KEGG   ENZYME: 4.2.1.96Help
Entry
EC 4.2.1.96                 Enzyme                                 

Name
4a-hydroxytetrahydrobiopterin dehydratase;
4alpha-hydroxy-tetrahydropterin dehydratase;
pterin-4alpha-carbinolamine dehydratase;
4a-hydroxytetrahydrobiopterin hydro-lyase
Class
Lyases;
Carbon-oxygen lyases;
Hydro-lyases
BRITE hierarchy
Sysname
(6R)-6-(L-erythro-1,2-dihydroxypropyl)-5,6,7,8-tetrahydro-4a-hydroxypterin hydro-lyase [(6R)-6-(L-erythro-1,2-dihydroxypropyl)-7,8-dihydro-6H-pterin-forming]
Reaction(IUBMB)
(6R)-6-(L-erythro-1,2-dihydroxypropyl)-5,6,7,8-tetrahydro-4a-hydroxypterin = (6R)-6-(L-erythro-1,2-dihydroxypropyl)-7,8-dihydro-6H-pterin + H2O [RN:R04734]
Reaction(KEGG)
Substrate
(6R)-6-(L-erythro-1,2-dihydroxypropyl)-5,6,7,8-tetrahydro-4a-hydroxypterin [CPD:C15522]
Product
(6R)-6-(L-erythro-1,2-dihydroxypropyl)-7,8-dihydro-6H-pterin [CPD:C00268];
H2O [CPD:C00001]
Comment
Catalyses the dehydration of 4a-hydroxytetrahydrobiopterins
History
EC 4.2.1.96 created 1999
Pathway
Folate biosynthesis
Orthology
K01724  
4a-hydroxytetrahydrobiopterin dehydratase
Genes
HSA: 
5092(PCBD1) 84105(PCBD2)
PTR: 
745243(PCBD2) 747249(PCBD1)
PPS: 
100982086(PCBD1) 100986854(PCBD2)
GGO: 
101140373(PCBD2) 101144380(PCBD1)
PON: 
100173302(PCBD2) 100451377(PCBD1)
NLE: 
100590098(PCBD1) 100603432(PCBD2)
MCC: 
709875(PCBD1) 713854(PCBD2)
MCF: 
102119930(PCBD1) 102122439(PCBD2)
CSAB: 
103216042(PCBD1) 103244564(PCBD2)
RRO: 
104659794(PCBD2) 104661991(PCBD1)
RBB: 
108516905(PCBD1)
CJC: 
100392746(PCBD2) 100403114(PCBD1)
SBQ: 
101038583(PCBD2) 101041972(PCBD1)
MMU: 
13180(Pcbd1) 72562(Pcbd2)
RNO: 
29700(Pcbd1) 685729(Pcbd2)
CGE: 
100762703(Pcbd2) 100767749(Pcbd1)
NGI: 
103736974(Pcbd1) 103745719(Pcbd2)
HGL: 
101709065(Pcbd2) 101719124(Pcbd1)
CCAN: 
109685055(Pcbd1) 109692352(Pcbd2)
OCU: 
100338679(PCBD1) 100341414(PCBD2)
TUP: 
102478597(PCBD2) 102497741(PCBD1)
CFA: 
609680(PCBD1) 609970(PCBD2)
AML: 
100477526(PCBD2) 100480805(PCBD1)
UMR: 
103663958(PCBD2) 103667798(PCBD1)
ORO: 
101381087(PCBD2) 105758198(PCBD1)
FCA: 
101086943(PCBD2) 101100920(PCBD1)
PTG: 
102950855(PCBD1) 102953532(PCBD2)
AJU: 
106967168(PCBD1) 106989163(PCBD2)
BTA: 
100297795(PCBD2) 530736(PCBD1)
BOM: 
102270160(PCBD2) 102282984(PCBD1)
BIU: 
109553924(PCBD1) 109562033(PCBD2)
PHD: 
CHX: 
102177793(PCBD2) 102183762(PCBD1)
OAS: 
101106822(PCBD1) 101119306(PCBD2)
SSC: 
100155605(PCBD1) 100624388(PCBD2)
CFR: 
102518596(PCBD1) 102524158(PCBD2)
CDK: 
105090376(PCBD2) 105099865(PCBD1)
BACU: 
LVE: 
103075832(PCBD1) 103078485(PCBD2)
OOR: 
101275441(PCBD1) 101286321(PCBD2)
ECB: 
100072758(PCBD1) 100630290(PCBD2)
EPZ: 
103543376(PCBD2) 103567306(PCBD1)
EAI: 
106823013(PCBD2) 106830636(PCBD1)
MYB: 
102240206(PCBD1) 102256192(PCBD2)
MYD: 
102753906(PCBD2) 102766432(PCBD1)
HAI: 
109371864(PCBD1) 109382558(PCBD2)
