KEGG   ENZYME: 3.1.3.27Help
Entry
EC 3.1.3.27                 Enzyme                                 

Name
phosphatidylglycerophosphatase;
phosphatidylglycerol phosphate phosphatase;
phosphatidylglycerol phosphatase;
PGP phosphatase
Class
Hydrolases;
Acting on ester bonds;
Phosphoric-monoester hydrolases
BRITE hierarchy
Sysname
phosphatidylglycerophosphate phosphohydrolase
Reaction(IUBMB)
phosphatidylglycerophosphate + H2O = phosphatidylglycerol + phosphate [RN:R02029]
Reaction(KEGG)
Substrate
phosphatidylglycerophosphate [CPD:C03892];
H2O [CPD:C00001]
Product
phosphatidylglycerol [CPD:C00344];
phosphate [CPD:C00009]
History
EC 3.1.3.27 created 1972
Pathway
Glycerophospholipid metabolism
Metabolic pathways
Orthology
K01095  
phosphatidylglycerophosphatase A
K01096  
phosphatidylglycerophosphatase B
Genes
ECO: 
b0418(pgpA) b1278(pgpB)
ECJ: 
Y75_p0406(pgpA) Y75_p1253(pgpB)
ECD: 
EBW: 
BWG_0300(pgpA) BWG_1109(pgpB)
ECOK: 
ECE: 
Z0520(pgpA) Z2529(pgpB)
ECS: 
ECF: 
ETW: 
ECSP_0485(pgpA) ECSP_1798(pgpB)
ELX: 
EOJ: 
EOI: 
EOH: 
ECG: 
EOK: 
ELR: 
ECC: 
c0529(pgpA) c1747(pgpB)
ECP: 
ECI: 
ECV: 
ECX: 
ECW: 
ECM: 
ECY: 
ECR: 
ECQ: 
ECK: 
ECT: 
EOC: 
CE10_0385(pgpA) CE10_1520(pgpB)
EUM: 
ECZ: 
ELO: 
ELN: 
ELH: 
ESE: 
ESO: 
ESM: 
ESL: 
ECL: 
EBR: 
ECB_00366(pgpA) ECB_01255(pgpB)
EBD: 
EKO: 
EKF: 
EAB: 
EDH: 
EDJ: 
EIH: 
ENA: 
ELU: 
EUN: 
ELW: 
ECW_m0487(pgpA) ECW_m1372(pgpB)
ELL: 
WFL_02410(pgpA) WFL_06685(pgpB)
ELC: 
i14_0510(pgpA) i14_1577(pgpB)
ELD: 
i02_0510(pgpA) i02_1577(pgpB)
ELP: 
EBL: 
ECD_00366(pgpA) ECD_01255(pgpB)
EBE: 
B21_00370(pgpA) B21_01266(pgpB)
ELF: 
LF82_1633(pgpA) LF82_1634(pgpB)
ECOA: 
ECOL: 
ECOI: 
ECOJ: 
ECOO: 
EFE: 
EFER_1676(pgpB) EFER_2607(pgpA)
STY: 
STT: 
t1623(pgpB) t2443
SEX: 
SENT: 
STM: 
STM0420(pgpA) STM1710(pgpB)
SEO: 
SEV: 
SEY: 
SEM: 
SEJ: 
SEB: 
SEF: 
SETU: 
SETC: 
SEEN: 
SENR: 
SEND: 
SPT: 
SPA1166(pgpB) SPA2303(pgpA)
SEK: 
SPQ: 
SEI: 
SPC_0432(pgpA) SPC_2021(pgpB)
SEC: 
