KEGG   ENZYME: 2.7.7.62Help
Entry
EC 2.7.7.62                 Enzyme                                 

Name
adenosylcobinamide-phosphate guanylyltransferase;
CobU;
adenosylcobinamide kinase/adenosylcobinamide-phosphate guanylyltransferase;
AdoCbi kinase/AdoCbi-phosphate guanylyltransferase
Class
Transferases;
Transferring phosphorus-containing groups;
Nucleotidyltransferases
BRITE hierarchy
Sysname
GTP:adenosylcobinamide-phosphate guanylyltransferase
Reaction(IUBMB)
GTP + adenosylcobinamide phosphate = diphosphate + adenosylcobinamide-GDP [RN:R05222]
Reaction(KEGG)
Substrate
GTP [CPD:C00044];
adenosylcobinamide phosphate [CPD:C06509]
Product
diphosphate [CPD:C00013];
adenosylcobinamide-GDP [CPD:C06510]
Comment
In Salmonella typhimurium LT2, under anaerobic conditions, CobU (EC 2.7.7.62 and EC 2.7.1.156), CobT (EC 2.4.2.21), CobC (EC 3.1.3.73) and CobS (EC 2.7.8.26) catalyse reactions in the nucleotide loop assembly pathway, which convert adenosylcobinamide (AdoCbi) into adenosylcobalamin (AdoCbl). CobT and CobC are involved in 5,6-dimethylbenzimidazole activation whereby 5,6-dimethylbenzimidazole is converted to its riboside, alpha-ribazole. The second branch of the nuclotide loop assembly pathway is the cobinamide (Cbi) activation branch where AdoCbi or adenosylcobinamide-phosphate is converted to the activated intermediate AdoCbi-GDP by the bifunctional enzyme Cob U. The final step in adenosylcobalamin biosynthesis is the condensation of AdoCbi-GDP with alpha-ribazole, which is catalysed by EC 2.7.8.26, cobalamin synthase (CobS), to yield adenosylcobalamin. CobU is a bifunctional enzyme that has both kinase (EC 2.7.1.156) and guanylyltransferase (EC 2.7.7.62) activities. However, both activities are not required at all times.The kinase activity has been proposed to function only when S. typhimurium is assimilating cobinamide whereas the guanylyltransferase activity is required for both assimilation of exogenous cobinamide and for de novo synthesis of adenosylcobalamin [4]. The guanylyltransferase reaction is a two-stage reaction with formation of a CobU-GMP intermediate [1]. Guanylylation takes place at histidine-46.
History
EC 2.7.7.62 created 2004
Pathway
Porphyrin and chlorophyll metabolism
Metabolic pathways
Orthology
K02231  
adenosylcobinamide kinase / adenosylcobinamide-phosphate guanylyltransferase
K19712  
adenosylcobinamide-phosphate guanylyltransferase
Genes
ECO: 
b1993(cobU)
ECJ: 
JW1971(cobU)
ECD: 
EBW: 
BWG_1787(cobU)
ECOK: 
ECE: 
Z3153(cobU)
ECS: 
ECs2788(cobU)
ETW: 
ECSP_2658(cobU)
ELX: 
EOJ: 
EOI: 
EOH: 
ECG: 
EOK: 
ELR: 
ECC: 
c2479(cobU)
ECP: 
ECI: 
ECV: 
ECX: 
ECW: 
ECM: 
ECY: 
ECR: 
ECQ: 
ECK: 
ECT: 
EOC: 
CE10_2284(cobU)
EUM: 
ECZ: 
ELO: 
ELN: 
ELH: 
ESE: 
ESO: 
O3O_16020(cobU)
ESM: 
O3M_09570(cobU)
ESL: 
O3K_09605(cobU)
ECL: 
EBR: 
ECB_01902(cobU)
EBD: 
EKO: 
EKF: 
EAB: 
EDH: 
EDJ: 
EIH: 
ENA: 
ELU: 
EUN: 
ELW: 
