KEGG   ENZYME: 3.6.3.21Help
Entry
EC 3.6.3.21                 Enzyme                                 

Name
polar-amino-acid-transporting ATPase;
histidine permease
Class
Hydrolases;
Acting on acid anhydrides;
Acting on acid anhydrides to catalyse transmembrane movement of substances
BRITE hierarchy
Sysname
ATP phosphohydrolase (polar-amino-acid-importing)
Reaction(IUBMB)
ATP + H2O + polar amino acidout = ADP + phosphate + polar amino acidin [RN:R00086]
Reaction(KEGG)
Substrate
ATP [CPD:C00002];
H2O [CPD:C00001];
polar amino acid
Product
ADP [CPD:C00008];
phosphate [CPD:C00009];
polar amino acid
Comment
ABC-type (ATP-binding cassette-type) ATPase, characterized by the presence of two similar ATP-binding domains. Does not undergo phosphorylation during the transport process. Comprises bacterial enzymes that import His, Arg, Lys, Glu, Gln, Asp, ornithine, octopine and nopaline.
History
EC 3.6.3.21 created 2000
Orthology
K02028  
polar amino acid transport system ATP-binding protein
K10017  
histidine transport system ATP-binding protein
K10821  
polar-amino-acid-transporting ATPase
Genes
ECO: 
b2306(hisP)
ECJ: 
Y75_p2272(hisP)
ECD: 
EBW: 
BWG_2080(hisP)
ECOK: 
ECE: 
Z3568(hisP)
ECS: 
ECF: 
ETW: 
ECSP_3181(hisP)
ELX: 
EOJ: 
EOI: 
EOH: 
ECG: 
EOK: 
ELR: 
ECC: 
c2848(hisP)
ECP: 
ECI: 
ECV: 
ECX: 
ECW: 
ECM: 
ECY: 
ECR: 
ECQ: 
ECK: 
ECT: 
EOC: 
CE10_2691(hisP)
EUM: 
ECZ: 
ELO: 
ELN: 
ELH: 
ESE: 
ESO: 
ESM: 
ESL: 
ECL: 
EBR: 
ECB_02231(hisP)
EBD: 
EKO: 
EKF: 
EAB: 
EDH: 
EDJ: 
EIH: 
ENA: 
ELU: 
EUN: 
ELW: 
ECW_m2495(hisP)
ELL: 
WFL_12215(hisP)
ELC: 
i14_2646(hisP)
ELD: 
i02_2646(hisP)
ELP: 
EBL: 
ECD_02231(hisP)
EBE: 
B21_02191(hisP)
ELF: 
LF82_1008(hisP)
ECOA: 
ECOL: 
ECOI: 
ECOJ: 
ECOO: 
EFE: 
STY: 
STT: 
t0513(hisP) t1538
SEX: 
SENT: 
STM: 
SEO: 
SEV: 
SEY: 
SEM: 
SEJ: 
SEB: 
SEF: 
SETU: 
SETC: 
SEEN: 
SENR: 
SEND: 
SPT: 
SPA0513(hisP)
SEK: 
SPQ: 
SEI: 
SEC: 
SC1630(gltL) SC2352(hisP)
SEH: 
SHB: 
SENH: 
SEEH: 
SEE: 
SENN: 
SEW: 
SEA: 
SENS: 
SED: 
SEG: 
SEL: 
SEGA: 
SET: 
SENJ: 
SEEC: 
SEEB: 
SEEP: 
SENB: 
BN855_16820(SBOV16461) BN855_24350(SBOV24141)
SENE: 
SES: 
SBG: 
SBZ: 
YPE: 
YPK: 
y0935(glnQ) y1610(hisP)
YPA: 
YPN: 
YPM: 
YP_0679(glnQ1) YP_2387(hisP)
YPP: 
YPG: 
YPZ: 
YPT: 
YPD: 
YPX: 
YPH: 
YPS: 
YPI: 
YPY: 
YPB: 
YEN: 
YEP: 
YEY: 
YSI: 
SFL: 
SF2382(hisP)
SFX: 
S2517(hisP)
SFV: 
SFV_2373(hisP)
