KEGG   ENZYME: 1.4.1.2Help
Entry
EC 1.4.1.2                  Enzyme                                 

Name
glutamate dehydrogenase;
glutamic dehydrogenase;
glutamate dehydrogenase (NAD+);
glutamate oxidoreductase;
glutamic acid dehydrogenase;
L-glutamate dehydrogenase;
NAD+-dependent glutamate dehydrogenase;
NAD+-dependent glutamic dehydrogenase;
NAD+-glutamate dehydrogenase;
NAD+-linked glutamate dehydrogenase;
NAD+-linked glutamic dehydrogenase;
NAD+-specific glutamic dehydrogenase;
NAD+-specific glutamate dehydrogenase;
NAD+:glutamate oxidoreductase;
NADH-linked glutamate dehydrogenase
Class
Oxidoreductases;
Acting on the CH-NH2 group of donors;
With NAD+ or NADP+ as acceptor
BRITE hierarchy
Sysname
L-glutamate:NAD+ oxidoreductase (deaminating)
Reaction(IUBMB)
L-glutamate + H2O + NAD+ = 2-oxoglutarate + NH3 + NADH + H+ [RN:R00243]
Reaction(KEGG)
R00243;
(other) R00145 R00146
Show
Substrate
L-glutamate [CPD:C00025];
H2O [CPD:C00001];
NAD+ [CPD:C00003]
Product
2-oxoglutarate [CPD:C00026];
NH3 [CPD:C00014];
NADH [CPD:C00004];
H+ [CPD:C00080]
History
EC 1.4.1.2 created 1961
Pathway
Arginine biosynthesis
Alanine, aspartate and glutamate metabolism
Taurine and hypotaurine metabolism
Nitrogen metabolism
Metabolic pathways
Orthology
K00260  
glutamate dehydrogenase
K15371  
glutamate dehydrogenase
Genes
MCC: 
SCE: 
YDL215C(GDH2)
AGO: 
ERC: 
KLA: 
KMX: 
LTH: 
VPO: 
ZRO: 
CGR: 
NCS: 
NCAS_0D00390(NCAS0D00390)
NDI: 
NDAI_0H03750(NDAI0H03750)
TPF: 
TPHA_0F02350(TPHA0F02350)
TBL: 
TBLA_0B00760(TBLA0B00760)
TDL: 
TDEL_0A01090(TDEL0A01090)
KAF: 
KAFR_0F00370(KAFR0F00370)
PPA: 
DHA: 
PIC: 
PGU: 
SPAA: 
LEL: 
CAL: 
CTP: 
COT: 
CDU: 
CTEN: 
YLI: 
CLU: 
CLUS: 
CAUR: 
SLB: 
NCR: 
NCU00461(gdh-1)
NTE: 
NEUTE1DRAFT63763(NEUTE1DRAFT_63763)
SMP: 
PAN: 
TTT: 
MTM: 
CTHR: 
MGR: 
TMN: 
FGR: 
FPU: 
FVR: 
FOX: 
NHE: 
TRE: 
MAW: 
MAJ: 
CMT: 
PLJ: 
VAL: 
VDA: 
CFJ: 
ELA: 
PFY: 
SSL: 
BFU: 
MBE: 
PSCO: 
GLZ: 
ANI: 
AFM: 
AOR: 
ANG: 
ANI_1_2012024(An02g14590)
AFV: 
ACT: 
NFI: 
PCS: 
PDP: 
CIM: 
CPW: 
PBL: 
PBN: 
URE: 
ABE: 
TVE: 
AJE: 
PNO: 
PTE: 
BZE: 
BSC: 
BOR: 