ECW_m2165(cobU)
ELL: 
WFL_10600(cobU)
ELC: 
i14_2289(cobU)
ELD: 
i02_2289(cobU)
ELP: 
EBL: 
ECD_01902(cobU)
EBE: 
B21_01891(cobU)
ELF: 
LF82_0337(cobU)
ECOA: 
ECOL: 
ECOI: 
ECOJ: 
ECOO: 
ECOH: 
ECOS: 
EAL: 
STY: 
STY2221(cobU)
STT: 
t0856(cobU)
SEX: 
SENT: 
STM: 
STM2018(cobU)
SEO: 
SEV: 
SEY: 
SEM: 
SEJ: 
SEB: 
SEF: 
SETU: 
SETC: 
SENR: 
SEND: 
SENI: 
SEEN: 
SPT: 
SPA0853(cobU)
SEK: 
SPQ: 
SEI: 
SPC_1697(cobU)
SEC: 
SCH_2026(cobU)
SEH: 
SHB: 
SENH: 
SEEH: 
SEE: 
SENN: 
SEW: 
SEA: 
SENS: 
SED: 
SEG: 
SG2042(cobU)
SEL: 
SPUL_0882(cobU)
SEGA: 
SET: 
SEN2016(cobU)
SENA: 
SENO: 
SENV: 
SENQ: 
SENL: 
SENJ: 
SEEC: 
SEEB: 
SEEP: 
SENB: 
SENE: 
IA1_10070(cobU)
SENC: 
SES: 
SFL: 
SF2061(cobU)
SFV: 
SFV_2065(cobU)
SFE: 
SFxv_2295(cobU)
SFN: 
SFS: 
SFT: 
SSN: 
SSON_2054(cobU)
SBC: 
SDY: 
SDY_2240(cobU)
SDZ: 
SHQ: 
ENR: 
ENF: 
CCON: 
KPN: 
KPN_03183(cobU)
KPU: 
KP1_4448(cobU)
KPM: 
KPP: 
KPK: 
KPH: 
KPZ: 
KPV: 
KPW: 
KPY: 
KPG: 
KPC: 
KPQ: 
KPT: 
KPE: 
KPK_0933(cobU)
KPO: 
KPR: 
KPR_1852(cobU)
KPJ: 
KPI: 
KPA: 
KPS: 
KPX: 
KPB: 
KPNE: 
KPNU: 
KVA: 
KVD: 
KVQ: 
KOX: 
KOX_01345(cobU) KOX_24870(cobU)
KOE: 
KOY: 
KOK: 
KOC: 
KOM: 
KQU: 
EAE: 
EAE_23305(cobU)
EAR: 
KQV: 
CKO: 
CRO: 
ROD_21031(cobU)
CFD: 
CBRA: 
CWE: 
CAMA: 
CAF: 
CIF: 
CFAR: 
EBT: 
ROR: 
RON: 
PGE: 
ESC: 
KLE: 
KSA: 
KOR: 
KRD: 
KCO: 
KIN: 
LAZ: 
EBF: 
YEN: 
YE2710(cobU)
YEP: 
YEY: 
YEL: 
YEW: 
CH47_2057(cobU)
YET: 
CH48_3174(cobU)
YEF: 
YEE: 
YAL: 
AT01_4057(cobU)
YFR: 
AW19_742(cobU)
YIN: 
CH53_3389(cobU)
YKR: 
YRO: 
CH64_102(cobU)
YAK: 
SFW: 
SFG: 
RAH: 
RAQ: 
RAA: 
Q7S_13010(cobU)
BGJ: 
PLU: 
plu2986(cobU)
PAY: 
PAU_01614(cobU)
PTT: 
XBO: 
XBJ1_0835(cobU)
XBV: 
XBW1_1575(cobU)
XNE: 
XNC1_1166(cobU)
XNM: 
XNC2_1146(cobU)
XPO: 
XPG1_0791(cobU)
MMK: 
EIC: 
ETR: 
ETAE_1988(cobU)
ETD: 
ETE: 
ETEE_4046(cobP)
ETC: 
EDW: 
EDL: 
EHO: 
HAV: 
OPO: 
PFQ: 
XCC: 
XCC3060(cobU)
XCB: 
XCA: 
XCP: 
XCV: 
XCV3316(cobU)
XAC: 
XAC3187(cobU)
XCI: 
XCT: 
XCU: 
XCN: 
XCW: 
XCR: 
XCM: 
XCF: 
XCJ: 
XFU: 
XAX: 
XACM_3102(cobU)
XAO: 
XOO: 
XOO1350(cobU)
XOM: 
XOO1240(XOO1240)
XOP: 
PXO_05703(cobU)
XOY: 
XOR: 
XVE: 
XPE: 
XPH: 
XppCFBP6546_18110(XppCFBP6546P_18110)
LAB: 
LAQ: 
LCP: 
LGU: 
LEZ: 
GLE_4084(cobU)
LEM: 
LEN_1116(cobU)
FAU: 
DJI: 
DJA: 
VCH: 
VC1239(cobU)
VCF: 
VCE: 
VCJ: 
VCO: 
VCR: 
VCM: 
VCI: 
O3Y_05770(cobU)
VCL: 
VCQ: 
VCS: 
VCX: 
VCZ: 
VVU: 
VVY: 
VVM: 
VVL: 
VPA: 
VP1306(cobU)
VPB: 
VPK: 
VPF: 
VPH: 
VHA: 
VCA: 
VAG: 
VEX: 
VHR: 
VNA: 
VOW: 
VRO: 
VSP: 
VEJ: 
VFU: 
VNI: 
VAN: 
LAG: 
VAU: 
VCY: 
VCT: 
VTU: 
VFL: 
VMI: 
VSC: 
VGA: 
VSH: 
VQI: 
PPR: 
PBPRB0995(COBU)
PGB: 
PDS: 
PAE: 
PA1278(cobP)
PAEV: 
PAEI: 
PAU: 
PAP: 
PAG: 
PAF: 
PNC: 
PAEB: 
PDK: 
PSG: 
PRP: 
PAEP: 
PAER: 
PAEM: 
PAEL: 
PAES: 
PAEU: 
PAEG: 
PAEC: 
PAEO: 
PMY: 
PMK: 
PRE: 
PPSE: 
BN5_1589(cobU)
PALC: 
PCQ: 
PPU: 
PP_1678(cobP)
PPF: 
PPG: 
PPW: 
PPT: 
PPB: 
PPI: 
PPX: 
T1E_3644(cobU)
PPUH: 
PPUT: 
PPUN: 
PP4_40930(cobP)
PPUD: 
PFV: 
PMON: 
