KEGG   ENZYME: 4.1.1.96Help
Entry
EC 4.1.1.96                 Enzyme                                 

Name
carboxynorspermidine decarboxylase;
carboxyspermidine decarboxylase;
CANSDC;
VC1623 (gene name)
Class
Lyases;
Carbon-carbon lyases;
Carboxy-lyases
BRITE hierarchy
Sysname
carboxynorspermidine carboxy-lyase (bis(3-aminopropyl)amine-forming)
Reaction(IUBMB)
(1) carboxynorspermidine = bis(3-aminopropyl)amine + CO2 [RN:R09082];
(2) carboxyspermidine = spermidine + CO2 [RN:R09081]
Reaction(KEGG)
Substrate
carboxynorspermidine [CPD:C18174];
carboxyspermidine [CPD:C18172]
Product
bis(3-aminopropyl)amine [CPD:C03375];
CO2 [CPD:C00011];
spermidine [CPD:C00315]
Comment
A pyridoxal 5'-phosphate enzyme. Part of a bacterial polyamine biosynthesis pathway. The enzyme is essential for biofilm formation in the bacterium Vibrio cholerae [1]. The enzyme from Campylobacter jejuni only produces spermidine in vivo even though it shows activity with carboxynorspermidine in vitro [3].
History
EC 4.1.1.96 created 2012
Pathway
Arginine and proline metabolism
Metabolic pathways
Orthology
K13747  
carboxynorspermidine decarboxylase
Genes
PMU: 
PM0371(nspC)
PMV: 
PUL: 
PMP: 
PMUL: 
DR93_1146(nspC)
VCH: 
VCF: 
VCE: 
VCJ: 
VCO: 
VCR: 
VCM: 
VCI: 
VCL: 
VCQ: 
VCS: 
VCX: 
VCZ: 
VVU: 
VV1_3048(nspC)
VVY: 
VVM: 
VVL: 
VPA: 
VPB: 
VPK: 
VPF: 
VPH: 
VHA: 
VCA: 
VAG: 
VEX: 
VHR: 
VNA: 
VOW: 
VSP: 
VEJ: 
VFU: 
VNI: 
VAN: 
LAG: 
VAU: 
VCY: 
VCT: 
VTU: 
VFL: 
VMI: 
VBR: 
VSC: 
VGA: 
VSH: 
VSA: 
AWD: 
PPR: 
PBPRA2228(BP0731)
PGB: 
PDS: 
GHO: 
PMAI: 
PMY: 
PMK: 
PPSE: 
BN5_0984(nspC)
PPU: 
PP_2929(nspC)
PPF: 
PPG: 
PPW: 
PPT: 
PPB: 
PPI: 
PPX: 
PPUH: 
PPUT: 
PPUN: 
PP4_28800(nspC)
PPUD: 
PFV: 
PMON: 
PMOT: 
PMOS: 
PPJ: 
PFL: 
PFL_3538(nspC)
PPRC: 
PPRO: 
PFS: 
PFE: 
PFC: 
PFN: 
PFW: 
PFB: 
PFF: 
PFX: 
PPZ: 
PTV: 
PVR: 
PAZO: 
PEN: 
PSEEN2366(nspC)
PSA: 
PST_3242(nspC)
PSZ: 
PSR: 
PSC: 
PSJ: 
PSH: 