SC0461(pgpA) SC1705(pgpB)
SEH: 
SHB: 
SENH: 
SEEH: 
SEE: 
SENN: 
SEW: 
SEA: 
SENS: 
SED: 
SEG: 
SG0431(pgpA) SG1404(pgpB)
SEL: 
SPUL_1521(pgpB) SPUL_2547(pgpA)
SEGA: 
SET: 
SEN0402(pgpA) SEN1323(pgpB)
SENJ: 
SEEC: 
SEEB: 
SEEP: 
SENB: 
BN855_17620(SBOV17281) BN855_4170(SBOV03731)
SENE: 
SES: 
SBG: 
SBZ: 
YPE: 
YPO2223(pgpB) YPO3179(pgpA)
YPK: 
y1004(pgpA) y2065(pgpB)
YPA: 
YPN: 
YPM: 
YP_0752(pgpA) YP_2022(pgpB5)
YPP: 
YPG: 
YPZ: 
YPZ3_1630(pgpB) YPZ3_2797(pgpA)
YPT: 
YPD: 
YPD4_1954(pgpB) YPD4_2787(pgpA)
YPX: 
YPD8_1344(pgpB) YPD8_2777(pgpA)
YPH: 
YPC_1853(pgpB) YPC_3465(pgpA)
YPS: 
YPTB0938(pgpA) YPTB2145(pgpB)
YPI: 
YPY: 
YPB: 
YEN: 
YE1966(pgpB) YE3157(pgpA)
YEP: 
YEY: 
YSI: 
SFL: 
SF0355(pgpA) SF1282(pgpB)
SFX: 
S0363(pgpA) S1365(pgpB)
SFV: 
SFV_0383(pgpA) SFV_1291(pgpB)
SFE: 
SFxv_0395(pgpA) SFxv_1453(pgpB)
SSN: 
SSON_0395(pgpA) SSON_1862(pgpB)
SSJ: 
SBO: 
SBO_0312(pgpA) SBO_1786(pgpB)
SBC: 
SDY: 
SDY_0316(pgpA) SDY_1354(pgpB)
SDZ: 
ECA: 
ECA1130(pgpA) ECA1944(pgpB)
PCT: 
PCC: 
PWA: 
PEC: 
ETA: 
ETA_16180(pgpB) ETA_25280(pgpA)
EPY: 
EpC_16860(pgpB) EpC_26430(pgpA)
EPR: 
EAM: 
EAMY_0963(pgpA) EAMY_1903(pgpB3)
EAY: 
EAM_0972(pgpA) EAM_1864(pgpB)
EBI: 
EbC_09880(pgpA) EbC_23610(pgpB)
ERJ: 
PLU: 
plu3895(pgpA)
PAY: 
WBR: 
WGLp466(pgpA)
WGL: 
SGL: 
SOD: 
Sant_3019(pgpA)
ENT: 
ENC: 
ENO: 
ECLO: 
EEC: 
ENL: 
ESC: 
EAS: 
EAE: 
EAR: 
ENR: 
ESA: 
CSK: 
ES15_1803(pgpB) ES15_2967(pgpA)
CSZ: 
CSI: 
CTU: 
CTU_23430(pgpB)
KPN: 
KPN_00370(pgpA) KPN_01274(pgpB)
KPU: 
KP1_1236(pgpA) KP1_2317(pgpB)
KPM: 
KPP: 
KPE: 
KPK_3160(pgpB) KPK_4314(pgpA)
KPO: 
KPR: 
KPR_2326(pgpB) KPR_4351(pgpA)
KPJ: 
KPI: 
KVA: 
KOX: 
KOE: 
CKO: 
CRO: 
ROD_04671(pgpA) ROD_17221(pgpB)
CFD: 
SPE: 
SRR: 
SRL: 
SRY: 
SRS: 
SRA: 
SSZ: 
SCc_472(pgpA)
SMAF: 
SMW: 
SLQ: 
SFO: 
PMR: 
PMI1316(pgpB)
PMIB: 
EIC: 
ETR: 
ETD: 
ETC: 
BFL: 
Bfl237(pgpA)
BPN: 
BPEN_243(pgpA)
BVA: 
BVAF_238(pgpA)
BCHR: 
HDE: 
HDEF_0117(pgpB) HDEF_1927(pgpA)
SECT: 
SEHC: 
DDA: 
DDC: 
