KEGG   ENZYME: 1.13.11.27Help
Entry
EC 1.13.11.27               Enzyme                                 

Name
4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase;
p-hydroxyphenylpyruvic hydroxylase;
p-hydroxyphenylpyruvate hydroxylase;
p-hydroxyphenylpyruvate oxidase;
p-hydroxyphenylpyruvic oxidase;
p-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase;
p-hydroxyphenylpyruvic acid hydroxylase;
4-hydroxyphenylpyruvic acid dioxygenase
Class
Oxidoreductases;
Acting on single donors with incorporation of molecular oxygen (oxygenases);
With incorporation of two atoms of oxygen
BRITE hierarchy
Sysname
4-hydroxyphenylpyruvate:oxygen oxidoreductase (hydroxylating, decarboxylating)
Reaction(IUBMB)
4-hydroxyphenylpyruvate + O2 = homogentisate + CO2 [RN:R02521]
Reaction(KEGG)
R02521;
(other) R01372
Show
Substrate
4-hydroxyphenylpyruvate [CPD:C01179];
O2 [CPD:C00007]
Product
homogentisate [CPD:C00544];
CO2 [CPD:C00011]
Comment
The Pseudomonas enzyme contains one Fe3+ per mole of enzyme; the enzymes from other sources may contain essential iron or copper.
History
EC 1.13.11.27 created 1961 as EC 1.99.1.14, transferred 1965 to EC 1.14.2.2, transferred 1972 to EC 1.13.11.27
Pathway
Ubiquinone and other terpenoid-quinone biosynthesis
Tyrosine metabolism
Phenylalanine metabolism
Metabolic pathways
Orthology
K00457  
4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase
Genes
HSA: 
3242(HPD)
PTR: 
473296(HPD)
PPS: 
GGO: 
PON: 
NLE: 
MCC: 
700940(HPD)
MCF: 
CSAB: 
RRO: 
CJC: 
SBQ: 
MMU: 
15445(Hpd)
RNO: 
29531(Hpd)
CGE: 
NGI: 
HGL: 
OCU: 
TUP: 
CFA: 
610778(HPD)
AML: 
UMR: 
FCA: 
PTG: 
AJU: 
BTA: 
516058(HPD)
BOM: 
PHD: 
CHX: 
OAS: 
SSC: 
397443(HPD)
CFR: 
BACU: 
LVE: 
ECB: 
MYB: 
MYD: 
HAI: 
PALE: 
LAV: 
MDO: 
SHR: 
OAA: 
GGA: 
416852(HPD)
MGP: 
CJO: 
APLA: 
TGU: 
GFR: 
FAB: 
PHI: 
CCW: 
