KEGG   ENZYME: 4.2.1.18Help
Entry
EC 4.2.1.18                 Enzyme                                 

Name
methylglutaconyl-CoA hydratase;
methylglutaconyl coenzyme A hydratase;
3-methylglutaconyl CoA hydratase;
methylglutaconase;
(S)-3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA hydro-lyase
Class
Lyases;
Carbon-oxygen lyases;
Hydro-lyases
BRITE hierarchy
Sysname
(S)-3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA hydro-lyase (trans-3-methylglutaconyl-CoA-forming)
Reaction(IUBMB)
(S)-3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA = trans-3-methylglutaconyl-CoA + H2O [RN:R02085]
Reaction(KEGG)
Substrate
(S)-3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA [CPD:C00356]
Product
trans-3-methylglutaconyl-CoA [CPD:C03231];
H2O [CPD:C00001]
History
EC 4.2.1.18 created 1961
Pathway
Valine, leucine and isoleucine degradation
Metabolic pathways
Orthology
K05607  
methylglutaconyl-CoA hydratase
K13766  
methylglutaconyl-CoA hydratase
Genes
HSA: 
549(AUH)
PTR: 
464587(AUH)
PPS: 
GGO: 
PON: 
NLE: 
MCC: 
704542(AUH)
MCF: 
CSAB: 
RRO: 
RBB: 
CJC: 
SBQ: 
MMU: 
11992(Auh)
RNO: 
361215(Auh)
CGE: 
NGI: 
HGL: 
CCAN: 
OCU: 
TUP: 
CFA: 
476348(AUH)
AML: 
UMR: 
ORO: 
FCA: 
PTG: 
AJU: 
BOM: 
BIU: 
PHD: 
CHX: 
OAS: 
SSC: 
CFR: 
CDK: 
BACU: 
LVE: 
ECB: 
EPZ: 
EAI: 
MYB: 
MYD: 
HAI: 
RSS: 
PALE: 
LAV: 
TMU: 
MDO: 
SHR: 
GGA: 
427269(AUH)
MGP: 
CJO: 
APLA: 
ACYG: 
TGU: 
GFR: 
FAB: 
PHI: 
PMAJ: 
CCW: 
FPG: 
FCH: 
CLV: 
EGZ: 
ASN: 
AMJ: 
PSS: 
CMY: 
CPIC: 
ACS: 
PVT: 
PBI: 
GJA: 
XLA: 
495229 734576(auh.S)
XTR: 
548406(auh)
NPR: 
DRE: 
445182(auh)
SRX: 
SANH: 
SGH: 
CCAR: 
IPU: 
AMEX: 
TRU: 
TNG: 
LCO: 
NCC: 
MZE: 
OLA: 
XMA: 
PRET: 
NFU: 
CSEM: 
LCF: 
HCQ: 
BPEC: 
SASA: 
ELS: 
SFM: 
LCM: 
CMK: 
BFO: 
CIN: 
SPU: 
APLC: 
SKO: 
DME: 
DPO: 
DAN: 
DER: 
DPE: 
DSE: 
DSI: 
Dsimw501_GD25824(Dsim_GD25824)
DWI: 
DYA: 
DGR: 
DMO: 
DVI: 
MDE: 
AGA: 
AAG: 
CQU: 
AME: 
BIM: 
BTER: 
SOC: 
AEC: 
