KEGG   ENZYME: 2.4.2.21Help
Entry
EC 2.4.2.21                 Enzyme                                 

Name
nicotinate-nucleotide---dimethylbenzimidazole phosphoribosyltransferase;
nicotinate mononucleotide-dimethylbenzimidazole phosphoribosyltransferase;
nicotinate ribonucleotide:benzimidazole (adenine) phosphoribosyltransferase;
nicotinate-nucleotide:dimethylbenzimidazole phospho-D-ribosyltransferase;
CobT;
nicotinate mononucleotide (NaMN):5,6-dimethylbenzimidazole phosphoribosyltransferase
Class
Transferases;
Glycosyltransferases;
Pentosyltransferases
BRITE hierarchy
Sysname
nicotinate-nucleotide:5,6-dimethylbenzimidazole phospho-D-ribosyltransferase
Reaction(IUBMB)
beta-nicotinate D-ribonucleotide + 5,6-dimethylbenzimidazole = nicotinate + alpha-ribazole 5'-phosphate [RN:R04148]
Reaction(KEGG)
Substrate
beta-nicotinate D-ribonucleotide [CPD:C01185];
5,6-dimethylbenzimidazole [CPD:C03114]
Product
nicotinate [CPD:C00253];
alpha-ribazole 5'-phosphate [CPD:C04778]
Comment
Also acts on benzimidazole, and the clostridial enzyme acts on adenine to form 7-alpha-D-ribosyladenine 5'-phosphate. The product of the reaction, alpha-ribazole 5'-phosphate, forms part of the corrin-biosynthesis pathway and is a substrate for EC 2.7.8.26, adenosylcobinamide-GDP ribazoletransferase [4]. It can also be dephosphorylated to form alpha-ribazole by the action of EC 3.1.3.73, alpha-ribazole phosphatase.
History
EC 2.4.2.21 created 1972
Pathway
Porphyrin and chlorophyll metabolism
Metabolic pathways
Orthology
K00768  
nicotinate-nucleotide--dimethylbenzimidazole phosphoribosyltransferase
Genes
ECO: 
b1991(cobT)
ECJ: 
JW1969(cobT)
ECD: 
EBW: 
BWG_1785(cobT)
ECOK: 
ECE: 
Z3151(cobT)
ECS: 
ECs2786(cobT)
ECF: 
ETW: 
ECSP_2656(cobT)
ELX: 
EOJ: 
EOI: 
EOH: 
ECG: 
EOK: 
ELR: 
ECC: 
c2477(cobT)
ECP: 
ECI: 
ECV: 
ECX: 
ECW: 
ECM: 
ECY: 
ECR: 
ECQ: 
ECK: 
ECT: 
EOC: 
CE10_2282(cobT)
EUM: 
ECZ: 
ELO: 
ELN: 
ELH: 
ESE: 
ESO: 
O3O_16010(cobT)
ESM: 
O3M_09580(cobT)
ESL: 
O3K_09615(cobT)
ECL: 
EBR: 
ECB_01900(cobT)
EBD: 
EKO: 
EKF: 
EAB: 
EDH: 
EDJ: 
EIH: 
ENA: 
ELU: 
EUN: 
ELW: 
ECW_m2163(cobT)
ELL: 
WFL_10590(cobT)
ELC: 
i14_2287(cobT)
ELD: 
i02_2287(cobT)
ELP: 
EBL: 
ECD_01900(cobT)
EBE: 
B21_01889(cobT)
ELF: 
LF82_0336(cobT)
ECOA: 
ECOL: 
ECOI: 
ECOJ: 
ECOO: 
ECOH: 
ECOS: 
EAL: 
STY: 
STY2219(cobT)
STT: 
t0858(cobT)
SEX: 
SENT: 
STM: 
STM2016(cobT)
SEO: 
SEV: 
SEY: 
SEM: 
SEJ: 
SEB: 
SEF: 
SETU: 
SETC: 
SENR: 
SEND: 
SENI: 
SEEN: 
SPT: 
SPA0855(cobT)
SEK: 
SPQ: 
SEI: 
SPC_1699(cobT)
SEC: 
SCH_2024(cobT)
SEH: 
SHB: 
SENH: 
SEEH: 
SEE: 
SENN: 
SEW: 
SEA: 
SENS: 
SED: 
SeD_A2351(cobT)
SEG: 
SG2040(cobT)
SEL: 
SPUL_0884(cobT)
SEGA: 
SET: 
SEN2014(cobT)
SENA: 
SENO: 
SENV: 
SENQ: 
SENL: 
SENJ: 
SEEC: 
SEEB: 
SEEP: 
