KEGG   ENZYME: 3.1.3.6Help
Entry
EC 3.1.3.6                  Enzyme                                 

Name
3'-nucleotidase;
3'-mononucleotidase;
3'-phosphatase;
3'-ribonucleotidase
Class
Hydrolases;
Acting on ester bonds;
Phosphoric-monoester hydrolases
BRITE hierarchy
Sysname
3'-ribonucleotide phosphohydrolase
Reaction(IUBMB)
a 3'-ribonucleotide + H2O = a ribonucleoside + phosphate [RN:R03060]
Reaction(KEGG)
Substrate
3'-ribonucleotide [CPD:C02508];
H2O [CPD:C00001]
Product
ribonucleoside [CPD:C00911];
phosphate [CPD:C00009]
Comment
Wide specificity for 3'-nucleotides.
History
EC 3.1.3.6 created 1961
Pathway
Purine metabolism
Pyrimidine metabolism
Orthology
K01119  
2',3'-cyclic-nucleotide 2'-phosphodiesterase / 3'-nucleotidase
K08693  
2',3'-cyclic-nucleotide 2'-phosphodiesterase / 3'-nucleotidase / 5'-nucleotidase
Genes
ECO: 
b4213(cpdB)
ECJ: 
JW4171(cpdB)
ECD: 
EBW: 
BWG_3924(cpdB)
ECOK: 
ECE: 
Z5824(cpdB)
ECS: 
ECs5191(cpdB)
ECF: 
ETW: 
ECSP_5315(cpdB)
ELX: 
EOJ: 
EOI: 
EOH: 
ECG: 
EOK: 
ELR: 
ECC: 
ECP: 
ECI: 
ECV: 
ECX: 
ECW: 
ECM: 
ECY: 
ECR: 
ECQ: 
ECK: 
ECT: 
EOC: 
CE10_4959(cpdB)
EUM: 
ECZ: 
ELO: 
ELN: 
ELH: 
ESE: 
ESO: 
O3O_02820(cpdB)
ESM: 
O3M_22470(cpdB)
ESL: 
O3K_22565(cpdB)
ECL: 
EBR: 
ECB_04085(cpdB)
EBD: 
EKO: 
EKF: 
EAB: 
EIH: 
ENA: 
ELU: 
EUN: 
ELW: 
ECW_m4577(cpdB)
ELL: 
WFL_22270(cpdB)
ELC: 
ELD: 
ELP: 
EBL: 
ECD_04085(cpdB)
EBE: 
B21_04048(cpdB)
ELF: 
LF82_0344(cpdB)
ECOA: 
ECOL: 
ECOI: 
ECOJ: 
ECOO: 
ECOH: 
ECOS: 
EFE: 
EFER_4273(cpdB)
EAL: 
STY: 
STY4761(cpdB)
STT: 
t4456(cpdB)
SEX: 
SENT: 
STM: 
STM4403(cpdB)
SEO: 
SEV: 
SEY: 
SEM: 
SEJ: 
SEB: 
SEF: 
SETU: 
SETC: 
SENR: 
SEND: 
SENI: 
SEEN: 
SPT: 
SPA4222(cpdB)
SEK: 
SPQ: 
SEI: 
SPC_4552(cpdB)
SEC: 
SCH_4278(cpdB)
SEH: 
SHB: 
SENH: 
SEEH: 
SEE: 
SENN: 
SEW: 