AALT: 
ZTR: 
PFJ: 
BCOM: 
NPA: 
TML: 
SPO: 
CNE: 
CNB: 
CGI: 
TMS: 
TVS: 
DSQ: 
PCO: 
SHS: 
HIR: 
PSQ: 
ADL: 
FME: 
GTR: 
LBC: 
MPR: 
MRR: 
CCI: 
SCM: 
ABP: 
AGABI1DRAFT113776(AGABI1DRAFT_113776)
ABV: 
AGABI2DRAFT193606(AGABI2DRAFT_193606)
CPUT: 
SLA: 
WSE: 
WIC: 
UMA: 
PFP: 
MGL: 
PGR: 
MLR: 
MBR: 
SRE: 
DDI: 
DPP: 
DFA: 
DFA_00197(glud2)
EHI: 
EHI_075150(377.t00001)
EDI: 
EIV: 
ACAN: 
PFA: 
PFD: 
PFH: 
PYO: 
PY17X_1231700(PY03701)
PCB: 
PCHAS_122890(PC000014.03.0)
PBE: 
PKN: 
PVX: 
PCY: 
TAN: 
TPV: 
TOT: 
BEQ: 
BBO: 
BBOV_III009680(17.m07840)
TGO: 
PTI: 
FCY: 
TPS: 
PIF: 
PSOJ: 
SPAR: 
EHX: 
TBR: 
LMA: 
LIF: 
LDO: 
LMI: 
LBZ: 
XFA: 
XFT: 
PD_0785(gdhA)
XFM: 
XFN: 
XFL: 
XFS: 
XFH: 
XCC: 
XCB: 
XCA: 
XCP: 
XCV: 
XAX: 
XAC: 
XCI: 
XCT: 
XCU: 
XCN: 
XCW: 
XCR: 
XCM: 
XCF: 
XCJ: 
XFU: 
XOO: 
XOM: 
XOO2642(XOO2642)
XOP: 
XOY: 
XOR: 
XOZ: 
XAL: 
XSA: 
XTN: 
XFR: 
XGA: 
XVE: 
XPE: 
XHR: 
XPH: 
XppCFBP6546_00600(XppCFBP6546P_00600)
SML: 
SMT: 
BUJ: 
SMZ: 
SACZ: 
STEK: 
SRH: 
SLM: 
STEN: 
PSU: 
PSUW: 
PSD: 
LAB: 
LAQ: 
LCP: 
LGU: 
LEZ: 
LEM: 
LEN_2338(gdhA)
LUM: 
SNJ: 
FAU: 
RHD: 
DJI: 
DJA: 
DTX: 
DKO: 
LRZ: 
VCH: 
VCF: 
VCE: 
VCJ: 
VCO: 
VCM: 
VCI: 
VCL: 
VCQ: 
VCS: 
VCX: 
VCZ: 
VVU: 
VVY: 
VVM: 
VVL: 
VPA: 
VPB: 
VPK: 
VPF: 
VPH: 
VHA: 
VCA: 
VAG: 
VEX: 
VHR: 
VNA: 
VOW: 
VRO: 
VSP: 
VEJ: 
VFU: 
VNI: 
VAN: 
LAG: 
VAU: 
VCY: 
VCT: 
VTU: 
VFL: 
VMI: 
VBR: 
VSC: 
VGA: 
VSH: 
VQI: 
VFI: 
VFM: 
AWD: 
PPR: 
PBPRA1766(CV3084)
PGB: 
GHO: 
PMAI: 
PAE: 
PA3068(gdhB)
PAEV: 
N297_3174(gdhB)
PAEI: 
N296_3174(gdhB)
PAU: 
PAP: 
PAG: 
PAF: 
PNC: 
PAEB: 
PDK: 
PSG: 
PRP: 
PAEP: 
PAER: 
PAEM: 
PAEL: 
PAES: 
PAEU: 
PAEG: 
PAEC: 
M802_3172(gdhB)
PAEO: 
M801_3039(gdhB)
PMY: 
PMK: 
PRE: 
PPSE: 
BN5_2725(gdhB)
PALC: 
PCQ: 
PPU: 
PP_2080(gdhB)
PPF: 
PPG: 
PPW: 
PPT: 
PPB: 
PPI: 
PPX: 
PPUH: 
PPUT: 
PPUN: 
PP4_37690(gdhB)
PPUD: 
PFV: 
PMON: 
PMOT: 
PMOS: 
PPJ: 
POR: 
PST: 
PSB: 
PSYR: 
PSP: 
PCI: 
PFL: 
PPRC: 
PPRO: 
PFO: 
PFS: 
PFE: 
PFC: 
PFN: 
PFW: 
PFB: 
PFF: 
PFX: 
PPZ: 
PMAN: 
PTV: 
PCG: 
PVR: 
POI: 
PEN: 
PSEEN1740(gdhB)
PSA: 
PSZ: 
PSR: 
PSC: 
PSJ: 
PSH: 
