KEGG   ENZYME: 2.1.1.80Help
Entry
EC 2.1.1.80                 Enzyme                                 

Name
protein-glutamate O-methyltransferase;
methyl-accepting chemotaxis protein O-methyltransferase;
S-adenosylmethionine-glutamyl methyltransferase;
methyl-accepting chemotaxis protein methyltransferase II;
S-adenosylmethionine:protein-carboxyl O-methyltransferase;
protein methylase II;
MCP methyltransferase I;
MCP methyltransferase II;
protein O-methyltransferase;
protein(aspartate)methyltransferase;
protein(carboxyl)methyltransferase;
protein carboxyl-methylase;
protein carboxyl-O-methyltransferase;
protein carboxylmethyltransferase II;
protein carboxymethylase;
protein carboxymethyltransferase;
protein methyltransferase II
Class
Transferases;
Transferring one-carbon groups;
Methyltransferases
BRITE hierarchy
Sysname
S-adenosyl-L-methionine:protein-L-glutamate O-methyltransferase
Reaction(IUBMB)
S-adenosyl-L-methionine + protein L-glutamate = S-adenosyl-L-homocysteine + protein L-glutamate methyl ester [RN:R02623]
Reaction(KEGG)
Substrate
S-adenosyl-L-methionine [CPD:C00019];
protein L-glutamate [CPD:C00614]
Product
S-adenosyl-L-homocysteine [CPD:C00021];
protein L-glutamate methyl ester [CPD:C04142]
Comment
Forms ester groups with L-glutamate residues in a number of membrane proteins.
History
EC 2.1.1.80 created 1989 (EC 2.1.1.24 created 1972, modified 1983, modified 1989, part incorporated 1992)
Orthology
K00575  
chemotaxis protein methyltransferase CheR
K13924  
two-component system, chemotaxis family, CheB/CheR fusion protein
Genes
ECO: 
b1884(cheR)
ECJ: 
JW1873(cheR)
ECD: 
EBW: 
BWG_1698(cheR)
ECE: 
Z2938(cheR)
ECS: 
ECF: 
ETW: 
ECSP_2458(cheR)
ELX: 
EOJ: 
EOI: 
EOH: 
ECG: 
EOK: 
ELR: 
ECC: 
c2299(cheR)
ECP: 
ECI: 
ECV: 
ECX: 
ECW: 
ECM: 
ECY: 
ECR: 
ECQ: 
ECK: 
ECT: 
EOC: 
CE10_2170(cheR)
EUM: 
ECZ: 
ELO: 
ELN: 
ELH: 
ESE: 
ESO: 
ESM: 
ESL: 
ECL: 
EBR: 
ECB_01855(cheR)
EBD: 
EKO: 
EKF: 
EAB: 
EDH: 
EDJ: 
EIH: 
ENA: 
ELU: 
EUN: 
ELW: 
ECW_m2060(cheR)
ELL: 
WFL_10110(cheR)
ELC: 
i14_2116(cheR)
ELD: 
i02_2116(cheR)
ELP: 
EBL: 
ECD_01855(cheR)
EBE: 
B21_01844(cheR)
ELF: 
LF82_0298(cheR)
ECOA: 
ECOL: 
ECOI: 
ECOJ: 
ECOO: 
ECOH: 
EFE: 
EFER_1142(cheR)
EAL: 
STY: 
STY2127(cheR)
STT: 
t0959(cheR)
SEX: 
SENT: 
STM: 
STM1918(cheR)
SEO: 
SEV: 
SEY: 
SEM: 
SEJ: 
SEB: 
SEF: 
SETU: 
SETC: 
SEEN: 
SENR: 
SEND: 
SENI: 
SPT: 
SPA0950(cheR)
SEK: 
SPQ: 
SEI: 
SPC_1794(cheR)
SEC: 
SC1925(cheR)
SEH: 
SHB: 
SENH: 
SEEH: 
SEE: 
SENN: 
SEW: 
SEA: 
SENS: 
SED: 
SeD_A1327(cheR)
SEG: 
SG1134(cheR)
SEL: 
SPUL_1803(cheR)
SEGA: 
SET: 
SEN1085(cheR)
SENA: 
SENO: 
SENV: 
SENQ: 
SENL: 
SENJ: 
SEEC: 
SEEB: 
SEEP: 
SENB: 
