KEGG   ENZYME: 2.8.1.10Help
Entry
EC 2.8.1.10                 Enzyme                                 

Name
thiazole synthase;
thiG (gene name)
Class
Transferases;
Transferring sulfur-containing groups;
Sulfurtransferases
BRITE hierarchy
Sysname
1-deoxy-D-xylulose 5-phosphate:thiol sulfurtransferase
Reaction(IUBMB)
1-deoxy-D-xylulose 5-phosphate + 2-iminoacetate + thiocarboxy-[sulfur-carrier protein ThiS] = 2-[(2R,5Z)-2-carboxy-4-methylthiazol-5(2H)-ylidene]ethyl phosphate + [sulfur-carrier protein ThiS] + 2 H2O [RN:R10247]
Reaction(KEGG)
Substrate
1-deoxy-D-xylulose 5-phosphate [CPD:C11437];
2-iminoacetate [CPD:C15809];
thiocarboxy-[sulfur-carrier protein ThiS] [CPD:C15814]
Product
2-[(2R,5Z)-2-carboxy-4-methylthiazol-5(2H)-ylidene]ethyl phosphate [CPD:C20246];
[sulfur-carrier protein ThiS] [CPD:C15810];
H2O [CPD:C00001]
Comment
H2S can provide the sulfur in vitro. Part of the pathway for thiamine biosynthesis.
History
EC 2.8.1.10 created 2011, modified 2016
Pathway
Thiamine metabolism
Metabolic pathways
Orthology
K03149  
thiazole synthase
Genes
CME: 
CymeCp066(thiG)
ECO: 
b3991(thiG)
ECJ: 
JW5549(thiG)
ECD: 
EBW: 
BWG_3650(thiG)
ECOK: 
ECE: 
Z5565(thiG)
ECS: 
ECs4914(thiG)
ECF: 
ETW: 
ECSP_5061(thiG)
ELX: 
EOJ: 
EOI: 
EOH: 
ECG: 
EOK: 
ELR: 
ECC: 
c4947(thiG)
ECP: 
ECI: 
ECV: 
ECX: 
ECW: 
ECM: 
ECY: 
ECR: 
ECQ: 
ECK: 
ECT: 
EOC: 
CE10_4670(thiG)
EUM: 
ECZ: 
ELO: 
ELN: 
ELH: 
ESE: 
ESO: 
O3O_01440(thiG)
ESM: 
O3M_23825(thiG)
ESL: 
O3K_23905(thiG)
ECL: 
EBR: 
ECB_03867(thiG)
EBD: 
EKO: 
EKF: 
EAB: 
EDH: 
EDJ: 
EIH: 
ENA: 
ELU: 
EUN: 
ELW: 
ECW_m4348(thiG)
ELL: 
WFL_21165(thiG)
ELC: 
i14_4537(thiG)
ELD: 
i02_4537(thiG)
ELP: 
EBL: 
ECD_03867(thiG)
EBE: 
B21_03820(thiG)
ELF: 
LF82_2250(thiG)
ECOA: 
ECOL: 
ECOI: 
ECOJ: 
ECOO: 
ECOH: 
ECOS: 
EFE: 
EFER_3764(thiG)
EAL: 
STY: 
STY3725(thiG)
STT: 
t3471(thiG)
SEX: 
SENT: 
STM: 
STM4160(thiG)
SEO: 
SEV: 
SEY: 
SEM: 
SEJ: 
SEB: 
SEF: 
SETU: 
SETC: 
SENR: 
SEND: 
SENI: 
SEEN: 
SPT: 
SPA3997(thiG)
SEK: 
SPQ: 
SEI: 
SPC_3991(thiG)
SEC: 
SCH_4042(thiG)
SEH: 
SHB: 
SENH: 
SEEH: 
SEE: 
SENN: 
SEW: 
SEA: 
SENS: 
SED: 
SeD_A4566(thiG)
SEG: 
SG3446(thiG)
SEL: 
SPUL_3424(thiG)
SEGA: 
SET: 
SEN3946(thiG)
SENA: 
SENO: 
SENV: 
SENQ: 
SENL: 
SENJ: 
SEEC: 
SEEB: 
SEEP: 
SENB: 
SENE: 
SENC: 
SES: 
SBG: 
SBG_3635(thiG)
SBZ: 
SBV: 
SFL: 
SF4063(thiG)
SFX: 
S3672(thiG)
SFV: 
SFV_4063(thiG)
SFE: 
SFxv_4430(thiG)
SFN: 
SFS: 
SFT: 
SSN: 
SSON_4163(thiG)
SBO: 
SBO_4011(thiG)
SBC: 
SDY: 
SDY_3736(thiG)
SDZ: 
SHQ: 
ENT: 
ENC: 
ECL_00251(thiG)
ENO: 
ECLO: 
EEC: 
ENL: 
ECLG: 
ECLE: 
ECLN: 
ECLI: 
ECLX: 
ECLY: 
ECLZ: 
ECLA: 
ECLC: 
EAS: 
EAU: 
EHM: 
EKB: 
ELG: 
EXF: 
ECLS: 
ENR: 
ENX: 
ENF: 
ESA: 
CSK: 
ES15_3623(thiG)
CSZ: 
CSI: 
CSJ: 
CCON: 
CDM: 
CMJ: 
CUI: 
CMW: 
CTU: 
CTU_03010(thiG)
KPN: 
KPN_04372(thiG)
KPU: 
KP1_0230(thiG)
KPM: 
KPP: 
KPK: 
KPH: 
KPZ: 
KPV: 
KPW: 
KPY: 
KPG: 
KPC: 
KPQ: 
KPT: 
KPE: 
KPK_5302(thiG)
KPO: 
KPR: 
KPR_0310(thiG)
KPJ: 
KPI: 
KPA: 
KPS: 
KPX: 
KPB: 
KPNE: 
KPNU: 
KPNK: 
BN49_4468(thiG)
KVA: 
KVD: 
KVQ: 
KOX: 
KOX_07945(thiG)
KOE: 
KOY: 
KMI: 
KOK: 
KOC: 
KOM: 
KQU: 
EAE: 
EAE_08160(thiG)
EAR: 
KQV: 
CKO: 
CRO: 
ROD_37621(thiG)
CFD: 
CBRA: 
CWE: 
CAMA: 
CAF: 
CIF: 
CFAR: 
GQU: 
EBT: 
ROR: 
RON: 
RPLN: 
CNT: 
CEM: 
CEN: 
CED: 
PGE: 
ESC: 
KLE: 
KSA: 
KRD: 
KCO: 
KIN: 
LAX: 
LEI: 
LEH: 
LAZ: 
LEF: 
EBF: 
PSTS: 
E05_04710(thiG)
YPE: 
YPO3742(thiG)
YPK: 
y0488(thiG)
YPA: 
YPN: 
YPM: 
YP_3106(thiG)
YPG: 
YPZ: 
YPT: 
YPD: 
YPX: 
YPW: 
YPJ: 
YPV: 
YPL: 
YPS: 
YPTB0286(thiG)
YPO: 
YPI: 
YPY: 
YPB: 
YPQ: 
DJ40_2125(thiG)
YPU: 
YPR: 
YPC: 
YPF: 
YEN: 
YE0290(thiG)
YEP: 
