KEGG   ENZYME: 1.7.2.5Help
Entry
EC 1.7.2.5                  Enzyme                                 

Name
nitric oxide reductase (cytochrome c)
Class
Oxidoreductases;
Acting on other nitrogenous compounds as donors;
With a cytochrome as acceptor
BRITE hierarchy
Sysname
nitrous oxide:ferricytochrome-c oxidoreductase
Reaction(IUBMB)
nitrous oxide + 2 ferricytochrome c + H2O = 2 nitric oxide + 2 ferrocytochrome c + 2 H+ [RN:R00294]
Reaction(KEGG)
Substrate
nitrous oxide [CPD:C00887];
ferricytochrome c [CPD:C00125];
H2O [CPD:C00001]
Product
nitric oxide [CPD:C00533];
ferrocytochrome c [CPD:C00126];
H+ [CPD:C00080]
Comment
The enzyme from Pseudomonas aeruginosa contains a dinuclear centre comprising a non-heme iron centre and heme b3, plus heme c, heme b and calcium; the acceptor is cytochrome c551
History
EC 1.7.2.5 created 1992 as EC 1.7.99.7, transferred 2011 to EC 1.7.2.5
Pathway
Nitrogen metabolism
Microbial metabolism in diverse environments
Orthology
K04561  
nitric oxide reductase subunit B
Genes
EBT: 
HPR: 
MSU: 
MS0293(norB) MS0294(norB)
ASU: 
AAP: 
AAZ: 
GAN: 
SACZ: 
PSU: 
PSUW: 
RHD: 
DJI: 
DTX: 
PPR: 
PBPRB1054(NE2004)
PDS: 
PAE: 
PA0524(norB)
PAEV: 
N297_536(norB)
PAEI: 
N296_536(norB)
PAU: 
PAP: 
PAG: 
PAF: 
PNC: 
PAEB: 
PDK: 
PSG: 
PRP: 
PAEP: 
PAER: 
PAEM: 
PAEL: 
PAES: 
PAEU: 
PAEG: 
PAEC: 
M802_535(norB)
PAEO: 
M801_536(norB)
PMK: 
PCQ: 
PcP3B5_02600(norB_1) PcP3B5_29280(norB_2)
PFE: 
PSF113_3431(norB2) PSF113_3759(norB1)
PFN: 
PMAN: 
PCG: 
PVR: 
PSA: 
PST_3521(norB)
PSZ: 
PSR: 
PSC: 
PSJ: 
PSH: 
PSTU: 
PBM: 
PBA: 
PBC: 
PDR: 
PSK: 
PCH: 
PALK: 
PFK: 
PRW: 
PSYC: 
MCT: 
MCR_0131(norB)
MCS: 
MCAT: 
SDN: 
SFR: 
SAZ: 
SLO: 
SPC: 
SHP: 
SSE: 
SHE: 
SHM: 
SHN: 
SHW: 
SHL: 
SWD: 
SWP: 
SHF: 
SBJ: 
ILO: 
ILI: 
IDI: 
CPS: 
CPS_0601(norB)
PHA: 
PTN: 
PNG: 
MAQ: 
MHC: 
MARHY3014(norB) MARHY3054(norB)
MBS: 
MSX: 
MPQ: 
MARI: 
LAL: 
MVS: 
CJA: 
CJA_1546(norB)
CELL: 
LPN: 
LPH: 
LPO: 
LPU: 
LPM: 
LPF: 
LPP: 
LPC: 
LPA: 
lpa_03215(norB)
LPE: 
LLO: 
TMC: 
MCA: 
MMT: 
MDN: 
MDH: 
MKO: 
MAH: 
MEJ: 
TIG: 
NOC: 
NHL: 
NWA: 
ALV: 
TVI: 
NTT: 
AEH: 
TNI: 
TVNIR_1656(norB_[H])
TTI: 
APRS: 
WMA: 
WOC: 
GAI: 
HCH: 
HCO: 
HSI: 
HBE: 
BEI_3589(norB)
ADI: 
APAC: 
AXE: 
KKO: 
KSD: 
KPD: 
OAI: 
GSN: 
OCE: 
OCM: 
OPF: 
ZDF: 
SDF: 
TBN: 
SEDS: 
THO: 
TTC: 
GPB: 
ENM: 