BN855_20050(SBOV19791)
SENE: 
SENC: 
SES: 
SBG: 
SBG_1754(cheR)
SBZ: 
SBV: 
YPE: 
YPO1678(cheR)
YPK: 
y1839(cheR)
YPA: 
YPN: 
YPM: 
YP_1808(cheR)
YPP: 
YPG: 
YPZ: 
YPZ3_2022(cheR)
YPT: 
YPD: 
YPD4_2062(cheR)
YPX: 
YPD8_2060(cheR)
YPH: 
YPC_1785(cheR)
YPW: 
CH59_160(cheR)
YPJ: 
CH55_253(cheR)
YPV: 
BZ15_1874(cheR)
YPL: 
CH46_3448(cheR)
YPS: 
YPTB2399(cheR)
YPO: 
BZ17_53(cheR)
YPI: 
YPY: 
YPB: 
YPQ: 
DJ40_4167(cheR)
YPU: 
BZ21_1689(cheR)
YPR: 
BZ20_3803(cheR)
YPC: 
BZ23_1975(cheR)
YPF: 
BZ19_1766(cheR)
YEN: 
YE2572(cheR)
YEP: 
YEY: 
YEL: 
YEW: 
CH47_1915(cheR)
YET: 
CH48_3294(cheR)
YEF: 
YEE: 
YSI: 
YAL: 
AT01_74(cheR)
YFR: 
AW19_854(cheR)
YIN: 
CH53_3540(cheR)
YKR: 
YRO: 
CH64_207(cheR)
YRU: 
BD65_711(cheR)
YRB: 
YAK: 
SFL: 
SF1933(cheR)
SFX: 
S2024(cheR)
SFV: 
SFV_1930(cheR)
SFE: 
SFxv_2157(cheR)
SFN: 
SFS: 
SFT: 
SSN: 
SSON_1233(cheR)
SSJ: 
SBO: 
SBO_1116(cheR)
SBC: 
ECA: 
ECA1692(cheR)
PATR: 
PATO: 
PCT: 
PCC: 
PCV: 
PWA: 
PEC: 
ETA: 
ETA_14680(cheR)
EPY: 
EpC_09310(cheR) EpC_15430(cheR)
EPR: 
EAM: 
EAMY_2089(cheR1)
EAY: 
EAM_2025(cheR)
EBI: 
EbC_25330(cheR)
ERJ: 
PLU: 
plu1855(cheR)
PAY: 
PAU_02683(cheR)
PTT: 
SOD: 
Sant_0621(cheR)
ENT: 
ENC: 
ENO: 
ECLO: 
EEC: 
ENL: 
ECLA: 
ECLC: 
ECLG: 
ECLE: 
ECLN: 
ECLI: 
ECLX: 
ECLY: 
ECLZ: 
ESC: 
EAS: 
EAU: 
EAE: 
EAR: 
ENR: 
ESA: 
CSK: 
ES15_1565(cheR)
CSZ: 
CSI: 
CSJ: 
CTU: 
CTU_25760(cheR)
KMI: 
CKO: 
CRO: 
ROD_19321(cheR)
CFD: 
CAMA: 
SPE: 
SRR: 
SRL: 
SRY: 
SRS: 
SRA: 
SMAF: 
SMW: 
SMAR: 
SM39_2448(cheR)
SMAC: 
SLQ: 
SERR: 
SERF: 
SERS: 
SFW: 
SFO: 
PMR: 
PMI1664(cheR)
PMIB: 
EIC: 
ETR: 
ETAE_1345(cheR)
ETD: 
ETAF_1251(cheR)
ETE: 
ETEE_3316(cheR)
ETC: 
EDW: 
EDL: 
DDA: 
DDC: 
DDD: 
DZE: 
DZC: 
XBO: 
XBJ1_1925(cheR)
XBV: 
XBW1_2656(cheR)
XNE: 
XNC1_1618(cheR)
XNM: 
XNC2_1572(cheR)
XDO: 
XDD1_2370(cheR)
XPO: 
XPG1_2085(cheR)
PAM: 
PANA_2226(cheR)
PLF: 
PAJ: 
PAJ_1539(cheR)
PAQ: 
PVA: 
Pvag_1722(cheR)
PAO: 
KLN: 
PANT: 
PANP: 
RAH: 
RAQ: 
RAA: 
PSI: 
PSX: 
DR96_2563(cheR)
MMK: 
CNT: 
CEM: 
CED: 
PGE: 
HAV: 
KSA: 
KIN: 
EBF: 
PSTS: 
E05_13990(cheR) E05_14000(cheR)
XCC: 
XCC1184(cheR) XCC1868(cheR) XCC2704(cheR) XCC3686(cheR)
XCB: 
XCA: 
XCP: 
XCV: 
XCV1331(cheR1) XCV1932(cheR2) XCV3024(cheR3) XCV3849(cheR4)
XAC: 
XAC1281(cheR) XAC1890(cheR) XAC2869(cheR) XAC3730(cheR)
XCI: 
XCAW_02509(cheR) XCAW_03070(cheR) XCAW_03154(cheR) XCAW_04431(cheR)
XCT: 
XCU: 
XCN: 
XCW: 
XCR: 
XCM: 
XCF: 
XCJ: 
XFU: 
XAX: 
XACM_1258(cheR1) XACM_1912(cheR) XACM_2810(cheR3) XACM_3622(cheR4)
XAO: 
XOO: 
XOO0644(cheR) XOO1466(cheR) XOO2857(cheR)
XOM: 
XOP: 
XOY: 
XOR: 
XOZ: 
XAL: 
XALc_1356(cheR)
XSA: 
XTN: 
SML: 
SMT: 
BUJ: 
SMZ: 
PSU: 
PSD: 
FAU: 
RHD: 
DJI: 
DJA: 
VCH: 
VCF: 
VCE: 