RSS: 
PALE: 
102881330(PCBD2) 102889739(PCBD1)
LAV: 
100664991(PCBD2) 100673083(PCBD1)
TMU: 
MDO: 
100016576(PCBD2) 100030717(PCBD1)
SHR: 
100928851(PCBD2) 100931782(PCBD1)
OAA: 
100077629(PCBD1) 100079835(PCBD2)
GGA: 
374030(PCBD2) 395729(PCBD1)
MGP: 
100545274(PCBD1) 100545537(PCBD2)
CJO: 
107315694(PCBD1) 107320163(PCBD2)
APLA: 
101790902(PCBD2) 101800658(PCBD1)
ACYG: 
106030706(PCBD1) 106032781(PCBD2)
TGU: 
GFR: 
102037598(PCBD2) 102040238(PCBD1)
FAB: 
101820744(PCBD1) 101821273(PCBD2)
PHI: 
102101241(PCBD1) 102102015(PCBD2)
PMAJ: 
107207017(PCBD1) 107210557(PCBD2)
CCW: 
104689628(PCBD2) 104690131(PCBD1)
FPG: 
101910806(PCBD1) 101918648(PCBD2)
FCH: 
102056077(PCBD1) 102057524(PCBD2)
CLV: 
102092729(PCBD1) 102092769(PCBD2)
EGZ: 
104122651(PCBD1) 104133473(PCBD2)
AAM: 
ASN: 
102373281(PCBD1) 102379745(PCBD2)
AMJ: 
102561068(PCBD2) 102574554(PCBD1)
PSS: 
102456671(PCBD1) 102462975(PCBD2)
CMY: 
102942138(PCBD1) 102944039(PCBD2)
CPIC: 
ACS: 
100562871(pcbd1) 100563090(pcbd2)
PVT: 
110073682(PCBD1) 110079402(PCBD2)
PBI: 
103057911(PCBD2) 103062639(PCBD1)
GJA: 
107120525(PCBD1) 107126136(PCBD2)
XLA: 
397951(pcbd1.L) 414645(pcbd2.L) 496367
XTR: 
100489519(pcbd2) 496425(pcbd1)
NPR: 
108794293(PCBD2) 108803144(PCBD1)
DRE: 
393787(pcbd1)
SRX: 
SANH: 
SGH: 
CCAR: 
IPU: 
AMEX: 
103028355(pcbd1) 103039248(pcbd2)
TRU: 
101069960(pcbd1) 101078328(pcbd2)
TNG: 
LCO: 
104921881(pcbd1) 104924273(pcbd2)
NCC: 
MZE: 
101474434(pcbd2) 101475071(pcbd1)
OLA: 
101156276(pcbd1) 101171269(pcbd2)
XMA: 
PRET: 
103459992(pcbd2) 103477117(pcbd1)
NFU: 
CSEM: 
LCF: 
HCQ: 
BPEC: 
SASA: 
ELS: 
105011196(pcbd2) 105028649(pcbd1)
SFM: 
LCM: 
102348403(PCBD2) 102363554(PCBD1)
CMK: 
103181422(pcbd1) 103183692(pcbd2)
BFO: 
CIN: 
SPU: 
APLC: 
SKO: 
DME: 
DPO: 
DAN: 
DER: 
DPE: 
DSE: 
DSI: 
Dsimw501_GD21455(Dsim_GD21455)
DWI: 
DYA: 
DGR: 
DMO: 
DVI: 
Dvir_GJ10632(Dvir_Pcd)
MDE: 
AGA: 
AAG: 
CQU: 
AME: 
411607(Pcd)
BIM: 
BTER: 
SOC: 
AEC: 
ACEP: 
PBAR: 
HST: 
CFO: 
PGC: 
TCA: 
DPA: 
NVL: 
BMOR: 
DPL: 
PMAC: 
PRAP: 
PXY: 
API: 
DNX: 
PHU: 
ZNE: 
FCD: 
DPX: 
ISC: 
TUT: 
CEL: 
CBR: 
CBG03930(Cbr-pcbd-1)
NAI: 
BMY: 
LOA: 
TSP: 
HRO: 
LGI: 
CRG: 
MYI: 
OBI: 
LAK: 
SMM: 
OVI: 
NVE: 
EPA: 
HMG: 
TAD: 
AQU: 
CSAT: 
EUS: 
BRP: 
BNA: 
BOE: 
THJ: 
CPAP: 
CIT: 
CIC: 
TCC: 
GRA: 
GHI: 
DZI: 
EGR: 
GMX: 
PVU: 
VRA: 
VAR: 
CCAJ: 
MTR: 
CAM: 
ADU: 
AIP: 
LJA: 
Lj0g3v0309049.1(Lj0g3v0309049.1) Lj6g3v0156160.1(Lj6g3v0156160.1)
LANG: 
FVE: 
PPER: 
PMUM: 
PAVI: 
MDM: 
PXB: 
ZJU: 
CSV: 
CMO: 
MCHA: 
CMAX: 
CMOS: 
RCU: 
JCU: 
HBR: 
JRE: 
VVI: 
SLY: 
SPEN: 
SOT: 
CANN: 
NTA: 
NSY: 
NTO: 
INI: 
SIND: 
OEU: 
HAN: 
BVG: 
SOE: 
NNU: 
OBR: 
ATS: 
SBI: 
PDA: 
EGU: 
MUS: 
DCT: 
AOF: 
ATR: 
SMO: 
CRE: 
OLU: 
OTA: 
BPG: 
MIS: 
MICPUN_64545(CUPC13)
MPP: 
CSL: 
CVR: 
APRO: 
CME: 
GSL: 
SCE: 
AGO: 
ERC: 
