KEGG   ENZYME: 2.4.2.22Help
Entry
EC 2.4.2.22                 Enzyme                                 

Name
xanthine phosphoribosyltransferase;
Xan phosphoribosyltransferase;
xanthosine 5'-phosphate pyrophosphorylase;
xanthylate pyrophosphorylase;
xanthylic pyrophosphorylase;
XMP pyrophosphorylase;
5-phospho-alpha-D-ribose-1-diphosphate:xanthine phospho-D-ribosyltransferase;
9-(5-phospho-beta-D-ribosyl)xanthine:diphosphate 5-phospho-alpha-D-ribosyltransferase
Class
Transferases;
Glycosyltransferases;
Pentosyltransferases
BRITE hierarchy
Sysname
XMP:diphosphate 5-phospho-alpha-D-ribosyltransferase
Reaction(IUBMB)
XMP + diphosphate = 5-phospho-alpha-D-ribose 1-diphosphate + xanthine [RN:R02142]
Reaction(KEGG)
R02142;
(other) R01229
Show
Substrate
XMP [CPD:C00655];
diphosphate [CPD:C00013]
Product
5-phospho-alpha-D-ribose 1-diphosphate [CPD:C00119];
xanthine [CPD:C00385]
History
EC 2.4.2.22 created 1972
Pathway
Purine metabolism
Metabolic pathways
Biosynthesis of secondary metabolites
Orthology
K00769  
xanthine phosphoribosyltransferase
K03816  
xanthine phosphoribosyltransferase
Genes
ECO: 
b0238(gpt)
ECJ: 
JW0228(gpt)
ECD: 
EBW: 
ECOK: 
ECE: 
Z0299(gpt)
ECS: 
ECF: 
ETW: 
ELX: 
EOJ: 
EOI: 
EOH: 
ECG: 
EOK: 
ELR: 
ECC: 
c0384(gpt)
ECP: 
ECI: 
ECV: 
ECX: 
ECW: 
ECM: 
ECY: 
ECR: 
ECQ: 
ECK: 
ECT: 
EOC: 
EUM: 
ECZ: 
ELO: 
ELN: 
ELH: 
ESE: 
ESO: 
ESM: 
ESL: 
ECL: 
EBR: 
EBD: 
EKO: 
EKF: 
EAB: 
EDH: 
EDJ: 
EIH: 
ENA: 
ELU: 
EUN: 
ELW: 
ELL: 
ELC: 
ELD: 
ELP: 
EBL: 
EBE: 
ELF: 
ECOA: 
ECOL: 
ECOI: 
ECOJ: 
ECOO: 
ECOH: 
ECOS: 
EFE: 
EAL: 
STY: 
STY0362(gpt)
STT: 
t2533(gpt)
SEX: 
SENT: 
STM: 
STM0317(gpt)
SEO: 
SEV: 
SEY: 
SEM: 
SEJ: 
SEB: 
SEF: 
SETU: 
SETC: 
SENR: 
SEND: 
SENI: 
SEEN: 
SPT: 