VCJ: 
VCO: 
VC0395_0152(cheR-3) VC0395_A1011(cheR-1) VC0395_A1793(cheR-2)
VCR: 
VC395_1518(cheR-1) VC395_2317(cheR-2) VC395_A1112(cheR-3)
VCM: 
VCM66_1354(cheR-1) VCM66_2124(cheR-2) VCM66_A1048(cheR-3)
VCI: 
VCL: 
VCQ: 
VCS: 
VCX: 
VCZ: 
VVU: 
VVY: 
VVM: 
VVL: 
VPA: 
VPB: 
VPK: 
VPF: 
VPH: 
VHA: 
VCA: 
VAG: 
VSP: 
VEX: 
VEJ: 
VFU: 
VNI: 
VAN: 
LAG: 
VAU: 
VCY: 
VCT: 
VTU: 
VFI: 
VF_1878(cheR)
VFM: 
VSA: 
AWD: 
PPR: 
PGB: 
PAE: 
PAEV: 
PAEI: 
PAU: 
PAP: 
PAG: 
PAF: 
PNC: 
PAEB: 
PDK: 
PSG: 
PRP: 
PAEP: 
PAER: 
PAEM: 
PAEL: 
PAES: 
PAEU: 
PAEG: 
PAEC: 
PAEO: 
PPU: 
PPF: 
PPG: 
PPW: 
PPT: 
PPB: 
PPI: 
PPX: 
PPUH: 
PPUT: 
PPUN: 
PPUD: 
PFV: 
PMON: 
PMOT: 
PMOS: 
PPJ: 
PST: 
PSB: 
PSYR: 
PSP: 
PSPPH_0802(cheR1) PSPPH_2602(cheR2) PSPPH_3412(cheR3)
PCI: 
PFL: 
PPRC: 
PPRO: 
PFO: 
PFS: 
PFE: 
PFC: 
PFN: 
PFW: 
PFB: 
PFF: 
PPZ: 
PMAN: 
PTV: 
PEN: 
PMY: 
PMK: 
PSA: 
PSZ: 
PSR: 
PSC: 
PSJ: 
PSH: 
PSTU: 
PSTT: 
PBM: 
PBA: 
PBC: 
PPUU: 
PDR: 
PRE: 
PPSE: 
BN5_2678(cheR1)
PSV: 
PSK: 
PKC: 
PKB_0097(cheR2) PKB_0798 PKB_1635(cheR1)
PCH: 
PCZ: 
PCP: 
PALK: 
PRH: 
PSW: 
PPV: 
PSES: 
PSEM: 
PSEC: 
AVN: 
AVL: 
AVD: 
PCR: 
SON: 
SO_2124(cheR) SO_2325(cheR) SO_3251(cheR)
SDN: 
SFR: 
SAZ: 
SBL: 
SBM: 
SBN: 
SBP: 
SBT: 
SBS: 
SBB: 
SLO: 
SPC: 
SHP: 
SSE: 
SPL: 
SHE: 
SHM: 
SHN: 
SHW: 
SHL: 
SWD: 
SWP: 
SVO: 
SVI_0175(cheR-1) SVI_1409(cheR-2)
ILO: 
IL1148(cheR)
ILI: 
CPS: 
CPS_1476(cheR)
PHA: 
PSHAa0767(cheR)
PAT: 
PSM: 
PSEO: 
MAQ: 
MHC: 
MARHY2101(cheR)
MAD: 
MBS: 
MRBBS_1730(cheR1)
MSR: 
MSX: 
MPQ: 
AMC: 
AMAC: 
AMB: 
AMG: 
AMH: 
AMK: 
AMAA: 
AMAL: 
AMAE: 
AMAO: 
AMAD: 
AMAI: 
AMAG: 
ALT: 
AAL: 
AAUS: 
GAG: 
GNI: 
GPS: 
PIN: 
PSY: 
FBL: 
MVS: 
MVIS_0164(cheR) MVIS_3462(cheR)
CJA: 
SDE: 
TTU: 
SAGA: 
LLO: 
MCA: 
MMT: 
MAH: 
FTY: 
FTN: 
FTX: 
TCX: 
TAO: 
MEJ: 
MEC: 
TIG: 
NOC: 
NHL: 
NWA: 
ALV: 
TVI: 
TMB: 
MPUR: 
AEH: 
HHA: 
HHC: 
TGR: 
TKM: 
TNI: 
TVNIR_3060(cheR_[H])
TVR: 
HNA: 
HCH: 
CSA: 
HEL: 
HELO_4337(cheR)
HCS: 
HAK: 
HAM: 
ABO: 
ABO_0105(cheR) ABO_1308(cheR)
ADI: 
B5T_02207(cheR) B5T_03394(cheR)
APAC: 
ALN: 
KKO: 
MMW: 
MME: 
MPC: 
TOL: 
TOR: 
OAI: 
GSN: 
AHA: 
AHA_1032(cheR-1) AHA_2532(cheR-2) AHA_2843(cheR-3)
AHY: 
AHD: 
AHR: 
AHP: 
AHJ: 
AHH: 
AHI: 
ASA: 
ASA_1488(cheR) ASA_3270(cheR)
AVR: 
AMED: 
OCE: 
GPB: 
TBN: 
SEDS: 
CVI: 
CV_1580 CV_2507(cheR1) CV_3437(cheR2) CV_3693(cheR3)
LHK: 
LHK_00565(cheR1) LHK_00935(cheR3)
PSE: 
RSO: 
RSp1405(cheR)
RSL: 
RSN: 
RSM: 
RSE: 
F504_4871(cheR)
RPI: 
RPF: 
RPJ: 
RMN: 
REU: 
REH: 
H16_B0241(cheR1)
CNC: 
RME: 
Rmet_3691(cheR)
CTI: 
CBW: 
BMA: 
BMA2856(cheR)
BMV: 
BML: 
BMN: 
BMAL: 
BMAE: 
BMAQ: 
BMAI: 
BMAF: 
BMAZ: 
BMAB: 
BPS: 
BPSL3303(cheR)
BPM: 
BPL: 
BPD: 
BPR: 
BPSE: 