SEA: 
SENS: 
SED: 
SeD_A4801(cpdB)
SEG: 
SG4248(cpdB)
SEL: 
SPUL_4395(cpdB)
SEGA: 
SET: 
SEN4171(cpdB)
SENA: 
SENO: 
SENV: 
SENQ: 
SENL: 
SENJ: 
SEEC: 
SEEB: 
SENB: 
SENE: 
IA1_21460(cpdB)
SENC: 
SES: 
SBG: 
SBG_3847(cpdB)
SBZ: 
SBV: 
SFL: 
SF4273(cpdB)
SFX: 
S4538(cpdB)
SFV: 
SFV_4274(cpdB)
SFE: 
SFxv_4662(cpdB)
SFN: 
SFS: 
SFT: 
SSN: 
SSON_4398(cpdB)
SBO: 
SBO_4230(cpdB)
SBC: 
SDY: 
SDY_4383(cpdB)
SDZ: 
SHQ: 
ENT: 
ENC: 
ENO: 
EEC: 
ENL: 
ECLG: 
ECLE: 
ECLN: 
ECLI: 
ECLX: 
ECLY: 
ECLZ: 
ECLA: 
ECLC: 
EAS: 
EAU: 
EHM: 
EKB: 
ELG: 
EXF: 
ECLS: 
ENR: 
ENX: 
ENF: 
ESA: 
CSK: 
ES15_0520(cpdB)
CSZ: 
CSI: 
CSJ: 
CCON: 
CDM: 
CMJ: 
CUI: 
CMW: 
CTU: 
CTU_36540(cpdB)
KPN: 
KPN_04607(cpdB)
KPU: 
KP1_0483(cpdB)
KPM: 
KPP: 
KPK: 
KPH: 
KPZ: 
KPV: 
KPW: 
KPY: 
KPG: 
KPC: 
KPQ: 
KPT: 
KPE: 
KPK_5062(cpdB)
KPO: 
KPR: 
KPR_0583(cpdB)
KPJ: 
KPI: 
KPA: 
KPS: 
KPX: 
KPB: 
KPNE: 
KPNU: 
KPNK: 
BN49_4826(cpdB)
KVA: 
KVD: 
KVQ: 
KOX: 
KOX_09030(cpdB)
KOE: 
KOY: 
KMI: 
KOK: 
KOC: 
KOM: 
KQU: 
EAE: 
EAE_09510(cpdB)
EAR: 
KQV: 
CKO: 
CRO: 
ROD_32681(cpdB)
CFD: 
CBRA: 
CWE: 
CAMA: 
CAF: 
CIF: 
CFAR: 
CIR: 
ROR: 
RON: 
RPLN: 
CNT: 
CEM: 
CEN: 
CED: 
PGE: 
ESC: 
KLE: 
KSA: 
KOR: 
KRD: 
KCO: 
KIN: 
KGO: 
LAX: 
LEI: 
LEH: 
LAZ: 
LEF: 
LNI: 
EBF: 
PSTS: 
YPE: 
YPO3530(cpdB)
YPK: 
y0653(cpdB)
YPA: 
YPN: 
YPM: 
YP_0553(cpdB)
YPP: 
YPG: 
YPZ: 
YPZ3_3234(cpdB)
YPT: 
YPD: 
YPX: 
YPD8_3103(cpdB)
YPH: 
YPC_0598(cpdB)
YPW: 
CH59_2515(cpdB)
YPJ: 
CH55_3367(cpdB)
YPV: 
BZ15_4204(cpdB)
YPL: 
CH46_1558(cpdB)
YPS: 
YPTB0446(cpdB)
YPO: 
BZ17_2119(cpdB)
YPI: 
YPY: 
YPB: 
YPQ: 
DJ40_1958(cpdB)
YPU: 
BZ21_3820(cpdB)
YPR: 
BZ20_1662(cpdB)
YPC: 
BZ23_4090(cpdB)
YPF: 
BZ19_3920(cpdB)
YEN: 
YEP: 
YEY: 
YEL: 
YEW: 
YET: 
YEF: 
YEE: 
YAL: 
YFR: 
YIN: 
YKR: 
YRO: 
YRU: 
YRB: 
YAK: 
SPE: 
