KEGG   ENZYME: 2.7.8.26Help
Entry
EC 2.7.8.26                 Enzyme                                 

Name
adenosylcobinamide-GDP ribazoletransferase;
CobS;
cobalamin synthase;
cobalamin-5'-phosphate synthase;
cobalamin (5'-phosphate) synthase
Class
Transferases;
Transferring phosphorus-containing groups;
Transferases for other substituted phosphate groups
BRITE hierarchy
Sysname
adenosylcobinamide-GDP:alpha-ribazole ribazoletransferase
Reaction(IUBMB)
(1) adenosylcobinamide-GDP + alpha-ribazole = GMP + adenosylcobalamin [RN:R05223];
(2) adenosylcobinamide-GDP + alpha-ribazole 5'-phosphate = GMP + adenosylcobalamin 5'-phosphate [RN:R11174]
Reaction(KEGG)
Substrate
adenosylcobinamide-GDP [CPD:C06510];
alpha-ribazole [CPD:C05775];
alpha-ribazole 5'-phosphate [CPD:C04778]
Product
GMP [CPD:C00144];
adenosylcobalamin [CPD:C00194];
adenosylcobalamin 5'-phosphate [CPD:C21153]
Comment
In Salmonella typhimurium LT2, under anaerobic conditions, CobU (EC 2.7.7.62 and EC 2.7.1.156), CobT (EC 2.4.2.21), CobC (EC 3.1.3.73) and CobS (EC 2.7.8.26) catalyse reactions in the nucleotide loop assembly pathway, which convert adenosylcobinamide (AdoCbi) into adenosylcobalamin (AdoCbl). CobT and CobC are involved in 5,6-dimethylbenzimidazole activation whereby 5,6-dimethylbenzimidazole is converted to its riboside, alpha-ribazole. The second branch of the nucleotide loop assembly pathway is the cobinamide activation branch where AdoCbi or adenosylcobinamide-phosphate is converted to the activated intermediate AdoCbi-GDP by the bifunctional enzyme Cob U. CobS catalyses the final step in adenosylcobalamin biosynthesis, which is the condensation of AdoCbi-GDP with alpha-ribazole to yield adenosylcobalamin.
History
EC 2.7.8.26 created 2004
Pathway
Porphyrin and chlorophyll metabolism
Metabolic pathways
Orthology
K02233  
adenosylcobinamide-GDP ribazoletransferase
Genes
ECO: 
b1992(cobS)
ECJ: 
JW1970(cobS)
ECD: 
EBW: 
BWG_1786(cobS)
ECOK: 
ECE: 
Z3152(cobS)
ECS: 
ECs2787(cobS)
ECF: 
ETW: 
ECSP_2657(cobS)
ELX: 
EOJ: 
EOI: 
EOH: 
ECG: 
EOK: 
ELR: 
ECC: 
c2478(cobS)
ECP: 
ECI: 
ECV: 
ECX: 
ECW: 
ECM: 
ECY: 
ECR: 
ECQ: 
ECK: 
ECT: 
EOC: 
CE10_2283(cobS)
EUM: 
ECZ: 
ELO: 
ELN: 
ELH: 
ESE: 
ESO: 
O3O_16015(cobS)
ESM: 
O3M_09575(cobS)
ESL: 
O3K_09610(cobS)
ECL: 
EBR: 
ECB_01901(cobS)
EBD: 
EKO: 
EKF: 
EAB: 
EDH: 
EDJ: 
EIH: 
ENA: 
ELU: 
EUN: 
ELW: 
ECW_m2164(cobS)
ELL: 
WFL_10595(cobS)
ELC: 
i14_2288(cobS)
ELD: 
i02_2288(cobS)
ELP: 
EBL: 
ECD_01901(cobS)
EBE: 
B21_01890(cobS)
ELF: 
LF82_0335(cobS)
ECOA: 
ECOL: 
ECOI: 
ECOJ: 
ECOO: 
ECOH: 
ECOS: 
EAL: 
STY: 
STY2220(cobS)
STT: 
t0857(cobS)
SEX: 
SENT: 
STM: 
STM2017(cobS)
SEO: 
SEV: 
SEY: 
SEM: 
SEJ: 
SEB: 
SEF: 
SETU: 
SETC: 
SENR: 
SEND: 
SEEN: 
SPT: 
SPA0854(cobS)
SEK: 
SPQ: 
SEI: 
SPC_1698(cobS)
SEC: 
SCH_2025(cobS)
SEH: 
SHB: 
SENH: 
SEEH: 
SEE: 
SENN: 
SEW: 
SEA: 
SENS: 
SED: 
SeD_A2352(cobS)
SEG: 
SG2041(cobS)
SEL: 
SPUL_0883(cobS)
SEGA: 
SET: 
SEN2015(cobS)
SENA: 