YEY: 
YEL: 
YEW: 
CH47_3187(thiG)
YET: 
YEF: 
YEE: 
YSI: 
YAL: 
YFR: 
AW19_2906(thiG)
YIN: 
YKR: 
YRO: 
YRU: 
YRB: 
YAK: 
SPE: 
SRR: 
SRL: 
SRY: 
SPLY: 
SRS: 
SRA: 
SMAF: 
SMW: 
SMAR: 
SM39_4221(thiG)
SMAC: 
SLQ: 
SERF: 
SERS: 
SFW: 
SFG: 
SRZ: 
SERA: 
SFO: 
RAH: 
RAQ: 
RAA: 
Q7S_20985(thiG)
ECA: 
ECA0229(thiG)
PATR: 
PATO: 
PCT: 
PCC: 
PCV: 
PWA: 
PPAR: 
PEC: 
PWS: 
PPOA: 
SOD: 
Sant_3920(thiG)
DDA: 
DDD: 
DZE: 
DDC: 
DZC: 
DSO: 
DDQ: 
DFN: 
BGJ: 
ETA: 
ETA_07730(thiG)
EPY: 
EPR: 
EAM: 
EAMY_3725(thiG)
EAY: 
EAM_P118(thiG)
EBI: 
EbC_02640(thiG)
ERJ: 
EGE: 
WBR: 
WGL: 
PAM: 
PANA_4174(thiG)
PLF: 
PAJ: 
PAJ_p0111(thiG)
PAQ: 
PVA: 
PAGG: 
PAO: 
PANT: 
PANP: 
PCK: 
PAGC: 
PSTW: 
PALH: 
TCI: 
PLU: 
plu0482(thiG)
PAY: 
PAU_00390(thiG)
PTT: 
PMR: 
PMI2781(thiG)
PMIB: 
PVL: 
XBO: 
XBJ1_4032(thiG)
XBV: 
XBW1_0428(thiG)
XNE: 
XNC1_0582(thiG)
XNM: 
XNC2_0569(thiG)
XDO: 
XDD1_3619(thiG)
XPO: 
XPG1_3151(thiG)
XHO: 
PSI: 
PSX: 
PSTA: 
PRG: 
PALA: 
MMK: 
ETE: 
ETEE_2785(thiG)
EDW: 
EDL: 
HAV: 
OPO: 
PFQ: 
PSHI: 
APL: 
APL_0535(thiG)
APJ: 
APJL_0525(thiG1) APJL_0526(thiG2)
APA: 
APP7_0574(thiG) APP7_0575(thiG)
AEU: 
XFA: 
XFT: 
PD_1877(thiG)
XFM: 
XFN: 
XFF: 
XFL: 
XFS: 
XFH: 
XCC: 
XCC3150(thiG)
XCB: 
XCA: 
XCP: 
XCR_3488(thiG)
XCV: 
XCV3417(thiG)
XAC: 
XAC3302(thiG)
XCI: 
XCT: 
XCU: 
XCN: 
XCW: 
XCR: 
XCM: 
XCF: 
XCJ: 
XFU: 
XAX: 
XACM_3196(thiG)
XAO: 
XOO: 
XOO3372(thiG)
XOM: 
XOO3177(XOO3177)
XOP: 
PXO_01841(thiG)
XOY: 
XOR: 
XOC_3545(thiG)
XOZ: 
XAL: 
XALC_2262(ThiG)
XSA: 
XTN: 
XFR: 
XGA: 
XVE: 
XPE: 
XHR: 
XPH: 
XppCFBP6546_17720(XppCFBP6546P_17720)
SML: 
Smlt3775(thiG)
SMT: 
BUJ: 
SMZ: 
SMD_3378(thiG)
SACZ: 
STEK: 
SRH: 
SLM: 
STEN: 
PSU: 
PSUW: 
LAB: 
LAQ: 
LCP: 
LGU: 
LEZ: 
GLE_1006(thiG)
LEM: 
LEN_3949(thiG)
LUM: 
SNJ: 
FAU: 
DJI: 
DJA: 
DKO: 
LRZ: 
VCH: 
VC0065(thiG)
VCF: 
VCE: 
VCJ: 
VCO: 
VCR: 
VCM: 
VCI: 
O3Y_00305(thiG)
VCL: 
VCQ: 
VCS: 
VCX: 
VCZ: 
VVU: 
VVY: 
VVM: 
VVL: 
VPA: 
VP3023(thiG)
VPB: 
VPK: 
VPF: 
VPH: 
VHA: 
VCA: 
VAG: 
VEX: 
VHR: 
VNA: 
VOW: 
VRO: 
VSP: 
VEJ: 
VFU: 
VNI: 
VAN: 
LAG: 
VAU: 
VCY: 
VTU: 
VFL: 
VMI: 
VBR: 
VSC: 
VGA: 
VSH: 
VQI: 
VFI: 
VF_0035(thiG)
VFM: 
VSA: 
AWD: 
PPR: 
PBPRA0109(THIG)
PGB: 
PDS: 
GHO: 
PAE: 
PA0381(thiG)
PAEV: 
N297_391(thiG)
PAEI: 
N296_391(thiG)
PAU: 
PAP: 
PAG: 
PAF: 
PNC: 
PAEB: 
PDK: 
PSG: 
PRP: 
PAEP: 
PAER: 
PAEM: 
PAEL: 
PAES: 
PAEU: 
PAEG: 
PAEC: 
M802_390(thiG)
PAEO: 
M801_391(thiG)
PMY: 
PMK: 
PRE: 
PPSE: 
BN5_3981(thiG)
PALC: 
PCQ: 
PPU: 
PP_5104(thiG)
PPF: 
PPG: 
PPW: 
PPT: 
PPB: 
PPI: 
PPX: 
T1E_4665(thiG)
PPUH: 
PPUT: 
PPUN: 
PP4_51690(thiG)
PPUD: 
PFV: 
PMON: 
PMOT: 
PMOS: 
PPJ: 
POR: 
PST: 
PSB: 
Psyr_4740(thiG)
PSYR: 
PSP: 
PCI: 
PFL: 
PFL_5850(thiG)
PPRC: 
PPRO: 
PPC_5797(thiG)
PFO: 
PFS: 
PFLU_5773(thiG)
PFE: 
PFC: 
PFN: 
PFW: 
PFB: 
PFF: 
PFX: 
PPZ: 
PMAN: 
OU5_3838(thiG)
PTV: 
PCG: 
PVR: 
PAZO: 
PEN: 
PSA: 
PST_3983(thiG)
PSZ: 
PSR: 
PSC: 
PSJ: 
PSH: 
PSTU: 
PSTT: 
PBM: 
PBA: 
PBC: 
PPUU: 
PDR: 
PSV: 
PSK: 
PKC: 
PKB_0400(thiG)
PCH: 
PCZ: 
PCP: 
PFZ: 
PALK: 
PRH: 
PSW: 
PPV: 
PSES: 
PSCI_2189(thiG)
PSEM: 
PSEC: 
PPSY: 
PSOS: 
PKR: 
PFK: 
PANR: 
PPSL: 
AVN: 
AVL: 
AVD: 
ACX: 
PBB: 
PAR: 
Psyc_0224(thiG)
PCR: 
PRW: 
PSO: 
PUR: 
PALI: 
PSPG: 
PSYG: 
PSYC: 
PSYA: 
ACB: 
ABM: 
ABSDF1261(thiG)
ABY: 
ABAYE1214(thiG)
ABC: 
ABN: 
ABB: 
ABX: 
ABZ: 
ABR: 
ABD: 
ABH: 
ABAD: 
ABJ: 
ABAB: 
ABAJ: 
ABAZ: 
ABK: 
ABAU: 
ABAA: 
ABW: 
ABAL: 
ACC: 
ANO: 
ALC: 
ACD: 
ACI: 
ACIAD1308(thiG)
ATT: 
AEI: 
AJO: 
ACW: 
ACV: 
AHL: 
AJN: 
ASOL: 
ALA: 
ASJ: 
MCT: 
MCR_1403(thiG)
MCS: 
DR90_525(thiG)
MCAT: 
MOI: 
MOS: 
MBL: 
SON: 
SO_2441(thiG)
SDN: 
SFR: 
SAZ: 
SBL: 
SBM: 