SRR: 
SRL: 
SRY: 
SPLY: 
SRS: 
SRA: 
SMAF: 
SMW: 
SMAR: 
SMAC: 
SLQ: 
SERF: 
SERS: 
SFW: 
SFG: 
SRZ: 
SFO: 
RAH: 
RAQ: 
RAA: 
Q7S_02230(cpdB)
ROX: 
ECA: 
PATR: 
PATO: 
PCT: 
PCC: 
PCV: 
PWA: 
PPAR: 
PEC: 
PWS: 
PPOA: 
DDA: 
DDD: 
DZE: 
DDC: 
DZC: 
DSO: 
DDQ: 
DFN: 
BGJ: 
ETA: 
ETA_29470(cpdB)
EAM: 
EAMY_3139(cpdB)
EAY: 
EAM_0454(cpdB)
EBI: 
EbC_04690(cpdB)
ERJ: 
EGE: 
PAM: 
PANA_3517(cpdB)
PLF: 
PAJ: 
PAJ_2745(cpdB)
PAQ: 
PVA: 
Pvag_2772(cpdB)
PAGG: 
PAO: 
KLN: 
PANT: 
PANP: 
PAGC: 
PSTW: 
PALH: 
PLU: 
plu3927(cpdB)
PAY: 
PAU_03507(cpdB)
PTT: 
PMR: 
PMI0045(cpdB)
PMIB: 
PVL: 
XBO: 
XBJ1_1698(cpdB)
XBV: 
XBW1_1000(cpdB)
XNE: 
XNC1_3780(cpdB)
XNM: 
XNC2_3635(cpdB)
XDO: 
XDD1_0814(cpdB)
XPO: 
XPG1_2990(cpdB)
XHO: 
PSI: 
S70_07005(cpdB) S70_12380(cpdB)
PSX: 
PSTA: 
PRG: 
PALA: 
MMK: 
HAV: 
OPO: 
PFQ: 
PSHI: 
HIN: 
HI0583(cpdB)
HIT: 
NTHI0741(cpdB)
HIP: 
HIF: 
HIL: 
HIU: 
HIE: 
HIZ: 
HIK: 
HIA: 
HIH: 
HIW: 
HIC: 
HIX: 
HPR: 
PMU: 
PM2014(cpdB)
PMV: 
PUL: 
PMP: 
Pmu_13310(cpdB)
PMUL: 
DR93_2086(cpdB)
MSU: 
MS0064(ushA)
MHT: 
MHQ: 
MHAT: 
MHX: 
MHAE: 
MHAM: 
MHAO: 
MHAL: 
MHAQ: 
MHAY: 
MVR: 
MVI: 
MVG: 
MVE: 
APL: 
APJ: 
APA: 
ASU: 
ASI: 
ASS: 
AEU: 
AAP: 
AAZ: 
AAT: 
D11S_1132(cpdB)
AAO: 
AAN: 
D7S_00207(cpdB)
AAH: 
AACN: 
AACT: 
GAN: 
BTO: 
BTRE: 
BTRH: 
BTRA: 
PSD: 
FAU: 
RHD: 
DJI: 
DJA: 
DTX: 
DKO: 
LRZ: 
VCH: 
VCF: 
VCE: 
VCJ: 
VCO: 
VCR: 
VCM: 
VCI: 
VCL: 
VCQ: 
VCS: 
VCX: 
VCZ: 
VVU: 
VVY: 
VVM: 
VVL: 
VPA: 
VP0290(cpdB)
VPB: 
VPK: 
VPF: 
VPH: 
VHA: 
VCA: 
VAG: 
VEX: 
VHR: 
VNA: 
VOW: 
VRO: 
VDB: 
VSP: 
VEJ: 
VFU: 
VNI: 
VAN: 
LAG: 
VAU: 
VCY: 
VCT: 
VTU: 
VFL: 
VMI: 
VBR: 
VSC: 
VGA: 
VSH: 
VQI: 
VFI: 
VFM: 
VSA: 
AWD: 
PPR: 
PBPRA3313(SF4273) PBPRB1234(CPDC)
PGB: 
PDS: 
GHO: 
ACV: 
MOS: 
SON: 
SO_3565(cpdB)
SDN: 
SFR: 
SAZ: 
SBL: 
