KEGG   ENZYME: 6.2.1.16Help
Entry
EC 6.2.1.16                 Enzyme                                 

Name
acetoacetate---CoA ligase;
acetoacetyl-CoA synthetase
Class
Ligases;
Forming carbon-sulfur bonds;
Acid-thiol ligases
BRITE hierarchy
Sysname
acetoacetate:CoA ligase (AMP-forming)
Reaction(IUBMB)
ATP + acetoacetate + CoA = AMP + diphosphate + acetoacetyl-CoA [RN:R01357]
Reaction(KEGG)
Substrate
ATP [CPD:C00002];
acetoacetate [CPD:C00164];
CoA [CPD:C00010]
Product
AMP [CPD:C00020];
diphosphate [CPD:C00013];
acetoacetyl-CoA [CPD:C00332]
Comment
Also acts, more slowly, on L-3-hydroxybutanoate.
History
EC 6.2.1.16 created 1984
Pathway
Valine, leucine and isoleucine degradation
Butanoate metabolism
Orthology
K01907  
acetoacetyl-CoA synthetase
Genes
HSA: 
65985(AACS)
PTR: 
452361(AACS)
PPS: 
GGO: 
101125277(AACS)
PON: 
100432798(AACS)
NLE: 
100605723(AACS)
MCC: 
707015(AACS)
MCF: 
102145658(AACS)
CSAB: 
103239357(AACS)
RRO: 
104666342(AACS)
RBB: 
CJC: 
100391484(AACS)
SBQ: 
101035827(AACS)
MMU: 
78894(Aacs)
RNO: 
65984(Aacs)
CGE: 
100750893(Aacs)
NGI: 
103739007(Aacs)
HGL: 
101700737(Aacs)
CCAN: 
109684840(Aacs)
OCU: 
100343265(AACS)
TUP: 
102501503(AACS)
CFA: 
486240(AACS)
AML: 
100474264(AACS)
UMR: 
103661245(AACS)
ORO: 
101385567(AACS)
FCA: 
101082951(AACS)
PTG: 
102961924(AACS)
AJU: 
106978337(AACS)
BTA: 
505842(AACS)
BOM: 
102287249(AACS)
BIU: 
109571450(AACS)
PHD: 
102333603(AACS)
CHX: 
102177457(AACS)
OAS: 
101114977(AACS)
SSC: 
100156545(AACS)
CFR: 
102511832(AACS)
CDK: 
105094344(AACS)
BACU: 
103004553(AACS)
LVE: 
103073270(AACS)
ECB: 
100061661(AACS)
EPZ: 
EAI: 
MYB: 
102244924(AACS)
MYD: 
102764845(AACS)
HAI: 
109386030(AACS)
RSS: 
109456469(AACS)
PALE: 
102895228(AACS)
LAV: 
100670937(AACS)
TMU: 
MDO: 
100020461(AACS)
SHR: 
100918094(AACS)
OAA: 
100076424(AACS)
GGA: 
416811(AACS)
MGP: 
100550304(AACS)
CJO: 
107321453(AACS)
APLA: 
101804002(AACS)
ACYG: 
106031425(AACS)
TGU: 
100231447(AACS)
GFR: 
102036310(AACS)
FAB: 
101808228(AACS)
PHI: 
102105866(AACS)
PMAJ: 
107211812(AACS)
CCW: 
104688739(AACS)
FPG: 