SENB: 
SENE: 
IA1_10060(cobT)
SENC: 
SES: 
SBZ: 
SBV: 
SFL: 
SF2059(cobT)
SFX: 
S2169(cobT)
SFV: 
SFV_2063(cobT)
SFE: 
SFxv_2293(cobT)
SFN: 
SFS: 
SFT: 
SSN: 
SSON_2052(cobT)
SBO: 
SBO_1212(cobT)
SBC: 
SDY: 
SDY_2242(cobT)
SDZ: 
SHQ: 
ENR: 
ENF: 
CCON: 
KPN: 
KPN_02463(cobT) KPN_03182(cobT)
KPU: 
KP1_3667(cobT) KP1_4446(cobT)
KPM: 
KPP: 
KPK: 
KPH: 
KPZ: 
KPV: 
KPW: 
KPY: 
KPG: 
KPC: 
KPQ: 
KPT: 
VK055_4344(cobT) VK055_5057(cobT2)
KPE: 
KPO: 
KPR: 
KPR_1640(cobT) KPR_1853(cobT)
KPJ: 
KPI: 
KPA: 
KPS: 
KPX: 
PMK1_00663(cobT_1) PMK1_04906(cobT_2)
KPB: 
KPNE: 
KPNU: 
KVA: 
KVD: 
KVQ: 
KOX: 
KOX_01340(cobT)
KOE: 
KOY: 
KOK: 
KOC: 
KOM: 
KQU: 
EAE: 
EAE_23295(cobT)
EAR: 
KQV: 
CKO: 
CRO: 
ROD_21011(cobT)
CFD: 
CBRA: 
CWE: 
CAMA: 
CAF: 
CIF: 
CFAR: 
EBT: 
ROR: 
RON: 
PGE: 
ESC: 
KLE: 
KSA: 
KOR: 
KRD: 
KCO: 
KIN: 
LAZ: 
EBF: 
YEN: 
YE2707(cobT)
YEP: 
YEY: 
YEL: 
YEW: 
CH47_2054(cobT)
YET: 
CH48_3177(cobT)
YEF: 
YEE: 
YAL: 
AT01_4060(cobT)
YFR: 
AW19_745(cobT)
YIN: 
CH53_3392(cobT)
YKR: 
CH54_917(cobT)
YRO: 
CH64_105(cobT)
YAK: 
SFW: 
SFG: 
RAH: 
RAQ: 
RAA: 
Q7S_12995(cobT)
BGJ: 
PLU: 
plu2980(cobT)
PAY: 
PAU_01618(cobT)
PTT: 
XBO: 
XBJ1_0833(cobT)
XBV: 
XBW1_1578(cobT)
XNE: 
XNC1_1169(cobT)
XNM: 
XNC2_1149(cobT)
XPO: 
XPG1_0793(cobT)
MMK: 
EIC: 
ETR: 
ETAE_1847(cobT)
ETD: 
ETE: 
ETEE_3894(cobU)
ETC: 
EDW: 
EHO: 
HAV: 
OPO: 
PFQ: 
XCC: 
XCC3059(cobT)
XCB: 
XCA: 
XCP: 
XCV: 
XCV3315(cobT)
XAC: 
XAC3186(cobT)
XCI: 
XCT: 
XCU: 
XCN: 
XCW: 
XCR: 
XCM: 
XCF: 
XCJ: 
XFU: 
XAX: 
XACM_3101(cobT)
XAO: 
XOO: 
XOO1351(cobT)
XOM: 
XOO1241(XOO1241)
XOP: 
XOY: 
XOR: 
XOZ: 
XGA: 
XVE: 
XPE: 
XHR: 
XPH: 
XppCFBP6546_18115(XppCFBP6546P_18115)
SACZ: 
STEK: 
LAB: 
LAQ: 
LCP: 
LGU: 
LEZ: 
GLE_4083(cobT)
LEM: 
LEN_1117(cobT)
FAU: 
DJI: 
DJA: 
VCH: 
VC1237(cobT)
VCF: 
VCE: 
VCJ: 
VCO: 
VCR: 
VCM: 
VCI: 
O3Y_05760(cobT)
VCL: 
VCQ: 
VCS: 
VCX: 
VCZ: 
VVU: 
VV1_2788(cobT)
VVY: 
VVM: 
VVL: 
VPA: 
VP1304(cobT)
VPB: 
VPK: 
VPF: 
VPH: 
VHA: 
VCA: 
VAG: 
VEX: 
VHR: 
VNA: 
VOW: 
VRO: 
VSP: 
VEJ: 
VFU: 
VNI: 
VAN: 
LAG: 
VAU: 
VCY: 
VCT: 
VTU: 
VFL: 
VMI: 
VSC: 
VGA: 
VSH: 
VQI: 
PPR: 
PBPRA1182(VV1474)
PGB: 
PDS: 
PAE: 
PA1279(cobU)
PAEV: 
N297_1319(cobT)
PAEI: 
N296_1319(cobT)
PAU: 
PAP: 
PAG: 
PAF: 
PNC: 
PAEB: 
PDK: 
PSG: 
PRP: 
PAEP: 
PAER: 
PAEM: 
PAEL: 
PAES: 
PAEU: 
PAEG: 
PAEC: 
M802_1316(cobT)
PAEO: 
M801_1318(cobT)
PMY: 
PMK: 
PRE: 
PPSE: 
BN5_1590(cobT)
PALC: 
PCQ: 
PPU: 
PP_1679(cobU)
PPF: 
PPG: 
PPW: 
PPT: 
PPB: 
PPI: 
PPX: 
T1E_3643(cobT)
PPUH: 
PPUT: 
PPUN: 
PP4_40920(cobT)
PPUD: 
PFV: 
PMON: 
PMOT: 
PMOS: 
PPJ: 
POR: 
PST: 
PSB: 
Psyr_3674(cobT)
PSYR: 
PSP: 
PCI: 
PFL: 
PFL_4424(cobT)
PPRC: 
PPRO: 
PPC_4533(cobT)
PFO: 
PFS: 
PFE: 
PFC: 
PFN: 
PFW: 
PFB: 
PFF: 
PFX: 
PPZ: 
PMAN: 
OU5_5268(cobT)
PTV: 
PCG: 
