KEGG   ENZYME: 1.4.1.1Help
Entry
EC 1.4.1.1                  Enzyme                                 

Name
alanine dehydrogenase;
AlaDH;
L-alanine dehydrogenase;
NAD+-linked alanine dehydrogenase;
alpha-alanine dehydrogenase;
NAD+-dependent alanine dehydrogenase;
alanine oxidoreductase;
NADH-dependent alanine dehydrogenase
Class
Oxidoreductases;
Acting on the CH-NH2 group of donors;
With NAD+ or NADP+ as acceptor
BRITE hierarchy
Sysname
L-alanine:NAD+ oxidoreductase (deaminating)
Reaction(IUBMB)
L-alanine + H2O + NAD+ = pyruvate + NH3 + NADH + H+ [RN:R00396]
Reaction(KEGG)
Substrate
L-alanine [CPD:C00041];
H2O [CPD:C00001];
NAD+ [CPD:C00003]
Product
pyruvate [CPD:C00022];
NH3 [CPD:C00014];
NADH [CPD:C00004];
H+ [CPD:C00080]
History
EC 1.4.1.1 created 1961
Pathway
Alanine, aspartate and glutamate metabolism
Taurine and hypotaurine metabolism
Metabolic pathways
Orthology
K00259  
alanine dehydrogenase
K19244  
alanine dehydrogenase
Genes
SBG: 
SBV: 
PLF: 
PAJ: 
PAJ_0221(ocd2)
PAQ: 
ETE: 
EDW: 
EDL: 
EHO: 
PSHI: 
HAP: 
HPAZ: 
HPAS: 
HPAK: 
AEU: 
BTO: 
BTRE: 
BTRH: 
BTRA: 
XAL: 
XSA: 
XTN: 
PSU: 
PSUW: 
LAB: 
LAQ: 
LCP: 
LGU: 
LEZ: 
LEM: 
LUM: 
SNJ: 
RHD: 
DJI: 
DJA: 
DTX: 
DKO: 
LRZ: 
VCH: 
VCF: 
VCE: 
VCJ: 
VCO: 
VCR: 
VCM: 
VCI: 
VCL: 
VCQ: 
VCS: 
VCX: 
VCZ: 
VVU: 
VVY: 
VVM: 
VVL: 
VPA: 
VPB: 
VPK: 
VPF: 
VPH: 
VHA: 
VCA: 
VAG: 
VEX: 
VHR: 
VNA: 
VOW: 
VRO: 
VSP: 
VEJ: 
VFU: 
VNI: 
VAN: 
LAG: 
VAU: 
VCY: 
VCT: 
VTU: 
VFL: 
VMI: 
VBR: 
VSC: 
VGA: 
VSH: 
VQI: 
VFI: 
VF_0903(ald)
VFM: 
VSA: 
VSAL_I1839(aladh)
AWD: 
PPR: 
PBPRA1160(CV2022) PBPRA2201(SMC01169)
PGB: 
PDS: 
GHO: 
PMAI: 
PMY: 
PMK: 
PRE: 
PPSE: 
PBA: 
PBC: 
PSK: 
AVN: 
AVL: 
AVD: 
ACX: 
PUR: 
PSPG: 
PSYG: 
PSYC: 
SON: 
SO_2304(ald)
SDN: 
SFR: 
SAZ: 
SBL: 
SBM: 
SBN: 
SBP: 
SBT: 
SBS: 
SBB: 
SLO: 
SPC: 
SHP: 
SSE: 
SPL: 
SHE: 
SHM: 
SHN: 
SHW: 
SHL: 
SWD: 
SWP: 
SVO: 
SHF: 
SJA: 
SPSW: 
SBJ: 
ILO: 
IL0669(pntA)
ILI: 
IPI: 
IDI: 
CPS: 
COM: 
COZ: 
COLW: 
PHA: 
PAT: 
PSM: 
PSEO: 
PIA: 
PPHE: 
PBW: 
PRR: 
PTN: 
PLZ: 
PALN: 
PPIS: 
PEA: 
PSPO: 
PART: 
PTU: 
PNG: 
PTD: 
MHC: 
MAD: 
MBS: 
MSR: 
MSX: 
MPQ: 
MARI: 
MSQ: 
AMC: 
AMH: 
AMAA: 
AMAL: 
AMAE: 
AMAO: 
AMAD: 
AMAI: 
AMAG: 
AMAC: 
AMB: 
AMG: 
AMK: 
ALT: 
AAL: 
AAUS: 
ASP: 
ASQ: 
AAW: 
GAG: 
GNI: 
GPS: 
LAL: 
PIN: 
PSY: 
FBL: 
MVS: 
CJA: 
CEB: 
CELL: 
TTU: 
SAGA: 
SPOI: 
ZAL: 
OSG: 
MTHD: 
MICC: 