SBM: 
SBN: 
SBP: 
SBT: 
SBS: 
SBB: 
SLO: 
SPC: 
SHP: 
SPL: 
SHE: 
SHM: 
SHN: 
SHW: 
SHL: 
SWD: 
SWP: 
SVO: 
SVI_2623(cpdB)
SHF: 
SJA: 
SPSW: 
SBJ: 
PLZ: 
PPIS: 
PEA: 
PTU: 
PSY: 
FBL: 
MVS: 
MVIS_1556(cpdB)
SDE: 
TTU: 
FPH: 
GAI: 
CMAI: 
ABO: 
ABO_2701(cpdB)
ADI: 
ALN: 
AXE: 
P40_21450(cpdB)
MMW: 
MME: 
MPC: 
TOL: 
TOR: 
OAI: 
GSN: 
OME: 
AHA: 
AHY: 
AHD: 
AHR: 
AHP: 
AHJ: 
AHH: 
AHI: 
ASA: 
ASA_3765(cpdB)
AVR: 
AVO: 
AMED: 
ASR: 
AAJ: 
AEO: 
ADH: 
ACAV: 
AEM: 
GAP: 
FPP: 
KKI: 
CVI: 
CV_0292(cpdB)
CVC: 
JEU: 
RSO: 
RSc3363(cpdB)
RSL: 
RSN: 
RSM: 
RSE: 
RPF: 
RMN: 
RIN: 
RME: 
Rmet_0572(cpdB)
CBW: 
CGD: 
CR3_3748(cpdB)
CCUP: 
CUP: 
CUU: 
BMA: 
BMA0067(cpdB)
BMV: 
BML: 
BMN: 
BMAL: 
DM55_773(cpdB)
BMAE: 
DM78_2909(cpdB)
BMAQ: 
DM76_754(cpdB)
BMAI: 
BMAF: 
BMAZ: 
BM44_167(cpdB)
BMAB: 
BPS: 
BPSL0400(cpdB)
BPM: 
BPL: 
BPD: 
BPR: 
BPSE: 
BDL_1581(cpdB)
BPSM: 
BBQ_3009(cpdB)
BPSU: 
BBN_3132(cpdB)
BPSD: 
BBX_3530(cpdB)
BPZ: 
BPQ: 
BPK: 
BBK_1063(cpdB)
BPSH: 
DR55_684(cpdB)
BPSA: 
BBU_1723(cpdB)
BPSO: 
X996_278(cpdB)
BUT: 
BTE: 
BTQ: 
BTQ_394(cpdB)
BTJ: 
BTJ_2092(cpdB)
BTZ: 
BTL_3353(cpdB)
BTD: 
BTI_3334(cpdB)
BTV: 
BTHA_61(cpdB)
BTHE: 
BTN_1385(cpdB)
BTHM: 
BTRA_207(cpdB)
BTHA: 
BTHL: 
BOK: 
DM82_3616(cpdB)
BOC: 
BVI: 
BVE: 
BUR: 
BCN: 
BCH: 
BCM: 
BCJ: 
BCAL0696(cpdB)
BCEN: 
DM39_2990(cpdB)
BCEW: 
DM40_501(cpdB)
BCEO: 
I35_2969(cpdB)
BAM: 
BAC: 
BMU: 
BMJ: 
BMK: 
DM80_2017(cpdB)
BMUL: 
BCT: 
BCED: 
DM42_2170(cpdB)
BCEP: 
BDL: 
BPYR: 
BCON: 
BUB: 
BDF: 
BLAT: 
BTEI: 
BSEM: 
BPSL: 
BMEC: 
BSTG: 
BSTL: 
BGD: 
BGO: 
BM43_1106(cpdB)
BUK: 
BUL: 
BUD: 
BFN: 
AXY: 
AXO: 
AXN: 
AXS: 
AXX: 
ACHR: 
ODI: 
AAV: 
AJS: 
DIA: 
AAA: 
ACK: 
ACID: 
ACIP: 
ACIN: 
ACIS: 
DAC: 
DEL: 
DTS: 
DHK: 
VBO: 
CTT: 
CTES: 
DPY: 
JAG: 
GJA_2168(cpdB)
JAB: 
JAZ: 
JAL: 