PSTU: 
PSTT: 
PBM: 
PBA: 
PBC: 
PPUU: 
PDR: 
PSV: 
PSK: 
PKC: 
PKB_3831(gdhB)
PCH: 
PCZ: 
PCP: 
PFZ: 
PALK: 
PRH: 
PSW: 
PPV: 
PSES: 
PSEM: 
PSEC: 
PPSY: 
PSOS: 
PKR: 
PFK: 
PANR: 
PPSL: 
AVN: 
AVL: 
AVD: 
ACX: 
PAR: 
Psyc_1062(gdhA2)
PCR: 
PRW: 
PALI: 
PSPG: 
PSYG: 
PSYC: 
PSYA: 
SON: 
SO_2593(gdh)
SDN: 
SFR: 
SAZ: 
SBL: 
SBM: 
SBN: 
SBP: 
SBT: 
SBS: 
SBB: 
SLO: 
SPC: 
SHP: 
SSE: 
SPL: 
SHE: 
SHM: 
SHN: 
SHW: 
SHL: 
SWD: 
SWP: 
SVO: 
SHF: 
SJA: 
SPSW: 
SBJ: 
ILO: 
ILI: 
IPI: 
IDI: 
CPS: 
COM: 
COZ: 
COLW: 
PHA: 
PAT: 
PSM: 
PSEO: 
PIA: 
PPHE: 
PBW: 
PRR: 
PTN: 
PLZ: 
PALN: 
PPIS: 
PEA: 
PSPO: 
PART: 
PTU: 
PNG: 
PTD: 
MAQ: 
MHC: 
MARHY1360(gdhB)
MAD: 
MBS: 
MSR: 
MPQ: 
MARI: 
MLQ: 
MSQ: 
AMC: 
AMAA: 
AMAL: 
AMAE: 
AMAO: 
AMAD: 
AMAI: 
AMAG: 
AMAC: 
AMB: 
AMG: 
AMK: 
ALT: 
AAL: 
ASP: 
ASQ: 
AAW: 
GAG: 
GNI: 
GPS: 
LAL: 
PIN: 
PSY: 
FBL: 
MVS: 
CJA: 
CEB: 
CELL: 
SDE: 
TTU: 
SAGA: 
SPOI: 
ZAL: 
OSG: 
MTHD: 
MICC: 
AUP74_02375(gdhB_2)
MAGA: 
HJA: 
CBU: 
CBS: 
CBD: 
CBG: 
CBC: 
CEA: 
CEY: 
LPN: 
LPH: 
LPO: 
LPU: 
LPM: 
LPF: 
LPP: 
LPC: 
LPA: 
LPE: 
LLO: 
LFA: 
LHA: 
LOK: 
LCD: 
LES: 
LSH: 
TMC: 
MCA: 
MMT: 
MDH: 
MKO: 
MAH: 
MPSY: 
CYQ: 
CZA: 
CYY: 
PSAL: 
TIG: 
BLEP: 
NOC: 
NHL: 
NWA: 
TEE: 
AEH: 
HHA: 
SSAL: 
SPIU: 
WMA: 
WOC: 
GAI: 
HCH: 
CSA: 
HEL: 
HCS: 
HAK: 
HAM: 
HHU: 
HCO: 
HSI: 
HALO: 
HHH: 
HBE: 
BEI_2441(gdhB)
HAA: 
CMAI: 
KUS: 
KMA: 
ABO: 
ALN: 
KAK: 
KKO: 
KGE: 
KSD: 
KPD: 
MMW: 
MME: 
MPC: 
TOL: 
TOR: 
OAI: 
MARS: 
BSAN: 
GSN: 
RFO: 
OME: 
AHA: 
AHY: 
AHD: 
AHR: 
AHP: 
AHJ: 
AHH: 
AHI: 
ASA: 
AVR: 
AVO: 
AMED: 
ASR: 
WL1483_17(gdhB)
AAJ: 
AEO: 
ADH: 
ACAV: 
AEM: 
OCE: 
OCM: 
OPF: 
ZDF: 
SDF: 
SEDS: 
GPB: 
NMA: 
NME: 
NMB1476(gluD)
NMP: 
NMBB_1068(gluD)
NMH: 
NMC: 
NMN: 
NMCC_1388(gluD)
NMT: 
NMV_0909(gdhB)
NMI: 
NMO_1307(gdhA1)
NMD: 
NMM: 
NMS: 
NMQ: 
NMW: 
NMAA_1182(gdhB)
NMZ: 
NMX: 
NGK: 
NLA: 
NSI: 
ECOR: 
CVI: 
CV_3084(gdhA)
CVC: 
CHRO: 
LHK: 
LHK_01887(gdhA-2)
PSE: 
JEU: 
AQL: 
RSL: 
RSN: 
RPI: 
RPF: 
RPJ: 
RIN: 
REU: 
REH: 
H16_A1356(gudB)
CNC: 
RME: 
Rmet_1181(gdhB)
CTI: 
CBW: 
CGD: 
CCUP: 
CUP: 
CUU: 
CUH: 
BVI: 