SENO: 
SENV: 
SENQ: 
SENL: 
SENJ: 
SEEC: 
SEEB: 
SEEP: 
SENB: 
SENE: 
IA1_10065(cobS)
SENC: 
SES: 
SFL: 
SF2060(cobS)
SFX: 
S2170(cobS)
SFV: 
SFV_2064(cobS)
SFE: 
SFxv_2294(cobS)
SFN: 
SFS: 
SFT: 
SSN: 
SSON_2053(cobS)
SBO: 
SBO_1211(cobS)
SBC: 
SDY: 
SDY_2241(cobS)
SDZ: 
SHQ: 
ENR: 
ENF: 
CCON: 
KPN: 
KPN_02464(cobS)
KPU: 
KP1_3668(cobS)
KPM: 
KPP: 
KPK: 
KPH: 
KPZ: 
KPV: 
KPW: 
KPY: 
KPG: 
KPC: 
KPQ: 
KPT: 
VK055_5056(cobS2)
KPE: 
KPK_1723(cobS)
KPO: 
KPR: 
KPR_1639(cobS)
KPJ: 
KPI: 
KPA: 
KPS: 
KPX: 
KPB: 
KPNE: 
KPNU: 
KPNK: 
BN49_3681(cobS)
KVA: 
KVD: 
KVQ: 
KOX: 
KOX_24865(cobS)
KOE: 
KOY: 
KOK: 
KOC: 
KOM: 
KQU: 
EAE: 
EAE_23300(cobS)
EAR: 
KQV: 
CKO: 
CRO: 
ROD_21021(cobS)
CFD: 
CBRA: 
CWE: 
CAMA: 
CAF: 
CIF: 
CFAR: 
EBT: 
ROR: 
RON: 
RPLN: 
PGE: 
ESC: 
KLE: 
KSA: 
KOR: 
KRD: 
KCO: 
KIN: 
LAZ: 
EBF: 
YEN: 
YE2709(cobS)
YEP: 
YEY: 
YEL: 
YEW: 
CH47_2056(cobS)
YET: 
CH48_3175(cobS)
YEF: 
YEE: 
YAL: 
AT01_4058(cobS)
YFR: 
AW19_743(cobS)
YIN: 
CH53_3390(cobS)
YKR: 
CH54_919(cobS)
YRO: 
CH64_103(cobS)
YAK: 
SFW: 
SFG: 
RAH: 
RAQ: 
RAA: 
Q7S_13005(cobS)
BGJ: 
PLU: 
plu2985(cobS)
PAY: 
PAU_01615(cobS)
PTT: 
XBO: 
XBJ1_0834(cobS)
XBV: 
XBW1_1576(cobS)
XNE: 
XNC1_1167(cobS)
XNM: 
XNC2_1147(cobS)
XPO: 
XPG1_0792(cobS)
XHO: 
MMK: 
EIC: 
ETR: 
ETAE_1546(cobS)
ETD: 
ETE: 
ETC: 
EDW: 
EDL: 
EHO: 
HAV: 
OPO: 
PFQ: 
XCC: 
XCC3057(cobS)
XCB: 
XCA: 
XCP: 
XCR_3393(cobS)
XCV: 
XCV3313(cobS)
XAC: 
XAC3184(cobS)
XCI: 
XCT: 
XCU: 
XCN: 
XCW: 
XCR: 
XCM: 
XCF: 
XCJ: 
XFU: 
XAX: 
XACM_3099(cobS)
XAO: 
XOO: 
XOO1353(cobS)
XOM: 
XOO1243(XOO1243)
XOP: 
PXO_01926(cobS)
XOY: 
XOR: 
XOC_3392(cobS)
XOZ: 
XVE: 
XPE: 
XPH: 
XppCFBP6546_18125(XppCFBP6546P_18125)
SACZ: 
STEK: 
LAB: 
LAQ: 
LCP: 
LGU: 
LEZ: 
GLE_4081(cobS)
LEM: 
LEN_1119(cobS)
FAU: 
DJI: 
DJA: 
VCH: 
VC1238(cobS)
VCF: 
VCE: 
VCJ: 
VCO: 
VCR: 
VCM: 
VCI: 
O3Y_05765(cobS)
VCL: 
VCQ: 
VCS: 
VCX: 
VCZ: 
VVU: 
VVY: 
VVM: 
VVL: 
VPA: 
VP1305(cobS)
VPB: 
VPK: 
VPF: 
VPH: 
VHA: 
VCA: 
VAG: 
VEX: 
VHR: 
VNA: 
VOW: 
VRO: 
VSP: 
VEJ: 
VFU: 
VNI: 
VAN: 
LAG: 
VAU: 
VCY: 
VCT: 
VTU: 
VFL: 
VMI: 
VSC: 
VGA: 
VSH: 
VQI: 
PPR: 
PBPRA1181(VV1475)
PGB: 
PDS: 
PAE: 
PA1281(cobV)
PAEV: 
N297_1322(cobS)
PAEI: 
N296_1322(cobS)
PAU: 
PAP: 
PAG: 
PAF: 
PNC: 
PAEB: 
PDK: 
PSG: 
PRP: 
PAEP: 
PAER: 
PAEM: 
PAEL: 
PAES: 
PAEU: 
PAEG: 
PAEC: 
M802_1319(cobS)
PAEO: 
M801_1321(cobS)
PMY: 
PMK: 
PRE: 
PPSE: 
BN5_1592(cobS)
PALC: 
PCQ: 
PPU: 
PP_1681(cobS)
PPF: 
PPG: 
PPW: 
PPT: 
PPB: 
PPI: 
PPX: 
PPUH: 
PPUT: 
PPUN: 
PP4_40900(cobV)
PPUD: 
PFV: 
PMON: 
PMOT: 
PMOS: 
PPJ: 
POR: 
PST: 
PSB: 
Psyr_3672(cobS)
PSYR: 
PSP: 
PCI: 
PFL: 
PFL_4422(cobS)
PPRC: 
PPRO: 
PPC_4531(cobS)
PFO: 
PFS: 
PFE: 
PFC: 
PFN: 
PFW: 
PFB: 
PFF: 
PFX: 
PPZ: 
PMAN: 
OU5_5270(cobS)
PTV: 
PCG: 
PVR: 
PAZO: 
PEN: 
PSA: 
PST_1301(cobS)
PSZ: 
PSR: 
PSC: 
PSJ: 
PSH: 
PSTU: 
PSTT: 
PBA: 
PBC: 
PPUU: 
PDR: 
PSV: 
PSK: 
PKC: 
PKB_1576(cobS)
PCH: 
PCZ: 
PCP: 
PFZ: 
PALK: 
PRH: 
PSW: 
PPV: 
PSES: 
PSCI_0374(cobS)
PSEM: 