MAGA: 
HJA: 
CBU: 
CBS: 
CBD: 
CBG: 
CBC: 
CEY: 
LPN: 
lpg0924(ald)
LPH: 
LPO: 
LPU: 
LPM: 
LPF: 
lpl0955(ald)
LPP: 
lpp0986(ald)
LPC: 
LPA: 
LPE: 
LLO: 
LFA: 
LHA: 
LOK: 
LCD: 
LSH: 
TMC: 
MCA: 
MCA0563(ald)
MMT: 
MDN: 
MDH: 
MKO: 
MAH: 
MPSY: 
MEJ: 
CYQ: 
CZA: 
CYY: 
PSAL: 
BLEP: 
NOC: 
NHL: 
NWA: 
TMB: 
TEE: 
TSY: 
TGR: 
TNI: 
TVNIR_3052(ald_[H])
TTI: 
APRS: 
WMA: 
WOC: 
HCH: 
CSA: 
HEL: 
HCS: 
HAK: 
HAM: 
HHU: 
HCO: 
HSI: 
HALO: 
HHH: 
HBE: 
HAA: 
CMAI: 
KUS: 
KAK: 
KKO: 
KGE: 
KSD: 
KPD: 
TOL: 
TOR: 
MARS: 
BSAN: 
GSN: 
RFO: 
OME: 
AHA: 
AHY: 
AHD: 
AHR: 
AHP: 
AHJ: 
AHH: 
AHI: 
ASA: 
AVR: 
AVO: 
AMED: 
ASR: 
AAJ: 
AEO: 
ADH: 
ACAV: 
TAU: 
OCE: 
OCM: 
OPF: 
ZDF: 
GBI: 
SLIM: 
TBN: 
SEDS: 
TSN: 
PSPI: 
TTC: 
ENM: 
CVI: 
CV_2022(ald)
CVC: 
CHRO: 
LHK: 
PSE: 
RPJ: 
REU: 
REH: 
CBW: 
CCUP: 
BPS: 
BPM: 
BPL: 
BPD: 
BPSE: 
BPSM: 
BPSU: 
BPSD: 
BPZ: 
BPQ: 
BPK: 
BPSH: 
BPSA: 
BPSO: 
BUT: 
BTE: 
BTQ: 
BTJ: 
BTZ: 
BTD: 
BTV: 
BTHE: 
BTHM: 
BTHA: 
BTHL: 
BVI: 
BVE: 
BUR: 
BCN: 
BCH: 
BCM: 
BCJ: 
BCEN: 
BCEW: 
BCEO: 
BAM: 
BAC: 
BMU: 
BMK: 
BMUL: 
BCT: 
BCED: 
BCEP: 
BDL: 
BPYR: 
BCON: 
BUB: 
BDF: 
BLAT: 
BTEI: 
BSEM: 
BPSL: 
BMEC: 
BSTG: 
BSTL: 
BUG: 
BGF: 
BUK: 
BUL: 
BUQ: 
BUD: 
BPH: 
BPX: 
BPY: 
BCAI: 
PARB: 
PHS: 
PTER: 
PNU: 
PDQ: 
PPK: 
PPNO: 
PPNM: 
PRB: 
PPUL: 
PSPU: 
PAPI: 
PVE: 
POX: 
PTX: 
PFG: 
PNR: 
RFR: 
RAC: 
POL: 
HRB: 
CFU: 
CFU_0327(arcB)
MNR: 
MASW: 
MASS: 
PKT: 
BBAG: 
NEU: 
NET: 
NIT: 
NII: 
NCO: 
NUR: 
NMU: 
NLC: 
SHD: 
TBD: 
MMB: 
SLT: 
GCA: 
SDR: 
EBA: 
ebA3623(ald)
DSU: 
DAR: 
AZA: 
AZI: 
ATW: 
TCL: 
THK: 
APP: 
BPRC: 
BEBA: 
HPY: 
HEO: 
HPJ: 
HPA: 
HPS: 
HHP: 
HHQ: 
HHR: 
HPG: 
HPP: 
HPB: 
HPL: 
HPC: 
HCA: 
HPM: 
HPE: 
HPO: 
HPI: 
HPQ: 
HPW: 
HPU: 
HEF: 
HPF: 
HEQ: 
HEX: 
HPT: 
HPZ: 
HPV: 
HPX: 
HEN: 
HPH: 
HEG: 
HPN: 
HEP: 
HEU: 
HES: 
HPYS: 
HCN: 
HPD: 
HEY: 
HER: 
HEI: 
HPYA: 
HPYK: 
HPYO: 
HPYL: 
HPYB: 
HPYC: 
HPYD: 
HPYE: 
HPYF: 
HPYG: 
HPYH: 
HPYJ: 
HPYR: 
HPYI: 
HPYU: 
HPYM: 
HEM: 
HEB: 
HEZ: 
HAC: 
HMS: 
HFE: 
HBI: 
HCM: 
HHM: 
HBL: 
SKU: 
SULR: 
ANT: 
GSU: 
GSU2292(ald)
GSK: 
GME: 
GUR: 
GLO: 
GBM: 
GEO: 
GEM: 
GEB: 
GPI: 
GSB: 
PCA: 
PACE: 
PEF: 
DES: 
DEU: 
DVU: 
DVU0571(ald)
DVL: 
DVM: 
DVG: 
DDE: 
DDN: 
DMA: 
DSA: 
DAF: 
DHY: 
DGG: 
DAS: 
DPI: 
DEJ: 
PPRF: 
DBA: 
DRT: 
DPS: 
DPR: 
DSF: 
DOL: 
DML: 
DAL: 
DAT: 
DTO: 
ADE: 
ACP: 
ANK: 
MXA: 
MFU: 
MSD: 
MYM: 
MMAS: 