EBS_1570(norB)
NMA: 
NME: 
NMB1622(norB)
NMP: 
NMH: 
NMC: 
NMC1548(nor)
NMN: 
NMI: 
NMO_1451(norB)
NMM: 
NMS: 
NMQ: 
NMW: 
NMAA_1352(norB)
NMZ: 
NMX: 
NGO: 
NGK: 
NLA: 
NEL: 
NWE: 
NSI: 
KKI: 
ECOR: 
CVI: 
CV_3494(norB)
CVC: 
CHRO: 
PSE: 
NH8B_1416(norB)
AQL: 
RSO: 
RSp1505(norB)
RSL: 
RSN: 
RSM: 
RSE: 
RPI: 
RPF: 
RPJ: 
REU: 
REH: 
H16_B2323(norB2) PHG244(norB)
CNC: 
RME: 
Rmet_3167(norB)
CTI: 
CBW: 
BMA: 
BMV: 
BML: 
BMN: 
BMAL: 
BMAE: 
BMAQ: 
BMAI: 
BMAF: 
BMAZ: 
BMAB: 
BPS: 
BPM: 
BPL: 
BPD: 
BPR: 
BPSE: 
BPSM: 
BPSU: 
BPSD: 
BPZ: 
BPQ: 
BPK: 
BPSH: 
BPSA: 
BPSO: 
BUT: 
BTE: 
BTQ: 
BTJ: 
BTZ: 
BTD: 
BTV: 
BTHE: 
BTHM: 
BTHA: 
BTHL: 
BOK: 
BOC: 
BUL: 
BUD: 
BPT: 
AXY: 
AXO: 
AXN: 
AXS: 
AXX: 
AIS: 
PUT: 
CDN: 
BPSI: 
AFA: 
ODI: 
RFR: 
PNA: 
AJS: 
DIA: 
ACK: 
ACID: 
ACIP: 
ACIS: 
VPD: 
ADN: 
ADK: 
OTO: 
HYB: 
HYL: 
DPY: 
HAR: 
JAB: 
JAZ: 
JAL: 
JSV: 
MNR: 
MASS: 
LCH: 
RGE: 
RGE_07190(norB)
RBN: 
PKT: 
PBH: 
NEU: 
NE2004(norB)
NET: 
NIT: 
NCO: 
NMU: 
METR: 
TBD: 
MMB: 
SLT: 
GCA: 
SDR: 
EBA: 
ebA179(norB)
DSU: 
RBU: 
DAR: 
AZO: 
azo3089(norB)
AZA: 
AZKH_1713(norB)
AZI: 
AOA: 
ATW: 
TMZ: 
THU: 
TCL: 
THK: 
APP: 
BEBA: 
TDN: 
SUA: 
SKU: 
SULR: 
CCV: 
CCO: 
CCOC: 
CGRA: 
ABU: 
Abu_1354(norB)
ABT: 
ABL: 
ALP: 
NSA: 
NIS: 
SUN: 
SLH: 
GME: 
Gmet_3493(norZ)
GBM: 
GEO: 
Geob_0018(norZ)
GEM: 
GEB: 
GPI: 
GAO: 
DML: 
ADE: 
ACP: 
AFW: 
ANK: 
AGE: 
CFUS: 
SCL: 
SCU: 
DTI: 
SFU: 
BBA: 
Bd2599(norB)
BBAT: 
Bdt_2743(norB)
BBAC: 
AAK: 
PLA: 
SME: 
SMa1273(norB)
SMQ: 
SMI: 
SMEG: 
SMEL: 
SMER: 
SMD: 
RHI: 
SFH: 
SFD: 
SIX: 
SAME: 
SINO: 
EAD: 
EAH: 
ATU: 
Atu4388(norB)
ATA: 
AGC: 
ARO: 
RET: 
REL: 
RIR: 
RGA: 
RHN: 
RPHA: 
RHT: 
NT26_3644(norB)
RHX: 
NGL: 
NGG: 
SHZ: 
BME: 
BMEL: 
DK63_2258(norB)
BMI: 
BMZ: 
BMG: 
BMW: 
BMEE: 
DK62_3149(norB)
BMF: 
BMB: 
BMC: 
BAA: 
BABO: 
DK55_2897(norB)
BABR: 
DO74_2212(norB)
BABT: 
DK49_2342(norB)
BABB: 
DK48_2900(norB)
BABU: 
DK53_2900(norB)
BABS: 
DK51_2386(norB)
BABC: 
DO78_2157(norB)
BMS: 
BRA0249(norB)
BSI: 
BSF: 
BSUI: 
BSUP: 
BSUV: 
BSUC: 
BMT: 
BSZ: 
DK67_2268(norB)
BSV: 
BSW: 
BSG: 
BCS: 
BSK: 
BOL: 
BCAR: 
DK60_3122(norB)
BCAS: 
BMR: 
BMI_II243(norB)
BPP: 
BPI_II244(norB)
BPV: 
DK65_2228(norB)
BCET: 
BCEE: 
BVL: 
OAN: 
OAH: 
DR92_3857(norB)
OPS: 
OCH: 
BJA: 
blr3215(norB)
BJU: 
BJP: 
BRA: 
BRADO1777(norB)
BBT: 
BBta_2089(norB)