PSEC: 
PPSY: 
PSOS: 
PKR: 
PFK: 
PANR: 
PPSL: 
AVN: 
AVL: 
AVD: 
ACX: 
PBB: 
PCR: 
PRW: 
PSO: 
PUR: 
PALI: 
PSPG: 
PSYG: 
ACB: 
ABY: 
ABAYE1990(cobS)
ABC: 
ABN: 
ABB: 
ABX: 
ABZ: 
ABR: 
ABD: 
ABH: 
ABAD: 
ABJ: 
ABAB: 
ABAJ: 
ABAZ: 
ABK: 
ABAU: 
ABAA: 
ABW: 
ABAL: 
ACC: 
ANO: 
ACD: 
ATT: 
AJO: 
ACW: 
AHL: 
AJN: 
ASOL: 
ALA: 
SON: 
SO_1036(cobS)
SDN: 
SFR: 
SAZ: 
SBL: 
SBM: 
SBN: 
SBP: 
SBT: 
SBS: 
SBB: 
SLO: 
SPC: 
SHP: 
SSE: 
SPL: 
SHE: 
SHM: 
SHN: 
SHW: 
SHL: 
SWD: 
SWP: 
SVO: 
SVI_0657(cobS)
SHF: 
SJA: 
SPSW: 
SBJ: 
CPS: 
CPS_3658(cobS)
COM: 
COZ: 
COLW: 
PHA: 
PSHAa2998(cobS)
PAT: 
PSEO: 
PPHE: 
PRR: 
PTN: 
PLZ: 
PPIS: 
PSPO: 
PTU: 
PNG: 
MAQ: 
MHC: 
MARHY0227(cobS)
MBS: 
MSR: 
MPQ: 
MLQ: 
GAG: 
GPS: 
MVS: 
MVIS_3624(cobS)
CJA: 
CJA_2897(cobS)
CEB: 
SDE: 
TTU: 
SAGA: 
SPOI: 
ZAL: 
OSG: 
HJA: 
MCA: 
MCA0465(cobS)
MMT: 
MDN: 
MDH: 
MKO: 
MAH: 
MPSY: 
MEJ: 
BLEP: 
ALV: 
TVI: 
TMB: 
MPUR: 
TEE: 
TSY: 
AEH: 
HHA: 
HHC: 
TKM: 
TNI: 
TVNIR_3485(cobS_[H])
TTI: 
TVR: 
EBS: 
GAI: 
HCH: 
HCH_00965(cobS)
HEL: 
HAK: 
HAM: 
HHU: 
HCO: 
LOKO_03151(cobS_2)
HALO: 
HHH: 
HBE: 
EME: 
CEM_298(cobS)
HAA: 
KUS: 
KMA: 
ABO: 
ABO_0147(cobS)
ADI: 
APAC: 
ALN: 
AXE: 
KAK: 
MMW: 
MME: 
MPC: 
TOL: 
TOR: 
OAI: 
MARS: 
GSN: 
OME: 
TAU: 
OCE: 
OPF: 
ZDF: 
SDF: 
GBI: 
SEDS: 
GPB: 
VFF: 
CVI: 
CV_0491(cobS)
CVC: 
CHRO: 
LHK: 
LHK_03216(cobS)
PSE: 
NH8B_3918(cobV)
JEU: 
AQL: 
RSO: 
RSc2396(cobS)
RSC: 
RSL: 
RSN: 
RSM: 
RSE: 
RPI: 
RPF: 
RPJ: 
RMN: 
RIN: 
REU: 
REH: 
H16_A2967(cobS1)
CNC: 
RME: 
Rmet_2784(cobS)
CTI: 
CBW: 
CGD: 
CR3_0445(cobV)
CCUP: 
CUP: 
CUU: 
CUH: 
BMA: 
BMA0689(cobS)
BMV: 
BML: 
BMN: 
BMAL: 
BMAE: 
BMAQ: 
BMAI: 
BMAF: 
BMAZ: 
BMAB: 
BPS: 
BPSL0980(cobS)
BPM: 
BPL: 
BPD: 
BPR: 
BPSE: 
BPSM: 
BPSU: 
BPSD: 
BPZ: 
BPQ: 
BPK: 
BPSH: 
BPSA: 
BPSO: 
BUT: 
BTE: 
BTH_I0838(cobS)
BTQ: 
BTJ: 
BTZ: 
BTD: 
BTV: 
BTHE: 
BTHM: 
BTHA: 
BTHL: 
BOK: 
BOC: 
BVI: 
BVE: 
BUR: 
BCN: 
BCH: 
BCM: 
BCJ: 
BCEN: 
BCEW: 
BCEO: 
I35_2522(cobS)
BAM: 
BAC: 
BMU: 
BMJ: 
BMK: 
BMUL: 
BCT: 
BCED: 
BCEP: 
BDL: 
BPYR: 
BCON: 
BUB: 
BDF: 
BLAT: 
BTEI: 
BSEM: 
BPSL: 
BMEC: 
BSTG: 
BSTL: 
BGL: 
BGP: 
BGU: 
KS03_268(cobS)
BUG: 
BGE: 
BGF: 
BGD: 
BGO: 
BM43_646(cobS)
BYI: 
BUK: 
BUO: 
BUE: 
BUL: 
BUQ: 
BPLA: 
BUD: 
BUZ: 
BXE: 
BXB: 
BPH: 
BPX: 
BPY: 
BFN: 
OI25_730(cobS)
BCAI: 
PSPW: 
PARA: 
PARB: 
PHS: 
PTER: 
PPK: 
PPNO: 
PPNM: 
PRB: 
PPUL: 
PSPU: 
PAPI: 
PVE: 
POX: 
PTX: 
PFG: 
PNR: 
RFR: 
RSB: 
RAC: 
RHY: 
POL: 
PNA: 
AAV: 
AJS: 
DIA: 
AAA: 
ACK: 
ACRA: 
ACID: 
ACIP: 
ACIN: 
DAC: 
DEL: 
DTS: 
DHK: 
VAP: 
VPE: 
VPD: 
VAA: 
VBO: 
CTT: 
CTES: 
CKE: 
CSER: 
ADN: 
ADK: 
RTA: 
OTO: 
HYR: 
HYB: 
HYL: 
DPY: 
CBAA: 
CBAB: 
MPT: 
Mpe_A2302(copS) Mpe_B0520(cobS)
HAR: 
MMS: 
mma_1088(cobS)
JAB: 
JAZ: 
JAL: 
JSV: 
HSE: 
HSZ: 
HHT: 
HRB: 
HEE: 
MNR: 
MASW: 
MASS: 
LCH: 
RGE: 
RGE_15100(cobS)
RBN: 
RDP: 
PKT: 
RGU: 
PBH: 
NII: 
NCO: 
SHD: 
TBD: 
MFA: 
MMB: 
MEH: 
MEI: 
MEP: 
MPQ_0145(cobS)
MEU: 
SULF: 
EBA: 
ebA4005(cobS)
DSU: 
RBU: 
DAR: 
AZO: 