KMX: 
LTH: 
VPO: 
ZRO: 
CGR: 
NCS: 
NCAS_0A12640(NCAS0A12640)
NDI: 
NDAI_0B01620(NDAI0B01620)
TPF: 
TPHA_0I02380(TPHA0I02380)
TDL: 
TDEL_0B06420(TDEL0B06420)
KAF: 
KAFR_0A02050(KAFR0A02050)
PPA: 
DHA: 
PIC: 
PGU: 
SPAA: 
LEL: 
CAL: 
CTP: 
COT: 
CDU: 
CTEN: 
CLU: 
CLUS: 
CAUR: 
NCR: 
SMP: 
TTT: 
MTM: 
CTHR: 
MGR: 
FGR: 
FPU: 
FVR: 
FOX: 
NHE: 
TRE: 
MAW: 
MAJ: 
CMT: 
PLJ: 
VAL: 
VDA: 
CFJ: 
ELA: 
PFY: 
SSL: 
BFU: 
MBE: 
PSCO: 
GLZ: 
ANI: 
AFM: 
AOR: 
ANG: 
ANI_1_2278024(An02g01490)
AFV: 
ACT: 
NFI: 
PCS: 
PDP: 
CIM: 
CPW: 
PBL: 
PAAG_12300(PAAG_06922)
URE: 
AJE: 
PNO: 
PTE: 
BZE: 
BSC: 
BOR: 
AALT: 
ZTR: 
PFJ: 
BCOM: 
TML: 
SPO: 
WSE: 
WIC: 
MBR: 
SRE: 
DDI: 
DPP: 
DFA: 
DFA_01609(pcbd)
TGO: 
TET: 
PTM: 
PTI: 
FCY: 
TPS: 
AAF: 
NGD: 
PIF: 
PSOJ: 
SPAR: 
EHX: 
GTT: 
TBR: 
TCR: 
LMA: 
LIF: 
LDO: 
LMI: 
LBZ: 
NGR: 
XFA: 
XFT: 
PD_1980(phhB)
XFM: 
XFN: 
XFF: 
XFS: 
XFH: 
XCC: 
XCC2080(phhB)
XCB: 
XCA: 
XCP: 
XCV: 
XCV2428(phhb)
XAX: 
XACM_2218(phhB)
XAC: 
XAC2116(phhb)
XCI: 
XCT: 
XCU: 
XCN: 
XCW: 
XCR: 
XCM: 
XCF: 
XCJ: 
XFU: 
XAO: 
XOO: 
XOO3067(phhb)
XOM: 
XOO2920(XOO2920)
XOP: 
XOY: 
XOR: 
XOZ: 
XAL: 
XALC_1613(phhB)
XSA: 
XTN: 
XFR: 
XGA: 
XVE: 
XPE: 
XHR: 
XPH: 
XppCFBP6546_02130(XppCFBP6546P_02130)
SML: 
Smlt3243(moaB3)
SMT: 
BUJ: 
SMZ: 
SMD_2819(moaB3)
SACZ: 
STEK: 
SRH: 
SLM: 
STEN: 
PSU: 
PSUW: 
PSD: 
DSC_10430(phhB)
LAB: 
LAQ: 
LCP: 
LGU: 
LEZ: 
GLE_2945(phhB)
LEM: 
LEN_2086(dcoH)
LUM: 
SNJ: 
FAU: 
RHD: 
DJI: 
DJA: 
DTX: 
DKO: 
LRZ: 
VCH: 
VCA0827(phhB)
VCF: 
VCE: 
VCJ: 
VCO: 
VCR: 
VCM: 
VCI: 
O3Y_17388(phhB)
VCL: 
VCQ: 
VCS: 
VCX: 
VCZ: 
VVU: 
VVY: 
VVM: 
VVL: 
VPA: 
VPA0577(phhB)
VPB: 
VPK: 
VPF: 
VPH: 
VHA: 
VCA: 
VAG: 
VEX: 
VHR: 
VNA: 
VOW: 
VRO: 
VDB: 
VSP: 
VEJ: 
VFU: 
VNI: 
VAN: 
LAG: 
VAU: 
VCY: 
VCT: 
VTU: 
VFL: 
VMI: 
VSC: 
VSH: 
VQI: 
PPR: 
PBPRB1163(PSPTO182)
PGB: 
GHO: 
PMAI: 
PAE: 
PA0871(phhB)
PAEV: 
PAEI: 
PAU: 
PAP: 
PAG: 
PAF: 
PNC: 
PAEB: 
PDK: 
PSG: 
PRP: 
PAEP: 
PAER: 
PAEM: 
PAEL: 
PAES: 
PAEU: 
PAEG: 
PAEC: 
PAEO: 
PMY: 
PMK: 
PRE: 
PPSE: 
BN5_1307(phhB)
PALC: 
PCQ: 
PPU: 
PP_4491(phhB)
PPF: 
PPG: 
PPW: 
PPT: 
PPB: 
PPI: 
PPX: 
T1E_4058(phhB)
PPUH: 
PPUT: 
PPUN: 
PP4_13290(phhB)
PPUD: 
PFV: 
PMON: 
PMOT: 
PMOS: 
PPJ: 
POR: 
PST: 
PSB: 
Psyr_3576(phhB)
PSYR: 
PSP: 
PCI: 
PFL: 
PFL_1610(phhB)
PPRC: 
PPRO: 
PPC_1663(phhB)
PFO: 
PFS: 
PFE: 
PFC: 
PFN: 
PFW: 
PFB: 
PFF: 
PFX: 
PPZ: 
PMAN: 
PTV: 
PCG: 
PVR: 
PAZO: 
POI: 
PEN: 
PSEEN3893(phhB)
PSA: 
PST_3563(phhB)
PSZ: 
PSR: 
PSC: 
PSJ: 
PSH: 
PSTU: 
PSTT: 
PBM: 
PBA: 
PBC: 
PPUU: 
PDR: 
PSV: 
PSK: 
PKC: 
PCH: 
PCZ: 
PCP: 
PFZ: 
PALK: 
PSW: 
PPV: 
PSES: 
PSCI_0175(phhB)
PSEM: 
PSEC: 
PPSY: 
PSOS: 
PKR: 
PFK: 
PANR: 
PPSL: 
AVN: 
AVL: 
AVD: 
ACX: 
PAR: 
Psyc_0131(phhB)
PCR: 
PRW: 
PSO: 
PUR: 
PALI: 
PSPG: 
PSYG: 
PSYC: 
PSYA: 
MCT: 
MCS: 
MCAT: 
MOI: 
MBL: 
SON: 
