KEGG   ENZYME: 3.1.1.97Help
Entry
EC 3.1.1.97                 Enzyme                                 

Name
methylated diphthine methylhydrolase;
Dph7;
diphthine methylesterase (incorrect)
Class
Hydrolases;
Acting on ester bonds;
Carboxylic-ester hydrolases
BRITE hierarchy
Sysname
diphthine methyl ester acylhydrolase
Reaction(IUBMB)
diphthine methyl ester-[translation elongation factor 2] + H2O = diphthine-[translation elongation factor 2] + methanol [RN:R11166]
Reaction(KEGG)
Substrate
diphthine methyl ester-[translation elongation factor 2] [CPD:C21151];
H2O [CPD:C00001]
Product
diphthine-[translation elongation factor 2] [CPD:C01573];
methanol [CPD:C00132]
Comment
The protein is only present in eukaryotes.
History
EC 3.1.1.97 created 2014, modified 2015
Orthology
K17868  diphthine methyl ester acylhydrolase
Genes
HSA: 92715(DPH7)
PTR: 737266(DPH7)
PPS: 100978692(DPH7)
GGO: 101149777(DPH7)
PON: 100446492(DPH7)
NLE: 100583472(DPH7)
MCC: 703764(DPH7)
MCF: 102127937(DPH7)
CSAB: 103239547(DPH7)
RRO: 104669610(DPH7)
RBB: 108542923(DPH7)
CJC: 100389363(DPH7)
SBQ: 101027412(DPH7)
MMU: 67228(Dph7)
CGE: 100753959(Dph7)
NGI: 103732580(Dph7)
HGL: 101704094(Dph7)
CCAN: 109688967(Dph7)
OCU: 100349116(DPH7)
TUP: 102499994(DPH7)
CFA: 100688792(DPH7)
AML: 100467613(DPH7)
UMR: 103675261(DPH7)
ORO: 101378335(DPH7)
FCA: 101086607(DPH7)
PTG: 102953924(DPH7)
AJU: 106989047(DPH7)
BTA: 101907584(DPH7)
BOM: 102271960(DPH7)
BIU: 109566642(DPH7)
PHD: 102329201(DPH7)
CHX: 102189967(DPH7)
OAS: 101102470(DPH7)
SSC: 110258068(DPH7)
CFR: 102520793(DPH7)
CDK: 105102099(DPH7)
BACU: 103005553(DPH7)
LVE: 103074231(DPH7)
OOR: 101272659(DPH7)
ECB: 100147491(DPH7)
EPZ: 103554176(DPH7)
EAI: 106822758(DPH7)
MYB: 102244585(DPH7)
MYD: 102755998(DPH7)
HAI: 109382033(DPH7)
RSS: 109460911(DPH7)
PALE: 102898457(DPH7)
LAV: 104845443(DPH7)
TMU: 101352435
MDO: 100023579(DPH7)
SHR: 100931628(DPH7)
OAA: 100090670(DPH7)
GGA: 417262(DPH7)
MGP: 100548922(DPH7)
CJO: 107321592(DPH7)
APLA: 101796261(DPH7)
ACYG: 106037132(DPH7)
TGU: 100220501(DPH7)
GFR: 102042138(DPH7)
FAB: 101815027(DPH7)
PHI: 102112191(DPH7)
PMAJ: 107212161(DPH7)
CCW: 104688433(DPH7)
FPG: 101920856(DPH7)
FCH: 102059755(DPH7)
CLV: 102097003(DPH7)
EGZ: 104124007(DPH7)
AAM: 106493017(DPH7)
ASN: 102380088(DPH7)
AMJ: 102565369(DPH7)
PSS: 102462250(DPH7)
CMY: 102942414(DPH7)
CPIC: 101949397(DPH7)
ACS: 100566528(dph7)
PVT: 110082973(DPH7)
PBI: 103065855(DPH7)
GJA: 107120417(DPH7)
XLA: 108698147(dph7.L)
XTR: 100485354(dph7)
NPR: 108789365(DPH7)
DRE: 564032(dph7)
SANH: 107672791
SGH: 107592312(dph7)
IPU: 108255737(dph7)
AMEX: 103040961(dph7)
TRU: 101079775(dph7)
LCO: 104934256(dph7)
MZE: 101469277(dph7)
OLA: 101168963(dph7)
XMA: 102229153(dph7)
PRET: 103469581(dph7)
NFU: 107393464(dph7)
CSEM: 103397568(dph7)
LCF: 108878159(dph7)
HCQ: 109510540(dph7)
BPEC: 110163391(dph7)
SASA: 106585211(dph7)
ELS: 105023327(dph7)
SFM: 108937974(dph7)
LCM: 102362133(DPH7)
CMK: 103183079(dph7)
CIN: 100183867
APLC: 110980862
SKO: 102803537
