KEGG   ENZYME: 3.4.11.21Help
Entry
EC 3.4.11.21                Enzyme                                 

Name
aspartyl aminopeptidase
Class
Hydrolases;
Acting on peptide bonds (peptidases);
Aminopeptidases
BRITE hierarchy
Reaction(IUBMB)
Release of an N-terminal aspartate or glutamate from a peptide, with a preference for aspartate
Comment
Aminoacyl-arylamides are poor substrates. This is an abundant cytosolic enzyme in mammalian cells, in peptidase family M18 of aminopeptidase I
History
EC 3.4.11.21 created 2000
Orthology
K01267  
aspartyl aminopeptidase
Genes
HSA: 
23549(DNPEP)
PTR: 
459964(DNPEP)
PPS: 
100970097(DNPEP)
GGO: 
101145763(DNPEP)
PON: 
100172346(DNPEP)
NLE: 
100586419(DNPEP)
MCC: 
703180(DNPEP)
MCF: 
101867207(DNPEP)
CSAB: 
103217909(DNPEP)
RRO: 
104660060(DNPEP)
RBB: 
108518466(DNPEP)
CJC: 
100412143(DNPEP)
SBQ: 
101046400(DNPEP)
MMU: 
13437(Dnpep)
RNO: 
301529(Dnpep)
CGE: 
100764694(Dnpep)
NGI: 
103727755(Dnpep)
HGL: 
101717054(Dnpep)
CCAN: 
109691745(Dnpep)
OCU: 
100356039(DNPEP)
TUP: 
102479044(DNPEP)
CFA: 
478922(DNPEP)
AML: 
100468768(DNPEP)
UMR: 
103662878(DNPEP)
ORO: 
FCA: 
101096754(DNPEP)
PTG: 
102965804(DNPEP)
AJU: 
106970087(DNPEP)
BTA: 
506882(DNPEP)
BOM: 
102282797(DNPEP)
BIU: 
109571117(DNPEP)
PHD: 
102318127(DNPEP)
CHX: 
102179714(DNPEP)
OAS: 
101117054(DNPEP)
SSC: 
100153171(DNPEP)
CFR: 
102523593(DNPEP)
CDK: 
105096113(DNPEP)
BACU: 
103009940(DNPEP)
LVE: 
103071328(DNPEP)
ECB: 
100059355(DNPEP)
EPZ: 
103557448(DNPEP)
EAI: 
106840551(DNPEP)
MYB: 
102263892(DNPEP)
MYD: 
HAI: 
109380577(DNPEP)
RSS: 
PALE: 
102898815(DNPEP)
LAV: 
100659506(DNPEP)
TMU: 
MDO: 
103098825(DNPEP)
SHR: 
100914121(DNPEP)
OAA: 
100076041(DNPEP)
GGA: 
424200(DNPEP)
CJO: 
107316992(DNPEP)
APLA: 
101789795(DNPEP)
ACYG: 
106029812(DNPEP)
TGU: 
100223647(DNPEP)
GFR: 
102037973(DNPEP)
FAB: 
101816762(DNPEP)
PHI: 
102103418(DNPEP)
PMAJ: 
107207168(DNPEP)
CCW: 
104693946(DNPEP)
FPG: 
101913930(DNPEP)
FCH: 
102048848(DNPEP)
CLV: 
102087380(DNPEP)
EGZ: 
104132415(DNPEP)
AAM: 
106499085(DNPEP)
ASN: 
102371249(DNPEP)
AMJ: 
109282893(DNPEP)
CMY: 
102935487(DNPEP)
CPIC: 
101941232(DNPEP)
ACS: 
100562266(dnpep)
PVT: 