SO_1667(phhB)
SDN: 
SFR: 
SAZ: 
SBL: 
SBM: 
SBN: 
SBP: 
SBT: 
SBS: 
SBB: 
SLO: 
SPC: 
SHP: 
SSE: 
SPL: 
SHE: 
SHM: 
SHN: 
SHW: 
SHL: 
SWD: 
SWP: 
SVO: 
SVI_1533(phhB)
SHF: 
SJA: 
SPSW: 
SBJ: 
ILO: 
ILI: 
IPI: 
IDI: 
CPS: 
CPS_3765(phhB)
COM: 
COZ: 
COLW: 
PHA: 
PSHAa2042(phhB)
PAT: 
PSM: 
PSM_A2106(phhB)
PSEO: 
PIA: 
PPHE: 
PBW: 
PRR: 
PTN: 
PLZ: 
PALN: 
PPIS: 
PEA: 
PSPO: 
PART: 
PTU: 
PNG: 
PTD: 
MAQ: 
MHC: 
MAD: 
MBS: 
MSX: 
MPQ: 
MARI: 
MLQ: 
MSQ: 
AMC: 
AMH: 
AMAA: 
AMAE: 
AMAO: 
AMAD: 
AMAI: 
AMAG: 
AMAC: 
AMB: 
AMG: 
AMK: 
ALT: 
AAL: 
AAUS: 
ASP: 
ASQ: 
AAW: 
GAG: 
GNI: 
GPS: 
LAL: 
PIN: 
FBL: 
MVS: 
MVIS_3539(phhB)
CJA: 
CELL: 
SDE: 
TTU: 
SPOI: 
ZAL: 
OSG: 
MTHD: 
MICC: 
MAGA: 
LPN: 
LPH: 
LPO: 
LPU: 
LPM: 
LPF: 
LPP: 
LPC: 
LPA: 
LPE: 
LLO: 
LFA: 
LHA: 
LOK: 
LCD: 
LSH: 
TMC: 
MCA: 
MCA0497(phhB)
MMT: 
MDN: 
MDH: 
MKO: 
MAH: 
MPSY: 
TCX: 
TCY: 
TAO: 
MEJ: 
MEC: 
CYQ: 
CZA: 
CYCME_1553(phhB) CYCME_2310(phhB2)
CYY: 
PSAL: 
TIG: 
BLEP: 
NOC: 
NHL: 
NWA: 
ALV: 
TMB: 
MPUR: 
TEE: 
NTT: 
TSY: 
AEH: 
HHA: 
HHC: 
TGR: 
TKM: 
TNI: 
TTI: 
TVR: 
SSAL: 
SPIU: 
EBS: 
APRS: 
HAZ: 
WMA: 
WOC: 
GAI: 
HCH: 
CSA: 
HEL: 
HELO_2253(phhB)
HCS: 
HAK: 
HAM: 
HHU: 
HCO: 
HSI: 
HALO: 
HHH: 
HBE: 
CMAI: 
ABO: 
ABO_2225(phhB)
ADI: 
B5T_03962(phhB)
APAC: 
ALN: 
AXE: 
KAK: 
KKO: 
KGE: 
KSD: 
KPD: 
MMW: 
MME: 
MPC: 
TOL: 
TOR: 
OAI: 
MARS: 
BSAN: 
GSN: 
RFO: 
OME: 
AHA: 
AHY: 
AHD: 
AHR: 
AHP: 
AHJ: 
AHH: 
AHI: 
ASA: 
ASA_2419(phhB)
AVR: 
AVO: 
AMED: 
ASR: 
AAJ: 
AEO: 
ADH: 
ACAV: 
AEM: 
OCE: 
OCM: 
OPF: 
ZDF: 
SDF: 
GBI: 
SLIM: 
SVA: 
SEDS: 
TSN: 
THO: 
PSPI: 
TTC: 
GPB: 
NWE: 
VFF: 
CVI: 
CVC: 
CHRO: 
LHK: 
PSE: 
JEU: 
RSO: 
RSc3356(phhB)
RSC: 
RSL: 
RSN: 
RSM: 
RSE: 
RPI: 
RPF: 
RPJ: 
RMN: 
RIN: 
REU: 
REH: 
H16_A0431(h16_A0431) H16_A3679(phhB)
CNC: 
CNE_1c04520(phhB1) CNE_1c36310(phhB2)
RME: 
Rmet_3534(phhB)
CTI: 
CBW: 
CGD: 
CCUP: 
CUP: 
CUU: 
CUH: 
BMA: 
BMA2926(phhB)
BMV: 
BML: 
BMN: 
BMAL: 
DM55_962(pcbd1)
BMAE: 
DM78_57(pcbd1)
BMAQ: 
DM76_937(pcbd1)
BMAI: 
BMAF: 
BMAZ: 
BM44_364(pcbd1)
BMAB: 
BPS: 
BPSL3425(phhB)
BPM: 
BPL: 
BPD: 
BPR: 
BPSE: 
BDL_1952(pcbd1)
BPSM: 
BBQ_3412(pcbD1)
BPSU: 
BBN_3533(pcbD1)
BPSD: 
BBX_343(pcbD1)
BPZ: 
BPQ: 
BPK: 
BBK_1439(pcbd1)
BPSH: 
DR55_1080(pcbd1)
BPSA: 
BBU_2110(pcbd1)
BPSO: 
X996_685(pcbd1)
BUT: 
BTE: 
BTQ: 
BTQ_12(pcbD1)
BTJ: 
BTJ_2433(pcbD1)
BTZ: 
BTL_376(pcbD1)
BTD: 
BTI_134(pcbD1)
BTV: 
BTHA_408(pcbd1)
BTHE: 
BTN_1017(pcbd1)
BTHM: 
BTRA_550(pcbd1)
BTHA: 
BTHL: 
BOK: 
DM82_3150(pcbd1)
BOC: 
BG90_1585(pcbd1)
BVI: 
BVE: 
BUR: 
BCN: 
BCH: 
BCM: 
BCJ: 
BCEN: 
DM39_3350(pcbd1)
BCEW: 
DM40_854(pcbd1)
BCEO: 
I35_0011(phhB)
BAM: 
BAC: 
BMU: 
BMJ: 
BMK: 
DM80_1613(pcbd1)
BMUL: 
BCT: 
BCED: 
BCEP: 
BDL: 
BPYR: 
BCON: 
BUB: 
BDF: 
BLAT: 
BTEI: 
BSEM: 
BPSL: 
BMEC: 
BSTG: 
BSTL: 
BGL: 
BGP: 
BGU: 
BUG: 
BGE: 
BGF: 
BGD: 
BGO: 