JSV: 
CFU: 
CFU_0034(cpdB)
CARE: 
CPRA: 
MNR: 
MASW: 
MASS: 
RGE: 
RGE_32330(cpdB)
RDP: 
MIU: 
RGU: 
HPY: 
HEO: 
HPJ: 
jhp_0096(cpdB)
HPA: 
HPS: 
HHP: 
HHQ: 
HHR: 
HPG: 
HPG27_96(cpdB)
HPP: 
HPB: 
HPL: 
HPB8_1461(cpdB)
HPC: 
HCA: 
HPM: 
HPE: 
HPO: 
HPI: 
HPQ: 
HPW: 
HPU: 
HEF: 
HPF: 
HEQ: 
HEX: 
HPT: 
HPZ: 
HPV: 
HPX: 
HEN: 
HPH: 
HEG: 
HPN: 
HEP: 
HEU: 
HES: 
HPYS: 
HCN: 
HPD: 
KHP_0107(cpdB)
HEY: 
HER: 
HEI: 
HPYA: 
HPYK: 
HPYO: 
HPYL: 
HPYB: 
HPYC: 
HPYD: 
HPYE: 
HPYF: 
HPYG: 
HPYH: 
HPYJ: 
HPYR: 
HPYI: 
HPYU: 
HPYM: 
HEM: 
HEB: 
HEZ: 
HAC: 
Hac_0790(cpdB)
AFW: 
MXA: 
MSD: 
MYM: 
CCX: 
SUR: 
MBD: 
CFUS: 
VIN: 
SCU: 
HOH: 
MLO: 
MLN: 
MCI: 
MOP: 
MAM: 
MAMO: 
MESO: 
HOE: 
AAK: 
PHT: 
SME: 
SMc04449(cpdB)
SMK: 
SMQ: 
SMX: 
SMI: 
SMEG: 
SMEL: 
SMER: 
RHI: 
SFH: 
SFD: 
SAME: 
SINO: 
EAD: 
EAH: 
ESJ: 
ATU: 
Atu1210(cpdB)
ARA: 
Arad_2070(cpdB)
ATF: 
ATA: 
AVI: 
Avi_2492(cpdB)
AGR: 
AGC: 
ARO: 
RET: 
REC: 
REL: 
REI: 
REP: 
RLE: 
RL1961(cpdB)
RLT: 
RLG: 
RLB: 
RLU: 
RTR: 
RIR: 
RHL: 
RGA: 
RHN: 
RPHA: 
RHT: 
NT26_1541(cpdB)
RHX: 
NGL: 
NGG: 
BOP: 
BVV: 
MOC: 
PHL: 
DEQ: 
MEY: 
MAAD: 
MMED: 
Mame_03356(yfkN_2)
AUA: 
SIL: 
SIT: 
RMB: 
RSP: 
RSP_0709(cpdB)
RSH: 
RSK: 
RHP: 
JAN: 
RDE: 
RD1_1258(cpdB)
RLI: 
PDE: 
PAMI: 
PYE: 
PZH: 
PARO: 
PARU: 
DSH: 
Dshi_2189(cpdB)
KVU: 
KVL: 
KVU_0638(cpdB)
KRO: 
PSF: 
PGA: 
PGA1_c18140(cpdB1) PGA1_c30230(cpdB2)
PGL: 
PGA2_c17730(cpdB1) PGA2_c28140(cpdB2)
PGD: 
PHP: 
PPIC: 
LMD: 
RED: 
CID: 
P73_4209(cpdB)
CMAR: 
CEH: 
CMAG: 
MALG: 
CON: 
RSU: 
NHU_00243(cpdB1)
RHC: 
PPHR: 
HAT: 
LAP: 
LAGG: 
LABR: 
DAA: 
YAN: 
SPSE: 
TPRO: 
TOM: 
PABY: 
THW: 
RMM: 
LVS: 
AHT: 
RBG: 
SAGU: 
AACE: 
RGI: 
ROS: 
RCE: 
RC1_0252(cpdB)
TXI: 
THAC: 
NAO: 
NCB: 
BSU: 
BSU07840(yfkN)
BSR: 
BSL: 
BSH: 
BSY: 
BSUT: 
BSUL: 
BSUS: 
