THI: 
THI_0289(gcdH)
RGE: 
RBN: 
RDP: 
PKT: 
MIU: 
RGU: 
PBH: 
SHD: 
EBA: 
ebA2993(gcdH)
DSU: 
RBU: 
DAR: 
AZO: 
azo1924(gcdH1) azo1930(gcdH2)
AZA: 
AZKH_0029(gcdH)
AZI: 
AOA: 
TMZ: 
TCL: 
APP: 
BPRC: 
BEB: 
BEBA: 
GME: 
Gmet_2075(bamM)
GPI: 
MSD: 
CCX: 
SUR: 
AGE: 
MBD: 
VIN: 
SCL: 
SCU: 
CCRO: 
SAMY: 
LLU: 
MRM: 
HOH: 
DAV: 
BEX: 
PACA: 
NAF: 
MLO: 
MLN: 
MCI: 
MOP: 
MAM: 
MAMO: 
MESO: 
MESW: 
MES: 
HOE: 
AAK: 
PHT: 
PLA: 
SME: 
SMK: 
SMQ: 
SMX: 
SMI: 
SMEG: 
SMEL: 
SMER: 
SMD: 
RHI: 
SFH: 
SFD: 
SIX: 
SAME: 
SINO: 
EAD: 
EAH: 
ESJ: 
ATU: 
Atu4418(gcdH)
ARA: 
Arad_8277(gcdH)
ATF: 
ATA: 
AVI: 
Avi_5908(gcdH)
AGR: 
AGC: 
ARO: 
RET: 
REC: 
REL: 
REI: 
REP: 
RLE: 
RLT: 
RLG: 
RLB: 
RLU: 
RTR: 
RIR: 
RHL: 
RGA: 
RHN: 
RPHA: 
RHT: 
NT26_2878(gcdH)
RHX: 
NGL: 
NGG: 
SHZ: 
BME: 
BMEL: 
BMI: 
BMZ: 
BMG: 
BMW: 
BMEE: 
BMF: 
BMB: 
BMC: 
BAA: 
BABO: 
BABR: 
BABT: 
BABB: 
BABU: 
BABS: 
BABC: 
BMS: 
BSI: 
BSF: 
BSUI: 
BSUP: 
BSUV: 
BSUC: 
BMT: 
BSZ: 
BSV: 
BSW: 
BSG: 
BCS: 
BSK: 
BOL: 
BCAR: 
BCAS: 
BMR: 
BPP: 
BPV: 
BCET: 
BCEE: 
BVL: 
OAN: 
OAH: 
OPS: 
OCH: 
BJA: 
blr2616(gcdH)
BJU: 
BJP: 
BRA: 
BRADO2134(gcdH)
BBT: 
BBta_2451(gcdH)
BRS: 
S23_53480(gcdH)
AOL: 
BRC: 
BRAD: 
BIC: 
BRO: 
RPA: 
RPB: 
RPC: 
RPD: 
RPE: 
RPT: 
RPX: 
NWI: 
NHA: 
OCA: 
OCG: 
OCO: 
BOP: 
BOS: 
BVV: 
XAU: 
AZC: 
SNO: 
MRD: 
MET: 
MNO: 
MOR: 
MAQU: 
MPHY: 
MEE: 
MOC: 
CHEL: 
CDQ: 
HMC: 
RVA: 
PHL: 
FIL: 
FIY: 
BVR: 
RHZ: 
MMED: 
Mame_01541(acdA_2) Mame_01855(mmgC_4)
AUA: 
PSIN: 
HDI: 
HDIA_4517(mmgC_2)
RBM: 
PZU: 
PHZ_c0291(gcdH)
BSB: 
BNE: 
BRL: 
AEX: 
SIL: 
SPO1955(gcdH)
SIT: 
RMB: 
RSP: 
RSH: 
RSQ: 
RSK: 
RCP: 
RHP: 
JAN: 
RDE: 
RD1_3956(gcdH)
RLI: 
PDE: 
PAMI: 
PYE: 
PCON: 
DSH: 
PSF: 
PGA: 
PGL: 
PGD: 
PHP: 
PPIC: 
OAT: 
OAR: 
OTM: 
OSB_05830(mmgC_2) OSB_20120(acdA)
LMD: 
RED: 
PTP: 
CMAG: 
MALG: 
CON: 
RSU: 
RHM: 
RHC: 
PPHR: 
HAT: 
LAP: 
LAGG: 
LABR: 
DAA: 
YAN: 