110078227(DNPEP)
PBI: 
103049608(DNPEP)
GJA: 
107123628(DNPEP)
XLA: 
443951(dnpep.L) 495491(dnpep.S)
XTR: 
548780(dnpep)
NPR: 
108785776(DNPEP)
DRE: 
393122(dnpep)
SRX: 
SANH: 
SGH: 
CCAR: 
IPU: 
108272776(dnpep)
AMEX: 
103039951(dnpep)
TRU: 
101063060(dnpep)
TNG: 
LCO: 
104934609(dnpep)
NCC: 
104941963(dnpep)
MZE: 
101472275(dnpep)
OLA: 
101170406(dnpep)
XMA: 
102223684(dnpep)
PRET: 
103456709(dnpep)
NFU: 
107384643(dnpep)
CSEM: 
103389545(dnpep)
LCF: 
108873149(dnpep)
HCQ: 
109528653(dnpep)
BPEC: 
110165989(dnpep)
SASA: 
ELS: 
105023178(dnpep)
SFM: 
108920648(dnpep)
LCM: 
102346070(DNPEP)
CMK: 
103172340(dnpep)
BFO: 
CIN: 
SPU: 
APLC: 
SKO: 
CEL: 
CELE_F01F1.9(dnpp-1)
CBR: 
NAI: 
BMY: 
LOA: 
TSP: 
HRO: 
LGI: 
CRG: 
MYI: 
OBI: 
LAK: 
SMM: 
SHX: 
OVI: 
NVE: 
EPA: 
ADF: 
HMG: 
TAD: 
AQU: 
ATH: 
ALY: 
CRB: 
CSAT: 
EUS: 
BRP: 
BNA: 
BOE: 
THJ: 
CPAP: 
CIT: 
CIC: 
TCC: 
GRA: 
GHI: 
DZI: 
EGR: 
GMX: 
PVU: 
VRA: 
VAR: 
CCAJ: 
MTR: 
CAM: 
ADU: 
AIP: 
LJA: 
Lj0g3v0302719.1(Lj0g3v0302719.1) Lj5g3v1774930.1(Lj5g3v1774930.1)
LANG: 
FVE: 
PPER: 
PMUM: 
PAVI: 
MDM: 
PXB: 
ZJU: 
CSV: 
CMO: 
MCHA: 
CMAX: 
RCU: 
JCU: 
HBR: 
POP: 
POPTR_0008s02250g(POPTRDRAFT_420959) POPTR_0012s09710g(POPTRDRAFT_834353) POPTR_0015s10480g(POPTRDRAFT_835204)
JRE: 
VVI: 
SLY: 
SPEN: 
SOT: 
CANN: 
NTA: 
NSY: 
NTO: 
INI: 
SIND: 
OEU: 
HAN: 
BVG: 
SOE: 
NNU: 
OSA: 
DOSA: 
Os01t0967900-01(Os01g0967900) Os12t0236500-01(Os12g0236500)
OBR: 
BDI: 
ATS: 
109756548(LOC109756548) 109756864(LOC109756864)
SBI: 
ZMA: 
SITA: 
PDA: 
EGU: 
MUS: 
DCT: 
AOF: 
ATR: 
SMO: 
PPP: 
CRE: 
VCN: 
MNG: 
OLU: 
OTA: 
BPG: 
MIS: 
MPP: 
CSL: 
CVR: 
APRO: 
CME: 
CCP: 
SCE: 
YHR113W(APE4)
KLA: 
LTH: 
VPO: 
ZRO: 
CGR: 
NCS: 
NCAS_0H02030(NCAS0H02030)
NDI: 
NDAI_0C01630(NDAI0C01630)
TPF: 
TPHA_0H01750(TPHA0H01750)
TBL: 
TBLA_0A03690(TBLA0A03690)
TDL: 
TDEL_0E02010(TDEL0E02010)
KAF: 
KAFR_0D05010(KAFR0D05010)
PPA: 
DHA: 
PIC: 
PGU: 
SPAA: 
LEL: 
CAL: 
CAALFM_C110820CA(CaO19.2335)
CTP: 
COT: 
CDU: 
CTEN: 
YLI: 
CLU: 
CLUS: 
CAUR: 
NCR: 
NTE: 
NEUTE1DRAFT81751(NEUTE1DRAFT_81751)
SMP: 
PAN: 
TTT: 
MTM: 
CTHR: 
MGR: 
TMN: 
FGR: 
FPU: 
FVR: 
FOX: 
NHE: 
TRE: 
MAW: 
MAJ: 
CMT: 
PLJ: 
VAL: 
VDA: 