SBN: 
SBP: 
SBT: 
SBS: 
SBB: 
SLO: 
SPC: 
SHP: 
SSE: 
SPL: 
SHE: 
SHM: 
SHN: 
SHW: 
SHL: 
SWD: 
SWP: 
SVO: 
SVI_2367(thiG)
SHF: 
SJA: 
SPSW: 
SBJ: 
ILO: 
IL0769(thiG)
ILI: 
IPI: 
IDI: 
CPS: 
CPS_0253(thiG)
COM: 
COZ: 
COLW: 
PHA: 
PSHAa0483(thiG)
PAT: 
PSM: 
PSM_A0373(thiG)
PSEO: 
PIA: 
PPHE: 
PBW: 
PRR: 
PTN: 
PLZ: 
PALN: 
PPIS: 
PEA: 
PSPO: 
PART: 
PTU: 
PNG: 
PTD: 
MAQ: 
MHC: 
MARHY3401(thiG)
MAD: 
MBS: 
MSX: 
MPQ: 
MARI: 
MLQ: 
MSQ: 
AMC: 
AMH: 
AMAA: 
AMAL: 
AMAE: 
AMAO: 
AMAD: 
AMAI: 
AMAG: 
AMAC: 
AMB: 
AMG: 
AMK: 
ALT: 
AAL: 
AAUS: 
ASP: 
ASQ: 
AAW: 
GAG: 
GPS: 
LAL: 
PIN: 
PSY: 
FBL: 
MVS: 
MVIS_0225(thiG)
CJA: 
CJA_2108(thiG)
CEB: 
CELL: 
SDE: 
TTU: 
SAGA: 
M5M_19255(thiG)
SPOI: 
ZAL: 
MTHD: 
MAGA: 
HJA: 
CBU: 
CBU_0333(thiG)
CBS: 
CBD: 
CBUD_1746(thiG)
CBG: 
CbuG_1673(thiG)
CBC: 
CbuK_0529(thiG)
CEA: 
LPN: 
lpg1567(thiG)
LPH: 
LPV_1703(thiG)
LPO: 
LPO_1586(thiG)
LPU: 
LPM: 
LP6_1546(thiG)
LPF: 
lpl1458(thiG)
LPP: 
lpp1525(thiG)
LPC: 
LPC_0991(thiG)
LPA: 
LPE: 
LLO: 
LLO_0923(thiG)
LFA: 
LFA_1456(thiG)
LCD: 
LSH: 
MCA: 
MCA1077(thiS)
MMT: 
MDN: 
MDH: 
MKO: 
MAH: 
MPSY: 
FCN: 
FPH: 
FPI: 
FPX: 
FPJ: 
FRT: 
FHI: 
FHA: 
FRX: 
TCX: 
TCY: 
TAO: 
MEJ: 
MEC: 
CYQ: 
Q91_0080(thiG)
CZA: 
CYY: 
PSAL: 
TIG: 
BLEP: 
NOC: 
NHL: 
NWA: 
ALV: 
TVI: 
TMB: 
MPUR: 
TEE: 
NTT: 
TSY: 
AEH: 
HHA: 
HHC: 
TGR: 
TKM: 
TNI: 
TVNIR_3657(thiG_[H])
TTI: 
TVR: 
SSAL: 
SPIU: 
EBS: 
APRS: 
HNA: 
HAZ: 
GAI: 
HCH: 
HCH_00140(thiG)
CSA: 
HEL: 
HELO_4284(thiG)
HCS: 
HAK: 
HAM: 
HHU: 
HCO: 
HSI: 
HALO: 
HHH: 
HBE: 
BEI_0101(thiG1) BEI_2568(thiG2)
HAA: 
CMAI: 
KUS: 
KMA: 
ABO: 
ABO_2572(thiG)
ADI: 
B5T_00228(thiG)
APAC: 
S7S_00695(thiG)
ALN: 
AXE: 
KAK: 
KKO: 
KGE: 
KSD: 
KPD: 
MMW: 
MME: 
MPC: 
TOL: 
TOR: 
OAI: 
MARS: 
BSAN: 
GSN: 
OME: 
AHA: 
AHA_0443(thiG)
AHY: 
AHD: 
AHR: 
AHP: 
AHJ: 
AHH: 
AHI: 
ASA: 
ASA_3901(thiG)
AVR: 
AVO: 
AMED: 
ASR: 
AAJ: 
AEO: 
ADH: 
ACAV: 
TAU: 
OCE: 
GU3_01665(thiG)
OCM: 
OPF: 
ZDF: 
GBI: 
SLIM: 
TBN: 
TBH_C0467(thiG)
SEDS: 
TSN: 
THO: 
PSPI: 
TTC: 
RMA: 
VOK: 
COSY_0759(thiG)
EBH: 
BCI: 
BCI_0045(thiG)
BCIB: 
GPB: 
ENM: 
EBS_2176(thiG)
NMA: 
NME: 
NMB2071(thiG)
NMP: 
NMBB_2383(thiG)
NMH: 
NMC: 
NMC2052(thiG)
NMN: 
NMCC_0114(thiG)
NMT: 
NMV_2274(thiG)
NMI: 
NMO_0095(thiG)
NMD: 
NMM: 
NMS: 
NMQ: 
NMW: 
NMAA_0084(thiG)
NMZ: 
NMX: 
NGO: 
NGO2005(thiG)
NGK: 
NLA: 
NLA_2490(thiG)
NEL: 
NWE: 
NSI: 
SALV: 
VFF: 
CVI: 
CV_3766(thiG)
CVC: 
CHRO: 
LHK: 
LHK_00460(thiG)
PSE: 
JEU: 
AQL: 
RSO: 
RSc0109(thiG)
RSC: 
RSL: 
RSN: 
RSM: 
RSE: 
F504_117(thiG)
RPI: 
RPF: 
RPJ: 
RMN: 
RIN: 
REU: 
REH: 
H16_A0238(thiG)
CNC: 
RME: 
Rmet_0165(thiG)
CTI: 
CBW: 
CGD: 
CR3_0145(thiG)
CCUP: 
CUP: 
CUU: 
CUH: 
BMA: 
BMA2728(thiG)
BMV: 
BML: 
BMN: 
BMAL: 
BMAE: 
BMAQ: 
BMAI: 
BMAF: 
BMAZ: 
BMAB: 
BPS: 
BPSL3152(thiG)
BPM: 
BPL: 
BPD: 
BPR: 
BPSE: 
BPSM: 
BPSU: 
BPSD: 
BPZ: 
BPQ: 
BPK: 
BPSH: 
BPSA: 
BPSO: 
BUT: 
BTE: 
BTH_I3006(thiG)
BTQ: 
BTJ: 
BTZ: 
BTD: 
BTV: 
BTHE: 
BTHM: 
BTHA: 
BTHL: 
BOK: 
BOC: 
BVI: 
BVE: 
BUR: 
BCN: 
BCH: 
BCM: 
BCJ: 
BCAL0299(thiG)
BCEN: 
BCEW: 
BCEO: 
I35_0290(thiG)
BAM: 
BAC: 
BMU: 
BMJ: 
BMK: 
BMUL: 
BCT: 
BCED: 
BCEP: 
BDL: 
BPYR: 
BCON: 
BUB: 
BDF: 
BLAT: 
BTEI: 
BSEM: 
BPSL: 
BMEC: 
BSTG: 
BSTL: 
BGL: 
BGP: 
BGU: 
BUG: 
BGE: 
BGF: 
BGD: 
BGO: 
BYI: 
BUK: 
BUO: 
BUE: 
BUL: 
BUQ: 
BPLA: 
BUD: 
BUZ: 
BXE: 
BXB: 
BPH: 
BRH: 
BPX: 
BPY: 
BFN: 
BCAI: 
PSPW: 
PARA: 
PARB: 
PHS: 
PTER: 
PNU: 
PNE: 
PDQ: 
PPK: 
PPNO: 
PPNM: 
PRB: 
PPUL: 
PSPU: 
PAPI: 
PVE: 
POX: 
PTX: 
PFG: 
PNR: 
BPE: 
BP3597(thiG)
BPC: 
BPTD_3544(thiG)
BPER: 
BPET: 
BPEU: 
BPA: 
BPP3986(thiG)
BPAR: 
BBR: 
BB4459(thiG)
BBM: 
BBH: 
BBX: 
BPT: 