PSTU: 
PBM: 
PBA: 
PSV: 
PSK: 
PCH: 
PCZ: 
PCP: 
PFZ: 
PALK: 
PRH: 
PSW: 
PPV: 
PSES: 
PSEM: 
PSEC: 
PPSY: 
PSOS: 
PFK: 
PANR: 
PAR: 
PCR: 
PRW: 
PSO: 
PUR: 
PALI: 
PSPG: 
PSYG: 
PSYC: 
PSYA: 
MCT: 
MCR_0902(nspC)
MCS: 
MCAT: 
MOI: 
MBL: 
ILO: 
ILI: 
IPI: 
PAT: 
MBS: 
MPQ: 
AMC: 
AMH: 
AMAA: 
AMAL: 
AMAE: 
AMAO: 
AMAD: 
AMAI: 
AMAG: 
AMAC: 
AMB: 
AMG: 
AMK: 
ALT: 
AAL: 
AAUS: 
ASP: 
ASQ: 
AAW: 
GAG: 
GNI: 
GNIT_2772(nspC)
GPS: 
LAL: 
PIN: 
PSY: 
MVS: 
MVIS_2444(nspC)
CJA: 
CJA_1513(nspC)
CEB: 
CELL: 
SDE: 
TTU: 
SAGA: 
MTHD: 
MICC: 
MAGA: 
MCA: 
MCA2593(nspC)
MMT: 
MDN: 
MDH: 
MAH: 
MPSY: 
MEJ: 
Q7A_1602(nspC)
MEC: 
CZA: 
ALV: 
HHC: 
EBS: 
GAI: 
HHU: 
HCO: 
HSI: 
HALO: 
KUS: 
KMA: 
MMW: 
MPC: 
OAI: 
OME: 
OCE: 
OCM: 
OPF: 
ZDF: 
SDF: 
SEDS: 
GPB: 
BMA: 
BMV: 
BML: 
BMN: 
BMAL: 
BMAE: 
BMAQ: 
BMAI: 
BMAF: 
BMAZ: 
BMAB: 
BPS: 
BPM: 
BPL: 
BPD: 
BPSE: 
BPSM: 
BPSU: 
BPSD: 
BPZ: 
BPQ: 
BPK: 
BPSH: 
BPSA: 
BPSO: 
BUT: 
BTD: 
BUL: 
BUD: 
BPE: 
BP0731(nspC)
BPC: 
BPTD_0733(nspC)
BPER: 
BPET: 
BPEU: 
BPA: 
BPP3684(nspC)
BPAR: 
BBR: 
BB4118(nspC)
BBM: 
BBH: 
BBX: 
BTRM: 
PUT: 
AKA: 
AMIM: 
HAR: 
HEAR0832(nspC)
THU: 
THK: 
HPY: 
HEO: 
HPJ: 
jhp_0018(nspC)
HPA: 
HPS: 
HHP: 
HHQ: 
HHR: 
HPG: 
HPG27_19(nspC)
HPP: 
HPB: 
HPL: 
HPB8_1605(nspC)
HPC: 
HCA: 
HPM: 
HPE: 
HPO: 
HPI: 
HPQ: 
HPW: 
HPU: 
HEF: 
HPF: 
HEQ: 
HEX: 
HPT: 
HPZ: 
HPKB_0023(nspC)
HPV: 
HPX: 
HEN: 
HPH: 
HEG: 
HPN: 
HEP: 
HEU: 
HES: 
HPYS: 
HCN: 
HPD: 
KHP_0018(nspC)
HEY: 
HER: 
HEI: 
HPYA: 
HPYK: 
HPYO: 
HPYL: 
HPYB: 
HPYC: 
HPYD: 
HPYE: 
HPYF: 
HPYG: 
HPYH: 
HPYJ: 
HPYR: 
HPYI: 
HPYU: 
HPYM: 
HEM: 
HEB: 
HEZ: 
HHE: 
HH_0818(nspC)
HAC: 
Hac_1688(nspC)
HMS: 
HMU14160(nspC)
HFE: 
HBI: 
HCE: 
HCM: 
HCP: 
HCN_0340(nspC)
HCB: 
HHM: 
HTY: 
HBL: 
WSU: 
TDN: 
SUA: 
SKU: 
SULR: 
CJE: 
CJB: 
CJJ: 
CJU: 
C8J_1418(nspC)
CJN: 
CJI: 
CJSA_1436(nspC)
CJM: 
CJM1_1459(nspC)
CJS: 
CJP: 
CJEJ: 
CJEU: 
CJEN: 
CJEI: 
CJER: 
CJV: 
