KEGG   ENZYME: 3.5.2.9Help
Entry
EC 3.5.2.9                  Enzyme                                 

Name
5-oxoprolinase (ATP-hydrolysing);
pyroglutamase (ATP-hydrolysing);
oxoprolinase;
pyroglutamase;
5-oxoprolinase;
pyroglutamate hydrolase;
pyroglutamic hydrolase;
L-pyroglutamate hydrolase;
5-oxo-L-prolinase;
pyroglutamase
Class
Hydrolases;
Acting on carbon-nitrogen bonds, other than peptide bonds;
In cyclic amides
BRITE hierarchy
Sysname
5-oxo-L-proline amidohydrolase (ATP-hydrolysing)
Reaction(IUBMB)
ATP + 5-oxo-L-proline + 2 H2O = ADP + phosphate + L-glutamate [RN:R00251]
Reaction(KEGG)
Substrate
ATP [CPD:C00002];
5-oxo-L-proline [CPD:C01879];
H2O [CPD:C00001]
Product
ADP [CPD:C00008];
phosphate [CPD:C00009];
L-glutamate [CPD:C00025]
History
EC 3.5.2.9 created 1976
Pathway
Glutathione metabolism
Orthology
K01469  
5-oxoprolinase (ATP-hydrolysing)
Genes
HSA: 
26873(OPLAH)
PTR: 
101057616(OPLAH)
PPS: 
100968140(OPLAH)
GGO: 
101132082(OPLAH)
PON: 
100446356(OPLAH)
NLE: 
100605871(OPLAH)
MCC: 
100429474(OPLAH)
MCF: 
102141374(OPLAH)
CSAB: 
103237600(OPLAH)
RRO: 
RBB: 
108536541(OPLAH)
CJC: 
100404839(OPLAH)
SBQ: 
101043938(OPLAH)
MMU: 
75475(Oplah)
RNO: 
116684(Oplah)
CGE: 
100752451(Oplah)
NGI: 
103735268(Oplah)
HGL: 
101702464(Oplah)
CCAN: 
109690800(Oplah)
TUP: 
102494232(OPLAH)
CFA: 
482085(OPLAH)
AML: 
100474045(OPLAH)
UMR: 
103656703(OPLAH)
ORO: 
101363220(OPLAH)
FCA: 
101100620(OPLAH)
PTG: 
102954864(OPLAH)
AJU: 
106965406(OPLAH)
BTA: 
408006(OPLAH)
BOM: 
102275523(OPLAH)
BIU: 
109568349(OPLAH)
PHD: 
102330811(OPLAH)
CHX: 
102180237(OPLAH)
OAS: 
101110684(OPLAH)
SSC: 
100515137(OPLAH)
CFR: 
CDK: 
105105011(OPLAH)
BACU: 
103001231(OPLAH)
LVE: 
103082978(OPLAH)
OOR: 
101274316(OPLAH)
ECB: 
100147456(OPLAH)
EPZ: 
103560799(OPLAH)
EAI: 
106841869(OPLAH)
MYB: 
102261173(OPLAH)
MYD: 
102771966(OPLAH)
HAI: 
109375051(OPLAH)
RSS: 
PALE: 
102886743(OPLAH)
LAV: 
TMU: 
MDO: 
100017596(OPLAH)
SHR: 
100922788(OPLAH)
OAA: 
100092416(OPLAH)
CJO: 
107307733(OPLAH)
FAB: 
PHI: 