Bpet0491(thiG)
BAV: 
BAV3069(thiG)
BHO: 
D560_1891(thiG)
BHM: 
D558_1878(thiG)
BHZ: 
BTRM: 
BBRO: 
BFZ: 
BPDZ: 
BOH: 
AXY: 
AXO: 
AXN: 
AXS: 
AXX: 
ADT: 
AIS: 
ASW: 
ACHR: 
TEQ: 
TEA: 
TEG: 
TAS: 
TAT: 
PUT: 
AKA: 
AMIM: 
CDN: 
BPSI: 
AFA: 
PHN: 
ODI: 
RFR: 
RAC: 
RHY: 
POL: 
PNA: 
AAV: 
AJS: 
DIA: 
AAA: 
ACK: 
ACRA: 
ACID: 
ACIP: 
ACIN: 
ACIS: 
VEI: 
DAC: 
DEL: 
DTS: 
DHK: 
VAP: 
VPE: 
VPD: 
VBO: 
CTT: 
CTES: 
CKE: 
CSER: 
ADN: 
ADK: 
RTA: 
Rta_22670(thiG)
OTO: 
HYR: 
HYB: 
HYL: 
DPY: 
CBAA: 
SRAA_1301(thiG)
CBAB: 
SMCB_1258(thiG)
MPT: 
HAR: 
HEAR0263(thiG1) HEAR0339(thiG2)
MMS: 
mma_0317(thiG1) mma_0386(thiG2)
JAG: 
GJA_4579(thiG)
JAB: 
JAZ: 
JAL: 
JSV: 
HSE: 
HSZ: 
HHT: 
HRB: 
HEE: 
CFU: 
CFU_0716(thiG)
CARE: 
LT85_0788(thiG)
CPRA: 
MNR: 
MASW: 
MASS: 
OFO: 
LCH: 
TIN: 
THI: 
THI_1585(thiG)
RDP: 
PKT: 
RGU: 
BBAG: 
PBH: 
NEU: 
NE0284(thiG)
NET: 
NIT: 
NII: 
NCO: 
NUR: 
NMU: 
NLC: 
SHD: 
METR: 
TBD: 
MFA: 
MMB: 
MEH: 
MEI: 
MEP: 
MPQ_2724(thiG)
MBAC: 
MBAT: 
MEU: 
SLT: 
GCA: 
SDR: 
SULF: 
EBA: 
c1A46(thiG)
DSU: 
RBU: 
DAR: 
AZO: 
AZA: 
AZKH_3152(thiG) AZKH_3810(thiG) AZKH_4454(thiG)
AZI: 
AOA: 
ATW: 
TMZ: 
THU: 
TCL: 
THK: 
APP: 
KCI: 
KCT: 
KDE: 
BPRC: 
D521_0888(thiG)
BEB: 
BEBA: 
HHE: 
HH_1851(thiG)
HFE: 
HBI: 
HCE: 
HCW_07725(thiG)
HCP: 
HCN_0954(thiG)
HCB: 
HHM: 
HTY: 
HBL: 
WSU: 
WS0954(thiG)
TDN: 
SUA: 
SKU: 
SULR: 
CJE: 
Cj1045c(thiG)
CJB: 
CJJ: 
CJU: 
C8J_0982(thiG)
CJN: 
CJI: 
CJSA_0988(thiG)
CJM: 
CJM1_1020(thiG)
CJS: 
CJS3_1094(thiG)
CJP: 
CJEJ: 
CJEU: 
CJEN: 
CJEI: 
CJER: 
CJV: 
CJY: 
CJQ: 
UC78_1002(thiG)
CJL: 
CJW: 
CJR: 
CJE1189(thiG)
CJD: 
CJZ: 
CJX: 
CFF: 
CFT: 
CFV: 
CFX: 
CFZ: 
CAMP: 
CFP: 
CCV: 
CHA: 
CCOC: 
CLA: 
Cla_1148(thiG)
CLR: 
CLM: 
CLQ: 
CLN: 
CLL: 
CCOL: 
CCC: 
CCQ: 
N149_0980(thiG)
CCF: 
CCY: 
CCOI: 
CCOF: 
CCOO: 
CAJ: 
CIS: 
CINS_1109(thiG)
CVO: 
CVOL_1122(thiG)
CPEL: 
CPEL_1256(thiG)
CSM: 
CSF: 
CGRA: 
CURE: 
CHYO: 
CHH_1392(thiG)
CHV: 
CSPF: 
CSF_0427(thiG)
CCUN: 
CCUN_1774(thiG)
CLX: 
CLAN_0985(thiG)
ABU: 
Abu_0168(thiG)
ABT: 
ABL: 
ANT: 
ARC: 
ALP: 
SDL: 
SBA: 
SMUL: 
SMUL_3005(thiG)
SHAL: 
SULS: 
SULJ: 
NSA: 
NIS: 
NIS_0174(thiG)
SUN: 
SUN_0529(thiG)
SLH: 
NAM: 
NAMH_0083(thiG)
GSU: 
GSU0588(thiG)
GSK: 
GME: 
Gmet_2934(thiG)
GUR: 
GLO: 
GBM: 
Gbem_0653(thiG)
GEO: 
Geob_1587(thiG)
GEM: 
GEB: 
GPI: 
GAO: 
GSB: 
PCA: 
Pcar_0339(thiG-1) Pcar_0609(thiG-2)
PPD: 
PACE: 
PEF: 
DES: 
DEU: 
DVU: 
DVU2094(thiG)
DVL: 
DVM: 
DVG: 
DDE: 
DDS: 
DDN: 
DSA: 
DHY: 
DFI: 
DPG: 
DEF: 
DAS: 
DPI: 
BN4_10830(thiG)
DEJ: 
PPRF: 
DPRO_1178(thiG)
LIP: 
LI0504(thiG)
LIR: 
LAW_00519(thiG)
DBA: 
DOA: 
DRT: 
DPS: 
DAK: 
DPR: 
DSF: 
DTO: 
ADE: 
ACP: 
AFW: 
ANK: 
MXA: 
MXAN_3268(thiG)
MFU: 
MSD: 
MYM: 
CCX: 
SUR: 
AGE: 
CFUS: 
VIN: 
SCL: 
sce4242(thiG)
SCU: 
CCRO: 
SAMY: 
LLU: 
MRM: 
HOH: 
SAT: 
SFU: 
AMA: 
AM037(thiG)
AMF: 
AMF_028(thiG)
AMW: 
AMP: 
ACN: 
APH: 
APY: 
APD: 
APHA: 
ERU: 
Erum7630(thiG)
ERW: 
ERG: 
ECN: 
ECH: 
ECH_0206(thiG)
ECHA: 
ECHJ: 
ECHL: 
ECHS: 
ECHV: 
ECHW: 
ECHP: 
EMR: 
EHH: 
NSE: 
NRI: 
NRI_0458(thiG)
NHM: 
MLO: 
MLN: 
MAMO: 
MES: 
AAK: 
PHT: 
PLA: 
SME: 
SM_b20617(thiG)
SMK: 
SMQ: 
SMX: 
SMI: 
SMEG: 
SMEL: 
SMER: 
SMD: 
Smed_4171(thiG)
RHI: 
SFH: 
SFD: 
SIX: 
SAME: 
SINO: 
EAD: 
EAH: 
ESJ: 
ATU: 
Atu2566(thiG)
ARA: 
Arad_7393(thiG)
ATF: 
ATA: 
AVI: 
Avi_5920(thiG)
AGR: 
AGC: 
RET: 
REC: 
REL: 
REI: 
REP: 
RLT: 
RLB: 
RLU: 
RTR: 
RIR: 
RHL: 
RGA: 
RHN: 
RPHA: 
RHX: 
LCC: 
SHZ: 
BME: 
BMEL: 
BMI: 
BMZ: 
BMG: 
BMW: 
BMEE: 
BMF: 
BMB: 
BMC: 
BAA: 
BABO: 
BABR: 
BABT: 
BABB: 
BABU: 
BABS: 
BABC: 
BMS: 
BR0215(thiG)
BSI: 
BSF: 
BSUI: 
BSUP: 
BSUV: 
BSUC: 
BMT: 
BSZ: 
BSV: 
BSW: 