PVR: 
PEN: 
PSA: 
PST_1299(cobU)
PSZ: 
PSR: 
PSC: 
PSJ: 
PSH: 
PSTU: 
PSTT: 
PBA: 
PBC: 
PPUU: 
PDR: 
PSV: 
PSK: 
PKC: 
PKB_1574(cobT)
PCH: 
PCZ: 
PCP: 
PFZ: 
PALK: 
PRH: 
PSW: 
PPV: 
PSES: 
PSCI_0376(cobT)
PSEM: 
PSEC: 
PPSY: 
PSOS: 
PKR: 
PFK: 
PANR: 
PPSL: 
AVN: 
AVL: 
AVD: 
ACX: 
PBB: 
PCR: 
PRW: 
PSO: 
PUR: 
PALI: 
PSPG: 
PSYG: 
ACB: 
ABY: 
ABAYE1993(cobT)
ABC: 
ABN: 
ABB: 
ABX: 
ABZ: 
ABR: 
ABD: 
ABH: 
ABAD: 
ABJ: 
ABAB: 
ABAJ: 
ABAZ: 
ABK: 
ABAU: 
ABAA: 
ABW: 
ABAL: 
ACC: 
ANO: 
ALC: 
ACD: 
ATT: 
AJO: 
ACW: 
AJN: 
ASOL: 
ALA: 
SON: 
SO_1035(cobT)
SFR: 
SAZ: 
SBL: 
SBM: 
SBN: 
SBP: 
SBT: 
SBS: 
SBB: 
SLO: 
SPC: 
SHP: 
SSE: 
SPL: 
SHE: 
SHM: 
SHN: 
SHW: 
SHL: 
SWD: 
SWP: 
SVO: 
SVI_0656(cobT)
SHF: 
SJA: 
SPSW: 
SBJ: 
CPS: 
COM: 
COZ: 
COLW: 
PHA: 
PSHAa2999(cobT)
PAT: 
PSEO: 
PPHE: 
PRR: 
PTN: 
PLZ: 
PPIS: 
PSPO: 
PTU: 
PNG: 
MAQ: 
MHC: 
MARHY0212(cobT)
MBS: 
MSR: 
MPQ: 
MLQ: 
GAG: 
GPS: 
MVS: 
MVIS_3625(cobT)
CJA: 
CJA_2896(cobT)
CEB: 
SDE: 
TTU: 
SAGA: 
M5M_10525(cobT)
SPOI: 
ZAL: 
OSG: 
HJA: 
MCA: 
MCA0463(cobT)
MMT: 
MDN: 
MDH: 
MKO: 
MAH: 
MPSY: 
MEJ: 
Q7A_2240(cobT)
BLEP: 
ALV: 
TVI: 
TMB: 
MPUR: 
TEE: 
TSY: 
AEH: 
HHA: 
HHC: 
TKM: 
TNI: 
TVNIR_3487(cobT_[H])
TTI: 
TVR: 
EBS: 
GAI: 
HCH: 
HCH_00964(cobT)
HEL: 
HELO_1815(cobT)
HCS: 
HAK: 
HAM: 
HHU: 
HCO: 
HALO: 
HHH: 
HBE: 
HAA: 
KUS: 
KMA: 
ABO: 
ABO_2378(cobT)
ADI: 
APAC: 
ALN: 
AXE: 
MMW: 
MME: 
MPC: 
TOL: 
TOR: 
OAI: 
MARS: 
GSN: 
RFO: 
OME: 
TAU: 
OCE: 
OPF: 
ZDF: 
SDF: 
GBI: 
GPB: 
VFF: 
CVI: 
CV_0493(cobT)
CVC: 
CHRO: 
LHK: 
LHK_03224(cobT)
PSE: 
JEU: 
AQL: 
RSO: 
RSc2397(cobT)
RSC: 
RSL: 
RSN: 
RSM: 
RSE: 
RPI: 
RPF: 
RPJ: 
RMN: 
RIN: 
REU: 
REH: 
H16_A2968(cobT1)
CNC: 
RME: 
Rmet_2785(cobT)
CTI: 
CBW: 
CGD: 
CR3_0444(cobT)
CCUP: 
CUP: 
CUU: 
CUH: 
BMA: 
BMA0688(cobT)
BMV: 
BML: 
BMN: 
BMAL: 
DM55_2049(cobT)
BMAE: 
DM78_1268(cobT)
BMAQ: 
DM76_2024(cobT)
BMAI: 
BMAF: 
DM51_461(cobT)
BMAZ: 
BM44_1538(cobT)
BMAB: 
BM45_1101(cobT)
BPS: 
BPSL0979(cobT)
BPM: 
BPL: 
BPD: 
BPR: 
BPSE: 
BDL_1057(cobT)
BPSM: 
BBQ_2467(cobT)
BPSU: 
BBN_2591(cobT)
BPSD: 
BBX_3001(cobT)
BPZ: 
BPQ: 
BPK: 
BPSH: 
DR55_153(cobT)
BPSA: 
BBU_1201(cobT)
BPSO: 
X996_3221(cobT)
BUT: 
X994_1755(cobT)
BTE: 
BTQ: 
BTQ_855(cobT)
BTJ: 
BTJ_1586(cobT)
BTZ: 
BTL_2855(cobT)
BTD: 
BTI_2848(cobT)
BTV: 
BTHA_3071(cobT)
BTHE: 
BTN_1848(cobT)
BTHM: 
BTRA_3180(cobT)
BTHA: 
BTHL: 
BG87_3060(cobT)
BOK: 
DM82_412(cobT)
BOC: 
BG90_616(cobT)
BVI: 
BVE: 
AK36_1455(cobT)
BUR: 
BCN: 
BCH: 
BCM: 
BCJ: 
BCEN: 
DM39_2541(cobT)
BCEW: 
DM40_90(cobT)
BCEO: 
I35_2523(cobT)
BAM: 
BAC: 
BMU: 
BMJ: 
BMK: 
DM80_2511(cobT)
BMUL: 
NP80_2597(cobT)
BCT: 
BCED: 
DM42_2615(cobT)
BCEP: 
BDL: 
AK34_627(cobT)
BPYR: 
BCON: 
BUB: 
BW23_2430(cobT)
BDF: 
BLAT: 
BTEI: 
BSEM: 
BPSL: 
BMEC: 
BSTG: 