FPG: 
101916753(OPLAH)
FCH: 
102047983(OPLAH)
ASN: 
102375313(OPLAH)
AMJ: 
CPIC: 
101945089(OPLAH)
ACS: 
PVT: 
110084803(OPLAH)
PBI: 
103051317(OPLAH)
GJA: 
107115295(OPLAH)
XLA: 
XTR: 
780345(oplah)
NPR: 
108801344(OPLAH)
DRE: 
100151110(oplah)
SRX: 
SANH: 
SGH: 
107551839(oplah)
CCAR: 
IPU: 
108273810(oplah)
AMEX: 
103042964(oplah)
TRU: 
101064768(oplah)
TNG: 
LCO: 
NCC: 
MZE: 
101475522(oplah)
OLA: 
101169497(oplah)
XMA: 
102226682(oplah)
PRET: 
103482438(oplah)
NFU: 
107382963(oplah)
CSEM: 
103376969(oplah)
LCF: 
108894453(oplah)
HCQ: 
109512003(oplah)
BPEC: 
110160972(oplah)
SASA: 
ELS: 
105019570(oplah)
SFM: 
108927571(oplah)
LCM: 
102366210(OPLAH)
CMK: 
BFO: 
CIN: 
100176159(oplah)
SPU: 
589767(oplah)
APLC: 
SKO: 
DME: 
DPO: 
DAN: 
DER: 
DPE: 
DSE: 
DSI: 
Dsimw501_GD11673(Dsim_GD11673)
DWI: 
DYA: 
DGR: 
DMO: 
DVI: 
MDE: 
AGA: 
AAG: 
CQU: 
AME: 
BIM: 
BTER: 
SOC: 
AEC: 
ACEP: 
PBAR: 
HST: 
CFO: 
LHU: 
PGC: 
NVI: 
TCA: 
DPA: 
NVL: 
BMOR: 
DPL: 
PMAC: 
PRAP: 
PXY: 
API: 
DNX: 
ZNE: 
FCD: 
DPX: 
ISC: 
TUT: 
CEL: 
CELE_Y38F2AR.12(Y38F2AR.12)
CBR: 
NAI: 
HRO: 
LGI: 
CRG: 
MYI: 
OBI: 
LAK: 
OVI: 
EPA: 
ADF: 
HMG: 
TAD: 
AQU: 
ATH: 
AT5G37830(OXP1)
ALY: 
CSAT: 
EUS: 
BRP: 
BNA: 
BOE: 
THJ: 
CPAP: 
CIT: 
CIC: 
TCC: 
GRA: 
GHI: 
DZI: 
EGR: 
GMX: 
PVU: 
VRA: 
VAR: 
CCAJ: 
MTR: 
CAM: 
ADU: 
AIP: 
LJA: 
Lj4g3v0365720.1(Lj4g3v0365720.1) Lj4g3v0365720.2(Lj4g3v0365720.2)
LANG: 
FVE: 
PPER: 
PMUM: 
PAVI: 
MDM: 
PXB: 
ZJU: 
CSV: 
CMO: 
MCHA: 
CMAX: 
CMOS: 
RCU: 
JCU: 
HBR: 
JRE: 
VVI: 
SLY: 
SPEN: 
SOT: 
CANN: 
NTA: 
NSY: 
NTO: 
INI: 
SIND: 
OEU: 
HAN: 
BVG: 
SOE: 
NNU: 
OSA: 
DOSA: 
Os01t0966000-01(Os01g0966000)
OBR: 
BDI: 
ATS: 
109741045(LOC109741045)
SBI: 
ZMA: 
SITA: 
PDA: 
EGU: 
MUS: 
DCT: 
AOF: 
ATR: 
SMO: 
CRE: 
VCN: 
MNG: 
OLU: 
OTA: 
BPG: 
MIS: 
MPP: 
CSL: 
CVR: 
APRO: 
CME: 
GSL: 
CCP: 
SCE: 
YKL215C(OXP1)
AGO: 
ERC: 
KLA: 
KMX: 
LTH: 
VPO: 
ZRO: 
CGR: 
NDI: 
NDAI_0D00770(NDAI0D00770)
TPF: 
TPHA_0F03670(TPHA0F03670)
TBL: 
TBLA_0A00620(TBLA0A00620)
TDL: 
TDEL_0D00250(TDEL0D00250)