101924197(AACS)
FCH: 
102055045(AACS)
CLV: 
102090816(AACS)
EGZ: 
104130161(AACS)
AAM: 
106489911(AACS)
ASN: 
102378171(AACS)
AMJ: 
102564646(AACS)
PSS: 
102446007(AACS)
CMY: 
102944180(AACS)
CPIC: 
101935663(AACS)
ACS: 
100552271(aacs)
PVT: 
110076602(AACS)
PBI: 
GJA: 
107118497(AACS)
XLA: 
108707152(aacs.S) 108716404(aacs.L)
XTR: 
734109(aacs)
NPR: 
108787441(AACS)
DRE: 
393984(aacs)
SRX: 
SANH: 
SGH: 
CCAR: 
IPU: 
AMEX: 
103046184(aacs)
TRU: 
101069004(aacs)
TNG: 
LCO: 
104937513(aacs)
NCC: 
MZE: 
101470885(aacs)
OLA: 
101168218(aacs)
XMA: 
102229747(aacs)
PRET: 
103469949(aacs)
NFU: 
107394326(aacs)
CSEM: 
103397929(aacs)
LCF: 
108880421(aacs)
HCQ: 
109525356(aacs)
BPEC: 
110171405(aacs)
SASA: 
106585920(aacs)
ELS: 
105014593(aacs)
SFM: 
108920188(aacs)
LCM: 
102347308(AACS)
CMK: 
BFO: 
CIN: 
SPU: 
590598(AACS)
APLC: 
SKO: 
FCD: 
CEL: 
CBR: 
CBG11014(Cbr-sur-5)
HRO: 
LGI: 
CRG: 
MYI: 
OBI: 
LAK: 
OVI: 
NVE: 
EPA: 
ADF: 
HMG: 
TAD: 
AQU: 
CME: 
NCR: 
NTE: 
NEUTE1DRAFT110299(NEUTE1DRAFT_110299) NEUTE1DRAFT76079(NEUTE1DRAFT_76079)
SMP: 
PAN: 
TTT: 
MTM: 
CTHR: 
MGR: 
TMN: 
FGR: 
FPU: 
FVR: 
FOX: 
NHE: 
TRE: 
MAW: 
MAJ: 
CMT: 
PLJ: 
VAL: 
VDA: 
CFJ: 
ELA: 
PFY: 
SSL: 
BFU: 
MBE: 
PSCO: 
GLZ: 
ANI: 
AFM: 
AOR: 
ANG: 
ANI_1_2314074(An08g09260) ANI_1_594074(An08g04090)
AFV: 
ACT: 
NFI: 
PCS: 
PDP: 
CIM: 
CPW: 
PBL: 
PBN: 
URE: 
ABE: 
TVE: 
AJE: 
PNO: 
PTE: 
BZE: 
BSC: 
BOR: 
ZTR: 
PFJ: 
BCOM: 
NPA: 
TML: 
CNE: 
CNB: 
CGI: 
TMS: 
PPL: 
TVS: 
DSQ: 
PCO: 
SHS: 
HIR: 
PSQ: 
FME: 
GTR: 
LBC: 
MPR: 
MRR: 
CCI: 
SCM: 
ABP: 
AGABI1DRAFT55606(AGABI1DRAFT_55606) AGABI1DRAFT57894(AGABI1DRAFT_57894)
ABV: 
AGABI2DRAFT185094(AGABI2DRAFT_185094) AGABI2DRAFT219795(AGABI2DRAFT_219795)
CPUT: 
SLA: 
UMA: 
PFP: 
MGL: 
DKO: 
VCH: 
VCF: 
VCE: 
VCJ: 
VCO: 
VCR: 
VCM: 
VCI: 
VCL: 
VCQ: 
VCS: 
VCX: 
VCZ: 
VVU: 
VVY: 
VVM: 
VVL: 
VPA: 
VPB: 
VPK: 
VPF: 
VPH: 
VHA: 
VCA: 
VAG: 
VEX: 
VHR: 
VNA: 
VOW: 
VRO: 
VSP: 
VEJ: 
VFU: 
VNI: 
VAN: 
LAG: 
VAU: 
VCY: 
VCT: 
VTU: 
VFL: 
VMI: 
VSC: 
VGA: 
VSH: 
PPR: 
PBPRB1168(MLR6539)
PGB: 
GHO: 
PAE: 
PAEV: 
PAEI: 
PAU: 
PAP: 