BYI: 
BUK: 
BUO: 
BUE: 
BUL: 
BUQ: 
BPLA: 
BUD: 
BUZ: 
BXE: 
BXB: 
BPH: 
BRH: 
BPX: 
BPY: 
BFN: 
BCAI: 
PSPW: 
PARA: 
PARB: 
PHS: 
PTER: 
PNU: 
PNE: 
PDQ: 
PPK: 
PPNO: 
PPNM: 
PRB: 
PPUL: 
PSPU: 
PAPI: 
PVE: 
POX: 
PTX: 
PFG: 
PNR: 
BPE: 
BP3325(phhB)
BPC: 
BPTD_3282(phhB)
BPER: 
BPET: 
BPEU: 
BPA: 
BPAR: 
BBR: 
BBM: 
BBH: 
BBX: 
BPT: 
BAV: 
BHO: 
BHM: 
BHZ: 
BBRO: 
BPDZ: 
BOH: 
AXY: 
AXO: 
AXN: 
AXS: 
AXX: 
ADT: 
AIS: 
ASW: 
ACHR: 
PUT: 
AKA: 
AMIM: 
ODI: 
RFR: 
RSB: 
RAC: 
RHY: 
POL: 
PNA: 
AAV: 
AJS: 
DIA: 
AAA: 
ACK: 
ACRA: 
ACID: 
ACIP: 
ACIN: 
ACIS: 
VEI: 
DAC: 
DEL: 
DTS: 
DHK: 
VAP: 
VPE: 
VPD: 
VAA: 
VBO: 
CTT: 
CTES: 
CKE: 
CSER: 
ADN: 
ADK: 
RTA: 
LIM: 
LIH: 
HYR: 
HYB: 
HYL: 
DPY: 
CBAA: 
CBAB: 
HAR: 
MMS: 
JAG: 
JAB: 
JAZ: 
JAL: 
JSV: 
HSE: 
HSZ: 
HHT: 
HRB: 
HEE: 
CFU: 
CARE: 
CPRA: 
MNR: 
MASW: 
MASS: 
LCH: 
TIN: 
THI: 
RGE: 
RBN: 
RDP: 
PKT: 
RGU: 
BBAG: 
PBH: 
NEU: 
NET: 
NIT: 
NII: 
NCO: 
NUR: 
NMU: 
NLC: 
SHD: 
METR: 
TBD: 
MFA: 
MMB: 
MEH: 
MEI: 
MEP: 
MBAC: 
MBAT: 
MEU: 
SLT: 
GCA: 
SDR: 
EBA: 
DSU: 
RBU: 
DAR: 
AZO: 
azo2296(phhB)
AZA: 
AZI: 
AOA: 
ATW: 
TMZ: 
THU: 
THK: 
APP: 
BPRC: 
BEB: 
BEBA: 
PCA: 
PEF: 
DEU: 
ADE: 
ACP: 
AFW: 
ANK: 
MXA: 
MFU: 
MSD: 
MYM: 
MMAS: 
CCX: 
SUR: 
AGE: 
MBD: 
CFUS: 
SCL: 
SCU: 
CCRO: 
SAMY: 
LLU: 
MRM: 
HOH: 
BBA: 
Bd0889(pcd)
BBAT: 
BBAC: 
BMX: 
BSTO: 
RCM: 
A1E_01360(rpsI)
RCC: 
RBE: 
RBO: 
RFE: 
RAK: 
RRI: 
RRJ: 
RRA: 
RRC: 
RRH: 
RRB: 
RRN: 
RRP: 
RRM: 
RRR: 
RMS: 
RMI: 
RPK: 
RHE: 
RSV: 
RSW: 
RPH: 
RAU: 
RRE: 
RAM: 
RAB: 
RMC: 
PACA: 
CAQ: 
NAF: 
MLO: 
MLN: 
MCI: 
MOP: 
MAM: 
MAMO: 
MESO: 
MESW: 
MES: 
HOE: 
AAK: 
PHT: 
PLA: 
SME: 
SMc03834(phhB)
SMK: 
SMQ: 
SMX: 
SMI: 
SMEG: 
SMEL: 
SMER: 
SMD: 
Smed_3071(phhB)
RHI: 
SFH: 
SFD: 
SIX: 
SAME: 
SINO: 
EAD: 
EAH: 
ESJ: 
ATU: 
ARA: 
Arad_4381(pcbD)
ATF: 
ATA: 
AVI: 
AGR: 
AGC: 
RET: 
REC: 
REL: 
REI: 
REP: 
RLE: 
RLT: 
RLG: 
RLB: 
RLU: 
RTR: 
RIR: 
RHL: 
RGA: 
RHN: 
RPHA: 
RHT: 
NT26_3530(phhB)
RHX: 
NGL: 
NGG: 
SHZ: 
BME: 
BMEL: 
BMI: 
BMZ: 
BMG: 
BMW: 
BMEE: 
BMF: 
BAB1_0077(phhB)
BMB: 
BMC: 
BAA: 
BABO: 
BABR: 
BABT: 
BABB: 
BABU: 
BABS: 
BABC: 
BMS: 
BR0082(phhB)
BSI: 
BSF: 
BSUI: 
BSUP: 
BSUV: 
BSUC: 
BMT: 
BSZ: 
BSV: 
BSW: 
BSG: 
BOV: 
BOV_0080(phhB)
BCS: 
BSK: 
BOL: 
BCAR: 
BCAS: 
BMR: 
BMI_I85(phhB)
BPP: 
BPI_I83(phhB)
BPV: 
BCET: 
BVL: 
OAN: 
OAH: 
OPS: 
OCH: 
BJA: 
bll0532(phhB)
BJU: 
BJP: 
BRA: 
BRADO0254(phhB)
BBT: 
BBta_0248(phhB)
BRS: 
AOL: 
BRC: 
BRAD: 
BIC: 
BRO: 
BRK: 
RPA: 
RPA0404(phhB)
RPB: 
RPC: 
RPD: 
RPE: 
RPT: 
RPX: 
NWI: 
NHA: 
OCA: 
OCG: 
OCO: 
BOP: 
BOS: 
BVV: 
VGO: 
XAU: 
SNO: 
MEX: 
MEA: 
MDI: 
MCH: 
MRD: 
MET: 
MPO: 
MNO: 
MOR: 
META: 
MAQU: 
MPHY: 
MZA: 
MEE: 
MOC: 
BID: 
MSL: 
CHEL: 
CDQ: 
HDN: 
HDT: 
HMC: 
HNI: 
RVA: 
PHL: 
FIL: 
FIY: 
DEQ: 
BVR: 
RHZ: 
MSC: 
MBRY: 
MTW: 
MEY: 
MAAD: 
MMED: 
MCG: 