BSTL: 
BGL: 
BGP: 
BGU: 
KS03_269(cobT)
BUG: 
BGE: 
BGF: 
BGD: 
BGO: 
BM43_647(cobT)
BYI: 
BUK: 
BUO: 
BUE: 
BUL: 
BW21_2985(cobT)
BUQ: 
BPLA: 
BUD: 
BUZ: 
BXE: 
BXB: 
DR64_1202(cobT)
BPH: 
BPX: 
BPY: 
BFN: 
OI25_731(cobT)
BCAI: 
PSPW: 
PARA: 
PARB: 
PPK: 
PPNO: 
PPNM: 
PRB: 
PPUL: 
PSPU: 
PAPI: 
PVE: 
POX: 
PTX: 
PFG: 
PNR: 
RFR: 
RSB: 
RAC: 
RHY: 
POL: 
PNA: 
AAV: 
AJS: 
DIA: 
AAA: 
ACK: 
ACRA: 
BSY15_3(cobT)
ACID: 
ACIP: 
ACIN: 
ACIS: 
DAC: 
DEL: 
DTS: 
DHK: 
VAP: 
VPE: 
VPD: 
VAA: 
VBO: 
CTT: 
CTES: 
CKE: 
CSER: 
ADN: 
ADK: 
RTA: 
OTO: 
HYR: 
HYB: 
HYL: 
DPY: 
CBAA: 
CBAB: 
MPT: 
HAR: 
HEAR0954(cobT)
MMS: 
mma_1087(cobT)
JAB: 
JAZ: 
JAL: 
JSV: 
HSE: 
HSZ: 
HHT: 
HRB: 
HEE: 
MNR: 
MASW: 
MASS: 
LCH: 
RGE: 
RGE_08050(cobT) RGE_15090(cobT)
RBN: 
RDP: 
PKT: 
RGU: 
PBH: 
NII: 
NCO: 
SHD: 
TBD: 
MFA: 
MMB: 
MEH: 
MEI: 
MEP: 
MPQ_0144(cobT)
MEU: 
SULF: 
EBA: 
ebA4008(cobT)
DSU: 
RBU: 
DAR: 
AZO: 
azo3560(cobT)
AZA: 
AZKH_0609(cobT_cobU)
AZI: 
AOA: 
ATW: 
TMZ: 
THU: 
TCL: 
THK: 
APP: 
SMUL: 
SMUL_1547(cobT)
SHAL: 
SULS: 
SULJ: 
GSU: 
GSU3009(cobT)
GSK: 
GME: 
Gmet_0467(cobT)
GUR: 
GLO: 
GBM: 
Gbem_3813(cobT)
GEO: 
Geob_0539(cobT)
GEM: 
GEB: 
GPI: 
GSB: 
PCA: 
Pcar_0486(cobT)
PPD: 
PEF: 
DES: 
DEU: 
DVU: 
DVU3279(cobT)
DVL: 
DVM: 
DVG: 
DDE: 
DDS: 
DDN: 
DMA: 
DMR_38030(cobT)
DSA: 
DAF: 
DHY: 
DGG: 
DFI: 
DPG: 
DEF: 
DAS: 
DPI: 
BN4_12799(cobT)
DEJ: 
PPRF: 
DPRO_2657(cobT)
DBA: 
DOA: 
DPS: 
DAK: 
DPR: 
DSF: 
DOL: 
DML: 
DAL: 
DAT: 
HRM2_06750(cobT1) HRM2_16020(cobT2)
DTO: 
MSD: 
CFUS: 
SCL: 
sce4943(cobT1) sce6908(cobT2)
SCU: 
SAMY: 
LLU: 
HOH: 
DAO: 
DTI: 
SFU: 
DBR: 
HMR: 
DAV: 
MLO: 
MLN: 
MCI: 
MOP: 
MAM: 
MAMO: 
MESO: 
MESW: 
MES: 
HOE: 
AAK: 
PHT: 
PLA: 
SME: 
SMc04214(cobT)
SMK: 
SMQ: 
SMX: 
SMI: 
SMEG: 
SMEL: 
SMER: 
SMD: 
Smed_1603(cobT)
RHI: 
SFH: 
SFD: 
SIX: 
BSY16_841(cobT)
SAME: 
SINO: 
EAD: 
OV14_3082(cobU)
EAH: 
ESJ: 
ATU: 
Atu1890(cobT)
ARA: 
Arad_2733(cobU)
ATF: 
ATA: 
AVI: 
AGR: 
AGC: 
ARO: 
RET: 
REC: 
REL: 
REI: 
REP: 
RLE: 
RL2781(cobT)
RLT: 
RLG: 
RLB: 
RLU: 
RTR: 
RIR: 
RHL: 
LPU83_2193(cobT1)
RGA: 
RHN: 
RPHA: 
RHT: 
NT26_1686(cobT)
RHX: 
NGL: 
NGG: 
LCC: 
SHZ: 
BME: 
BMEL: 
DK63_314(cobT)
BMI: 
BMZ: 
BMG: 
BMW: 
BMEE: 
DK62_545(cobT)
BMF: 
BAB1_0886(cobT)
BMB: 
BMC: 
BAA: 
BABO: 
DK55_878(cobT)
BABR: 
DO74_1011(cobT)
BABT: 
DK49_636(cobT)
BABB: 
DK48_1240(cobT)
BABU: 
DK53_862(cobT)
BABS: 
DK51_596(cobT)
BABC: 
DO78_783(cobT)
BMS: 
BR0867(cobT)
BSI: 
BSF: 
BSUI: 
BSUP: 
BSUV: 
BSUC: 
BMT: 
BSZ: 
DK67_1770(cobT)
BSV: 
BSW: 
BSG: 
BOV: 
BOV_0859(cobT-2)
BCS: 
BSK: 
BOL: 
BCAR: 
DK60_926(cobT)
BCAS: 
BMR: 
BPP: 
BPI_I903(cobT-1)
BPV: 
DK65_504(cobT)
BCET: 
BCEE: 
BVL: 
OAN: 
OAH: 
DR92_1820(cobT)
OPS: 
OCH: 
BJA: 
blr3276(cobT)
BJU: 
BJP: 
BRA: 
BBT: 
BRS: 
