KEGG   ENZYME: 1.4.1.9Help
Entry
EC 1.4.1.9                  Enzyme                                 

Name
leucine dehydrogenase;
L-leucine dehydrogenase;
L-leucine:NAD+ oxidoreductase, deaminating;
LeuDH
Class
Oxidoreductases;
Acting on the CH-NH2 group of donors;
With NAD+ or NADP+ as acceptor
BRITE hierarchy
Sysname
L-leucine:NAD+ oxidoreductase (deaminating)
Reaction(IUBMB)
L-leucine + H2O + NAD+ = 4-methyl-2-oxopentanoate + NH3 + NADH + H+ [RN:R01088]
Reaction(KEGG)
Substrate
L-leucine [CPD:C00123];
H2O [CPD:C00001];
NAD+ [CPD:C00003]
Product
4-methyl-2-oxopentanoate [CPD:C00233];
NH3 [CPD:C00014];
NADH [CPD:C00004];
H+ [CPD:C00080]
Comment
Also acts on isoleucine, valine, norvaline and norleucine.
History
EC 1.4.1.9 created 1972
Pathway
Valine, leucine and isoleucine degradation
Valine, leucine and isoleucine biosynthesis
Metabolic pathways
Biosynthesis of secondary metabolites
Biosynthesis of antibiotics
Orthology
K00263  
leucine dehydrogenase
Genes
XCC: 
XCC1299(leu)
XCB: 
XCA: 
XCP: 
XCV: 
XCV1403(ldh)
XAC: 
XAC1350(leu)
XCI: 
XCT: 
XCU: 
XCN: 
XCW: 
XCR: 
XCM: 
XCF: 
XCJ: 
XFU: 
XAX: 
XAO: 
XOO: 
XOO1883(leu)
XOM: 
XOO1780(XOO1780)
XOP: 
XOY: 
XOR: 
XOZ: 
XAL: 
XSA: 
XTN: 
XFR: 
XGA: 
XVE: 
XPE: 
XHR: 
XPH: 
XppCFBP6546_04670(XppCFBP6546P_04670)
SML: 
SMT: 
BUJ: 
SMZ: 
SACZ: 
STEK: 
SRH: 
SLM: 
STEN: 
PSU: 
PSUW: 
PSD: 
LAB: 
LAQ: 
LCP: 
LGU: 
LEZ: 
LEM: 
LUM: 
SNJ: 
RHD: 
DJI: 
DJA: 
DTX: 
DKO: 
LRZ: 
PAE: 
PA3418(ldh)
PAEV: 
PAEI: 
PAU: 
PAP: 
PAG: 
PAF: 
PNC: 
PAEB: 
PDK: 
PSG: 
PRP: 
PAEP: 
PAER: 
PAEM: 
PAEL: 
PAES: 
PAEU: 
PAEG: 
PAEC: 
PAEO: 
PMY: 
PMK: 
PRE: 
PPSE: 
PALC: 
PCQ: 
PPU: 
PP_4617(ldh)
PPF: 
PPG: 
PPW: 
PPT: 
PPB: 
PPI: 
PPX: 
T1E_1560(leudh)
PPUH: 
PPUT: 
PPUN: 
PPUD: 
PMON: 
PMOT: 
PMOS: 
PPJ: 
PCI: 
PFL: 
PPRC: 
PPRO: 
PFO: 
PFS: 
PFE: 
PFC: 
PFN: 
PFW: 
PFB: 
PFF: 
PFX: 
PPZ: 
PMAN: 
PTV: 
PCG: 
PVR: 
PAZO: 
PEN: 
PSA: 
PSZ: 
PSR: 
PSC: 
PSJ: 
PSH: 
PSTU: 
PSTT: 
PBM: 
PBA: 
PBC: 
PPUU: 
PDR: 
PSV: 
PSK: 
PKC: 
PCH: 
PCZ: 
PCP: 
PFZ: 
PALK: 
PSW: 
PPV: 
PSEM: 
PSEC: 
PPSY: 
PSOS: 
PKR: 
PFK: 
PANR: 
AVN: 
AVL: 
AVD: 
ACX: 
SON: 
SO_2638(ldh)
SDN: 