SFE: 
SFxv_2627(hisP)
SSN: 
SSON_2364(hisP)
SSJ: 
SBO: 
SBO_2343(hisP)
SBC: 
SDY: 
SDY_2505(hisP)
SDZ: 
ECA: 
PCT: 
PCC: 
PWA: 
PEC: 
ETA: 
EPY: 
EPR: 
EAM: 
EAY: 
EBI: 
ERJ: 
WBR: 
WGLp190(gltL)
WGL: 
SGL: 
SOD: 
ENT: 
ENC: 
ENO: 
ECLO: 
EEC: 
ENL: 
ESC: 
EAS: 
EAU: 
EAE: 
EAR: 
ENR: 
ESA: 
CSK: 
CSZ: 
CSI: 
CTU: 
CTU_29340(hisP) CTU_32970(glnQ)
KPN: 
KPU: 
KPM: 
KPP: 
KPE: 
KPO: 
KPR: 
KPJ: 
KPI: 
KVA: 
KOX: 
KOE: 
CKO: 
CRO: 
CFD: 
SPE: 
SRR: 
SRL: 
SOD_c07890(glnQ1) SOD_c10490(gluA) SOD_c21840(artM) SOD_c32390(hisP)
SRY: 
SRS: 
SRA: 
SMAF: 
SMW: 
SLQ: 
SERR: 
SFO: 
EIC: 
DDA: 
DDC: 
DDD: 
DZE: 
PAM: 
PANA_0846(glnQ) PANA_0863(glnQ) PANA_2659(hisP) PANA_3062(glnQ) PANA_3319(gluA) PANA_4058(yqiZ)
PLF: 
PAJ: 
PAJ_0185(glnQ) PAJ_0198(glnQ) PAJ_1948(hisP) PAJ_2337(glnQ) PAJ_2565(gluA) PAJ_p0228(yqiZ)
PAQ: 
PVA: 
PAO: 
RAH: 
RAQ: 
RAA: 
EBT: 
MMK: 
ROR: 
EBF: 
PSTS: 
HPR: 
MSU: 
MS1685(glnQ)
MVR: 
MVI: 
MVG: 
MVE: 
APL: 
APJ: 
APA: 
ASU: 
ASI: 
GAN: 
SML: 
SMT: 
BUJ: 
SMZ: 
FAU: 
VCH: 
VCE: 
VCJ: 
VCO: 
VCR: 
VCM: 
VCI: 
VCL: 
VPA: 
VPB: 
VPK: 
VPF: 
VPH: 
VHA: 
VCA: 
VAG: 
VSP: 
VEX: 
VEJ: 
VFU: 
VAN: 
LAG: 
VFI: 
VFM: 
VSA: 
PPR: 
PAE: 
PAEV: 
PAU: 
PAP: 
PAG: 
PAF: 
PNC: 
PDK: 
PSG: 
PRP: 
PAEP: 
PAER: 
PAEM: 
PAEL: 
PAES: 
PAEU: 
PAEG: 
PAEC: 
PPU: 
PPF: 
PPG: 
PPW: 
PPT: 
PPB: 
PPI: 
PPX: 
PPUH: 
PPUT: 
PPUN: 
PPUU: 
PST: 
PSB: 
PSYR: 
PSP: 
PCI: 
PFL: 
PPRC: 
PFO: 
PFS: 
PFE: 
PFC: 
PPZ: 
PEN: 
PMY: 
PMK: 
PSA: 
PSZ: 
PSR: 
PSC: 
PSJ: 
PSH: 
PBA: 
PFV: 
PDR: 
PRE: 
PSV: 
PSK: 
PMON: 
PMOT: 
PKC: 
PKB_1461(hisP) PKB_2268(glnq1) PKB_2733 PKB_4718 PKB_5378(glnq3) PKB_5440(aotp3)
AVN: 
AVL: 
AVD: 
PAR: 
PCR: 
PRW: 
PSO: 
ACI: 
ACD: 
ACB: 
ABY: 
ABC: 
ABN: 
ABB: 
ABX: 
ABZ: 
ABR: 
ABD: 
ABH: 
ABAD: 
ABJ: 
ABAB: 
ABAJ: 
ABAZ: 
ACC: 
MCT: 
MCR_1689(aotP)
SON: 
SO_1042(artM)
SBL: 
SBM: 
SBN: 
SBP: 
SBT: 
SBS: 
SBB: 
SLO: 
SPC: 
SHP: 
SSE: 
SPL: 
SHE: 
SHM: 
SHN: 
SHW: 
SHL: 
MAD: 
MBS: 
PIN: 
LPN: 
LPH: 
LPO: 
LPU: 
LPM: 
LP6_0484(glnQ)
LPF: 
LPP: 
LPC: 
LPA: 
lpa_00749(glnQ)
LPE: 
LLO: 
NHL: 
SPIU: 
HNA: 
HCH: 
CSA: 
HEL: 
MMW: 
MME: 
MPC: 
AHA: 
AHY: 
ASA: 
AVR: 
AMED: 
TAU: 
AFI: 
GAP: 
NMA: 
NME: 
NMP: 
NMH: 
NMC: 
NMN: 
NMT: 
NMI: 
NMD: 
NMM: 
NMS: 
NMQ: 
NMW: 
NMZ: 
NGO: 
NGK: 
NGT: 
NLA: 
SALV: 
CVI: 
CV_0855(hisP)
LHK: 
PSE: 
RSO: 
RSC: 
RSL: 
RSN: 
RSM: 
RSE: 
RPI: 
RPF: 
REU: 
REH: 