azo3561(cobS)
AZA: 
AZKH_0608(cobS_cobV)
AZI: 
AOA: 
TMZ: 
THU: 
TCL: 
THK: 
APP: 
TDN: 
SUA: 
SKU: 
ABU: 
Abu_2181(cobS)
ABT: 
ABL: 
ANT: 
ARC: 
ALP: 
SBA: 
SMUL: 
SMUL_1549(cobS)
SHAL: 
SULS: 
SULJ: 
SLH: 
GSU: 
GSU3008(cobS)
GSK: 
GME: 
Gmet_0468(cobS)
GUR: 
GLO: 
GBM: 
Gbem_3812(cobS)
GEO: 
Geob_0540(cobS)
GEM: 
GEB: 
GPI: 
GAO: 
PCA: 
Pcar_0485(cobS)
PPD: 
PEF: 
DES: 
DEU: 
DVU: 
DVU0914(cobS)
DVL: 
DVM: 
DVG: 
DDE: 
DDS: 
DDN: 
DMA: 
DMR_42110(cobS)
DSA: 
DAF: 
DHY: 
DGG: 
DFI: 
DPG: 
DEF: 
DAS: 
DPI: 
BN4_12777(cobS)
DEJ: 
PPRF: 
DPRO_2630(cobS)
DBA: 
DOA: 
DPS: 
DAK: 
DPR: 
DSF: 
DOL: 
DML: 
DAL: 
DAT: 
DTO: 
MSD: 
AGE: 
CFUS: 
SCL: 
sce6909(cobS)
SCU: 
SAMY: 
LLU: 
HOH: 
DAO: 
DTI: 
SFU: 
DBR: 
HMR: 
DAV: 
MLO: 
MLN: 
MCI: 
MOP: 
MAM: 
MAMO: 
MESO: 
MESW: 
HOE: 
AAK: 
PHT: 
SME: 
SMc04215(cobS)
SMK: 
SMQ: 
SMX: 
SMI: 
SMEG: 
SMEL: 
SMER: 
SMD: 
Smed_1604(cobS)
RHI: 
SFH: 
SFD: 
SIX: 
SAME: 
SINO: 
EAD: 
EAH: 
ESJ: 
ATU: 
Atu1891(cobS)
ARA: 
Arad_2734(cobS)
ATF: 
ATA: 
AVI: 
AGR: 
AGC: 
ARO: 
RET: 
REC: 
REL: 
REI: 
REP: 
RLE: 
RL2781A(cobV)
RLT: 
RLG: 
RLB: 
RLU: 
RTR: 
RIR: 
RHL: 
LPU83_2192(cobS1)
RGA: 
RHN: 
RPHA: 
RHT: 
NT26_1685(cobS)
RHX: 
NGL: 
NGG: 
SHZ: 
BME: 
BMEL: 
DK63_313(cobS)
BMI: 
BMZ: 
BMG: 
BMW: 
BMEE: 
DK62_546(cobS)
BMF: 
BAB1_0885(cobS)
BMB: 
BMC: 
BAA: 
BABO: 
DK55_877(cobS)
BABR: 
DO74_1012(cobS)
BABT: 
DK49_635(cobS)
BABB: 
DK48_1241(cobS)
BABU: 
DK53_861(cobS)
BABS: 
DK51_597(cobS)
BABC: 
DO78_782(cobS)
BMS: 
BR0866(cobS)
BSI: 
BSF: 
BSUI: 
BSUP: 
BSUV: 
BSUC: 
BMT: 
BSZ: 
DK67_1769(cobS)
BSV: 
BSW: 
BSG: 
BOV: 
BOV_0858(cobS-2)
BCS: 
BSK: 
BOL: 
BCAR: 
DK60_925(cobS)
BCAS: 
BMR: 
BMI_I863(cobS)
BPP: 
BPI_I902(cobS)
BPV: 
DK65_505(cobS)
BCET: 
BCEE: 
BVL: 
OAN: 
OAH: 
DR92_1822(cobS)
OPS: 
OCH: 
BJA: 
bll3255(cobV)
BJU: 
BJP: 
BRA: 
BBT: 
BRS: 
S23_47490(cobV)
AOL: 
BRC: 
BRAD: 
BIC: 
BRO: 
RPA: 
RPB: 
RPC: 
RPD: 
RPE: 
RPT: 
RPX: 
BOP: 
BOS: 
BVV: 
BAPI: 
XAU: 
AZC: 
AZC_2896(cobS)
SNO: 
MEX: 
MEA: 
MDI: 
METDI1053(cobS)
MCH: 
MRD: 
MET: 
MPO: 
MNO: 
MOR: 
MOC_2384(cobS)
META: 
MAQU: 
MPHY: 
MZA: 
MEE: 
MOC: 
BID: 
MSL: 
CHEL: 
CDQ: 
HDN: 
HDT: 
HMC: 
HNI: 
RVA: 
PHL: 
FIL: 
FIY: 
DEQ: 
BVR: 
RHZ: 
MSC: 
BN69_3459(cobS)
MBRY: 
MTW: 
MEY: 
MAAD: 
MMED: 
Mame_03481(cobS_2)
AUA: 
HCI: 
HCT: 
HCD: 
MCG: 
HDI: 
HDIA_1551(cobV)
RBM: 
CAK: 
CSE: 
CMB: 
SIL: 
SIT: 
RMB: 
RSP: 
RSP_2427(cobV)
RSH: 
RSQ: 
RSK: 
RCP: 
RHP: 
JAN: 
RDE: 
RD1_1826(cobS)
RLI: 
PDE: 
PAMI: 
PYE: 
PCON: 
PZH: 
PARO: 
DSH: 
Dshi_0787(cobS1)
PSF: 
PGA: 
PGL: 
PGD: 
PHP: 
PPIC: 
OAT: 
OAR: 
OTM: 
OSB_10490(cobS_1)
LMD: 
RED: 
PTP: 
CID: 
CMAR: 
CEH: 
MALG: 
CON: 
RSU: 
NHU_01477(cobS)
RHM: 
RHC: 
PPHR: 
HAT: 
LAP: 
LAGG: 
LABR: 
YAN: 
SUAM: 
SPSE: 
DON: 
TPRO: 
TOM: 
PABY: 
RMM: 
LVS: 
AHT: 
RBG: 
SAGU: 
HNE: 
HBA: 
HBC: 
NAR: 
NPN: 
NRE: 
SPHK: 
SPHP: 
SGI: 
SGRAN_3616(cobS2)
SPHQ: 
SPHM: 
STAX: 
SSAN: 
SPAN: 
SKR: 
SPLK: 
SPKC: 
SJP: 
SCH: 
SYB: 
SBD: 
SPMI: 
SPHB: 
SPHR: 
SINB: 
SPHT: 
