KEGG   ENZYME: 1.5.3.1Help
Entry
EC 1.5.3.1                  Enzyme                                 

Name
sarcosine oxidase
Class
Oxidoreductases;
Acting on the CH-NH group of donors;
With oxygen as acceptor
BRITE hierarchy
Sysname
sarcosine:oxygen oxidoreductase (demethylating)
Reaction(IUBMB)
sarcosine + H2O + O2 = glycine + formaldehyde + H2O2 [RN:R00610]
Reaction(KEGG)
Substrate
sarcosine [CPD:C00213];
H2O [CPD:C00001];
O2 [CPD:C00007]
Product
glycine [CPD:C00037];
formaldehyde [CPD:C00067];
H2O2 [CPD:C00027]
Comment
A flavoprotein (FAD). The flavin is both covalently and non-covalently bound in a molar ratio of 1:1.
History
EC 1.5.3.1 created 1961
Pathway
Glycine, serine and threonine metabolism
Metabolic pathways
Orthology
K00301  
sarcosine oxidase
K00302  
sarcosine oxidase, subunit alpha
K00303  
sarcosine oxidase, subunit beta
K00304  
sarcosine oxidase, subunit delta
K00305  
sarcosine oxidase, subunit gamma
K00306  
sarcosine oxidase / L-pipecolate oxidase
Genes
HSA: 
51268(PIPOX)
PTR: 
454541(PIPOX)
PPS: 
100992747(PIPOX)
GGO: 
101145672(PIPOX)
PON: 
100172798(PIPOX)
NLE: 
100580346(PIPOX)
MCC: 
711090(PIPOX)
MCF: 
102117297(PIPOX)
CJC: 
100401986(PIPOX)
MMU: 
19193(Pipox)
RNO: 
303272(Pipox)
CGE: 
100765858(Pipox)
NGI: 
103730472(Pipox)
HGL: 
101724480(Pipox)
OCU: 
100009239(PIPOX) 100343592(PIPOX)
TUP: 
102500564(PIPOX)
CFA: 
491177(PIPOX)
AML: 
100484913(PIPOX)
UMR: 
103667214(PIPOX)
FCA: 
101094711(PIPOX)
PTG: 
102957447(PIPOX)
BTA: 
509102(PIPOX)
BOM: 
102271306(PIPOX)
PHD: 
102325172(PIPOX)
CHX: 
102169216(PIPOX)
OAS: 
101108928(PIPOX)
SSC: 
100515508(PIPOX)
CFR: 
102505288(PIPOX)
BACU: 
103014937(PIPOX)
LVE: 
103084303(PIPOX)
ECB: 
100059605(PIPOX)
MYB: 
102262000(PIPOX)
MYD: 
102772313(PIPOX)
PALE: 
102880215(PIPOX)
MDO: 
100025469(PIPOX)
SHR: 
OAA: 
100079754(PIPOX)
GGA: 
771808(PIPOX)
MGP: 
100540414(PIPOX)
GFR: 
102039713(PIPOX)
FAB: 
101814565(PIPOX)
PHI: 
102110520(PIPOX)
CCW: 
104691052(PIPOX)
FPG: 
101915411(PIPOX)
FCH: 
102050170(PIPOX)
CLV: 
102092096(PIPOX)
ASN: 
102373166(PIPOX)
AMJ: 