PMOT: 
PMOS: 
PPJ: 
POR: 
PST: 
PSB: 
Psyr_3675(cobU)
PSYR: 
PSP: 
PCI: 
PFL: 
PFL_4425(cobU)
PPRC: 
PPRO: 
PPC_4534(cobU)
PFO: 
PFS: 
PFE: 
PFC: 
PFN: 
PFW: 
PFB: 
PFF: 
PFX: 
PPZ: 
PMAN: 
OU5_5267(cobU)
PTV: 
PCG: 
PVR: 
PAZO: 
PEN: 
PSA: 
PST_1298(cobP)
PSZ: 
PSR: 
PSC: 
PSJ: 
PSH: 
PSTU: 
PSTT: 
PBA: 
PBC: 
PPUU: 
PDR: 
PSV: 
PSK: 
PKC: 
PKB_1573(cobP)
PCH: 
PCZ: 
PCP: 
PFZ: 
PALK: 
PRH: 
PSW: 
PPV: 
PSES: 
PSCI_0377(cobU)
PSEM: 
PSEC: 
PPSY: 
PSOS: 
PKR: 
PFK: 
PANR: 
PPSL: 
AVN: 
AVL: 
AVD: 
ACX: 
PBB: 
ACB: 
ABM: 
ABSDF1877(cobU)
ABY: 
ABAYE1994(cobU)
ABC: 
ABN: 
ABB: 
ABX: 
ABZ: 
ABR: 
ABD: 
ABH: 
ABAD: 
ABJ: 
ABAB: 
ABAJ: 
ABAZ: 
ABK: 
ABAU: 
ABAA: 
ABW: 
ABAL: 
ACC: 
ANO: 
ALC: 
ACD: 
ATT: 
AJO: 
ACW: 
AHL: 
AJN: 
ASOL: 
SON: 
SO_1037(cobU)
SFR: 
SAZ: 
SBL: 
SBM: 
SBN: 
SBP: 
SBT: 
SBS: 
SBB: 
SLO: 
SPC: 
SHP: 
SSE: 
SPL: 
SHE: 
SHM: 
SHN: 
SHW: 
SHL: 
SWD: 
SWP: 
SVO: 
SVI_0658(cobU)
SHF: 
SJA: 
SPSW: 
SBJ: 
CPS: 
CPS_3657(cobP)
COM: 
COZ: 
COLW: 
PHA: 
PSHAa2997(cobU)
PAT: 
PSEO: 
PPHE: 
PRR: 
PTN: 
PLZ: 
PPIS: 
PSPO: 
PTU: 
MAQ: 
MHC: 
MARHY0210(cobU)
MBS: 
MSR: 
MPQ: 
MLQ: 
GAG: 
GPS: 
MVS: 
MVIS_3623(cobU)
CJA: 
CJA_3770(cobP)
CEB: 
SDE: 
TTU: 
TERTU_3615(cobPU)
SAGA: 
M5M_10530(cobU)
SPOI: 
ZAL: 
OSG: 
HJA: 
MCA: 
MCA0462(cobU)
MMT: 
MDN: 
MDH: 
MKO: 
MAH: 
MPSY: 
MEJ: 
ALV: 
TVI: 
TMB: 
MPUR: 
TEE: 
TSY: 
AEH: 
HHA: 
HHC: 
TKM: 
TNI: 
TVNIR_3488(cobP_[H])
TTI: 
TVR: 
EBS: 
GAI: 
HCH: 
HCH_00963(cobU)
HEL: 
HELO_1818(cobU)
HCS: 
HAK: 
HAM: 
HHU: 
HCO: 
HALO: 
HHH: 
HBE: 
BEI_1062(cobP1) BEI_1064(cobP2)
EME: 
CEM_299(cobP)
HAA: 
KUS: 
KMA: 
ABO: 
ABO_2380(cobU)
ADI: 
B5T_04156(cobU)
APAC: 
ALN: 
AXE: 
MMW: 
MME: 
MPC: 
TOL: 
TOR: 
OAI: 
MARS: 
GSN: 
OME: 
TAU: 
OCE: 
GU3_05535(cobU)
SDF: 
GBI: 
SEDS: 
GPB: 
VFF: 
CVI: 
CV_0495(cobU)
CVC: 
CHRO: 
LHK: 
LHK_03222(cobU)
PSE: 
JEU: 
AQL: 
RSO: 
RSc2391(cobP)
RSC: 
RSL: 
RSN: 
RSM: 
RSE: 
RPI: 
RPF: 
RPJ: 
RMN: 
RIN: 
REU: 
REH: 
H16_A2962(cobU)
CNC: 
RME: 
Rmet_2779(cobU)
CTI: 
CBW: 
CGD: 
CR3_0450(cobP)
CCUP: 
CUP: 
CUU: 
CUH: 
BMA: 
BMA0696(cobU)
BMV: 
BML: 
BMN: 
BMAL: 
BMAE: 
BMAQ: 
BMAI: 
BMAF: 
BMAZ: 
BMAB: 
BPS: 
BPM: 
BPL: 
BPD: 
BPR: 
BPSE: 
BPSM: 
BPSU: 
BPSD: 
BPZ: 
BPQ: 
BPK: 
BPSH: 
BPSA: 
BPSO: 
BUT: 
BTE: 
BTQ: 
BTJ: 
BTZ: 
BTD: 
BTV: 
BTHE: 
BTHM: 
BTHA: 
BTHL: 
BOK: 
BOC: 
BVI: 
BVE: 
BUR: 
BCN: 
BCH: 
BCM: 
BCJ: 
BCEN: 
BCEW: 
BCEO: 
BAM: 
BAC: 
BMU: 
BMJ: 
BMK: 
BMUL: 
BCT: 
BCED: 
BCEP: 
BDL: 
BPYR: 
BCON: 
BUB: 
BDF: 
BLAT: 
BTEI: 
BSEM: 
BPSL: 
BMEC: 
BSTG: 
BSTL: 
BGL: 
BGP: 
BGU: 
BUG: 
BGE: 
BGF: 
BGD: 
BGO: 
BYI: 
BUK: 
BUO: 
BUE: 
BUL: 
BUQ: 
BPLA: 
BUD: 
BUZ: 
BXE: 
BXB: 
BPH: 
BPX: 
BPY: 
BFN: 
BCAI: 
PSPW: 
PARA: 
PARB: 
PPK: 
PPNO: 
PPNM: 
PRB: 
PPUL: 
PSPU: 
PAPI: 
PVE: 
POX: 
PTX: 
PFG: 
PNR: 
RFR: 
RSB: 
RAC: 
RHY: 
POL: 
PNA: 
AAV: 
AJS: 
DIA: 
AAA: 
ACK: 
ACRA: 
ACID: 
ACIP: 
ACIN: 
ACIS: 
DAC: 
DEL: 
DTS: 
DHK: 
VAP: 
VPE: 
VPD: 
VAA: 
VBO: 
CTT: 