CFJ: 
ELA: 
PFY: 
SSL: 
MBE: 
PSCO: 
GLZ: 
ANI: 
AFM: 
AOR: 
ANG: 
ANI_1_1652024(An02g11940)
AFV: 
ACT: 
NFI: 
PCS: 
PDP: 
CIM: 
CPW: 
PBL: 
PBN: 
URE: 
ABE: 
TVE: 
AJE: 
PNO: 
PTE: 
BZE: 
BSC: 
BOR: 
ZTR: 
PFJ: 
BCOM: 
NPA: 
TML: 
SPO: 
CNE: 
CNB: 
CGI: 
TMS: 
TVS: 
DSQ: 
PCO: 
SHS: 
HIR: 
PSQ: 
ADL: 
FME: 
GTR: 
LBC: 
MPR: 
MRR: 
CCI: 
SCM: 
ABP: 
AGABI1DRAFT113568(AGABI1DRAFT_113568)
ABV: 
AGABI2DRAFT116970(AGABI2DRAFT_116970)
CPUT: 
SLA: 
WSE: 
WIC: 
UMA: 
PFP: 
MGL: 
PGR: 
MLR: 
MBR: 
SRE: 
DDI: 
DPP: 
DFA: 
DFA_05354(dnpep)
EHI: 
EHI_021340(10.t00011) EHI_106690(217.t00007)
EDI: 
EIV: 
ACAN: 
PFA: 
PFI1570c(PfM18AAP)
PFD: 
PFH: 
PYO: 
PCB: 
PCHAS_083340(PC000238.00.0)
PBE: 
PKN: 
PVX: 
PCY: 
TAN: 
TPV: 
TOT: 
BEQ: 
BBO: 
BBOV_IV011550(23.m06108)
CPV: 
CHO: 
TGO: 
TET: 
PTM: 
SMIN: 
v1.2.004511.t1(symbB.v1.2.004511.t1) v1.2.011340.t1(symbB.v1.2.011340.t1) v1.2.020548.t1(symbB.v1.2.020548.t1)
PTI: 
FCY: 
TPS: 
AAF: 
PIF: 
PSOJ: 
SPAR: 
EHX: 
GTT: 
TBR: 
Tb927.3.3410(Tb03.3K10.500)
TCR: 
LMA: 
LIF: 
LDO: 
LMI: 
LBZ: 
NGR: 
TVA: 
VTU: 
PAE: 
PAEV: 
PAEI: 
PAU: 
PAP: 
PAG: 
PAF: 
PNC: 
PAEB: 
PDK: 
PSG: 
PRP: 
PAEP: 
PAER: 
PAEM: 
PAEL: 
PAES: 
PAEU: 
PAEG: 
PAEC: 
PAEO: 
PMY: 
PMK: 
PRE: 
PPSE: 
PALC: 
PCQ: 
PPU: 
PP_1730(apeB)
PPF: 
PPG: 
PPW: 
PPT: 
PPB: 
PPI: 
PPX: 
PPUH: 
PPUT: 
PPUN: 
PP4_40460(apeB)
PPUD: 
PFV: 
PMON: 
PMOT: 
PMOS: 
PPJ: 
POR: 
PSYR: 
PCI: 
PFL: 
PPRC: 
PPRO: 
PFO: 
PFS: 
PFE: 
PFC: 
PFN: 
PFW: 
PFB: 
PFF: 
PFX: 
PPZ: 
PMAN: 
OU5_5309(apeB)
PTV: 
PCG: 
PVR: 
PAZO: 
PEN: 
PSA: 
PSZ: 
PSR: 
PSC: 
PSJ: 
PSH: 
PSTU: 
PSTT: 
PBM: 
PBA: 
PBC: 
PPUU: 
PDR: 
PSV: 
PSK: 
PKC: 
PKB_4128(apeB)
PCH: 
PCZ: 
PCP: 
PFZ: 
PALK: 
PRH: 
PSW: 
PPV: 
PSES: 
PSEM: 
PSEC: 
PPSY: 
PSOS: 
PKR: 
PFK: 
PANR: 
PPSL: 
AVN: 
AVL: 
AVD: 
ACX: 
PBB: 
MAQ: 
MHC: 
MAD: 
HP15_1382(apeB)
MBS: 
MSR: 
MSX: 
MPQ: 
MARI: 
MLQ: 
MSQ: 
PIN: 
PSY: 
CJA: 
CEB: 
CELL: 
SDE: 
TTU: 
SAGA: 
SPOI: 
ZAL: 
OSG: 
HJA: 
MMT: 
MDN: 
MDH: 
MKO: 
MAH: 
MPSY: 
MEJ: 
MEC: 
CYQ: 
CZA: 
CYY: 
AEH: 
HCH: 
CSA: 
HEL: 
HCS: 
HAK: 
HAM: 
HHU: 
HCO: 
HSI: 
HALO: 
HHH: 
HBE: 
HAA: 
CMAI: 
KUS: 
KMA: 
MMW: 
MME: 
MPC: 
OAI: 
MARS: 
GSN: 
OME: 
OCM: 
OPF: 