102564151(PIPOX)
CMY: 
102939718(PIPOX)
ACS: 
100562648(pipox)
PBI: 
XLA: 
735186(pipox)
XTR: 
548382(pipox)
DRE: 
558601(pipox)
TRU: 
101063029(pipox)
MZE: 
OLA: 
101160829(pipox)
XMA: 
LCM: 
102358232(PIPOX)
CMK: 
103183351(pipox)
BFO: 
CIN: 
SPU: 
CEL: 
CBR: 
LGI: 
CRG: 
AQU: 
ATH: 
ALY: 
CRB: 
EUS: 
BRP: 
CIT: 
CIC: 
TCC: 
EGR: 
GMX: 
PVU: 
MTR: 
CAM: 
FVE: 
PPER: 
PMUM: 
MDM: 
PXB: 
CSV: 
CMO: 
RCU: 
JCU: 
POP: 
VVI: 
SLY: 
SOT: 
BVG: 
OSA: 
DOSA: 
Os01t0316100-00(Os01g0316100) Os09t0498500-00(Os09g0498500) Os12t0543600-00(Os12g0543600)
OBR: 
BDI: 
SBI: 
SORBI_02g028910(SORBIDRAFT_02g028910) SORBI_03g009190(SORBIDRAFT_03g009190) SORBI_03g012990(SORBIDRAFT_03g012990) SORBI_03g013000(SORBIDRAFT_03g013000) SORBI_03g046550(SORBIDRAFT_03g046550)
ZMA: 
SITA: 
PDA: 
EGU: 
MUS: 
SMO: 
PPP: 
OLU: 
OTA: 
DHA: 
PIC: 
PGU: 
CTEN: 
NCR: 
NTE: 
NEUTE1DRAFT87136(NEUTE1DRAFT_87136)
SMP: 
PAN: 
TTT: 
MTM: 
CTHR: 
TMN: 
FPU: 
NHE: 
TRE: 
MAW: 
MAJ: 
CMT: 
VAL: 
VDA: 
ELA: 
SSL: 
BFU: 
MBE: 
ANI: 
AFM: 
AOR: 
AOR_1_1142074(AO090038000193) AOR_1_384014(AO090026000204) AOR_1_60064(AO090138000040)
ANG: 
ANI_1_708104(An12g05570)
AFV: 
ACT: 
NFI: 
PCS: 
CIM: 
CPW: 
PBL: 
PBN: 
URE: 
ABE: 
TVE: 
AJE: 
PNO: 
PTE: 
BZE: 
BSC: 
BOR: 
ZTR: 
PFJ: 
BCOM: 
NPA: 
TML: 
SPO: 
CNE: 
CNB: 
CGI: 
TMS: 
PCO: 
SHS: 
HIR: 
PSQ: 
ADL: 
FME: 
GTR: 
LBC: 
MPR: 
MRR: 
CCI: 
SCM: 
ABP: 
AGABI1DRAFT37807(AGABI1DRAFT_37807)
ABV: 
AGABI2DRAFT70165(AGABI2DRAFT_70165)
CPUT: 
PFP: 
MGL: 
PGR: 
MLR: 
WSE: 
WIC: 
TET: 
PIF: 
NGR: 
SMAF: 
PANT: 
PGE: 
XCC: 
XCC2413(soxA)
XCB: 
XCV: 
XOO: 
XOO3139(soxA)
XOM: 
VEJ: 
PAE: 
PA5416(soxB) PA5417(soxD) PA5418(soxA) PA5419(soxG)
PAEV: 
PAEI: 
PAU: 
PA14_71470(soxB) PA14_71490(soxD) PA14_71500(soxA) PA14_71510(soxG)
PAP: 
PSPA7_6204(soxB) PSPA7_6205(soxD) PSPA7_6206(soxA) PSPA7_6207(soxG)
PAG: 
PLES_58111(soxB) PLES_58121(soxD) PLES_58131(soxA) PLES_58141(soxG)
PAF: 
PAM18_5536(soxB) PAM18_5537(soxD) PAM18_5538(soxA) PAM18_5539(soxG)
PNC: 
NCGM2_6189(soxB) NCGM2_6190(soxD) NCGM2_6191(soxA) NCGM2_6192(soxG)
PAEB: 
PDK: 
PSG: 
PRP: 
PAEP: 