SYA: 
SCLO: 
CIJ: 
BLAS: 
EFV: 
CNA: 
CMAN: 
GOH: 
GBE: 
GBH: 
GBC: 
GBS: 
AMV: 
GDI: 
GDI0844(cobS)
GDJ: 
GXY: 
GXL: 
KNA: 
KEU: 
APT: 
APW: 
APF: 
APU: 
APG: 
APQ: 
APX: 
APZ: 
APK: 
ASZ: 
ASN_880(cobS)
ASV: 
AACE: 
APER: 
APOM: 
ABG: 
KBA: 
RGI: 
ROS: 
RRU: 
RRF: 
RCE: 
RC1_2370(cobS)
RPM: 
MGY: 
MAGX: 
XM1_0135(cobS)
MAGN: 
AZL: 
ALI: 
ABS: 
ABQ: 
ABF: 
ATI: 
AHU: 
TMO: 
TXI: 
THAC: 
MAGQ: 
NAO: 
NCB: 
MGM: 
PGV: 
APB: 
MAES: 
MFN: 
BHA: 
BH1592(cobS)
BPF: 
BMQ: 
BMQ_1998(cobS)
BMD: 
BMD_1954(cobS)
BMH: 
BMEG: 
BG04_4299(cobS)
BACI: 
BIF: 
BMET: 
GST: 
BACO: 
BEO: 
BSJ: 
BON: 
BFX: 
BWH: 
BHK: 
BKW: 
BKO: 
GKA: 
GTE: 
GTK: 
GTM: 
GLI: 
GTN: 
GTNG_2193(cobS)
GWC: 
GYC: 
GYA: 
GCT: 
GMC: 
GGH: 
GJF: 
GEA: 
GEL: 
GSE: 
GSR: 
GTH: 
PTL: 
AFL: 
Aflv_1047(cobS)
AGN: 
ANM: 
AAMY: 
ANL: 
LSP: 
LGY: 
LFU: 
LYS: 
HMN: 
VIR: 
VHL: 
VIL: 
VNE: 
LAO: 
FAR: 
APAK: 
LMO: 
LMF: 
LMH: 
LMC: 
LMN: 
LMY: 
LMT: 
LMG: 
LMS: 
LMJ: 
LMQ: 
LMM7_1154(cobS)
LML: 
LMP: 
LMW: 
LMX: 
LMZ: 
LMON: 
LMOC: 
LMOS: 
LMOO: 
LMOY: 
LMOT: 
LMOA: 
LMOL: 
LMOG: 
LMOE: 
LMOB: 
LMOJ: 
LMOZ: 
LMOD: 
LMOW: 
LMOX: 
LMOQ: 
LMR: 
LMOK: 
LMV: 
LMOM: 
LIN: 
LWE: 
lwe1106(cobS)
LSG: 
lse_1026(cobS)
LIV: 
LII: 
LIW: 
LIA: 
LIO: 
BBE: 
BLR: 
BFM: 
PJD: 
GYM: 
PPY: 
PPM: 
PPO: 
PPM_1261(cobS)
PPOL: 
PPQ: 
PPOY: 
PMS: 
PMW: 
PTA: 
PLV: 
PSAB: 
PDU: 
PBD: 
PGM: 
POD: 
PAEN: 
PAEF: 
PAEQ: 
PAEA: 
PAEE: 
PAEH: 
PAEJ: 
PBJ: 
PIH: 
PRI: 
PPEO: 
PNP: 
POW: 
PBV: 
PXL: 
PSWU: 
PDH: 
PIB: 
PCX: 
PKB: 
TCO: 
ANX: 
ASOC: 
CB4_00864(cobS)
BTS: 
KYR: 
TUM: 
TAB: 
SIV: 
SSIL: 
SOB: 
PLN: 
PKU: 
PRT: 
PLL: 
PANA: 
PDG: 
PHC: 
PMAR: 
PPLA: 
PFAE: 
JEO: 
KUR: 
SPSY: 
SPOR: 
SPOP: 
SURE: 
RST: 
LFB: 
SSA: 
SIP: 
LRE: 
LRF: 
LRU: 
LGN: 
LPD: 
PCE: 
PECL_1410(cobS)
AUR: 
AUN: 
CAC: 
CA_C1384(cobS)
CAE: 
SMB_G1407(cobS)
CAY: 
CEA_G1398(cobS)
CPE: 
CPF: 
CPF_1291(cobS)
CPR: 
CPR_1110(cobS)
CTC: 
CTC_00719(cobS)
CTET: 
CNO: 
CBO: 
CBO0821(cobS)
CBA: 
CLB_0862(cobS)
CBH: 
CLC_0876(cobS)
CBY: 
CLM_0963(cobS)
CBL: 
CLK_0222(cobS)
CBK: 
CLL_A2922(cobS)
CBB: 
CLD_3751(cobS)
CBI: 
CLJ_B0863(cobS)
CBN: 
CbC4_1389(cobS)
CBT: 
CLH_2665(cobS)
CBF: 
CLI_0902(cobS)
CBM: 
CBF_0873(cobS)
CBJ: 
CBE: 
CBZ: 
CBEI: 
CKL: 
CKR: 
CLJ: 
CCB: 
CLS: 
CLB: 
CSR: 
CPAS: 
CPAT: 
CPAE: 
CSB: 
CAH: 
CLT: 
CBV: 
CSQ: 
CLD: 
CACE: 
CCK: 
CBUT: 
CTYK: 
CEU: 
CTAE: 
CFM: 
CCHV: 
CARG: 
AMT: 
AOE: 
GFE: 
CTH: 
CTX: 
CCE: 
CCL: 
RUM: 
FPA: 
HSC: 
HVS_12375(cobS)
BHU: 
CLE: 
RHO: 
RIX: 
RIM: 
CCT: 
ROB: 
BYL: 
RTO: 
BHAN: 
CPY: 
LACY: 
CSH: 
CSO: 
ERE: 
ERT: 
ERA: 
CDF: 
PDC: 
CDC: 
CDL: 
PDF: 
EAC: 
CST: 
PSOR: 
STH: 
SLP: 
DSY: 
DSY2116(cobS)
DHD: 
DDH: 
DDL: 
DMT: 
DRM: 
DAE: 
DCA: 
DKU: 
DRU: 
DGI: 
DFG: 
PTH: 
PTH_1313(CobS)
DAU: 
TJR: 
SGY: 
DOR: 
DAI: 
DMI: 
DED: 
DEC: 
DRS: 
HMO: 
HM1_2402(cobS)
EEL: 
ELM: 
EHL: 
AWO: 
SAY: 
SAP: 
IBU: 
FPLA: 
EUU: 
BPRS: 
TTE: 
TTE0382(CobS)
TEX: 
THX: 
TPD: 
TIT: 
TMT: 
TBO: 
TWI: 
TKI: 
CHY: 
TEP: 
TAE: 
MTA: 
ADG: 
TPZ: 
TOC: 
TTM: 
TTO: 
TXY: 