CTES: 
CKE: 
CSER: 
ADN: 
ADK: 
RTA: 
OTO: 
HYR: 
HYB: 
HYL: 
DPY: 
CBAA: 
CBAB: 
MPT: 
Mpe_A2308(cobU) Mpe_B0511(cobU)
HAR: 
HEAR0966(cobU)
MMS: 
mma_1097(cobU)
JAB: 
JAZ: 
JAL: 
JSV: 
HSE: 
HSZ: 
HHT: 
HRB: 
HEE: 
MNR: 
MASW: 
MASS: 
LCH: 
RGE: 
RGE_15040(cobU) RGE_44430(cobU)
RBN: 
RDP: 
PKT: 
RGU: 
PBH: 
NII: 
NCO: 
SHD: 
TBD: 
MFA: 
MMB: 
MEH: 
MEI: 
MEP: 
MPQ_0153(cobU)
MEU: 
SULF: 
EBA: 
ebA4011(cobU)
DSU: 
RBU: 
DAR: 
AZO: 
azo3557(cobU)
AZA: 
AZKH_0611(cobU_cobP)
AZI: 
AOA: 
TMZ: 
THU: 
TCL: 
THK: 
APP: 
TDN: 
SUA: 
SKU: 
ABU: 
Abu_2182(cobP)
ABT: 
ABL: 
ANT: 
ARC: 
ALP: 
SBA: 
SMUL: 
SMUL_1545(cobU)
SHAL: 
SULS: 
SULJ: 
SLH: 
GSU: 
GSU3010(cobU)
GSK: 
GME: 
Gmet_0466(cobU)
GUR: 
GLO: 
GBM: 
Gbem_3814(cobU)
GEO: 
Geob_0538(cobU)
GEM: 
GEB: 
GPI: 
GAO: 
GSB: 
PCA: 
Pcar_0487(cobU)
PPD: 
PEF: 
DES: 
DEU: 
DVU: 
DVU1007(cobU)
DVL: 
DVM: 
DVG: 
DDE: 
DDS: 
DDN: 
DMA: 
DMR_39520(cobU)
DSA: 
DAF: 
DHY: 
DGG: 
DFI: 
DPG: 
DEF: 
DAS: 
DPI: 
DEJ: 
PPRF: 
DPRO_2901(cobP)
DBA: 
DOA: 
DPS: 
DAK: 
DPR: 
DSF: 
DOL: 
DML: 
DAL: 
DAT: 
DTO: 
CFUS: 
SCL: 
sce0212(cobU)
SCU: 
SAMY: 
DAO: 
DTI: 
SFU: 
DBR: 
HMR: 
DAV: 
MLO: 
MLN: 
MCI: 
MOP: 
MAM: 
MAMO: 
MESO: 
MESW: 
HOE: 
AAK: 
PHT: 
SME: 
SMc04305(cobU)
SMK: 
SMQ: 
SMX: 
SMI: 
SMEG: 
SMEL: 
SMER: 
SMD: 
Smed_1761(cobU)
RHI: 
SFH: 
SFD: 
SIX: 
BSY16_785(cobP)
SAME: 
SINO: 
EAD: 
OV14_3191(cobP)
EAH: 
ESJ: 
ATU: 
Atu1542(cobP)
ARA: 
Arad_2800(cobP)
ATF: 
ATA: 
AVI: 
Avi_2650(cobU)
AGR: 
AGC: 
ARO: 
RET: 
REC: 
REL: 
REI: 
REP: 
RLE: 
RL2832(cobP)
RLT: 
RLG: 
RLB: 
RLU: 
RTR: 
RIR: 
RHL: 
RGA: 
RHN: 
RPHA: 
RHT: 
NT26_1986(cobP)
RHX: 
NGL: 
NGG: 
SHZ: 
BME: 
BMEL: 
DK63_735(cobP)
BMI: 
BMZ: 
BMG: 
BMW: 
BMEE: 
DK62_119(cobP)
BMF: 
BAB1_1328(cobU)
BMB: 
BMC: 
BAA: 
BABO: 
DK55_1304(cobP)
BABR: 
DO74_587(cobP)
BABT: 
DK49_1060(cobP)
BABB: 
DK48_816(cobP)
BABU: 
DK53_1287(cobP)
BABS: 
DK51_173(cobP)
BABC: 
DO78_1208(cobP)
BMS: 
BR1308(cobU)
BSI: 
BSF: 
BSUI: 
BSUP: 
BSUV: 
BSUC: 
BMT: 
BSZ: 
DK67_990(cobP)
BSV: 
BSW: 
BSG: 
BOV: 
BOV_1271(cobU)
BCS: 
BSK: 
BOL: 
BCAR: 
DK60_1347(cobP)
BCAS: 
BMR: 
BMI_I1321(cobU)
BPP: 
BPI_I1360(cobU)
BPV: 
DK65_72(cobP)
BCET: 
BCEE: 
BVL: 
OAN: 
OAH: 
DR92_1363(cobP)
OPS: 
OCH: 
BJA: 
bll3256(cobP)
BJU: 
BJP: 
BRA: 
BRADO4911(cobU)
BBT: 
BBta_3140(cobU)
BRS: 
S23_47480(cobP)
AOL: 
BRC: 
BRAD: 
BIC: 
BRO: 
RPA: 
RPA0714(cobU)
RPB: 
RPC: 
RPD: 
RPE: 
RPT: 
RPX: 
BOP: 
BOS: 
BVV: 
BAPI: 
XAU: 
AZC: 
SNO: 
MEX: 
MEA: 
MDI: 
METDI2108(cobP)
MCH: 
MRD: 
MET: 
MPO: 
MNO: 
MOR: 
META: 
MAQU: 
MPHY: 
MZA: 
MEE: 
MOC: 
BID: 
MSL: 
CHEL: 
CDQ: 
HDN: 
HDT: 
HMC: 
HNI: 
RVA: 
PHL: 
FIL: 
FIY: 
DEQ: 
BVR: 
RHZ: 
MSC: 
MBRY: 
MTW: 
MEY: 
MAAD: 
MMED: 
AUA: 
HCI: 
HCT: 
HCC: 
MCG: 
HDI: 
HDIA_3024(cobP)
RBM: 
CAK: 
CSE: 
CMB: 
SIL: 
SIT: 
RMB: 
RSP: 
RSH: 
RSQ: 
RSK: 
RCP: 
RHP: 
JAN: 
RDE: 
RD1_1196(cobP)
RLI: 
PDE: 
PAMI: 
PYE: 
PCON: 
PZH: 
PARO: 
DSH: 
PSF: 
PGA: 
PGL: 
PGD: 
PHP: 