ACEP: 
PBAR: 
HST: 
CFO: 
LHU: 
PGC: 
NVI: 
100121877(ECHDC2)
TCA: 
DPA: 
NVL: 
BMOR: 
DPL: 
PMAC: 
PRAP: 
PXY: 
API: 
DNX: 
PHU: 
ZNE: 
FCD: 
TUT: 
CEL: 
CBR: 
CBG23911(Cbr-ech-5)
NAI: 
HRO: 
LGI: 
CRG: 
MYI: 
OBI: 
LAK: 
OVI: 
NVE: 
EPA: 
ADF: 
HMG: 
TAD: 
AQU: 
ATH: 
ALY: 
CSAT: 
BRP: 
BNA: 
BOE: 
THJ: 
CPAP: 
CIT: 
CIC: 
TCC: 
GRA: 
GHI: 
DZI: 
EGR: 
GMX: 
PVU: 
VRA: 
VAR: 
CCAJ: 
MTR: 
CAM: 
ADU: 
AIP: 
LJA: 
Lj0g3v0063919.1(Lj0g3v0063919.1) Lj0g3v0063919.2(Lj0g3v0063919.2)
LANG: 
FVE: 
PPER: 
PMUM: 
PAVI: 
MDM: 
PXB: 
ZJU: 
CSV: 
CMO: 
MCHA: 
CMAX: 
RCU: 
JCU: 
HBR: 
POP: 
JRE: 
VVI: 
SLY: 
SPEN: 
SOT: 
CANN: 
NTA: 
NSY: 
NTO: 
INI: 
SIND: 
OEU: 
HAN: 
BVG: 
SOE: 
NNU: 
OSA: 
DOSA: 
Os02t0654000-01(Os02g0654000) Os02t0654100-01(Os02g0654100)
OBR: 
BDI: 
ATS: 
109761424(LOC109761424)
SBI: 
ZMA: 
SITA: 
PDA: 
EGU: 
MUS: 
DCT: 
AOF: 
ATR: 
SMO: 
PPP: 
CRE: 
VCN: 
CSL: 
CVR: 
APRO: 
GSL: 
NCR: 
NTE: 
NEUTE1DRAFT85151(NEUTE1DRAFT_85151)
SMP: 
PAN: 
TTT: 
MTM: 
CTHR: 
MGR: 
TMN: 
FGR: 
FPU: 
FVR: 
FOX: 
NHE: 
TRE: 
MAW: 
MAJ: 
CMT: 
PLJ: 
VDA: 
CFJ: 
ELA: 
PFY: 
SSL: 
BFU: 
MBE: 
PSCO: 
GLZ: 
ANI: 
AFM: 
ANG: 
ANI_1_1008024(An02g07320)
AFV: 
ACT: 
NFI: 
PCS: 
PDP: 
CIM: 
CPW: 
PBL: 
PBN: 
URE: 
ABE: 
TVE: 
AJE: 
PNO: 
PTE: 
BZE: 
BSC: 
BOR: 
ZTR: 
PFJ: 
BCOM: 
NPA: 
TML: 
CNE: 
CNB: 
CGI: 
TVS: 
DSQ: 
SHS: 
HIR: 
PSQ: 
GTR: 
LBC: 
MRR: 
CCI: 
SCM: 
ABP: 
AGABI1DRAFT113260(AGABI1DRAFT_113260)
ABV: 
AGABI2DRAFT192096(AGABI2DRAFT_192096)
SLA: 
UMA: 
PFP: 
PGR: 
MLR: 
DDI: 
DPP: 
DFA: 
TET: 
PTM: 
PIF: 
PSOJ: 
SPAR: 
TBR: 
TCR: 
LMA: 
LIF: 
LDO: 
LMI: 
LBZ: 
NGR: 
XPO: 
XCC: 
XCB: 
XCA: 
XCP: 
XCV: 
XAC: 
XCI: 
XCT: 
XCU: 
XCN: 
XCW: 
XCR: 
XCM: 
XCF: 
XCJ: 
XFU: 
XAX: 
XAO: 
XOO: 
XOO2901(CaiD)
XOM: 
XOO2751(XOO2751)
XOP: 
XOY: 
XOR: 
XOZ: 
XAL: 
XSA: 
XTN: 
XFR: 
XGA: 
XVE: 
XPE: 
XHR: 
XPH: 
XppCFBP6546_20065(XppCFBP6546P_20065)
SML: 
SMT: 
BUJ: 
SMZ: 
SACZ: 
STEK: 
SRH: 
SLM: 
STEN: 