PAER: 
PAEM: 
PAEL: 
PAES: 
PAEU: 
PAEG: 
PAEC: 
PAEO: 
PPU: 
PP_0323(soxB) PP_0324(soxD) PP_0325(soxA) PP_0326(soxG) PP_3775
PPF: 
PPG: 
PPW: 
PPT: 
PPB: 
PPI: 
PPX: 
PPUH: 
PPUT: 
PPUN: 
PP4_03500(soxB) PP4_03510(soxD) PP4_03520(soxA) PP4_03530(soxG) PP4_19910(soxG) PP4_19920(soxA) PP4_19930(soxD) PP4_19940(soxB) PP4_32350
PPUD: 
PFV: 
PMON: 
PMOT: 
PMOS: 
PPJ: 
PST: 
PSPTO_0457(soxG-1) PSPTO_0458(soxA-1) PSPTO_0459(soxD-1) PSPTO_0460(soxB-1) PSPTO_2449(soxG-2) PSPTO_2450(soxA-2) PSPTO_2451(soxD-2) PSPTO_2452(soxB-2) PSPTO_2519 PSPTO_3327
PSB: 
PSYR: 
PSP: 
PCI: 
PFL: 
PPRC: 
PPRO: 
PFO: 
PFS: 
PFE: 
PFC: 
PFN: 
PFW: 
PFB: 
PFF: 
PPZ: 
PMAN: 
PEN: 
PSEEN5158(soxG) PSEEN5159(soxA) PSEEN5160(soxD) PSEEN5161(soxB)
PMY: 
PMK: 
PSTT: 
PBA: 
PBC: 
PPUU: 
PDR: 
PRE: 
PPSE: 
BN5_3945(soxG) BN5_3946(soxA) BN5_3947(soxD) BN5_3948(soxB)
PSV: 
PSK: 
PKC: 
PCH: 
PCZ: 
PCP: 
PALK: 
PRH: 
PSW: 
PPV: 
PSES: 
PSEM: 
ACI: 
CPS: 
CPS_2478(soxB1) CPS_2479(soxD1) CPS_2480(soxA1) CPS_2481(soxG1) CPS_4032(soxB2) CPS_4033(soxD2) CPS_4034(soxA2) CPS_4035(soxG2)
MBS: 
MRBBS_0435(soxB) MRBBS_0436(soxD) MRBBS_0437(soxA) MRBBS_0439(soxG)
TCX: 
NHL: 
TGR: 
SSAL: 
CSA: 
HEL: 
HELO_3445(soxG) HELO_3446(soxA) HELO_3447(soxD) HELO_3448(soxB)
HCS: 
HAK: 
MMW: 
MME: 
MPC: 
GSN: 
OCE: 
ACZ: 
PSE: 
RSO: 
RSc1101(soxB2) RSc1102(soxD2) RSc1103(soxA2) RSc1104(soxG2) RSp0046(soxB1) RSp0047(soxD1) RSp0048(soxA1) RSp0049(soxG1)
RSC: 
RSL: 
RSN: 
RSM: 
RSE: 
RPJ: 
REU: 
CNC: 
CTI: 
BMA: 
BMV: 
BML: 
BMAL: 
BMAE: 
BMAQ: 
BMAF: 
BMAZ: 
BMAB: 
BPS: 
BPSS1366(soxG) BPSS1367(soxA) BPSS1368(soxD) BPSS1369(soxB)
BPM: 
BPL: 
BPD: 
BPSE: 
BPSM: 
BPSU: 
BPSD: 
BPZ: 
BPQ: 
BPK: 
BPSH: 
BPSA: 
BPSO: 
BTE: 
BTQ: 
BTJ: 
BTZ: 
BTD: 
BTV: 
BTHE: 
BTHM: 
BTHA: 
BTHL: 
BOK: 
BOC: 
BUT: 
BVI: 
BVE: 
BUR: 
BCN: 
BCH: 
BCM: 
BCJ: 
BCAM0667 BCAM2388(soxG) BCAM2389(soxA) BCAM2390(soxD) BCAM2391(soxB)
BCEN: 
BCEW: 
BCEO: 
I35_4563 I35_6284(soxG) I35_6285(soxA) I35_6286(soxD) I35_6287(soxB)
BAM: 
BAC: 
BMU: 
BMJ: 
BMK: 
BMUL: 
BCT: 
BCED: 
BDL: 
BXE: 
BXB: 
BPH: 
BPY: 
BGL: 
BGP: 
BGU: 
BUG: 