DDD: 
DZE: 
XBO: 
XBJ1_1668(pgpA)
XNE: 
XNC1_0768(pgpA)
PAM: 
PANA_0973(pgpA) PANA_2051(pgpB)
PLF: 
PAJ: 
PAJ_0299(pgpA) PAJ_1375(pgpB)
PAQ: 
PVA: 
Pvag_0357(pgpA) Pvag_1490(pgpB)
PAO: 
RIP: 
RAH: 
RAQ: 
RAA: 
PSI: 
EBT: 
MMK: 
ROR: 
EBF: 
PSTS: 
HIN: 
HI0211(pgpB) HI1306(pgpA)
HIT: 
NTHI0308(pgpB) NTHI1619(pgpA)
HIP: 
HIQ: 
HIF: 
HIL: 
HIU: 
HIE: 
HIZ: 
HIK: 
HDU: 
HD0437(pgpA) HD1199(pgpB)
HAP: 
HAPS_1260(pgpB) HAPS_2292(pgpA)
HPAZ: 
HPR: 
HSO: 
HS_0833(pgpA) HS_1042(pgpB)
HSM: 
PMU: 
PM0676(pdpB) PM0728(pgpA)
PMV: 
PUL: 
PMP: 
Pmu_07430(pgpB) Pmu_07990(pgpA)
MSU: 
MS0973(pgpA) MS1532(pgpB)
MHT: 
MHQ: 
MHX: 
MHAE: 
MHAM: 
MHAO: 
MHAL: 
MVR: 
MVI: 
MVG: 
MVE: 
APL: 
APL_0203(pgpA) APL_0417(pgpB)
APJ: 
APJL_0204(pgpA) APJL_0441(pgpB)
APA: 
ASU: 
ASI: 
AAP: 
AAT: 
AAO: 
AAN: 
GAN: 
BTO: 
BTRE: 
BTRH: 
BTRA: 
FAU: 
RHD: 
DJI: 
VCH: 
VCE: 
VCJ: 
VCO: 
VCR: 
VCM: 
VCI: 
VCL: 
VVU: 
VVY: 
VVM: 
VPA: 
VPB: 
VPK: 
VPF: 
VHA: 
VCA: 
VAG: 
VSP: 
VEX: 
VEJ: 
VFU: 
VNI: 
VAN: 
LAG: 
VFI: 
VFM: 
VSA: 
PPR: 
PAE: 
PA4050(pgpA)
PAU: 
PAP: 
PAG: 
PAF: 
PNC: 
PDK: 
PSG: 
PRP: 
PAEP: 
PAER: 
PAEM: 
PAEL: 
PAES: 
PAEU: 
PAEG: 
PPU: 
PP_0520(pgpA)
PPF: 
PPG: 
PPW: 
PPT: 
PPB: 
PPI: 
PPX: 
T1E_3523(pgpA)
PPUH: 
PPUT: 
PPUN: 
PP4_05560(pgpA)
PPUU: 
PCI: 
PFL: 
PFL_5516(pgpA)
PPRC: 
PFO: 
PFE: 
PEN: 
PSEEN0594(pgpA)
PMY: 
PMK: 
PSA: 
PSZ: 
PSR: 
PSC: 
PSJ: 
PSH: 
PBA: 
PFV: 
PDR: 
PRE: 
PSV: 
PMON: 
PMOT: 
PKC: 
CJA: 
AVN: 
AVL: 
AVD: 
PAR: 
Psyc_2072(pgpA)
PCR: 
PRW: 
PSO: 
ACI: 
ACD: 
ACB: 
ABM: 
ABY: 
ABC: 
ABN: 
ABB: 
ABX: 
ABZ: 
ABR: 
ABD: 
ABH: 
ABAD: 
ABJ: 
ABAB: 
ABAJ: 
ABAZ: 
ACC: 
MCT: 
MCR_1790(pgpA)
SON: 
SO_3463(pgpA) SO_4335(pgpB)
SDN: 
SFR: 
SAZ: 
SBL: 
SBM: 
SBN: 
SBP: 
SBT: 
SBS: 
SBB: 
SLO: 
SPC: 
SHP: 
SSE: 
SPL: 
SHE: 
SHM: 
SHN: 
SHW: 
SHL: 
SWD: 
SWP: 
SVO: 
ILO: 
IL2139(pgpA)
ILI: 
CPS: 
CPS_1534(pgpA)
PHA: 
PAT: 
PSM: 
SDE: 
Sde_3452(pgpA)
MAQ: 
MHC: 
MARHY0718(pgpA)
MAD: 
HP15_497(pgpA)
MBS: 
AMC: 