S23_47280(cobU)
AOL: 
BRC: 
BRAD: 
BIC: 
BRO: 
RPA: 
RPA0712(cobT) RPA2094(cobT1)
RPB: 
RPC: 
RPD: 
RPE: 
RPT: 
RPX: 
BOP: 
BOS: 
BVV: 
BHE: 
BH08100(cobT1)
BHN: 
BHS: 
BQR: 
BBK: 
BTR: 
BT_1128(cobT1)
BTX: 
BGR: 
Bgr_11220(cobT1)
BCD: 
BAUS: 
BVN: 
BANC: 
BAPI: 
BART: 
BARA: 
BARW: 
XAU: 
AZC: 
SNO: 
MEX: 
MEA: 
MDI: 
METDI1054(cobT)
MCH: 
MRD: 
MET: 
MPO: 
MNO: 
MOR: 
META: 
MAQU: 
MPHY: 
MZA: 
MEE: 
MOC: 
BID: 
MSL: 
CHEL: 
CDQ: 
HDN: 
HDT: 
HMC: 
HNI: 
RVA: 
PHL: 
FIL: 
FIY: 
DEQ: 
BVR: 
RHZ: 
MSC: 
BN69_0560(cobT)
MBRY: 
MTW: 
MEY: 
MAAD: 
MMED: 
AUA: 
MCG: 
THD: 
HDI: 
HDIA_1552(cobU)
RBM: 
CCR: 
CCS: 
CAK: 
CSE: 
CHQ: 
CMB: 
SIL: 
SPO1423(cobU)
SIT: 
RMB: 
RSP: 
RSP_2428(cobT1)
RSH: 
RSQ: 
RSK: 
RCP: 
RHP: 
JAN: 
RDE: 
RD1_1827(cobU)
RLI: 
PDE: 
PAMI: 
PYE: 
PCON: 
PZH: 
PARO: 
DSH: 
Dshi_0788(cobT2)
PSF: 
PGA: 
PGL: 
PGD: 
PHP: 
PPIC: 
OAT: 
OAR: 
OTM: 
OSB_10500(cobU)
LMD: 
RED: 
PTP: 
CID: 
P73_3276(cobT)
CMAR: 
CEH: 
CMAG: 
MALG: 
CON: 
RSU: 
NHU_01476(cobT)
RHM: 
RHC: 
PPHR: 
HAT: 
LAP: 
LAGG: 
LABR: 
DAA: 
YAN: 
SUAM: 
SPSE: 
DON: 
TPRO: 
TOM: 
PABY: 
RMM: 
LVS: 
AHT: 
RBG: 
SAGU: 
HNE: 
HBA: 
HBC: 
NAR: 
NPP: 
NPN: 
NRE: 
SPHK: 
SPHP: 
SGI: 
SPHQ: 
SPHM: 
STAX: 
SSAN: 
SPAN: 
SKR: 
SPLK: 
SPKC: 
SJP: 
SCH: 
SYB: 
SBD: 
SPMI: 
SPHB: 
SPHR: 
SINB: 
SPHT: 
SYA: 
CIJ: 
BLAS: 
EFV: 
CNA: 
CMAN: 
GOH: 
GBE: 
GBH: 
GBC: 
GBS: 
AMV: 
GDI: 
GDI0845(cobT)
GDJ: 
GXY: 
GXL: 
KNA: 
KEU: 
APT: 
APW: 
APF: 
APU: 
APG: 
APQ: 
APX: 
APZ: 
APK: 
ASZ: 
ASN_879(cobT)
ASV: 
AACE: 
APER: 
APOM: 
ATO: 
ABG: 
KBA: 
RGI: 
ROS: 
RRU: 
RRF: 
RCE: 
RC1_2371(cobT)
RPM: 
MAG: 
MGY: 
MAGX: 
XM1_0133(cobT)
MAGN: 
AZL: 
ALI: 
AZOLI_0359(cobT1)
ABS: 
ABQ: 
ABF: 
ATI: 
AHU: 
TMO: 
TMO_3154(cobT)
TXI: 
THAC: 
MAGQ: 
NAO: 
NCB: 
MGM: 
PGV: 
APB: 
MAES: 
MFN: 
BHA: 
BCG: 
BPF: 
BMQ: 
BMQ_3044(cobT)
BMD: 
BMD_3069(cobT)
BMH: 
BMEG: 
BG04_5571(cobT)
BACI: 
BACO: 
BEO: 
BEH_03755(cobT)
BSJ: 
BFX: 
BWH: 
BHK: 
BKW: 
GKA: 
GTE: 
GTK: 
GTM: 
GLI: 
GTN: 
GTNG_1683(cobT)
GWC: 
GYC: 
GYA: 
GCT: 
GMC: 
GGH: 
GJF: 
GEA: 
GEL: 
GSE: 
GSR: 
GEJ: 
GTH: 
PTL: 
AFL: 
AGN: 
ANM: 
GFC28_871(cobT)
AAMY: 
ANL: 
GFC29_755(cobT)
LSP: 
LGY: 
LFU: 
VIR: 
VHL: 
BBE: 
BLR: 
BFM: 
PJD: 
GYM: 
PPY: 
PPM: 
PPO: 
PPM_1259(cobT)
PPOL: 
PPQ: 
PPOY: 
PMS: 
PMQ: 
PMW: 
PTA: 
PLV: 
PSAB: 
PDU: 
PBD: 
PGM: 
POD: 
PAEN: 
PAEF: 
PAEQ: 
PAEA: 
PAEE: 
PAEH: 
PAEJ: 
PBJ: 
PIH: 
PRI: 
PRIO_1526(cobT)
PPEO: 
PNP: 
POW: 
PBV: 
PXL: 
PSWU: 
PDH: 
PIB: 
PCX: 
PKB: 
TCO: 
ANX: 
ASOC: 
CB4_00856(cobT)
AAC: 
AAD: 
TC41_2055(cobU)
BTS: 
KYR: 
TUM: 
TAB: 
SIV: 
SSIL: 
SPSY: 
SPOR: 
SPOP: 
SURE: 
SSA: 
SIP: 
LRE: 
LRF: 
LRU: 
LGN: 
LPD: 
PCE: 
PECL_1386(cobT)
CAC: 
CA_C1372(cobT)
CAE: 
SMB_G1395(cobT)
CAY: 
CEA_G1386(cobT)
CPE: 
CPF: 
CPF_1289(cobT)
CPR: 