BVE: 
BUR: 
BCN: 
BCH: 
BCM: 
BCJ: 
BCEN: 
BCEW: 
BCEO: 
BAM: 
BAC: 
BMU: 
BMK: 
BMUL: 
BCT: 
BCED: 
BCEP: 
BDL: 
BPYR: 
BCON: 
BUB: 
BDF: 
BLAT: 
BTEI: 
BSEM: 
BPSL: 
BMEC: 
BSTG: 
BSTL: 
BUG: 
BGE: 
BGF: 
BYI: 
BUK: 
BUO: 
BUE: 
BUQ: 
BUZ: 
BXE: 
BXB: 
BPH: 
BPX: 
BPY: 
BFN: 
BCAI: 
PSPW: 
PARA: 
PARB: 
PHS: 
PTER: 
PPNO: 
PPNM: 
PPUL: 
PSPU: 
PAPI: 
PVE: 
PTX: 
PFG: 
PNR: 
RFR: 
POL: 
PNA: 
HYR: 
HYL: 
JAG: 
JAB: 
JAZ: 
JAL: 
JSV: 
CFU: 
CFU_1999(gdh2)
CARE: 
CPRA: 
MNR: 
MASW: 
LCH: 
PKT: 
EBA: 
ebA3619(gdh)
AZA: 
AZI: 
ATW: 
TMZ: 
TCL: 
THK: 
APP: 
BEB: 
BEBA: 
ANT: 
ARC: 
ALP: 
NIS: 
NAM: 
GSU: 
GSK: 
GME: 
GUR: 
GLO: 
GBM: 
GEO: 
GEM: 
GEB: 
GPI: 
PCA: 
Pcar_1831(gdhC)
PEF: 
DES: 
DEU: 
DVU: 
DVL: 
DVM: 
DVG: 
DDE: 
DDN: 
DMA: 
DAS: 
DPI: 
DEJ: 
PPRF: 
DRT: 
DML: 
Dmul_07240(gdhA1)
DAT: 
HRM2_03510(gdhA2) HRM2_38410(gdhA3) HRM2_38710(gdhA4) HRM2_41970(gdhA5)
HOH: 
HMR: 
DAV: 
RPR: 
RPO: 
RPW: 
RPZ: 
RPG: 
RPS: 
RPV: 
RPQ: 
RPL: 
RPN: 
RTY: 
RTT: 
RTB: 
RCM: 
RCC: 
RBE: 
RBO: 
RCO: 
RFE: 
RAK: 
RRI: 
RRJ: 
RRA: 
RRC: 
RRH: 
RRB: 
RRN: 
RRP: 
RRM: 
RRR: 
RMS: 
RMI: 
RPK: 
RAF: 
RHE: 
RJA: 
RSV: 
RSW: 
RPH: 
RAU: 
RMO: 
RPP: 
RRE: 
RAM: 
RAB: 
RMC: 
OTS: 
OTT: 
WOL: 
WRI: 
WEN: 
WED: 
wNo_00880(gdhB)
WPI: 
WP0356(gdhB)
WBM: 
WOO: 
WCL: 
AMA: 
AMF: 
AMF_352(gdh)
AMW: 
AMP: 
ACN: 
APH: 
APY: 
APD: 
APHA: 
ERU: 
ERW: 
ERG: 
ECN: 
ECH: 
ECHA: 
ECHJ: 
ECHL: 
ECHS: 
ECHV: 
ECHW: 
ECHP: 
EMR: 
EHH: 
NSE: 
NRI: 
NHM: 
MMN: 
RBT: 
CAQ: 
EAA: 
MLO: 
MLN: 
MCI: 
MOP: 
MAM: 
MAMO: 
MESO: 
MESW: 
MES: 
HOE: 
AAK: 
PHT: 
SME: 
SMK: 
SMQ: 
SMX: 
SMI: 
SMEG: 
SMEL: 
SMER: 
SMD: 
RHI: 
SFH: 
SFD: 
SIX: 
SAME: 
SINO: 
EAD: 
EAH: 
ESJ: 
ATU: 
Atu2766(gdh)
ARA: 
ATF: 
ATA: 
AVI: 
AGR: 
AGC: 
RET: 
REC: 
REL: 
REI: 
REP: 
RLE: 
RL4720(gdhB)
RLT: 
RLG: 
RLB: 
RLU: 
RTR: 
RIR: 
RHL: 
RGA: 
RHN: 
RPHA: 
RHT: 
RHX: 
NGL: 
NGG: 
LAS: 
LAA: 
LAT: 
LSO: 
LCC: 
LAR: 
LAU: 
SHZ: 
BME: 
BMEL: 
BMI: 
BMZ: 
BMG: 
BMW: 
BMEE: 
BMF: 
BMB: 
BMC: 
BAA: 
BABO: 
BABR: 
BABT: 
BABB: 
BABU: 
BABS: 
BABC: 
BMS: 
BSI: 
BSF: 
BSUI: 
BSUP: 
BSUV: 
BSUC: 
BMT: 
BSZ: 
BSV: 