BRS: 
S23_47820(norB)
AOL: 
BRC: 
BRAD: 
BIC: 
BRO: 
RPA: 
RPA1456(norB)
RPE: 
RPT: 
RPX: 
XAU: 
SNO: 
MSL: 
CHEL: 
CDQ: 
HDN: 
HDT: 
HNI: 
FIL: 
FIY: 
MTW: 
RBM: 
CSE: 
PZU: 
PHZ_c0619(norB)
SIL: 
SPOA0216(norB)
RMB: 
RSP: 
RSP_0323(norB)
RSH: 
RSQ: 
RSK: 
RHP: 
RDE: 
RD1_1561(norB)
RLI: 
PDE: 
PYE: 
PARU: 
DSH: 
Dshi_3184(norB)
PSF: 
PGA: 
PGL: 
PGD: 
PHP: 
PPIC: 
CID: 
PPHR: 
HAT: 
LAGG: 
DAA: 
SPSE: 
TPRO: 
THW: 
AHT: 
SAGU: 
NPN: 
SPHP: 
STER: 
SGI: 
SWI: 
SPHM: 
SPHJ: 
SPHD: 
SBD: 
SPHT: 
SHYD: 
RDI: 
ASV: 
APOM: 
RCE: 
RC1_3976(norB)
MAG: 
MGY: 
MAGX: 
XM1_4021(norB)
AZL: 
ALI: 
ABS: 
ABQ: 
ABF: 
ATI: 
TXI: 
MAGQ: 
MGM: 
PGV: 
BLI: 
BLD: 
BLi02084(norB)
BLH: 
BACI: 
BGY: 
GKA: 
GTE: 
GTK: 
GTM: 
GLI: 
GTN: 
GTNG_0643(norZ)
GYC: 
GYA: 
GCT: 
GMC: 
GGH: 
GJF: 
GEA: 
GEL: 
GSE: 
GSR: 
GEJ: 
GTH: 
PTL: 
AAMY: 
VIG: 
SAR: 
SUE: 
SUJ: 
SUK: 
SUT: 
SUQ: 
SUD: 
SUX: 
SUW: 
SUG: 
SUF: 
SAUA: 
SAUZ: 
SAUB: 
SHU: 
SAGQ: 
SSIF: 
PCX: 
BTS: 
LFE: 
LFR: 
LFF: 
LHO: 
LGN: 
LCU: 
WJO: 
DSY: 
DHD: 
DDH: 
DDL: 
DMT: 
DAI: 
DMI: 
VPR: 
VAT: 
VRM: 
PFT: 
LPIL: 
MPA: 
MAV: 
MAVD: 
MAVR: 
MAVA: 
MIT: 
MIA: 
MIE: 
MIR: 
MID: 
MYO: 
MCHI: 
MMAL: 
MMC: 
MKM: 
MJL: 
MJD: 
MRH: 
MMM: 
MLI: 
MKN: 
MKS: 
MKI: 
MYV: 
MFT: 
CDI: 
CDP: 
CDH: 
CDT: 
CDE: 
CDR: 
CDA: 
CDZ: 
CDB: 
CDS: 
CDD: 
CDW: 
CDV: 
CDIP: 
CPU: 
CPL: 
CPG: 
CPP: 
CPK: 
CPQ: 
CPX: 
CPZ: 
COR: 
COP: 
Cp31_2302(norZ)
COS: 
COI: 
COE: 
COU: 
CPSE: 
CPSU: 
CPSF: 
CDO: 
CSP: 
CSTR: 
CSPH: 
REQ: 
KFV: 
RMU: 
RDN: 
RAJ: 
BFA: 
ICA: 
ARS: 
PAC: 
PAK: 
PAV: 
PAX: 
PAZ: 
PAW: 
PAD: 
PCN: 
PACC: 
PACH: 
CACN: 
PFR: 
PFRE: 
PRL: 
PBO: 
AACI: 
MPH: 
TFL: 
AOS: 
ARD: 
SYN: 
sll0450(norB)
SYZ: 
SYY: 
SYT: 
SYS: 
SYQ: 
HHG: 
AMR: 
CAN: 
CSN: 
GLP: 
GEI: 
OAC: 
ONI: 
NCN: 
CTHE: 
PLP: 
TTS: 
TTL: 
TSC: 
TOS: 
OPR: 
PUV: 
PUV_24980(norB)
WCH: 
wcw_0480(norB)
MIN: 
Minf_0042(norB)
PLH: 
FMR: 
TTF: 
GES: 
PBOR: 
LBI: 
LBF: 
LBF_2854(norB)
LAJ: 
ABA: 
SUS: 
ABAC: 
PBT: 
PMUC: 
PET: 
PARY: 
TOH: 
PSAC: 
PRO: 
CPI: 
NSO: 
HHY: 
SCN: 
CAMU: 
BBD: 
RUF: 
MTT: 
FBT: 
GFL: 
FJO: 
FJG: 
FCO: 
FGL: 
FCM: 
COC: 
COL: 
CHG: 
CAPN: 
FBC: 
CAO: 
CBAL: 
CBAT: 
LACI: 
ZGA: 
MRS: 
POA: 
EAO: 
EMN: 
EEN: 
ELB: 
EMG: 
EGO: 
EGM: 
MYR: 
MPW: 
MOD: 
MYZ: 
CIO: 
TMAR: 
MARIT_0474(norBC)
LUT: 
WFU: 
AALG: 
OLL: 
FBU: 
HYA: 
HTH: 
HTH_0283(norB)