SUAM: 
SPSE: 
DON: 
TPRO: 
TOM: 
PABY: 
THW: 
RMM: 
LVS: 
AHT: 
RBG: 
SAGU: 
MMR: 
HBA: 
NAR: 
NPN: 
SAL: 
SPHK: 
SPHP: 
SMAG: 
SMAZ: 
STER: 
SGI: 
SPHL: 
SPHQ: 
SWI: 
SPHM: 
STAX: 
SPHI: 
SSAN: 
SPAN: 
SKR: 
SPLM: 
SPLK: 
SPHJ: 
SPKC: 
SPHD: 
SCH: 
CIJ: 
BLAS: 
RDI: 
ELI: 
ELQ: 
ERY: 
EGN: 
EFV: 
AAY: 
WYH_03226(mmgC_2)
AMX: 
AEP: 
ANH: 
A6F65_01033(acdA_2)
ADO: 
A6F68_02488(acdA_3)
CMAN: 
ACR: 
AMV: 
RGI: 
ROS: 
RRU: 
RRF: 
RCE: 
RC1_0143(gcdH)
RPM: 
MAG: 
MGY: 
MAGX: 
XM1_4141(gcdH)
MAGN: 
AZL: 
ALI: 
ABS: 
ABQ: 
ABF: 
ATI: 
TMO: 
TXI: 
NAO: 
MAI: 
MICA_984(gcdH)
MAN: 
PGV: 
APB: 
SAU: 
SAV: 
SAW: 
SAH: 
SAJ: 
SAM: 
SAS: 
SAR: 
SAR0225(fadD)
SAC: 
SAX: 
SAA: 
SAO: 
SAE: 
NWMN_0169(fadD)
SAD: 
SUU: 
SUV: 
SUE: 
SUJ: 
SUK: 
SUC: 
SUT: 
SUQ: 
SUZ: 
SUD: 
SUX: 
SUW: 
SUG: 
SUF: 
SAUA: 
SAUE: 
SAUN: 
SAUS: 
SA40_0189(fadD)
SAUU: 
SAUG: 
SAUZ: 
SAUT: 
SAUJ: 
SAUK: 
SAUQ: 
SAUV: 
SAUW: 
SAUX: 
SAUY: 
SUY: 
SAUB: 
C248_0217(fadD)
SAUM: 
SAUC: 
SAUR: 
SAUI: 
SAUD: 
SAUF: 
SAMS: 
SUH: 
SSP: 
SCA: 
SSD: 
SDT: 
SXY: 
SXL: 
SXO: 
SHU: 
SSCH: 
SSCZ: 
SAGQ: 
SEQO: 
SCV: 
SLZ: 
SCOH: 
SSCU: 
SHV: 
SUB: 
STK: 
SANG: 
SANC: 
SANS: 
SCG: 
SCON: 
SCOS: 
SOI: 
SIK: 
SIQ: 
SIO: 
SIZ: 
VTE: 
VPI: 
AUR: 
AUN: 
AVS: 
CRN: 
CAR_c16370(gcdH1) CAR_c21890(gcdH2)
CARC: 
JDA: 
TMR: 
SAY: 
TPY_1857(gcdH)
SAP: 
MTU: 
Rv0400c(fadE7)
MTV: 
MTC: 
MRA: 
MRA_0406(fadE7)
MTF: 
MTB: 
MTK: 
MTZ: 
MTI: 
MTE: 
MTUR: 
CFBS_0415(fadE7)
MTL: 
MTO: 
MTD: 
UDA_0400c(fadE7)
MTN: 
MTJ: 
MTUB: 
MTUC: 
MTUE: 
MTX: 
MTUH: 
MTUL: 
MTUT: 
HKBT1_0415(fadE7)
MTUU: 
HKBT2_0415(fadE7)
MTQ: 
HKBS1_0415(fadE7)
MBO: 
MBB: 
BCG_0437c(fadE7)
MBT: 
JTY_0407(fadE7)
MBM: 
MBK: 
MBX: 
MBZ: 
MAF: 
MAF_04020(fadE7)
MCE: 
MCAN_03981(fadE7)
MCQ: 
MCV: 
MCX: 
MCZ: 
MMIC: 
MPA: 
MAP_3878c(fadE7)
MAO: 
MAVI: 
MAVU: 
MAV: 
MAVD: 
MAVR: 
MAVA: 
MIT: 
MIA: 
MIE: 
MIR: 
MID: 
MYO: 
MCHI: 
MMAL: 
MSM: 
MSG: 