GBI: 
PSPI: 
NEU: 
NET: 
NIT: 
NII: 
NCO: 
NUR: 
MMB: 
MEH: 
MBAC: 
MEU: 
GCA: 
SDR: 
SULF: 
TDN: 
SUA: 
SKU: 
SULR: 
DVL: 
DPS: 
DPR: 
DSF: 
DML: 
DAT: 
MXA: 
MFU: 
MSD: 
MYM: 
MMAS: 
CCX: 
SUR: 
AGE: 
MBD: 
CFUS: 
VIN: 
SCL: 
SCU: 
CCRO: 
SAMY: 
LLU: 
MRM: 
MAES: 
ASAN: 
ACG: 
CAC: 
CAE: 
CAY: 
CPE: 
CPF: 
CPR: 
CTC: 
CTET: 
CNO: 
CBO: 
CBA: 
CBH: 
CBY: 
CBL: 
CBB: 
CBI: 
CBN: 
CBF: 
CBM: 
CBJ: 
CBZ: 
CBEI: 
CKL: 
CKL_0085(apeB)
CKR: 
CLJ: 
CCB: 
CLS: 
CSR: 
CPAS: 
CPAT: 
CPAE: 
CSB: 
CAH: 
CLT: 
CBV: 
CSQ: 
CLD: 
CCK: 
CBUT: 
CTYK: 
CEU: 
CTAE: 
CCHV: 
CARG: 
ASM: 
ASO: 
ASB: 
RUK: 
RUM: 
RBP: 
FPR: 
FPA: 
BPB: 
BFI: 
BHU: 
RHO: 
RIX: 
RIM: 
COO: 
CCT: 
ROB: 
BYL: 
RTO: 
BHAN: 
CPY: 
LACY: 
CSH: 
CSO: 
BPRL: 
ERE: 
ERT: 
ERA: 
CDF: 
PDC: 
CDC: 
CDL: 
PDF: 
EAC: 
FAA: 
PSOR: 
DMT: 
DOR: 
DAI: 
DMI: 
EEL: 
ELM: 
IBU: 
FPLA: 
EUU: 
BPRS: 
HPK: 
FMA: 
APR: 
PMIC: 
CAD: 
VPR: 
VAT: 
VRM: 
MED: 
DPN: 
SSG: 
SRI: 
SELE: 
SELO: 
SELT: 
MHG: 
PFT: 
AFN: 
AIN: 
TUR: 
FRO: 
ERB: 
MTUH: 
MAVD: 
MAVR: 
MAVA: 
MSM: 
MSG: 
MSB: 
MSN: 
MSH: 
MSA: 
MVA: 
MGI: 
MSP: 
MABB: 
MMV: 
MAY: 
MABO: 
MABL: 
MAZ: 
MAK: 
MYS: 
MYC: 
MCHE: 
MIZ: 
MSTE: 
MMC: 
MKM: 
MJL: 
MJD: 
MRH: 
MCB: 
MNE: 
MYV: 
MYE: 
MGO: 
MFT: 
MPHL: 
MVQ: 
MYN: 
MLL: 
MDX: 
CGL: 
NCgl1442(Cgl1499)
CGB: 
cg1693(pepC)
CGU: 
WA5_1442(PepC)
CGT: 
CGS: 
CGG: 
CGM: 
cgp_1693(pepC)
CGJ: 
CGQ: 
CGX: 
CEF: 
CDI: 
CDP: 
CDH: 
CDT: 
CDE: 
CDR: 
CDA: 
CDZ: 
CDB: 
CDS: 
CDD: 
CDW: 
CDV: 
CDIP: 
CAR: 
CPU: 
CPL: 
CPG: 
Cp316_1082(pepC2)
CPP: 
CPK: 
CPQ: 
CPX: 
CpI19_1043(pepC2)
CPZ: 
COR: 
Cp267_1086(pepC2)
COP: 
Cp31_1047(pepC2)
COD: 
Cp106_1020(pepC2)
COS: 
COI: 
COE: 
Cp258_1053(pepC2)
COU: 
Cp162_1036(pepC2)
CPSE: 
CPSU: 
CPSF: 
CUL: 
CUC: 
CUE: 
CUN: 
CUS: 
CUQ: 
CUZ: 
CUJ: 
CVA: 
CHN: 
CCN: 
CTER: 
CMD: 
CAZ: 
CCG: 
CVT: 
CGY: 
CAX: 
CII: 
CUV: 
COA: 
CDO: 
CHM: 
CSX: 
CMQ: 
CKU: 
CCJ: 
CMV: 
CEI: 
CTED: 
CUT: 
CLW: 
CDX: 
CSP: 
CSTA: 
CCJZ: 
CFK: 
CPHO: 
CFC: 
CGV: 
CSTR: 
CAQU: 
CSPH: 
CAMG: 
BFV: 
NFR: 
NCY: 
NBR: 
NNO: 
NSL: 
NSR: 
NTP: 
REY: 
REB: 
ROA: 
REQ: 
RPY: 
RHB: 
RAV: 
RFA: 
RHW: 
RHS: 
RRZ: 
RHU: 
GPO: 
GOR: 
GOQ: 
GTA: 
GOC: 
TSM: 
SRT: 
DTM: 
SCO: 