BPSM: 
BPSU: 
BPSD: 
BPZ: 
BPQ: 
BPK: 
BPSH: 
BPSA: 
BPSO: 
BTE: 
BTQ: 
BTQ_3119(cheR) BTQ_3449(cheR)
BTJ: 
BTJ_2575(cheR) BTJ_4486(cheR)
BTZ: 
BTD: 
BTI_253(cheR)
BTV: 
BTHE: 
BTHM: 
BTRA_5212(cheR) BTRA_694(cheR)
BTHA: 
BTHL: 
BOK: 
BOC: 
BUT: 
BVI: 
BVE: 
BUR: 
BCN: 
BCH: 
BCM: 
BCJ: 
BCEN: 
BCEW: 
BCEO: 
BAM: 
BAC: 
BMU: 
BMJ: 
BMK: 
BMUL: 
BCT: 
BCED: 
BDL: 
BPYR: 
BCON: 
BXE: 
BXB: 
BPH: 
BPY: 
BGL: 
BGP: 
BGU: 
BUG: 
BGE: 
BGF: 
BGD: 
BGO: 
BYI: 
BUK: 
BPX: 
BUO: 
BUE: 
BUL: 
BUB: 
BFN: 
PPK: 
PPNO: 
PPNM: 
PRB: 
PPUL: 
PSPU: 
PAPI: 
PVE: 
POX: 
PTX: 
PFG: 
BPA: 
BPP1475(cheR)
BBR: 
BB2549(cheR)
BBM: 
BBH: 
BBX: 
BPT: 
Bpet2105(cheR)
BAV: 
BAV1678(cheR)
BHZ: 
AXY: 
AXO: 
AXN: 
AXS: 
PUT: 
CDN: 
RFR: 
POL: 
PNA: 
AAV: 
AJS: 
DIA: 
AAA: 
ACK: 
VEI: 
DAC: 
DEL: 
VAP: 
VPE: 
VPD: 
CTT: 
CTES: 
ADN: 
ADK: 
RTA: 
CBX: 
Cenrod_0168(cheBR-1) Cenrod_0327(cheR-1) Cenrod_1193(cheR-2) Cenrod_1264(cheR-3) Cenrod_1503(cheR-4) Cenrod_1733(cheR-5) Cenrod_1886(cheBR-2) Cenrod_2138(cheR-6) Cenrod_2640
CBAA: 
CBAB: 
MPT: 
Mpe_A2700(cheR)
HAR: 
HEAR1303(cheR)
MMS: 
mma_2093(cheR1)
JAG: 
HSE: 
Hsero_0625(cheR) Hsero_1702(cheR) Hsero_2020(cheR) Hsero_3379(cheR)
HHT: 
CFU: 
CFU_0925(cheR)
CARE: 
MNR: 
LCH: 
TIN: 
RGE: 
BBAG: 
NEU: 
NE1861(cheR)
NET: 
NIT: 
NII: 
NCO: 
NMU: 
EBA: 
AZO: 
azo0403(cheR1) azo1455(cheR2)
AZA: 
AZI: 
DAR: 
TMZ: 
DSU: 
SHD: 
TBD: 
SDR: 
MFA: 
MMB: 
MEH: 
MEI: 
MEP: 
MBAT: 
MEU: 
APP: 
SLT: 
GCA: 
HHE: 
HH0455(cheR)
HCP: 
HCN_0643(cheR)
HCB: 
WSU: 
WS1212(cheR)
TDN: 
SUA: 
SKU: 
CJE: 
Cj0923c(cheR)
CJB: 
CJJ: 
CJU: 
C8J_0860(cheR)
CJN: 
CJI: 
CJSA_0868(cheR)
CJM: 
CJM1_0887(cheR)
CJS: 
CJS3_0965(cheR)
CJP: 
CJEJ: 
CJEU: 
CJEN: 
CJEI: 
CJER: 
CJV: 
CJY: 
CJQ: 
UC78_0877(cheR)
CJL: 
CJW: 
CJR: 
CJE1001(cheR)
CJZ: 
CJX: 
CFF: 
CFT: 
CFV: 
CFX: 
CFZ: 
CAMP: 
CFP: 
CCV: 
CLA: 
Cla_0684(cheR)
CLR: 
CLM: 
CLQ: 
CLN: 
CLL: 
CCOL: 
CCC: 
CCQ: 
N149_0896(cheR)
CCF: 
CCY: 
CCOI: 
CCOF: 
CAJ: 
CIS: 
CINS_0664(cheR)
CVO: 
CVOL_0678(cheR)
CPEL: 
CPEL_0752(cheR)
CAMR: 
CSM: 
CSF: 
ABU: 
Abu_1186(cheR)
ABT: 
ABL: 
ANT: 
ARC: 
SDL: 
SBA: 
SMUL: 
NIS: 
GSU: 
GSU0295(cheR64H) GSU1143(cheR34H) GSU2215(cheR40H) GSU3195(cheR44H)
GSK: 
KN400_0266(cheR64H) KN400_1119(cheR34H) KN400_2161(cheR40H) KN400_3132(cheR44H)
GME: 
Gmet_0780(cheBR) Gmet_1077(cheR36H) Gmet_2305(cheR40H-1) Gmet_2420(cheR34H) Gmet_2641(cheR-7) Gmet_2707(cheR40H-2) Gmet_3212(cheR44H) Gmet_3267(cheR64H)
GUR: 
GLO: 
GBM: 
Gbem_0626(cheR44H-1) Gbem_0747(cheR40H-1) Gbem_1043(cheR36H) Gbem_1595(cheR34H) Gbem_2030(cheR40H-2) Gbem_2379(cheR40H-3) Gbem_2497(cheR44H-2) Gbem_3943(cheR64H)
GEO: 
GEM: 
GEB: 
GPI: 
GSB: 
PCA: 
Pcar_1199(cheR36H) Pcar_2491(cheR44H)