CPR_1108(cobT)
CTC: 
CTET: 
CNO: 
CBK: 
CLL_A2928(cobT)
CBN: 
CbC4_1391(cobT)
CBT: 
CLH_2674(cobT)
CBE: 
CBZ: 
Cbs_1262(cobT)
CBEI: 
CKL: 
CKL_2908(cobT)
CKR: 
CLJ: 
CCB: 
CLS: 
CLB: 
CSR: 
CPAS: 
CPAT: 
CPAE: 
CSB: 
CAH: 
CLT: 
CBV: 
U729_247(cobT)
CSQ: 
CACE: 
CCK: 
CBUT: 
CTYK: 
CEU: 
CTAE: 
CFM: 
CCHV: 
CARG: 
AMT: 
GFE: 
CTH: 
CTX: 
CCE: 
CCL: 
RUM: 
FPR: 
FPA: 
HSC: 
HVS_11130(cobT)
BFI: 
BHU: 
CLE: 
RHO: 
RIX: 
RIM: 
CCT: 
ROB: 
BYL: 
RTO: 
BHAN: 
CPY: 
LACY: 
CSH: 
ERE: 
ERT: 
ERA: 
CDF: 
PDC: 
CDC: 
CDL: 
PDF: 
EAC: 
CST: 
PSOR: 
SWO: 
SLP: 
DSY: 
DSY2114(cobT)
DHD: 
DDH: 
DDL: 
DMT: 
DRM: 
DAE: 
DCA: 
DKU: 
DRU: 
DGI: 
DFG: 
PTH: 
PTH_0931(CobT)
DAU: 
TJR: 
SGY: 
DOR: 
DAI: 
DMI: 
DED: 
DEC: 
DRS: 
HMO: 
HM1_2401(cobT)
ELM: 
AWO: 
Awo_c03240(cobT1) Awo_c14620(cobT2)
SAY: 
TPY_1376(cobU)
SAP: 
IBU: 
FPLA: 
EUU: 
BPRS: 
TKI: 
CHY: 
CHY_0480(cobT)
TEP: 
TAE: 
MTA: 
ADG: 
TPZ: 
Tph_c05600(cobT1) Tph_c12430(cobT2)
TOC: 
MAS: 
HAS: 
HPK: 
AAR: 
HHL: 
CAD: 
VPR: 
VAT: 
VRM: 
MED: 
DPN: 
SSG: 
SRI: 
SELE: 
SELO: 
SELT: 
MHG: 
PUF: 
PFT: 
LPIL: 
MTU: 
Rv2207(cobT)
MTV: 
MTC: 
MT2263(cobT)
MRA: 
MRA_2223(cobT)
MTF: 
MTB: 
MTK: 
MTZ: 
MTG: 
MTI: 
MTE: 
MTUR: 
CFBS_2336(cobT)
MTL: 
MTO: 
MTD: 
UDA_2207(cobT)
MTN: 
MTJ: 
MTUB: 
MTUE: 
MTX: 
MTUH: 
MTUL: 
MTUT: 
MTUU: 
MTQ: 
MBO: 
MBB: 
BCG_2223(cobT)
MBT: 
JTY_2217(cobT)
MBM: 
MBK: 
MBX: 
MBZ: 
MAF: 
MAF_22180(cobT)
MCE: 
MCQ: 
MCV: 
MCX: 
MCZ: 
MMIC: 
MLE: 
ML0868(cobT)
MLB: 
MLBr00868(cobT)
MPA: 
MAP_1948(cobT)
MAO: 
MAVI: 
MAVU: 
MAV: 
MAVD: 
MAVR: 
MAVA: 
MIT: 
MIA: 
MIE: 
MIR: 
MID: 
MYO: 
MCHI: 
MMAL: 
MSM: 
MSG: 
MSB: 
MSN: 
MSH: 
MSA: 
MUL: 
MUL_3565(cobT)
MVA: 
MGI: 
MSP: 
MAB: 
MABB: 
MMV: 
MAY: 
MABO: 
MABL: 
MAZ: 
MAK: 
MYS: 
MYC: 
MCHE: 
MIZ: 
MSTE: 
MMC: 
MKM: 
MJL: 
MJD: 
MMI: 
MMAR_3252(cobT)
MMAE: 
MRH: 
MMM: 
W7S_10610(cobT)
MCB: 
MLI: 
MKN: 
MKS: 
MKI: 
MNE: 
MYV: 
MYE: 
MGO: 
MFT: 
MHAD: 
MPHL: 
MVQ: 
MYVA_3519(cobT)
MYN: 
MLL: 
MDX: 
ASD: 
AS9A_1268(cobT)
CGL: 
NCgl2120(cobT)
CGB: 
cg2414(cobT)
CGU: 
WA5_2120(CobT)
CGT: 
CGS: 
CGG: 
CGM: 
cgp_2414(cobT)
CGJ: 
CGQ: 
CGX: 
CEF: 
CDI: 
DIP1634(cobT)
CDP: 
CDH: 
CDT: 
CDE: 
CDR: 
CDA: 
CDZ: 
CDB: 
CDS: 
CDD: 
CDW: 
CDV: 
CDIP: 
CJK: 
jk0711(cobT)
CUR: 
CUA: 
CAR: 
CKP: 
CPU: 
CPL: 
CPG: 
CPP: 
CPK: 
CPQ: 
CPX: 
CPZ: 
COR: 
COP: 
Cp31_1452(cobT)
COD: 
COS: 
COI: 
COE: 
COU: 
CPSE: 
CPSU: 
CPSF: 
CRD: 
CRES_0750(cobT)
CUL: 
CUC: 
CUE: 
CUN: 
CUS: 
CUQ: 
CUZ: 
CUJ: 
CVA: 
CVAR_1126(cobT)
CHN: 
CCN: 
CTER: 
CMD: 
CAZ: 
CFN: 
CCG: 
CVT: 
CGY: 
CII: 
CUV: 
COA: 
DR71_331(cobT)
CDO: 
CHM: 
CSX: 
CMQ: 
CKU: 
CCJ: 
CMV: 
CEI: 
CTED: 
CUT: 
CLW: 
CDX: 
CSP: 
CSTA: 
CCJZ: 
CPHO: 
CFC: 
CGV: 
CSTR: 
CAQU: 
CSPH: 
CAMG: 
BFV: 
NFA: 
NFA_17000(cobT)
NFR: 
NCY: 
NBR: 
NNO: 
NSL: 
NSR: 