BSS: 
BST: 
BSO: 
BSN: 
BSQ: 
BSX: 
C663_0806(cpdB)
BSP: 
BLI: 
BL03110(yfkN)
BLD: 
BLi00814(yfkN)
BLH: 
BAY: 
BAQ: 
BYA: 
BAMP: 
BAML: 
BAMA: 
RBAU_0779(yfkN)
BAMN: 
BASU_0754(yfkN)
BAMB: 
BAMT: 
BAMY: 
BMP: 
BAO: 
BAMF_0752(yfkN)
BAZ: 
BQL: 
LL3_00806(yfkN)
BXH: 
BQY: 
MUS_0799(yfkN)
BAMI: 
BAMC: 
BAMF: 
BAE: 
BATR: 
BVM: 
BAN: 
BA_4346(cpdB)
BAR: 
GBAA_4346(cpdB)
BAT: 
BAS4031(cpdB)
BAH: 
BAI: 
BAA_4367(cpdB)
BAX: 
BANT: 
BANR: 
BANS: 
BANH: 
BANV: 
BCE: 
BCA: 
BCZ: 
BCR: 
BCB: 
BCU: 
BCG: 
BCQ: 
BCQ_3491(cpdC) BCQ_3913(cpdB)
BCX: 
BAL: 
BNC: 
BCF: 
BCER: 
BCEF: 
BCY: 
BTK: 
BTL: 
BTB: 
BTT: 
BTHR: 
BTHI: 
BTC: 
BTF: 
BTM: 
BTG: 
BTB_c28490(yfkN1) BTB_c37660(cpdB) BTB_c42590(yfkN2)
BTI: 
BTN: 
BTHT: 
BTHU: 
BTW: 
BTHY: 
BWE: 
BWW: 
bwei_0826(yfkN) bwei_1270(cpdC2) bwei_2425(cpdC1)
BMYC: 
BMYO: 
BTY: 
BPU: 
BPUM_0732(cpdB)
BPUM: 
BPUS: 
BPF: 
BMQ: 
BMQ_2701(yfkN)
BMD: 
BMD_2688(yfkN)
BMH: 
BMEG: 
BCO: 
BCK: 
BAG: 
BCOA: 
BJS: 
BACI: 
BIF: 
BACW: 
BACP: 
BACB: 
BBY: 
BACY: 
BACL: 
BALM: 
BEO: 
BSM: 
BON: 
BGY: 
BGLY_0838(yfkN)
BFX: 
BGI: 
BWH: 
BXI: 
BHK: 
BBEV: 
BKO: 
BALT: 
BACS: 
GKA: 
GTE: 
GTK: 
GTM: 
GLI: 
GYC: 
GYA: 
GCT: 
GGH: 
GHH_c29690(yfkN1) GHH_c32580(yfkN2)
GJF: 
GSE: 
GSR: 
GEJ: 
LSP: 
LFU: 
LYS: 
HHD: 
TAP: 
VIR: 
VIG: 
VIL: 
VNE: 
VPN: 
A21D_02015(yfkN_1)
FPN: 
FAR: 
APAK: 
BSE: 
SAA: 
SAB: 
SAB0086(cpdB)
MCAK: 
MCCS_20850(yfkN_4)
SHV: 
SBAC: 
EAT: 
EAN: 
EXM: 
EXU: 
BBE: 
BLR: 
BFM: 
PJD: 
GYM: 
PPY: 
PPM: 
PPSC2_02370(cpdB1) PPSC2_21775(cpdB3)
PPO: 
PPM_0430(cpdB1) PPM_4338(cpdB3)
PPOL: 
PPQ: 
PPOY: 
PMS: 
PMQ: 
PMW: 
PTA: 
PSAB: 
PDU: 
PBD: 
PGM: 
POD: 
PAEN: 
PAEF: 
PAEQ: 
PSTE: 
PAEA: 
PAEE: 
PAEH: 
PAEJ: 
PBJ: 
PIH: 
PRI: 
PPEO: 
PNP: 
PBV: 
PXL: 
PYG: 
PSWU: 
PDH: 
PIB: 
PCX: 
PKB: 
ASOC: 
CB4_03775(yfkN_1)
SIV: 