PPD: 
DVU: 
DVU0449 DVU1595(cheR-1) DVU2076(cheR-2)
DVL: 
DVM: 
DVG: 
DDE: 
DDS: 
DDN: 
DMA: 
DSA: 
DAS: 
DAF: 
DHY: 
DPI: 
DGG: 
LIP: 
LI1139(cheR)
LIR: 
LAW_01181(cheR)
DBA: 
DRT: 
BBA: 
Bd2830(cheR) Bd3468(cheR)
BBAT: 
Bdt_2769(cheR) Bdt_3380(cheR)
BBW: 
BBAC: 
BEX: 
BMX: 
DPS: 
DAK: 
DPR: 
DSF: 
DOL: 
DAL: 
DAT: 
HRM2_34470(cheR1) HRM2_36530(cheR2)
DTO: 
ADE: 
ACP: 
AFW: 
ANK: 
MXA: 
MFU: 
MSD: 
CCX: 
COCOR_00608(cheR) COCOR_02353(cheR4) COCOR_02643(cheR1) COCOR_03837(frzF) COCOR_04888(cheR7) COCOR_05360(cheR5) COCOR_05432(cheR6) COCOR_05508(cheR2) COCOR_07518(frzF2) COCOR_07534(cheR3)
SUR: 
AGE: 
VIN: 
SCL: 
sce1598(cheR1) sce1730 sce2215(cheR2) sce2661(cheR3) sce3140(cheR5) sce4190
SCU: 
CCRO: 
SAMY: 
LLU: 
HOH: 
SAT: 
DTI: 
DBR: 
HMR: 
DAV: 
RBT: 
MLO: 
MCI: 
MOP: 
MAM: 
MES: 
HOE: 
SME: 
SMK: 
SMQ: 
SMX: 
SMI: 
SMEG: 
SMEL: 
SMER: 
SMD: 
RHI: 
SFH: 
SFD: 
EAD: 
OV14_1547(cheR)
ATU: 
ARA: 
Arad_0852(cheRch1)
ATF: 
AVI: 
Avi_4074(cheR) Avi_4310(cheR) Avi_9100(cheR)
AGR: 
RET: 
RHE_CH00641(cheRch1) RHE_CH03516(cheRch2) RHE_PF00076(cheRf)
REC: 
REL: 
REI: 
REP: 
RLE: 
RL0690(cheR1) RL4029(cheR2)
RLT: 
RLG: 
RLB: 
RLU: 
RTR: 
RIR: 
RHL: 
RGA: 
NGL: 
NGG: 
OAN: 
OAH: 
BJA: 
bll0390(cheR1) blr2196(cheR) blr2348(cheR)
BJU: 
BJP: 
BRA: 
BBT: 
BRS: 
S23_04460(cheR1) S23_56800(cheR) S23_58270(cheR)
AOL: 
RPA: 
RPA0138(cheR1) RPA1631(cheR2) RPA1678(cheR3) RPA3316
RPB: 
RPC: 
RPD: 
RPE: 
RPT: 
RPX: 
NWI: 
NHA: 
OCA: 
OCG: 
OCO: 
AZC: 
SNO: 
MEX: 
MEA: 
MDI: 
MCH: 
MRD: 
MET: 
MPO: 
MNO: 
MOR: 
BID: 
MSL: 
CHEL: 
HDN: 
HDT: 
HMC: 
HNI: 
RVA: 
PHL: 
FIL: 
FIY: 
DEQ: 
MSC: 
MEY: 
MCG: 
CCR: 
CCS: 
CAK: 
CSE: 
PZU: 
BSB: 
AEX: 
SIT: 
TM1040_0460(cheR3) TM1040_1028(cheR4) TM1040_2227(cheR5) TM1040_3204(cheR2) TM1040_3243(cheR1)
RSP: 
RSP_0048(cheR3) RSP_1587(cheR2) RSP_2229 RSP_2434(cheR1)
RSH: 
RSQ: 
RSK: 
RCP: 
JAN: 
RDE: 
RLI: 
PAMI: 
KVU: 
KVL: 
PSF: 
PGA: 
PGL: 
PGD: 
LMD: 
RED: 
PTP: 
CID: 
MMR: 
HNE: 
HNE_0640(cheR)
HBA: 
ZMO: 
ZMN: 
ZMM: 
ZMB: 
ZMI: 
ZMC: 
ZMR: 
ZMP: 
NPP: 
NPN: 
SAL: 
SPHK: 
SWI: 
SPHM: 
STAX: 
SPHI: 
SSAN: 
SJP: 
SCH: 
SSY: 
SLG_03970(cheR) SLG_11050(cheR) SLG_13950(cheR)
SYB: 
ELI: 
AAY: 
WYH_02647(cheR2)
AMX: 
CNA: 
GOX: 
GOH: 
GOY: 
GBE: 
GBH: 
GBC: 
GBS: 
ACR: 
AMV: 
GDI: 
GDI1687(cheR) GDI3292(cheR)
GDJ: 
GXY: 
GXL: 
RRU: 
RRF: 
RCE: 
RC1_0340(cheR2) RC1_1754(cheR) RC1_2130(cheR3) RC1_3878
RPM: 
MAG: 
MGY: 
AZL: 
ALI: 
ABS: 
ABQ: 
TMO: 
TXI: 
MAGQ: 
PBR: 
MGM: 
MAI: 
MAN: 
PGV: 
BSU: 
BSU22720(cheR)
BSR: 
BSL: 
BSH: 
BSY: 
BSUT: 
BSUL: 
BSUS: 
BSS: 
BST: 
GYO_2499(cheR)
BSO: 
BSN: 
BSQ: 
BSX: 
C663_2145(cheR)
BSP: 
BLI: 
BL02780(cheR)
BLD: 
BLi02407(cheR)
BLH: 
BAY: 
BAQ: 