PSIN: 
HDI: 
RBM: 
CCR: 
CC_0245(phhB)
CCS: 
CAK: 
CSE: 
CHQ: 
CMB: 
PZU: 
BSB: 
BRD: 
BNE: 
BRG: 
BRL: 
BVC: 
AEX: 
CBOT: 
SIL: 
SPO3733(phhB)
SIT: 
RMB: 
RSP: 
RSP_0898(DCOHM)
RSH: 
RSQ: 
RSK: 
JAN: 
RDE: 
RLI: 
PDE: 
PAMI: 
PYE: 
PZH: 
PARO: 
PARU: 
DSH: 
KVU: 
KVL: 
KVU_0056(phhB)
KRO: 
PSF: 
PGA: 
PGL: 
PGD: 
PHP: 
PPIC: 
OAT: 
OAR: 
OTM: 
OSB_01430(phhB)
LMD: 
RED: 
PTP: 
CID: 
CMAR: 
CEH: 
CMAG: 
MALG: 
CON: 
RSU: 
RHM: 
RHC: 
PPHR: 
HAT: 
LAP: 
LAGG: 
LABR: 
DAA: 
YAN: 
SUAM: 
SPSE: 
DON: 
TPRO: 
TOM: 
PABY: 
THW: 
RMM: 
LVS: 
AHT: 
RBG: 
SAGU: 
MMR: 
HNE: 
HBA: 
HBC: 
NAR: 
NPP: 
NPN: 
NRE: 
SAL: 
SPHK: 
SPHP: 
SMAG: 
SMAZ: 
STER: 
SGI: 
SPHL: 
SPHQ: 
SWI: 
SPHM: 
STAX: 
SPHI: 
SSAN: 
SMY: 
SPAN: 
SKR: 
SPLM: 
SPLK: 
SPHJ: 
SPKC: 
SPHD: 
SPHC: 
SJP: 
SCH: 
SSY: 
SYB: 
SBD: 
SPMI: 
SPHB: 
SPHR: 
SINB: 
SPHT: 
SHYD: 
SYA: 
CIJ: 
SPHG: 
SFLA: 
SPHY: 
BLAS: 
RDI: 
ELI: 
ELQ: 
ERY: 
EGN: 
EFV: 
AAY: 
WYH_01360(phhB)
AMX: 
AEP: 
ANH: 
ADO: 
CNA: 
CMAN: 
PNS: 
PORL: 
GBE: 
GBH: 
GBC: 
GBS: 
ACR: 
AMV: 
GDI: 
GDJ: 
RRU: 
RRF: 
RCE: 
RPM: 
MAG: 
MGY: 
MAGX: 
MAGN: 
AZL: 
ALI: 
ABS: 
ABQ: 
ABF: 
ATI: 
AHU: 
TMO: 
THAL: 
A1OE_1078(pcbd2)
EFK: 
P856_601(pcbd2)
TXI: 
TH3_18640(phhB)
THAC: 
MAGQ: 
HJO: 
NAO: 
NCB: 
PBR: 
MGM: 
PUB: 
PEL: 
APC: 
APM: 
MAI: 
MAN: 
PGV: 
APB: 
AFE: 
AFR: 
AFE_1861(phhB)
ACU: 
ACZ: 
AFI: 
MAES: 
MFN: 
BAN: 
BAR: 
BAT: 
BAH: 
BAI: 
BAX: 
BANT: 
BANR: 
BANS: 
BANH: 
BANV: 
BCE: 
BCA: 
BCZ: 
BCR: 
BCB: 
BCU: 
BCG: 
BCQ: 
BCQ_4143(dcoH)
BCX: 
BAL: 
BNC: 
BCF: 
BCER: 
BCEF: 
BCY: 
BTK: 
BTL: 
BALH_3944(dcoH)
BTB: 
BTT: 
BTHR: 
BTHI: 
BTC: 
BTF: 
BTM: 
BTG: 
BTI: 
BTN: 
BTHT: 
BTHU: 
BTW: 
BTHY: 
BWE: 
BWW: 
bwei_0580(dcoH)
BMYC: 
BMYO: 
BTY: 
BCL: 
BCO: 
BLE: 
BBY: 
BON: 
BBEV: 
GKA: 
GTE: 
GTK: 
GTM: 
GLI: 
GTN: 
GWC: 
GYC: 
GYA: 
GCT: 
GMC: 
GGH: 
GJF: 
GEA: 
GEL: 
GSR: 
GEJ: 
GTH: 
PTL: 
HHD: 
HMN: 
VIR: 
VHL: 
VIL: 
LAO: 
BSE: 
SHV: 
ESI: 
EAT: 
EAN: 
EXM: 
EXU: 
BBE: 
BFM: 
GYM: 
PPY: 
PPM: 
PPO: 
PPM_0096(dcoH)
PPQ: 
PPOY: 
PMS: 
PMQ: 
PMW: 
PTA: 
PSAB: 
PDU: 
PBD: 
PGM: 
POD: 
PAEN: 
PAEF: 
PAEQ: 
PSTE: 
PAEA: 
PAEE: 
PAEH: 
PAEJ: 
PBJ: 
PRI: 
PPEO: 
PNP: 
POW: 
PXL: 
PYG: 
PDH: 
PIB: 
PCX: 
PKB: 
ANX: 
ASOC: 
AAC: 
AAD: 
TC41_2334(phhB)
AMT: 
GFE: 
EAC: 
CST: 
TMR: 
MTU: 
MTV: 
MTC: 
MRA: 
MTF: 
MTB: 
MTK: 
MTZ: 
MTG: 
MTI: 
MTUR: 
CFBS_1238(phhB) CFBS_3280(moaB1) CFBS_3518(moaB3)
MTO: 
MTD: 
MTN: 
MTJ: 
MTUB: 
MTUC: 
MTUE: 
MTX: 
MTUH: 
MTUL: 
MTUT: 
HKBT1_1236(phhB) HKBT1_3267(moaB1) HKBT1_3505(moaB3)
MTUU: 
MTQ: 
MBO: 
MBB: 
MBT: 
JTY_1194(phhB) JTY_3130(moaB1) JTY_3391(moaB3)
MBM: 
MBK: 
MBX: 
MBZ: 
MAF: 
MCE: 
MCQ: 
MCV: 
MCX: 
MCZ: 
MMIC: 
MLE: 
ML1503A(phhB)
MLB: 
MPA: 
MAO: 
MAVI: 
MAVU: 
MAV: 
MAVD: 
MAVR: 
MAVA: 
MIT: 
MIA: 
MIE: 
MIR: 
MID: 
MYO: 
MCHI: 
MMAL: 
MSM: 
MSG: 
MSB: 
MSN: 
MSH: 
MVA: 
MSP: 
MCB: 