SCO3801(SCGD3.02)
SMA: 
SGR: 
SGB: 
SCB: 
SSX: 
SVL: 
SCT: 
SCAT_3036(apeB)
SCY: 
SFA: 
SBH: 
SHY: 
SHO: 
SVE: 
SDV: 
SALB: 
SALS: 
STRP: 
SFI: 
SCI: 
SRC: 
SALU: 
SALL: 
SLV: 
SGU: 
SVT: 
STRE: 
SCW: 
SLD: 
SXI: 
STRM: 
STRC: 
SAMB: 
SPRI: 
SCZ: 
SCX: 
SRW: 
STRF: 
SLE: 
sle_35070(sle_35070)
SRN: 
SPAV: 
SLC: 
STRT: 
SCLF: 
SGS: 
STSI: 
SLS: 
SNR: 
SPLU: 
STRD: 
SNW: 
SAUO: 
SSIA: 
SVU: 
SPUN: 
SGV: 
SMAL: 
SLAU: 
SALF: 
SALJ: 
KSK: 
KAB: 
KAU: 
CMI: 
CMS: 
CMC: 
CMH: 
CCAP: 
MIM: 
MIX: 
MIP: 
MPAL: 
MICR: 
MAUR: 
MHOS: 
RTN: 
CUM: 
CUB: 
MVD: 
FRP: 
AGY: 
CART: 
CRY: 
CPHY: 
ART: 
ARR: 
ARM: 
ARI: 
ARL: 
ARE: 
AAQ: 
ARH: 
ARY: 
ARW: 
ARZ: 
ARU: 
ARQ: 
ARN: 
ARX: 
AAU: 
ACH: 
APN: 
PSUL: 
AAI: 
GAR: 
KRH: 
KPL: 
KFV: 
MLU: 
RMU: 
RDN: 
RAJ: 
SATK: 
NAE: 
BFA: 
BRX: 
BRV: 
BGG: 
BRZ: 
DVA: 
JDE: 
LMOI: 
XCE: 
IVA: 
IDO: 
I598_1967(apeB)
CET: 
CCEU: 
SKE: 
ICA: 
ARS: 
SERJ: 
JTE: 
BLY: 
BLIN: 
PAC: 
PAK: 
PAV: 
PAX: 
PAZ: 
PAW: 
PAD: 
PCN: 
PACC: 
PACH: 
PACN: 
CACN: 
PRA: 
PFR: 
PFRE: 
PRL: 
PPC: 
PBO: 
AACI: 
MPH: 
TFL: 
TFA: 
TES: 
TEZ: 
AER: 
NML: 
BSD: 
MMAR: 
PDX: 
PSEE: 
PSEH: 
PSEQ: 
PECQ: 
PHH: 
CAI: 
SNA: 
AHE: 
TPY: 
TPYO: 
ASG: 
AMY: 
ACQ: 
AOS: 
ARD: 
AVU: 
ACTP: 
AYM: 
SHI: 
APV: 
CAER: 
PCU: 
PNL: 
PUV: 
PUV_22400(apeB)
SNG: 
TDE: 
TPED: 
TPK: 
TRM: 
SSM: 
SFC: 
SLR: 
TPX: 
FNU: 
FNC: 
FNT: 
FUS: 
FNE: 
FHW: 
FPD: 
IPO: 
LBA: 
LEO: 
LOT: 
LEQ: 
STR: 
SMF: 
SNS: 
FSU: 
FSC: 
BTHO: 
PARY: 
ASX: 
CACI: 
MPY: 
MHZ: 
 » show all
Taxonomy
Reference
1  [PMID:6854330]
  Authors
Kelly JA, Neidle EL, Neidle A.
  Title
An aminopeptidase from mouse brain cytosol that cleaves N-terminal acidic amino acid residues.
  Journal
J. Neurochem. 40 (1983) 1727-34.
Reference
2  [PMID:9632644]
  Authors
Wilk S, Wilk E, Magnusson RP.
  Title
Purification, characterization, and cloning of a cytosolic aspartyl aminopeptidase.
  Journal
J. Biol. Chem. 273 (1998) 15961-70.
  Sequence
[hsa:23549] [mmu:13437]
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 
IUBMB Enzyme Nomenclature: 
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 
BRENDA, the Enzyme Database: 
CAS: 
9074-83-3

DBGET integrated database retrieval system