BSW: 
BSG: 
BOV: 
BCS: 
BSK: 
BOL: 
BCAS: 
BMR: 
BPP: 
BPV: 
BCET: 
BVL: 
OAN: 
OAH: 
OPS: 
OCH: 
BJA: 
BJU: 
BJP: 
BIC: 
BOP: 
BOS: 
BVV: 
VGO: 
BHE: 
BHN: 
BHS: 
BQU: 
BQR: 
BBK: 
BTR: 
BTX: 
BGR: 
BCD: 
BAUS: 
BVN: 
BANC: 
BART: 
BARA: 
BARW: 
BARR: 
XAU: 
AZC: 
SNO: 
MRD: 
MET: 
MNO: 
MOR: 
MAQU: 
MPHY: 
MOC: 
CHEL: 
CDQ: 
RVA: 
PHL: 
DEQ: 
RHZ: 
MSC: 
MBRY: 
MEY: 
MAAD: 
MMED: 
AUA: 
THD: 
PSIN: 
HDI: 
HDIA_4309(gdhB)
RBM: 
CCR: 
CCS: 
CAK: 
CSE: 
CHQ: 
CMB: 
PZU: 
BSB: 
BRD: 
BNE: 
BRG: 
BRL: 
BVC: 
AEX: 
CBOT: 
PSF: 
PPHR: 
LAP: 
LAGG: 
MMR: 
HNE: 
HBA: 
HBC: 
NAR: 
NPP: 
NPN: 
NRE: 
SAL: 
SPHK: 
SPHP: 
SMAG: 
SMAZ: 
STER: 
SGI: 
SPHL: 
SPHQ: 
SWI: 
SPHM: 
STAX: 
SPHI: 
SSAN: 
SMY: 
SPAN: 
SKR: 
SPLM: 
SPLK: 
SPHJ: 
SPKC: 
SPHD: 
SPHC: 
SJP: 
SCH: 
SSY: 
SYB: 
SBD: 
SPMI: 
SPHB: 
SPHR: 
SINB: 
SPHT: 
SHYD: 
SYA: 
SCLO: 
CIJ: 
SPHG: 
SFLA: 
SPHY: 
BLAS: 
RDI: 
ELI: 
ELQ: 
ERY: 
EGN: 
EFV: 
AAY: 
WYH_02137(gdhB)
AMX: 
AEP: 
ANH: 
ADO: 
CNA: 
CMAN: 
PNS: 
PORL: 
ACR: 
AMV: 
RGI: 
ROS: 
RRU: 
RRF: 
RCE: 
RC1_2702(gdhA)
RPM: 
MAG: 
MGY: 
MAGX: 
XM1_0880(gdhB)
MAGN: 
AZL: 
ALI: 
ABS: 
ABQ: 
ABF: 
ATI: 
TMO: 
THAL: 
EFK: 
P856_413(gdhA)
TXI: 
THAC: 
MAGQ: 
HJO: 
NAO: 
NCB: 
MGM: 
MAI: 
MICA_264(gdhB)
MAN: 
PGV: 
MAES: 
MFN: 
BSU: 
BSU22960(gudB) BSU37790(rocG)
BSR: 
I33_2360(gudB) I33_3929(rocG)
BSL: 
BSH: 
BSY: 
BSUT: 
BSUL: 
BSUS: 
BSS: 
BST: 
GYO_2528(gudB) GYO_4166(rocG)
BSO: 
BSN: 
BSQ: 
BSX: 
C663_2172(gudB) C663_3685(rocG1)
BSP: 
BLI: 
BL02226(gudB)
BLD: 
BLi02435(gudB)
BLH: 
BAY: 
BAQ: 
BYA: 
BAMP: 
BAML: 
BAMA: 
RBAU_2251(gudB) RBAU_3637(rocG)
BAMN: 
BASU_2039(gudB) BASU_3413(rocG)
BAMB: 
BAMT: 
BAMY: 
BMP: 
BAO: 
BAMF_2197(gudB) BAMF_3614(rocG)
BAZ: 
BQL: 
LL3_02480(gudB) LL3_03925(rocG)
BXH: 
BQY: 
MUS_2547(gudB) MUS_4160(rocG)
BAMI: 
BAMC: 
BAMF: 
BAE: 
BATR: 
BVM: 
BHA: 
BAN: 
BA_1511(gudB)
BAR: 
GBAA_1511(gudB)
BAT: 
BAH: 
BAI: 
BAA_1581(gudB)
BAX: 
BANT: 
BANR: 
BANS: 
BANH: 
BANV: 
DJ46_333(gudB)
BCE: 
BCA: 
BCE_1617(gdhA)
BCZ: 
BCR: 
BCB: 
BCU: 
BCG: 
BCQ: 
BCQ_1560(gdhA)
BCX: 
BCA_1550(gudB)
BAL: 
BNC: 
BCF: 
BCER: 