PPIC: 
OAT: 
OAR: 
OTM: 
OSB_05250(cobP)
LMD: 
RED: 
PTP: 
CID: 
CMAR: 
CEH: 
MALG: 
CON: 
RSU: 
RHM: 
RHC: 
PPHR: 
HAT: 
LAP: 
LAGG: 
LABR: 
DAA: 
YAN: 
SUAM: 
SPSE: 
DON: 
TPRO: 
TOM: 
PABY: 
RMM: 
LVS: 
AHT: 
RBG: 
SAGU: 
HNE: 
HNE_1521(cobU)
HBA: 
NAR: 
NPP: 
NPN: 
NRE: 
SPHK: 
SPHP: 
SGI: 
SPHQ: 
SPHM: 
STAX: 
SSAN: 
SPAN: 
SKR: 
SPLK: 
SPKC: 
SJP: 
SJA_C2-03290(cobU_cobP)
SCH: 
SYB: 
SBD: 
SPMI: 
SPHB: 
SPHR: 
SINB: 
SPHT: 
SYA: 
CIJ: 
BLAS: 
EFV: 
CNA: 
CMAN: 
GOH: 
GBS: 
AMV: 
GDI: 
GDI0846(cobP)
GDJ: 
GXY: 
GXL: 
KNA: 
KEU: 
APT: 
APW: 
APF: 
APU: 
APG: 
APQ: 
APX: 
APZ: 
APK: 
ASZ: 
ASN_2613(cobU) ASN_878(cobU)
ASV: 
AACE: 
APER: 
APOM: 
ATO: 
ABG: 
KBA: 
RGI: 
ROS: 
RRU: 
RRF: 
RCE: 
RC1_0323(cobU)
MAG: 
MGY: 
MAGX: 
XM1_0704(cobU)
MAGN: 
AZL: 
ALI: 
ABS: 
ABQ: 
ABF: 
ATI: 
AHU: 
TMO: 
TMO_3151(cobP)
TXI: 
TH3_20680(cobU)
THAC: 
MAGQ: 
NAO: 
NCB: 
MGM: 
PGV: 
APB: 
MAES: 
MFN: 
BHA: 
BH1590(cobP)
BPF: 
BMQ: 
BMQ_1997(cobU)
BMD: 
BMD_1953(cobU)
BMH: 
BMEG: 
BACI: 
BIF: 
BMET: 
GST: 
BACO: 
BEO: 
BSJ: 
BON: 
BFX: 
BWH: 
BHK: 
BKW: 
BKO: 
GKA: 
GTE: 
GTK: 
GTM: 
GLI: 
GTN: 
GTNG_2194(cobU)
GWC: 
GYC: 
GYA: 
GCT: 
GMC: 
GGH: 
GJF: 
GEA: 
GEL: 
GSE: 
GSR: 
GEJ: 
GTH: 
PTL: 
AFL: 
Aflv_1046(cobU)
AGN: 
ANM: 
AAMY: 
ANL: 
LSP: 
Bsph_2445(cobP)
LGY: 
LFU: 
HMN: 
VIR: 
VHL: 
VIL: 
VNE: 
LAO: 
FAR: 
APAK: 
LMO: 
LMF: 
LMH: 
LMC: 
LMN: 
LMY: 
LMT: 
LMG: 
LMS: 
LMJ: 
LMQ: 
LMM7_1153(cobU)
LML: 
LMP: 
LMW: 
LMX: 
LMZ: 
LMON: 
LMOC: 
LMOS: 
LMOO: 
LMOY: 
LMOT: 
LMOA: 
LMOL: 
LMOG: 
LMOE: 
LMOB: 
LMOJ: 
LMOZ: 
LMOD: 
LMOW: 
LMOX: 
LMOQ: 
LMR: 
LMOK: 
LMV: 
LMOM: 
LIN: 
LWE: 
lwe1105(cobU)
LSG: 
lse_1025(cobU)
LIV: 
LII: 
LIW: 
LIA: 
LIO: 
BBE: 
BLR: 
BFM: 
PJD: 
GYM: 
PPY: 
PPM: 
PPO: 
PPM_1260(cobU)
PPOL: 
PPQ: 
PPOY: 
PMS: 
PMQ: 
PMW: 
PTA: 
PLV: 
PSAB: 
PDU: 
PBD: 
PGM: 
POD: 
PAEN: 
PAEF: 
PAEQ: 
PAEA: 
PAEE: 
PAEH: 
PAEJ: 
PBJ: 
PIH: 
PRI: 
PRIO_1527(cobU)
PPEO: 
PNP: 
POW: 
PBV: 
PXL: 
PSWU: 
PDH: 
PIB: 
PCX: 
PKB: 
TCO: 
ANX: 
ASOC: 
CB4_00863(cobP)
BTS: 
KYR: 
TUM: 
TAB: 
SIV: 
SSIL: 
SOB: 
PLN: 
PKU: 
PRT: 
PLL: 
PANA: 
PDG: 
PHC: 
PMAR: 
PPLA: 
PFAE: 
JEO: 
KUR: 
SPSY: 
SPOR: 
SPOP: 
SURE: 
RST: 
SSA: 
SSA_0489(cobU)
SIP: 
LRE: 
LRF: 
LRU: 
LGN: 
LPD: 
PCE: 
PECL_1411(cobU)
AUR: 
AUN: 
CAC: 
CA_C1383(cobU)
CAE: 
SMB_G1406(cobU)
CAY: 
CEA_G1397(cobU)
CPE: 
CPF: 
CPR: 
CTC: 
CTET: 
CNO: 
CBO: 
CBO0911(cobU)
CBA: 
CLB_0950(cobU)
CBH: 
CLC_0964(cobU)
CBY: 
CBL: 
CLK_0347(cobU)
CBK: 
CBB: 
CLD_3649(cobU)
CBI: 
CBN: 
CBT: 
CBF: 
CLI_0996(cobU)
CBM: 
CBF_0968(cobU)
CBJ: 
CBE: 
CBZ: 
CBEI: 
CKL: 
CKL_0731(cobU)
CKR: 
CLJ: 
CCB: 
CLS: 
CLB: 
CSR: 
CPAS: 
CPAT: 
CPAE: 
CSB: 
CAH: 
CLT: 
CBV: 
CSQ: 
CLD: 
CACE: 
CCK: 
CBUT: 
CTYK: 
CEU: 
CTAE: 
CFM: 
CCHV: 
CARG: 
AMT: 
AOE: 
GFE: 
CTH: 
CTX: 
CCE: 
CCL: 
RUM: 
FPR: 
FPA: 
HSC: 
HVS_12380(cobU)
BFI: 
CLE: 
RHO: 
RIX: 
RIM: 
CCT: 
ROB: 
BYL: 
RTO: 
BHAN: 
CPY: 
LACY: 
CSH: 
CSO: 
ERE: 
ERT: 
ERA: 
