KEGG   ENZYME: 2.4.2.12Help
Entry
EC 2.4.2.12                 Enzyme                                 

Name
nicotinamide phosphoribosyltransferase;
NMN pyrophosphorylase;
nicotinamide mononucleotide pyrophosphorylase;
nicotinamide mononucleotide synthetase;
NMN synthetase;
nicotinamide-nucleotide:diphosphate phospho-alpha-D-ribosyltransferase
Class
Transferases;
Glycosyltransferases;
Pentosyltransferases
BRITE hierarchy
Sysname
nicotinamide-D-ribonucleotide:diphosphate phospho-alpha-D-ribosyltransferase
Reaction(IUBMB)
nicotinamide D-ribonucleotide + diphosphate = nicotinamide + 5-phospho-alpha-D-ribose 1-diphosphate [RN:R01271]
Reaction(KEGG)
Substrate
nicotinamide D-ribonucleotide [CPD:C00455];
diphosphate [CPD:C00013]
Product
nicotinamide [CPD:C00153];
5-phospho-alpha-D-ribose 1-diphosphate [CPD:C00119]
History
EC 2.4.2.12 created 1961
Pathway
Nicotinate and nicotinamide metabolism
Metabolic pathways
Orthology
K03462  
nicotinamide phosphoribosyltransferase
Genes
HSA: 
10135(NAMPT)
PTR: 
PPS: 
100978652(NAMPT)
GGO: 
101151211(NAMPT)
PON: 
100453575(NAMPT)
NLE: 
100587413(NAMPT)
MCC: 
698609(NAMPT)
MCF: 
102144763(NAMPT)
CSAB: 
103226706(NAMPT)
RRO: 
104676004(NAMPT)
CJC: 
100393546(NAMPT)
SBQ: 
101047935(NAMPT)
MMU: 
59027(Nampt)
RNO: 
297508(Nampt)
CGE: 
100767492(Nampt)
NGI: 
HGL: 
101708723(Nampt)
OCU: 
100343645(NAMPT)
TUP: 
102492540(NAMPT)
CFA: 
100856598(NAMPT)
AML: 
100475373(NAMPT)
UMR: 
103674711(NAMPT)
FCA: 
101081370(NAMPT)
PTG: 
102960728(NAMPT)
AJU: 
106987831(NAMPT)
BTA: 
520472(NAMPT)
BOM: 
102277699(NAMPT)
PHD: 
CHX: 
102173810(NAMPT)
OAS: 
780506(NAMPT)
SSC: 
595123(NAMPT)
CFR: 
102519471(NAMPT)
BACU: 
LVE: 
103068887(NAMPT)
ECB: 
100059684(NAMPT)
MYB: 
102242336(NAMPT)
MYD: 
102755142(NAMPT)
HAI: 
109392065(NAMPT)
PALE: 
102885557(NAMPT)
LAV: 
100656670(NAMPT)
MDO: 
100019192(NAMPT)
SHR: 
100925196(NAMPT)
OAA: 
100077975(NAMPT)
GGA: 
417707(NAMPT)
MGP: 
100546626(NAMPT)
CJO: 
107306334(NAMPT)
APLA: 
101800925(NAMPT)
TGU: 