CCX: 
SUR: 
AGE: 
MBD: 
CFUS: 
VIN: 
SCL: 
sce8152(ald)
SCU: 
CCRO: 
SAMY: 
LLU: 
MRM: 
HOH: 
SAT: 
DTI: 
SFU: 
DBR: 
HMR: 
BBA: 
Bd2478(alaDH)
BBAT: 
Bdt_2420(alaDH)
BBAC: 
BEX: 
BMX: 
BSTO: 
CAQ: 
MLO: 
MLN: 
MCI: 
MOP: 
MAM: 
MAMO: 
MESO: 
MESW: 
MES: 
HOE: 
AAK: 
PHT: 
PLA: 
SME: 
SMK: 
SMQ: 
SMX: 
SMI: 
SMEG: 
SMEL: 
SMER: 
SMD: 
RHI: 
SFH: 
SFD: 
SIX: 
SAME: 
SINO: 
EAD: 
EAH: 
ESJ: 
ARA: 
AVI: 
AGC: 
RET: 
REC: 
REL: 
REI: 
REP: 
RLE: 
RL1966(aldA)
RLT: 
RLG: 
RLB: 
RLU: 
RTR: 
RHL: 
RGA: 
RHN: 
RPHA: 
RHT: 
RHX: 
NGL: 
NGG: 
SHZ: 
OAN: 
OAH: 
OPS: 
BJA: 
BJU: 
BJP: 
BRC: 
BRAD: 
BIC: 
BVV: 
MAQU: 
MOC: 
BID: 
HDN: 
HDT: 
HMC: 
HNI: 
PHL: 
DEQ: 
RHZ: 
MSC: 
MBRY: 
MTW: 
MMED: 
Mame_03353(ald_4)
PSIN: 
HDI: 
HDIA_1194(ald_1)
RBM: 
CCR: 
CCS: 
CAK: 
CSE: 
CHQ: 
CMB: 
PZU: 
BSB: 
BRD: 
BNE: 
BRL: 
AEX: 
CBOT: 
SIL: 
SPO0222(ald)
SIT: 
RMB: 
RSP: 
RSH: 
RSQ: 
RSK: 
RCP: 
RHP: 
JAN: 
RDE: 
RLI: 
PDE: 
PAMI: 
PZH: 
PARO: 
DSH: 
PSF: 
PGA: 
PGL: 
PGD: 
PHP: 
PPIC: 
OAT: 
OAR: 
OTM: 
OSB_28500(ald_2)
LMD: 
RED: 
CMAG: 
MALG: 
CON: 
RSU: 
RHM: 
RHC: 
PPHR: 
HAT: 
LAP: 
LAGG: 
LABR: 
DAA: 
YAN: 
SUAM: 
SPSE: 
DON: 
TPRO: 
TOM: 
PABY: 
THW: 
RMM: 
LVS: 
AHT: 
RBG: 
SAGU: 
MMR: 
HNE: 
HBA: 
HBC: 
NAR: 
NPP: 
NPN: 
SAL: 
SPHK: 
SPHP: 
SMAG: 
SMAZ: 
STER: 
SGI: 
SPHL: 
SPHQ: 
SWI: 
SPHM: 
STAX: 
SPHI: 
SSAN: 
SMY: 
SPAN: 
SKR: 
SPLM: 
SPLK: 
SPHJ: 
SPKC: 
SPHD: 
SPHC: 
SJP: 
SCH: 
SSY: 
SYB: 
SBD: 
SPMI: 
SPHB: 
SPHR: 
SINB: 
SPHT: 
SHYD: 
SYA: 
SCLO: 
CIJ: 
SPHG: 
SFLA: 
SPHY: 
BLAS: 
RDI: 
ELI: 
ELQ: 
ERY: 
EGN: 
EFV: 
AAY: 
AMX: 
AEP: 
ANH: 
ADO: 
CNA: 
CMAN: 
PNS: 
PORL: 
ACR: 
AMV: 
RRU: 
RRF: 
RCE: 
MAG: 
MGY: 
MAGX: 
MAGN: 
AZL: 
ALI: 
ABS: 
ABQ: 
ABF: 
ATI: 
TMO: 
THAL: 
EFK: 
TXI: 
THAC: 
MAGQ: 
NAO: 
NCB: 
MGM: 
MAI: 
MAN: 
PGV: 
PUB: 
APC: 
APM: 
APB: 
MAES: 
MFN: 
BSU: 
BSR: 
BSL: 
BSH: 
BSY: 
BSUT: 
BSUL: 
BSUS: 
BSS: 
BST: 
BSO: 
BSN: 
BSQ: 
BSX: 
BSP: 
BLI: 
BLD: 
BLi03382(ald1) BLi04275(ald2)
BLH: 
BAY: 
BAQ: 
BYA: 
BAMP: 
BAML: 
BAMA: 
BAMN: 
BAMB: 
BAMT: 
BAMY: 
BMP: 
BAO: 
BAZ: 
BQL: 
BXH: 
BQY: 
BAMI: 
BAMC: 
BAMF: 
BAE: 
BATR: 
BVM: 
BHA: 
BAN: 
BA_0592(ald1) BA_4873(ald2)
BAR: 
GBAA_0592(ald1) GBAA_4873(ald2)
BAT: 
BAH: 
BAI: 
BAA_0676(ald1) BAA_4884(ald2)
BAX: 
BANT: 
BANR: 
BANS: 
BANH: 
BANV: 
BCE: 
BCA: 
BCE_0659(ald) BCE_4758(ald)
BCZ: 
BCR: 
BCB: 
BCU: 
BCG: 
BCQ: 