SFR: 
SAZ: 
SBL: 
SBM: 
SBN: 
SBP: 
SBT: 
SBS: 
SBB: 
SLO: 
SPC: 
SHP: 
SSE: 
SPL: 
SHE: 
SHM: 
SHN: 
SHW: 
SHL: 
SWD: 
SWP: 
SVO: 
SHF: 
SJA: 
SPSW: 
SBJ: 
ILO: 
ILI: 
IPI: 
IDI: 
CPS: 
COM: 
COZ: 
COLW: 
PHA: 
PAT: 
PSM: 
PSEO: 
PIA: 
PPHE: 
PBW: 
PRR: 
PTN: 
PLZ: 
PALN: 
PPIS: 
PEA: 
PSPO: 
PART: 
PTU: 
PNG: 
MAQ: 
MHC: 
MARHY2772(leuDH)
MAD: 
MBS: 
MSR: 
MSX: 
MARI: 
MLQ: 
MSQ: 
AMC: 
AMH: 
AMAA: 
AMAL: 
AMAE: 
AMAO: 
AMAD: 
AMAI: 
AMAG: 
AMAC: 
AMB: 
AMG: 
AMK: 
ALT: 
AAL: 
AAUS: 
ASP: 
ASQ: 
AAW: 
GAG: 
GNI: 
GPS: 
LAL: 
FBL: 
MVS: 
SAGA: 
ZAL: 
MTHD: 
MICC: 
MAGA: 
HJA: 
CBU: 
CBS: 
CBD: 
CBG: 
CBC: 
CEA: 
CEY: 
LPN: 
LPH: 
LPO: 
LPU: 
LPM: 
LP6_2305(gdhA)
LPF: 
LPP: 
LPC: 
LPA: 
lpa_03275(gdhA)
LPE: 
LLO: 
LFA: 
LFA_2849(yqiT)
LHA: 
LOK: 
LCD: 
TMC: 
NOC: 
NHL: 
WMA: 
WOC: 
HCH: 
HEL: 
HCO: 
HSI: 
HBE: 
ADI: 
AXE: 
KKO: 
KGE: 
KSD: 
KPD: 
MARS: 
BSAN: 
OME: 
SEDS: 
PSPI: 
PSE: 
REU: 
REH: 
H16_B0449(h16_B0449)
CNC: 
CBW: 
CCUP: 
CUP: 
CUU: 
CUH: 
BTD: 
BYI: 
BUO: 
BUE: 
BUL: 
BUD: 
BXE: 
BXB: 
BPH: 
CFU: 
CARE: 
CPRA: 
RDP: 
PKT: 
MIU: 
AZA: 
AZI: 
TMZ: 
THU: 
THK: 
MXA: 
MFU: 
MSD: 
MYM: 
MMAS: 
VIN: 
SCL: 
CCRO: 
SAMY: 
LLU: 
MRM: 
HOH: 
BBA: 
BBAT: 
BBAC: 
BEX: 
BMX: 
BSTO: 
MESO: 
MES: 
AAK: 
ATF: 
CHEL: 
CDQ: 
RBM: 
CCR: 
CCS: 
CAK: 
CSE: 
CHQ: 
CMB: 
PZU: 
BNE: 
AEX: 
CBOT: 
SIL: 
SIT: 
RMB: 
PDE: 
PZH: 
PARO: 
PSF: 
PGA: 
PGL: 
PGD: 
PHP: 
PPIC: 
LMD: 
RED: 
MALG: 
PPHR: 
HAT: 
LAP: 
LAGG: 
LABR: 
RMM: 
MMR: 
HNE: 
HNE_1615(ldh1) HNE_2735(ldh2)
HBA: 
HBC: 
NPP: 
NPN: 
NRE: 
SAL: 
SPHK: 
SPHP: 
SMAG: 
SMAZ: 
STER: 
SGI: 
SPHL: 
SPHQ: 
SWI: 
SPHM: 
STAX: 
SPHI: 
SSAN: 
SMY: 
SPAN: 
SKR: 
SPLM: 
SPLK: 
SPHJ: 
SPKC: 
SPHD: 
SSY: 
SYA: 
CIJ: 
SPHG: 
SFLA: 
BLAS: 
RDI: 
ELI: 
ELQ: 
ERY: 
EGN: 
EFV: 
AAY: 
AMX: 
AEP: 
ANH: 
ADO: 
CNA: 
CMAN: 
PNS: 
PORL: 
RRU: 
RRF: 
RCE: 
ABS: 
ABQ: 
ABF: 
TMO: 
TXI: 
THAC: 
HJO: 
NAO: 
NCB: 
MAI: 
MAN: 
APC: 
BSU: 
BSR: 
BSL: 
BSH: 
BSY: 
BSUT: 
BSUL: 
BSUS: 
BSS: 
BST: 
BSO: 
BSN: 
BSQ: 
BSX: 
BSP: 
BLI: 
BL01501(bcd)
BLD: 
BLH: 
BAY: 
BAQ: 
BYA: 
BAMP: 
BAML: 
BAMA: 
BAMN: 
BAMB: 
BAMT: 
BAMY: 
BMP: 
NG74_02341(ldh_2)
BAO: 
BAZ: 