FPG: 
FCH: 
CLV: 
AAM: 
ASN: 
AMJ: 
PSS: 
CMY: 
CPIC: 
ACS: 
PBI: 
GJA: 
XLA: 
XTR: 
594976(hpd) 779829(hpd)
DRE: 
394142(hpda) 445287(hpdb)
IPU: 
TRU: 
TNG: 
LCO: 
MZE: 
OLA: 
XMA: 
SASA: 
LCM: 
CMK: 
BFO: 
CIN: 
SPU: 
SKO: 
DME: 
DPO: 
DAN: 
DER: 
DPE: 
DSE: 
DSI: 
Dsimw501_GD12185(Dsim_GD12185)
DWI: 
DYA: 
DGR: 
DMO: 
DVI: 
MDE: 
AGA: 
AAG: 
CQU: 
AME: 
BIM: 
BTER: 
SOC: 
AEC: 
HST: 
CFO: 
NVI: 
TCA: 
BMOR: 
DPL: 
PXY: 
PHU: 
DPX: 
ISC: 
CEL: 
CELE_C31H2.4(C31H2.4) CELE_T21C12.2(hpd-1)
CBR: 
CBG14622 CBG18361(Cbr-hpd-1)
BMY: 
LOA: 
TSP: 
HRO: 
LGI: 
CRG: 
OBI: 
ADF: 
HMG: 
TAD: 
AQU: 
ATH: 
AT1G06570(PDS1)
ALY: 
CRB: 
EUS: 
BRP: 
BNA: 
THJ: 
CIT: 
CIC: 
TCC: 
GRA: 
EGR: 
GMX: 
PVU: 
VRA: 
VAR: 
MTR: 
CAM: 
ADU: 
AIP: 
LJA: 
Lj0g3v0141879.1(Lj0g3v0141879.1)
LANG: 
FVE: 
PPER: 
PMUM: 
MDM: 
PXB: 
CSV: 
CMO: 
RCU: 
JCU: 
POP: 
POPTR_0002s05840g(POPTRDRAFT_798588) POPTR_0005s22680g(POPTRDRAFT_559505)
VVI: 
SLY: 
SPEN: 
SOT: 
INI: 
SIND: 
BVG: 
NNU: 
OSA: 
4328425(P0669G09.6)
DOSA: 
Os02t0168100-01(Os02g0168100)
OBR: 
BDI: 
ATS: 
SBI: 
SORBI_02g008850(SORBIDRAFT_02g008850) SORBI_02g008990(SORBIDRAFT_02g008990) SORBI_04g004560(SORBIDRAFT_04g004560)
ZMA: 
103633803(GRMZM2G374213) 606444(hppd1)
SITA: 
PDA: 
EGU: 
MUS: 
ATR: 
SMO: 
PPP: 
CRE: 
VCN: 
OLU: 
OTA: 
BPG: 
MIS: 
MPP: 
CSL: 
CVR: 
APRO: 
CME: 
GSL: 
CCP: 
PPA: 
DHA: 
PIC: 
PGU: 
SPAA: 
CAL: 
CAALFM_C206350CA(CaO19.5499)
CTP: 
COT: 
CDU: 
CTEN: 
YLI: 
CLU: 
NCR: 
NTE: 
NEUTE1DRAFT139743(NEUTE1DRAFT_139743) NEUTE1DRAFT45973(NEUTE1DRAFT_45973)
SMP: 
PAN: 
TTT: 
MTM: 
CTHR: 
MGR: 
TMN: 
FGR: 
FPU: 
NHE: 
TRE: 
MAW: 
MAJ: 
CMT: 
VAL: 
VDA: 
ELA: 
SSL: 
BFU: 
MBE: 
ANI: 
AFM: 
AOR: 
AOR_1_338154(AO090003000208) AOR_1_436074(AO090038000266) AOR_1_706034(AO090103000429)
ANG: 