H16_A0045(hisP) H16_A2756(h16_A2756) H16_A3308(h16_A3308) H16_B1810
CNC: 
RME: 
Rmet_0693(aapP)
CTI: 
BMA: 
BMV: 
BML: 
BMN: 
BPS: 
BPM: 
BPL: 
BPD: 
BPR: 
BPSE: 
BPSU: 
BPZ: 
BPQ: 
BPK: 
BTE: 
BTQ: 
BTJ: 
BTZ: 
BTD: 
BVI: 
BUR: 
BCN: 
BCH: 
BCM: 
BCJ: 
BAM: 
BAC: 
BMU: 
BMJ: 
BCT: 
BXE: 
BPH: 
BPY: 
BGL: 
BUG: 
BGE: 
BGF: 
BRH: 
BGD: 
BYI: 
BUK: 
BPX: 
BUO: 
PPK: 
PPNO: 
PRB: 
BPE: 
BP1181(glnQ) BP1510 BP1855(glnQ)
BPC: 
BPER: 
BPA: 
BPAR: 
BBR: 
BBM: 
BBH: 
BPT: 
BAV: 
BHO: 
AXY: 
AXO: 
AXN: 
TEQ: 
TEA: 
TEG: 
TAS: 
TAT: 
PUT: 
AKA: 
AMIM: 
CDN: 
RFR: 
POL: 
PNA: 
AAV: 
AJS: 
DIA: 
AAA: 
ACK: 
VEI: 
DAC: 
DEL: 
VAP: 
VPE: 
VPD: 
CTT: 
ADN: 
ADK: 
RTA: 
MMS: 
HSE: 
CFU: 
LCH: 
TIN: 
THI: 
THI_1061(glnQ)
RGE: 
AZO: 
azo2266(glnQ2)
AZA: 
AZKH_1910(glnQ) AZKH_3349(glnQ)
TMZ: 
APP: 
BPRC: 
HPY: 
HEO: 
HPJ: 
HPA: 
HPS: 
HHP: 
HHQ: 
HHR: 
HPG: 
HPP: 
HPB: 
HPL: 
HPB8_326(glnQ)
HPC: 
HCA: 
HPM: 
HPE: 
HPO: 
HPI: 
HPQ: 
HPW: 
HPU: 
HEF: 
HPF: 
HEQ: 
HEX: 
HPT: 
HPZ: 
HPV: 
HPX: 
HEN: 
HPH: 
HEG: 
HPN: 
HEP: 
HEU: 
HES: 
HPYS: 
HCN: 
HPD: 
KHP_1067(glnQ)
HEY: 
HER: 
HEI: 
HPYA: 
HPYK: 
HPYO: 
HPYL: 
HPYR: 
HPYI: 
HPYU: 
HPYM: 
HEM: 
HEB: 
HEZ: 
HHE: 
HH0347(glnQ_1)
HAC: 
Hac_0406(glnQ)
HMS: 
HFE: 
HBI: 
HCE: 
HCM: 
HCP: 
HCB: 
HHM: 
WSU: 
CJE: 
CJB: 
CJJ: 
CJU: 
CJN: 
CJI: 
CJSA_0439(paqQ) CJSA_0848(glnQ)
CJM: 
CJM1_0451(artM) CJM1_0868(peb1C)
CJS: 
CJP: 
CJEJ: 
CJEU: 
CJEN: 
CJEI: 
CJR: 
CJD: 
CJZ: 
CJX: 
CFF: 
CFV: 
CAMP: 
CCV: 
CHA: 
CCO: 
CLA: 
CCOL: 
CCC: 
CCQ: 
ANT: 
SDL: 
SBA: 
SMUL: 
NAM: 
GSU: 
GSK: 
GLO: 
GBM: 
GEM: 
GEB: 
DVU: 
DVL: 
DVM: 
DVG: 
DDE: 
DDS: 
DDN: 
DMA: 
DSA: 
DAS: 
DAF: 
DHY: 
DPI: 
BN4_10062(aapP) BN4_10599(aapP) BN4_10611(aapP)
DGG: 
LIP: 
LI0127(glnQ) LI0718(glnQ) LI1129(glnQ)
LIR: 
DBA: 
DRT: 
BBA: 
Bd0823(glnQ)
BBAT: 
Bdt_0784(glnQ)
BBAC: 
DPS: 
DPR: 
DSF: 
DOL: 
DAL: 
DAT: 
HRM2_03340(glnQ1) HRM2_14050(glnQ2) HRM2_15330(glnQ3) HRM2_20370(glnQ4)
MXA: 
MFU: 
MSD: 
SUR: 
SFU: 
HMR: 
DPB: 
BABL1_244(glnQ)
RPR: 
RPO: 
RPW: 
RPZ: 
RPG: 
RPS: 
RPV: 
RPQ: 
RPL: 
RPN: 
RTY: 
RT0859(glnQ)
RTT: 
RTB: 
RCM: 
RCC: 
RBE: 
RBE_1318(glnQ)
RBO: 
RCO: 
RC1341(glnQ)
RFE: 
RF_1370(glnQ)
RAK: 
RRI: 
RRJ: 
RRA: 
RRC: 
RRH: 
RRB: 
RRN: 
RRP: 
RMS: 
RMA_1365(glnQ)
RMI: 
RPK: 
RAF: 
RHE: 
RJA: 
RJP_0991(glnQ)
RSV: 
Rsl_1530(glnQ)
RSW: 
RPH: 
RAU: 
RMO: 
RPP: 
RRE: 
RAM: 
OTS: 
OTBS_0223(glnQ)
OTT: 