BGE: 
BGF: 
BGD: 
BGO: 
BYI: 
BUK: 
BPX: 
BUO: 
BUE: 
BUL: 
BUB: 
BFN: 
PPK: 
PPNO: 
PPNM: 
PRB: 
PPUL: 
PSPU: 
PAPI: 
PVE: 
POX: 
BPE: 
BP2515(soxG) BP2516(soxA) BP2517(soxD) BP2518(soxB)
BPC: 
BPTD_2472(soxG) BPTD_2473(soxA) BPTD_2474(soxD) BPTD_2475(soxB)
BPER: 
BN118_1508(soxB) BN118_1509(soxD) BN118_1510(soxA) BN118_1511(soxG)
BPET: 
B1917_1341(soxB) B1917_1342(soxD) B1917_1343(soxA) B1917_1344(soxG)
BPEU: 
Q425_21050(soxB) Q425_21060(soxD) Q425_21070(soxA) Q425_21080(soxG)
BPA: 
BPP3502(soxG) BPP3503(soxA) BPP3504(soxD) BPP3505(soxB)
BPAR: 
BBM: 
BN115_3626(soxG) BN115_3627(soxA) BN115_3628(soxD) BN115_3629(soxB)
BBH: 
BN112_4463(soxB) BN112_4464(soxD) BN112_4465(soxA) BN112_4466(soxG)
BBX: 
BHO: 
BHM: 
AXY: 
AXO: 
AXN: 
AXS: 
AKA: 
AMIM: 
CDN: 
RFR: 
POL: 
VEI: 
VAP: 
VPE: 
VPD: 
CFU: 
CFU_3079(soxG) CFU_3080(soxA) CFU_3081(soxD) CFU_3082(soxB)
CARE: 
AZO: 
azo0209(agaE) azo3004(soxB)
AZA: 
MFA: 
MEH: 
MEI: 
MEP: 
DDS: 
DAT: 
HRM2_04890(soxB1) HRM2_29060(soxB2)
ADE: 
ACP: 
AFW: 
ANK: 
MXA: 
MFU: 
MSD: 
CCX: 
SUR: 
SCL: 
SCU: 
SAMY: 
HOH: 
MLO: 
MCI: 
MOP: 
MAM: 
MES: 
HOE: 
SME: 
SMc01856 SMc02605(soxG) SMc02606(soxA1) SMc02607(soxD) SMc02608(soxB) SMc03930(soxG2) SMc03931(soxA2) SMc03932(soxD2) SMc03933(soxB2)
SMK: 
SMQ: 
SMX: 
SMI: 
SMEG: 
SMEL: 
SMER: 
SMD: 
RHI: 
NGR_c14330(soxG2) NGR_c14340(soxA2) NGR_c14350(soxD2) NGR_c14360(soxB2) NGR_c21180 NGR_c29010(soxG1) NGR_c29020(soxA1) NGR_c29030(soxD1) NGR_c29040(soxB1)
SFH: 
SFD: 
EAD: 
OV14_0355(soxG1) OV14_0356(soxA1) OV14_0357(soxD1) OV14_0358(soxB1) OV14_4044(soxG2) OV14_4045(soxA2) OV14_4046(soxD2) OV14_4047(soxB2) OV14_b0590(ooxB)
ATU: 
Atu2110(solA) Atu2111(solA) Atu4066(soxB) Atu4068(soxD) Atu4069(soxA) Atu4070(soxG) Atu4221 Atu4222(soxA) Atu4223(soxD) Atu4224(soxB) Atu4310(soxB) Atu4311(soxD) Atu4312(soxA) Atu4313(soxG)
ARA: 
Arad_3007 Arad_3493(soxAe) Arad_3877(soxGch) Arad_3878(soxAch) Arad_3879(soxDch) Arad_3882(soxBch) Arad_8355(soxGe) Arad_8356(soxAe) Arad_8357(soxDe) Arad_8358(soxBe)
ATF: 