CDF: 
PDC: 
CDC: 
CDL: 
PDF: 
EAC: 
CST: 
PSOR: 
STH: 
SLP: 
DSY: 
DSY2115(cobU)
DHD: 
DDH: 
DDL: 
DMT: 
DRM: 
DAE: 
DCA: 
DKU: 
DRU: 
DGI: 
DFG: 
PTH: 
PTH_1311(CobU)
DAU: 
TJR: 
SGY: 
DOR: 
DAI: 
DMI: 
DED: 
DEC: 
DRS: 
HMO: 
EEL: 
ELM: 
AWO: 
SAY: 
SAP: 
IBU: 
FPLA: 
EUU: 
BPRS: 
TTE: 
TTE0381(CobU)
TEX: 
THX: 
TPD: 
TIT: 
TMT: 
TBO: 
TWI: 
TKI: 
CHY: 
CHY_0768(cobP)
TEP: 
TAE: 
TPZ: 
TOC: 
TTM: 
TTO: 
TXY: 
TSH: 
MAS: 
NTH: 
HAS: 
HPK: 
AAR: 
HHL: 
CAD: 
VPR: 
VAT: 
VRM: 
MED: 
SSG: 
SRI: 
SELE: 
SELO: 
SELT: 
MHG: 
PUF: 
PFT: 
LPIL: 
MTU: 
Rv0254c(cobU)
MTV: 
MTC: 
MT0267(cobU)
MRA: 
MRA_0263(cobU)
MTF: 
MTB: 
MTK: 
MTZ: 
MTG: 
MTI: 
MTE: 
MTUR: 
CFBS_0271(cobU)
MTL: 
MTO: 
MTD: 
UDA_0254c(cobU)
MTN: 
MTJ: 
MTUB: 
MTUC: 
MTUE: 
MTX: 
MTUL: 
MTUT: 
MTUU: 
MTQ: 
MBO: 
MBB: 
BCG_0292c(cobU)
MBT: 
JTY_0261(cobU)
MBM: 
MBK: 
MBX: 
MBZ: 
MAF: 
MAF_02550(cobU)
MCE: 
MCQ: 
MCV: 
MCX: 
MCZ: 
MMIC: 
MPA: 
MAP_1947(cobU)
MAO: 
MAVI: 
MAVU: 
MAV: 
MAV_2284(cobU)
MAVD: 
MAVR: 
MAVA: 
MIT: 
MIA: 
MIE: 
MIR: 
MID: 
MYO: 
MCHI: 
MMAL: 
MSM: 
MSG: 
MSB: 
MSN: 
MSH: 
MSA: 
MUL: 
MUL_3564(cobU)
MVA: 
MGI: 
MSP: 
MAB: 
MABB: 
MMV: 
MAY: 
MABO: 
MABL: 
MAZ: 
MAK: 
MYS: 
MYC: 
MCHE: 
MIZ: 
MSTE: 
MMC: 
MKM: 
MJL: 
MJD: 
MMI: 
MMAR_3251(cobU)
MMAE: 
MRH: 
MMM: 
MCB: 
MLI: 
MKN: 
MKS: 
MKI: 
MNE: 
MYV: 
MYE: 
MGO: 
MFT: 
MHAD: 
MPHL: 
MVQ: 
MYVA_0350(cobU)
MYN: 
MLL: 
MDX: 
ASD: 
CGL: 
NCgl2119(Cgl2199)
CGB: 
cg2413(cobU)
CGU: 
WA5_2119(CobU)
CGT: 
CGS: 
CGG: 
CGM: 
cgp_2413(cobU)
CGJ: 
CGQ: 
CGX: 
CEF: 
CDI: 
DIP1633(cobU)
CDP: 
CDH: 
CDT: 
CDE: 
CDR: 
CDA: 
CDZ: 
CDB: 
CDS: 
CDD: 
CDW: 
CDV: 
CDIP: 
CKP: 
CPU: 
CPL: 
CPG: 
CPP: 
CPK: 
CPQ: 
CPX: 
CPZ: 
COR: 
COP: 
Cp31_1451(cobU)
COD: 
COS: 
COI: 
COE: 
COU: 
CPSE: 
CPSU: 
CPSF: 
CUL: 
CUC: 
CUE: 
CUN: 
CUS: 
CUQ: 
CUZ: 
CUJ: 
CAZ: 
CVT: 
COA: 
CKU: 
CMV: 
CEI: 
CLW: 
CCJZ: 
CAQU: 
CSPH: 
BFV: 
NFA: 
NFA_17010(cobU)
NFR: 
NCY: 
NBR: 
NSL: 
RHA: 
RER: 
REY: 
REB: 
ROP: 
ROP_08710(cobP)
ROA: 
REQ: 
RPY: 
RHB: 
RAV: 
RFA: 
RHW: 
RHS: 
RRZ: 
RHU: 
SCO: 
SCO2173(SC5F7.28)
SMA: 
SGR: 
SGB: 
SCB: 
SSX: 
SVL: 
SCT: 
SCAT_1298(cobU)
SCY: 
SFA: 
SBH: 
SHY: 
SHO: 
SVE: 
SDV: 
SALB: 
SALS: 
STRP: 
SFI: 
SCI: 
SRC: 
SALU: 
SALL: 
SLV: 
SGU: 
SVT: 
STRE: 
SCW: 
SLD: 
SXI: 
STRM: 
STRC: 
SAMB: 
SPRI: 
SCZ: 
SCX: 
SRW: 
TUE45_02700(cobU_1)
STRF: 
SLE: 
sle_49660(sle_49660)
SRN: 
A4G23_01357(cobU_1)
SPAV: 
SLC: 
STRT: 
SCLF: 
SGS: 
STSI: 
SLS: 
SNR: 
SPLU: 
STRD: 
SNW: 
SAUO: 
SSIA: 
SVU: 
SPUN: 
SGV: 
SMAL: 
SLAU: 
SALF: 
SALJ: 
KSK: 
KSE_22120(cobU)
KAB: 
KAU: 
DNI: 
LMOI: 
ICA: 
ARS: 
SERJ: 
JTE: 
DCO: 
PFR: 
PFRE: 
PPC: 
PBO: 
AACI: 
MPH: 
MLP_03080(cobP)
TFA: 
TES: 
TEZ: 
NDK: 
I601_3850(cobU)
KFL: 
PSIM: 
AER: 
TFU: 
NDA: 
NAL: 
NGV: 
TCU: 
SRO: 
NOA: 
FRA: 
FRE: 
FRI: 
FAL: 
FRAAL5138(cobU)
FSY: 
ACE: 
NML: 
GOB: 
BSD: 
MMAR: 
SEN: 
SACE_1651(cobU)
SVI: 
AMD: 
AMED_7046(cobP)
AMN: 
AMM: 
AMES_6938(cobP)
AMZ: 
B737_6938(cobP)