OTT_1808(glnQ)
WOL: 
WRI: 
WEN: 
MMN: 
MLO: 
MCI: 
MOP: 
MAM: 
MES: 
SME: 
SMK: 
SMQ: 
SMX: 
SMI: 
SMEG: 
SMEL: 
SMD: 
RHI: 
SFH: 
SFD: 
EAD: 
ATU: 
ARA: 
AVI: 
AGR: 
RET: 
REC: 
REL: 
RLE: 
RLT: 
RLG: 
RLB: 
RLU: 
RTR: 
RIR: 
RHL: 
BME: 
BMI: 
BMZ: 
BMG: 
BMW: 
BMF: 
BMB: 
BMC: 
BAA: 
BMS: 
BSI: 
BMT: 
BSV: 
BOV: 
BCS: 
BSK: 
BOL: 
BMR: 
BPP: 
BCET: 
BCEE: 
OAN: 
BJA: 
BJU: 
BRA: 
BBT: 
BRS: 
AOL: 
BHE: 
BHN: 
BQU: 
BQR: 
BBK: 
BTR: 
BGR: 
BCD: 
BAUS: 
BVN: 
XAU: 
AZC: 
SNO: 
MRD: 
MET: 
MNO: 
PHL: 
PZU: 
SIL: 
SIT: 
RSP: 
RSH: 
RSQ: 
RSK: 
RCP: 
JAN: 
RDE: 
RLI: 
PDE: 
PAMI: 
DSH: 
KVU: 
KVL: 
PGA: 
PGL: 
PGD: 
OAT: 
OAR: 
LMD: 
RED: 
GOX: 
GOH: 
GBE: 
GBH: 
ACR: 
AMV: 
GDI: 
GDJ: 
APT: 
APW: 
APF: 
APU: 
APG: 
APQ: 
APX: 
APZ: 
APK: 
RRU: 
RRF: 
RPM: 
AZL: 
ALI: 
ABS: 
TMO: 
TMO_2862(glnQ) TMO_3086(aotP) TMO_b0058(tcyC) TMO_b0092(glnQ) TMO_c0461(glnQ) TMO_d0045(tcyC)
PGV: 
APB: 
BSU: 
BSU23960(artR)
BSR: 
BSL: 
BSH: 
BSY: 
BSS: 
BST: 
BSO: 
BSN: 
BSQ: 
BSUB: 
BSX: 
C663_2277(yqiZ)
BSP: 
BLI: 
BL01510(artM)
BLD: 
BLi02574(artR)
BLH: 
BAO: 
BAMF_2295(artM)
BAY: 
BAQ: 
BYA: 
BAMP: 
BAML: 
BAMA: 
RBAU_2362(artR)
BAMN: 
BASU_2151(artR)
BAMB: 
BAZ: 
BQL: 
LL3_02584(artM)
BXH: 
BQY: 
MUS_2688(yqiZ)
BAMI: 
BAMC: 
BAMF: 
BAE: 
BHA: 
BAN: 
BAR: 
BAT: 
BAH: 
BAI: 
BAX: 
BANT: 
BANR: 
BAL: 
BCE: 
BCA: 
BCZ: 
BCR: 
BCB: 
BCU: 
BCG: 
BCQ: 
BCX: 
BNC: 
BCF: 
BCER: 
BCY: 
BTK: 
BTL: 
BTB: 
BTT: 
BTC: 
BTF: 
BTM: 
BTG: 
BTB_c04190(glnQ1) BTB_c42930(artM)
BTI: 
BTN: 
BTHT: 
BTHU: 
BWE: 
BTY: 
BCL: 
BPU: 
BPUM_2136(yqiZ) BPUM_3298(glnQ2)
BPF: 
BMQ: 
BMQ_4430(artM)
BMD: 
BMD_4416(artM)
BCK: 
BAG: 
BJS: 
BACI: 
BIF: 
OIH: 
GKA: 
GTN: 
GTH: 
GTE: 
GWC: 
GYC: 
GYA: 
GCT: 
GMC: 
GGH: 
GHH_c35450(glnQ2)
GJF: 
AFL: 
Aflv_2790(glnQ)
AXL: 
LSP: 
LGY: 
HHD: 
SAU: 
SAV: 
SAW: 
SAH: 
SAJ: 
SAM: 
SAS: 
SAR: 
SAR1948(glnQ)
SAC: 
SAX: 
SAA: 
SAO: 
SAE: 
SAD: 
SUU: 
SUV: 
SUH: 
SUE: 
SAOV_1854(glnQ)
SUJ: 
SUK: 
SUC: 
SUT: 
SUQ: 
SUZ: 
SUD: 
SUX: 
SUW: 
SUG: 
SUF: 
SAUA: 
SAUE: 
SAUN: 
SAUS: 
SA40_1698(glnQ)
SAUU: 
SAUZ: 
SAB: 
SAB1791c(glnQ)
SUY: 
SAUB: 
C248_1901(glnQ)
SAUM: 
SAUC: 
SAUR: 
SAUI: 
SEP: 
SER: 
SHA: 
SSP: 
SCA: 
Sca_1431(glnQ)
SLG: 
SLN: 
SSD: 
SDT: 
SPSE_0942(glnQ)
SWA: 
SPAS: 
LMO: 
LMF: 
LMH: 
LMC: 
LMN: 
LMY: 
LMT: 
LMG: 
LMS: 
LMJ: 
LMQ: 
LMM7_0877(glnQ) LMM7_1826(glnQ) LMM7_2353(yecC)
LML: 
LMP: 
LMW: 
LMX: 
LMZ: 