KAF: 
KAFR_0E00160(KAFR0E00160)
PPA: 
DHA: 
PIC: 
PICST_29736(HYU1.2) PICST_81320(HYU1.1) PICST_86944(HYU1.3)
PGU: 
SPAA: 
LEL: 
CAL: 
CTP: 
COT: 
CDU: 
CTEN: 
YLI: 
CLU: 
CLUS: 
CAUR: 
SLB: 
NCR: 
NTE: 
NEUTE1DRAFT58611(NEUTE1DRAFT_58611)
SMP: 
PAN: 
TTT: 
MTM: 
CTHR: 
MGR: 
TMN: 
FGR: 
FPU: 
FVR: 
FOX: 
NHE: 
TRE: 
MAW: 
MAJ: 
CMT: 
PLJ: 
VAL: 
VDA: 
CFJ: 
ELA: 
PFY: 
SSL: 
BFU: 
MBE: 
PSCO: 
GLZ: 
ANI: 
AFM: 
AOR: 
ANG: 
ANI_1_1666074(An08g01320) ANI_1_408054(An06g00660) ANI_1_684114(An13g02080)
AFV: 
ACT: 
NFI: 
PCS: 
PDP: 
CIM: 
CPW: 
PBL: 
PBN: 
URE: 
ABE: 
TVE: 
AJE: 
PNO: 
PTE: 
BZE: 
BSC: 
BOR: 
AALT: 
ZTR: 
PFJ: 
BCOM: 
NPA: 
TML: 
SPO: 
CNE: 
CNB: 
CGI: 
TMS: 
PPL: 
TVS: 
DSQ: 
PCO: 
SHS: 
HIR: 
PSQ: 
ADL: 
FME: 
GTR: 
LBC: 
MPR: 
MRR: 
CCI: 
SCM: 
ABP: 
AGABI1DRAFT115186(AGABI1DRAFT_115186) AGABI1DRAFT125403(AGABI1DRAFT_125403) AGABI1DRAFT78768(AGABI1DRAFT_78768)
ABV: 
AGABI2DRAFT195315(AGABI2DRAFT_195315) AGABI2DRAFT211572(AGABI2DRAFT_211572) AGABI2DRAFT65033(AGABI2DRAFT_65033)
CPUT: 
SLA: 
WSE: 
WIC: 
UMA: 
PFP: 
MGL: 
PGR: 
MLR: 
MBR: 
SRE: 
DDI: 
DPP: 
DFA: 
ACAN: 
TET: 
PTM: 
PTI: 
FCY: 
TPS: 
PIF: 
PSOJ: 
SPAR: 
EHX: 
GTT: 
TCR: 
LMA: 
LIF: 
LDO: 
LMI: 
LBZ: 
NGR: 
PAT: 
GAG: 
GPS: 
LCD: 
TMC: 
LMI_1564(Oplah)
MMT: 
MDH: 
MKO: 
MAH: 
MEALZ_2620(OPLAH)
TIG: 
BLEP: 
NOC: 
NHL: 
NWA: 
HHA: 
HHC: 
TKM: 
TNI: 
TTI: 
TVR: 
EBS: 
WMA: 
GAI: 
HCH: 
TOL: 
TOR: 
OAI: 
BSAN: 
GSN: 
SEDS: 
TSN: 
REH: 
H16_B2440(hyuAB)
CBW: 
CGD: 
CR3_1516(oplAH)
BVI: 
BVE: 
BUR: 
BCH: 
BCM: 
BCJ: 
BCEN: 
BCEW: 
BCEO: 
BAM: 
BAC: 
BMU: 
BMK: 
BMUL: 
BCT: 
BCED: 
BCEP: 
BDL: 
BPYR: 
BCON: 
BUB: 
BDF: 
BLAT: 
BTEI: 
BSEM: 
BPSL: 
BMEC: 
BSTG: 
BSTL: 
BGP: 
BGD: 
BGO: 
BYI: 
BUK: 
BUE: 
BPLA: 
BXE: 
BXB: 
BPH: 
BCAI: 
PSPW: 
PHS: 
PTER: 
PPK: 
PPNO: 
PPNM: 
PRB: 
PPUL: 
PSPU: 
PAPI: 
PVE: 
POX: 
PTX: 
PFG: 
PNR: 
BPE: 
BP1895(oplaH)
BPC: 
BPTD_1867(oplaH)
BPER: 
BN118_1851(oplaH)
BPET: 
B1917_1686(oplaH)
BPEU: 
Q425_17490(oplaH)
BPA: 
BPP3012(oplaH)
BPAR: 
BN117_2712(oplaH)
BBR: 