SPA2438(gpt)
SEK: 
SPQ: 
SEI: 
SEC: 
SEH: 
SHB: 
SENH: 
SEEH: 
SEE: 
SENN: 
SEW: 
SEA: 
SENS: 
SED: 
SEG: 
SG0328(gpt)
SEL: 
SEGA: 
SET: 
SEN0300(gpt)
SENA: 
SENO: 
SENV: 
SENQ: 
SENL: 
SENJ: 
SEEC: 
SEEB: 
SEEP: 
SENB: 
SENE: 
SENC: 
SES: 
SBG: 
SBZ: 
SBV: 
SFL: 
SF0286(gpt)
SFX: 
S0307(gpt)
SFV: 
SFE: 
SFN: 
SFS: 
SFT: 
SSN: 
SBO: 
SBC: 
SDY: 
SDZ: 
SHQ: 
ENT: 
ENC: 
ENO: 
ECLO: 
EEC: 
ENL: 
ECLG: 
ECLE: 
ECLN: 
ECLI: 
ECLX: 
ECLY: 
ECLZ: 
ECLA: 
ECLC: 
EAS: 
EAU: 
EHM: 
EKB: 
ELG: 
EXF: 
ECLS: 
ENR: 
ENX: 
ENF: 
ESA: 
CSK: 
CSZ: 
CSI: 
CSJ: 
CCON: 
CDM: 
CMJ: 
CUI: 
CMW: 
CTU: 
KPN: 
KPU: 
KPM: 
KPP: 
KPK: 
KPH: 
KPZ: 
KPV: 
KPW: 
KPY: 
KPG: 
KPC: 
KPQ: 
KPT: 
KPE: 
KPO: 
KPR: 
KPJ: 
KPI: 
KPA: 
KPS: 
KPX: 
KPB: 
KPNE: 
KPNU: 
KPNK: 
KVA: 
KVD: 
KVQ: 
KOX: 
KOE: 
KOY: 
KMI: 
KOK: 
KOC: 
KOM: 
KQU: 
EAE: 
EAR: 
KQV: 
CKO: 
CRO: 
CFD: 
CBRA: 
CWE: 
CAMA: 
CAF: 
CIF: 
CFAR: 
CIR: 
GQU: 
SECT: 
SEHC: 
EBT: 
ROR: 
RON: 
RPLN: 
CNT: 
CEM: 
CEN: 
CED: 
PGE: 
ESC: 
KLE: 
KSA: 
KOR: 
KRD: 
KCO: 
KIN: 
KGO: 
LAX: 
LEI: 
LEH: 
LAZ: 
LEF: 
LNI: 
EBF: 
PSTS: 
YPE: 
YPO3225(gpt)
YPK: 
y0963(gpt)
YPA: 
YPN: 
YPM: 
YP_0708(gpt)
YPP: 
YPG: 
YPZ: 
YPT: 
YPD: 
YPX: 
YPH: 
YPW: 
YPJ: 
YPV: 
YPL: 
YPS: 
YPO: 
YPI: 
YPY: 
YPB: 
YPQ: 
YPU: 
YPR: 
YPC: 
YPF: 
YEN: 
YE3205(gpp)
YEP: 
YEY: 
YEL: 
YEW: 
YET: 
YEF: 
YEE: 
YSI: 
YAL: 
YFR: 
YIN: 
YKR: 
YRO: 
YRU: 
YRB: 
YAK: 
SPE: 
SRR: 
SRL: 
SRY: 
SPLY: 
SRS: 
SRA: 
SMAF: 
SMW: 
SMAR: 
SMAC: 
SLQ: 
SERF: 
SERS: 
SFW: 
SFG: 
SRZ: 
SERA: 
SFO: 
RAH: 
RAQ: 
RAA: 
ROX: 
ECA: 
ECA3466(gpt)
PATR: 
PATO: 
PCT: 
PCC: 
PCV: 
PWA: 
PPAR: 
PEC: 
PWS: 
PPOA: 
SGL: 
SOD: 
PES: 
SENY: 
DDA: 
DDD: 
DZE: 
DDC: 
DZC: 
DSO: 
DDQ: 
DFN: 
BGJ: 
ETA: 
EPY: 
EPR: 
EAM: 
EAY: 