Ach5_38450(soxB) Ach5_38470(soxD) Ach5_38480(soxA) Ach5_38490(soxG) Ach5_40380(soxG) Ach5_40390(soxA) Ach5_40400(soxD) Ach5_40410(soxB) Ach5_40890(soxB) Ach5_40900(soxD) Ach5_40910(soxA) Ach5_40920(soxG)
AVI: 
Avi_2901 Avi_3774(soxB) Avi_3776(soxD) Avi_3777(soxA) Avi_3778(soxG) Avi_5743 Avi_5744(soxA) Avi_5745(soxD) Avi_5746(soxB)
AGR: 
RET: 
REC: 
REL: 
REI: 
REP: 
RLE: 
RL3317 RL3318 RL4122(soxG) RL4123(soxA) RL4124(soxD) RL4126(soxB) pRL110560(soxB) pRL110561(soxD) pRL110562(soxA) pRL110563(soxG)
RLT: 
RLG: 
RLB: 
RLU: 
RTR: 
RIR: 
RHL: 
RGA: 
NGL: 
NGG: 
BME: 
BMEL: 
BMI: 
BMZ: 
BMG: 
BMW: 
BMEE: 
BMF: 
BMB: 
BMC: 
BAA: 
BABO: 
BABR: 
BABT: 
BABB: 
BABU: 
BABS: 
BABC: 
BMS: 
BR0229(soxB) BR0230(soxD) BR0231(soxA) BR0232(soxG)
BSI: 
BSF: 
BSS2_I0222(soxB) BSS2_I0223(soxD) BSS2_I0224(soxA) BSS2_I0225(soxG)
BSUI: 
BSUP: 
BSUV: 
BSUC: 
BMT: 
BSZ: 
BSV: 
BSW: 
BSG: 
BOV: 
BCS: 
BSK: 
BOL: 
BCAR: 
BCAS: 
BMR: 
BMI_I232(soxB) BMI_I233(soxD) BMI_I234(soxA) BMI_I235(soxG)
BPP: 
BPI_I230(soxB) BPI_I231(soxD) BPI_I232(soxA) BPI_I233(soxG)
BPV: 
BCET: 
BCEE: 
OAN: 
OAH: 
BJA: 
bll7190(soxB)
BJU: 
BJP: 
BRA: 
BBT: 
BRS: 
S23_11400(soxB)
AOL: 
RPB: 
XAU: 
AZC: 
SNO: 
MEX: 
MEA: 
MDI: 
METDI2319(soxG) METDI2320(soxA) METDI2321(soxD) METDI2322(soxB) METDI4700(soxB) METDI4701(soxD) METDI4702(soxA) METDI4703(soxG)
MCH: 
MRD: 
MET: 
M446_0118(solA) M446_2677(solA) M446_4751(solA)
MPO: 
MNO: 
MSL: 
HDN: 
HDT: 
HMC: 
HNI: 
PHL: 
FIL: 
FIY: 
MEY: 
MCG: 
CAK: 
PZU: 
SIL: 
SIT: 
RSP: 
RSH: 
RSQ: 
RSK: 
RCP: 
JAN: 
RDE: 
RD1_0009(soxG) RD1_0010(soxA) RD1_0011(soxD) RD1_0012(soxB) RD1_1701(soxB) RD1_1702(soxD) RD1_1704(soxA) RD1_1705(soxG) RD1_1788(soxB) RD1_1789(soxD) RD1_1790(soxA) RD1_1791(soxG)
RLI: 
PDE: 
PAMI: 
DSH: 
KVU: 
PSF: 
PGA: 
PGL: 
PGD: 
OAT: 
OAR: 
LMD: 
RED: 
PTP: 
CID: 
SWI: 
SSAN: 
GOY: 
GBE: 
GBH: 
GBC: 
GBS: 
ACR: 
AMV: 
ACMV_08920(soxG) ACMV_08930(soxA) ACMV_08940(soxD) ACMV_08950(soxB)
GXL: 
RRU: 
RPM: 
AZL: 
ALI: 
ABS: 
ABQ: 
TMO: 
TMO_b0540(soxB) TMO_b0541(soxD) TMO_b0542(soxA) TMO_b0543(soxG)
TXI: 
PGV: 
PUB: 
SAR11_1064(soxB) SAR11_1065(soxD) SAR11_1066(soxA) SAR11_1067(soxG) SAR11_1281(soxG2) SAR11_1282(soxA2) SAR11_1283(soxD2) SAR11_1284(soxB2)