PSU: 
PSUW: 
PSD: 
LAB: 
LAQ: 
LCP: 
LGU: 
LEZ: 
LEM: 
LUM: 
RHD: 
DJA: 
DTX: 
DKO: 
LRZ: 
VVU: 
VVY: 
VVM: 
VVL: 
VPA: 
VPB: 
VPK: 
VPF: 
VPH: 
VHA: 
VCA: 
VAG: 
VEX: 
VHR: 
VNA: 
VOW: 
VRO: 
VEJ: 
VFU: 
VCY: 
VCT: 
VTU: 
VFL: 
VSH: 
PGB: 
PAE: 
PA2013(liuC)
PAEV: 
PAEI: 
PAU: 
PAP: 
PAG: 
PAF: 
PNC: 
PAEB: 
PDK: 
PSG: 
PRP: 
PAEP: 
PAEM: 
PAEL: 
PAES: 
PAEU: 
BN889_02191(liuC_1) BN889_02192(liuC_2)
PAEG: 
PAEC: 
PAEO: 
PMY: 
PMK: 
PRE: 
PPSE: 
BN5_2267(paaG5)
PALC: 
PCQ: 
PPU: 
PP_4066(liuC)
PPF: 
PPG: 
PPW: 
PPT: 
PPB: 
PPI: 
PPX: 
T1E_3324(paaF)
PPUH: 
PPUT: 
PPUN: 
PP4_16930(liuC)
PPUD: 
PFV: 
PMON: 
PMOT: 
PMOS: 
PPJ: 
POR: 
PST: 
PSB: 
PSYR: 
PSP: 
PCI: 
PFL: 
PFL_3938(liuC)
PPRC: 
PPRO: 
PFO: 
PFS: 
PFE: 
PFC: 
PFN: 
PFW: 
PFB: 
PFF: 
PFX: 
PPZ: 
PMAN: 
PTV: 
PCG: 
PVR: 
PAZO: 
PEN: 
PSA: 
PSZ: 
PSR: 
PSC: 
PSJ: 
PSH: 
PSTU: 
PSTT: 
PBM: 
PBA: 
PBC: 
PPUU: 
PDR: 
PSV: 
PSK: 
PKC: 
PKB_2941(liuC)
PCH: 
PCZ: 
PCP: 
PFZ: 
PALK: 
PRH: 
PSW: 
PPV: 
PSES: 
PSEM: 
PSEC: 
PPSY: 
PSOS: 
PKR: 
PFK: 
PANR: 
PPSL: 
AVN: 
AVL: 
AVD: 
ACX: 
PBB: 
PAR: 
PCR: 
PRW: 
PSO: 
PALI: 
PSPG: 
PSYG: 
PSYC: 
PSYA: 
ABY: 
ABC: 
ABN: 
ABB: 
ABX: 
ABZ: 
ABR: 
ABD: 
ABH: 
ABAD: 
ABJ: 
ABAB: 
ABAJ: 
ABAZ: 
ABK: 
ABAU: 
ABAA: 
ABW: 
ABAL: 
ACC: 
ANO: 
ALC: 
ACD: 
ATT: 
AJO: 
ACW: 
ACV: 
AHL: 
AJN: 
ASOL: 
ALA: 
MOI: 
MOS: 
MBL: 
SON: 
SO_1895(liuC)
SDN: 
SFR: 
SAZ: 
SBL: 
SBM: 
SBN: 
SBP: 
SBT: 
SBS: 
SBB: 
SLO: 
SPC: 
SHP: 
SSE: 
SPL: 
SHE: 
SHM: 
SHN: 
SHW: 
SHL: 
SWD: 
SWP: 
SVO: 
SHF: 
SJA: 
SPSW: 
SBJ: 
ILO: 
ILI: 
IPI: 
IDI: 
CPS: 
COM: 
COZ: 
PHA: 
PAT: 
PSM: 
PSEO: 
PIA: 
PPHE: 
PBW: 
PRR: 
PTN: 
PLZ: 
PALN: 
PPIS: 
PEA: 
PSPO: 
PART: 
PTU: 
MAQ: 
MHC: 
MAD: 
MBS: 
MSR: 
MPQ: 
MARI: 
MLQ: 
MSQ: 
AMC: 
AMH: 
AMAA: 
AMAL: 
AMAE: 
AMAO: 
AMAD: 
AMAI: 
AMAG: 
AMAC: 
AMB: 
AMG: 
AMK: 
ALT: 
AAL: 
AAUS: 
ASP: 
ASQ: 
AAW: 
GAG: 
GNI: 
GNIT_1697(liuC)
GPS: 
LAL: 
FBL: 
MVS: 
SAGA: 
SPOI: 
ZAL: 
OSG: 