TSH: 
MAS: 
NTH: 
HAS: 
HPK: 
AAR: 
HHL: 
CAD: 
VPR: 
VAT: 
VRM: 
MED: 
SSG: 
SRI: 
SELE: 
SELO: 
SELT: 
PUF: 
PFT: 
LPIL: 
MTU: 
Rv2208(cobS)
MTV: 
MTC: 
MT2264(cobS)
MRA: 
MRA_2224(cobS)
MTF: 
MTB: 
MTK: 
MTZ: 
MTG: 
MTI: 
MTE: 
MTUR: 
CFBS_2337(cobS)
MTL: 
MTO: 
MTD: 
UDA_2208(cobS)
MTN: 
MTJ: 
MTUB: 
MTUC: 
MTUE: 
MTX: 
MTUH: 
MTUL: 
MTUT: 
MTUU: 
MTQ: 
MBO: 
MBB: 
BCG_2224(cobS)
MBT: 
JTY_2218(cobS)
MBM: 
MBK: 
MBX: 
MBZ: 
MAF: 
MAF_22190(cobS)
MCE: 
MCQ: 
MCV: 
MCX: 
MCZ: 
MMIC: 
MPA: 
MAP_1949(cobS)
MAO: 
MAVU: 
MAV: 
MAV_2282(cobS)
MAVD: 
MAVR: 
MAVA: 
MIT: 
MIA: 
MIE: 
MIR: 
MID: 
MYO: 
MCHI: 
MMAL: 
MSM: 
MSG: 
MSB: 
MSN: 
MSH: 
MSA: 
MUL: 
MUL_3566(cobS)
MVA: 
MGI: 
MSP: 
MAB: 
MABB: 
MASS_1940(cobS)
MMV: 
MAY: 
MABO: 
MABL: 
MAZ: 
MAK: 
MYS: 
MYC: 
MCHE: 
MIZ: 
MSTE: 
MMC: 
MKM: 
MJL: 
MJD: 
MMI: 
MMAR_3253(cobS)
MMAE: 
MRH: 
MMM: 
W7S_10605(cobS)
MCB: 
MLI: 
MKN: 
MKS: 
MKI: 
MNE: 
MYV: 
MYE: 
MGO: 
MFT: 
MHAD: 
MPHL: 
MVQ: 
MYVA_3520(cobS)
MYN: 
MLL: 
MDX: 
ASD: 
AS9A_1267(cobS)
CGL: 
NCgl2121(cobS)
CGB: 
cg2415(cobS)
CGU: 
WA5_2121(CobS)
CGT: 
CGS: 
CGG: 
CGM: 
cgp_2415(cobS)
CGJ: 
CGQ: 
CGX: 
CEF: 
CDI: 
CDP: 
CDH: 
CDT: 
CDE: 
CDR: 
CDA: 
CDZ: 
CDB: 
CDS: 
CDD: 
CDW: 
CDV: 
CDIP: 
CKP: 
CPU: 
CPL: 
CPG: 
CPP: 
CPK: 
CPQ: 
CPX: 
CPZ: 
COR: 
COP: 
Cp31_1453(cobS)
COD: 
COS: 
COI: 
COE: 
COU: 
CPSE: 
CPSU: 
CPSF: 
CUL: 
CUC: 
CUE: 
CUN: 
CUS: 
CUQ: 
CUZ: 
CUJ: 
CAZ: 
CVT: 
COA: 
CKU: 
CMV: 
CEI: 
CLW: 
CCJZ: 
CAQU: 
CSPH: 
BFV: 
NFA: 
NFA_16990(cobS)
NFR: 
NCY: 
NBR: 
NNO: 
NSL: 
NSR: 
NTP: 
RHA: 
RER: 
RER_36100(cobV)
REY: 
O5Y_16555(cobS)
REB: 
ROP: 
ROP_08730(cobV)
ROA: 
REQ: 
REQ_28370(cobS)
RPY: 
RHB: 
RAV: 
RFA: 
RHW: 
RHS: 
RRZ: 
RHU: 
RQI: 
GBR: 
GPO: 
GOR: 
GOQ: 
GTA: 
GOC: 
TPR: 
TSM: 
DTM: 
CBQ: 
SCO: 
SCO2177(SC5F7.24)
SMA: 
SGR: 
SGB: 
SCB: 
SSX: 
SVL: 
SCT: 
SCAT_1301(cobS)
SCY: 
SFA: 
SBH: 
SBI_07792(cobU)
SHY: 
SHO: 
SVE: 
SDV: 
SALB: 
SALS: 
STRP: 
SFI: 
SCI: 
SRC: 
SALU: 
SLV: 
SGU: 
SVT: 
STRE: 
SCW: 
SLD: 
SXI: 
STRM: 
STRC: 
SAMB: 
SPRI: 
SCZ: 
SCX: 
SRW: 
STRF: 
SLE: 
sle_49620(sle_49620)
SRN: 
SPAV: 
SLC: 
STRT: 
SCLF: 
SGS: 
STSI: 
SLS: 
SNR: 
SPLU: 
STRD: 
SNW: 
SAUO: 
SSIA: 
SVU: 
SPUN: 
SGV: 
SMAL: 
SLAU: 
SALF: 
SALJ: 
SLX: 
KSK: 
KSE_22140(cobS)
KAB: 
KAU: 
DNI: 
LMOI: 
ICA: 
ARS: 
SERJ: 
JTE: 
DCO: 
PAC: 
PAK: 
PAV: 
PAX: 
PAZ: 
PAW: 
PAD: 
PCN: 
PACC: 
PACH: 
PACN: 
CACN: 
PRA: 
PFR: 
PFRE: 
PRL: 
PPC: 
PBO: 
AACI: 
MPH: 
MLP_03130(cobV)
TFA: 
TES: 
TEZ: 
NCA: 
NDK: 
I601_3849(cobS)
KFL: 
PSIM: 
AER: 
TFU: 
NDA: 
NAL: 
NGV: 
TCU: 
SRO: 
FRA: 
FRE: 
FAL: 
FRAAL5142(cobS)
FSY: 
ACE: 
NML: 
GOB: 
BSD: 
MMAR: 
SEN: 
SACE_1649(cobS)
SVI: 
AMD: 
AMED_7048(cobS)
AMN: 
AMM: 
AMES_6940(cobS)
AMZ: 
B737_6940(cobS)
AOI: 
AORI_1685(cobS)
AJA: 
AMQ: 
AMYC: 
AMYB: 
PDX: 
PSEA: 
PSEE: 
PSEH: 
PSEQ: 
PECQ: 
PHH: 
AMI: 
APRE: 
SESP: 
KAL: 
KPHY: 
LED: 
AHM: 
ACTI: 
ACAD: 
AHG: 
ALL: 
PMAD: 
STP: 
SAQ: 
MAU: 
MIL: 
VMA: 
AMS: 
ASE: 
ACPL_1622(cobS)
ACTN: 