EBI: 
ERJ: 
EGE: 
BUC: 
BU251(gpt)
BAP: 
BAU: 
BAW: 
BAJC: 
BUA: 
BUP: 
BAK: 
BUH: 
BAPF: 
BAPG: 
BAPU: 
BAPW: 
BAS: 
BAB: 
bbp_232(gpt)
BAPH: 
PAM: 
PLF: 
PAJ: 
PAQ: 
PVA: 
Pvag_0278(gpt1)
PAGG: 
PAO: 
KLN: 
PANT: 
PANP: 
PAGC: 
PSTW: 
PALH: 
TCI: 
PLU: 
plu1241(gpt)
PAY: 
PTT: 
PMR: 
PMI0366(gpt)
PMIB: 
PVL: 
XBO: 
XBV: 
XNE: 
XNM: 
XDO: 
XPO: 
XHO: 
PSI: 
PSX: 
PSTA: 
PRG: 
PALA: 
MMK: 
EIC: 
ETR: 
ETD: 
ETE: 
ETC: 
EDW: 
EDL: 
EHO: 
HAV: 
OPO: 
PFQ: 
PSHI: 
HIN: 
HI0674(gptA) HI0692(gptB)
HIT: 
NTHI0796(gpt) NTHI0814(gpt2)
HIP: 
HIQ: 
HIF: 
HIL: 
HIU: 
HIE: 
HIZ: 
HIK: 
HIA: 
HIH: 
HIW: 
HIC: 
HIX: 
HPR: 
HDU: 
HD_1831(gpt)
HAP: 
HPAZ: 
HPAS: 
HPAK: 
HSO: 
HS_0003(gptA)
HSM: 
PMU: 
PM1369(gpt)
PMV: 
PUL: 
PMP: 
PMUL: 
MSU: 
MS2117(apt)
MHT: 
MHQ: 
MHAT: 
MHX: 
MHAE: 
MHAM: 
MHAO: 
MHAL: 
MHAQ: 
MHAY: 
MVR: 
MVI: 
MVG: 
MVE: 
APL: 
APJ: 
APA: 
ASU: 
ASI: 
ASS: 
AEU: 
AAP: 
AAZ: 
AAT: 
AAO: 
AAN: 
AAH: 
AACN: 
AACT: 
GAN: 
BTO: 
BTRE: 
BTRH: 
BTRA: 
VCH: 
VCF: 
VCE: 
VCJ: 
VCO: 
VCR: 
VCM: 
VCI: 
VCL: 
VCQ: 
VCS: 
VCX: 
VCZ: 
VVU: 
VVY: 
VVM: 
VVL: 
VPA: 
VPB: 
VPK: 
VPF: 
VPH: 
VHA: 
VCA: 
VAG: 
VEX: 
VHR: 
VNA: 
VOW: 
VRO: 
VDB: 
VSP: 
VEJ: 
VFU: 
VNI: 
VAN: 
LAG: 
VAU: 
VCY: 
VCT: 
VTU: 
VFL: 
VMI: 
VBR: 
VSC: 
VGA: 
VSH: 
VQI: 
VFI: 
VF_0738(gpt)
VFM: 
VSA: 
AWD: 
PPR: 
PBPRA0836(PLU1241)
PGB: 
PDS: 
GHO: 
PAE: 
PAEV: 
PAEI: 
PAU: 
PAP: 
PAG: 
PAF: 
PNC: 
PAEB: 
PDK: 
PSG: 
PRP: 
PAEP: 
PAER: 
PAEM: 
PAEL: 
PAES: 
PAEU: 
PAEG: 
PAEC: 
PAEO: 
PMY: 
PMK: 
PRE: 
PPSE: 
PCQ: 
PPU: 
PP_5265(xpt)
PPF: 
PPG: 
PPW: 
PPT: 
PPB: 
PPI: 
PPX: 
PPUH: 
PPUT: 
PPUN: 
PPUD: 
PFV: 
PMON: 
PMOT: 
PMOS: 
PPJ: 
POR: 
PST: 
PSB: 
PSYR: 
PSP: 
PCI: 
PFL: 
PPRC: 
PPRO: 
PFO: 
PFS: 
PFE: 
PFC: 
PFN: 