AOI: 
AORI_1687(cobP)
AJA: 
AMQ: 
PDX: 
AMI: 
APRE: 
SESP: 
KAL: 
KPHY: 
LED: 
AHM: 
ACTI: 
ACAD: 
AHG: 
ALL: 
PMAD: 
CAI: 
TBI: 
AEY: 
PLIM: 
RRD: 
AFO: 
AYM: 
SHI: 
CAER: 
CBAC: 
SYN: 
slr0216(cobU)
SYZ: 
SYY: 
SYT: 
SYS: 
SYQ: 
SYJ: 
SYW: 
SYNW1216(cobU)
SYC: 
syc0554_d(cobP)
SYF: 
SYD: 
SYE: 
SYG: 
SYR: 
SYX: 
SYP: 
CYA: 
CYB: 
CYB_0367(cobU)
SYNE: 
SYNP: 
SYNK: 
SYNR: 
SYND: 
SYU: 
SYH: 
Syncc8109_1334(cobU_cobP)
SYNW: 
TEL: 
tll1104(cobU)
THN: 
CGC: 
CYI: 
DSL: 
CMP: 
LEP: 
LEN: 
LET: 
LBO: 
HHG: 
PSEU: 
PMA: 
Pro_0974(cobU)
PMM: 
PMM0863(cobU_cobP)
PMT: 
PMN: 
PMI: 
PMB: 
PMC: 
PMF: 
PMG: 
PMH: 
PMJ: 
PME: 
PRC: 
PRM: 
AMR: 
AM1_5740(cobU)
MAR: 
MAE_36880(cobP)
MPK: 
CAN: 
CSN: 
HAO: 
CYU: 
CWA: 
GLP: 
GEN: 
GEE: 
CHON: 
CYT: 
cce_4757(cobU)
CYP: 
CYC: 
CYN: 
CYH: 
CYJ: 
TER: 
MIC: 
ARP: 
GEI: 
OAC: 
ONI: 
MPRO: 
CEP: 
GVI: 
gvip079(cobP)
GLJ: 
GKIL_1670(cobP)
ANA: 
NPU: 
NOS: 
NOP: 
NON: 
NFL: 
AVA: 
NAZ: 
ANB: 
ACY: 
AWA: 
CSG: 
CALO: 
CALT: 
CALH: 
RIV: 
FIS: 
NCN: 
CTHE: 
PLP: 
SCS: 
STAN: 
DET: 
DET0660(cobU-1) DET0694(cobU-2)
DEH: 
cbdbA644(cobU)
DEB: 
DEV: 
DhcVS_598(cobU)
DEG: 
DMC: 
btf_616(cobU)
DMD: 
dcmb_662(cobU)
DMG: 
GY50_0585(cobU)
DMX: 
DMY: 
DMZ: 
DUC: 
DLY: 
DEW: 
DFO: 
Dform_00895(cobP|cobU) Dform_00922(cobP|cobU)
RRS: 
RCA: 
CAU: 
CAG: 
CHL: 
HAU: 
ABAO: 
CAP: 
DRA: 
DGE: 
DDR: 
DMR: 
DPT: 
DGO: 
DPD: 
DPU: 
MRB: 
MRE: 
MSV: 
CCZ: 
AMU: 
AGL: 
SACI: 
PBU: 
TDE: 
TDE2382(cobU)
TAZ: 
TPI: 
TPED: 
TPE_1485(cobU)
SCD: 
SSM: 
STA: 
SBU: 
SGP: 
SLR: 
LIL: 
LB_152(cobP)
LIE: 
LIF_B124(cobU)
LIC: 
LIC_20122(cobU)
LIS: 
LIL_20133(cobP)
LBJ: 
LBJ_4190(cobU)
LBL: 
LBL_4205(cobU)
LST: 
LAJ: 
ACM: 
GMA: 
CTM: 
FNU: 
FNC: 
FNT: 
FUS: 
FNE: 
FHW: 
FPD: 
IPO: 
LBA: 
LEO: 
LOT: 
LEQ: 
STR: 
TAI: 
TLI: 
AMO: 
SBR: 
CPOR: 
GAU: 
GAU_0499(cobU)
BFR: 
BFS: 
BFG: 
BFB: 
BVU: 
BHL: 
BDO: 
BDH: 
BOA: 
BCEL: 
PGI: 
PG_0701(cobU)
PGN: 
PGT: 
PAH: 
PET: 
PPN: 
PDI: 
PARC: 
TFO: 
TOH: 
PSAC: 
OSP: 
PRU: 
PRU_1093(cobP)
PEO: 
RBC: 
DORI: 
ASX: 
CPI: 
NKO: 
PCM: 
EVI: 
DFE: 
HSW: 
HYZ: 
FJO: 
FJG: 
FPS: 
FP1461(cobU)
FPC: 
FPY: 
FPO: 
FPQ: 
FPV: 
FPW: 
FPK: 
FCO: 
FIN: 
KQS_04595(cobU)
FGL: 
FCM: 
TDI: 
TJE: 
WFU: 
CTE: 
CT0945(cobP)
CPC: 
CLZ: 
CCH: 
CPH: 
CPB: 
CLI: 
PVI: 
PLT: 
PPH: 
PAA: 
PROC: 
PRS: 
PROS: 
CTS: 
TTK: 
TST_0937(cobP)
TLE: 
TTA: 
TME: 
TAF: 
THP: 
THER: 
FNO: 
FPE: 
FIA: 
MPZ: 
MARN: 
KOL: 
DIN: 
DDF: 
DAP: 
CNI: 
TYE: 
NDE: 
NIDE2665(cobU)
NMV: 
NIO: 
NJA: 
NSJP_3535(cobU)
LFC: 
LFI: 
LFP: 
LEG: 
TID: 
CTHI: 
MOX: 
DAMO_2088(cobU)
MJA: 
MFE: 
MVU: 
MFS: 
MIF: 
MJH: 
MIG: 
MMP: 
MMP0915(cobY_cofC)
MMQ: 
MMX: 
MMZ: 
MMD: 
MAE: 
MVN: 
MVO: 
MOK: 
MAC: 
MA_0938(cobY)
MBA: 
MBY: 
MBW: 
MBAR: 
MBAK: 
MMA: 
MMAZ: 
MMJ: 
MMAC: 
MVC: 
MEK: 
MLS: 
METM: 
MEF: 
MEQ: 
MSJ: 
MSZ: 
MSW: 
MTHE: 
MTHR: 
MHOR: 
MBU: 
Mbur_2093(cobY)
MMET: 
MMH: 
MHAZ: 
MEV: 
MZH: 
MPY: 
MHZ: 
MTP: 
MCJ: 
MHI: 
MHU: 
MLA: 
MEM: 
MBG: 
MEMA: 
MPI: 
MBN: 