100223583(NAMPT)
GFR: 
102036708(NAMPT)
FAB: 
101808963(NAMPT)
PHI: 
102107305(NAMPT)
CCW: 
104686924(NAMPT)
FPG: 
101920910(NAMPT)
FCH: 
102047445(NAMPT)
CLV: 
102094757(NAMPT)
AAM: 
106485277(NAMPT)
ASN: 
102386190(NAMPT)
AMJ: 
102559045(NAMPT)
PSS: 
102458338(NAMPT)
CMY: 
102946420(NAMPT)
CPIC: 
101948767(NAMPT)
ACS: 
100561247(nampt)
PBI: 
103061771(NAMPT)
GJA: 
107108984(NAMPT)
XLA: 
398502(nampt.S) 735059(nampt.L)
XTR: 
496856(nampt)
DRE: 
100330160(nampta) 324211(namptb)
IPU: 
TRU: 
101069854(nampt)
TNG: 
LCO: 
MZE: 
101463962(nampt)
OLA: 
XMA: 
SASA: 
LCM: 
102352973(NAMPT)
CMK: 
BFO: 
SPU: 
SKO: 
ISC: 
BMY: 
LOA: 
TSP: 
HRO: 
LGI: 
CRG: 
OBI: 
SMM: 
NVE: 
ADF: 
TAD: 
AQU: 
MBR: 
SRE: 
SMIN: 
v1.2.012193.t1(symbB.v1.2.012193.t1) v1.2.016825.t1(symbB.v1.2.016825.t1) v1.2.031788.t1(symbB.v1.2.031788.t1) v1.2.032601.t1(symbB.v1.2.032601.t1)
AAF: 
EHX: 
ENR: 
ENF: 
ESA: 
CSK: 
CSZ: 
CSI: 
CSJ: 
CCON: 
CDM: 
CMJ: 
CUI: 
CMW: 
CTU: 
KOX: 
KOE: 
KOY: 
KOK: 
KOC: 
KOM: 
CFD: 
PGE: 
KSA: 
KRD: 
KCO: 
KIN: 
SFW: 
SFG: 
SRZ: 
EBI: 
PFQ: 
HDU: 
HD_1447(nadV1) HD_1455(nadV2)
HSO: 
HS_0002(pncB)
HSM: 
PMU: 
PMV: 
PUL: 
PMP: 
PMUL: 
MHT: 
MHQ: 
MHAT: 
MHX: 
MHAE: 
MHAM: 
MHAO: 
MHAL: 
MHAQ: 
MHAY: 
MVR: 
MVI: 
MVG: 
MVE: 
ASI: 
ASS: 
AEU: 
AAP: 
AAT: 
AAO: 
AAN: 
AAH: 
AACN: 
AACT: 
GAN: 
BTO: 
BTRE: 
BTRH: 
BTRA: 
XCC: 
XCC3445(pbeF)
XCB: 
XCA: 
XCP: 
XCV: 
XAC: 
XAC0674(pbeF)
XCI: 
XCT: 
XCU: 
XCN: 
XCW: 
XCR: 
XCM: 
XCF: 
XCJ: 
XFU: 
XAX: 
XAO: 
XOO: 
XOO3947(pbeF)
XOM: 
XOO3724(XOO3724)
XOP: 
XOY: 
XOR: 
XOZ: 
XAL: 
XSA: 
XTN: 
XFR: 
XGA: 
XVE: 
SML: 
BUJ: 
SMZ: 
LAB: 
LA76x_3795(namPT)
LAQ: 
LCP: 
LC55x_3802(namPT)
LGU: 
LEZ: 
GLE_1383(pncB)
LEM: 
DTX: 
LRZ: 
VNI: 
PAR: 
PCR: 
PRW: 
PSO: 
PUR: 
PALI: 
PSPG: 
PSYG: 
PSYC: 
ACB: 
ABM: 
ABY: 
ABC: 
ABN: 
ABB: 
ABX: 
ABZ: 
ABR: 
ABD: 
ABH: 
ABAD: 
ABJ: 
ABAB: 
ABAJ: 
ABAZ: 
ABK: 
ABAU: 
ABAA: 
ABW: 
ABAL: 
ACC: 
ANO: 
ACD: 
ACI: 
ACW: 
AJN: 
ALA: 
MOS: 
SON: 
SO_1981(nadV)
SPC: 
SHP: 
SHW: 
PLZ: 
MTHD: 
MICC: 