AMAC: 
AMB: 
AMG: 
AMH: 
AMK: 
AMAA: 
AMAL: 
AMAE: 
AMAO: 
AMAD: 
AMAI: 
AMAG: 
ALT: 
GAG: 
GNI: 
GNIT_1110(pgpA)
GPS: 
PSY: 
TTU: 
FBL: 
LPN: 
lpg0729(pgpA)
LPU: 
LPH: 
LPV_0853(pgpA)
LPO: 
LPO_0810(pgpA)
LPM: 
LP6_0711(pgpA)
LPF: 
lpl0766(pgpA)
LPP: 
lpp0795(pgpA)
LPC: 
LPC_2563(pgpA)
LPA: 
lpa_01129(pgpA)
LPE: 
LLO: 
LLO_0828(pgpA)
MCA: 
MCA1652(pgpA)
MMT: 
MAH: 
TCX: 
TCY: 
MEJ: 
MEC: 
CYQ: 
Q91_1581(pgpA)
CZA: 
NOC: 
NHL: 
NWA: 
ALV: 
TMB: 
AEH: 
HHA: 
HHC: 
TGR: 
TKM: 
TNI: 
TVNIR_0996(pgpA_[H])
HNA: 
HCH: 
CSA: 
HEL: 
HELO_3586(pgpA)
ABO: 
ABO_2168(pgpA)
ADI: 
KKO: 
MMW: 
MME: 
MPC: 
TOL: 
TOR: 
AHA: 
AHY: 
ASA: 
ASA_0985(pgpA) ASA_2535(pgpB)
AVR: 
AMED: 
TAU: 
OCE: 
DNO: 
DNO_0668(pgpA)
AFE: 
AFR: 
AFE_0929(pgpA)
AFI: 
GAP: 
SAGA: 
BCI: 
BCI_0605(pgpA)
GPB: 
NMA: 
NME: 
NMB0386(pgpA)
NMP: 
NMH: 
NMC: 
NMC1781(pgpA)
NMN: 
NMCC_1757(pgpA)
NMT: 
NMV_0422(pgpA)
NMI: 
NMO_1655(pgpA)
NMD: 
NMM: 
NMS: 
NMQ: 
NMW: 
NMAA_1542(pgpA)
NMZ: 
NGO: 
NGK: 
NGT: 
NLA: 
NLA_4400(pgpA)
SALV: 
CVI: 
CV_2393(pgpA)
LHK: 
LHK_02386(pgpA)
PSE: 
RSO: 
RSc2769(pgpA)
RSC: 
RSL: 
RSN: 
RSM: 
RSE: 
RPI: 
RPF: 
REU: 
REH: 
H16_A3155(pgpA)
CNC: 
RME: 
Rmet_3048(pgpA)
CTI: 
BMA: 
BMV: 
BML: 
BMN: 
BPS: 
BPM: 
BPL: 
BPD: 
BPR: 
BPSE: 
BPSU: 
BPZ: 
BPQ: 
BPK: 
BTE: 
BTD: 
BVI: 
BUR: 
BCN: 
BCH: 
BCM: 
BCJ: 
BAM: 
BAC: 
BMU: 
BMJ: 
BCT: 
BXE: 
BPH: 
BPY: 
BGL: 
BUG: 
BGE: 
BGF: 
BRH: 
BGD: 
BYI: 
BUK: 
BPX: 
BUO: 
PNU: 
PNE: 
PPK: 
PPNO: 
PRB: 
BPE: 
BPC: 
BPER: 
BPA: 
BPAR: 
BBR: 
BBM: 
BBH: 
BPT: 
Bpet3954(pgpA)
BAV: 
BAV0573(pgpA)
BHO: 
AXY: 
AXO: 
AXN: 
TEQ: 
TEA: 
KUI_0371(pgpA)
TEG: 
KUK_1180(pgpA)
TAS: 
TAT: 
KUM_0220(pgpA)
PUT: 
AKA: 
AMIM: 
CDN: 
RFR: 
POL: 
PNA: 
AAV: 
AJS: 
DIA: 
AAA: 
ACK: 
VEI: 
DAC: 
DEL: 
VAP: 
VPE: 
VPD: 
CTT: 
ADN: 
ADK: 
RTA: 
CBX: 
MPT: 
HAR: 
HEAR0641(pgpA)
MMS: 
mma_0608(pgpA)
HSE: 
CFU: 
CFU_3697(pgpA)
LCH: 
TIN: 
THI: 
THI_0113(pgpA)
RGE: 
RGE_45210(pgpA)
NEU: 
NE2560(pgpA)
NET: 
NIT: 
NII: 