ANI_1_1220184(An04g08090) ANI_1_1596184(An04g01280) ANI_1_1880074(An08g03840) ANI_1_230064(An07g01900) ANI_1_310094(An11g02200)
AFV: 
ACT: 
NFI: 
PCS: 
CIM: 
CPW: 
PBL: 
PBN: 
URE: 
ABE: 
TVE: 
AJE: 
PNO: 
PTE: 
BZE: 
BSC: 
BOR: 
ZTR: 
PFJ: 
BCOM: 
NPA: 
TML: 
MRR: 
WSE: 
WIC: 
PFP: 
PGR: 
MLR: 
MBR: 
SRE: 
DDI: 
DPP: 
DFA: 
DFA_03045(hpdl-2) DFA_03975(hpd)
ACAN: 
TET: 
PTM: 
FCY: 
TPS: 
NGD: 
PIF: 
PSOJ: 
SPAR: 
GTT: 
NGR: 
ESA: 
CSK: 
ES15_1320(hppD)
CSZ: 
CSI: 
CSJ: 
CCON: 
CDM: 
CMJ: 
CUI: 
CMW: 
CTU: 
KPN: 
KPU: 
KPM: 
KPP: 
KPK: 
KPH: 
KPZ: 
KPV: 
KPW: 
KPG: 
KPC: 
KPQ: 
KPT: 
KPE: 
KPJ: 
KPI: 
KPA: 
KPS: 
KPX: 
KPB: 
KPNE: 
KPNU: 
KVA: 
KVD: 
KVQ: 
KOX: 
KOE: 
KOY: 
KOK: 
KOC: 
KOM: 
KQU: 
EAE: 
EAR: 
ROR: 
RON: 
CED: 
ICP: 
ICMP_039(sgaU)
EBF: 
PSTS: 
SRR: 
SRL: 
SRY: 
SPLY: 
SRS: 
SRA: 
SMAR: 
SERF: 
SERS: 
SFO: 
RAH: 
RAQ: 
RAA: 
SOD: 
DDA: 
DDD: 
DZE: 
DDC: 
DZC: 
DSO: 
ETA: 
EPY: 
EPR: 
EAM: 
EAY: 
EBI: 
ERJ: 
EGE: 
PAM: 
PANA_3342(vllY)
PLF: 
PAJ: 
PAJ_2587(vllY)
PAQ: 
PVA: 
PAO: 
KLN: 
PANT: 
PANP: 
HHS: 
PCK: 
PAGG: 
PAGC: 
XPO: 
XCC: 
XCB: 
XCA: 
XCP: 
XCR_4073(hppD)
XCV: 
XAC: 
XCI: 
XCT: 
XCU: 
XCN: 
XCW: 
XCR: 
XCM: 
XCF: 
XCJ: 
XFU: 
XAX: 
XAO: 
XOO: 
XOM: 
XOO3846(XOO3846)
XOP: 
PXO_04216(hppD)
XOY: 
XOR: 
XOC_0499(hppD)
XOZ: 
XAL: 
XSA: 
XTN: 
XFR: 
XGA: 
XVE: 
XPE: 
SML: 
SMT: 
BUJ: 
SMZ: 
SACZ: 
STEK: 
SRH: 
SLM: 
PSU: 
PSUW: 
PSD: 
LAB: 
LAQ: 
LCP: 
LGU: 
LEZ: 
GLE_4305(hppD)
LEM: 
SNJ: 
FAU: 
RHD: 
DJI: 
DJA: 
DTX: 
DKO: 
LRZ: 
VCH: 
VCF: 
VCE: 
VCJ: 
VCO: 
VCR: 
VCM: 
VCI: 
VCL: 
VCQ: 
VCS: 
VCX: 
VCZ: 
VVU: 
VV1_2768(hppD)
VVY: 
VVM: 
VVL: 
VPA: 
VPB: 
VPK: 
VPF: 
VPH: 
VHA: 
VCA: 
VAG: 
VEX: 
VHR: 
VNA: 
VSP: 
VEJ: 
VFU: 
VNI: 
VAN: 
LAG: 
VAU: 
VCY: 
VCT: 
VTU: 
VFL: 
VMI: 
VSC: 
PPR: 
PBPRB1180(BPP3767)
PGB: 
GHO: 
PAE: 
PAEV: 
PAEI: 
PAU: 
PAP: 
PAG: 
PAF: 
PNC: 
PAEB: 
PDK: 
PSG: 
PRP: 
PAEP: 
PAER: 
PAEM: 
PAEL: 