BQL: 
BXH: 
BQY: 
BAMI: 
BAMC: 
BAMF: 
BAE: 
BATR: 
BVM: 
BHA: 
BAN: 
BAR: 
BAT: 
BAH: 
BAI: 
BAX: 
BANT: 
BANR: 
BANS: 
BANH: 
BANV: 
BCE: 
BCA: 
BCZ: 
BCR: 
BCB: 
BCU: 
BCG: 
BCQ: 
BCQ_3952(dhlE)
BCX: 
BAL: 
BNC: 
BCF: 
BCER: 
BCEF: 
BCY: 
BTK: 
BTL: 
BALH_3775(dhlE)
BTB: 
BTT: 
BTHR: 
BTHI: 
BTC: 
BTF: 
BTM: 
BTG: 
BTI: 
BTN: 
BTHT: 
BTHU: 
BTW: 
BTHY: 
BWE: 
BWW: 
bwei_0781(ldh2)
BMYC: 
BMYO: 
BTY: 
BCL: 
ABC2453(bcd)
BPU: 
BPUM: 
BPUS: 
BPF: 
BMQ: 
BMD: 
BMH: 
BMEG: 
BCO: 
BCK: 
BAG: 
BCOA: 
BJS: 
BACI: 
BIF: 
BLE: 
BMET: 
GST: 
BACW: 
BACP: 
BACB: 
BBY: 
BACO: 
BACY: 
BACL: 
BALM: 
BEO: 
BSM: 
BSJ: 
BON: 
BGY: 
BGLY_2863(ldh2)
BFX: 
BGI: 
BWH: 
BXI: 
BHK: 
BKW: 
BBEV: 
BKO: 
BALT: 
BACS: 
OIH: 
GKA: 
GTE: 
GTK: 
GTM: 
GLI: 
GTN: 
GWC: 
GYC: 
GYA: 
GCT: 
GMC: 
GGH: 
GJF: 
GEA: 
GEL: 
GSE: 
GSR: 
GEJ: 
GTH: 
PTL: 
AFL: 
AGN: 
ANM: 
AAMY: 
ANL: 
LSP: 
LGY: 
LFU: 
HHD: 
HMN: 
TAP: 
VIR: 
VHL: 
VIG: 
VIL: 
VNE: 
VPN: 
LAO: 
FPN: 
FAR: 
SJE: 
BSE: 
SSD: 
SDT: 
SPSE_0360(dhlE)
SWA: 
SPAS: 
SHU: 
SCAP: 
SSCH: 
SSCZ: 
SAGQ: 
SLZ: 
SSCU: 
MCL: 
MCAK: 
MCCS_13520(ldh_2)
MACR: 
SHV: 
SBAC: 
BTHS: 
ESI: 
EAT: 
EAN: 
EXM: 
EXU: 
BBE: 
BLR: 
BFM: 
PJD: 
PMS: 
PMQ: 
PMW: 
PSAB: 
PDU: 
PBD: 
PGM: 
POD: 
PAEN: 
PAEF: 
PAEQ: 
PSTE: 
PAEA: 
PAEE: 
PAEH: 
PAEJ: 
PBJ: 
PIH: 
PRI: 
PRIO_1162(ldh1) PRIO_3732(ldh5)
PXL: 
PYG: 
PDH: 
ANX: 
ASOC: 
AAC: 
AAD: 
BTS: 
KYR: 
TUM: 
TAB: 
SIV: 
SSIL: 
SOB: 
PLN: 
PKU: 
PRT: 
PLL: 
PANA: 
PDG: 
PHC: 
PMAR: 
PPLA: 
PFAE: 
JEO: 
SPSY: 
SPOR: 
SPOP: 
SURE: 
RST: 
NTR: 
STH: 
DOR: 
DAI: 
ELM: 
TMR: 
SAY: 
SAP: 
TTE: 
TTE2202(GdhA3) TTE2203(GdhA4)
TEX: 
THX: 
TPD: 
TIT: 
TMT: 
TBO: 
TWI: 
TKI: 
CHY: 
TPZ: 
TOC: 
TXY: 
TSH: 
NTH: 
HOR: 
HPK: 
PUF: 
PFT: 
ABRA: 
CHN: 
RER: 
REY: 
REB: 
ROA: 
GBR: 
GPO: 
SVL: 
SDV: 
SRC: 
SRW: 
SALF: 
MTS: 
MIO: 
MCW: 
MPAL: 
MIH: 
MAUR: 
MHOS: 
AGY: 
BCV: 
KSE: 
ARS: 
JTE: 
AJA: 
AMQ: 
AMYC: 
PSEA: 
PSEE: 
PSEH: 
PSEQ: 
PECQ: 
PHH: 
APRE: 
LED: 
VMA: 
ASE: 
AFS: 
CAI: 
RXY: 
RRD: 
CWO: 
SYW: 
SYD: 
SYE: 
SYG: 
SYR: 
SYX: 
SYNK: 
SYNR: 
SYH: 
SYNW: 
PMC: 
PMH: 
CYC: 
CYJ: 
MPRO: 
ANA: 
NPU: 
NOP: 
NON: 
NFL: 
RIV: 
NCN: 
CTHE: 
DRA: 