PAG: 
PAF: 
PNC: 
PAEB: 
PDK: 
PSG: 
PRP: 
PAEP: 
PAEM: 
PAEL: 
PAES: 
PAEU: 
PAEG: 
PAEC: 
PAEO: 
PMY: 
PMK: 
PRE: 
PPSE: 
PALC: 
PCQ: 
PcP3B5_29990(acsA_1)
PPU: 
PP_3071(aacs)
PPF: 
PPG: 
PPW: 
PPT: 
PPB: 
PPI: 
PPX: 
T1E_2427(acsA2)
PPUH: 
PPUD: 
PFV: 
PMON: 
PMOT: 
PMOS: 
PPJ: 
PFL: 
PFL_3577(acsA1)
PPRC: 
PPRO: 
PPC_3715(acsA1)
PFO: 
PFS: 
PFE: 
PFC: 
PFN: 
PFW: 
PFB: 
PFF: 
PFX: 
PMAN: 
PTV: 
PCG: 
PVR: 
PAZO: 
PEN: 
PSC: 
PBA: 
PBC: 
PPUU: 
PDR: 
PSV: 
PSK: 
PKC: 
PKB_2948(acsA1)
PCH: 
PCZ: 
PCP: 
PALK: 
PSW: 
PSEM: 
PSEC: 
CCOS191_2517(acsA1a)
PSOS: 
POS17_3743(acsA1)
PKR: 
PFK: 
PANR: 
ILO: 
ILI: 
IPI: 
IDI: 
MAQ: 
MHC: 
MAD: 
MBS: 
MRBBS_0105(acsA1)
MPQ: 
MARI: 
MLQ: 
MSQ: 
GAG: 
MVS: 
SDE: 
Sde_0006(acsA)
TTU: 
MTHD: 
MICC: 
AUP74_02088(acsA_2)
MAGA: 
CBU: 
CBS: 
CBD: 
CBG: 
CBC: 
LPN: 
LPH: 
LPV_2103(acsA)
LPO: 
LPO_1892(acsA)
LPU: 
LPM: 
LPF: 
LPP: 
LPC: 
LPC_1275(acsA)
LPA: 
LPE: 
LLO: 
LLO_1072(acsA)
LFA: 
LFA_1976(acsA)
LHA: 
LHA_0775(acsA)
LOK: 
LCD: 
TMC: 
LMI_0957(acsA)
BLEP: 
NOC: 
NHL: 
MPUR: 
AEH: 
HHC: 
EBS: 
APRS: 
WMA: 
WOC: 
HCH: 
CSA: 
HEL: 
HELO_2535(aacs)
HALO: 
HBE: 
ABO: 
ABO_1236(acsA)
ADI: 
APAC: 
ALN: 
AXE: 
MMW: 
BSAN: 
GSN: 
RFO: 
OME: 
AHA: 
AHY: 
AHD: 
AHR: 
AHP: 
AHJ: 
AHH: 
AHI: 
ASA: 
ASA_4249(acsA)
AVR: 
AVO: 
AMED: 
ASR: 
AAJ: 
AEO: 
ADH: 
ACAV: 
OCE: 
ZDF: 
GBI: 
SEDS: 
TSN: 
PSPI: 
ENM: 
EBS_1711(acsA)
CVI: 
CVC: 
LHK: 
PSE: 
AQL: 
RSL: 
RPI: 
RPF: 
RPJ: 
RMN: 
RIN: 
REU: 
REH: 
H16_A2860(h16_A2860)
CNC: 
RME: 
Rmet_2699(acsA)
CTI: 
CBW: 
CGD: 
CR3_0539(acsA)
CCUP: 
CUP: 
CUU: 
CUH: 
BPR: 
BUR: 
BMK: 
BCT: 
BSTG: 
BUG: 
BYI: 
BUO: 
BUE: 
BPH: 
BPX: 
BPY: 
BCAI: 
PARB: 
CDN: 
RFR: 
RHY: 
POL: 
PNA: 
AAV: 
AJS: 
DIA: 
AAA: 
ACK: 
ACRA: 
ACID: 
ACIP: 
ACIN: 
ACIS: 
VEI: 
DAC: 
DEL: 
DTS: 
DHK: 
VAP: 
VPE: 
VPD: 
VAA: 
VBO: 
CTT: 
CTES: 
CKE: 
ADN: 
ADK: 
RTA: 
LIM: 
LIH: 
HYR: 
HYB: 
HYL: 
DPY: 
JAB: 
TIN: 
THI: 
THI_2082(acsA1)
MIU: 
PBH: 
SHD: 
EBA: 
DSU: 
DAR: 
AZO: 
azo2149(acsA)
AZA: 
AZI: 
AOA: 
TMZ: 
THU: 
TCL: 
THK: 
APP: 
BEB: 
BEBA: 
GEB: 
DOL: 
DML: 
Dmul_28430(acsA6)