DSI: Dsimw501_GD27297(Dsim_GD27297)
AAG: 5566955
AME: 100577136
BIM: 105681216
BTER: 105666476
SOC: 105195000
AEC: 105149395
ACEP: 105626874
PBAR: 105426362
HST: 105184454
CFO: 105256866
LHU: 105678964
PGC: 109854408
NVI: 100678092
TCA: 660500
DPA: 109538232
NVL: 108558518
BMOR: 101746549
PRAP: 110994737
PXY: 105393525
API: 103310596
DNX: 107166051
ZNE: 110830286
FCD: 110849456
CEL: CELE_Y43F4B.9(Y43F4B.9)
CBR: CBG24288
BMY: Bm1_23925
TSP: Tsp_02631
CRG: 105341014
MYI: 110467030
OBI: 106877490
LAK: 106174995
SHX: MS3_05907
EPA: 110238107
ADF: 107339121
HMG: 101234634
AQU: 100634422
ATH: AT5G63010
CRB: 17876553
BRP: 103873727
BOE: 106328084
THJ: 104818503
CPAP: 110825440
CIT: 102627551
TCC: 18603935
GRA: 105800017
DZI: 111291221
EGR: 104456253
VRA: 106753509
VAR: 108340277
CAM: 101505084
ADU: 107496196
LJA: Lj2g3v3315590.1(Lj2g3v3315590.1)
LANG: 109342124
FVE: 101306818
PPER: 18777231
PMUM: 103343108
PAVI: 110766918
PXB: 103952992
ZJU: 107418374
CSV: 101207084
CMO: 103493910
MCHA: 111007485
CMAX: 111497846
CMOS: 111435275
CPEP: 111793690
RCU: 8288981
JCU: 105640358
HBR: 110668177
JRE: 109003873
VVI: 100265599
SOT: 102597088
CANN: 107847582
NTA: 107772927
NSY: 104211786
NTO: 104098870
INI: 109177180
SIND: 105162898
OEU: 111409600
HAN: 110879797
LSV: 111911806
DCR: 108223651
BVG: 104894297
NNU: 104606171
OSA: 4336350
DOSA: Os04t0507900-01(Os04g0507900)
OBR: 102699951
BDI: 100836424
ATS: 109735763(LOC109735763)
SBI: 8064451
ZMA: 100276398(cl4958_1(49))
SITA: 101762918
PDA: 103723134
EGU: 105058804
MUS: 104000122
DCT: 110104990
AOF: 109845310
ATR: 18445487
PPP: 112286764
MNG: MNEG_9179
APRO: F751_0833
SCE: YBR246W(RRT2)
ERC: Ecym_2255
NCS: NCAS_0H01190(NCAS0H01190)
NDI: NDAI_0F02100(NDAI0F02100)
TPF: TPHA_0J02070(TPHA0J02070)
TBL: TBLA_0A01810(TBLA0A01810)
TDL: TDEL_0B03920(TDEL0B03920)
KAF: KAFR_0G03590(KAFR0G03590)
CAL: CAALFM_C207920WA(CaO19.2191)
CAUR: QG37_05038
SLB: AWJ20_4414(RRT2)
NCR: NCU02388
NTE: NEUTE1DRAFT67323(NEUTE1DRAFT_67323)
MAW: MAC_04719
MAJ: MAA_04507
CMT: CCM_01239
MBE: MBM_06750
ANI: AN3018.2
ANG: ANI_1_1544144(An16g02200)
CIM: CIMG_12005(CIMG07687)
PBL: PAAG_12547(PAAG_08364)
ABE: ARB_04681
TVE: TRV_03123
PTE: PTT_12019
SPO: SPCC18.15
CNE: CNA05490
CNB: CNBA5320
ABP: AGABI1DRAFT117353(AGABI1DRAFT_117353)
ABV: AGABI2DRAFT182312(AGABI2DRAFT_182312)
MGL: MGL_2477
DDI: DDB_G0270178(wdr85)
DFA: DFA_05637(wdr85)
PCB: PCHAS_010720(PC000327.02.0)
CPV: cgd6_5020
SMIN: v1.2.036819.t2(symbB.v1.2.036819.t2)
SPAR: SPRG_01712
 » show all
Taxonomy
Reference
1  [PMID:24739148]
  Authors
Lin Z, Su X, Chen W, Ci B, Zhang S, Lin H
  Title
Dph7 catalyzes a previously unknown demethylation step in diphthamide biosynthesis.
  Journal
J. Am. Chem. Soc. 136 (2014) 6179-82.
  Sequence
[sce:YBR246W]
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 3.1.1.97
IUBMB Enzyme Nomenclature: 3.1.1.97
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 3.1.1.97
BRENDA, the Enzyme Database: 3.1.1.97

DBGET integrated database retrieval system