BCQ_0658(ald) BCQ_4431(ald)
BCX: 
BCA_0625(ald1) BCA_4739(ald2)
BAL: 
BNC: 
BCF: 
BCER: 
BCEF: 
BCY: 
BTK: 
BTL: 
BTB: 
BTT: 
BTHR: 
BTHI: 
BTC: 
BTF: 
BTM: 
BTG: 
BTI: 
BTN: 
BTHT: 
BTHU: 
BTW: 
BTHY: 
BWE: 
BWW: 
bwei_0269(ald_spoVN) bwei_5010(ald)
BMYC: 
BMYO: 
BTY: 
BCL: 
ABC0767(ald)
BPU: 
BPUM: 
BPUS: 
BPF: 
BMQ: 
BMQ_4787(ald) BMQ_5213(ald)
BMD: 
BMD_4773(ald) BMD_5199(ald)
BMH: 
BMEG: 
BCO: 
BCK: 
BAG: 
BCOA: 
BJS: 
BACI: 
BIF: 
BLE: 
BMET: 
GST: 
BACW: 
BACP: 
BACB: 
BBY: 
BACO: 
BACY: 
BACL: 
BALM: 
BEO: 
BSM: 
BSJ: 
BON: 
BGY: 
BFX: 
BGI: 
BWH: 
BXI: 
BHK: 
BKW: 
BBEV: 
BKO: 
BALT: 
BACS: 
OIH: 
GKA: 
GTE: 
GTK: 
GTM: 
GLI: 
GTN: 
GWC: 
GYC: 
GYA: 
GCT: 
GMC: 
GGH: 
GJF: 
GEA: 
GARCT_02807(ald_1) GARCT_03426(ald_2)
GEL: 
GSE: 
GSR: 
GEJ: 
GTH: 
PTL: 
AFL: 
AGN: 
ANM: 
AAMY: 
ANL: 
AXL: 
LSP: 
LGY: 
LFU: 
LYS: 
HHD: 
HBHAL_2652(ald1) HBHAL_3781(ald2) HBHAL_5093(ald3)
HMN: 
TAP: 
VIR: 
VHL: 
VIG: 
VIL: 
VNE: 
VPN: 
A21D_02948(ald_2)
LAO: 
FPN: 
FAR: 
SJE: 
APAK: 
BSE: 
SAU: 
SAV: 
SAW: 
SAH: 
SAJ: 
SAM: 
SAS: 
SAR: 
SAR1451(ald2) SAR1787(ald1)
SAC: 
SACOL1478(ald1) SACOL1758(ald2)
SAX: 
SAA: 
SAO: 
SAE: 
SAD: 
SAAV_1423(ald1) SAAV_1719(ald2)
SUU: 
SUV: 
SUE: 
SAOV_1448(ald) SAOV_1696(ald_1)
SUJ: 
SUK: 
SUC: 
SUT: 
SUQ: 
SUZ: 
SUD: 
SUX: 
SUW: 
SUG: 
SUF: 
SAUA: 
SAUE: 
SAUN: 
SAUS: 
SA40_1313(ald2) SA40_1570(ald1)
SAUU: 
SAUG: 
SAUZ: 
SAUT: 
SAUJ: 
SAUK: 
SAUQ: 
SAUV: 
SAUW: 
SAUX: 
SAUY: 
SAB: 
SAB1304c(ald) SAB1568c(ald)
SUY: 
SAUB: 
C248_1478(ald2) C248_1750(ald1)
SAUM: 
SAUC: 
SAUR: 
SAUI: 
SAUD: 
SAUF: 
SAMS: 
SUH: 
SEP: 
SER: 
SEPP: 
SEPS: 
SHA: 
SH1216(ald)
SHH: 
SSP: 
SCA: 
SLG: 
SLN: 
SSD: 
SDT: 
SPSE_0035(ald1) SPSE_1092(ald2)
SWA: 
SPAS: 
SXY: 
SXL: 
SXO: 
SHU: 
SCAP: 
SSCH: 
SSCZ: 
SAGQ: 
SEQO: 
SSIF: 
SCV: 
SPET: 
SLZ: 
SCOH: 
SSCU: 
SNL: 
MCL: 
MCAK: 
MACR: 
SHV: 
SBAC: 
LMO: 
LMF: 
LMH: 
LMC: 
LMN: 
LMY: 
LMT: 
LMG: 
LMS: 
LMJ: 
LMQ: 
LML: 
LMP: 
LMW: 
LMX: 
LMZ: 
LMON: 
LMOC: 
LMOS: 
LMOO: 
LMOY: 
LMOT: 
LMOA: 
LMOL: 
LMOG: 
LMOE: 
LMOB: 
LMOJ: 
LMOZ: 
LMOD: 
LMOW: 
LMOX: 
LMOQ: 
LMR: 
LMOK: 
LMV: 
LMOM: 
LIN: 
LWE: 
lwe1592(ald)
LSG: 
LIV: 
LII: 
LIW: 
LIA: 
LIO: 
BTHS: 
ESI: 
EAT: 
EAN: 
EXM: 
EXU: 
GOT: 
BBE: 
BLR: 
BFM: 
PJD: 
GYM: 
PPY: 
PPM: 
PPO: 
PPOL: 
PPQ: 
PPOY: 
PMS: 
PMQ: 
PMW: 
PTA: 
PLV: 
PSAB: 
PDU: 
PBD: 
PGM: 
POD: 
PAEN: 
PAEF: 
PAEQ: 
PSTE: 
PAEA: 
PAEE: 
PAEH: 
PAEJ: 