DAL: 
DAT: 
DTO: 
HOH: 
DTI: 
DBR: 
PACA: 
NAF: 
MLO: 
MLN: 
MCI: 
MOP: 
MAM: 
MAMO: 
MESO: 
MESW: 
MES: 
HOE: 
AAK: 
PHT: 
PLA: 
SME: 
SMc00774(acsA2)
SMK: 
SMQ: 
SMX: 
SMI: 
SMEG: 
SMEL: 
SMER: 
SMD: 
RHI: 
SFH: 
SFD: 
SIX: 
SAME: 
SINO: 
EAD: 
OV14_1637(acsA)
EAH: 
ESJ: 
ATU: 
Atu4130(acsA)
ARA: 
ATF: 
ATA: 
AGR: 
AGC: 
ARO: 
RET: 
REC: 
REL: 
REI: 
REP: 
RLE: 
RL0768(acsA1)
RLT: 
RLG: 
RLB: 
RLU: 
RTR: 
RIR: 
RHL: 
RGA: 
RHN: 
RPHA: 
RHT: 
NT26_0279(acsA)
RHX: 
NGL: 
NGG: 
SHZ: 
BME: 
BMEL: 
BMZ: 
BMG: 
BMW: 
BMC: 
BAA: 
BABO: 
BABR: 
BABT: 
BABB: 
BABU: 
BABS: 
BABC: 
BMS: 
BSI: 
BSF: 
BSUI: 
BSUP: 
BSUV: 
BSUC: 
BSZ: 
BSV: 
BSW: 
BSG: 
BOV: 
BCS: 
BSK: 
BOL: 
BCAR: 
BCAS: 
BMR: 
BPP: 
BPV: 
BCET: 
BCEE: 
BVL: 
OAN: 
OAH: 
OPS: 
OCH: 
BJA: 
BJU: 
BJP: 
BRS: 
AOL: 
BRC: 
BRAD: 
BRO: 
AZC: 
SNO: 
MEE: 
CHEL: 
CDQ: 
RVA: 
PHL: 
DEQ: 
BVR: 
MBRY: 
MTW: 
MEY: 
AUA: 
PSIN: 
HDI: 
HDIA_4696(acsA_3)
RBM: 
CMB: 
SIL: 
SIT: 
OTM: 
LMD: 
RSU: 
SUAM: 
SPSE: 
SPHK: 
SPHP: 
STER: 
SGI: 
SGRAN_1629(acsA1)
SPHI: 
SPAN: 
SCH: 
SPMI: 
RRU: 
RRF: 
RPM: 
MAG: 
MAGX: 
XM1_0240(acsA)
MAGN: 
AZL: 
ALI: 
ABS: 
ABQ: 
ABF: 
ATI: 
AHU: 
TMO: 
TXI: 
THAC: 
MAGQ: 
HJO: 
NAO: 
PBR: 
MAI: 
MAN: 
PEL: 
APC: 
APB: 
BMYC: 
BCK: 
BAG: 
BCOA: 
GST: 
BSJ: 
BKO: 
OIH: 
GKA: 
GTE: 
GTK: 
GTM: 
GLI: 
GTN: 
GWC: 
GYC: 
GYA: 
GCT: 
GMC: 
GGH: 
GHH_c14630(acsA1)
GJF: 
GEA: 
GARCT_01495(acsA_1)
GEL: 
GSE: 
GSR: 
GTH: 
PTL: 
AFL: 
Aflv_1278(acsA)
AGN: 
ANM: 
AAMY: 
ANL: 
VIR: 
VHL: 
VIG: 
VIL: 
VNE: 
LAO: 
ASOC: 
CB4_02479(acsA_2)
BTS: 
KYR: 
DKU: 
DGI: 
DAI: 
TMR: 
MSM: 
MSG: 
MSB: 
MSN: 
MSH: 
MSA: 
MVA: 
MGI: 
MSP: 
MAB: 
MABB: 
MMV: 
MAY: 
MABO: 
MABL: 
MAZ: 
MAK: 
MYS: 
MYC: 
MCHE: 
MIZ: 
MMC: 
MKM: 
MJL: 
MRH: 
MCB: 
MNE: 
MYV: 
MGO: 
MFT: 
MPHL: 
MVQ: 
MYN: 
MLL: 
MDX: 
ASD: 
CGT: 
CGS: 
CGG: 
CHN: 
CCJZ: 
NFA: 
NFR: 
NCY: 
NBR: 
NNO: 
NSL: 
NSR: 
NTP: 
RHA: 
ROP: 
ROP_32950(acsA) ROP_46180(acsA) ROP_61570(acsA)
ROA: 
REQ: 
RPY: 
RHB: 
RAV: 
RFA: 
A3L23_00279(acsA_1)
RHW: 
RHS: 
A3Q41_03135(acsA_4)
RRZ: 
RHU: 
GBR: 
GPO: 
GOR: 
GOQ: 
GTA: 
TPR: 
DTM: 
SCO: 