HTE: 
SUL: 
SAF: 
PMX: 
CABY: 
MOX: 
FPL: 
HHB: 
HMA: 
rrnAC2272(norB)
HHI: 
HAH_2739(norB)
HHN: 
HAB: 
HMU: 
HALI: 
HVO: 
HVO_2147(norB)
HME: 
HFX_2188(norB)
HGI: 
HBO: 
HLA: 
HTU: 
HXA: 
NAT: 
NPE: 
NOU: 
HLR: 
HLC: 
PDL: 
SSO: 
SSO1571(norB-1)
SOL: 
SSOA: 
SSOL: 
SSOF: 
SIS: 
SIY: 
SIN: 
SIH: 
SIR: 
PAI: 
PCL: 
PAS: 
PYR: 
POG: 
CMA: 
TUZ: 
VDI: 
ASC: 
CLG: 
 » show all
Taxonomy
Reference
1  [PMID:9748316]
  Authors
Hendriks J, Warne A, Gohlke U, Haltia T, Ludovici C, Lubben M, Saraste M
  Title
The active site of the bacterial nitric oxide reductase is a dinuclear iron center.
  Journal
Biochemistry. 37 (1998) 13102-9.
Reference
2  [PMID:9623801]
  Authors
Hendriks J, Gohlke U, Saraste M
  Title
From NO to OO: nitric oxide and dioxygen in bacterial respiration.
  Journal
J. Bioenerg. Biomembr. 30 (1998) 15-24.
Reference
3  [PMID:2542222]
  Authors
Heiss B, Frunzke K, Zumft WG.
  Title
Formation of the N-N bond from nitric oxide by a membrane-bound cytochrome bc complex of nitrate-respiring (denitrifying) Pseudomonas stutzeri.
  Journal
J. Bacteriol. 171 (1989) 3288-97.
  Sequence
Reference
4  [PMID:9521721]
  Authors
Cheesman MR, Zumft WG, Thomson AJ
  Title
The MCD and EPR of the heme centers of nitric oxide reductase from Pseudomonas stutzeri: evidence that the enzyme is structurally related to the heme-copper oxidases.
  Journal
Biochemistry. 37 (1998) 3994-4000.
  Sequence
Reference
5  [PMID:15504726]
  Authors
Kumita H, Matsuura K, Hino T, Takahashi S, Hori H, Fukumori Y, Morishima I, Shiro Y
  Title
NO reduction by nitric-oxide reductase from denitrifying bacterium Pseudomonas aeruginosa: characterization of reaction intermediates that appear in the single  turnover cycle.
  Journal
J. Biol. Chem. 279 (2004) 55247-54.
Reference
6  [PMID:21109633]
  Authors
Hino T, Matsumoto Y, Nagano S, Sugimoto H, Fukumori Y, Murata T, Iwata S, Shiro Y
  Title
Structural basis of biological N2O generation by bacterial nitric oxide reductase.
  Journal
Science. 330 (2010) 1666-70.
  Sequence
[pae:PA0524]
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 
IUBMB Enzyme Nomenclature: 
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 
UM-BBD (Biocatalysis/Biodegradation Database): 
BRENDA, the Enzyme Database: 

DBGET integrated database retrieval system