BSG: 
BOV: 
BOV_0206(thiG)
BCS: 
BSK: 
BOL: 
BCAR: 
BCAS: 
BMR: 
BMI_I218(thiG)
BPP: 
BPI_I216(thiG)
BPV: 
BCET: 
BCEE: 
BVL: 
OAN: 
OAH: 
OPS: 
OCH: 
BJA: 
blr6657(thiG)
BJU: 
BJP: 
BRA: 
BRADO5711(thiG)
BBT: 
BBta_6224(thiG)
BRS: 
S23_16540(thiG)
AOL: 
BRC: 
BRAD: 
BIC: 
BRO: 
RPA: 
RPA3575(thiG)
RPB: 
RPC: 
RPD: 
RPE: 
RPT: 
RPX: 
NWI: 
NHA: 
OCA: 
OCAR_7030(thiG)
OCG: 
OCO: 
BOS: 
BVV: 
BHE: 
BH04880(thiG)
BHN: 
BHS: 
BQU: 
BQ04080(thiG)
BQR: 
BBK: 
BTR: 
BT_0763(thiG)
BTX: 
BGR: 
Bgr_05690(thiG)
BCD: 
BAUS: 
BVN: 
BANC: 
BAPI: 
BART: 
BARA: 
BARW: 
XAU: 
AZC: 
AZC_3552(thiG)
SNO: 
MEX: 
MEA: 
MDI: 
METDI0582(thiG)
MCH: 
MRD: 
MET: 
MPO: 
MNO: 
MOR: 
MOC_0741(thiG)
META: 
MAQU: 
MPHY: 
MZA: 
MEE: 
BID: 
MSL: 
CHEL: 
CDQ: 
HDN: 
HDT: 
HMC: 
HNI: 
RVA: 
FIL: 
FIY: 
BVR: 
RHZ: 
MSC: 
BN69_2276(thiG)
MBRY: 
MTW: 
AUA: 
MCG: 
PSIN: 
HDI: 
HDIA_2729(thiG)
RBM: 
CCR: 
CC_1880(thiG)
CCS: 
CAK: 
CSE: 
CHQ: 
CMB: 
PZU: 
BSB: 
BRD: 
BNE: 
BRG: 
BRL: 
BVC: 
AEX: 
CBOT: 
SIL: 
SPO0047(thiG)
SIT: 
RMB: 
RHP: 
RDE: 
RD1_0749(thiG)
RLI: 
PDE: 
PAMI: 
PYE: 
PCON: 
PZH: 
PARO: 
DSH: 
Dshi_0912(thiG)
PSF: 
PSE_0908(thiG)
PGA: 
PGL: 
PGD: 
PHP: 
PPIC: 
OAT: 
OAR: 
LMD: 
CID: 
P73_0724(thiG)
CEH: 
CMAG: 
MALG: 
CON: 
PPHR: 
HAT: 
LAP: 
LAGG: 
LABR: 
DAA: 
YAN: 
SPSE: 
TPRO: 
PABY: 
THW: 
RMM: 
LVS: 
AHT: 
RBG: 
MMR: 
HNE: 
HNE_2246(thiG)
HBA: 
HBC: 
ZMO: 
ZMN: 
ZMM: 
ZMB: 
ZMI: 
ZMC: 
ZMR: 
NAR: 
NPP: 
NPN: 
NRE: 
SPHK: 
SPHP: 
SMAG: 
SMAZ: 
STER: 
SGI: 
SPHL: 
SPHQ: 
SWI: 
SPHM: 
STAX: 
SPHI: 
SSAN: 
SMY: 
SPAN: 
SKR: 
SPLM: 
SPLK: 
SPKC: 
SPHD: 
SPHC: 
SJP: 
SCH: 
SSY: 
SLG_16300(thiS_thiG)
SYB: 
SBD: 
SPMI: 
SPHB: 
SPHR: 
SINB: 
SPHT: 
SHYD: 
SYA: 
SCLO: 
CIJ: 
SPHG: 
SFLA: 
SPHY: 
BLAS: 
RDI: 
ELI: 
ELQ: 
ERY: 
EGN: 
EFV: 
AAY: 
WYH_02267(thiG)
AMX: 
AEP: 
ANH: 
ADO: 
CNA: 
CMAN: 
PNS: 
PORL: 
GOX: 
GOH: 
GAL: 
GBE: 
GBH: 
GBC: 
GBS: 
ACR: 
AMV: 
GDI: 
GDI1781(thiG)
GDJ: 
GXY: 
GXL: 
KNA: 
KEU: 
APT: 
APW: 
APF: 
APU: 
APG: 
APQ: 
APX: 
APZ: 
APK: 
ASZ: 
ASN_3761(thiG)
ASV: 
AACE: 
APER: 
APOM: 
ATO: 
ABG: 
KBA: 
RGI: 
ROS: 
NCH: 
RRU: 
RRF: 
RCE: 
RC1_3100(thiG)
RPM: 
MAG: 
MGY: 
MAGX: 
XM1_3523(thiG)
MAGN: 
AZL: 
ALI: 
ABS: 
ABQ: 
ABF: 
ATI: 
AHU: 
TMO: 
TMO_c0730(thiG)
TXI: 
THAC: 
MAGQ: 
HJO: 
NAO: 
NCB: 
PBR: 
MGM: 
PUB: 
PEL: 
APM: 
APB: 
AFE: 
AFR: 
AFE_0643(thiG)
ACU: 
ACZ: 
AFI: 
MAES: 
MFN: 
BSU: 
BSU11690(thiG)
BSR: 
I33_1303(thiG)
BSL: 
BSH: 
BSY: 
BSUT: 
BSUL: 
BSUS: 
BSS: 
BST: 
GYO_1474(thiG)
BSO: 
BSN: 
BSQ: 
BSX: 
C663_1197(thiG)
BSP: 
BLI: 
BL01588(thiG)
BLD: 
BLi01263(thiG)
BLH: 
BAY: 
BAQ: 
BYA: 
BAMP: 
BAML: 
BAMA: 
RBAU_1132(thiG)
BAMN: 
BASU_1109(thiG)
BAMB: 
BAMT: 
BAMY: 
BMP: 
BAO: 
BAMF_1243(thiG)
BAZ: 
BQL: 
LL3_01250(thiG)
BXH: 
BQY: 
MUS_1214(thiG)
BAMI: 
BAMC: 
BAMF: 
BAE: 
BATR: 
BVM: 
BHA: 
BAN: 
BA_0732(thiG)
BAR: 
GBAA_0732(thiG)
BAT: 
BAS0698(thiG)
BAH: 
BAI: 
BAA_0839(thiG)
BAX: 
BANT: 
BANR: 
BANS: 
BANH: 
BANV: 
DJ46_5212(thiG)
BCE: 
BC0749(thiG)
BCA: 
BCE_0802(thiG)
BCZ: 
BCR: 
BCB: 
BCU: 
BCG: 
BCQ: 
BCQ_0823(thiG)
BCX: 
BCA_0795(thiG)
BAL: 
BNC: 
BCF: 
BCER: 
BCK_04475(thiG)
BCEF: 
BCY: 
BTK: 
BTL: 
BALH_0669(thiG)
BTB: 
BTT: 
BTHR: 
BTHI: 
BTK_04320(thiG)
BTC: 
BTF: 
BTM: 
MC28_0012(thiG)
BTG: 
BTI: 
BTG_17475(thiG)
BTN: 
BTHT: 
BTHU: 
BTW: 
BF38_1999(thiG)
BTHY: 
BWE: 
BWW: 
bwei_4257(thiG)
BMYC: 
DJ92_3343(thiG)
BMYO: 
BG05_5169(thiG)
BTY: 
BCL: 
ABC1735(thiG)
BPU: 
BPUM: 
BPUS: 
BPF: 
BMQ: 
BMQ_0551(thiG)
BMD: 
BMD_0554(thiG)
BMH: 
BMEG: 
BG04_2843(thiG)
BCO: 
BJS: 
BACI: 
BIF: 
BLE: 
BMET: 
GST: 
BACW: 
BACP: 
BACB: 
BBY: 
BACO: 
BACY: 
BACL: 
BALM: 
BEO: 
BSM: 
BSJ: 
BON: 
BGY: 