SCO1393(acsA)
SMA: 
SAVERM_562(acsA3) SAVERM_6970(acsA2)
SGR: 
SGB: 
SCB: 
SSX: 
SVL: 
SCT: 
SCAT_0729(acsA)
SCY: 
SFA: 
SBH: 
SHY: 
SHO: 
SVE: 
SDV: 
SALB: 
SALS: 
STRP: 
SFI: 
SCI: 
SRC: 
SALU: 
SALL: 
SLV: 
SLIV_30795(acsA1)
SGU: 
SVT: 
STRE: 
SCW: 
SLD: 
SXI: 
STRM: 
STRC: 
SAMB: 
SPRI: 
SCZ: 
SCX: 
SRW: 
TUE45_01792(acsA_1)
STRF: 
SLE: 
sle_57040(sle_57040)
SRN: 
A4G23_00643(acsA_1)
SPAV: 
SLC: 
STRT: 
SCLF: 
SGS: 
STSI: 
SLS: 
SNR: 
SPLU: 
STRD: 
SNW: 
SAUO: 
SSIA: 
SVU: 
SPUN: 
SGV: 
SMAL: 
SLAU: 
SALF: 
KSK: 
KAB: 
KAU: 
MIO: 
MICR: 
MAUR: 
ARL: 
KRH: 
KRH_18620(acsA)
SATK: 
NAE: 
ARS: 
BLY: 
BLIN: 
AER: 
TFU: 
NDA: 
NAL: 
NGV: 
TCU: 
SRO: 
NOA: 
FRA: 
FRE: 
FRI: 
FAL: 
FRAAL5696(acsA)
FSY: 
ACE: 
NML: 
GOB: 
BSD: 
BLASA_1288(acsA2) BLASA_4751(acsA1)
MMAR: 
SEN: 
SACE_0219(acsA)
SVI: 
AMD: 
AMED_0274(acsA) AMED_3268(acsA)
AMN: 
AMM: 
AMES_0269(acsA) AMES_3232(acsA)
AMZ: 
B737_0270(acsA) B737_3232(acsA)
AOI: 
AORI_0300(acsA) AORI_1564(acsA)
AJA: 
AJAP_01550(acsA1)
AMQ: 
ALU: 
PDX: 
PSEA: 
PSEE: 
PSEH: 
PSEQ: 
PECQ: 
PHH: 
AMI: 
APRE: 
SESP: 
BN6_01910(acsA1)
KPHY: 
LED: 
AHM: 
ACTI: 
ACAD: 
AHG: 
AHOG_00785(acsA1)
PMAD: 
STP: 
SAQ: 
MAU: 
MIL: 
VMA: 
AMS: 
ACTN: 
AFS: 
PLK: 
CAI: 
SNA: 
TBI: 
AEY: 
PLAN: 
RXY: 
RRD: 
CWO: 
AFO: 
AYM: 
CYC: 
CYJ: 
RRS: 
RCA: 
CAU: 
CAG: 
CHL: 
TRA: 
LIL: 
LA_1173(acs)
LIE: 
LIC: 
LIS: 
LIL_11104(acs1)
LBI: 
LBF: 
LST: 
LAJ: 
GAU: 
GAU_2126(acsA)
GPH: 
GBA: 
HHY: 
SHT: 
SPHN: 
DFE: 
SLI: 
SRD: 
SMON: 
LBY: 
RSI: 
FAE: 
FIB: 
FLM: 
MY04_5300(aacS)
SEON: 
IAL: 
IALB_1669(acsA)
AFU: 
AFG: 
PTO: 
FAC: 
FAI: 
SIC: 
VDI: 
VMO: 
CSU: 
LOKI: 
 » show all
Taxonomy
Reference
1  [PMID:7140777]
  Authors
Fukui T, Ito M, Tomita K.
  Title
Purification and characterization of acetoacetyl-CoA synthetase from Zoogloea ramigera I-16-M.
  Journal
Eur. J. Biochem. 127 (1982) 423-8.
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 
IUBMB Enzyme Nomenclature: 
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 
BRENDA, the Enzyme Database: 
CAS: 
39394-62-2

DBGET integrated database retrieval system