CJY: 
CJQ: 
UC78_1447(nspC)
CJL: 
CJW: 
CJR: 
CJE1688(nspC)
CJD: 
CJZ: 
CJX: 
CFF: 
CFT: 
CFV: 
CFX: 
CFZ: 
CAMP: 
CFP: 
CCV: 
CHA: 
CCO: 
CCOC: 
CLA: 
Cla_0354(nspC)
CLR: 
CLM: 
CLQ: 
CLN: 
CLL: 
CCOL: 
CCC: 
CCQ: 
CCF: 
CCY: 
CCOI: 
CCOF: 
CCOO: 
CAJ: 
CIS: 
CINS_0340(nspC)
CVO: 
CVOL_0345(nspC)
CPEL: 
CPEL_0359(nspC)
CAMR: 
CSM: 
CSF: 
CGRA: 
CURE: 
CHYO: 
CHH_1471(nspC)
CHV: 
CSPF: 
CSF_1633(nspC)
CPIN: 
CCUN: 
CCUN_1468(nspC)
CLX: 
CLAN_0232(nspC)
ABU: 
Abu_1705(nspC)
ABT: 
ABL: 
ANT: 
ARC: 
ALP: 
SDL: 
SBA: 
SMUL: 
SHAL: 
SULS: 
SULJ: 
NSA: 
NIS: 
SUN: 
SLH: 
NAM: 
NAMH_0108(nspC)
GSU: 
GSU2538(nspC)
GSK: 
GME: 
Gmet_0903(nspC)
GUR: 
GLO: 
GBM: 
Gbem_2917(nspC)
GEO: 
Geob_1677(nspC)
GEM: 
GEB: 
GPI: 
PCA: 
Pcar_2096(nspC)
PPD: 
PACE: 
PEF: 
DEU: 
DVU: 
DVU0419(nspC)
DVL: 
DVM: 
DVG: 
DDE: 
DDS: 
DAF: 
DFI: 
DPG: 
DAS: 
DPI: 
DBA: 
DOA: 
DAK: 
DPR: 
DSF: 
DAL: 
DAT: 
DTO: 
HOH: 
SFU: 
HOE: 
SME: 
SM_b21631(nspC)
SMK: 
SMQ: 
SMX: 
SMI: 
SMEG: 
SMEL: 
SMER: 
SMD: 
SIX: 
ESJ: 
ATU: 
Atu4169(nspC)
ATF: 
ATA: 
AVI: 
Avi_5843(nspC)
AGR: 
AGC: 
ARO: 
RIR: 
RHT: 
LAS: 
LAA: 
LAT: 
LSO: 
LCC: 
LAR: 
lam_217(lysA)
LAU: 
SHZ: 
BME: 
BMEL: 
DK63_1901(nspC)
BMI: 
BMZ: 
BMG: 
BMW: 
BMEE: 
DK62_1051(nspC)
BMF: 
BAB1_0363(nspC)
BMB: 
BMC: 
BAA: 
BABO: 
DK55_380(nspC)
BABR: 
DO74_1507(nspC)
BABT: 
DK49_143(nspC)
BABB: 
DK48_1747(nspC)
BABU: 
DK53_370(nspC)
BABS: 
DK51_1094(nspC)
BABC: 
DO78_287(nspC)
BMS: 
BR0334(nspC)
BSI: 
BSF: 
BSUI: 
BSUP: 
BSUV: 
BSUC: 
BMT: 
BSZ: 
DK67_1274(nspC)
BSV: 
BSW: 
BSG: 
BOV: 
BOV_0351(nspC)
BCS: 
BSK: 
BOL: 
BCAR: 
DK60_427(nspC)
BCAS: 
BMR: 
BMI_I339(nspC)
BPP: 
BPI_I368(nspC)
BPV: 
DK65_1011(nspC)
BCET: 
BCEE: 
BVL: 
OAN: 
OAH: 
DR92_2502(nspC)
OPS: 
OCH: 
BHE: 
BH16480(nspC)
BHN: 
BHS: 
BQU: 
BQ13380(nspC)
BQR: 
BBK: 
BTR: 
BT_2672(nspC)
BTX: 
BGR: 
Bgr_20080(nspC)
BCD: 
BAUS: 
BVN: 
BANC: 
BAPI: 
BART: 
CHEL: 
CDQ: 
HDN: 
HDT: 
HMC: 
HNI: 