BB2978(oplaH)
BBM: 
BN115_2170(oplaH)
BBH: 
BN112_0780(oplaH)
BBX: 
BPT: 
Bpet2239(oplAH)
BHZ: 
ACR54_02202(apc3_2)
BTRM: 
BBRO: 
BFZ: 
BPDZ: 
BOH: 
AXY: 
AXO: 
AXN: 
AXS: 
AXX: 
ADT: 
AIS: 
ASW: 
ACHR: 
PUT: 
AKA: 
AMIM: 
ODI: 
RHY: 
POL: 
PNA: 
AAV: 
AJS: 
DIA: 
AAA: 
ACK: 
ACRA: 
ACID: 
ACIS: 
VEI: 
DAC: 
DEL: 
DTS: 
DHK: 
VAP: 
VPD: 
RTA: 
LIM: 
LIH: 
HYR: 
HYB: 
DPY: 
MPT: 
JAG: 
JAZ: 
JAL: 
JSV: 
HHT: 
HEE: 
MNR: 
MASW: 
MASS: 
LCH: 
TIN: 
THI: 
THI_1130(Oplah)
RGE: 
RBN: 
MIU: 
PBH: 
BEB: 
BEBA: 
NIS: 
SUN: 
DPR: 
DSF: 
DAL: 
SCL: 
sce4077(oplaH)
SCU: 
HOH: 
MLO: 
MLN: 
MCI: 
MOP: 
MAM: 
MAMO: 
MESO: 
MESW: 
MES: 
HOE: 
AAK: 
PHT: 
PLA: 
SME: 
SMK: 
SMQ: 
SMX: 
SMI: 
SMEG: 
SMEL: 
SMER: 
SMD: 
RHI: 
SFH: 
SFD: 
SAME: 
SINO: 
EAD: 
EAH: 
RET: 
REL: 
REI: 
REP: 
RLE: 
RL2446(hyuA1)
RLT: 
RLU: 
RTR: 
RHL: 
RHN: 
RHT: 
NT26_3976(Oplah)
RHX: 
NGL: 
NGG: 
BME: 
BMEL: 
BMI: 
BMZ: 
BMG: 
BMW: 
BMEE: 
BMF: 
BMB: 
BMC: 
BAA: 
BABO: 
BABR: 
BABT: 
BABB: 
BABU: 
BABS: 
BABC: 
BMS: 
BSI: 
BSF: 
BSUI: 
BSUP: 
BSUV: 
BSUC: 
BMT: 
BSZ: 
BSV: 
BSW: 
BSG: 
BOV: 
BCS: 
BOL: 
BCAR: 
BCAS: 
BMR: 
BPP: 
BPV: 
BCET: 
BCEE: 
BVL: 
OAN: 
OAH: 
OPS: 
OCH: 
BOP: 
BOS: 
BVV: 
VGO: 
AZC: 
CHEL: 
CDQ: 
FIL: 
FIY: 
RHZ: 
MCG: 
PSIN: 
HDI: 
HDIA_2195(apc3_2)
RBM: 
CCR: 
CCS: 
CAK: 
CSE: 
CHQ: 
CMB: 
PZU: 
CBOT: 
JAN: 
PSF: 
OAT: 
OAR: 
OTM: 
OSB_17940(apc3_2) OSB_28120(apc3_3)
RED: 
PTP: 
CMAR: 
CEH: 
CON: 
RSU: 
RHM: 
PPHR: 
LAP: 
LAGG: 
LABR: 
DAA: 
RMM: 
MMR: 
NPP: 
NPN: 
SPHK: 
SMAG: 
SMAZ: 
STER: 
SGI: 
SGRAN_3484(oplaH)
SPHQ: 
SWI: 
SSAN: 
SSY: 
SHYD: 
SYA: 
CIJ: 
RDI: 
ELI: 
ELQ: 
ERY: 
EGN: 
EFV: 
AAY: 
WYH_02976(apc3)
ADO: 
CNA: 
CMAN: 
AMV: 
RGI: 
ROS: 
RCE: 
RPM: 
MGY: 
AZL: 
ALI: 
ABS: 
ABQ: 
ABF: 
ATI: 
AHU: 
TMO: 
TXI: 
THAC: 
MAGQ: 
NAO: 
NCB: 
MGM: 
PGV: 
APB: 
DGI: 
MTU: 
Rv0266c(oplA)
MTV: 
MRA: 
MRA_0274(oplA)
MTF: 
MTB: 
MTK: 
MTZ: 
MTI: 
MTE: 
MTUR: 
CFBS_0283(oplA)
MTL: 
MTO: 
MTD: 
UDA_0266c(oplA)
MTN: 
MTUB: 
MTUC: 
MTUE: 
MTX: 
MTUL: 
MTUT: 
MTUU: 
MTQ: 
MBO: 
MBB: 