BYA: 
BAMP: 
BAML: 
BAMA: 
RBAU_2227(cheR)
BAMN: 
BASU_2016(cheR)
BAMB: 
BAMT: 
BAMY: 
BMP: 
NG74_02187(cheR2)
BAO: 
BAMF_2173(cheR)
BAZ: 
BQL: 
LL3_02457(cheR)
BXH: 
BQY: 
MUS_2521(cheR)
BAMI: 
BAMC: 
BAMF: 
BAE: 
BATR: 
BHA: 
BH1655(cheR)
BAN: 
BAR: 
BAT: 
BAH: 
BAI: 
BAX: 
BANT: 
BANR: 
BANS: 
BANH: 
BANV: 
BAL: 
BACI_c10290(cheR1) BACI_c16830(cheR2)
BCE: 
BCA: 
BCZ: 
BCZK0899(cheR) BCZK1511(cheR)
BCR: 
BCB: 
BCU: 
BCG: 
BCQ: 
BCQ_1071(cheR) BCQ_1698(cheR)
BCX: 
BNC: 
BCF: 
BCER: 
BCEF: 
BCY: 
BTK: 
BTL: 
BTB: 
BTT: 
BTHR: 
BTHI: 
BTC: 
BTF: 
BTM: 
BTG: 
BTB_c10570(cheR1) BTB_c16760(cheR2)
BTI: 
BTN: 
BTHT: 
BTHU: 
BTW: 
BWE: 
BWW: 
bwei_3353(cheR1) bwei_3999(cheR2)
BTY: 
BMYO: 
BCL: 
ABC1891(cheR)
BPU: 
BPUM: 
BPF: 
BMQ: 
BMD: 
BMH: 
BMEG: 
BCO: 
BCK: 
BAG: 
BCOA: 
BJS: 
BACI: 
BIF: 
BLE: 
BMET: 
GST: 
BACW: 
BACP: 
BACB: 
BBY: 
BACO: 
BACY: 
BACL: 
BALM: 
BEO: 
BSM: 
OIH: 
OB1786(cheR)
GKA: 
GK2208(cheR)
GTN: 
GTNG_2142(cheR)
GTH: 
GTE: 
GWC: 
GYC: 
GYA: 
GCT: 
GMC: 
GGH: 
GJF: 
GEA: 
GEL: 
GSE: 
AFL: 
Aflv_1097(cheR)
AGN: 
AXL: 
AXY_12410(cheR)
LSP: 
LGY: 
LFU: 
HHD: 
TAP: 
VIR: 
BSE: 
LMO: 
LMF: 
LMH: 
LMC: 
LMN: 
LMY: 
LMT: 
LMG: 
LMS: 
LMJ: 
LMQ: 
LMM7_0718(cheR)
LML: 
LMP: 
LMW: 
LMX: 
LMZ: 
LMON: 
LMOC: 
LMOS: 
LMOO: 
LMOY: 
LMOT: 
LMOA: 
LMOL: 
LMOG: 
LMOE: 
LMOB: 
LMOJ: 
LMOZ: 
LMOD: 
LMOW: 
LMOX: 
LMOQ: 
LMR: 
LMOK: 
LMV: 
LMOM: 
LIN: 
LWE: 
lwe0652(cheR)
LSG: 
lse_0594(cheR)
LIV: 
LII: 
LIW: 
LIA: 
LIO: 
ESI: 
EAT: 
EAN: 
Eab7_1646(cheR)
EXM: 
BBE: 
BLR: 
PJD: 
GYM: 
PPY: 
PPM: 
PPO: 
PPM_2934(cheR3) PPM_4233(cheR5)
PPOL: 
PPQ: 
PPOY: 
PMS: 
PMQ: 
PMW: 
PTA: 
PLV: 
PSAB: 
PDU: 
PBD: 
PGM: 
POD: 
PAEN: 
PAEF: 
PAEQ: 
PSTE: 
PAEA: 
PAEE: 
PAEH: 
PAEJ: 
PBJ: 
PIH: 
PRI: 
TCO: 
AAC: 
AAD: 
TC41_1585(cheR)
BTS: 
SIV: 
JEO: 
LRM: 
LRC_15840(cheR)
ECAS: 
CRN: 
CAW: 
CAC: 
CA_C0121(cheR) CA_C2221(cheR)
CAE: 
SMB_G0122(cheR) SMB_G2254(cheR)
CAY: 
CTC: 
CTC01732(cheR)
CTET: 
CNO: 
CBO: 
CBO2749(cheR)
CBA: 
CLB_2690(cheR)
CBH: 
CLC_2623(cheR)
CBY: 
CLM_3115(cheR)
CBL: 
CLK_2134(cheR)
CBK: 
CLL_A0799(cheR)
CBB: 
CLD_1825(cheR)
CBI: 
CLJ_B2976(cheR)
CBN: 
CBT: 
CLH_0765(cheR)
CBF: 
CLI_2799(cheR)
CBM: 
CBF_2791(cheR)
CBJ: 
CBE: 
CBZ: 
CKL: 
CKL_2130(cheR)
CKR: 
CLJ: 
CCB: 
CLB: 
CSR: 
Cspa_c45900(cheR1) Cspa_c54860(cheR2)
CPAS: 
CPAT: 
CPAE: 
CSB: 
CLSA_c20040(cheR1) CLSA_c20420(cheR5) CLSA_c21920(cheR2) CLSA_c23260(cheR6) CLSA_c24160(cheR3) CLSA_c39810(cheR4)
CAH: 
CLT: 
CBV: 
CSQ: 
CLD: 
CACE: 
CCK: 
AMT: 
AOE: 
ASF: 
SFBM_0567(cheR)
ASM: 
ASO: 
ASB: 
CTH: 
CTX: 
CCE: 
CCL: 
ESR: 
ESU: 
CSS: 
Cst_c15080(cheR1) Cst_c17710(cheR2) Cst_c17880(cheR3)
CSD: 
CCEL: 
EHA: 
RAL: 
RUS: 
BPB: 
bpr_I2033(cheR)