NTP: 
RHA: 
RER: 
RER_36090(cobU)
REY: 
O5Y_16550(cobT)
REB: 
ROP: 
ROP_08720(cobU)
ROA: 
REQ: 
REQ_28360(cobT)
RPY: 
RHB: 
RAV: 
RFA: 
RHS: 
RRZ: 
RHU: 
GBR: 
GPO: 
GOR: 
GOQ: 
GTA: 
GOC: 
TPR: 
TSM: 
SRT: 
DTM: 
SCO: 
SCO1554(SCL11.10c) SCO2175(cobT)
SMA: 
SAVERM_6030(cobT1) SAVERM_6795(cobT2)
SGR: 
SGB: 
SCB: 
SSX: 
SVL: 
SCT: 
SCY: 
SFA: 
SBH: 
SHY: 
SHO: 
SVE: 
SDV: 
SALB: 
SALS: 
STRP: 
SFI: 
SCI: 
SRC: 
SALU: 
SALL: 
SLV: 
SGU: 
SVT: 
STRE: 
SCW: 
SLD: 
SXI: 
STRM: 
STRC: 
SAMB: 
SPRI: 
SCZ: 
SCX: 
SRW: 
TUE45_01972(cobT) TUE45_02702(cobU_2)
STRF: 
SLE: 
sle_49640(sle_49640) sle_55550(sle_55550)
SRN: 
A4G23_01358(cobU_2)
SPAV: 
SLC: 
STRT: 
SCLF: 
SGS: 
STSI: 
SLS: 
SNR: 
SPLU: 
STRD: 
SNW: 
SAUO: 
SSIA: 
SVU: 
SPUN: 
SGV: 
SMAL: 
SLAU: 
SALF: 
SALJ: 
KSK: 
KSE_14770(bluB_cobT2) KSE_22130(cobT1)
KAB: 
KAU: 
LMOI: 
ICA: 
ARS: 
SERJ: 
JTE: 
DCO: 
PFR: 
PFREUD_06370(bluB_cobT2)
PFRE: 
PBO: 
AACI: 
MPH: 
MLP_03140(cobU)
TFA: 
TES: 
TEZ: 
NCA: 
NDK: 
I601_3848(cobT)
KFL: 
PSIM: 
AER: 
TFU: 
NDA: 
NAL: 
B005_0539(cobT)
NGV: 
TCU: 
SRO: 
NOA: 
FRA: 
FRE: 
FRI: 
FAL: 
FRAAL5141(cobT)
FSY: 
ACE: 
NML: 
GOB: 
BSD: 
MMAR: 
KRA: 
SEN: 
SACE_1650(cobT)
SVI: 
AMD: 
AMED_2180(cobU) AMED_7047(cobU)
AMN: 
AMM: 
AMES_2160(cobU) AMES_6939(cobU)
AMZ: 
B737_2161(cobU) B737_6939(cobU)
AOI: 
AORI_1686(cobU) AORI_5750(cobU)
AJA: 
AJAP_10730(cobT1) AJAP_31040(cobT2)
AMQ: 
AMYC: 
PDX: 
PSEA: 
PSEE: 
PSEH: 
PSEQ: 
PECQ: 
PHH: 
AMI: 
APRE: 
SESP: 
BN6_16050(cobT)
KAL: 
KPHY: 
AHM: 
ACTI: 
ACAD: 
AHG: 
ALL: 
PMAD: 
STP: 
SAQ: 
MAU: 
MIL: 
VMA: 
AMS: 
ASE: 
ACTN: 
AFS: 
PLK: 
CAI: 
SNA: 
TBI: 
AEY: 
PLIM: 
RXY: 
RRD: 
AFO: 
AYM: 
SHI: 
CAER: 
CBAC: 
DET: 
DET0657(cobT-1) DET0691(cobT-2)
DEH: 
cbdbA641(cobT)
DEB: 
DEV: 
DhcVS_595(cobT)
DEG: 
DMC: 
btf_613(cobT)
DMD: 
dcmb_659(cobT)
DMG: 
GY50_0582(cobT)
DMX: 
DMY: 
DMZ: 
DUC: 
DLY: 
DEW: 
DFO: 
Dform_00444(cobU|cobT) Dform_00898(cobU|cobT) Dform_00925(cobU|cobT)
RRS: 
RCA: 
CAU: 
CAG: 
CHL: 
HAU: 
ABAO: 
CAP: 
DRA: 
DGE: 
DDR: 
DMR: 
DPT: 
DGO: 
DPD: 
DCH: 
DAB: 
DPU: 
TRA: 
TTH: 
TTJ: 
TTS: 
TTL: 
TSC: 
THC: 
TOS: 
TAQ: 
TBC: 
MRB: 
MRE: 
MSV: 
OPR: 
MHD: 
CCZ: 
AMU: 
AGL: 
PIR: 
PLM: 
IPA: 
SACI: 
PBU: 
TDE: 
TDE0880(cobT)
TAZ: 
TPI: 
TPED: 
TPE_1862(cobT)
SCD: 
TPK: 
SSM: 
STA: 
SBU: 
SGP: 
SLR: 
LIL: 
LA_4204(cobT)
LIE: 
LIF_A3352(cobT)
LIC: 
LIC_13356(cobT)
LIS: 
LIL_13459(cobT)
LBJ: 
LBJ_2826(cobT)
LBL: 
LBL_0245(cobT)
LBI: 
LBF: 
LBF_2838(cobT)
LST: 
LAJ: 
ACM: 
GMA: 
CTM: 
FNU: 
FNC: 
FNT: 
FUS: 
FNE: 
FHW: 
FPD: 
FVA: 
IPO: 
LBA: 
LEO: 
LOT: 
LEQ: 
STR: 
TLI: 
SBR: 
GAU: 
GAU_0488(cobT)
BFR: 
BFS: 
BFG: 
BFB: 
BVU: 
BHL: 
BDO: 
BDH: 
BOA: 
BCEL: 
PGI: 
PGN: 
PGT: 
PAH: 
PET: 
PPN: 
PDI: 
PARC: 
TFO: 
BFO_0903(cobT)
TOH: 
PSAC: 
OSP: 
PRU: 