BCG_0304c(oplA)
MBT: 
JTY_0273(oplA)
MBM: 
MBK: 
MBX: 
MBZ: 
MAF: 
MAF_02670(oplA)
MCE: 
MCQ: 
MCV: 
MCX: 
MCZ: 
MMIC: 
MJD: 
MHAD: 
CCN: 
CTER: 
RRZ: 
SMA: 
SGR: 
SGB: 
SSX: 
SVL: 
SCT: 
SCAT_0740(Oplah)
SCY: 
SFA: 
SBH: 
SHY: 
SHO: 
SVE: 
SDV: 
SALS: 
STRP: 
SFI: 
SCI: 
SRC: 
SALU: 
SALL: 
SVT: 
STRE: 
SLD: 
SXI: 
STRM: 
STRC: 
SCZ: 
SCX: 
SRW: 
STRF: 
SLC: 
SCLF: 
SGS: 
STSI: 
SLS: 
SNR: 
SPLU: 
SNW: 
SAUO: 
SVU: 
SPUN: 
SGV: 
SMAL: 
SLAU: 
SALF: 
KAB: 
SATK: 
NAE: 
NGV: 
TCU: 
SYN: 
SYZ: 
SYY: 
SYNGTS_2766(slr0697)
SYT: 
SYNGTI_2765(slr0697)
SYS: 
SYNPCCN_2764(slr0697)
SYQ: 
SYNPCCP_2764(slr0697)
SYJ: 
SYC: 
SYF: 
SYD: 
SYE: 
SYG: 
sync_2245(oplaH)
SYR: 
SYX: 
SYP: 
SYNE: 
SYND: 
SYU: 
SYH: 
SLW: 
TEL: 
THN: 
CGC: 
CYI: 
DSL: 
CMP: 
LEP: 
LEN: 
LET: 
LBO: 
HHG: 
PSEU: 
PMT: 
PMF: 
AMR: 
MAR: 
CAN: 
CSN: 
CYL: 
HAO: 
CWA: 
GLP: 
GEN: 
CHON: 
CYT: 
CYP: 
CYC: 
CYH: 
CYJ: 
TER: 
MIC: 
ARP: 
GEI: 
OAC: 
ONI: 
MPRO: 
CEP: 
ANA: 
NPU: 
NOS: 
NOP: 
NON: 
NFL: 
NOE: 
AVA: 
ANB: 
ACY: 
AWA: 
CSG: 
CALO: 
CALT: 
CALH: 
RIV: 
FIS: 
NCN: 
CTHE: 
PLP: 
SCS: 
STAN: 
RBA: 
RB8038(OPLAH)
PSL: 
PIR: 
PLM: 
PLS: 
DFE: 
SLI: 
SRD: 
SMON: 
SPIR: 
RSI: 
FAE: 
FIB: 
CPB: 
PLT: 
PROS: 
DIN: 
MAC: 
MA_2300(oplAH)
MBA: 
MBY: 
MBW: 
MBAR: 
MBAK: 
MMA: 
MMAZ: 
MMJ: 
MMAC: 
MVC: 
MEK: 
MLS: 
METM: 
MEF: 
MEQ: 
MSJ: 
MSZ: 
MSW: 
MTHE: 
MTHR: 
MHOR: 
MBU: 
MMET: 
MMH: 
MEV: 
MZH: 
MPY: 
Mpsy_1585(oplAH)
 » show all
Taxonomy
Reference
1  [PMID:5289242]
  Authors
Van der Werf P, Orlowski M, Meister A.
  Title
Enzymatic conversion of 5-oxo-L-proline (L-pyrrolidone carboxylate) to L-glutamate coupled with cleavage of adenosine triphosphate to adenosine diphosphate, a reaction in the  -glutamyl cycle.
  Journal
Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 68 (1971) 2982-5.
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 
IUBMB Enzyme Nomenclature: 
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 
BRENDA, the Enzyme Database: 
CAS: 
9075-46-1

DBGET integrated database retrieval system