NMU: 
EBA: 
ebA3402(pgpA) p1B319(pgpA)
AZO: 
AZA: 
AZKH_4320(pgpA)
DAR: 
TMZ: 
DSU: 
TBD: 
SDR: 
MFA: 
MMB: 
MEH: 
MEI: 
MEP: 
MPQ_2136(pgpA)
APP: 
SLT: 
GCA: 
KCI: 
CKCE_0349(pgpA)
KCT: 
KBL: 
KBT: 
KDE: 
KGA: 
KON: 
BPRC: 
HPY: 
HEO: 
HPJ: 
jhp0674(pgpA)
HPA: 
HPS: 
HHP: 
HHQ: 
HHR: 
HPG: 
HPP: 
HPB: 
HPL: 
HPB8_944(pgpA)
HPC: 
HCA: 
HPM: 
HPE: 
HPO: 
HPI: 
HPQ: 
HPW: 
HPU: 
HEF: 
HPF: 
HEQ: 
HEX: 
HPT: 
HPZ: 
HPKB_0611(pgpA)
HPV: 
HPX: 
HEN: 
HPH: 
HEG: 
HPN: 
HEP: 
HEU: 
HES: 
HPYS: 
HCN: 
HPD: 
KHP_0589(pgpA)
HEY: 
HER: 
HEI: 
HPYA: 
HPYK: 
HPYO: 
HPYL: 
HPYR: 
HPYI: 
HPYU: 
HPYM: 
HEM: 
HEB: 
HEZ: 
HHE: 
HH1584(pgpA)
HAC: 
Hac_0682(pgpA)
HMS: 
HMU13490(pgpA)
HFE: 
HBI: 
HCE: 
HCM: 
HCP: 
HCN_1571(pgpA)
HCB: 
HHM: 
WSU: 
WS1937(PGPA)
TDN: 
SUA: 
SKU: 
SULR: 
CJE: 
Cj1610(pgpA)
CJB: 
CJJ: 
CJU: 
C8J_1511(pgpA)
CJN: 
CJI: 
CJSA_1522(pgpA)
CJM: 
CJM1_1547(pgpA)
CJS: 
CJS3_1691(pgpA)
CJP: 
CJEJ: 
CJEU: 
CJEN: 
CJEI: 
CJR: 
CJE1782(pgpA)
CJD: 
CJZ: 
CJX: 
CFF: 
CFV: 
CCV: 
CHA: 
CCO: 
CLA: 
Cla_0242(pgpA)
CCOL: 
CCC: 
CCQ: 
N149_0150(pgpA)
CAMP: 
ABU: 
Abu_0128(pgpA)
ABT: 
ABL: 
ANT: 
ARC: 
SDL: 
SBA: 
SMUL: 
SMUL_2407(pgpA)
NSA: 
NIS: 
NIS_0592(pgpA)
SUN: 
NAM: 
GSU: 
GSU0142(pgpA)
GSK: 
GME: 
Gmet_0195(pgpA)
GUR: 
GBM: 
Gbem_3627(pgpA)
GEO: 
GEM: 
GEB: 
PCA: 
Pcar_2402(pgpA)
DVU: 
DVL: 
DVM: 
DVG: 
DDE: 
DDS: 
DDN: 
DMA: 
DMR_13990(pgpA)
DSA: 
DAS: 
DAF: 
DHY: 
DPI: 
BN4_10223(pgpA)
DGG: 
LIP: 
LI0564(pgpA)
LIR: 
LAW_00582(pgpA)
DBA: 
DRT: 
BBA: 
Bd0509(pgpA)
BBAT: 
Bdt_0497(pgpA)
BBW: 
BBAC: 
BEX: 
BMX: 
BMS_0156(pgpA)
DPS: 
DAK: 
DPR: 
DSF: 
DOL: 
DAL: 
DAT: 
DTO: 
ADE: 
ACP: 
AFW: 
ANK: 
SAT: 
DAO: 
SFU: 
DBR: 
HMR: 
DPB: 
BABL1_95(pgpA)
RPR: 
RPO: 
RPW: 
RPZ: 
RPG: 
RPS: 
RPV: 
RPQ: 
RPL: 
RPN: 
RTY: 
RT0735(pgpA)
RTT: 
RTB: 
RCM: 
A1E_04810(glyA)
RCC: 
RBE: 
RBE_1409(pgpA)
RBO: 
RCO: 
RC1161(pgpA)
RFE: 
RF_1197(pgpA)
RAK: 
RRI: 
RRJ: 
RRA: 
RRC: 
RRH: 
RRB: 
RRN: 
RRP: 
RMS: 
RMA_1185(pgpA)
RMI: 