BCEF: 
BCY: 
BTK: 
BTL: 
BALH_1347(gdhA)
BTB: 
BTT: 
BTHR: 
BTHI: 
BTC: 
BTF: 
BTM: 
BTG: 
BTI: 
BTN: 
BTHT: 
BTHU: 
BTW: 
BF38_2709(gudB)
BTHY: 
BWE: 
BWW: 
bwei_3503(gudB2) bwei_3650(gudB1)
BMYC: 
DJ92_3998(rocG) DJ92_4138(gudB)
BMYO: 
BG05_4403(gudB) BG05_4542(rocG)
BTY: 
BCL: 
ABC1862(gudB)
BPU: 
BPUM: 
BPUS: 
BPF: 
BMQ: 
BMQ_2437(rocG) BMQ_4354(gudB)
BMD: 
BMD_2413(rocG) BMD_4340(gudB)
BMH: 
BMEG: 
BG04_1272(gudB) BG04_4810(rocG)
BCK: 
BAG: 
BCOA: 
BF29_627(gudB)
BJS: 
BACI: 
BIF: 
BLE: 
BMET: 
GST: 
BACW: 
BACP: 
BACB: 
BBY: 
BACO: 
BACY: 
BACL: 
BALM: 
BEO: 
BSM: 
BSJ: 
BON: 
BGY: 
BGLY_2707(gudB) BGLY_3127(rocG1)
BFX: 
BGI: 
BWH: 
BXI: 
BHK: 
BKW: 
BBEV: 
BBEV_1419(gudB)
BKO: 
BALT: 
BACS: 
OIH: 
OB1810(gudB)
GKA: 
GTE: 
GTK: 
GTM: 
GLI: 
GTN: 
GWC: 
GYC: 
GYA: 
GCT: 
GMC: 
GGH: 
GJF: 
GEA: 
GEL: 
GSE: 
GSR: 
GEJ: 
GTH: 
PTL: 
AFL: 
Aflv_1068(gudB)
AGN: 
ANM: 
GFC28_113(gudB)
AAMY: 
ANL: 
LSP: 
LGY: 
LFU: 
LYS: 
HHD: 
HMN: 
TAP: 
VIR: 
VHL: 
VIG: 
VIL: 
VNE: 
VPN: 
LAO: 
FPN: 
FAR: 
SJE: 
APAK: 
BSE: 
SAU: 
SA0819(gudB)
SAV: 
SAV0958(gudB)
SAW: 
SAHV_0953(gudB)
SAH: 
SAJ: 
SAM: 
MW0840(gudB)
SAS: 
SAR: 
SAC: 
SACOL0961(gluD)
SAX: 
SAA: 
SAO: 
SAE: 
NWMN_0828(gudB)
SAD: 
SAAV_0919(gluD)
SUU: 
SUV: 
SUE: 
SUJ: 
SUK: 
SUC: 
SUT: 
SUQ: 
SUZ: 
MS7_0913(gluD)
SUD: 
SUX: 
SUW: 
SUG: 
SUF: 
SAUA: 
SAUE: 
SAUN: 
SAUS: 
SAUU: 
SAUG: 
SAUZ: 
SAUT: 
SAUJ: 
SAUK: 
SAUQ: 
SAUV: 
SAUW: 
SAUX: 
SAUY: 
SAB: 
SUY: 
SAUB: 
SAUM: 
SAUC: 
CA347_879(gluD)
SAUR: 
SAUI: 
SAUD: 
SAUF: 
X998_0936(gluD)
SAMS: 
SUH: 
SEP: 
SER: 
SERP0546(gluD)
SEPP: 
SEPS: 
DP17_1948(gluD)
SHA: 
SH1992(gudB)
SHH: 
SSP: 
SCA: 
SCA_0566(gudB)
SLG: 
SLN: 
SSD: 
SDT: 
SPSE_1877(gudB)
SWA: 
SPAS: 
SXY: 
SXL: 
SXO: 
SHU: 
SCAP: 
SSCH: 
SSCZ: 
SAGQ: 
SEQO: 
SSIF: 
SCV: 
SPET: 
SLZ: 
SCOH: 
SSCU: 
SNL: 
MCL: 
MCCL_0584(gudB)
MCAK: 
MACR: 
SHV: 
SBAC: 
ESI: 
EAT: 
EAN: 
Eab7_1663(rocG)
EXM: 
EXU: 
GOT: 
BBE: 
BLR: 
BRLA_c018650(rocG_1) BRLA_c026000(rocG_2)
BFM: 
PJD: 
PMS: 
PMQ: 
PMW: 
PLV: 
PSAB: 
PBJ: 
PNP: 
POW: 
PSWU: 
ANX: 
ASOC: 
CB4_00048(rocG) CB4_03102(gudB)
AAC: 
AAD: 