PHL: 
MEY: 
MAAD: 
MMED: 
THD: 
CAK: 
CHQ: 
BRD: 
BRG: 
BVC: 
SIL: 
SPO0600(nspC)
RSP: 
RSP_1474(nspC)
RSH: 
RSQ: 
RSK: 
RCP: 
RHP: 
PDE: 
PAMI: 
PCON: 
KVU: 
KVL: 
KVU_1623(nspC)
KRO: 
PSF: 
CID: 
CMAR: 
CEH: 
MALG: 
PPHR: 
HAT: 
LAP: 
LAGG: 
LABR: 
DAA: 
YAN: 
SPSE: 
DON: 
TPRO: 
PABY: 
THW: 
RMM: 
LVS: 
HNE: 
HBA: 
NAR: 
NPP: 
NPN: 
NRE: 
SAL: 
SPHK: 
SPHP: 
SMAG: 
SMAZ: 
STER: 
SGI: 
SPHL: 
SPHQ: 
SKR: 
SJP: 
SCH: 
SSY: 
SYB: 
SBD: 
SPMI: 
SPHB: 
SPHR: 
SINB: 
SPHT: 
CIJ: 
SPHG: 
SFLA: 
BLAS: 
ELI: 
ELQ: 
EFV: 
AAY: 
WYH_00752(nspC)
AMX: 
AEP: 
ADO: 
CNA: 
CMAN: 
PNS: 
PORL: 
TXI: 
MGM: 
BHA: 
BCO: 
BCK: 
BAG: 
BCOA: 
BF29_2205(nspC)
BACI: 
BACO: 
BKW: 
LSP: 
LGY: 
LFU: 
TAP: 
PPY: 
PPM: 
PPO: 
PPM_1653(nspC)
PPOL: 
PPQ: 
PPOY: 
PTA: 
PSAB: 
PDU: 
PBD: 
PGM: 
POD: 
PAEN: 
PAEF: 
PAEQ: 
PSTE: 
PAEA: 
PAEE: 
PAEH: 
PAEJ: 
PRI: 
PRIO_2444(nspC)
PPEO: 
PXL: 
PYG: 
PDH: 
SIV: 
SSIL: 
SPSY: 
SPOR: 
SPOP: 
SURE: 
SPN: 
SP_0920(nspC)
SPD: 
SPD_0813(nspC)
SPR: 
spr0821(nspC)
SPW: 
SPCG_0897(nspC)
SPX: 
SPG_0846(nspC)
SNE: 
SPV: 
SPH_1029(nspC)
SNM: 
SJJ: 
SPJ_0861(nspC)
SPP: 
SPP_0928(nspC)
SNT: 
SPT_1279(nspC)
SNC: 
SNB: 
SNP: 
SNI: 
SNV: 
SNX: 
SND: 
SNU: 
SPNG: 
SPNE: 
SPNU: 
SPNM: 
SPNO: 
SPNN: 
SSK: 
SSUT: 
SUB: 
SOR: 
STD: 
STV: 
CBK: 
CLL_A1015(nspC)
CBT: 
CLH_0949(nspC)
CBE: 
CBZ: 
CBEI: 
CLB: 
CSR: 
CSB: 
CBUT: 
CTAE: 
CCE: 
ESR: 
ESU: 
CSS: 
CSD: 
CCEL: 
EHA: 
RAL: 
RCH: 
RUM: 
RUS: 
FPR: 
FPA: 
CLO: 
BPB: 
bpr_I1199(nspC)
BHU: 
CLE: 
RHO: 
RIM: 
CCT: 
ROB: 
RTO: 
BHAN: 
CPY: 
CSH: 
CSO: 
HSD: 
SD1D_1344(nspC)
CPRO: 
ERE: 
ERT: 
ERA: 
EAC: 
DSY: 
DHD: 
DDH: 
DDL: 
SGY: 
DOR: 
DAI: 
DMI: 
DED: 
DEC: 
DRS: 
EEL: 
AWO: 
OVA: 
BPRS: 
SSG: 
SRI: 
SELE: 
SELO: 
SELT: 
PUF: 
PFT: 
AFN: 
AYM: 
SYN: 
sll0873(napC)
SYZ: 
SYY: 
SYT: 
SYS: 
SYQ: 
SYJ: 
CMP: 
LEN: 
LBO: 
MPRO: 
NCN: 
DRA: 
DGE: 
DDR: 
DMR: 
DPT: 
DGO: 
DPD: 
DSW: 
DCH: 
DAB: 
DPU: 
CAA: 
AMU: 
AGL: 
PBAS: 
