KEGG   ENZYME: 2.6.1.76Help
Entry
EC 2.6.1.76                 Enzyme                                 

Name
diaminobutyrate---2-oxoglutarate transaminase;
L-2,4-diaminobutyrate:2-ketoglutarate 4-aminotransferase;
2,4-diaminobutyrate 4-aminotransferase;
diaminobutyrate aminotransferase;
DABA aminotransferase;
DAB aminotransferase;
EctB;
diaminibutyric acid aminotransferase;
L-2,4-diaminobutyrate:2-oxoglutarate 4-aminotransferase
Class
Transferases;
Transferring nitrogenous groups;
Transaminases
BRITE hierarchy
Sysname
L-2,4-diaminobutanoate:2-oxoglutarate 4-aminotransferase
Reaction(IUBMB)
L-2,4-diaminobutanoate + 2-oxoglutarate = L-aspartate 4-semialdehyde + L-glutamate [RN:R06977]
Reaction(KEGG)
Substrate
L-2,4-diaminobutanoate [CPD:C03283];
2-oxoglutarate [CPD:C00026]
Product
L-aspartate 4-semialdehyde [CPD:C00441];
L-glutamate [CPD:C00025]
Comment
A pyridoxal-phosphate protein that requires potassium for activity [4]. In the proteobacterium Acinetobacter baumannii, this enzyme is cotranscribed with the neighbouring ddc gene that also encodes EC 4.1.1.86, diaminobutyrate decarboxylase. Differs from EC 2.6.1.46, diaminobutyrate---pyruvate transaminase, which has pyruvate as the amino-group acceptor. This is the first enzyme in the ectoine-biosynthesis pathway, the other enzymes involved being EC 2.3.1.178, diaminobutyrate acetyltransferase and EC 4.2.1.108, ectoine synthase [3,4].
History
EC 2.6.1.76 created 2000, modified 2006
Pathway
Glycine, serine and threonine metabolism
Metabolic pathways
Microbial metabolism in diverse environments
Orthology
K00836  
diaminobutyrate-2-oxoglutarate transaminase
Genes
ECA: 
ECA2243(dat)
PATR: 
PATO: 
GZ59_23180(dat_1)
PCT: 
PCC: 
PCV: 
PWA: 
PEC: 
ETA: 
EPY: 
EPR: 
EAM: 
EAY: 
EBI: 
ERJ: 
PLU: 
PTT: 
SGL: 
ENT: 
ENC: 
ENO: 
ECLO: 
EEC: 
ENL: 
ECLG: 
ECLE: 
ECLN: 
ECLI: 
ECLX: 
ECLY: 
ECLZ: 
ECLA: 
ECLC: 
ESC: 
EAS: 
EAU: 
EAE: 
EAR: 
ENR: 
ENX: 
CCON: 
CDM: 
CMW: 
KPN: 
KPU: 
KPM: 
KPP: 
KPK: 
KPH: 
KPZ: 
KPV: 
KPW: 
KPY: 
KPG: 
KPC: 
KPQ: 
KPT: 
KPE: 
KPO: 
KPR: 
KPJ: 
KPI: 
KPA: 
KPS: 
KPX: 
KPB: 
KPNE: 
KPNU: 
KVA: 
KVD: 
KVQ: 
KOX: 
KOY: 
KOK: 
KOM: 
KMI: 
KLE: 
CFD: 
SPE: 
SRR: 
SRL: 
SRY: 
SRS: 
SRA: 
SMAF: 
SMW: 
SMAR: 
SMAC: 
SLQ: 
SERF: 
SERS: 
SFW: 
DDD: 
DZE: 
DDC: 
DZC: 
XNE: 
XNM: 
XDO: 
PAM: 
PLF: 
PAJ: 
PAQ: 
PVA: 
PAO: 
PANT: 