BTS: 
KYR: 
TUM: 
TAB: 
SIV: 
SSIL: 
SOB: 
PLN: 
PKU: 
PRT: 
PLL: 
PANA: 
PDG: 
PHC: 
PMAR: 
PPLA: 
PFAE: 
JEO: 
KUR: 
ASO14_739(gluD)
SPSY: 
SPOR: 
SPOP: 
SURE: 
RST: 
NTR: 
LFB: 
CTC: 
CTET: 
CBO: 
CBO1811(gluD)
CBA: 
CLB_1746(gluD)
CBH: 
CLC_1753(gluD)
CBY: 
CLM_1968(gluD)
CBL: 
CLK_1192(gluD)
CBB: 
CLD_2829(gluD)
CBI: 
CLJ_B1989(gluD)
CBF: 
CLI_1806(gluD)
CBM: 
CBF_1785(gluD)
CBJ: 
CLD: 
CACE: 
CFM: 
AMT: 
AOE: 
GFE: 
CDF: 
PDC: 
CDC: 
CDL: 
PDF: 
FAA: 
PSOR: 
STH: 
DKU: 
DGI: 
ELM: 
TMR: 
SAY: 
SAP: 
TTE: 
TTE1205(GdhA) TTE1344(GdhA2)
TEX: 
THX: 
TPD: 
TIT: 
TMT: 
TBO: 
TWI: 
TEP: 
TAE: 
TOC: 
TXY: 
TSH: 
NTH: 
FMA: 
APR: 
PMIC: 
PED: 
AFN: 
AIN: 
LPIL: 
CPO: 
MTU: 
Rv2476c(gdh)
MTV: 
MTC: 
MRA: 
MTF: 
MTB: 
MTK: 
MTZ: 
MTE: 
MTUR: 
MTL: 
MTO: 
MTD: 
MTN: 
MTJ: 
MTUB: 
MTUC: 
MTUE: 
MTX: 
MTUL: 
MTUT: 
MTUU: 
MTQ: 
MBO: 
MBB: 
MBT: 
MBM: 
MBK: 
MBX: 
MBZ: 
MAF: 
MCE: 
MCQ: 
MCV: 
MCX: 
MCZ: 
MMIC: 
MLE: 
MLB: 
MPA: 
MAO: 
MAVI: 
MAVU: 
MAV: 
MAVD: 
MAVR: 
MAVA: 
MIT: 
MIA: 
MIE: 
MIR: 
MID: 
MYO: 
MCHI: 
MMAL: 
MSM: 
MSG: 
MSB: 
MSN: 
MSH: 
MVA: 
MGI: 
MSP: 
MCB: 
MNE: 
MGO: 
MFT: 
MPHL: 
MVQ: 
MLL: 
MSA: 
MAB: 
MABB: 
MMV: 
MAY: 
MABO: 
MABL: 
MAZ: 
MAK: 
MYS: 
MYC: 
MCHE: 
MIZ: 
MSTE: 
MMC: 
MKM: 
MJL: 
MJD: 
MMI: 
MMAE: 
MRH: 
MMM: 
MLI: 
MKN: 
MKS: 
MKI: 
MYV: 
MYE: 
MHAD: 
MYN: 
MDX: 
ASD: 
NFA: 
NFR: 
NCY: 
NBR: 
NNO: 
NSL: 
NSR: 
NTP: 
RHA: 
RER: 
REY: 
REB: 
ROP: 
ROA: 
REQ: 
RPY: 
RHB: 
RAV: 
RFA: 
RHW: 
RHS: 
RRZ: 
RHU: 
RQI: 
GBR: 
GPO: 
GOR: 
GOQ: 
GTA: 
GOC: 
TPR: 
TSM: 
SRT: 
SCO: 
SCO2999(SCE33.01c)
SMA: 
SGR: 
SGB: 
SCB: 
SSX: 
SVL: 
SCT: 
SCY: 
SFA: 
SBH: 
SHY: 
SHO: 
SVE: 
SDV: 
SALB: 
SALS: 
STRP: 
SFI: 
SCI: 
SRC: 
SALU: 
SALL: 
SLV: 
SGU: 
SVT: 
STRE: 
SCW: 
SLD: 
SXI: 
STRM: 
STRC: 
SAMB: 
SPRI: 
SCZ: 
SCX: 
SRW: 
STRF: 
SLE: 
sle_42840(sle_42840)
SRN: 
A4G23_02000(gdhB_1)
SPAV: 
SLC: 
STRT: 
SCLF: 
SGS: 
STSI: 
SLS: 
SNR: 
SPLU: 
STRD: 
SNW: 
SAUO: 
SSIA: 
SVU: 
SPUN: 
SGV: 
SMAL: 
SLAU: 
SALF: 
SALJ: 
SLX: 
SLAV_23055(gdhB2)
KSK: 
KAB: 
KAU: 
MIO: 
ART: 
ARR: 
ARUE_c03750(gdhB1) ARUE_c28390(gdhB2)
ARM: 
ARI: 