BGLY_1282(thiG)
BFX: 
BGI: 
BWH: 
BXI: 
BHK: 
BKW: 
BBEV: 
BBEV_2242(thiG)
BALT: 
BACS: 
GKA: 
GTE: 
GTK: 
GTM: 
GLI: 
GTN: 
GTNG_0538(thiG)
GWC: 
GYC: 
GYA: 
GCT: 
GMC: 
GGH: 
GJF: 
GEA: 
GEL: 
GSE: 
GSR: 
GEJ: 
GTH: 
PTL: 
AFL: 
Aflv_2313(thiG)
AGN: 
ANM: 
AAMY: 
ANL: 
LGY: 
HHD: 
HMN: 
VIR: 
VHL: 
VIG: 
VIL: 
VPN: 
LAO: 
FPN: 
FAR: 
SJE: 
APAK: 
BSE: 
SEP: 
SE2060(thiG)
SER: 
SEPP: 
SEPS: 
DP17_1002(thiG)
SHA: 
SH0562(thiG)
SHH: 
SSP: 
SCA: 
SCA_2079(thiG)
SLG: 
SLN: 
SSD: 
SDT: 
SPSE_2077(thiG)
SWA: 
SPAS: 
STP1_1000(thiG)
SXY: 
SXL: 
SXO: 
SHU: 
SCAP: 
SSCH: 
SSCZ: 
SAGQ: 
SEQO: 
SSIF: 
SCV: 
SPET: 
SLZ: 
SCOH: 
SSCU: 
MCL: 
MCCL_0118(thiG)
MCAK: 
MACR: 
SHV: 
SBAC: 
ESI: 
EAN: 
Eab7_1157(thiG)
EXM: 
EXU: 
BBE: 
BLR: 
BFM: 
PJD: 
PPY: 
PPM: 
PPO: 
PPM_2605(thiG1)
PPOL: 
PPQ: 
PPOY: 
PMS: 
PMQ: 
PMW: 
PTA: 
PLV: 
PSAB: 
PDU: 
PBD: 
PGM: 
POD: 
PAEN: 
PAEQ: 
PSTE: 
PAEA: 
PAEE: 
PAEH: 
PBJ: 
PIH: 
PRI: 
PRIO_2353(thiG)
PPEO: 
PNP: 
POW: 
PBV: 
PXL: 
PYG: 
PSWU: 
PDH: 
PCX: 
PKB: 
TCO: 
ANX: 
ASOC: 
CB4_03609(thiG)
AAC: 
AAD: 
TC41_2773(thiG)
BTS: 
KYR: 
TUM: 
TAB: 
PANA: 
JEO: 
KUR: 
SPSY: 
SPOR: 
SPOP: 
SURE: 
RST: 
NTR: 
LFB: 
LBH: 
LBN: 
LPAR: 
LPD: 
PACI: 
LME: 
LMM: 
LMK: 
LKI: 
LKI_04020(thiG)
LEC: 
WJO: 
WPA: 
ACG: 
CAC: 
CA_C2922(thiG)
CAE: 
SMB_G2958(thiG)
CAY: 
CEA_G2929(thiG)
CPE: 
CPF: 
CPF_1854(thiG)
CPR: 
CPR_1571(thiG)
CTC: 
CTC_01749(thiG)
CTET: 
CNO: 
CBN: 
CBE: 
CBZ: 
Cbs_1519(thiG)
CBEI: 
CKL: 
CKL_1637(thiG)
CKR: 
CCB: 
CLS: 
CLB: 
CSR: 
CPAS: 
CPAT: 
CPAE: 
CSB: 
CLT: 
CLD: 
CACE: 
CCK: 
CBUT: 
CTYK: 
CEU: 
CFM: 
AMT: 
CTH: 
CTX: 
CCL: 
CCEL: 
EHA: 
RAL: 
RUM: 
CLO: 
HSC: 
HVS_07270(thiG)
RIM: 
COO: 
CCT: 
ROB: 
BYL: 
RTO: 
BHAN: 
BPRL: 
HSD: 
SD1D_1430(thiG)
CPRO: 
ERE: 
ERT: 
ERA: 
CDF: 
PDC: 
CDC: 
CDL: 
PDF: 
EAC: 
DRM: 
DAE: 
DCA: 
DRU: 
DGI: 
PTH: 
PTH_0640(ThiG)
SGY: 
DAI: 
HMO: 
HM1_2031(thiG)
EEL: 
ELM: 
EHL: 
AWO: 
TMR: 
SAY: 
TPY_3616(thiG)
SAP: 
EUU: 
TKI: 
CHY: 
CHY_1262(thiG)
MTA: 
Moth_1663(thiG)
TPZ: 
CSC: 
ATE: 
COB: 
CHD: 
COW: 
CKI: 
CKN: 
CLC: 
NTH: 
AAR: 
HHL: 
FMA: 
APR: 
CAD: 
VPR: 
MED: 
SSG: 
SRI: 
MHG: 
PUF: 
PFT: 
AIN: 
Acin_2103(thiG)
LPIL: 
MTU: 
Rv0417(thiG)
MTV: 
MTC: 
MT0430(thiG)
MRA: 
MRA_0423(thiG)
MTF: 
MTB: 
MTK: 
MTZ: 
MTG: 
MTI: 
MTE: 
MTUR: 
CFBS_0433(thiG)
MTL: 
MTO: 
MTD: 
UDA_0417(thiG)
MTN: 
MTJ: 
MTUB: 
MTUC: 
MTUE: 
MTX: 
MTUH: 
MTUL: 
MTUT: 
MTUU: 
MTQ: 
MBO: 
MBB: 
BCG_0456(thiG)
MBT: 
JTY_0426(thiG)
MBM: 
MBK: 
MBX: 
MBZ: 
MAF: 
MAF_04190(thiG)
MCE: 
MCQ: 
MCV: 
MCX: 
MCZ: 
MMIC: 
MLE: 
ML0297(thiG)
MLB: 
MLBr00297(thiG)
MPA: 
MAP_3900(thiG)
MAO: 
MAVI: 
MAVU: 
MAV: 
MAV_4744(thiG)
MAVD: 
MAVR: 
MAVA: 
MIT: 
MIA: 
MIE: 
MIR: 
MID: 
MYO: 
MCHI: 
MMAL: 
MSM: 
MSG: 
MSB: 
MSN: 
MSH: 
MSA: 
MUL: 
MUL_2803(thiG)
MVA: 
MGI: 
MSP: 
MAB: 
MABB: 
MMV: 
MAY: 
MABO: 
MABL: 
MAZ: 
MAK: 
MYS: 
MYC: 
MCHE: 
MIZ: 
MSTE: 
MMC: 
MKM: 
MJL: 
MJD: 
MMI: 
MMAR_0720(thiG)
MMAE: 
MRH: 
MMM: 
W7S_23390(thiG)
MCB: 
MLI: 
MKN: 
MKS: 
MKI: 
MNE: 
MYV: 
MYE: 
MGO: 
MFT: 
MHAD: 
MPHL: 
MVQ: 
MYVA_0551(thiG)
MYN: 
MDX: 
ASD: 
AS9A_0539(thiG)
CGL: 
NCgl1964(thiG)
CGB: 
cg2239(thiG)
CGU: 
WA5_1964(ThiG)
CGT: 
CGS: 
CGG: 
CGM: 
cgp_2239(thiG)
CGJ: 
CGQ: 
CGX: 
CEF: 
CDI: 
DIP0033(thiG)
CDP: 
CDH: 
CDT: 
CDE: 
CDR: 
CDA: 
CDZ: 
CDB: 
CDS: 
CDD: 
CDW: 
CDV: 
CDIP: 
CJK: 
jk0850(thiG)
CUR: 
CUA: 
CAR: 
CKP: 
CRD: 
CRES_0948(thiG)
CUL: 
CUC: 
CUE: 
CUN: 
CUS: 
CUQ: 
CUZ: 
CUJ: 
CVA: 
CVAR_1108(thiG)
CHN: 
CCN: 
CTER: 
CMD: 
CAZ: 
CFN: 
CCG: 
CVT: 
CGY: 
CII: 
CUV: 
COA: 
DR71_733(thiG)
CHM: 
CSX: 
CMQ: 
CEI: 
CTED: 
CLW: 
CDX: 
CSP: 
WM42_2375(thiG)
CSTA: 
CCJZ: 
CFK: 