PANP: 
RAH: 
RAQ: 
RAA: 
EBT: 
ROR: 
RON: 
CNT: 
CEM: 
CEN: 
CED: 
KSA: 
KIN: 
EBF: 
HIN: 
HIT: 
HIP: 
HIQ: 
HIF: 
HIL: 
HIU: 
HIE: 
HIZ: 
HIK: 
HIA: 
HIH: 
HIW: 
HIC: 
HIX: 
HDU: 
HD_0729(dat)
HAP: 
HPAZ: 
HPAS: 
HPAK: 
HSO: 
HS_0926(dat)
HSM: 
MSU: 
MS0829(argD)
MHT: 
MHQ: 
MHAT: 
MHX: 
MHAE: 
MHAM: 
MHAO: 
MHAL: 
MHAQ: 
MHAY: 
MVR: 
MVI: 
MVG: 
MVE: 
APL: 
APL_1974(argD)
APJ: 
APJL_2023(argD1)
APA: 
ASU: 
ASI: 
ASS: 
AEU: 
GAN: 
BTO: 
BTRE: 
BTRH: 
BTRA: 
XAL: 
VCH: 
VCF: 
VCE: 
VCJ: 
VCO: 
VCR: 
VCM: 
VCI: 
VCL: 
VCQ: 
VCS: 
VCX: 
VCZ: 
VVU: 
VVY: 
VVM: 
VVL: 
VPA: 
VPB: 
VPK: 
VPF: 
VPH: 
VHA: 
VCA: 
VAG: 
VSP: 
VEX: 
VEJ: 
VFU: 
VNI: 
VAN: 
LAG: 
VAU: 
VCY: 
VCT: 
VTU: 
VFI: 
VF_A1123(ectB)
VFM: 
AWD: 
PPR: 
PBPRA2230(VP1942)
PGB: 
PAE: 
PA2413(pvdH)
PAEV: 
PAEI: 
PAU: 
PAP: 
PAG: 
PAF: 
PNC: 
PAEB: 
PDK: 
PSG: 
PRP: 
PAEP: 
PAER: 
PAEM: 
PAEL: 
PAES: 
PAEU: 
PAEG: 
PAEC: 
PPU: 
PPF: 
PPG: 
PPW: 
PPT: 
PPB: 
PPI: 
PPX: 
T1E_0455(rhbA)
PPUH: 
PPUT: 
PPUN: 
PP4_15410(pvdH)
PPUD: 
PFV: 
PMON: 
PMOT: 
PMOS: 
PPJ: 
PST: 
PSB: 
PSYR: 
PSP: 
PCI: 
PFL: 
PFL_4179(pvdH) PFL_4988(ectB)
PPRC: 
PPRO: 
PPC_4276(pvdH) PPC_4989(ectB)
PFO: 
PFS: 
PFE: 
PFC: 
PFN: 
PFW: 
PFB: 
PFF: 
PPZ: 
PMAN: 
PTV: 
PEN: 
PMY: 
PMK: 
PSA: 
PST_0180(ectB)
PSZ: 
PSR: 
PSC: 
PSJ: 
PSH: 
PSTU: 
PBM: 
PBA: 
PBC: 
PPUU: 
PRE: 
PSV: 
PSK: 
PCH: 
PCZ: 
PCP: 
PALK: 
PSW: 
PPV: 
PSES: 
PSEM: 
PSEC: 
PSOS: 
AVN: 
AVL: 
AVD: 
ACX: 
ACB: 
ABM: 
ABY: 
ABC: 
ABN: 
ABB: 
ABX: 
ABZ: 
ABR: 
ABD: 
ABH: 
ABAD: 
ABJ: 
ABAB: 
ABAJ: 
ABAZ: 
ABK: 
ABAU: 
ABAA: 
ABW: 
ABAL: 
ACC: 
ANO: 
ACD: 
ACI: 
ATT: 
AEI: 
AJO: 
MCT: 
MCR_0359(argD)
MCS: 
MCAT: 
MAQ: 
MHC: 
MAD: 
MSR: 
MARI: 
PIN: 
PSY: 
MVS: 
CJA: 
SDE: 
TTU: 
SPOI: 
MAH: 
FPH: 
FPT: 
FPI: 
FPM: 
FPX: 
FPZ: 
FPJ: 
FRT: 
FNL: 
FGU: 
TCX: 
TCY: 
TAO: 
MEJ: 
MEC: 
CYQ: 
Q91_0892(ectB)
CZA: 
NOC: 
NHL: 
NWA: 
TMB: 
AEH: 
HHA: 
HNA: 
HCH: 
HCH_01509(gabT)
CSA: 
HEL: 
HELO_2589(ectB)
HCS: 
HAK: 
HAM: 
HHU: 
ABO: 
ABO_2151(ectB)
ADI: 
B5T_00885(ectB)
APAC: 
ALN: 
MMW: 
MME: 
MPC: 
TOL: 
TOR: 
OAI: 
GSN: 
OCE: 
GPB: 
PSPI: 
CVI: 
RSO: 
RSE: 
RPJ: 
REH: 
H16_B1692(h16_B1692)
BMA: 
BMV: 
BML: 
BMN: 
BMAL: 
BMAE: 
BMAQ: 
BMAI: 
BMAF: 
BMAZ: 
BMAB: 
BPS: 
BPM: 
BPL: 
BPD: 
BPR: 
BPSE: 
BPSM: 
BPSU: 
BPSD: 
BPZ: 
BPQ: 
BPK: 
BPSH: 
BPSA: 
BPSO: 
BUT: 
BOK: 
BOC: 
BVE: 
BAM: 
BCON: 
BGP: 