ARL: 
ARE: 
AAQ: 
ARH: 
ARY: 
ARW: 
ARZ: 
ARU: 
ARQ: 
ARN: 
ARX: 
ACRY: 
ACH: 
APN: 
PSUL: 
AAI: 
GAR: 
RSA: 
KRH: 
KPL: 
KFV: 
RMU: 
RDN: 
RAJ: 
SATK: 
NAE: 
BCV: 
KSE: 
DNI: 
LMOI: 
ICA: 
ARS: 
SERJ: 
JTE: 
BLY: 
BLIN: 
DCO: 
PAC: 
PAK: 
PAV: 
PAX: 
PAZ: 
PAW: 
PAD: 
PCN: 
PACC: 
PACH: 
PACN: 
CACN: 
PRA: 
PRL: 
MPH: 
NCA: 
NDK: 
I601_2201(gdhB_2)
KFL: 
PSIM: 
MGG: 
TFU: 
NDA: 
NAL: 
NGV: 
TCU: 
SRO: 
NOA: 
FRI: 
FAL: 
FSY: 
ACE: 
NML: 
GOB: 
BSD: 
MMAR: 
KRA: 
SEN: 
SACE_1325(gudB) SACE_4093(gudB)
SVI: 
AMD: 
AMN: 
AMM: 
AMZ: 
AOI: 
AJA: 
AMQ: 
AMYC: 
AMYB: 
PDX: 
PSEA: 
PSEE: 
PSEH: 
PSEQ: 
PECQ: 
PHH: 
AMI: 
APRE: 
SESP: 
BN6_13230(gdhB)
KAL: 
KPHY: 
LED: 
AHM: 
ACTI: 
ACAD: 
AHG: 
ACTA: 
ALL: 
PMAD: 
STP: 
SAQ: 
MAU: 
MIL: 
VMA: 
AMS: 
ASE: 
ACTN: 
AFS: 
CAI: 
SNA: 
TBI: 
AEY: 
RXY: 
RRD: 
AFO: 
AYM: 
TRA: 
PCU: 
pc1496(gdhB)
PNL: 
PNK_0306(gdhB)
PUV: 
WCH: 
wcw_1635(gdhB)
SNG: 
SNE_A05370(glud2)
TRM: 
ABAC: 
LuPra_05671(gdhB_3)
FNU: 
FNC: 
FNT: 
FUS: 
FNE: 
FHW: 
FPD: 
LBA: 
LEO: 
LOT: 
LEQ: 
TTK: 
DIN: 
DDF: 
DAP: 
CNI: 
FSI: 
BGW: 
WBA: 
MMET: 
MPD: 
PCL: 
 » show all
Taxonomy
Reference
1
  Authors
Frieden, C.
  Title
L-Glutamate dehydrogenase.
  Journal
In: Boyer, P.D., Lardy, H. and Myrback, K. (Eds.), The Enzymes, 2nd ed., vol. 7, Academic Press, New York, 1963, p. 3-24.
Reference
2  [PMID:13140081]
  Authors
NISMAN B.
  Title
The Stickland reaction.
  Journal
Bacteriol. Rev. 18 (1954) 16-42.
Reference
3  [PMID:4324282]
  Authors
Pahlich E, Joy KW.
  Title
Glutamate dehydrogenase from pea roots: purification and properties of the enzyme.
  Journal
Can. J. Biochem. 49 (1971) 127-38.
Reference
4
  Authors
Smith, E.L., Austen, B.M., Blumenthal, K.M. and Nyc, J.F.
  Title
Glutamate dehydrogenases.
  Journal
In: Boyer, P.D. (Ed.), The Enzymes, 3rd ed., vol. 11, Academic Press, New York, 1975, p. 293-367.
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 
IUBMB Enzyme Nomenclature: 
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 
BRENDA, the Enzyme Database: 
CAS: 
9001-46-1

DBGET integrated database retrieval system