DGE: 
DDR: 
DMR: 
DPT: 
DGO: 
DPD: 
DSW: 
DCH: 
DAB: 
DPU: 
CTR: 
CT_773(ldh)
CTRD: 
CTRO: 
CTRT: 
CTA: 
CTY: 
CTRQ: 
CTRX: 
CTRZ: 
CTRP: 
CTLJ: 
CTLX: 
CTLL: 
CTB: 
CTL0142(ldh)
CTRR: 
CTLF: 
CTLI: 
CTL: 
CTRU: 
CTRL: 
CTRV: 
CTRM: 
CTLA: 
CTLM: 
CTLS: 
CTLZ: 
CTLC: 
CTLN: 
CTLB: 
CTLQ: 
CTO: 
CTRN: 
CTJ: 
CTZ: 
CTG: 
CTK: 
CSW: 
CES: 
CTRB: 
CTRE: 
CTRS: 
CTEC: 
CFS: 
CFW: 
CTFW: 
CTRF: 
CTCH: 
CTN: 
CTQ: 
CTV: 
CTW: 
CTRG: 
CTRI: 
CTRA: 
CTRH: 
CTRJ: 
CTRK: 
CTJT: 
CTCF: 
CTFS: 
CTHF: 
CTCJ: 
CTHJ: 
CTMJ: 
CTTJ: 
CTJS: 
CTRC: 
CTRW: 
CTRY: 
CTCT: 
CMU: 
CMUR: 
CMN: 
CMM: 
CMG: 
CMX: 
CMZ: 
CPN: 
CPn0919(ldh)
CPA: 
CPJ: 
ldh(ldh)
CPT: 
CLP: 
CPM: 
CPEC: 
CPEO: 
CPER: 
CHP: 
CHB: 
CHS: 
CHI: 
CHT: 
CHC: 
CHR: 
CPSC: 
CPSN: 
CPSB: 
CPSG: 
CPSM: 
CPSI: 
CPSV: 
CPSW: 
CPST: 
CPSD: 
CPSA: 
CAV: 
CCA: 
CAB: 
CABO: 
CFE: 
CF0166(gdhA)
CGZ: 
PNL: 
PUV: 
WCH: 
wcw_1707(gdhA)
SNG: 
SNE_A05300(ldh-A) SNE_A22050(ldh-B)
BPO: 
BPJ: 
BPIP: 
BPW: 
BIP: 
IPO: 
AMO: 
GAU: 
GPH: 
GBA: 
PHE: 
PEP: 
PCM: 
PSTY: 
PGS: 
PSN: 
SHG: 
SHT: 
SPHN: 
SCN: 
MUP: 
MUC: 
MGOT: 
CMR: 
CAMU: 
BBD: 
EVI: 
ALM: 
FLI: 
HSW: 
HYM: 
HYD: 
HYE: 
HYG: 
HYP: 
PKO: 
RUF: 
RTI: 
RUD: 
MTT: 
FLM: 
FBT: 
AAS: 
CHE: 
GFO: 
GRL: 
GFL: 
FJO: 
FJG: 
FPS: 
FP0533(vdh)
FPC: 
FPY: 
FPO: 
FPQ: 
FPV: 
FPW: 
FPK: 
FPSZ: 
FCO: 
FIN: 
FGL: 
ZPR: 
CAT: 
LAN: 
LACI: 
ASL: 
NDO: 
NOM: 
NSD: 
NOB: 
MYR: 
MPW: 
MOD: 
MYZ: 
WIN: 
WIJ: 
TDI: 
TEN: 
TJE: 
TMAR: 
SALT: 
OLL: 
FTE: 
FLU: 
OHO: 
BBAU: 
DTN: 
DTL3_1566(ldh3)
GAC: 
GAH: 
NMG: 
NGE: 
HRU: 
NOU: 
HLC: 
 » show all
Taxonomy
Reference
1  [PMID:13746411]
  Authors
SANWAL BD, ZINK MW.
  Title
L-Leucine dehydrogenase of Bacillus cereus.
  Journal
Arch. Biochem. Biophys. 94 (1961) 430-5.
Reference
2
  Authors
Zink, M.W. and Sanwal, B.D.
  Title
The distribution and substrate specificity of L-leucine dehydrogenase.
  Journal
Arch. Biochem. Biophys. 99 (1962) 72-77.
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 
IUBMB Enzyme Nomenclature: 
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 
BRENDA, the Enzyme Database: 
CAS: 
9082-71-7

DBGET integrated database retrieval system