PBJ: 
PIH: 
PRI: 
PPEO: 
PNP: 
POW: 
PBV: 
PXL: 
PYG: 
PSWU: 
PDH: 
PIB: 
PCX: 
PKB: 
TCO: 
ANX: 
ASOC: 
AAC: 
AAD: 
BTS: 
KYR: 
TUM: 
TAB: 
SIV: 
SSIL: 
SOB: 
PLN: 
PKU: 
PRT: 
PLL: 
PANA: 
PDG: 
PHC: 
PMAR: 
PPLA: 
PFAE: 
JEO: 
KUR: 
SPSY: 
SPOR: 
SPOP: 
SURE: 
RST: 
NTR: 
LFB: 
LGR: 
LGV: 
SPW: 
SNC: 
SNP: 
SNI: 
SND: 
SNU: 
STC: 
STL: 
STN: 
STU: 
STH8232_0735(ald-truncation)
STW: 
STHE: 
STHS: 
SSA: 
SGO: 
SOR: 
STK: 
SCP: 
SCF: 
SSR: 
STF: 
STJ: 
STRS: 
SSAH: 
SIE: 
SIB: 
SIU: 
SANG: 
SANC: 
SANS: 
SCG: 
SCON: 
SCOS: 
SOI: 
SIG: 
SIP: 
STV: 
SPAT: 
LSL: 
LSI: 
LBR: 
LBK: 
LCA: 
LPQ: 
LPI: 
LPAP: 
LCB: 
LCZ: 
LCS: 
LCE: 
LCW: 
LCL: 
LCX: 
LFF: 
LHO: 
LGN: 
LHI: 
LOR: 
LCT: 
LAH: 
PPE: 
PPEN: 
PACI: 
ECAS: 
EMU: 
EGA: 
ESS: 
THL: 
VTE: 
VPI: 
AUR: 
AUN: 
AUI: 
AVS: 
AUH: 
CRN: 
CML: 
CAW: 
CARC: 
JEP: 
JDA: 
BW727_100379(ald2_1) BW727_100380(ald) BW727_100819(arcB_1) BW727_101395(ald2_2)
CBEI: 
CKL: 
CKR: 
CEU: 
CARG: 
GFE: 
BYL: 
BHAN: 
CST: 
STH: 
DSY: 
DHD: 
DDH: 
DDL: 
DRM: 
DCA: 
DRU: 
DGI: 
DFG: 
PTH: 
DOR: 
DAI: 
DMI: 
AWO: 
TMR: 
SAY: 
SAP: 
TTE: 
TTE0161(Ald)
TEX: 
THX: 
TPD: 
TIT: 
TMT: 
TBO: 
TWI: 
TKI: 
CHY: 
TEP: 
TAE: 
TOC: 
TTO: 
TXY: 
TSH: 
NTH: 
HOR: 
HAS: 
APR: 
SRI: 
SELE: 
SELO: 
SELT: 
MHG: 
PUF: 
PFT: 
ERH: 
ERS: 
ERL: 
LPIL: 
MMY: 
MMYM: 
MMYI: 
MML: 
MLC: 
MLH: 
MMO: 
MPF: 
MPUT: 
MGJ: 
MGM1_1820(ald2) MGM1_5480(ald)
MYT: 
ACL: 
ABRA: 
APAL: 
AOC: 
MSYR: 
SAPI: 
MTU: 
Rv2780(ald)
MTV: 
MTC: 
MT2850(ald)
MRA: 
MTF: 
MTB: 
MTK: 
MTZ: 
MTG: 
MTI: 
MTE: 
MTUR: 
MTL: 
MTO: 
MTD: 
MTN: 
MTJ: 
MTUB: 
MTUE: 
MTX: 
MTUH: 
MTUL: 
MTUT: 
MTUU: 
MTQ: 
MBO: 
MBB: 
BCG_2797(ald_a) BCG_2798(aldb)
MBT: 
JTY_2791(ald_a) JTY_2792(aldB)
MBM: 
MBK: 
MBX: 
MBZ: 
MCE: 
MCQ: 
MCV: 
MCX: 
MCZ: 
MMIC: 
MLE: 
ML1532(ald)
MLB: 
MPA: 
MAO: 
MAVI: 
MAVU: 
MAV: 
MAVD: 
MAVR: 
MAVA: 
MIT: 
MIA: 
MIE: 
MIR: 
MID: 
MYO: 
MCHI: 
MMAL: 
MSM: 
MSG: 
MSB: 
MSN: 
MSH: 
MVA: 
MGI: 
MSP: 
MCB: 
MNE: 
MGO: 
MFT: 
MPHL: 
MVQ: 
MLL: 
MSA: 
MUL: 
MAB: 
MABB: 
MMV: 
MAY: 
MABO: 
MABL: 
MAZ: 
MAK: 
MYS: 
MYC: 
MCHE: 
MIZ: 
MSTE: 
MMC: 
MKM: 
MJL: 
MMI: 
MMAE: 
MRH: 
MMM: 
MLI: 
MKN: 
MKS: 
MKI: 
MYV: 
MYE: 
MHAD: 
MYN: 
MDX: 
ASD: 
CAR: 
CPU: 
CPL: 
CPG: 
CPP: 
CPK: 
CPQ: 
CPX: 
CPZ: 
COR: 
COP: 
COD: 
COS: 
COI: 
COE: 
COU: 
CPSE: 
CPSU: 
CPSF: 
CUL: 
CUC: 
CUE: 
CUN: 
CUS: 
CUQ: 
CUZ: 
CUJ: 
CHN: 
CCG: 
CVT: 
CDO: 