L083_1868(cobS)
AFS: 
PLK: 
CAI: 
TBI: 
AEY: 
PLIM: 
RXY: 
RRD: 
AFO: 
AYM: 
SHI: 
CAER: 
CBAC: 
SYN: 
SYZ: 
SYY: 
SYNGTS_2392(slr0636)
SYT: 
SYNGTI_2391(slr0636)
SYS: 
SYNPCCN_2390(slr0636)
SYQ: 
SYNPCCP_2390(slr0636)
SYJ: 
SYW: 
SYNW0245(CobS)
SYC: 
syc1064_d(cobS)
SYF: 
SYD: 
SYE: 
SYG: 
sync_0285(cobS)
SYR: 
SYX: 
SYP: 
CYA: 
CYA_2408(cobS)
CYB: 
CYB_2204(cobS)
SYNE: 
SYNP: 
SYNK: 
SYNR: 
SYND: 
SYU: 
SYH: 
SYNW: 
SLW: 
TEL: 
tll1337(cobS)
THN: 
CGC: 
CYI: 
DSL: 
CMP: 
LEP: 
LEN: 
LET: 
LBO: 
HHG: 
PSEU: 
PMA: 
Pro_0302(cobS)
PMM: 
PMM0270(CobS)
PMT: 
PMN: 
PMI: 
PMB: 
PMC: 
PMF: 
PMG: 
PMH: 
PMJ: 
PME: 
PRC: 
PRM: 
AMR: 
AM1_1704(cobS)
MAR: 
MPK: 
CAN: 
CSN: 
CYL: 
HAO: 
CYU: 
CWA: 
GLP: 
GEN: 
GEE: 
CHON: 
CYT: 
cce_1645(cobS)
CYP: 
CYC: 
CYN: 
CYH: 
CYJ: 
TER: 
MIC: 
ARP: 
GEI: 
OAC: 
ONI: 
MPRO: 
CEP: 
GVI: 
gvip504(cobS)
GLJ: 
GKIL_1878(cobS)
ANA: 
NPU: 
NOS: 
NOP: 
NON: 
NFL: 
NOE: 
AVA: 
NAZ: 
ANB: 
ACY: 
AWA: 
CSG: 
CALO: 
CALT: 
CALH: 
RIV: 
FIS: 
NCN: 
CTHE: 
PLP: 
SCS: 
STAN: 
DET: 
DET0658(cobS-1) DET0692(cobS-2)
DEH: 
cbdbA642(cobS)
DEB: 
DEV: 
DhcVS_596(cobS)
DEG: 
DMC: 
btf_614(cobS)
DMD: 
dcmb_660(cobS)
DMG: 
GY50_0583(cobS)
DMX: 
DMY: 
DMZ: 
DUC: 
DLY: 
DEW: 
DFO: 
Dform_00443(cobS|cobV) Dform_00897(cobS|cobV) Dform_00924(cobS|cobV)
RRS: 
RCA: 
CAU: 
CAG: 
CHL: 
HAU: 
ABAO: 
CAP: 
DRA: 
DGE: 
DDR: 
DMR: 
DPT: 
DGO: 
DPD: 
DCH: 
DAB: 
DPU: 
TRA: 
TTH: 
TTJ: 
TTS: 
TTL: 
TSC: 
THC: 
TOS: 
TAQ: 
TBC: 
MRB: 
MRE: 
MSV: 
OPR: 
MHD: 
CCZ: 
AMU: 
AGL: 
PLM: 
IPA: 
SACI: 
PBU: 
TDE: 
TDE2383(cobS)
TAZ: 
TPI: 
TPED: 
TPE_1484(cobS)
SCD: 
TPK: 
SSM: 
STA: 
SBU: 
SGP: 
SLR: 
LIL: 
LA_4205(cobS)
LIE: 
LIF_A3353(cobS)
LIC: 
LIC_13357(cobS)
LIS: 
LIL_13460(cobS)
LBJ: 
LBJ_2827(cobS)
LBL: 
LBL_0244(cobS)
LBI: 
LBF: 
LBF_2839(cobS)
LST: 
LAJ: 
ACM: 
GMA: 
CTM: 
FNU: 
FNC: 
FNT: 
FUS: 
FNE: 
FHW: 
FPD: 
FVA: 
IPO: 
LBA: 
LEO: 
LOT: 
LEQ: 
STR: 
TAI: 
TLI: 
AMO: 
CPOR: 
GAU: 
GAU_0487(cobS)
BFR: 
BFS: 
BFG: 
BFB: 
BVU: 
BHL: 
BDO: 
BDH: 
BOA: 
BCEL: 
BACC: 
PGI: 
PGN: 
PGT: 
PAH: 
PET: 
PPN: 
PDI: 
PARC: 
TFO: 
BFO_0902(cobS)
TOH: 
PSAC: 
OSP: 
PRU: 
PRU_1092(cobS)
PEO: 
RBC: 
DORI: 
BLQ: 
ASX: 
CPI: 
NKO: 
PEP: 
PCM: 
EVI: 
DFE: 
SMON: 
FAE: 
FAES_2599(cobS)
FIB: 
FLI: 
HSW: 
HYZ: 
FLM: 
FJO: 
FJG: 
FPS: 
FP1459(cobS)
FPC: 
FPY: 
FPO: 
FPQ: 
FPV: 
FPW: 
FPK: 
FCO: 
FIN: 
KQS_04615(cobS)
FGL: 
FCM: 
WVI: 
MYR: 
MPW: 
MOD: 
MYZ: 
CHZ: 
CHSO_1487(cobS)
CGN: 
CHH: 
CIO: 
TDI: 
TJE: 
WFU: 
FEK: 
TAJ: 
BBAU: 
CTE: 
CT0948(cobS)
CPC: 
CLZ: 
CCH: 
CPH: 
CPB: 
CLI: 
PVI: 
PLT: 
PPH: 
PAA: 
PROC: 
PRS: 
PROS: 
CTS: 
TTK: 
TST_1572(cobS)
TLE: 
TTA: 
TME: 
TAF: 
THA_1043(cobS)
THP: 
THER: 
FNO: 
FPE: 
FIA: 
MPZ: 
MARN: 
KOL: 
DIN: 
DDF: 
DAP: 
CNI: 
TYE: 
NDE: 
NIDE2663(cobS)
NMV: 
NIO: 
NJA: 
NSJP_3533(cobS)
LFC: 
LFE_1463(cobS)
LFI: 
LFP: 
LEG: 
TID: 
CTHI: 
MOX: 
MJA: 
MFE: 
MVU: 
MFS: 
MIF: 
MJH: 
MIG: 
MMP: 
MMP0938(cobS)
MMQ: 
MMX: 
MMZ: 
MMD: 
MAE: 
MVN: 
MVO: 
MOK: 
MAC: 
MA_0939(cobS)
MBA: 