LMON: 
LMOC: 
LMOS: 
LMOO: 
LMOY: 
LMOT: 
LMOA: 
LMOL: 
LMOG: 
BN389_08760(artM) BN389_17660(glnQ) BN389_22820(artM_2)
LMOE: 
LMOB: 
LMOJ: 
LMOZ: 
LMOD: 
LMOW: 
LIN: 
LWE: 
LSG: 
LIV: 
LIW: 
ESI: 
EAT: 
EAN: 
EXM: 
MCL: 
BBE: 
PJD: 
GYM: 
PPY: 
PPM: 
PPO: 
PPM_0832(glnQ5) PPM_0941(glnQ7) PPM_2577(glnQ9) PPM_4691(glnQ11)
PPOL: 
PMS: 
PMQ: 
PMW: 
PTA: 
PLV: 
PSAB: 
TCO: 
BTS: 
SIV: 
SSIL_0753(glnQ) SSIL_3571(glnQ2)
LLA: 
L164012(yjgE) L2385(glnQ) L37916(gltQ)
LLK: 
LLKF_0967(yjgE) LLKF_1932(glnQ) LLKF_1969(ysfE)
LLT: 
CVCAS_0903(yjgE) CVCAS_1690(glnQ) CVCAS_1729(ysfE)
LLS: 
lilo_0887(yjgE) lilo_1741(glnQ) lilo_1779(gltQ)
LLD: 
LLC: 
LLM: 
LLR: 
LLN: 
LLI: 
LLW: 
LGR: 
LGV: 
SPY: 
SPZ: 
SPYM: 
SPM: 
SPG: 
SPS: 
SPH: 
SPI: 
SPJ: 
SPK: 
SPF: 
SPA: 
SPB: 
STG: 
SOZ: 
STZ: 
STX: 
SPYA: 
A20_1017c(glnQ) A20_1111(glnQ) A20_1271c(ysfE) A20_1405c(tcyN)
SPYH: 
SPN: 
SPD: 
SPR: 
spr0622(glnQ) spr0728(glnQ) spr1121(glnQ) spr1314(ABC-NDB) spr1354(glnQ)
SPW: 
SPX: 
SNE: 
SPV: 
SNM: 
SJJ: 
SPP: 
SNT: 
SNC: 
SNB: 
SNP: 
SNI: 
SNV: 
SNX: 
SND: 
SNU: 
SPNG: 
SPNE: 
SPNU: 
SPNM: 
SPNO: 
SPNN: 
SAG: 
SAN: 
SAK: 
SGC: 
SAGS: 
SAGL: 
SAGM: 
SAGI: 
SAGR: 
SMU: 
SMC: 
SMJ: 
SMUT: 
STC: 
STL: 
STE: 
STN: 
STU: 
STW: 
SSA: 
SSU: 
SSV: 
SSB: 
SSI: 
SSU0447(glnQ3) SSU0502 SSU0884(glnQ1)
SSS: 
SST: 
SSF: 
SSK: 
SSQ: 
SSW: 
SUI: 
SUO: 
SRP: 
SUP: 
SSUS: 
SSUT: 
SSUI: 
SGO: 
SEQ: 
SEZ: 
SEZO: 
SEU: 
SUB: 
SDS: 
SDG: 
SDA: 
SDC: 
SDQ: 
SGA: 
SGG: 
SGT: 
SMB: 
SOR: 
STK: 
STB: 
SCP: 
SCF: 
SSR: 
STF: 
STJ: 
STD: 
SMN: 
SIF: 
SIE: 
SIB: 
SIU: 
SANG: 
SANC: 
SCG: 
SCON: 
SCOS: 
SOI: 
SIK: 
SLU: 
SIG: 
SIP: 
LPL: 
lp_0803(glnQ1) lp_2110(glnQ3) lp_2313(glnQ4)
LPJ: 
JDM1_0667(glnQ1) JDM1_1768(glnQ3) JDM1_1933(glnQ4)
LPT: 
zj316_0858(glnQ1) zj316_2113(glnQ3) zj316_2290(glnQ4)
LPS: 
LPST_C0626(glnQ1) LPST_C1742(glnQ3) LPST_C1914(glnQ4)
LPR: 
LPZ: 
LJO: 
LJF: 
LJH: 
LJN: 
LAC: 
LBA0135(glnQ) LBA1045 LBA1673(glnQ)
LAI: 
LAD: 
LSA: 
LSL: 
LSI: 
LDB: 
LBU: 
LDE: 
LDL: 
LBR: 
LBK: 
LCA: 
LCB: 
LCABL_14910(glnQ4) LCABL_15660(glnQ3) LCABL_30520(glnQ1)
LCZ: 
LCS: 
LCE: 
LCW: 
BN194_14610(glnQ) BN194_15390(glnQ_2) BN194_29900(glnQ_4)
LCL: 
LGA: 
LRE: 
LRF: 
LRU: 
LRT: 
LRR: 
LHE: 
LHL: 
LHR: 
LHV: 
LHH: 
LFE: 
LFR: 
LFF: 
LRH: 
LGG_01271(glnQ) LGG_01357(glnQ) LGG_02861(glnQ)
LRG: 
LRL: 
LRA: 
LRO: 
LRC: 
LCR: 
LAM: 
LAY: 
LBH: 
LBN: 
LKE: 
LRM: 