PAES: 
PAEU: 
PAEG: 
PAEC: 
PAEO: 
PMY: 
PMK: 
PRE: 
PPSE: 
PALC: 
PCQ: 
PPU: 
PP_2554(quiC) PP_3433(hpd)
PPF: 
PPG: 
PPW: 
PPT: 
PPB: 
PPI: 
PPX: 
PPUH: 
PPUT: 
PPUN: 
PPUD: 
PFV: 
PMON: 
PMOT: 
PMOS: 
PPJ: 
POR: 
PST: 
PSB: 
PSYR: 
PSP: 
PCI: 
PFL: 
PPRC: 
PPRO: 
PFO: 
PFS: 
PFE: 
PFC: 
PFN: 
PFW: 
PFB: 
PFF: 
PFX: 
PPZ: 
PMAN: 
PTV: 
PEN: 
PSA: 
PSZ: 
PSR: 
PSC: 
PSJ: 
PSH: 
PSTU: 
PSTT: 
PBM: 
PBA: 
PBC: 
PPUU: 
PDR: 
PSV: 
PSK: 
PKC: 
PCH: 
PCZ: 
PCP: 
PFZ: 
PALK: 
PRH: 
PSW: 
PPV: 
PSES: 
PSEM: 
PSEC: 
PPSY: 
PSOS: 
PKR: 
PFK: 
AVN: 
Avin_34750(hppD) Avin_38100(hppD) Avin_50170(hppD)
AVL: 
AvCA_34750(hppD) AvCA_38100(hppD2) AvCA_50170(hppD3)
AVD: 
AvCA6_34750(hppD) AvCA6_38100(hppD2) AvCA6_50170(hppD3)
ACX: 
Achr_12130(hppD) Achr_13670(hppD) Achr_27440(hppD3)
PCR: 
PRW: 
PSO: 
PALI: 
PSPG: 
PSYG: 
PSYC: 
ACB: 
ABM: 
ABY: 
ABC: 
ABN: 
AB57_3871(hppD)
ABB: 
ABX: 
ABZ: 
ABR: 
ABD: 
ABH: 
ABAD: 
ABJ: 
ABAB: 
ABAJ: 
ABAZ: 
ABK: 
ABAU: 
ABAA: 
ABW: 
ABAL: 
ACC: 
ANO: 
ACD: 
ATT: 
AJO: 
ACW: 
AHL: 
AJN: 
ASOL: 
ASJ: 
MCT: 
MCR_1012(hppD)
MCS: 
MBL: 
SON: 
SO_1962(hppD)
SDN: 
SFR: 
SAZ: 
SBL: 
SBM: 
SBN: 
SBP: 
SBT: 
SBS: 
SBB: 
SLO: 
SPC: 
SHP: 
SSE: 
SPL: 
SHE: 
SHM: 
SHN: 
SHW: 
SHL: 
SWD: 
SWP: 
SVO: 
SVI_2617(melA)
ILO: 
ILI: 
CPS: 
CPS_3484(hppD)
COM: 
COZ: 
PHA: 
PSHAa2168(melA)
PAT: 
PSM: 
PSM_A0972(melA)
PSEO: 
PIA: 
PPHE: 
PBW: 
PRR: 
PTN: 
PLZ: 
AMC: 
AMH: 
AMAA: 
AMAL: 
AMAE: 
AMAO: 
AMAD: 
AMAI: 
AMAG: 
AMAC: 
AMB: 
AMG: 
AMK: 
ALT: 
AAL: 
AAUS: 
ASP: 
ASQ: 
AAW: 
GAG: 
GNI: 
GPS: 
LAL: 
FBL: 
MVS: 
SAGA: 
MTHD: 
MICC: 
MAGA: 
HJA: 
LPN: 
lpg2278(hpd)
LPH: 
LPO: 
LPU: 
LPM: 
LPF: 
lpl2204(lly)
LPP: 
lpp2232(lly)
LPC: 
LPA: 
LPE: 
LLO: 
LFA: 
LHA: 
LOK: 
TMC: 
PSAL: 
NOC: 
NHL: 
WMA: 
WOC: 
HCH: 
HCH_00955(hppD)
CSA: 
HEL: 
HCS: 
HAK: 
HAM: 
HHU: 
HCO: 
HALO: 
HAA: 
CMAI: 