PFW: 
PFB: 
PFF: 
PFX: 
PPZ: 
PMAN: 
PTV: 
PCG: 
PVR: 
PAZO: 
POI: 
PEN: 
PSA: 
PSZ: 
PSR: 
PSC: 
PSJ: 
PSH: 
PSTU: 
PSTT: 
PBM: 
PBA: 
PBC: 
PPUU: 
PDR: 
PSV: 
PSK: 
PKC: 
PCH: 
PCZ: 
PCP: 
PFZ: 
PALK: 
PRH: 
PSW: 
PPV: 
PSEM: 
PSEC: 
PPSY: 
PSOS: 
PKR: 
PFK: 
PANR: 
PPSL: 
AVN: 
AVL: 
AVD: 
ACX: 
ACB: 
ABM: 
ABY: 
ABC: 
ABN: 
ABB: 
ABX: 
ABZ: 
ABR: 
ABD: 
ABH: 
ABAD: 
ABJ: 
ABAB: 
ABAJ: 
ABAZ: 
ABK: 
ABAU: 
ABAA: 
ABW: 
ABAL: 
ACC: 
ANO: 
ALC: 
ACD: 
ACI: 
ATT: 
AEI: 
AJO: 
ACW: 
ACV: 
AJN: 
ASOL: 
ALA: 
ASJ: 
SPL: 
SHL: 
ILO: 
IL0887(gpt)
ILI: 
IPI: 
IDI: 
FBL: 
MVS: 
SPOI: 
ZAL: 
HCH: 
CSA: 
HEL: 
HCS: 
HAK: 
HAM: 
HHU: 
HCO: 
HSI: 
HALO: 
HHH: 
HBE: 
HAA: 
CMAI: 
KUS: 
KMA: 
MMW: 
MME: 
MPC: 
MARS: 
AHA: 
AHY: 
AHD: 
AHR: 
AHP: 
AHJ: 
AHH: 
AHI: 
ASA: 
AVR: 
AVO: 
AMED: 
ASR: 
AAJ: 
AEO: 
ADH: 
ACAV: 
AEM: 
TAU: 
OCE: 
OCM: 
OPF: 
ZDF: 
GAP: 
FPP: 
VIT: 
LHK: 
AQL: 
TMZ: 
THU: 
HPY: 
HEO: 
HPJ: 
HPA: 
HPS: 
HHP: 
HHQ: 
HHR: 
HPG: 
HPP: 
HPB: 
HPL: 
HPC: 
HCA: 
HPM: 
HPE: 
HPO: 
HPI: 
HPQ: 
HPW: 
HPU: 
HEF: 
HPF: 
HEQ: 
HEX: 
HPT: 
HPZ: 
HPV: 
HPX: 
HEN: 
HPH: 
HEG: 
HPN: 
HEP: 
HEU: 
HES: 
HPYS: 
HCN: 
HPD: 
HEY: 
HER: 
HEI: 
HPYA: 
HPYK: 
HPYO: 
HPYL: 
HPYB: 
HPYC: 
HPYD: 
HPYE: 
HPYF: 
HPYG: 
HPYH: 
HPYJ: 
HPYR: 
HPYI: 
HPYU: 
HPYM: 
HEM: 
HEB: 
HEZ: 
HAC: 
HMS: 
HFE: 
HBI: 
HCE: 
HCM: 
HHM: 
WSU: 
TDN: 
SUA: 
SKU: 
SULR: 
CJE: 
CJB: 
CJJ: 
CJU: 
CJN: 
CJI: 
CJM: 
CJS: 
CJP: 
CJEJ: 
CJEU: 
CJEN: 
CJEI: 
CJER: 
CJV: 
CJY: 
CJQ: 
CJL: 
CJW: 
CJR: 
CJD: 
CJZ: 
CJX: 
CFF: 
CFT: 
CFV: 
CFX: 
CFZ: 
CAMP: 
CFP: 
CCV: 
CHA: 
CCO: 
CCOC: 
CLA: 
CLR: 
CLM: 
CLQ: 
CLN: 
CLL: 
CCOL: 
CCC: 
CCQ: 
CCF: 
CCY: 
CCOI: 
CCOF: 
CCOO: 
CAJ: 
CIS: 
CVO: 
CPEL: 
CAMR: 
CSM: 
CSF: 
CGRA: 
CURE: 