APC: 
APM: 
APB: 
BAN: 
BAR: 
BAT: 
BAH: 
BAI: 
BAX: 
BANT: 
BANR: 
BANS: 
BANH: 
BANV: 
BAL: 
BACI_c28000(soxB) BACI_c28030(soxA1) BACI_c28040(soxA2)
BCE: 
BCA: 
BCZ: 
BCZK2560(soxB) BCZK2563(soxA) BCZK2564(soxA)
BCR: 
BCB: 
BCU: 
BCG: 
BCQ: 
BCQ_2674(soxB) BCQ_2677(soxA) BCQ_2678(soxA)
BCX: 
BNC: 
BCF: 
BCER: 
BCEF: 
BTK: 
BTL: 
BTB: 
BTT: 
BTHR: 
BTHI: 
BTC: 
BTF: 
BTM: 
BTG: 
BTI: 
BTN: 
BTHT: 
BTHU: 
BTW: 
BWE: 
BWW: 
bwei_2190(soxA2) bwei_2191(soxA) bwei_2194(soxB)
BTY: 
BMYC: 
BMYO: 
BMQ: 
BMD: 
BMEG: 
BBY: 
OIH: 
OB2802(solA)
GGH: 
LSP: 
LFU: 
VIR: 
BBE: 
PPOL: 
PPQ: 
PTA: 
POD: 
SHV: 
LME: 
LEUM_0123(solA)
CTC: 
CKR: 
CLS: 
CSR: 
COO: 
DRM: 
DCA: 
DKU: 
DRU: 
DGI: 
DOR: 
DAI: 
DMI: 
AWO: 
TMR: 
TEP: 
TAE: 
CPO: 
NTH: 
HAS: 
PUF: 
PFT: 
MBJ: 
KQ51_01823(soxB) KQ51_01826(hcnB_2)
MAV: 
MSM: 
MSG: 
MSB: 
MSA: 
MSN: 
MSH: 
MGI: 
Mflv_3081(solA)
MSP: 
MMC: 
Mmcs_2460(solA)
MKM: 
Mkms_2505(solA)
MJL: 
Mjls_2497(solA)
MMI: 
ASD: 
CGL: 
NCgl1519(Cgl1581)
CGB: 
cg1783(soxA')
CGT: 
CGS: 
CGG: 
CEF: 
CKP: 
CCG: 
RHA: 
RER: 
ROP: 
ROA: 
RHB: 
GBR: 
GPO: 
GOR: 
SRT: 
SMA: 
SAV_6950(solA)
SGR: 
SCB: 
SVL: 
SBH: 
SHY: 
SHO: 
SDV: 
SALS: 
SCI: 
SRC: 
SALU: 
SALL: 
SVT: 
STRE: 
SLD: 
CMI: 
CMS: 
MTS: 
ART: 
AAU: 
ACH: 
AAI: 
APN: 
ARR: 
ARM: 
RSA: 
KRH: 
JDE: 
KSE: 
IVA: 
MPH: 
KFL: 
NDA: 
SRO: 
FRI: 
FAL: 
NML: 
GOB: 
MMAR: 
MODMU_2886(soxG) MODMU_2887(soxA) MODMU_2888(soxD) MODMU_2889(soxB) MODMU_3072(soxB) MODMU_3073(soxD) MODMU_3074(soxA) MODMU_3075(soxG)
SEN: 
SACE_2963(soxA2) SACE_3881 SACE_4491(soxG) SACE_4492(soxA) SACE_4493(soxD) SACE_4494(soxB) SACE_5611(soxG) SACE_5612(soxA) SACE_5613(soxD) SACE_5614(soxB)
SVI: 
AMD: 
AMED_7550(soxG) AMED_7551(soxA) AMED_7552(soxD) AMED_7553(soxB)
AMN: 
AMM: 
AMES_7438(soxG) AMES_7439(soxA) AMES_7440(soxD) AMES_7441(soxB)
AMZ: 
B737_7438(soxG) B737_7439(soxA) B737_7440(soxD) B737_7441(soxB)
AOI: 
AORI_6692(soxB)
AJA: 
AMQ: 
AMETH_4482(soxB) AMETH_4483(soxD) AMETH_4484(soxA) AMETH_4485(soxG)
ALU: 
PDX: 
AMI: 
SESP: 
KAL: 
AMS: 