MNE: 
MGO: 
MFT: 
MPHL: 
MLL: 
MSA: 
MUL: 
MAB: 
MABB: 
MMV: 
MAY: 
MABO: 
MABL: 
MAZ: 
MAK: 
MYS: 
MYC: 
MCHE: 
MIZ: 
MSTE: 
MMC: 
MKM: 
MJL: 
MJD: 
MMI: 
MMAE: 
MRH: 
MMM: 
W7S_05910(phhB)
MLI: 
MKN: 
MKS: 
MKI: 
MYV: 
MYE: 
MHAD: 
MYN: 
MDX: 
ASD: 
AS9A_3380(phhB)
CGL: 
NCgl0447(Cgl0465)
CGB: 
CGU: 
CGT: 
CGS: 
CGG: 
CGM: 
CGJ: 
CGQ: 
CGX: 
CEF: 
CJK: 
jk1529(moaB)
CHN: 
CCN: 
CMD: 
CHM: 
CMQ: 
CDX: 
CCJZ: 
BFV: 
NFA: 
NFR: 
NCY: 
NBR: 
NNO: 
NSL: 
NSR: 
NTP: 
RHA: 
RER: 
REY: 
REB: 
ROP: 
RPY: 
RAV: 
RFA: 
RHW: 
RHS: 
RRZ: 
RHU: 
RQI: 
GBR: 
GPO: 
GOR: 
GOQ: 
GTA: 
GOC: 
TPR: 
TSM: 
DTM: 
SCO: 
SCO6540(phhB)
SMA: 
SGR: 
SGB: 
SCB: 
SSX: 
SVL: 
SCT: 
SCY: 
SFA: 
SBH: 
SBI_02744(phhB)
SHY: 
SHO: 
SVE: 
SDV: 
SALB: 
SALS: 
STRP: 
SFI: 
SCI: 
SRC: 
SALU: 
SALL: 
SLV: 
SGU: 
SVT: 
STRE: 
SCW: 
SLD: 
SXI: 
STRM: 
STRC: 
SAMB: 
SPRI: 
SCZ: 
SCX: 
SRW: 
STRF: 
SLE: 
sle_12390(sle_12390)
SRN: 
SPAV: 
SLC: 
STRT: 
SCLF: 
SGS: 
STSI: 
SLS: 
SNR: 
SPLU: 
STRD: 
SNW: 
SAUO: 
SSIA: 
SVU: 
SPUN: 
SGV: 
SMAL: 
SLAU: 
SALF: 
SALJ: 
SLX: 
KSK: 
KAB: 
KAU: 
MVD: 
AGY: 
CART: 
CRY: 
CPHY: 
ART: 
ARR: 
ARM: 
ARL: 
ARE: 
AAQ: 
ARH: 
ARY: 
ARW: 
ARU: 
ARQ: 
ARN: 
ACRY: 
AAU: 
ACH: 
APN: 
PSUL: 
AAI: 
GAR: 
KPL: 
MLU: 
SATK: 
NAE: 
BCV: 
BFA: 
BRX: 
BRV: 
BGG: 
BRZ: 
KSE: 
DNI: 
LMOI: 
XCE: 
IDO: 
CET: 
CCEU: 
SKE: 
CFL: 
CFI: 
CGA: 
CEZ: 
ICA: 
ARS: 
SERJ: 
JTE: 
BLY: 
BLIN: 
MPH: 
TFA: 
TES: 
NCA: 
NDK: 
KFL: 
PSIM: 
AER: 
MGG: 
TFU: 
NDA: 
NAL: 
NGV: 
TCU: 
SRO: 
NOA: 
FRA: 
FRE: 
FRI: 
FAL: 
FSY: 
ACE: 
NML: 
GOB: 
BSD: 
MMAR: 
SEN: 
SVI: 
AMD: 
AMED_8043(phhB)
AMN: 
AMM: 
AMES_7923(phhB)
AMZ: 
B737_7923(phhB)
AOI: 
AORI_6855(phhB)
AJA: 
AMQ: 
AMYC: 
AMYB: 
PDX: 
PSEA: 
PSEE: 
PSEH: 
PSEQ: 
PECQ: 
PHH: 
AMI: 
APRE: 
SESP: 
KAL: 
KPHY: 
LED: 
AHM: 
ACTI: 
ACAD: 
AHG: 
ACTA: 
ALL: 
PMAD: 
SAQ: 
MAU: 
MIL: 
VMA: 
AMS: 
ASE: 
ACTN: 
AFS: 
PLK: 
CAI: 
SNA: 
TBI: 
AEY: 
ABAI: 
RXY: 
RRD: 
CWO: 
AFO: 
AYM: 
SYN: 
ssl2296(dcoH)
SYZ: 
SYY: 
SYT: 
SYS: 
SYQ: 
SYJ: 
SYW: 
SYC: 
syc2449_d(dcoH)
SYF: 
SYD: 
SYE: 
SYG: 
SYR: 
SYX: 
SYP: 
CYA: 
CYB: 
SYNE: 
SYNP: 
SYNK: 
SYNR: 
SYND: 
SYU: 
SYH: 
SYNW: 
SLW: 
TEL: 
tsl1825(phhB)
THN: 
CGC: 
CYI: 
DSL: 
CMP: 
LEP: 
LEN: 
LET: 
LBO: 
HHG: 
PSEU: 
PMA: 
PMM: 
PMT: 
PMN: 
PMI: 
PMB: 
PMC: 
PMF: 
PMG: 
PMH: 
PMJ: 
PME: 
PRC: 
PRM: 
AMR: 
AM1_2422(phhB)
MAR: 
MPK: 
CAN: 
CSN: 
CYL: 
HAO: 
CWA: 
GLP: 
GEN: 
GEE: 
CHON: 
CYT: 
cce_1377(dcoH1) cce_2226(dcoH2)
CYP: 
CYC: 
CYN: 
CYH: 
CYJ: 
TER: 
MIC: 
ARP: 
GEI: 
OAC: 
ONI: 
MPRO: 
CEP: 
GVI: 
GLJ: 
ANA: 
NPU: 
NOS: 
NOP: 
NON: 
NFL: 
NOE: 
AVA: 
NAZ: 
ANB: 
ACY: 
AWA: 
CSG: 
CALO: 
CALT: 
CALH: 
RIV: 
FIS: 
NCN: 
CTHE: 
PLP: 
SCS: 
STAN: 
CEO: 
ETSB_1015(dcoH)
RRS: 
RCA: 
CAU: 
CAG: 
CHL: 
HAU: 
TRO: 
STI: 
CAP: 
DGE: 
DDR: 
DGO: 
DPD: 
DSW: 
DCH: 
DAB: 
DPU: 
TTH: 
TTJ: 
TTS: 