SSIL: 
SOB: 
PKU: 
PRT: 
PMAR: 
PPLA: 
PFAE: 
JEO: 
SPSY: 
RST: 
LFB: 
LLK: 
LLKF_0352(ycjM)
LLT: 
LLS: 
lilo_0261(ycjM)
LLD: 
LLX: 
LLC: 
LLM: 
llmg_0316(cpdC)
LLR: 
LLN: 
LLI: 
LLW: 
LLJ: 
LG36_0302(ycjM)
LPK: 
LRN: 
SAG: 
SAG1941(cpdB)
SAN: 
SAK: 
SAK_1901(cpdB)
SGC: 
A964_1800(cpdB)
SAGM: 
SAGI: 
SAGR: 
SAGT: 
SAGE: 
SAGG: 
SAGN: 
W903_1877(yfkN)
STC: 
STL: 
STE: 
STN: 
STU: 
STW: 
STHE: 
STHS: 
SSA: 
SSA_0243(yfkN)
SSB: 
SSU: 
SSV: 
SSI: 
SSS: 
SST: 
SSF: 
SSK: 
SSQ: 
SSW: 
SUI: 
SUO: 
SUP: 
SSUS: 
SSUT: 
SSUI: 
SSUY: 
SUB: 
SDG: 
SSR: 
STF: 
STJ: 
STRS: 
SSAH: 
SIK: 
SIQ: 
SIO: 
SIZ: 
SIG: 
SIP: 
LPJ: 
LPT: 
LPS: 
LPR: 
LPZ: 
LPB: 
LJF: 
LJH: 
LJN: 
LAI: 
LAD: 
LAF: 
SD55_0969(yfkN)
LDE: 
LDL: 
LBR: 
LBK: 
LCA: 
LPQ: 
LPI: 
LPAP: 
LCB: 
LCZ: 
LCS: 
LCBD_1559(ushA)
LCE: 
LC2W_1524(ushA)
LCW: 
LCL: 
LCX: 
LHL: 
LHR: 
LHV: 
LHH: 
LHD: 
LRH: 
LGG_01370(ycjM)
LRG: 
LRL: 
LRA: 
LRO: 
LRC: 
LCR: 
LAM: 
LAY: 
LBH: 
LBN: 
LKE: 
LSN: 
LAW: 
LAE: 
LKO: 
LKU: 
LGL: 
LPX: 
LPAR: 
LLE: 
LPD: 
LJE: 
LCU: 
LBT: 
LAH: 
LAMY: 
LZY: 
LPG: 
PDM: 
PIO: 
EFA: 
EFL: 
EFI: 
EFD: 
EFS: 
EFS1_2308(cpdC)
EFN: 
EFQ: 
EHR: 
ENE: 
ECAS: 
EMU: 
EDU: 
EGA: 
ESS: 
MPS: 
MPX: 
VTE: 
LCI: 
LKI: 
LEC: 
LCN: 
LGS: 
LGE: 
LLF: 
LGC: 
WKO: 
WCE: 
WCT: 
WCI: 
WCB: 
WJO: 
WPA: 
AUR: 
AUN: 
AUI: 
AVS: 
CRN: 
CML: 
BN424_2297(ycjM) BN424_511(ycjM)
CAW: 
CARC: 
MARR: 
JEP: 
CAC: 
CAE: 
CAY: 
CPE: 
CTC: 
CTET: 
CNO: 
CBK: 
CBT: 
CBE: 
CBZ: 
CBEI: 
CSR: 
CPAS: 
CPAT: 
CPAE: 
CSB: 
CSQ: 
CCK: 
CBUT: 
CEU: 
CTAE: 
CARG: 
ASF: 
ASM: 
ASO: 
ASB: 
FPR: 
BPB: 
BHU: 
CLE: 
RHO: 
RIX: 
RIM: 
CPY: 
CSH: 
HSD: 
PSOR: 
DOR: 
DAI: 
OVA: 
IBU: 
FPLA: 
TTE: 
TTE0343(UshA)
TEX: 
THX: 
TPD: 
TIT: 
TMT: 
TBO: 
TWI: 
TKI: 
CHY: 
TPZ: 
CHD: 
CKN: 
TOC: 
TTM: 
TTO: 
TXY: 
TSH: 
HHL: 
PMIC: 