CPHO: 
CFC: 
CGV: 
CSTR: 
CAQU: 
CSPH: 
CAMG: 
BFV: 
NFA: 
NFA_53370(thiG)
NFR: 
NCY: 
NBR: 
NNO: 
NSL: 
NSR: 
NTP: 
RHA: 
RER: 
RER_14820(thiG)
REY: 
O5Y_07020(thiG)
REB: 
ROP: 
ROP_19030(thiG) ROP_33900(thiG)
ROA: 
REQ: 
REQ_39030(thiG)
RPY: 
RHB: 
RAV: 
RFA: 
RHW: 
RHS: 
RRZ: 
RHU: 
RQI: 
GBR: 
GPO: 
GOR: 
GOQ: 
GOC: 
TPR: 
TSM: 
SRT: 
DTM: 
CBQ: 
SCO: 
SCO2109(thiG)
SMA: 
SGR: 
SGB: 
SCB: 
SSX: 
SVL: 
SCT: 
SCAT_1231(thiG)
SCY: 
SFA: 
SBH: 
SBI_07853(thiG)
SHY: 
SHO: 
SVE: 
SDV: 
SALB: 
SALS: 
STRP: 
F750_1974(thiG)
SFI: 
SCI: 
SRC: 
SALU: 
SALL: 
SAZ_14290(thiG)
SLV: 
SGU: 
SVT: 
STRE: 
SCW: 
SLD: 
SXI: 
STRM: 
STRC: 
SAMB: 
SPRI: 
SCZ: 
SCX: 
SRW: 
STRF: 
SLE: 
sle_50290(sle_50290)
SRN: 
SPAV: 
SLC: 
STRT: 
SCLF: 
SGS: 
STSI: 
SLS: 
SNR: 
SPLU: 
STRD: 
SNW: 
SAUO: 
SSIA: 
SVU: 
SPUN: 
SGV: 
SMAL: 
SLAU: 
SALF: 
SALJ: 
SLX: 
KSK: 
KSE_21500(thiG)
KAB: 
KAU: 
ART: 
ARR: 
ARM: 
ARI: 
ARL: 
ARE: 
AAQ: 
ARH: 
ARY: 
ARW: 
ARZ: 
ARU: 
ARQ: 
ARN: 
ARX: 
AAU: 
ACH: 
APN: 
PSUL: 
AAI: 
GAR: 
RSA: 
KRH: 
KRH_04400(thiG)
MLU: 
RMU: 
RDN: 
RAJ: 
SATK: 
BFA: 
BRZ: 
LMOI: 
XCE: 
IVA: 
IDO: 
I598_1543(thiG)
CET: 
CCEU: 
CFL: 
ICA: 
ARS: 
BLY: 
BLIN: 
DCO: 
PAC: 
PAK: 
PAV: 
PAX: 
PAZ: 
PAW: 
PAD: 
PCN: 
PACC: 
PACH: 
PACN: 
CACN: 
PFR: 
PFRE: 
PRL: 
PBO: 
AACI: 
MPH: 
MLP_41550(thiG)
NCA: 
NDK: 
I601_2049(thiG)
KFL: 
PSIM: 
TFU: 
NDA: 
NAL: 
B005_0077(thiG)
NGV: 
TCU: 
SRO: 
NOA: 
FRA: 
FRE: 
FRI: 
FAL: 
FRAAL5080(thiG)
FSY: 
ACE: 
NML: 
GOB: 
BSD: 
SEN: 
SACE_0508(thiG)
SVI: 
AMD: 
AMED_8576(thiG)
AMN: 
AMM: 
AMES_8445(thiG)
AMZ: 
B737_8446(thiG)
AOI: 
AORI_1896(thiG) AORI_7362(thiG)
AJA: 
AMQ: 
AMYC: 
AMYB: 
PDX: 
PSEA: 
PSEE: 
PSEH: 
PSEQ: 
PECQ: 
PHH: 
AMI: 
APRE: 
SESP: 
BN6_04550(thiG)
KAL: 
KPHY: 
LED: 
AHM: 
ACTI: 
ACAD: 
AHG: 
ACTA: 
ALL: 
PMAD: 
STP: 
SAQ: 
MAU: 
MIL: 
VMA: 
AMS: 
AMIS_6410(thiG)
ASE: 
ACPL_820(thiG)
ACTN: 
AFS: 
AFR_04705(thiG)
PLK: 
CAI: 
SNA: 
BLO: 
BL1055(thiG)
BLJ: 
BLD_0807(thiG)
BLN: 
BLON: 
BLF: 
BLL: 
BLJ_0645(thiG)
BLB: 
BLM: 
BLK: 
BLG: 
BLZ: 
BLX: 
BAD: 
BAD_0089(thiG)
BADL: 
BADO: 
BDE: 
BDP_0147(thiG)
BDN: 
BBI: 
BBIF_1713(thiG)
BBP: 
BBPR_1771(thiG)
BBF: 
BBB_1770(thiG)
BBV: 
BBRU: 
Bbr_0694(thiG)
BBRE: 
BBRV: 
BBRJ: 
BBRC: 
BBRN: 
BBRS: 
BS27_0698(thiG)
BBRD: 
BTP: 
D805_0146(thiG)
BKA: 
BKS: 
BANG: 
BCAT: 
BPSC: 
BSCA: 
GVA: 
GVG: 
GVH: 
TBI: 
AEY: 
RXY: 
RRD: 
CWO: 
AFO: 
ELE: 
CGO: 
SYN: 
slr0633(thiG)
SYZ: 
SYY: 
SYT: 
SYS: 
SYQ: 
SYJ: 
SYW: 
SYNW0054(thiG)
SYC: 
syc0947_c(thiG)
SYF: 
SYD: 
SYE: 
SYG: 
SYR: 
SYX: 
SYP: 
SYNPCC7002_A1826(thiO_thiG)
CYA: 
CYA_1056(thiG)
CYB: 
CYB_2395(thiG)
SYNE: 
SYNP: 
SYNK: 
SYNR: 
SYND: 
SYU: 
SYH: 
SYNW: 
SLW: 
TEL: 
tll0065(thiG)
THN: 
CGC: 
CYI: 
DSL: 
CMP: 
LEP: 
LEN: 
LET: 
LBO: 
HHG: 
XM38_049620(thiO_thiG)
PSEU: 
PMA: 
Pro_1824(thiG)
PMM: 
PMM1664(thiG)
PMT: 
PMN: 
PMI: 
PMB: 
PMC: 
PMF: 
PMG: 
PMH: 
PMJ: 
PME: 
PRC: 
PRM: 
AMR: 
AM1_3599(thiG)
MAR: 
MAE_14750(thiG)
MPK: 
CAN: 
CSN: 
CYL: 
HAO: 
CYU: 
CWA: 
GLP: 
GEN: 
GEE: 
CHON: 
CYT: 
cce_0307(thiOG)
CYP: 
CYC: 
CYN: 
CYH: 
CYJ: 
TER: 
MIC: 
ARP: 
GEI: 
OAC: 
ONI: 
MPRO: 
CEP: 
GVI: 
gvip247(thiG)
GLJ: 
GKIL_1507(thiG)
ANA: 
all3519(thiG)
NPU: 
NOS: 
NOP: 
NON: 
NFL: 
NOE: 
AVA: 
NAZ: 
ANB: 
ACY: 
AWA: 
CSG: 
CALO: 
CALT: 
CALH: 
RIV: 
FIS: 
NCN: 
CTHE: 
PLP: 
SCS: 
STAN: 
CEO: 
ETSB_1172(thiOG)
TRO: 
trd_0399(thiG)
STI: 
CAP: 
DRA: 
DR_A0172(thiG)
DGE: 
DDR: 
DMR: 
DPT: 
DPD: 
DCH: 
DAB: 
TTH: 
TT_C0317(thiG)
TTJ: 
TTHA0676(thiG)
TTS: 
TTL: 
TSC: 
THC: 
TOS: 
TAQ: 
TBC: 
MRB: 
MRE: 
MSV: 
MHD: 
CCZ: 
OBT: 
CAA: 
AMU: 
AGL: 
XII: 
AMD24_00594(thiG_1) AMD24_00595(thiG_2)
MIN: 