MTHD: 
MICC: 
MAGA: 
HJA: 
CBU: 
CBS: 
CBD: 
CBG: 
CBC: 
CEY: 
LPN: 
LPH: 
LPO: 
LPU: 
LPM: 
LPF: 
LPP: 
LPC: 
LPA: 
LPE: 
LLO: 
LFA: 
LHA: 
LOK: 
LCD: 
TMC: 
CYQ: 
CZA: 
CYY: 
NOC: 
NHL: 
MPUR: 
HHC: 
EBS: 
WMA: 
GAI: 
HCH: 
HEL: 
HCS: 
HAK: 
HAM: 
HHU: 
HCO: 
LOKO_01998(paaF_1)
HSI: 
HALO: 
HHH: 
HBE: 
BEI_1419(liuC)
CMAI: 
ABO: 
ADI: 
APAC: 
ALN: 
AXE: 
KKO: 
KGE: 
KSD: 
KPD: 
MME: 
MPC: 
MARS: 
BSAN: 
GSN: 
OME: 
AHA: 
AHY: 
AHD: 
AHR: 
AHP: 
AHJ: 
AHH: 
AHI: 
ASA: 
AVR: 
AVO: 
AMED: 
ASR: 
AAJ: 
AEO: 
ADH: 
ACAV: 
OCE: 
OPF: 
ZDF: 
GBI: 
SEDS: 
PSPI: 
GPB: 
VFF: 
CVI: 
CVC: 
CHRO: 
LHK: 
PSE: 
JEU: 
AQL: 
RSO: 
RSC: 
RSL: 
RSN: 
RSM: 
RSE: 
RPI: 
RPF: 
RPJ: 
RMN: 
RIN: 
REU: 
REH: 
H16_A0179(h16_A0179)
CNC: 
RME: 
CTI: 
CBW: 
CGD: 
CR3_0087(liuC)
CCUP: 
CUP: 
CUU: 
CUH: 
BMA: 
BMV: 
BML: 
BMN: 
BMAL: 
BMAE: 
BMAQ: 
BMAI: 
BMAF: 
BMAZ: 
BMAB: 
BPS: 
BPM: 
BPL: 
BPD: 
BPSE: 
BPSM: 
BPSU: 
BPSD: 
BPZ: 
BPQ: 
BPK: 
BPSH: 
BPSA: 
BPSO: 
BUT: 
BTE: 
BTQ: 
BTJ: 
BTZ: 
BTD: 
BTV: 
BTHE: 
BTHM: 
BTHA: 
BTHL: 
BOK: 
BOC: 
BVI: 
BVE: 
BUR: 
BCN: 
BCH: 
BCM: 
BCJ: 
BCEN: 
BCEW: 
BCEO: 
BAM: 
BAC: 
BMU: 
BMK: 
BMUL: 
BCT: 
BCED: 
BCEP: 
BDL: 
BPYR: 
BCON: 
BUB: 
BDF: 
BLAT: 
BTEI: 
BSEM: 
BPSL: 
BMEC: 
BSTG: 
BSTL: 
BGL: 
BGP: 
BGU: 
BUG: 
BGE: 
BGF: 
BGD: 
BGO: 
BYI: 
BUK: 
BUO: 
BUE: 
BUL: 
BUQ: 
BPLA: 
BUD: 
BUZ: 
BXE: 
BXB: 
BPH: 
BRH: 
BPX: 
BPY: 
BFN: 
BCAI: 
PSPW: 
PARA: 
PARB: 
PPK: 
PPNO: 
PPNM: 
PRB: 
PPUL: 
PSPU: 
PAPI: 
PVE: 
POX: 
PTX: 
PFG: 
PNR: 
BPE: 
BPC: 
BPER: 
BPET: 
BPEU: 
BPA: 
BPAR: 
BBR: 
BBM: 
BBH: 
BBX: 
BPT: 
BBRO: 
BFZ: 
BOH: 
AXY: 
AXO: 
AXN: 
AXS: 
AXX: 
ADT: 
AIS: 
ODI: 
RFR: 
RAC: 
RHY: 
POL: 
PNA: 
AAV: 
AJS: 
DIA: 
AAA: 
ACK: 
ACRA: 
ACID: 
ACIP: 
ACIN: 
ACIS: 
VEI: 
DAC: 
DEL: 
DTS: 
DHK: 
VAP: 
VPE: 
VPD: 
VAA: 
VBO: 
CTT: 
CTES: 
CKE: 
CSER: 
ADN: 
ADK: 
RTA: 
LIM: 
LIH: 
HYR: 
HYB: 
HYL: 
DPY: 
CBAA: 
SRAA_0225(paaG)
CBAB: 
SMCB_1931(paaG)
MPT: 
JAG: 
JAB: 