KKO: 
KGE: 
KSD: 
MMW: 
MME: 
MPC: 
MARS: 
GSN: 
AHA: 
AHA_2663(hppD)
AHY: 
AHD: 
AHR: 
AHP: 
AHJ: 
AHH: 
AHI: 
ASA: 
ASA_2519(hppD)
AVR: 
AVO: 
AMED: 
ASR: 
AAJ: 
OCE: 
PSPI: 
NWE: 
KKI: 
CVI: 
CV_0969(hpd)
CVC: 
PSE: 
RSO: 
RSC: 
RSL: 
RSN: 
RSM: 
RSE: 
RPI: 
RPF: 
RPJ: 
RMN: 
RIN: 
REU: 
REH: 
CNC: 
RME: 
CTI: 
CBW: 
CGD: 
CR3_3640(hppD)
CCUP: 
BMA: 
BMV: 
BML: 
BMN: 
BMAL: 
DM55_1367(hppD)
BMAE: 
BMAQ: 
DM76_1343(hppD)
BMAI: 
BMAF: 
BMAZ: 
BMAB: 
BPS: 
BPM: 
BPL: 
BPD: 
BPR: 
BPSE: 
BPSM: 
BPSU: 
BPSD: 
BPZ: 
BPQ: 
BPK: 
BPSH: 
BPSA: 
BPSO: 
BUT: 
BTE: 
BTQ: 
BTJ: 
BTZ: 
BTD: 
BTV: 
BTHE: 
BTHM: 
BTHA: 
BTHL: 
BOK: 
BOC: 
BVI: 
BVE: 
BUR: 
BCN: 
BCH: 
BCM: 
BCJ: 
BCEN: 
BCEW: 
BCEO: 
BAM: 
BAC: 
BMU: 
BMJ: 
BMK: 
BMUL: 
BCT: 
BCED: 
BCEP: 
BDL: 
BPYR: 
BCON: 
BDF: 
BGL: 
BGP: 
BGU: 
BUG: 
BGE: 
BGF: 
BGD: 
BGO: 
BYI: 
BUK: 
BUO: 
BUE: 
BUL: 
BUB: 
BUQ: 
BPLA: 
BUD: 
BXE: 
BXB: 
BPH: 
BPX: 
BPY: 
BFN: 
BCAI: 
PSPW: 
PPK: 
PPNO: 
PPNM: 
PRB: 
PPUL: 
PSPU: 
PAPI: 
PVE: 
POX: 
PTX: 
PFG: 
PNR: 
BPE: 
BP3040(bllY)
BPC: 
BPTD_3004(bllY)
BPER: 
BPET: 
BPEU: 
BPA: 
BPP3767(bllY)
BPAR: 
BBR: 
BB4213(bllY)
BBM: 
BBH: 
BBX: 
BPT: 
Bpet0681(bllY)
BAV: 
BAV2894(bllY)
BHO: 
D560_2146(hppD)
BHM: 
D558_2125(hppD)
BHZ: 
BTRM: 
BBRO: 
BFZ: 
AXY: 
AXO: 
AXN: 
AXS: 
AXX: 
ADT: 
AIS: 
PUT: 
AMIM: 
CDN: 
AFA: 
RSB: 
RHY: 
POL: 
PNA: 
AAV: 
AJS: 
DIA: 
AAA: 
ACK: 
ACRA: 
VEI: 
DAC: 
DEL: 
DTS: 
DHK: 
VAP: 
VPE: 
VPD: 
VAA: 
CTT: 
CTES: 
CKE: 
ADN: 
ADK: 
RTA: 
LIM: 
LIH: 
HYR: 
HYB: 
HYL: 
CBAA: 
CBAB: 
MPT: 
JAG: 
GJA_3080(hppD)
JAB: 
JAZ: 
JAL: 
HSE: 
HSZ: 
HHT: 
HRB: 
CFU: 
CFU_1560(hppD) CFU_2083(bllY)
CARE: 
CPRA: 
MNR: 
MASW: 
LCH: 
TIN: 
THI: 
RGE: 
RBN: 
RDP: 
PKT: 
PBH: 
AZO: 
azo1193(hppD)
AZA: 
THU: 
BEB: 
BEBA: 
BBA: 
BBAT: 
BBW: 
BBAC: 
BEX: 
BMX: 
ADE: 
ACP: 
AFW: 
ANK: 
MXA: 
MXAN_2786(hppD)