CHYO: 
CHV: 
CSPF: 
CPIN: 
CCUN: 
CLX: 
ABU: 
ABT: 
ABL: 
ANT: 
ARC: 
ALP: 
SDL: 
SBA: 
SMUL: 
SHAL: 
SULS: 
SULJ: 
NSA: 
NIS: 
SUN: 
SLH: 
NAM: 
DVU: 
DVU1066(gpt)
DVL: 
DVM: 
DVG: 
DDE: 
DDN: 
DSA: 
DAF: 
DHY: 
DGG: 
DAS: 
DPI: 
DEJ: 
PPRF: 
DBA: 
DOA: 
DRT: 
DPS: 
DML: 
DAT: 
ADE: 
ACP: 
AFW: 
ANK: 
PACA: 
MLO: 
MLN: 
MCI: 
MOP: 
MAM: 
MAMO: 
MESO: 
MESW: 
MES: 
HOE: 
AAK: 
PHT: 
SME: 
SMK: 
SMQ: 
SMX: 
SMI: 
SMEG: 
SMEL: 
SMER: 
SMD: 
RHI: 
SFH: 
SFD: 
SIX: 
SAME: 
SINO: 
EAD: 
EAH: 
ESJ: 
ATU: 
Atu1731(gpt)
ARA: 
ATF: 
ATA: 
AVI: 
AGR: 
AGC: 
ARO: 
RET: 
REC: 
REL: 
REI: 
REP: 
RLE: 
RL1948(gpt)
RLT: 
RLG: 
RLB: 
RLU: 
RTR: 
RIR: 
RHL: 
RGA: 
RHN: 
RPHA: 
RHT: 
RHX: 
NGL: 
NGG: 
SHZ: 
BME: 
BMEL: 
BMZ: 
BMG: 
BMW: 
BMEE: 
BMF: 
BMC: 
BAA: 
BABO: 
BABR: 
BABT: 
BABB: 
BABU: 
BABS: 
BABC: 
BMS: 
BSI: 
BSF: 
BSUI: 
BSUP: 
BSUV: 
BSUC: 
BMT: 
BSZ: 
BSV: 
BSW: 
BSG: 
BCS: 
BSK: 
BOL: 
BCAR: 
BCAS: 
BMR: 
BPP: 
BPV: 
BCET: 
BCEE: 
BVL: 
OAN: 
OAH: 
OPS: 
OCH: 
BJA: 
bll5610(gpt)
BJU: 
BJP: 
BRA: 
BBT: 
BRS: 
AOL: 
BRC: 
BRAD: 
BIC: 
BRO: 
BRK: 
RPA: 
RPB: 
RPC: 
RPD: 
RPE: 
RPT: 
RPX: 
NWI: 
NHA: 
OCA: 
OCG: 
OCO: 
BOP: 
BOS: 
BVV: 
VGO: 
BAPI: 
SNO: 
MET: 
MNO: 
MAQU: 
MEE: 
MOC: 
BID: 
MSL: 
CHEL: 
CDQ: 
PHL: 
DEQ: 
RHZ: 
MSC: 
MBRY: 
MTW: 
MEY: 
MAAD: 
MMED: 
AUA: 
THD: 
PSIN: 
HDI: 
SIL: 
SPO2143(gpt)
SIT: 
RMB: 
RSP: 
RSH: 
RSQ: 
RSK: 
RCP: 
RHP: 
JAN: 
RDE: 
RLI: 
PDE: 
PAMI: 
PYE: 
PCON: 
PZH: 
PARO: 
PARU: 
DSH: 
KVU: 
KVL: 
KRO: 
PSF: 
PGA: 
PGL: 
PGD: 
PHP: 
PPIC: 
OAT: 
OAR: 
OTM: 
LMD: 
PTP: 
CID: 
CMAR: 
CEH: 
CMAG: 
MALG: 
CON: 
RSU: 
RHM: 
RHC: 
PPHR: 
HAT: 
LAP: 
LAGG: 
LABR: 
DAA: 
YAN: 
SUAM: 
SPSE: 
DON: 
TPRO: 
TOM: 
PABY: 
THW: 
RMM: 
LVS: 
AHT: 
RBG: 
SAGU: 
ZMO: 