MSB: 
MSN: 
MSH: 
MSA: 
MUL: 
MUL_2825(fadE7)
MVA: 
MGI: 
MSP: 
MAB: 
MABB: 
MMV: 
MAY: 
MABO: 
MABL: 
MAZ: 
MAK: 
MYS: 
MYC: 
MCHE: 
MIZ: 
MMC: 
MKM: 
MJL: 
MJD: 
MMI: 
MMAR_0698(fadE7)
MMAE: 
MMM: 
MCB: 
MLI: 
MULP_00697(fadE7)
MKN: 
MKS: 
MKI: 
MYV: 
MYE: 
MGO: 
MFT: 
MHAD: 
MPHL: 
MVQ: 
MLL: 
MDX: 
ASD: 
CGL: 
NCgl0283(Cgl0288)
CGB: 
cg0346(fadE)
CGU: 
WA5_0283(FadE)
CGT: 
CGS: 
CGG: 
CGM: 
cgp_0346(fadE)
CGJ: 
CGQ: 
CGX: 
CEF: 
CJK: 
jk0194(fadE1)
CAR: 
CRD: 
CRES_0303(fadE1)
CVA: 
CVAR_0943(gcdH)
CTER: 
CAZ: 
CFN: 
CCG: 
CVT: 
CGY: 
CII: 
CDO: 
CHM: 
CSX: 
CCJ: 
CMV: 
CEI: 
CLW: 
CSP: 
CCJZ: 
CFK: 
CPHO: 
CFC: 
CGV: 
CSTR: 
CAQU: 
CSPH: 
CAMG: 
BFV: 
NFA: 
NFA_48280(fadE41)
NFR: 
NCY: 
NBR: 
NNO: 
NSL: 
NSR: 
NTP: 
RHA: 
RER: 
RER_48470(gcdH)
REY: 
REB: 
ROP: 
ROP_20160(gcdH) ROP_23800(gcdH)
ROA: 
REQ: 
RPY: 
RHB: 
RAV: 
RFA: 
A3L23_00134(acdA_1) A3L23_00311(acdA_2)
RHW: 
RHS: 
A3Q41_03096(acdA_5) A3Q41_03279(acdA_6)
RRZ: 
RHU: 
A3Q40_02114(acdA_3) A3Q40_03689(bcd_2)
GBR: 
GPO: 
GOR: 
GOQ: 
GTA: 
TPR: 
DTM: 
SCO: 
SCO1750(2SCI34.03c)
SMA: 
SAVERM_1347(gcdH2) SAVERM_6542(fadE12) SAVERM_719(gcdH1)
SGR: 
SGB: 
SCB: 
SSX: 
SVL: 
SCT: 
SCY: 
SFA: 
SBH: 
SBI_08260(fadE31)
SHY: 
SHO: 
SVE: 
SDV: 
SALB: 
SALS: 
STRP: 
SFI: 
SCI: 
SRC: 
SALU: 
SALL: 
SLV: 
SGU: 
SVT: 
STRE: 
SCW: 
SLD: 
SXI: 
STRM: 
STRC: 
SAMB: 
SPRI: 
SCZ: 
SCX: 
SRW: 
STRF: 
SLE: 
sle_53800(sle_53800)
SRN: 
A4G23_00972(mmgC_2)
SPAV: 
SLC: 
STRT: 
SCLF: 
SGS: 
STSI: 
SLS: 
SNR: 
SPLU: 
STRD: 
SNW: 
SAUO: 
SSIA: 
SVU: 
SPUN: 
SGV: 
SMAL: 
SLAU: 
KSK: 
KSE_61860(fadE7)
KAB: 
KAU: 
LXY: 
CMI: 
CMM_1026(gcdH)
CMS: 
CMC: 
CMH: 
MTS: 
MIM: 
MIX: 
MIP: 
MCW: 
MPAL: 
MIH: 
MICR: 
MAUR: 
RTX: 
RTC: 
RTN: 
CUM: 
CUB: 
MVD: 
FRP: 
AGY: 
CART: 
CRY: 
CPHY: 
AMIN: 
ART: 
ARR: 
ARM: 
ARI: 
ARL: 
ARE: 
AAQ: 
ARH: 
ARY: 
ARW: 
ARZ: 
ARU: 
ARQ: 
ARN: 
ARX: 
AAU: 
ACH: 
APN: 
PSUL: 
AAI: 