FTU: 
FTQ: 
FTF: 
FTW: 
FTR: 
FTT: 
FTY: 
FTG: 
FTL: 
FTH: 
FTH_0579(pncB)
FTA: 
FTS: 
FTI: 
FTS_0578(pncB)
FTO: 
FTC: 
FTV: 
FTZ: 
FTM: 
FTN: 
FTX: 
FTD: 
FCF: 
FCN: 
FPH: 
FPT: 
FPI: 
FPM: 
FPX: 
FPZ: 
FPJ: 
FRT: 
FRF: 
FPER: 
FGU: 
HCH: 
HHU: 
MME: 
OAI: 
GSN: 
GPB: 
CVI: 
CV_0034(nadV)
JEU: 
RSO: 
RSL: 
RSN: 
RSM: 
RSE: 
RIN: 
RME: 
BVI: 
BVE: 
BUR: 
BCN: 
BCH: 
BCM: 
BCJ: 
BCEN: 
BCEO: 
BAM: 
BAC: 
BCT: 
BCED: 
BDL: 
BPYR: 
BCON: 
BDF: 
BUG: 
BGE: 
BGF: 
BGD: 
BGO: 
BUK: 
BUB: 
BUQ: 
BXE: 
BXB: 
BPX: 
BPY: 
BFN: 
PSPW: 
AXO: 
AXN: 
AXX: 
ADT: 
VPE: 
VAA: 
JAB: 
CPRA: 
CFF: 
CFT: 
CFV: 
CFX: 
CFZ: 
CAMP: 
CFP: 
CAJ: 
CHYO: 
CHH_0066(nadV)
SAMY: 
RBT: 
EAA: 
HOE: 
SIX: 
AVI: 
AGC: 
SHZ: 
CSE: 
LAP: 
LAGG: 
SSAN: 
SYB: 
PNS: 
PORL: 
MAG: 
BTN: 
BMET: 
PPM: 
JEO: 
LCI: 
LKI: 
LEC: 
LCN: 
LGS: 
LGE: 
LLF: 
CBK: 
CBE: 
CBZ: 
CCB: 
CSR: 
CSB: 
CLT: 
CCK: 
RAL: 
CLE: 
CST: 
MGE: 
MPN: 
MPN047(D09_orf451)
MPM: 
MPJ: 
MPNE_0051(pncB)
MPB: 
MGA: 
MGH: 
MGAH_0428(pncB)
MGF: 
MGF_4883(pncB)
MGN: 
MGS: 
MGT: 
MGV: 
MGW: 
MGAC: 
MGAN: 
MGNC: 
MGZ: 
STUR: 
SLL: 
MABL: 
MCHE: 
CUM: 
CUB: 
FRP: 
AMQ: 
PDX: 
SYN: 
SYZ: 
SYY: 
SYNGTS_2731(slr0788)
SYT: 
SYNGTI_2730(slr0788)
SYS: 
SYNPCCN_2729(slr0788)
SYQ: 
SYNPCCP_2729(slr0788)
SYJ: 
SYC: 
SYF: 
SYNE: 
SYU: 
CGC: 
CAN: 
GEN: 
GEE: 
GLJ: 
DRA: 
DMR: 
DGO: 
DPD: 
DSW: 
DCH: 
DAB: 
DPU: 
MRB: 
MRE: 
LBA: 
SMF: 
SNS: 
CPI: 
NKO: 
PSTY: 
SPHN: 
SCN: 
MUP: 
CHU: 
CHU_2424(nadV)
FAE: 
MTT: 
FJO: 
FJG: 
FBR: 
FCO: 
MARM: 
CAO: 
CLY: 
CLH: 
CBAL: 
CBAT: 
NDO: 
DDD_0647(nadV)
TDI: 
MST: 
MSI: 
MRU: 
MEB: 
MMIL: 
MEYE: 
 » show all
Taxonomy
Reference
1  [PMID:13416279]
  Authors
PREISS J, HANDLER P.
  Title
Enzymatic synthesis of nicotinamide mononucleotide.
  Journal
J. Biol. Chem. 225 (1957) 759-70.
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 
IUBMB Enzyme Nomenclature: 
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 
BRENDA, the Enzyme Database: 
CAS: 
9030-27-7

DBGET integrated database retrieval system