MFU: 
MSD: 
MYM: 
CCX: 
SUR: 
AGE: 
VIN: 
SCL: 
sce4893(hppD1) sce5979(hppD2)
SCU: 
CCRO: 
SAMY: 
LLU: 
MRM: 
HOH: 
MLO: 
MLN: 
MCI: 
MOP: 
MAM: 
MAMO: 
MESO: 
MES: 
HOE: 
AAK: 
SME: 
SMK: 
SMQ: 
SMX: 
SMI: 
SMEG: 
SMEL: 
SMER: 
SMD: 
RHI: 
SFH: 
SFD: 
SIX: 
SAME: 
EAD: 
EAH: 
ATU: 
ARA: 
Arad_8211(hppD) Arad_8810(hppD)
ATF: 
ATA: 
AVI: 
Avi_5449(hppD)
AGR: 
AGC: 
ARO: 
RET: 
REC: 
REL: 
REI: 
REP: 
RLE: 
RLT: 
RLG: 
RLB: 
RLU: 
RTR: 
RIR: 
RHL: 
RGA: 
RHN: 
RPHA: 
RHT: 
NT26_0313(hppD)
NGL: 
NGG: 
SHZ: 
OAN: 
OAH: 
BJA: 
BJU: 
BJP: 
BRA: 
BBT: 
BRS: 
AOL: 
BRC: 
BRAD: 
BIC: 
RPA: 
RPA0005(hpd)
RPT: 
BOP: 
BOS: 
BVV: 
AZC: 
MET: 
MNO: 
MAQU: 
CHEL: 
CDQ: 
PHL: 
DEQ: 
RHZ: 
MSC: 
MMED: 
RBM: 
CCR: 
CCS: 
CAK: 
CSE: 
CHQ: 
PZU: 
BSB: 
BRD: 
BNE: 
BRG: 
BRL: 
AEX: 
CBOT: 
SIL: 
SPO1426(hppD)
SIT: 
RMB: 
JAN: 
RDE: 
RD1_1830(hppD)
RLI: 
PDE: 
PYE: 
KVU: 
KVL: 
PSF: 
PGA: 
PGL: 
PGD: 
PHP: 
OAT: 
LMD: 
RED: 
PTP: 
CID: 
CMAR: 
MALG: 
PPHR: 
HAT: 
LAP: 
LAGG: 
DAA: 
YAN: 
TOM: 
PABY: 
THW: 
MMR: 
HNE: 
HNE_2900(hppD)
HBA: 
HBC: 
NAR: 
NPP: 
NPN: 
NRE: 
SAL: 
SPHK: 
SPHP: 
SMAG: 
SMAZ: 
STER: 
SGI: 
SPHL: 
SWI: 
SPHM: 
STAX: 
SPHI: 
SSAN: 
SMY: 
SPAN: 
SJP: 
SCH: 
SSY: 
SYB: 
SBD: 
SPMI: 
SPHB: 
SPHR: 
SINB: 
CIJ: 
SPHG: 
BLAS: 
ELI: 
ELQ: 
ERY: 
EGN: 
AAY: 
AMX: 
AEP: 
ANH: 
ADO: 
CNA: 
PNS: 
PORL: 
RGI: 
RCE: 
RC1_3343(hppD)
AZL: 
ALI: 
ATI: 
TMO: 
TMO_c0718(vllY)
TXI: 
MAI: 
MICA_268(hppD)
MAN: 
PGV: 
APB: 
BAN: 
BAR: 
GBAA_0240(hppD)
BAT: 
BAH: 
BAI: 
BAA_0267(hppD)
BAX: 
BANT: 
BANR: 
BANS: 
BANH: 
BANV: 
DJ46_4646(hppD)
BCE: 
BCA: 
BCE_0260(hppD)
BCZ: 
BCR: 
BCB: 
BCU: 
BCG: 
BCQ: 
BCQ_0256(hppD)
BCX: 
BCA_0278(hppD)
BAL: 
BNC: 
BCF: 
BCER: 
BCEF: 
BCY: 
BTK: 
BTL: 
BALH_0225(hppD)
BTB: 
BTT: 
BTHR: 
BTHI: 
BTC: 
BTF: 
BTM: 
BTG: 
BTI: 
BTN: 
BTHT: 
BTHU: 
BTW: 
BF38_1489(hppD)