GAR: 
RSA: 
KRH: 
KPL: 
KFV: 
MLU: 
SATK: 
NAE: 
BFA: 
BRX: 
BRV: 
BGG: 
BRZ: 
DNI: 
LMOI: 
XCE: 
IVA: 
IDO: 
I598_0818(mmgC_1) I598_2891(mmgC_2)
CET: 
CCEU: 
CFI: 
ICA: 
SERJ: 
JTE: 
BLY: 
BLIN: 
MPH: 
MLP_13230(fadE)
NCA: 
NDK: 
I601_2075(mmgC_12)
KFL: 
PSIM: 
TFU: 
NDA: 
NAL: 
NGV: 
TCU: 
SRO: 
NOA: 
NML: 
GOB: 
BSD: 
MMAR: 
KRA: 
SEN: 
SACE_1911(fadE7) SACE_5409(gcdH2)
SVI: 
AMD: 
AMED_2266(gcdH) AMED_6370(gcdH) AMED_6469(gcdH)
AMN: 
AMM: 
AMES_2241(gcdH) AMES_6279(gcdH) AMES_6375(gcdH)
AMZ: 
B737_2242(gcdH) B737_6279(gcdH) B737_6375(gcdH)
AOI: 
AORI_2195(gcdH) AORI_5656(gcdH)
AJA: 
AMQ: 
ALU: 
PDX: 
PSEE: 
PSEH: 
PSEQ: 
PECQ: 
PHH: 
SESP: 
KAL: 
KPHY: 
LED: 
AHM: 
ACTI: 
ACAD: 
AHG: 
AHOG_26655(acdA4)
PMAD: 
STP: 
SAQ: 
MAU: 
MIL: 
VMA: 
AMS: 
ASE: 
ACTN: 
AFS: 
PLK: 
CAI: 
TBI: 
AEY: 
ABAM: 
NHI: 
RXY: 
RRD: 
CWO: 
CAU: 
CAG: 
CHL: 
HAU: 
DRA: 
DGE: 
DDR: 
DMR: 
DPT: 
DGO: 
DPD: 
DSW: 
DCH: 
DAB: 
DPU: 
TRA: 
TTH: 
TTJ: 
TTS: 
TTL: 
TSC: 
THC: 
TOS: 
TAQ: 
TBC: 
MRB: 
MRE: 
MSV: 
OPR: 
MHD: 
ABA: 
ACA: 
ACP_0176(gcdH)
SUS: 
CTM: 
GAU: 
GAU_2471(gcdH)
GPH: 
GBA: 
SRU: 
SRM: 
RMR: 
RMG: 
RBAR: 
CPI: 
NKO: 
NSO: 
NIA: 
FLA: 
FLN: 
HHY: 
SGN: 
SGRA_2970(gcdH)
PHE: 
PEP: 
PCM: 
PSTY: 
PGS: 
PSN: 
SHG: 
SHT: 
SPHN: 
SCN: 
MUP: 
MUC: 
MGOT: 
BBD: 
EVI: 
ALM: 
CHU: 
CHU_1408(caiA)
DFE: 
SLI: 
SRD: 
SMON: 
LBY: 
RSI: 
EOL: 
FAE: 
FIB: 
FLI: 
HSW: 
HYM: 
HYD: 
HYE: 
HYG: 
HYP: 
HYZ: 
PKO: 
RUF: 
RTI: 
RUD: 
MTT: 
FLM: 
FBT: 
GFO: 
GRL: 
GFL: 
FJO: 
FJG: 
BB050_01335(mmgC_1)
FPS: 
FP0347(gcdH)
FPC: 
FPY: 
FPO: 
FPQ: 
FPV: 
FPW: 
FPK: 
FPSZ: 
FBR: 
FCO: 
FIN: 
KQS_01045(gcdH)
FGL: 
FCM: 
RBI: 
ZPR: 
CAT: 
RAN: 
RAI: 
RAR: 
RAG: 
RAE: 
RAT: 
FBC: 
MARM: 
MART: 
MARB: 
CAO: 
CLY: 
CLH: 
CBAL: 
CBAT: 
WVI: 
KDI: 
DOK: 
DDO: 
LAN: 
LVN: 
ZGA: 
MRS: 
MLT: 
ASL: 
PTQ: 
NDO: 
NOM: 
NSD: 
POM: 
POB: 
PRN: 
POLA: 
EAO: 
EMN: 
EEN: 
ELB: 