LSN: 
LSA_01850(artM) LSA_10480(glnQ)
LPI: 
LPQ: 
PPE: 
PPEN: 
PCE: 
EFA: 
EFL: 
EFI: 
EFD: 
EFS: 
EFN: 
EFC: 
EFAU: 
EFU: 
EFM: 
EHR: 
ENE: 
ECAS: 
EMU: 
MPS: 
MPX: 
THL: 
OOE: 
LME: 
LMM: 
LMK: 
LCI: 
LKI: 
LGS: 
LEC: 
LCN: 
LGE: 
WKO: 
AUR: 
CRN: 
CML: 
CAW: 
CAC: 
CAE: 
CAY: 
CPE: 
CPF: 
CPR: 
CTC: 
CTC00560(glnQ)
CTET: 
CNO: 
CBO: 
CBA: 
CBH: 
CBY: 
CBL: 
CBK: 
CBB: 
CBI: 
CBN: 
CBT: 
CBF: 
CBM: 
CBJ: 
CBE: 
CKL: 
CKR: 
CCE: 
CLJ: 
CCB: 
CLS: 
CLB: 
CSR: 
CPAS: 
CSB: 
CLSA_c07420(glnQ1) CLSA_c08590(glnQ2) CLSA_c12940(yecC) CLSA_c22010(glnQ3) CLSA_c42630(artM)
CAH: 
AMT: 
AOE: 
ASF: 
ASM: 
ASB: 
CTH: 
CTX: 
CCL: 
ESR: 
ESU: 
CSS: 
CSD: 
EHA: 
RAL: 
RBR: 
RCH: 
RUM: 
FPR: 
FPA: 
BPB: 
BFI: 
CLE: 
RHO: 
RIX: 
RIM: 
COO: 
CCT: 
ROB: 
RTO: 
CPY: 
CSH: 
CSO: 
CAD: 
CDF: 
CDC: 
CDL: 
CDG: 
CST: 
FAA: 
STH: 
SWO: 
DSY: 
DHD: 
DDH: 
DDL: 
DRM: 
DCA: 
DKU: 
DRU: 
DGI: 
PTH: 
PTH_2330(GlnQ)
DAU: 
TJR: 
DOR: 
DAI: 
DMI: 
HMO: 
APR: 
EEL: 
ERE: 
ERT: 
ERA: 
ELM: 
EAC: 
EAL2_c02700(glnQ1) EAL2_c14000(gluA) EAL2_c17440(glnQ2)
AWO: 
OVA: 
TMR: 
CLO: 
BPRM: 
BPRS: 
BPRL: 
TTE: 
TTE0514(GlnQ)
TEX: 
THX: 
TPD: 
TIT: 
TMT: 
TBO: 
TWI: 
CHY: 
CHY_0506(glnQ)
TEP: 
TAE: 
MTA: 
ADG: 
TPZ: 
CSC: 
ATE: 
COB: 
CHD: 
COW: 
CKI: 
CKN: 
CLC: 
TOC: 
TTM: 
TTO: 
TXY: 
TSH: 
CPO: 
MAS: 
HOR: 
HAS: 
HPK: 
AAR: 
HHL: 
VPR: 
SSG: 
SRI: 
MED: 
AFN: 
AIN: 
ERH: 
ERS: 
EUC: 
ACL: 
ABRA: 
APAL: 
MPA: 
MAP0051c(gluA)
MAO: 
MAV: 
MIT: 
MIR: 
MIA: 
MID: 
MYO: 
MSM: 
MSG: 
MSA: 
MVA: 
MGI: 
MSP: 
MAB: 
MABB: 
MMV: 
MMC: 
MKM: 
MJL: 
MJD: 
MMI: 
MRH: 
MMM: 
MCB: 
MLI: 
MKN: 
MNE: 
ASD: 
CGL: 
NCgl1276(Cgl1330)
CGB: 
CGU: 
CGT: 
CGS: 
CGG: 
CGM: 
CEF: 
CDI: 
DIP1142(atrC)
CDP: 
CDH: 
CDT: 
CDE: 
CDR: 
CDA: 
CDZ: 
CDB: 
CDS: 
CDD: 
CDW: 
CDV: 
CJK: 
CUR: 
CUA: 
CAR: 
CKP: 
CPU: 
CPL: 
CPG: 
CPP: 
CPK: 
CPQ: 
CPX: 
CPZ: 
COR: 
COP: 
Cp31_0936(atrC)
COD: 
COS: 
COI: 
COE: 
COU: 
CRD: 
CUL: 
CUC: 
CUE: 
CVA: 
CHN: 
CCN: 
CTER: 
CMD: 
CAZ: 
CFN: 
CCG: 
CVT: 
CGY: 
NFA: 
NCY: 
NBR: 
NNO: 
RHA: 
RER: 
REY: 
ROP: 
ROA: 
REQ: 
RPY: 
GBR: 
GPO: 
GOR: 
TPR: 
SRT: 
SCO: 
SCO2831(SCE20.05) SCO5258(2SC7G11.20c)
SMA: 
SGR: 
SCB: 
SSX: 
SVL: 
SCT: 
SCAT_0827(glnQ) SCAT_0934(tcyC) SCAT_p0868(glnQ)
SCY: 
SFA: 
SBH: 
SHY: 
SHO: 
SVE: 
SDV: 
SALB: 
STRP: 
SFI: 
SCI: 
SRC: 
SALU: 
KSK: 
LXY: 
MTS: 
ART: 
AAU: 
ACH: 
AAI: 
APN: 
ARR: 