CHM: 
CSX: 
CMQ: 
CCJ: 
CMV: 
CTED: 
CUT: 
CSP: 
CPHO: 
CFC: 
CAQU: 
CAMG: 
NFA: 
NFR: 
NCY: 
NBR: 
NNO: 
NSL: 
NSR: 
NTP: 
RHA: 
RER: 
REY: 
REB: 
ROP: 
ROA: 
REQ: 
RHB: 
RFA: 
RHW: 
RHS: 
RQI: 
GBR: 
GPO: 
GOR: 
GTA: 
TPR: 
TSM: 
CBQ: 
SCO: 
SCO1773(SCI51.13c)
SMA: 
SGR: 
SGB: 
SCB: 
SSX: 
SVL: 
SCT: 
SCY: 
SFA: 
SBH: 
SHY: 
SHO: 
SVE: 
SDV: 
SALB: 
SALS: 
STRP: 
SFI: 
SCI: 
SRC: 
SALU: 
SALL: 
SLV: 
SGU: 
SVT: 
STRE: 
SCW: 
SLD: 
SXI: 
STRM: 
STRC: 
SAMB: 
SPRI: 
SCZ: 
SCX: 
SRW: 
STRF: 
SLE: 
sle_00910(sle_00910) sle_53610(sle_53610)
SRN: 
SPAV: 
SLC: 
STRT: 
SCLF: 
SGS: 
STSI: 
SLS: 
SNR: 
SPLU: 
STRD: 
SNW: 
SAUO: 
SSIA: 
SVU: 
SPUN: 
SGV: 
SMAL: 
SLAU: 
SALF: 
SALJ: 
SLX: 
KSK: 
KAB: 
KAU: 
LXX: 
LXY: 
CMI: 
CMM_2898(aldA)
CMS: 
CMS2925(ald)
CMC: 
CMN_02861(aldA)
CMH: 
CCAP: 
MTS: 
MIM: 
MIX: 
MIP: 
MCW: 
MPAL: 
MIH: 
MICR: 
MAUR: 
MHOS: 
RLA: 
RPLA: 
RTX: 
RTC: 
RTN: 
CUM: 
CUB: 
MVD: 
FRP: 
AGY: 
CART: 
CRY: 
CPHY: 
AMIN: 
ART: 
ARR: 
ARI: 
ARL: 
ARE: 
AAQ: 
ARH: 
ARW: 
ARZ: 
ARU: 
ARQ: 
ARN: 
ARX: 
AAU: 
ACH: 
APN: 
PSUL: 
RSA: 
KRH: 
KPL: 
KFV: 
MLU: 
SATK: 
NAE: 
BFA: 
BRX: 
BGG: 
DVA: 
JDE: 
KSE: 
DNI: 
LMOI: 
XCE: 
IVA: 
IDO: 
CET: 
CCEU: 
SKE: 
CFL: 
CFI: 
CGA: 
CEZ: 
ICA: 
ARS: 
SERJ: 
BLY: 
BLIN: 
DCO: 
PAC: 
PAK: 
PAV: 
PAX: 
PAZ: 
PAW: 
PAD: 
PCN: 
PACC: 
PACH: 
PACN: 
CACN: 
PRA: 
PFR: 
PFRE: 
PRL: 
PPC: 
PBO: 
AACI: 
MPH: 
TFL: 
TFA: 
TES: 
TEZ: 
NCA: 
NDK: 
I601_3081(ald_3)
KFL: 
PSIM: 
AER: 
TFU: 
NDA: 
NAL: 
NGV: 
TCU: 
SRO: 
NOA: 
FRI: 
ACE: 
NML: 
GOB: 
BSD: 
MMAR: 
KRA: 
SEN: 
AMD: 
AMN: 
AMM: 
AMZ: 
AOI: 
AJA: 
AMQ: 
AMYC: 
AMYB: 
PDX: 
PSEA: 
PSEE: 
PSEH: 
PSEQ: 
PECQ: 
PHH: 
AMI: 
APRE: 
SESP: 
BN6_65700(ald1) BN6_75210(ald3)
KAL: 
KPHY: 
LED: 
AHM: 
ACTI: 
ACAD: 
AHG: 
ACTA: 
ALL: 
PMAD: 
STP: 
SAQ: 
MAU: 
MIL: 
VMA: 
AMS: 
ASE: 
ACTN: 
AFS: 
PLK: 
CAI: 
SNA: 
ASG: 
ACQ: 
AVU: 
TBI: 
AEY: 
PLAN: 
PLAK: 
PLIM: 
PSUF: 
ABAM: 
NHI: 
NAB: 
ABAI: 
RXY: 
RRD: 
CWO: 
AFO: 
AYM: 
CAER: 
SYN: 
SYZ: 
SYY: 
SYNGTS_0214(sll1682)
SYT: 
SYNGTI_0214(sll1682)
SYS: 
SYNPCCN_0214(sll1682)
SYQ: 
SYNPCCP_0214(sll1682)
SYJ: 
SYW: 
SYC: 
SYF: 
SYD: 
SYG: 
SYR: 
SYX: 
SYP: 
CYA: 
CYB: 
SYNE: 
SYNP: 
SYNK: 
SYNR: 
SYND: 
SYU: 
SYH: 
SYNW: 
SLW: 
TEL: 
THN: 
CGC: 
CYI: 
DSL: 
CMP: 
LEP: 
LEN: 
LET: 
LBO: 
HHG: 
PSEU: 
PMA: 
PMT: 
PMF: 
AMR: 
MAR: 
MPK: 
CAN: 
CSN: 
CYL: 
HAO: 
CYU: 
CWA: 
GLP: 