RXY: 
RRD: 
CWO: 
ABA: 
SUS: 
CTM: 
IPO: 
TAI: 
TLI: 
AMO: 
PSL: 
SYW: 
SYNW0230(solA)
SYD: 
SYE: 
SYG: 
SYR: 
SYX: 
CYC: 
CYJ: 
PMC: 
PMH: 
CTHE: 
HHY: 
SLI: 
RSI: 
RRS: 
RCA: 
CAU: 
CAG: 
CHL: 
HAU: 
TRO: 
STI: 
ATM: 
CAP: 
DDR: 
DPT: 
DPD: 
TTL: 
TSC: 
THC: 
TOS: 
MRB: 
MRE: 
MSV: 
OPR: 
MHD: 
TLE: 
TTA: 
TME: 
FNO: 
FPE: 
PMO: 
DTN: 
KOL: 
MPG: 
CCZ: 
CEX: 
TTR: 
AFU: 
AF0273(soxA) AF0274(soxB)
AFG: 
AST: 
FPL: 
GAC: 
GAH: 
HAL: 
VNG0281G(soxB)
HSL: 
OE1432F(soxB)
HDL: 
HMA: 
pNG7366(gcvT3) rrnAC1865(soxB)
HHI: 
HAH_2381(soxB)
HHN: 
HAB: 
HJE: 
HVO: 
HVO_B0011(soxA1)
HME: 
HFX_2943(soxB)
HBO: 
HTU: 
NMG: 
HXA: 
NGE: 
HRU: 
NOU: 
HLR: 
PHO: 
PAB: 
PAB0212(soxA) PAB0214(soxB) PAB1842 PAB1843(soxB)
PFU: 
PFI: 
PYN: 
PYA: 
PYS: 
TKO: 
TON: 
TGA: 
TGAM_0357(pdha) TGAM_0360(pdhb) TGAM_0961(soxB) TGAM_0962(soxA)
TSI: 
TBA: 
THE: 
THA: 
THM: 
TLT: 
THS: 
TNU: 
TEU: 
PPAC: 
ABI: 
ACF: 
SMR: 
SHC: 
DKA: 
DMU: 
DFD: 
TAG: 
THG: 
HBU: 
SSO: 
SSO0186(soxA-like) SSO0187(soxB-like)
SOL: 
SSOA: 
SSOL: 
SSOF: 
STO: 
SACN: 
SACR: 
SACS: 
SIS: 
SIA: 
SIM: 
SID: 
SIY: 
SIN: 
SII: 
SIH: 
SIR: 
SIC: 
MSE: 
MCN: 
AHO: 
CMA: 
VDI: 
VMO: 
TPE: 
THB: 
TCB: 
THF: 
FFO: 
HAH: 
 » show all
Taxonomy
Reference
1  [PMID:6158947]
  Authors
Hayashi S, Nakamura S, Suzuki M.
  Title
Corynebacterium sarcosine oxidase: a unique enzyme having covalently-bound and noncovalently-bound flavins.
  Journal
Biochem. Biophys. Res. Commun. 96 (1980) 924-30.
Reference
2
  Authors
Mori, N., Sano, M., Tani, Y. and Yamada, H.
  Title
Purification and propertie of sarcosine oxidase from Cylindrocarpon didymum M-1.
  Journal
Agric. Biol. Chem. 44 (1980) 1391-1397.
Reference
3  [PMID:7240129]
  Authors
Suzuki M.
  Title
Purification and some properties of sarcosine oxidase from Corynebacterium sp. U-96.
  Journal
J. Biochem. (Tokyo). 89 (1981) 599-607.
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 
IUBMB Enzyme Nomenclature: 
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 
BRENDA, the Enzyme Database: 
CAS: 
9029-22-5

DBGET integrated database retrieval system