JAZ: 
JAL: 
JSV: 
HSE: 
HSZ: 
HHT: 
HRB: 
HEE: 
CFU: 
CARE: 
CPRA: 
MNR: 
MASW: 
MASS: 
LCH: 
TIN: 
THI: 
RGE: 
RBN: 
RDP: 
PKT: 
MIU: 
RGU: 
PBH: 
SHD: 
METR: 
EBA: 
DSU: 
RBU: 
DAR: 
AZO: 
azo3069(paaG5)
AZA: 
AZI: 
AOA: 
TMZ: 
THU: 
TCL: 
THK: 
APP: 
BEB: 
BEBA: 
GME: 
GPI: 
DEU: 
CCRO: 
BBAT: 
BBW: 
BBAC: 
BEX: 
BMX: 
BSTO: 
PACA: 
SME: 
SM_b21126(eccH2)
SMK: 
SMQ: 
SMX: 
SMI: 
SMEG: 
SMEL: 
SMER: 
SMD: 
RHI: 
SFH: 
SFD: 
SIX: 
SAME: 
SINO: 
EAD: 
EAH: 
ESJ: 
ARA: 
Arad_1378(fadB1)
AVI: 
RTR: 
RHL: 
RGA: 
RHT: 
NGL: 
NGG: 
SHZ: 
BMEL: 
BMZ: 
BMG: 
BMW: 
BMEE: 
BMF: 
BMB: 
BMC: 
BAA: 
BABO: 
BABR: 
BABT: 
BABB: 
BABU: 
BABS: 
BABC: 
BMS: 
BSI: 
BSF: 
BSUI: 
BSUP: 
BSUV: 
BSUC: 
BMT: 
BSZ: 
BSV: 
BSW: 
BSG: 
BOV: 
BCS: 
BSK: 
BOL: 
BCAR: 
BCAS: 
BMR: 
BPP: 
BPV: 
BCET: 
BCEE: 
BVL: 
OAN: 
OAH: 
OPS: 
OCH: 
BJA: 
BJU: 
BJP: 
BRS: 
BRC: 
BRAD: 
BIC: 
XAU: 
AZC: 
MNO: 
RHZ: 
MSC: 
MBRY: 
MTW: 
MMED: 
AUA: 
PSIN: 
CCR: 
CCS: 
CAK: 
CSE: 
CHQ: 
CMB: 
PZU: 
BSB: 
BRD: 
BNE: 
BRG: 
BRL: 
BVC: 
AEX: 
CBOT: 
SIL: 
SIT: 
RMB: 
RSP: 
RSH: 
RSQ: 
RSK: 
RCP: 
RHP: 
JAN: 
RDE: 
RLI: 
PDE: 
PAMI: 
PYE: 
PCON: 
PZH: 
PARO: 
DSH: 
Dshi_1304(mvaA)
PSF: 
PGA: 
PGL: 
PGD: 
PHP: 
PPIC: 
OAT: 
OAR: 
LMD: 
RED: 
PTP: 
CMAG: 
MALG: 
RSU: 
RHM: 
RHC: 
PPHR: 
LAP: 
LAGG: 
LABR: 
DAA: 
YAN: 
SUAM: 
SPSE: 
DON: 
TPRO: 
TOM: 
PABY: 
THW: 
RMM: 
LVS: 
AHT: 
RBG: 
SAGU: 
MMR: 
HNE: 
HBA: 
HBC: 
ACR: 
AMV: 
RGI: 
ROS: 
RRU: 
RRF: 
RCE: 
RPM: 
MAG: 
MGY: 
MAGX: 
MAGN: 
AZL: 
ALI: 
ABS: 
ABQ: 
ABF: 
ATI: 
TMO: 
TMO_2574(paaF)
TXI: 
THAC: 
NAO: 
NCB: 
MAI: 
MAN: 
PGV: 
DOR: 
DAI: 
MSG: 
MJD: 
MVQ: 
RRZ: 
SFA: 
STRP: 
SCI: 
SALU: 
SALL: 
STRE: 
STRF: 
SNR: 
PSUL: 
NCA: 
KFL: 
NDA: 
NAL: 
NGV: 
TCU: 
SRO: 
NOA: 
FRI: 
NML: 
GOB: 
BSD: 
MMAR: 
SEN: 
SACE_1464(echA21)
SVI: 
AMD: 
AMED_6666(paaG)
AMN: 
AMM: 
AMES_6567(paaG)
AMZ: 
B737_6567(paaG)
AOI: 
AORI_2035(paaG)
AJA: 
AMQ: 
PDX: 
PSEA: 
PSEE: 
PSEH: 
PSEQ: 
PECQ: 