BTHY: 
BWE: 
BWW: 
bwei_5503(hppD)
BTY: 
BMYC: 
DJ92_2834(hppD)
BMYO: 
BG05_248(hppD)
BIF: 
BBY: 
BON: 
BBE: 
BLR: 
ANX: 
JEO: 
MAB: 
MAY: 
MABO: 
MAZ: 
MVQ: 
ASD: 
CGL: 
NCgl0407(Cgl0422)
CGB: 
CGU: 
CGT: 
CGS: 
CGG: 
CGM: 
cgp_0502(qsuB)
CGJ: 
CGQ: 
CGX: 
CEF: 
CKP: 
CHN: 
CCG: 
CGY: 
CDX: 
CSTA: 
BFV: 
NFA: 
NFR: 
NCY: 
NBR: 
NNO: 
NSL: 
NSR: 
RHA: 
RER: 
REY: 
REB: 
ROP: 
ROA: 
REQ: 
RPY: 
RHB: 
RAV: 
RFA: 
GPO: 
GOR: 
SCO: 
SCO2927(SCE19A.27c)
SMA: 
SGR: 
SGB: 
SCB: 
SSX: 
SVL: 
SCT: 
SCY: 
SFA: 
SBH: 
SHY: 
SHO: 
SVE: 
SDV: 
SALB: 
SALS: 
STRP: 
SFI: 
SCI: 
SRC: 
SALU: 
SALL: 
SLV: 
SGU: 
SVT: 
STRE: 
SCW: 
SLD: 
SXI: 
STRM: 
STRC: 
SAMB: 
SPRI: 
SCZ: 
SCX: 
SRW: 
STRF: 
SLE: 
sle_11660(sle_11660) sle_43450(sle_43450)
SRN: 
SPAV: 
SLC: 
STRT: 
SCLF: 
SGS: 
STSI: 
KSK: 
MTS: 
ART: 
ARR: 
ARL: 
ARH: 
ARY: 
ARZ: 
AAU: 
ACH: 
APN: 
PSUL: 
GAR: 
KPL: 
KFV: 
SATK: 
NAE: 
KSE: 
LMOI: 
ICA: 
ARS: 
JTE: 
BLY: 
BLIN: 
MPH: 
NCA: 
NDK: 
KFL: 
PSIM: 
AER: 
TCU: 
SRO: 
NOA: 
FRE: 
FSY: 
NML: 
GOB: 
BSD: 
MMAR: 
KRA: 
SEN: 
SACE_0905(hpd3)
SVI: 
AMD: 
AMN: 
AMM: 
AMZ: 
AOI: 
AORI_3514(hppD) AORI_6920(hppD)
AJA: 
AMQ: 
ALU: 
PDX: 
PSEA: 
PSEE: 
PSEH: 
PSEQ: 
PECQ: 
PHH: 
AMI: 
SESP: 
KAL: 
KPHY: 
LED: 
AHM: 
ACTI: 
ACAD: 
ALL: 
STP: 
SAQ: 
MAU: 
MIL: 
VMA: 
AMS: 
ASE: 
ACTN: 
AFS: 
CAI: 
SNA: 
TBI: 
SYN: 
slr0090(ppd)
SYZ: 
SYY: 
SYT: 
SYS: 
SYQ: 
SYJ: 
SYP: 
CYA: 
CYB: 
SYNE: 
SYNP: 
DSL: 
CMP: 
LEP: 
LEN: 
LET: 
PSEU: 
AMR: 
AM1_4550(hppD)
MAR: 
MPK: 
HAO: 
GLP: 
CYT: 
CYP: 
CYC: 
CYN: 
CYH: 
CYJ: 
TER: 
MIC: 
ARP: 
GEI: 
OAC: 
ONI: 
MPRO: 
CEP: 
GVI: 
GLJ: 
GKIL_0803(hppD)
ANA: 
NPU: 
NOS: 
NOP: 
NON: 
AVA: 
ANB: 
ACY: 
AWA: 
NAZ: 
CSG: 
CALO: 
CALT: 
CALH: 
RIV: 
FIS: 
CTHE: 
PLP: 
SCS: 
CAU: 
CAG: 
CHL: 
HAU: 
DGE: 
DDR: 
TTL: 
THC: 
TOS: 
TBC: 
MRB: 
MRE: 
CCZ: 
FGI: 
PSL: 
GES: 