GEN: 
GEE: 
CHON: 
CYT: 
CYP: 
CYC: 
CYN: 
CYH: 
CYJ: 
TER: 
MIC: 
ARP: 
GEI: 
OAC: 
ONI: 
MPRO: 
CEP: 
GVI: 
GLJ: 
ANA: 
NPU: 
NOS: 
NOP: 
NON: 
NFL: 
NOE: 
AVA: 
NAZ: 
ANB: 
ACY: 
AWA: 
CSG: 
CALO: 
CALT: 
CALH: 
RIV: 
FIS: 
NCN: 
CTHE: 
PLP: 
SCS: 
STAN: 
CEO: 
DEH: 
cbdbA155(arcB)
DEB: 
DEV: 
DhcVS_140(arcB)
DEG: 
DMC: 
btf_92(arcB)
DMD: 
dcmb_155(arcB)
DMG: 
GY50_0163(arcB)
DMX: 
DMZ: 
DUC: 
DEW: 
DFO: 
RRS: 
RCA: 
TRO: 
CAP: 
DRA: 
DGE: 
DDR: 
DMR: 
DPT: 
DGO: 
DPD: 
DSW: 
DCH: 
DAB: 
DPU: 
TRA: 
TTH: 
TTJ: 
TTS: 
TTL: 
TSC: 
THC: 
TOS: 
TAQ: 
TPAR: 
TBC: 
MRB: 
MRE: 
MSV: 
OPR: 
MHD: 
PCU: 
pc1486(ald)
PNL: 
PUV: 
WCH: 
SNG: 
OTE: 
OBG: 
OBT: 
MIN: 
RBA: 
RB1363(ald)
PSL: 
PIR: 
PLM: 
PBS: 
PLS: 
PLH: 
FMR: 
TTF: 
GES: 
IPA: 
SACI: 
PBOR: 
TPI: 
SCD: 
SLR: 
LAJ: 
BRM: 
BPO: 
BPJ: 
BPIP: 
BPW: 
ACA: 
ACM: 
GMA: 
TSA: 
TRS: 
SUS: 
FVA: 
IPO: 
TAI: 
TLI: 
AMO: 
CPOR: 
GAU: 
GPH: 
GBA: 
BTH: 
BTHO: 
BFR: 
BFS: 
BFG: 
BFB: 
BVU: 
BHL: 
BXY: 
BDO: 
BDH: 
BOA: 
BCEL: 
PBT: 
PMUC: 
PET: 
PPN: 
PDI: 
PARY: 
PARC: 
BVS: 
PSAC: 
OSP: 
PRU: 
PDT: 
AFD: 
ASH: 
DORI: 
BLQ: 
ASX: 
SRU: 
SRM: 
RMR: 
RMG: 
RBAR: 
CPI: 
NKO: 
NSO: 
NIA: 
FLA: 
ARB: 
FLN: 
HHY: 
SGN: 
PHE: 
PEP: 
PCM: 
PSTY: 
PGS: 
PSN: 
SHG: 
SHT: 
SPHN: 
SCN: 
MUP: 
MUC: 
MGOT: 
CMR: 
CAMU: 
BBD: 
EVI: 
ALM: 
CHU: 
CHU_1995(alaDH) CHU_2439(pntA)
DFE: 
SLI: 
SRD: 
SMON: 
SPIR: 
LBY: 
RSI: 
EOL: 
FAE: 
FIB: 
FLI: 
HSW: 
HYM: 
HYD: 
HYE: 
HYG: 
HYP: 
HYZ: 
PKO: 
RUF: 
RTI: 
RUD: 
MTT: 
FLM: 
FBT: 
GFO: 
GRL: 
GFL: 
FJO: 
FJG: 
BB050_02492(ald_2) BB050_03818(ald_3)
FPS: 
FP1068(ald)
FPC: 
FPY: 
FPO: 
FPQ: 
FPV: 
FPW: 
FPK: 
FPSZ: 
FBR: 
FCO: 
FIN: 
FGL: 
FCM: 
COC: 
CCM: 
COL: 
CAPN: 
CLK: 
RBI: 
ZPR: 
CAT: 
RAN: 
RAI: 
RAR: 
RAG: 
RAE: 
RAT: 
FBC: 
MARM: 
MART: 
MARB: 
CAO: 
CLY: 
CLH: 
CBAL: 
CBAT: 
WVI: 
KDI: 
DOK: 
DDO: 
I597_0823(ald) I597_1748(ald2)
LAN: 
LVN: 
LACI: 
ZGA: 
MRS: 
MLT: 
ASL: 
ORH: 
ORI: 
PTQ: 
NDO: 
NOM: 
NSD: 
NOB: 
POM: 
POB: 
PRN: 
POLA: 
POA: 
EAO: 
EMN: 
EEN: 
ELB: 
EMG: 
EGO: 
EGM: 
MYR: 
MPW: 
MOD: 
MYZ: 
CHZ: 
CGN: 
CIH: 
CHH: 
CIO: 
CHRY: 
CPIP: 
WIN: 
WIJ: 
SZE: 
AHZ: 
SYI: 
TDI: 
TEN: 
TJE: 
TMAR: 
LUT: 
LUL: 
WFU: 
FOR: 
FOH: 
SALT: 
SEON: 
AALG: 
OLL: 
FEK: 
TAJ: 
FBA: 
FBU: 
FTE: 
FLU: 
OHO: 
ISE: 
BBAU: 
CTE: 
CPC: 
CLZ: 
CCH: 
CPH: 
CPB: 
CLI: 
PVI: 
PLT: 
PPH: 
PAA: 
PROC: 
PRS: 
PROS: 
CTS: 
IAL: 
MRO: 