PHH: 
AMI: 
APRE: 
SESP: 
KAL: 
KPHY: 
LED: 
AHM: 
ACTI: 
ACAD: 
AHG: 
AHOG_22575(caiD3)
ALL: 
PMAD: 
STP: 
SAQ: 
MAU: 
MIL: 
VMA: 
AMS: 
ASE: 
ACTN: 
AFS: 
PLK: 
SNA: 
TBI: 
AEY: 
AFO: 
GLJ: 
GKIL_1826(liuC)
RRS: 
RCA: 
CAU: 
CAG: 
CHL: 
HAU: 
STI: 
DMR: 
DPD: 
TRA: 
TSC: 
THC: 
TOS: 
MSV: 
OPR: 
CCZ: 
PUV: 
PSL: 
PIR: 
PLS: 
VT03_16125(echA8)
GES: 
SACI: 
PBOR: 
SLR: 
TPX: 
ABA: 
ACM: 
GMA: 
ABAC: 
LuPra_04311(paaF_1)
GPH: 
GBA: 
BLQ: 
ASX: 
SRM: 
SRM_01669(fadB)
RMR: 
RMG: 
RBAR: 
CPI: 
NKO: 
NSO: 
NIA: 
FLA: 
ARB: 
FLN: 
HHY: 
SGN: 
PHE: 
PEP: 
PCM: 
PSTY: 
PGS: 
SHG: 
SCN: 
MUP: 
MUC: 
MGOT: 
BBD: 
EVI: 
ALM: 
RSI: 
FLI: 
HSW: 
HYM: 
HYD: 
HYE: 
HYG: 
HYP: 
HYZ: 
PKO: 
RUF: 
RTI: 
RUD: 
MTT: 
FLM: 
FBT: 
GRL: 
GFL: 
FJO: 
FJG: 
FPS: 
FPC: 
FPY: 
FPO: 
FPQ: 
FPV: 
FPW: 
FPK: 
FPSZ: 
FBR: 
FCO: 
FIN: 
FGL: 
FCM: 
CCM: 
COL: 
CHG: 
CAPN: 
CGH: 
RBI: 
ZPR: 
CAT: 
RAN: 
RAI: 
RAR: 
RAG: 
RAE: 
RAT: 
FBC: 
MARM: 
MART: 
MARB: 
CAO: 
CLY: 
CLH: 
CBAL: 
CBAT: 
WVI: 
KDI: 
DOK: 
DDO: 
I597_1115(pksH)
LAN: 
LVN: 
LACI: 
ZGA: 
MRS: 
MLT: 
ASL: 
ORH: 
ORI: 
PTQ: 
NDO: 
NOM: 
NSD: 
NOB: 
POM: 
POB: 
PRN: 
POLA: 
POA: 
EAO: 
EMN: 
EEN: 
ELB: 
EMG: 
EGO: 
EGM: 
MYR: 
MPW: 
MOD: 
MYZ: 
CHZ: 
CGN: 
CIH: 
CHH: 
CIO: 
CHRY: 
CPIP: 
WIN: 
WIJ: 
SZE: 
AHZ: 
SYI: 
TDI: 
TEN: 
TJE: 
TMAR: 
LUT: 
LUL: 
WFU: 
FOR: 
FOH: 
SALT: 
SEON: 
AALG: 
OLL: 
FBA: 
FBU: 
FTE: 
FLU: 
OHO: 
BBAU: 
IAL: 
IALB_1473(paaG)
MRO: 
CABY: 
NDE: 
NMV: 
NIO: 
NJA: 
 » show all
Taxonomy
Reference
1  [PMID:13535602]
  Authors
HILZ H, KNAPPE J, RINGELMANN E, LYNEN F.
  Title
[Methylglutaconase, a new hydrase participating in the metabolism of various carboxylic acids.]
  Journal
Biochem. Z. 329 (1958) 476-89.
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 
IUBMB Enzyme Nomenclature: 
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 
BRENDA, the Enzyme Database: 
CAS: 
9024-24-2

DBGET integrated database retrieval system