ARUE_232p01490(yecC) ARUE_c05640(glnQ1) ARUE_c21140(glnQ2) ARUE_c28980(tcyC2) ARUE_c32590(glnQ3) ARUE_c38670(tcyC3)
RSA: 
MLU: 
RMU: 
RDN: 
BFA: 
JDE: 
KSE: 
XCE: 
IVA: 
SKE: 
CFL: 
CFI: 
ICA: 
PAC: 
PAK: 
PAV: 
PAX: 
PAZ: 
PAW: 
PAD: 
PCN: 
PACC: 
PACH: 
PFR: 
PPC: 
PBO: 
PRA: 
MPH: 
NCA: 
KFL: 
TFU: 
NDA: 
NAL: 
TCU: 
SRO: 
FRI: 
FAL: 
ACE: 
NML: 
BSD: 
MMAR: 
KRA: 
SEN: 
SVI: 
TBI: 
AMD: 
AMN: 
AMM: 
AMZ: 
AOI: 
PDX: 
AMI: 
SESP: 
KAL: 
MAU: 
MIL: 
VMA: 
AMS: 
ASE: 
ACTN: 
AFS: 
CAI: 
SNA: 
AHE: 
MCU: 
TPY: 
BLO: 
BLJ: 
BLD_0093(hisP2) BLD_0877(glnQ1) BLD_0934(glnQ2)
BLN: 
BLON: 
BLF: 
BLL: 
BLB: 
BBMN68_122(hisP2) BBMN68_868(glnQ1) BBMN68_938(glnQ2)
BLM: 
BLK: 
BLG: 
BAD: 
BLA: 
BLC: 
BLT: 
BBB: 
BBC: 
BNM: 
BLV: 
BLW: 
BLS: 
BANI: 
BANL: 
BNI: 
BDE: 
BBV: 
BBRU: 
BBRE: 
BBRV: 
BBRJ: 
BBRC: 
BBRN: 
BBRS: 
BAST: 
BTP: 
GVA: 
GVG: 
GVH: 
RXY: 
CWO: 
AYM: 
CCU: 
SHI: 
APV: 
ELE: 
EYY: 
OLS: 
CGO: 
GPA: 
AEQ: 
CTR: 
CT_130(glnQ)
CTD: 
CTF: 
CTRD: 
CTRO: 
CTRT: 
CTA: 
CTA_0137(glnQ)
CTY: 
CRA: 
CTRQ: 
CTRX: 
CTRZ: 
CTRP: 
CTLJ: 
CTLX: 
CTLL: 
CTB: 
CTRR: 
CTLF: 
CTLI: 
CTL: 
CTRU: 
CTRL: 
CTRV: 
CTRM: 
CTLA: 
CTLM: 
CTLS: 
CTLZ: 
CTLC: 
CTLN: 
CTLB: 
CTLQ: 
CTO: 
CTRN: 
CTJ: 
CTZ: 
CTG: 
CTK: 
CSW: 
CES: 
CTRB: 
CTRE: 
CTRS: 
CFS: 
CFW: 
CTRF: 
CTCH: 
CTN: 
CTQ: 
CTV: 
CTW: 
CTRG: 
CTRI: 
CTRA: 
CTRH: 
CTRJ: 
CTRK: 
CTJT: 
CTCF: 
CTFS: 
CTHF: 
CTCJ: 
CTHJ: 
CTMJ: 
CTTJ: 
CTJS: 
CTRC: 
CTRW: 
CTRY: 
CTCT: 
CMU: 
CPN: 
CPn0191(glnQ)
CPA: 
CPJ: 
CPj0191(glnQ)
CPT: 
CLP: 
CPM: 
CPEC: 
CPEO: 
CPER: 
CHP: 
CHB: 
CHS: 
CHI: 
CHT: 
CHC: 
CHR: 
CPSC: 
B711_0628(artM)
CPSN: 
B712_0594(artM)
CPSB: 
B595_0633(artM)
CPSG: 
B598_0597(artM)
CPSM: 
B602_0591(artM)
CPSI: 
B599_0590(artM)
CPSV: 
B600_0631(artM)
CPSW: 
B603_0600(artM)
CPST: 
B601_0600(artM)
CPSD: 
CPSA: 
CAV: 
CCA: 
CCA00545(glnQ)
CAB: 
CFE: 
CF0463(glnQ)
PUV: 
PUV_06200(glnQ) PUV_27110(gluA)
AMU: 
TSU: 
TBE: 
TAZ: 
TPI: 
SCD: 
SSM: 
SFC: 
SLR: 
SBU: 
SCC: 
SGP: 
BHY: 
BRM: 
BPO: 
BPJ: 
BPIP: 
BPW: 
BIP: 
FSU: 
FSC: 
FNU: 
FNC: 
FUS: 
IPO: 
LBA: 
STR: 
GAU: 
GBA: 
TAI: 
ACO: 
AMO: 
IPA: 
SACI: 
PHM: 
SYNE: 
SYNP: 
TEL: 
CYN: 
GLP: 
CMP: 
ONI: 
NPU: 
CALT: 
RIV: 
CTHE: 
BACC: 
CPH: 
PLT: 
DET: 
DEH: 
DEB: 
DEV: 
DEG: 
DMC: 
DMD: 
DMG: 
DLY: 
RRS: 
RCA: 
HAU: 
ATM: 
CAP: 
DGO: 
MRB: 
MRE: 
MSV: 
TMA: 
TMM: 
TMI: 
TPT: 
TLE: 
TRQ: 
TNA: 
TNP: 
TTA: 
TME: 
FNO: 
FPE: 
PMO: 
KOL: 