MBY: 
MBW: 
MBAR: 
MBAK: 
MMA: 
MMAZ: 
MMJ: 
MMAC: 
MVC: 
MEK: 
MLS: 
METM: 
MEF: 
MEQ: 
MSJ: 
MSZ: 
MSW: 
MTHE: 
MTHR: 
MHOR: 
MBU: 
Mbur_2092(cobS)
MMET: 
MMH: 
MHAZ: 
MEV: 
MZH: 
MPY: 
MHZ: 
MTP: 
MCJ: 
MCON_1723(cobS)
MHI: 
MHU: 
MLA: 
MEM: 
MBG: 
MEMA: 
MPI: 
MBN: 
MFO: 
MPL: 
MPD: 
MCP_1954(cobS)
MEZ: 
Mtc_1094(cobS)
RCI: 
RCIX2652(cobS)
MTH: 
MMG: 
METC: 
MWO: 
MST: 
Msp_1168(cobS)
MSI: 
MRU: 
mru_1892(cobS)
MEB: 
Abm4_0321(cobS)
MMIL: 
sm9_1883(cobS)
MEYE: 
MOL: 
MEL: 
MEW: 
METH: 
MFC: 
BRM9_0896(cobS)
MFI: 
MCUB: 
MCBB_1949(cobS)
MSUB: 
METN: 
MFV: 
MKA: 
MK1671(cobS)
AFU: 
AFG: 
APO: 
AVE: 
AST: 
FPL: 
GAC: 
GAH: 
HAL: 
HSL: 
OE_3255F(cobS)
HDL: 
HHB: 
Hhub_2915(cobS)
HJE: 
HALH: 
HTSR_1760(cobS)
HHSR: 
HSR6_1826(cobS)
HSU: 
HSF: 
HMA: 
rrnAC1931(cobS)
HHI: 
HAH_2441(cobS)
HHN: 
HAB: 
HTA: 
NPH: 
NP_5306A(cobS)
NMO: 
Nmlp_2449(cobS)
HUT: 
HMU: 
HALI: 
HAE: 
HWA: 
HQ_1410A(cobS)
HWC: 
Hqrw_1486(cobS)
HVO: 
HVO_0588(cobS)
HME: 
HFX_0574(cobS)
HGI: 
HBO: 
HLA: 
HTU: 
HDA: 
NMG: 
HXA: 
NAT: 
NPE: 
NGE: 
HRU: 
NOU: 
HLR: 
HLC: 
NAJ: 
TAC: 
TVO: 
TVG0479924(TVG0479924)
PTO: 
FAC: 
FAI: 
CDIV: 
TAR: 
MAX: 
MER: 
MEAR: 
MARC: 
PHO: 
PH0373(PH0373)
PAB: 
PFU: 
PFI: 
PYN: 
PYA: 
PYS: 
PYC: 
TKO: 
TON: 
TGA: 
TGAM_0538(cobS)
TBA: 
THE: 
GQS_01520(cobS)
THA: 
THM: 
TLT: 
THS: 
TNU: 
TEU: 
TGY: 
THV: 
TCH: 
TPEP: 
TPIE: 
TCE: 
TBS: 
THH: 
TTD: 
TPRF: 
TRL: 
TPAF: 
PPAC: 
APE: 
IAG: 
PFM: 
PDL: 
SSO: 
SOL: 
SSOA: 
SSOL: 
SSOF: 
STO: 
STK_23430(cobS)
SAI: 
SACN: 
SACR: 
SACS: 
SIS: 
SIA: 
SIM: 
SID: 
SIY: 
SIN: 
SII: 
SIH: 
SIR: 
SIC: 
SULA: 
MSE: 
MCN: 
AHO: 
AMAN: 
PAI: 
PIS: 
PCL: 
POG: 
TNE: 
PYW: 
CMA: 
TUZ: 
TTN: 
VDI: 
VMO: 
ASC: 
CLG: 
FFO: 
NMR: 
NIR: 
NID: 
NIN: 
NKR: 
NCT: 
CSY: 
NGA: 
NVN: 
NEV: 
TAA: 
NBV: 
T478_1306(cobS)
TAH: 
NDV: 
NDEV_1949(cobS)
 » show all
Taxonomy
Reference
1  [PMID:10518530]
  Authors
Maggio-Hall LA, Escalante-Semerena JC.
  Title
In vitro synthesis of the nucleotide loop of cobalamin by Salmonella typhimurium enzymes.
  Journal
Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 96 (1999) 11798-803.
  Sequence
[stm:STM2017]
Reference
2  [PMID:12195810]
  Authors
Warren MJ, Raux E, Schubert HL, Escalante-Semerena JC.
  Title
The biosynthesis of adenosylcobalamin (vitamin B12).
  Journal
Nat. Prod. Rep. 19 (2002) 390-412.
Reference
3  [PMID:1917841]
  Authors
Cameron B, Blanche F, Rouyez MC, Bisch D, Famechon A, Couder M, Cauchois L, Thibaut D, Debussche L, Crouzet J.
  Title
Genetic analysis, nucleotide sequence, and products of two Pseudomonas denitrificans cob genes encoding nicotinate-nucleotide: dimethylbenzimidazole phosphoribosyltransferase and cobalamin (5'-phosphate) synthase.
  Journal
J. Bacteriol. 173 (1991) 6066-73.
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 
IUBMB Enzyme Nomenclature: 
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 
BRENDA, the Enzyme Database: 
CAS: 
137672-85-6

DBGET integrated database retrieval system