VO54_00406(mmgC_1) VO54_01730(mmgC_3)
EMG: 
EGO: 
EGM: 
MYR: 
MPW: 
MOD: 
MYZ: 
CHZ: 
CGN: 
CIH: 
CHH: 
CIO: 
CHRY: 
CPIP: 
WIN: 
WIJ: 
SZE: 
AHZ: 
SYI: 
TDI: 
TEN: 
TJE: 
LUT: 
LUL: 
FOR: 
FOH: 
SALT: 
SEON: 
AALG: 
OLL: 
FBA: 
FBU: 
UJ101_00708(GCDH|gcdH)
FTE: 
FLU: 
OHO: 
BBAU: 
IAL: 
IALB_1779(gcdH)
MRO: 
CABY: 
AFU: 
AFG: 
AST: 
GAC: 
GAH: 
HAL: 
VNG_2499G(gcdH)
HSL: 
OE_4500R(acd6)
HDL: 
HHB: 
Hhub_2450(acd6)
HJE: 
HMA: 
rrnAC1972(gcdH)
HHI: 
HAH_2482(gcdH)
HHN: 
HAB: 
NPH: 
NP_2620A(acd1) NP_6180A(acd8)
HMU: 
HALI: 
HVO: 
HVO_0209(acd1)
HME: 
HFX_0211(acd_1)
HGI: 
HBO: 
HLA: 
HTU: 
HDA: 
NMG: 
HXA: 
NAT: 
NPE: 
NGE: 
HRU: 
NOU: 
SALI: 
HLR: 
HLC: 
NAJ: 
HAH: 
 » show all
Taxonomy
Reference
1  [PMID:4304226]
  Authors
Besrat A, Polan CE, Henderson LM.
  Title
Mammalian metabolism of glutaric acid.
  Journal
J. Biol. Chem. 244 (1969) 1461-7.
Reference
2  [PMID:8439237]
  Authors
Hartel U, Eckel E, Koch J, Fuchs G, Linder D, Buckel W
  Title
Purification of glutaryl-CoA dehydrogenase from Pseudomonas sp., an enzyme involved in the anaerobic degradation of benzoate.
  Journal
Arch. Microbiol. 159 (1993) 174-81.
Reference
3  [PMID:10446367]
  Authors
Dwyer TM, Zhang L, Muller M, Marrugo F, Frerman F
  Title
The functions of the flavin contact residues, alphaArg249 and betaTyr16, in human electron transfer flavoprotein.
  Journal
Biochim. Biophys. Acta. 1433 (1999) 139-52.
Reference
4  [PMID:17176108]
  Authors
Rao KS, Albro M, Dwyer TM, Frerman FE
  Title
Kinetic mechanism of glutaryl-CoA dehydrogenase.
  Journal
Biochemistry. 45 (2006) 15853-61.
  Sequence
[hsa:2639]
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 
IUBMB Enzyme Nomenclature: 
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 
UM-BBD (Biocatalysis/Biodegradation Database): 
BRENDA, the Enzyme Database: 
CAS: 
37255-38-2

DBGET integrated database retrieval system