Minf_2404(thiG)
RBA: 
RB4651(thiG)
PSL: 
PIR: 
PLM: 
PBS: 
PLS: 
PLH: 
FMR: 
TTF: 
GES: 
IPA: 
SACI: 
PBOR: 
PHM: 
PBU: 
PBAS: 
VBL: 
TAZ: 
STA: 
STQ: 
LAJ: 
TPX: 
ABA: 
ACA: 
ACP_0534(thiG)
ACM: 
GMA: 
TSA: 
TRS: 
SUS: 
CTM: 
ABAC: 
ETI: 
RSTT_348(thiG)
RSD: 
FNU: 
FN1754(thiG)
FNC: 
FNT: 
FUS: 
FNE: 
FHW: 
FPD: 
FVA: 
IPO: 
LOT: 
LEQ: 
FSU: 
FSC: 
FSU_0172(thiG)
BTH: 
BT_0651(thiG)
BTHO: 
BFR: 
BFS: 
BFG: 
BFB: 
BVU: 
BHL: 
BSA: 
BXY: 
BDO: 
BDH: 
BOA: 
BCAC: 
BCAE: 
PGI: 
PG_2108(thiG)
PGN: 
PGT: 
PAH: 
PARY: 
BVS: 
OSP: 
APS: 
PRU: 
PRU_0401(thiG)
ASX: 
SRU: 
SRU_1235(thiG)
SRM: 
SRM_01426(thiG)
RMR: 
RMG: 
RBAR: 
CPI: 
NKO: 
FLN: 
SGN: 
SGRA_1455(thiG)
PHE: 
PEP: 
PCM: 
PSTY: 
PGS: 
PSN: 
SHG: 
SHT: 
SPHN: 
SCN: 
EVI: 
CHU: 
CHU_0243(thiG)
DFE: 
SLI: 
HSW: 
HYG: 
PKO: 
RTI: 
FLM: 
MY04_2792(thiG)
FBT: 
FJO: 
FJG: 
FPS: 
FP0432(thiG)
FPC: 
FPY: 
FPO: 
FPQ: 
FPV: 
FPW: 
FPK: 
FPSZ: 
FCO: 
FGL: 
FCM: 
ZPR: 
RAG: 
RAT: 
MARM: 
CAO: 
CLY: 
CLH: 
CBAL: 
CBAT: 
KDI: 
LAN: 
ZGA: 
ORH: 
ORI: 
PRN: 
POLA: 
POA: 
EAO: 
EMN: 
EEN: 
ELB: 
EMG: 
EGO: 
EGM: 
MYR: 
MPW: 
MOD: 
MYZ: 
CHZ: 
CHSO_4713(thiG)
CGN: 
CIH: 
CHH: 
CIO: 
CHRY: 
CPIP: 
TDI: 
TJE: 
TMAR: 
WFU: 
SEON: 
OLL: 
FEK: 
TAJ: 
FBU: 
FTE: 
FLU: 
ISE: 
CTE: 
CT0698(thiG)
CPC: 
CLZ: 
CCH: 
CPH: 
CPB: 
CLI: 
PVI: 
PLT: 
PPH: 
CTS: 
AAE: 
aq_2178(thiG)
HYA: 
HHO: 
HYS: 
HTH: 
HTH_1564(thiG)
HTE: 
TAL: 
TRD: 
SUL: 
SAF: 
PMX: 
MPZ: 
MARN: 
DIN: 
DDF: 
DAP: 
CNI: 
FSI: 
DTH: 
DTU: 
Dtur_1657(thiG)
TYE: 
NDE: 
NIDE3060(thiG)
NMV: 
NIO: 
NJA: 
NSJP_0049(thiG)
LFC: 
LFE_0106(thiG)
LFI: 
LFP: 
LEG: 
MOX: 
DAMO_2565(thiG)
MIB: 
TAR: 
MAX: 
MEAR: 
MARC: 
CSU: 
 » show all
Taxonomy
Reference
1  [PMID:14567704]
  Authors
Park JH, Dorrestein PC, Zhai H, Kinsland C, McLafferty FW, Begley TP
  Title
Biosynthesis of the thiazole moiety of thiamin pyrophosphate (vitamin B1).
  Journal
Biochemistry. 42 (2003) 12430-8.
  Sequence
[bsu:BSU11690]
Reference
2  [PMID:15489164]
  Authors
Dorrestein PC, Zhai H, McLafferty FW, Begley TP
  Title
The biosynthesis of the thiazole phosphate moiety of thiamin: the sulfur transfer mediated by the sulfur carrier protein ThiS.
  Journal
Chem. Biol. 11 (2004) 1373-81.
  Sequence
[bsu:BSU11690]
Reference
3  [PMID:15012138]
  Authors
Dorrestein PC, Zhai H, Taylor SV, McLafferty FW, Begley TP
  Title
The biosynthesis of the thiazole phosphate moiety of thiamin (vitamin B1): the early steps catalyzed by thiazole synthase.
  Journal
J. Am. Chem. Soc. 126 (2004) 3091-6.
  Sequence
[bsu:BSU11690]
Reference
4  [PMID:15362849]
  Authors
Settembre EC, Dorrestein PC, Zhai H, Chatterjee A, McLafferty FW, Begley TP, Ealick SE
  Title
Thiamin biosynthesis in Bacillus subtilis: structure of the thiazole synthase/sulfur carrier protein complex.
  Journal
Biochemistry. 43 (2004) 11647-57.
  Sequence
[bsu:BSU11690]
Reference
5  [PMID:19216519]
  Authors
Hazra A, Chatterjee A, Begley TP
  Title
Biosynthesis of the thiamin thiazole in Bacillus subtilis: identification of the  product of the thiazole synthase-catalyzed reaction.
  Journal
J. Am. Chem. Soc. 131 (2009) 3225-9.
  Sequence
[bsu:BSU11690]
Reference
6  [PMID:21534620]
  Authors
Hazra AB, Han Y, Chatterjee A, Zhang Y, Lai RY, Ealick SE, Begley TP
  Title
A missing enzyme in thiamin thiazole biosynthesis: identification of TenI as a thiazole tautomerase.
  Journal
J. Am. Chem. Soc. 133 (2011) 9311-9.
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 
IUBMB Enzyme Nomenclature: 
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 
BRENDA, the Enzyme Database: 

DBGET integrated database retrieval system