PRU_1094(cobT)
PEO: 
RBC: 
DORI: 
BLQ: 
ASX: 
CPI: 
NKO: 
PEP: 
PCM: 
EVI: 
DFE: 
SMON: 
FAE: 
FAES_2598(cobT)
FIB: 
HSW: 
HYZ: 
FLM: 
FJO: 
FJG: 
FPS: 
FP1460(bluB_cobT)
FPC: 
FPY: 
FPO: 
FPQ: 
FPV: 
FPW: 
FPK: 
FCO: 
FIN: 
KQS_04605(bluB_cobT)
FGL: 
FCM: 
WVI: 
MYR: 
MPW: 
MOD: 
MYZ: 
CHZ: 
CHSO_1486(cobT)
CGN: 
CHH: 
CIO: 
TDI: 
TJE: 
WFU: 
OHO: 
BBAU: 
CTE: 
CT0946(cobT)
CPC: 
CLZ: 
CCH: 
CPH: 
CPB: 
CLI: 
PVI: 
PLT: 
PPH: 
PAA: 
PROC: 
PRS: 
PROS: 
CTS: 
TTK: 
TLE: 
TTA: 
TME: 
TAF: 
THA_1046(cobT1) THA_1065(cobT2)
THP: 
THER: 
FNO: 
FPE: 
FIA: 
KOL: 
DIN: 
DDF: 
DAP: 
CNI: 
TYE: 
NDE: 
NIDE2664(cobT)
NMV: 
NIO: 
NJA: 
NSJP_3534(cobT)
LFC: 
LFI: 
LFP: 
LEG: 
TID: 
CTHI: 
MOX: 
HALH: 
HHSR: 
HSR6_0433(cobT)
HAE: 
 » show all
Taxonomy
Reference
1  [PMID:14253445]
  Authors
FRIEDMANN HC.
  Title
PARTIAL PURIFICATION AND PROPERTIES OF A SINGLE DISPLACEMENT TRANS-N-GLYCOSIDASE.
  Journal
J. Biol. Chem. 240 (1965) 413-8.
Reference
2  [PMID:5780835]
  Authors
Friedmann HC, Fyfe JA.
  Title
Pseudovitamin B 12 biosynthesis. Enzymatic formation of a new adenylic acid, 7-alpha-D-ribofuranosyladenine 5'-phosphate.
  Journal
J. Biol. Chem. 244 (1969) 1667-71.
Reference
3  [PMID:4238408]
  Authors
Fyfe JA, Friedmann HC.
  Title
Vitamin B 12 biosynthesis. Enzyme studies on the formation of the alpha-glycosidic nucleotide precursor.
  Journal
J. Biol. Chem. 244 (1969) 1659-66.
Reference
4  [PMID:1917841]
  Authors
Cameron B, Blanche F, Rouyez MC, Bisch D, Famechon A, Couder M, Cauchois L, Thibaut D, Debussche L, Crouzet J.
  Title
Genetic analysis, nucleotide sequence, and products of two Pseudomonas denitrificans cob genes encoding nicotinate-nucleotide: dimethylbenzimidazole phosphoribosyltransferase and cobalamin (5'-phosphate) synthase.
  Journal
J. Bacteriol. 173 (1991) 6066-73.
  Sequence
Reference
5  [PMID:11441022]
  Authors
Cheong CG, Escalante-Semerena JC, Rayment I.
  Title
Structural investigation of the biosynthesis of alternative lower ligands for cobamides by nicotinate mononucleotide: 5,6-dimethylbenzimidazole phosphoribosyltransferase from Salmonella enterica.
  Journal
J. Biol. Chem. 276 (2001) 37612-20.
  Sequence
[stm:STM2016]
Reference
6  [PMID:12101181]
  Authors
Cheong CG, Escalante-Semerena JC, Rayment I.
  Title
Capture of a labile substrate by expulsion of water molecules from the active site of nicotinate mononucleotide:5,6-dimethylbenzimidazole phosphoribosyltransferase (CobT) from Salmonella enterica.
  Journal
J. Biol. Chem. 277 (2002) 41120-7.
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 
IUBMB Enzyme Nomenclature: 
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 
BRENDA, the Enzyme Database: 
CAS: 
37277-76-2

DBGET integrated database retrieval system