VBL: 
SSM: 
STA: 
STQ: 
SFC: 
SBU: 
SGP: 
SLR: 
EPO: 
Epro_0512(nspC)
ETI: 
RSTT_409(nspC)
RSD: 
LBA: 
LOT: 
LEQ: 
FSU: 
FSC: 
FSU_0741(nspC)
BTH: 
BTHO: 
BFR: 
BFS: 
BFG: 
BFB: 
BVU: 
BHL: 
BSA: 
BXY: 
BDO: 
BDH: 
BOA: 
BCEL: 
BCAC: 
PGI: 
PG_0152(nspC)
PGN: 
PGT: 
PAH: 
PBT: 
PMUC: 
PPN: 
PDI: 
PARY: 
PARC: 
TFO: 
BFO_2497(nspC)
TOH: 
BVS: 
PSAC: 
OSP: 
APS: 
PRU: 
PRU_0887(nspC)
PMZ: 
PDN: 
PIT: 
PDT: 
PRO: 
PFUS: 
PEO: 
AFD: 
ASH: 
DORI: 
ASX: 
HHY: 
DFE: 
SLI: 
SRD: 
SMON: 
LBY: 
RSI: 
EOL: 
FAE: 
FIB: 
FLI: 
FBT: 
WFU: 
DIN: 
DDF: 
DAP: 
CNI: 
MPI: 
 » show all
Taxonomy
Reference
1  [PMID:19196710]
  Authors
Lee J, Sperandio V, Frantz DE, Longgood J, Camilli A, Phillips MA, Michael AJ.
  Title
An alternative polyamine biosynthetic pathway is widespread in bacteria and essential for biofilm formation in Vibrio cholerae.
  Journal
J. Biol. Chem. 284 (2009) 9899-907.
  Sequence
[vch:VC1623] [vvu:VV1_3048]
Reference
2  [PMID:20534592]
  Authors
Deng X, Lee J, Michael AJ, Tomchick DR, Goldsmith EJ, Phillips MA
  Title
Evolution of substrate specificity within a diverse family of beta/alpha-barrel-fold basic amino acid decarboxylases: X-ray structure determination of enzymes with specificity for L-arginine and carboxynorspermidine.
  Journal
J. Biol. Chem. 285 (2010) 25708-19.
  Sequence
[cju:C8J_1418]
Reference
3  [PMID:22025614]
  Authors
Hanfrey CC, Pearson BM, Hazeldine S, Lee J, Gaskin DJ, Woster PM, Phillips MA, Michael AJ
  Title
Alternative spermidine biosynthetic route is critical for growth of Campylobacter jejuni and is the dominant polyamine pathway in human gut microbiota.
  Journal
J. Biol. Chem. 286 (2011) 43301-12.
  Sequence
[cju:C8J_1418]
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 
IUBMB Enzyme Nomenclature: 
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 
BRENDA, the Enzyme Database: 

DBGET integrated database retrieval system