MPZ: 
MPG: 
FGI: 
CEX: 
DIN: 
DDF: 
DAP: 
CNI: 
FSI: 
DTH: 
DTU: 
TID: 
TTR: 
MMP: 
MMQ: 
MMX: 
MMZ: 
MMD: 
MVO: 
MAC: 
MMA: 
MM_1941(glnQ)
MMAZ: 
MPY: 
Mpsy_2926(glnQ)
MHZ: 
MHU: 
MLA: 
MEM: 
MBG: 
MPI: 
MPL: 
MPD: 
MEZ: 
Mtc_0069(gluQ)
RCI: 
RCIX147(gluQ)
MST: 
MSI: 
MRU: 
MEB: 
AFU: 
AF0680(glnQ)
AVE: 
AST: 
HMA: 
rrnAC0379(glnQ2) rrnAC1747(glnQ1)
HHI: 
HAH_1244(glnQ1) HAH_2280(glnQ2)
HHN: 
HWA: 
HQ2730A(glnQ)
HWC: 
Hqrw_3082(glnQ)
NPH: 
NP1778A(abc04a)
NMO: 
HLA: 
HTI: 
HMU: 
HTU: 
HVO: 
HVO_2430(glnQ)
HME: 
HFX_2439(glnQ)
HBO: 
HXA: 
NAT: 
NOU: 
TGA: 
THA: 
ACF: 
APE: 
ACJ: 
SMR: 
IAG: 
HBU: 
PAI: 
PIS: 
PCL: 
PAS: 
PYR: 
POG: 
TNE: 
TPE: 
THB: 
CLG: 
KCR: 
HAH: 
 » show all
Taxonomy
Reference
1  [PMID:7569321]
  Authors
Kuan G, Dassa E, Saurin W, Hofnung M, Saier MH Jr.
  Title
Phylogenetic analyses of the ATP-binding constituents of bacterial extracytoplasmic receptor-dependent ABC-type nutrient uptake permeases.
  Journal
Res. Microbiol. 146 (1995) 271-8.
  Organism
bacteria
Reference
2  [PMID:9889977]
  Authors
Saier MH Jr.
  Title
Molecular phylogeny as a basis for the classification of transport proteins from bacteria, archaea and eukarya.
  Journal
Adv. Microb. Physiol. 40 (1998) 81-136.
  Organism
bacteria
Reference
3  [PMID:9346917]
  Authors
Nikaido K, Liu PQ, Ames GF.
  Title
Purification and characterization of HisP, the ATP-binding subunit of a traffic ATPase (ABC transporter), the histidine permease of Salmonella typhimurium. Solubility, dimerization, and ATPase activity.
  Journal
J. Biol. Chem. 272 (1997) 27745-52.
  Organism
Salmonella typhimurium
Reference
4  [PMID:9315727]
  Authors
Walshaw DL, Lowthorpe S, East A, Poole PS.
  Title
Distribution of a sub-class of bacterial ABC polar amino acid transporter and identification of an N-terminal region involved in solute specificity.
  Journal
FEBS. Lett. 414 (1997) 397-401.
  Organism
Escherichia coli, Rhizobium leguminosarum, Rhodobacter capsulatus, Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhimurium, Erwinia carotovora, Serratia marcescens, Citrobacter freundii, Rhodobacter sphaeroides, Sinorhizobium meliloti
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 
IUBMB Enzyme Nomenclature: 
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 
BRENDA, the Enzyme Database: 

DBGET integrated database retrieval system