BGD: 
BUK: 
BUB: 
BPLA: 
BPH: 
BRH: 
BPX: 
PTX: 
BPA: 
BPP1889(ectB)
BPAR: 
BBR: 
BB3219(ectB)
BBM: 
BBH: 
BBX: 
BPT: 
Bpet1982(ectB)
BAV: 
BAV2373(ectB)
BHO: 
D560_0726(ectB)
BHM: 
D558_0714(ectB)
BHZ: 
AXY: 
AXO: 
AXN: 
AXS: 
PUT: 
AKA: 
AMIM: 
CDN: 
AFA: 
AAV: 
AAA: 
HAR: 
HEAR3379(ectB)
MMS: 
mma_3600(ectB)
JAG: 
CFU: 
RBN: 
WSU: 
ANT: 
ARC: 
DSF: 
DOL: 
DAL: 
SCL: 
SCU: 
HOH: 
DBR: 
MLO: 
MCI: 
MOP: 
MAM: 
SME: 
SMa2400(rhbA)
SMQ: 
SMEG: 
SMEL: 
RHI: 
REL: 
REI: 
RTR: 
PHL: 
DEQ: 
PZU: 
SIT: 
LMD: 
CID: 
MALG: 
CON: 
RSU: 
HNE: 
HNE_1640(ectB)
NPP: 
NPN: 
SAL: 
SPHK: 
SPHP: 
SMAG: 
SPHI: 
SSY: 
SLG_08050(ectB)
SYB: 
SBD: 
ACR: 
AMV: 
TXI: 
BLI: 
BLD: 
BLi01183(rhbA)
BLH: 
BHA: 
BAN: 
BAR: 
BAT: 
BAH: 
BAI: 
BAX: 
BANT: 
BANR: 
BANS: 
BANH: 
BANV: 
DJ46_2049(ectB)
BCU: 
BCX: 
BCA_3343(ectB)
BCF: 
BTL: 
BALH_2936(ectB)
BTW: 
BF38_4437(ectB) BF38_5613(ectB)
BCL: 
ABC0335(ectB)
BPU: 
BPUM: 
BPF: 
BMQ: 
BMD: 
BMH: 
BMEG: 
BCO: 
BLE: 
BACW: 
BACO: 
BSM: 
OIH: 
LGY: 
HHD: 
VIR: 
LAO: 
BSE: 
BLR: 
GYM: 
PPY: 
PPM: 
PPO: 
PPM_2269(ectB)
PPOL: 
PPQ: 
PPOY: 
PMS: 
PMQ: 
PMW: 
PTA: 
PIH: 
PPEO: 
PNP: 
CCB: 
COO: 
CCT: 
MSM: 
MSG: 
MSB: 
MSN: 
MSH: 
MUL: 
MUL_4930(gabT_2)
MVA: 
MGI: 
MSP: 
MAB: 
MABB: 
MMV: 
MAY: 
MABO: 
MABL: 
MAZ: 
MAK: 
MYS: 
MYC: 
MMC: 
MKM: 
MJL: 
MJD: 
MMI: 
MMAR_0166(gabT_2)
MCB: 
MLI: 
MULP_00152(gabT_2)
MNE: 
MYV: 
MGO: 
MFT: 
ASD: 
AS9A_1132(ectB)
CHN: 
CMD: 
NFA: 
NCY: 
NBR: 
NNO: 
RHA: 
RER: 
RER_37860(ectB)
REY: 
REB: 
ROP: 
ROP_10280(ectB)
ROA: 
REQ: 
REQ_29760(ectB)
RPY: 
RHB: 
RAV: 
GBR: 
GPO: 
GOR: 
GOQ: 
TPR: 
SCO: 
SCO1865(SCI39.12) SCO5799(SC4H2.20)
SMA: 
SGR: 
SGB: 
SCB: 
SSX: 
SVL: 
SCT: 
SCAT_1065(ectB) SCAT_4570(rhbA)
SCY: 
SFA: 
SBH: 
SBI_08132(ectB)
SHY: 
SHO: 
SVE: 
SDV: 
SALB: 
SALS: 
STRP: 
SFI: 
SCI: 
SRC: 
SALU: 
SALL: 
SLV: 
SGU: 
SVT: 
STRE: 
SCW: 
SLD: 
SXI: 
STRM: 
STRC: 
SAMB: 
SPRI: 
SCZ: 
KSK: 
CMI: 
CMC: 
CMH: 
MIO: 
BFA: 
KSE: 
LMOI: 
TFU: 
NDA: 
NAL: 
B005_2811(ectB)
FRA: 
FRE: 
FAL: 
FSY: 
SEN: 
SACE_0484(ectB)
SVI: 
AMD: 
AMED_8596(ectB)
AMN: 
AMM: 
AMES_8465(ectB)
AMZ: 
B737_8466(ectB)
AOI: 
AORI_4034(ectB) AORI_7382(ectB)
AJA: 
AMQ: 
ALU: 
PDX: 
PSEA: 
PSEE: 
PSEH: 
PSEQ: 
AMI: 
KAL: 
KPHY: 
SAQ: 
ASE: 
ACPL_4135(ectB)
CAI: 
SNA: 
RXY: 
OTE: 
TBE: 
SSM: 
SFC: 
SBU: 
SGP: 
SLR: 
RBA: 
RB7275(ectB)
PBS: 
SYP: 
AMR: 
AM1_A0234(ectB)