VT84_20340(iolI_3) VT84_32630(hpd)
IPA: 
SACI: 
PBOR: 
BSF38_01457(iolI_1)
ABA: 
ACA: 
ACP_3311(hppD)
GMA: 
SUS: 
CTM: 
ABAC: 
GAU: 
GPH: 
GBA: 
SRU: 
SRU_1370(hppD)
SRM: 
RBAR: 
CPI: 
NKO: 
NSO: 
FLA: 
HHY: 
SGN: 
SGRA_1174(hppD)
PHE: 
PEP: 
PCM: 
PSTY: 
SHT: 
SPHN: 
SCN: 
MUP: 
BBD: 
EVI: 
ALM: 
DFE: 
SLI: 
SRD: 
SMON: 
LBY: 
RSI: 
EOL: 
FAE: 
FLI: 
HSW: 
HYM: 
HYD: 
HYE: 
HYG: 
HYP: 
PKO: 
RUF: 
RTI: 
RUD: 
MTT: 
FLM: 
FBT: 
GFO: 
GRL: 
GFL: 
FJO: 
FJG: 
FPS: 
FP0226(hppD)
FPC: 
FPY: 
FPO: 
FPQ: 
FPV: 
FPW: 
FPK: 
FPSZ: 
FBR: 
FCO: 
FIN: 
KQS_13615(hppD)
FGL: 
RBI: 
ZPR: 
CAT: 
RAN: 
RAI: 
RAR: 
RAG: 
RAE: 
RAT: 
FBC: 
MARM: 
MART: 
CAO: 
CLY: 
CLH: 
CBAL: 
CBAT: 
WVI: 
KDI: 
DOK: 
DDO: 
LAN: 
LVN: 
ZGA: 
MRS: 
MLT: 
ASL: 
PTQ: 
NDO: 
NOM: 
POM: 
POB: 
PRN: 
POLA: 
EAO: 
EMN: 
ELB: 
EEN: 
EMG: 
MYR: 
MPW: 
MOD: 
MYZ: 
CHZ: 
CGN: 
CIH: 
CHH: 
WIN: 
WIJ: 
SYI: 
TDI: 
TEN: 
LUT: 
FOR: 
FOH: 
SALT: 
SEON: 
FBA: 
FBU: 
UJ101_00092(HPD|hppD)
FTE: 
OHO: 
BBAU: 
IAL: 
IALB_1673(hppD)
NIO: 
PTO: 
FAC: 
FAI: 
CDIV: 
 » show all
Taxonomy
Reference
1  [PMID:7118918]
  Authors
Lindstedt S, Rundgren M.
  Title
Blue color, metal content, and substrate binding in 4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase from Pseudomonas sp. strain P. J. 874.
  Journal
J. Biol. Chem. 257 (1982) 11922-31.
Reference
2  [PMID:7103516]
  Authors
Roche PA, Moorehead TJ, Hamilton GA.
  Title
Purification and properties of hog liver 4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase.
  Journal
Arch. Biochem. Biophys. 216 (1982) 62-73.
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 
IUBMB Enzyme Nomenclature: 
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 
UM-BBD (Biocatalysis/Biodegradation Database): 
BRENDA, the Enzyme Database: 
CAS: 
9029-72-5

DBGET integrated database retrieval system