PED: 
SRI: 
ERH: 
ERH_0424(ushA.1)
ERS: 
ERL: 
TUR: 
LPIL: 
MMO: 
MMOB0990(ushA)
MBJ: 
SCO: 
SCO2015(SC7H2.29)
SMA: 
SGR: 
SGB: 
SCB: 
SSX: 
SVL: 
SCT: 
SCY: 
SFA: 
SHY: 
SHO: 
SVE: 
SDV: 
SALB: 
SALS: 
STRP: 
SFI: 
SCI: 
SRC: 
SALU: 
SALL: 
SLV: 
SGU: 
SVT: 
STRE: 
SCW: 
SLD: 
SXI: 
STRM: 
SAMB: 
SPRI: 
SCZ: 
SCX: 
SRW: 
STRF: 
SLE: 
sle_51240(sle_51240)
SPAV: 
SLC: 
STRT: 
SGS: 
STSI: 
SLS: 
SNR: 
SPLU: 
STRD: 
SNW: 
SAUO: 
SSIA: 
SVU: 
SPUN: 
SMAL: 
SLAU: 
SALF: 
SALJ: 
SLX: 
KSK: 
KSE_20370(cpdB)
KAU: 
RTN: 
DVA: 
LMOI: 
IVA: 
ICA: 
BLY: 
BLIN: 
PAC: 
PAK: 
PAD: 
PCN: 
PACC: 
PACH: 
PACN: 
CACN: 
PRA: 
PPC: 
TFL: 
KFL: 
SRO: 
NOA: 
KRA: 
SESP: 
BN6_25190(cpdB)
KAL: 
LED: 
ACTA: 
MAU: 
MIL: 
AMS: 
ASE: 
ACPL_1505(cpdB)
ACTN: 
L083_1739(cpdB)
AFS: 
PLK: 
BLN: 
BLON: 
CYA: 
CYB: 
HAU: 
DRA: 
DR_1736(cpdB)
DGE: 
DDR: 
DMR: 
DGO: 
DSW: 
DCH: 
DAB: 
DPU: 
OTE: 
TDE: 
TPI: 
TPED: 
SCD: 
TRM: 
SBU: 
SGP: 
BHY: 
BHD: 
BRM: 
BPO: 
BPJ: 
BPW: 
BIP: 
SUS: 
LBA: 
LEO: 
LOT: 
LEQ: 
STR: 
BTH: 
BTHO: 
BFR: 
BFS: 
BFG: 
BFB: 
BVU: 
BHL: 
BSA: 
BXY: 
BDO: 
BDH: 
BOA: 
BCEL: 
BCAC: 
BACC: 
PGI: 
PGN: 
PGT: 
PAH: 
PDI: 
PARY: 
PARC: 
OSP: 
PRU: 
PMZ: 
PDN: 
PIT: 
PDT: 
PRO: 
PFUS: 
PEO: 
PJE: 
BLQ: 
L21SP5_00910(yfkN_1)
IAL: 
TAF: 
THP: 
THER: 
FPE: 
FIA: 
DTN: 
KOL: 
KPF: 
MPG: 
CABY: 
HMA: 
rrnAC0282(cpdB3) rrnAC0894(cpdB2)
NPH: 
NP_1854A(ushA1)
HWA: 
HQ_2723A(ushA)
 » show all
Taxonomy
Reference
1  [PMID:13061389]
  Authors
SHUSTER L, KAPLAN NO.
  Title
A specific b nucleotidase.
  Journal
J. Biol. Chem. 201 (1953) 535-46.
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 
IUBMB Enzyme Nomenclature: 
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 
BRENDA, the Enzyme Database: 
CAS: 
9025-84-7

DBGET integrated database retrieval system