MFO: 
MPL: 
MPD: 
MCP_1955(cobY)
MEZ: 
Mtc_1095(cobY)
RCI: 
MTH: 
MMG: 
METC: 
MWO: 
MST: 
MSI: 
MRU: 
mru_1914(cobY)
MEB: 
Abm4_1516(cobY)
MMIL: 
sm9_2017(cobY)
MEYE: 
MOL: 
MEL: 
MEW: 
METH: 
MFC: 
BRM9_0920(cobY)
MFI: 
MCUB: 
MCBB_1973(glmU_1)
MFV: 
MKA: 
AFU: 
AFG: 
APO: 
AVE: 
AST: 
FPL: 
GAC: 
GAH: 
HAL: 
HDL: 
HHB: 
Hhub_2916(cobY)
HJE: 
HALH: 
HTSR_1761(cobU)
HHSR: 
HSR6_1827(cobY)
HSU: 
HSF: 
HMA: 
rrnAC1932(ispD)
HHI: 
HAH_2442(ispD)
HHN: 
HAB: 
NPH: 
NP_5304A(cobY)
NMO: 
Nmlp_2450(cobY)
HUT: 
HMU: 
HALI: 
HAE: 
HWA: 
HQ_1409A(cobY)
HWC: 
Hqrw_1485(cobY)
HVO: 
HVO_0589(cobY)
HME: 
HFX_0576(cobY)
HGI: 
HBO: 
HLA: 
HTU: 
HDA: 
NMG: 
HXA: 
NAT: 
NPE: 
NGE: 
HRU: 
NOU: 
HLR: 
HLC: 
NAJ: 
FAC: 
FAI: 
CDIV: 
TAR: 
MAX: 
MER: 
MEAR: 
MARC: 
PHO: 
PH0372(PH0372)
PAB: 
PFU: 
PFI: 
PYN: 
PYA: 
PYS: 
TKO: 
TON: 
TGA: 
TGAM_0536(mobA-1)
TBA: 
THE: 
THA: 
THM: 
TLT: 
THS: 
TNU: 
TEU: 
TGY: 
THV: 
TCH: 
TPEP: 
TPIE: 
TCE: 
TBS: 
THH: 
TTD: 
TPRF: 
TRL: 
TPAF: 
PPAC: 
IAG: 
PFM: 
PDL: 
VDI: 
VMO: 
ASC: 
CLG: 
FFO: 
NMR: 
NIR: 
NID: 
NIN: 
NKR: 
NCT: 
NMSP_0178(cobY)
CSY: 
NGA: 
NVN: 
NEV: 
TAA: 
NBV: 
TAH: 
NDV: 
 » show all
Taxonomy
Reference
1  [PMID:7559521]
  Authors
O'Toole GA, Escalante-Semerena JC.
  Title
Purification and characterization of the bifunctional CobU enzyme of Salmonella typhimurium LT2. Evidence for a CobU-GMP intermediate.
  Journal
J. Biol. Chem. 270 (1995) 23560-9.
Reference
2  [PMID:9601028]
  Authors
Thompson TB, Thomas MG, Escalante-Semerena JC, Rayment I.
  Title
Three-dimensional structure of adenosylcobinamide kinase/adenosylcobinamide phosphate guanylyltransferase from Salmonella typhimurium determined to 2.3 A resolution,.
  Journal
Biochemistry. 37 (1998) 7686-95.
  Sequence
[stm:STM2018]
Reference
3  [PMID:10529169]
  Authors
Thompson TB, Thomas MG, Escalante-Semerena JC, Rayment I.
  Title
Three-dimensional structure of adenosylcobinamide kinase/adenosylcobinamide phosphate guanylyltransferase (CobU) complexed with GMP: evidence for a substrate-induced transferase active site.
  Journal
Biochemistry. 38 (1999) 12995-3005.
  Sequence
[stm:STM2018]
Reference
4  [PMID:10869342]
  Authors
Thomas MG, Thompson TB, Rayment I, Escalante-Semerena JC.
  Title
Analysis of the adenosylcobinamide kinase/adenosylcobinamide-phosphate guanylyltransferase (CobU) enzyme of Salmonella typhimurium LT2. Identification of residue His-46 as the site of guanylylation.
  Journal
J. Biol. Chem. 275 (2000) 27576-86.
Reference
5  [PMID:12195810]
  Authors
Warren MJ, Raux E, Schubert HL, Escalante-Semerena JC.
  Title
The biosynthesis of adenosylcobalamin (vitamin B12).
  Journal
Nat. Prod. Rep. 19 (2002) 390-412.
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 
IUBMB Enzyme Nomenclature: 
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 
BRENDA, the Enzyme Database: 
CAS: 
169592-55-6

DBGET integrated database retrieval system