RPK: 
RAF: 
RHE: 
RJA: 
RJP_0855(pgpA)
RSV: 
Rsl_1332(pgpA)
RSW: 
RPH: 
RAU: 
RMO: 
RPP: 
RRE: 
RAM: 
OTS: 
OTBS_0342(pgpA)
OTT: 
OTT_1074(pgpA)
WOL: 
WOO: 
WRI: 
WPI: 
WED: 
AMA: 
AM305(pgpA)
AMF: 
AMF_227(pgpA)
AMW: 
AMP: 
ACN: 
APH: 
APH_0974(pgpA)
APY: 
APD: 
APHA: 
ERU: 
Erum1980(pgpA)
ERW: 
ERG: 
ECN: 
ECH: 
ECH_0905(pgpA)
ECHA: 
EMR: 
EHH: 
NSE: 
NSE_0292(pgpA)
NRI: 
NRI_0283(pgpA)
NHM: 
MMN: 
PLA: 
BME: 
SIL: 
SIT: 
RSP: 
RSP_2834(pgpA)
RSH: 
RSQ: 
RSK: 
RCP: 
JAN: 
RDE: 
RD1_2768(pgpA)
RLI: 
PDE: 
PAMI: 
DSH: 
KVU: 
KVL: 
KVU_0797(pgpA)
PGA: 
PGL: 
PGD: 
OAT: 
OAR: 
LMD: 
RED: 
GBE: 
GBH: 
ACR: 
AMV: 
GDI: 
GDI_1951(pgpA)
GDJ: 
GXY: 
GXL: 
APT: 
APW: 
APF: 
APU: 
APG: 
APQ: 
APX: 
APZ: 
APK: 
RRU: 
RRF: 
RPM: 
MAG: 
MGY: 
TMO: 
TMO_1708(pgpA)
THAL: 
MGM: 
MAI: 
MAN: 
PUB: 
PEL: 
APM: 
APB: 
BCE: 
BCZ: 
BCZK2088(pgpB) BCZK4512(pgpB)
BTK: 
BTL: 
BCL: 
BPU: 
LSP: 
SPZ: 
SPH: 
SPI: 
SPJ: 
SPK: 
SPA: 
SPB: 
LSL: 
LSL_0923(pgpB) LSL_1484(pgpB)
HOR: 
HAS: 
HPK: 
AAR: 
HHL: 
ACL: 
ACL_0288(pgpA1) ACL_0326(pgpA2)
OTE: 
CAA: 
TPX: 
ABA: 
ACA: 
ACM: 
GMA: 
TSA: 
TRS: 
SUS: 
CTM: 
FSU: 
FSC: 
EMI: 
RSD: 
FNU: 
FNC: 
FUS: 
IPO: 
TAI: 
ACO: 
TLI: 
AMO: 
PSL: 
PBS: 
BTH: 
BHL: 
BXY: 
PPN: 
PRO: 
CPI: 
NKO: 
SLI: 
CTE: 
CT0336(pgpA)
CPC: 
CCH: 
CPH: 
CPB: 
CLI: 
PVI: 
PLT: 
PPH: 
PAA: 
CTS: 
IAL: 
IALB_1328(pgpA)
MRO: 
AAE: 
HYA: 
HHO: 
HYS: 
HTH: 
HTE: 
TAL: 
TRD: 
SUL: 
SAF: 
PMX: 
TAM: 
DTE: 
DIN: 
DDF: 
DAP: 
CNI: 
FSI: 
TYE: 
LFC: 
LFI: 
TID: 
TOP: 
HHS: 
HHS_08090(pgpA)
HBO: 
NAT: 
 » show all
Taxonomy
Reference
1  [PMID:4292860]
  Authors
Chang YY, Kennedy EP.
  Title
Phosphatidyl glycerophosphate phosphatase.
  Journal
J. Lipid. Res. 8 (1967) 456-62.
  Organism
Escherichia coli
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 
IUBMB Enzyme Nomenclature: 
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 
BRENDA, the Enzyme Database: 
CAS: 
9033-46-9

DBGET integrated database retrieval system