CAN: 
LEP: 
GEI: 
GVI: 
ANA: 
NOS: 
NON: 
AVA: 
CSG: 
CALT: 
CALH: 
CTHE: 
SCS: 
DLY: 
DEW: 
HAU: 
DIN: 
FSI: 
NDE: 
LFI: 
LFP: 
LEG: 
MCJ: 
MCON_1199(ectB)
MHI: 
MLA: 
MFC: 
BRM9_2206(ectB)
MFI: 
HAL: 
VNG6210G(gabT)
HSL: 
HDL: 
HHI: 
HHN: 
HAB: 
HMU: 
HJE: 
HLA: 
HVO: 
HVO_B0046(dat) HVO_B0257(gabT5)
HME: 
HFX_5045(argD)
HGI: 
HBO: 
HTU: 
NMG: 
HXA: 
NAT: 
NPE: 
NOU: 
HLR: 
FAC: 
SOL: 
SSOA: 
SSOL: 
SSOF: 
SIS: 
SIA: 
SIM: 
SID: 
SIY: 
SIN: 
SII: 
SIH: 
SIR: 
SIC: 
VDI: 
VMO: 
NMR: 
NIR: 
NKR: 
HAH: 
 » show all
Taxonomy
Reference
1  [PMID:9260954]
  Authors
Ikai H, Yamamoto S.
  Title
Identification and analysis of a gene encoding L-2,4-diaminobutyrate:2-ketoglutarate 4-aminotransferase involved in the 1,3-diaminopropane production pathway in Acinetobacter baumannii.
  Journal
J. Bacteriol. 179 (1997) 5118-25.
  Sequence
Reference
2  [PMID:9514614]
  Authors
Ikai H, Yamamoto S.
  Title
Two genes involved in the 1,3-diaminopropane production pathway in Haemophilus influenzae.
  Journal
Biol. Pharm. Bull. 21 (1998) 170-3.
  Sequence
[hin:HI0949]
Reference
3
  Authors
Peters, P., Galinski, E.A. and Truper, H.G.
  Title
The biosynthesis of ectoine.
  Journal
FEMS Microbiol. Lett. 71 (1990) 157-162.
Reference
4  [PMID:9864317]
  Authors
Ono H, Sawada K, Khunajakr N, Tao T, Yamamoto M, Hiramoto M, Shinmyo A, Takano M, Murooka Y.
  Title
Characterization of biosynthetic enzymes for ectoine as a compatible solute in a moderately halophilic eubacterium, Halomonas elongata.
  Journal
J. Bacteriol. 181 (1999) 91-9.
  Sequence
[hel:HELO_2589]
Reference
5  [PMID:11823218]
  Authors
Kuhlmann AU, Bremer E.
  Title
Osmotically regulated synthesis of the compatible solute ectoine in Bacillus pasteurii and related Bacillus spp.
  Journal
Appl. Environ. Microbiol. 68 (2002) 772-83.
  Sequence
Reference
6  [PMID:9141677]
  Authors
Louis P, Galinski EA.
  Title
Characterization of genes for the biosynthesis of the compatible solute ectoine from Marinococcus halophilus and osmoregulated expression in Escherichia coli.
  Journal
Microbiology. 143 ( Pt 4) (1997) 1141-9.
  Sequence
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 
IUBMB Enzyme Nomenclature: 
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 
BRENDA, the Enzyme Database: 
CAS: 
196622-96-5

DBGET integrated database retrieval system