TTL: 
TSC: 
THC: 
TOS: 
TAQ: 
TPAR: 
TBC: 
MRB: 
MRE: 
MSV: 
OPR: 
MHD: 
CCZ: 
FGI: 
PUV: 
SNG: 
OTE: 
OBG: 
XII: 
MIN: 
RBA: 
PSL: 
PIR: 
PLM: 
PBS: 
PLS: 
PLH: 
FMR: 
TTF: 
GES: 
IPA: 
SACI: 
PBOR: 
VBL: 
LIL: 
LB_335(phhB)
LIE: 
LIC: 
LIS: 
LIL_20312(phhB)
LBJ: 
LBJ_4246(phhB)
LBL: 
LBL_4260(phhB)
LBI: 
LBF: 
LBF_0789(phhB)
LST: 
LAJ: 
TPX: 
ABA: 
ACA: 
ACM: 
GMA: 
SUS: 
CTM: 
ABAC: 
IPO: 
GAU: 
GPH: 
GBA: 
DORI: 
BLQ: 
ASX: 
SRU: 
SRM: 
RMR: 
RMG: 
RBAR: 
CPI: 
NKO: 
NSO: 
NIA: 
FLA: 
FLN: 
HHY: 
SGN: 
SGRA_2170(phhB)
PHE: 
PGS: 
SHG: 
SCN: 
MUC: 
MGOT: 
CMR: 
CAMU: 
BBD: 
EVI: 
ALM: 
CHU: 
CHU_3388(phhB)
DFE: 
SLI: 
SRD: 
SMON: 
SPIR: 
RSI: 
EOL: 
FAE: 
FIB: 
FLI: 
HSW: 
HYM: 
HYD: 
HYE: 
HYG: 
HYP: 
RUF: 
RTI: 
RUD: 
MTT: 
FLM: 
FBT: 
GFO: 
GFO_1496(pcbD)
GRL: 
GFL: 
FGL: 
FCM: 
RBI: 
ZPR: 
CAT: 
FBC: 
MARM: 
MART: 
MARB: 
CAO: 
CLY: 
CLH: 
CBAL: 
CBAT: 
KDI: 
DOK: 
DDO: 
I597_2605(phhB)
LAN: 
LVN: 
LACI: 
ZGA: 
MRS: 
MLT: 
ASL: 
PTQ: 
NDO: 
DDD_3350(pcbD)
NOM: 
NSD: 
NOB: 
POM: 
POB: 
PRN: 
POLA: 
POA: 
WIN: 
WIJ: 
SZE: 
AHZ: 
SYI: 
SALT: 
SEON: 
AALG: 
OLL: 
FEK: 
TAJ: 
AUE: 
FLU: 
OHO: 
BBAU: 
CTE: 
CT0342(phhB)
CPC: 
CLZ: 
CPB: 
CLI: 
PLT: 
PPH: 
PAA: 
PRS: 
PROS: 
CTS: 
IAL: 
IALB_2252(phhB)
MRO: 
AAE: 
aq_049(phhB)
HYA: 
HHO: 
HYS: 
HTH: 
HTE: 
TAL: 
TRD: 
SAF: 
CABY: 
NDE: 
NIDE0156(phhB)
NMV: 
NIO: 
NJA: 
MOX: 
BBGW: 
MIB: 
MEM: 
MBG: 
MEMA: 
MPI: 
MBN: 
MFO: 
MPD: 
MSUB: 
METN: 
HAL: 
HSL: 
HDL: 
HHB: 
HJE: 
HALH: 
HTSR_0409(phhB)
HHSR: 
HSR6_0394(phhB)
HSU: 
HSF: 
HMA: 
HHI: 
HAH_2242(phhB)
HHN: 
HAB: 
HTA: 
NPH: 
NMO: 
HUT: 
HMU: 
HALI: 
HAE: 
HWA: 
HQ_2029A(cad1) HQ_3342A(cad2)
HWC: 
Hqrw_2192(cad1) Hqrw_3866(cad2)
HVO: 
HME: 
HFX_2319(phhB)
HGI: 
HBO: 
HLA: 
SRUB: 
HAH: 
HTU: 
HDA: 
NMG: 
HXA: 
NAT: 
NPE: 
NGE: 
HRU: 
NOU: 
SALI: 
HLR: 
HLC: 
NAJ: 
SSO: 
SOL: 
SSOA: 
SSOL: 
SSOF: 
STO: 
SAI: 
SACN: 
SACR: 
SACS: 
SIS: 
SIA: 
SIM: 
SID: 
SIY: 
SIN: 
SII: 
SIH: 
SIR: 
SIC: 
SULA: 
MSE: 
MCN: 
AHO: 
AMAN: 
PAI: 
PCL: 
PAS: 
PYR: 
POG: 
PYW: 
TUZ: 
VDI: 
VMO: 
NMR: 
NIR: 
NID: 
NIN: 
NKR: 
NCT: 
CSY: 
NGA: 
NVN: 
NEV: 
TAA: 
NCV: 
CSU: 
NBV: 
T478_0326(phhB)
TAH: 
NDV: 
NAC: 
AGW: 
ARG: 
 » show all
Taxonomy
Reference
1  [PMID:8444860]
  Authors
Hauer CR, Rebrin I, Thony B, Neuheiser F, Curtius HC, Hunziker P, Blau N, Ghisla S, Heizmann CW.
  Title
Phenylalanine hydroxylase-stimulating protein/pterin-4 alpha-carbinolamine dehydratase from rat and human liver. Purification, characterization, and complete amino acid sequence.
  Journal
J. Biol. Chem. 268 (1993) 4828-31.
  Sequence
[hsa:5092] [rno:29700]
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 
IUBMB Enzyme Nomenclature: 
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 
BRENDA, the Enzyme Database: 
CAS: 
87683-70-3

DBGET integrated database retrieval system