BFI: 
CLE: 
RHO: 
RIX: 
RIM: 
CPY: 
CSH: 
CAD: 
Curi_c08420(cheR1) Curi_c14370(cheR2)
CDF: 
PDC: 
CDC: 
CDL: 
CDG: 
PDF: 
CST: 
STH: 
STH1542(cheR)
SWO: 
SLP: 
DSY: 
DHD: 
DDH: 
DDL: 
DMT: 
DRM: 
DAE: 
DCA: 
DKU: 
DRU: 
DGI: 
PTH: 
PTH_2064(CheR)
DAU: 
TJR: 
SGY: 
DOR: 
DAI: 
DMI: 
DED: 
DEC: 
DRS: 
HMO: 
EEL: 
ERE: 
ERT: 
ERA: 
EAC: 
AWO: 
OVA: 
OBV_39810(cheR)
TMR: 
SAY: 
TPY_2481(cheR)
SAP: 
BPRS: 
TTE: 
TTE1037(CheR) TTE1355(CheR2)
TEX: 
THX: 
TPD: 
TIT: 
TMT: 
TBO: 
TWI: 
TKI: 
CHY: 
CHY_1016(cheR1) CHY_1028(cheR2)
TEP: 
TAE: 
MTA: 
ADG: 
TPZ: 
Tph_c05070(cheR2) Tph_c15260(cheR)
CSC: 
ATE: 
COB: 
CHD: 
COW: 
CKI: 
CKN: 
CLC: 
TOC: 
TTM: 
TTO: 
TXY: 
TSH: 
CPO: 
TNR: 
MAS: 
NTH: 
HOR: 
HPK: 
AAR: 
HHL: 
SSG: 
SRI: 
SELE: 
PUF: 
PFT: 
MPA: 
MAO: 
MAVI: 
MAVU: 
MAV: 
MAV_2216(cheR) MAV_4065(cheR)
MAVR: 
MAVD: 
MAVA: 
MIR: 
MYO: 
MSM: 
MSG: 
MSB: 
MSA: 
MSN: 
MSH: 
MGI: 
MSP: 
MMM: 
MCB: 
MKN: 
MKS: 
MKI: 
MYE: 
MGO: 
JDE: 
SKE: 
CFI: 
CGA: 
NCA: 
PSIM: 
ACE: 
GOB: 
BSD: 
MMAR: 
KRA: 
AMD: 
AMED_3591(cheR) AMED_4133(cheR)
AMN: 
AMM: 
AMES_3551(cheR) AMES_4085(cheR)
AMZ: 
B737_3551(cheR) B737_4085(cheR)
AOI: 
AORI_7661(cheB)
AJA: 
AMQ: 
PDX: 
AMI: 
KAL: 
AMS: 
AMIS_52410(cheR3) AMIS_54220(cheR4) AMIS_68730(cheR2) AMIS_76520(cheR1)
ASE: 
ACTN: 
AFS: 
MCU: 
CWO: 
AFO: 
ELE: 
EYY: 
OTE: 
OBT: 
BBU: 
BBZ: 
BBN: 
BBJ: 
BBUR: 
BGA: 
BG0040(cheR-1) BG0416(cheR-2)
BGB: 
KK9_0040(cheR-1) KK9_0423(cheR-2)
BGN: 
BGS: 
BAF: 
BAPKO_0040(cheR-1) BAPKO_0430(cheR-2)
BAFZ: 
BAFH: 
BAFT: 
BAFE: 
BBS: 
BVT: 
BCHI: 
BTU: 
BHR: 
BHI: 
BDU: 
BDU_408(cheR-2) BDU_45(cheR-1)
BRE: 
BRE_412(cheR-2) BRE_44(cheR-1)
BCW: 
BMO: 
BMIY: 
BPAK: 
TPA: 
TPW: 
TPP: 
TPU: 
TPH: 
TPO: 
TPAS: 
TPC: 
TPG: 
TPM: 
TPB: 
TPFB_0630(cheR)
TDE: 
TDE0647(cheR)
TSU: 
TBE: 
TAZ: 
TPI: 
TPL: 
TPED: 
TPE_1474(cheR)
SCD: 
TPK: 
TRM: 
SSM: 
STA: 
STQ: 
SFC: 
SLR: 
LIL: 
LA_1743(cheR) LA_2042(cheR)
LIE: 
LIF_A1410(cheR) LIF_A1649(cheR)
LIC: 
LIS: 
LIL_11994(cheR1) LIL_12193(cheR2)
LBJ: 
LBL: 
LBI: 
LBF: 
LBF_1711(cheR)
LST: 
TPX: 
BHY: 
BRM: 
BPO: 
BPJ: 
BPIP: 
BPW: 
WESB_1756(cheR) WESB_2398(cheR1)
BIP: 
ABA: 
ACA: 
ACP_0963(cheR)
ACM: 
GMA: 
SUS: 
CTM: 
GAU: 
GBA: 
TAI: 
TLI: 
AMO: 
SBR: 
RBA: 
PSL: 
PLM: 
PBS: 
SACI: 
SYNP: 
THN: 
CYT: 
CYP: 
CYC: 
CYN: 
CYH: 
CYJ: 
AMR: 
CGC: 
HAO: 
GLP: 
CMP: 
TER: 
LEP: 
GEI: 
OAC: 
ONI: 
CEP: 
MIC: 
ARP: 
GVI: 
GLJ: 
GKIL_0318(cheR) GKIL_4122(cheR)
ANA: 
NPU: 
NOS: 
NOP: 
AVA: 
ANB: 
ACY: 
NAZ: 
CSG: 
CALO: 
CALT: 
CALH: 
RIV: 
CTHE: 
PLP: 
SCS: 
PPN: 
SRU: 
SRU_0336(cheB) SRU_2605(cheR)
SRM: 
SRM_00414(cheB) SRM_02825(cheR)
RMR: 
RMG: 
CPI: 
NKO: 
PHE: 
PSN: 
SHG: 
SHT: 
HHY: 
SGN: 
BBD: 
CHU: 
DFE: 
SLI: 
SRD: 