DDF: 
DAP: 
FSI: 
CABY: 
DTH: 
DTU: 
NDE: 
NMV: 
NIO: 
NJA: 
MOX: 
MIF: 
MMP: 
MMP1513(ald)
MMQ: 
MMX: 
MMZ: 
MMD: 
MVN: 
MAC: 
MA_3252(ocd)
MBA: 
MBY: 
MBW: 
MBAR: 
MBAK: 
MMA: 
MMAZ: 
MMJ: 
MMAC: 
MVC: 
MEK: 
MLS: 
METM: 
MEF: 
MEQ: 
MSJ: 
MSZ: 
MSW: 
MTHE: 
MTHR: 
MHOR: 
MBU: 
MMET: 
MMH: 
MHAZ: 
MEV: 
MZH: 
MPY: 
MTP: 
MCJ: 
MHI: 
MHU: 
MEM: 
MBG: 
MEMA: 
MPI: 
MBN: 
MFO: 
MPD: 
MEZ: 
RCI: 
RCIX1588(arcB)
MTH: 
MMG: 
METC: 
MWO: 
MSI: 
MEL: 
MEW: 
MFC: 
MFI: 
MCUB: 
MSUB: 
METN: 
MKA: 
AFU: 
AFG: 
APO: 
AVE: 
AST: 
FPL: 
GAC: 
GAH: 
HAL: 
VNG_1364G(ocd2) VNG_2224G(ocd1)
HSL: 
HDL: 
HHB: 
HJE: 
HALH: 
HHSR: 
HSU: 
HSF: 
HMA: 
rrnAC0038(ocd1) rrnAC0227(ocd3) rrnAC2941(ocd2)
HHI: 
HAH_0202(ocd1) HAH_0798(ocd2) HAH_0974(ocd3)
HHN: 
HAB: 
HTA: 
NPH: 
NMO: 
HUT: 
HMU: 
HALI: 
HAE: 
HWA: 
HQ_1386A(ala) HQ_1803A(ocd3) HQ_2237A(ocd2)
HWC: 
Hqrw_1457(ala) Hqrw_1939(ocd3) Hqrw_2477(ocd2)
HVO: 
HVO_0454(ocd1) HVO_2879(ocd2) HVO_2950(ocd3)
HME: 
HFX_0419(ocd1) HFX_2873(ocd1) HFX_2944(ocd)
HGI: 
HBO: 
HLA: 
SRUB: 
HAH: 
HTU: 
HDA: 
NMG: 
HXA: 
NAT: 
NPE: 
NGE: 
HRU: 
NOU: 
SALI: 
HLR: 
HLC: 
NAJ: 
TAC: 
TVO: 
TVG0859714(TVG0859714)
PTO: 
FAC: 
FAI: 
CDIV: 
TSI: 
TLT: 
THS: 
THV: 
APE: 
ACJ: 
IAG: 
PFM: 
PDL: 
SSO: 
SSO0378(ocd-like1)
SOL: 
SSOA: 
SSOL: 
SSOF: 
STO: 
SAI: 
SACN: 
SACR: 
SACS: 
SIS: 
SIA: 
SIM: 
SID: 
SIY: 
SIN: 
SII: 
SIH: 
SIR: 
SIC: 
SULA: 
MSE: 
MCN: 
AHO: 
AMAN: 
PAI: 
PIS: 
PCL: 
PAS: 
PYR: 
POG: 
TNE: 
PYW: 
CMA: 
TUZ: 
TTN: 
TTX_0618(ocd) TTX_2070(ocd)
VDI: 
VMO: 
TPE: 
THB: 
TCB: 
FFO: 
NGA: 
NVN: 
NEV: 
CSU: 
KCR: 
BARC: 
 » show all
Taxonomy
Reference
1  [PMID:13730044]
  Authors
O'CONNOR RJ, HALVORSON H.
  Title
The substrate specificity of L-alanine dehydrogenase.
  Journal
Biochim. Biophys. Acta. 48 (1961) 47-55.
Reference
2  [PMID:14432812]
  Authors
PIERARD A, WIAME JM.
  Title
[Properties of L(d)-alanine dehydrogenase.]
  Journal
Biochim. Biophys. Acta. 37 (1960) 490-502.
Reference
3  [PMID:14298830]
  Authors
YOSHIDA A, FREESE E.
  Title
ENZYMATIC PROPERTIES OF ALANINE DEHYDROGENASE OF BACILLUS SUBTILIS.
  Journal
Biochim. Biophys. Acta. 96 (1965) 248-62.
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 
IUBMB Enzyme Nomenclature: 
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 
BRENDA, the Enzyme Database: 
CAS: 
9029-06-5

DBGET integrated database retrieval system