RSI: 
FLI: 
FAE: 
HYM: 
HYD: 
PKO: 
RUF: 
MTT: 
GFO: 
FJO: 
ZPR: 
CAT: 
KDI: 
DOK: 
LAN: 
ZGA: 
ASL: 
POM: 
CGN: 
FBA: 
OHO: 
CCH: 
CPH: 
CLI: 
PPH: 
CTS: 
IAL: 
IALB_2554(cheR)
MRO: 
DEW: 
RRS: 
RCA: 
CAU: 
CAG: 
CHL: 
HAU: 
ATM: 
ANT_31160(cheR)
DDR: 
DMR: 
DGO: 
DPD: 
HYA: 
PMX: 
TMA: 
TMM: 
TMI: 
TMW: 
TMQ: 
TMX: 
TPT: 
TRQ: 
TNA: 
TNP: 
THQ: 
THZ: 
THR: 
TLE: 
TTA: 
TME: 
TAF: 
FNO: 
FPE: 
PMO: 
MPZ: 
DTN: 
DTL3_0139(cheR)
KPF: 
CCZ: 
FGI: 
DIN: 
DDF: 
DAP: 
CNI: 
TYE: 
NDE: 
NIDE2347(cheR) NIDE2365(cheR)
NMV: 
LFC: 
LFI: 
LFP: 
LEG: 
TID: 
TOP: 
TCM: 
MOX: 
DAMO_1823(cheR)
MFE: 
MVU: 
MIF: 
MJH: 
MMP: 
MMP0930(cheR)
MMQ: 
MMX: 
MMZ: 
MMD: 
MMAK: 
MMAO: 
MVN: 
MVO: 
MOK: 
MAC: 
MBA: 
MBY: 
MBW: 
MBAR: 
MMA: 
MMAZ: 
MVC: 
MEK: 
MLS: 
METM: 
MEF: 
MEQ: 
MSJ: 
MSZ: 
MSW: 
MTHE: 
MTHR: 
MHOR: 
MBU: 
MEV: 
MZH: 
MPY: 
MHZ: 
MHU: 
MEM: 
MBG: 
MPI: 
MBN: 
MFO: 
MPL: 
MPD: 
RCI: 
LRC584(cheR)
MEL: 
AFU: 
AFG: 
APO: 
AVE: 
FPL: 
GAC: 
HAL: 
VNG0966G(cheR)
HSL: 
OE2406R(cheR)
HDL: 
HMA: 
rrnAC2206(cheR)
HHI: 
HAH_2682(cheR)
HHN: 
HAB: 
NPH: 
NP_2170A(cheR)
NMO: 
Nmlp_2690(cheR)
HUT: 
HTI: 
HTIA_0794(cheR)
HMU: 
HSU: 
HLA: 
HVO: 
HVO_1222(cheR)
HME: 
HFX_1231(cheR)
HGI: 
HBO: 
HTU: 
NMG: 
HXA: 
NAT: 
NPE: 
NGE: 
HRU: 
SALI: 
HLR: 
PHO: 
PH0481(PH0481)
PAB: 
PAB1329(cheR)
PYN: 
PYA: 
PYS: 
TKO: 
TON: 
TLT: 
TNU: 
TEU: 
PPAC: 
NIN: 
NGA: 
NVN: 
NEV: 
TAH: 
LOKI: 
 » show all
Taxonomy
Reference
1  [PMID:6806296]
  Authors
Burgess-Cassler A, Ullah AH, Ordal GW.
  Title
Purification and characterization of Bacillus subtilis methyl-accepting chemotaxis protein methyltransferase II.
  Journal
J. Biol. Chem. 257 (1982) 8412-7.
Reference
2  [PMID:16888]
  Authors
Kleene SJ, Toews ML, Adler J.
  Title
Isolation of glutamic acid methyl ester from an Escherichia coli membrane protein involved in chemotaxis.
  Journal
J. Biol. Chem. 252 (1977) 3214-8.
Reference
3  [PMID:3298235]
  Authors
Simms SA, Stock AM, Stock JB.
  Title
Purification and characterization of the S-adenosylmethionine:glutamyl methyltransferase that modifies membrane chemoreceptor proteins in bacteria.
  Journal
J. Biol. Chem. 262 (1987) 8537-43.
  Sequence
[stm:STM1918]
Reference
4  [PMID:322131]
  Authors
Springer WR, Koshland DE Jr.
  Title
Identification of a protein methyltransferase as the cheR gene product in the bacterial sensing system.
  Journal
Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 74 (1977) 533-7.
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 
IUBMB Enzyme Nomenclature: 
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 
BRENDA, the Enzyme Database: 
CAS: 
9055-09-8

DBGET integrated database retrieval system