GOX: 
GOH: 
GOY: 
GAL: 
GBE: 
GBH: 
GBC: 
GBS: 
ACR: 
AMV: 
GDI: 
GDI3218(gpt)
GDJ: 
GXY: 
GXL: 
KNA: 
KEU: 
APT: 
APW: 
APF: 
APU: 
APG: 
APQ: 
APX: 
APZ: 
APK: 
ASZ: 
ASN_440(gpt)
ASV: 
AACE: 
APER: 
APOM: 
ATO: 
ABG: 
KBA: 
RGI: 
ROS: 
NCH: 
RRU: 
RRF: 
RCE: 
RPM: 
MAG: 
MGY: 
MAGX: 
MAGN: 
AZL: 
ALI: 
ABS: 
ABQ: 
ABF: 
ATI: 
AHU: 
TXI: 
THAC: 
MAGQ: 
HJO: 
NAO: 
NCB: 
APC: 
MAI: 
MAN: 
PGV: 
APB: 
BSU: 
BSR: 
BSL: 
BSH: 
BSY: 
BSUT: 
BSUL: 
BSUS: 
BSS: 
BST: 
BSO: 
BSN: 
BSQ: 
BSX: 
BSP: 
BLI: 
BL00680(xpt)
BLD: 
BLH: 
BAY: 
BAQ: 
BYA: 
BAMP: 
BAML: 
BAMA: 
BAMN: 
BAMB: 
BAMT: 
BAMY: 
BMP: 
BAO: 
BAZ: 
BQL: 
BXH: 
BQY: 
BAMI: 
BAMC: 
BAMF: 
BAE: 
BATR: 
BVM: 
BHA: 
BAN: 
BA_1591(xpt)
BAR: 
BAT: 
BAH: 
BAI: 
BAX: 
BANT: 
BANR: 
BANS: 
BANH: 
BANV: 
BCE: 
BCA: 
BCZ: 
BCR: 
BCB: 
BCU: 
BCG: 
BCQ: 
BCX: 
BAL: 
BNC: 
BCF: 
BCER: 
BCEF: 
BCY: 
BTK: 
BTL: 
BTB: 
BTT: 
BTHR: 
BTHI: 
BTC: 
BTF: 
BTM: 
BTG: 
BTI: 
BTN: 
BTHT: 
BTHU: 
BTW: 
BTHY: 
BWE: 
BWW: 
BMYC: 
BMYO: 
BTY: 
BCL: 
ABC1443(xpt)
BPU: 
BPUM: 
BPUS: 
BPF: 
BMQ: 
BMD: 
BMH: 
BMEG: 
BCK: 
BAG: 
BCOA: 
BJS: 
BACI: 
BIF: 
BLE: 
BMET: 
GST: 
BACW: 
BACP: 
BACB: 
BBY: 
BACO: 
BACY: 
BACL: 
BALM: 
BEO: 
BSM: 
BSJ: 
BON: 
BGY: 
BFX: 
BGI: 
BXI: 
BHK: 
BKW: 
BKO: 
BALT: 
BACS: 
OIH: 
GTE: 
GTK: 
GTM: 
GLI: 
GTN: 
GYC: 
GYA: 
GCT: 
GMC: 
GEA: 
GSE: 
GSR: 
GEJ: 
GTH: 
PTL: 
ANM: 
ANL: 
AXL: 
LSP: 
LGY: 
LFU: 
LYS: 
HMN: 
TAP: 
VIR: 
VHL: 
VIG: 
VIL: 
VNE: 
VPN: 
LAO: 
FPN: 
FAR: 
SJE: 
SAU: 
SA0373(xprT)
SAV: 
SAV0388(xprT)
SAW: 
SAHV_0385(xprT)
SAH: 
SAJ: 
SAM: 
MW0364(xprT)
SAS: 
SAR: 
SAR0406(xpt)
SAC: 
SAX: 
SAA: 
SAO: 
SAE: 
SAD: 
SUU: 
SUV: 
SUE: 
SUJ: 
SUK: 
SUC: 
SUT: 
SUQ: 
SUZ: 
SUD: 
SUX: 
SUW: 
SUG: 
SUF: 
SAUA: 
SAUE: 
SAUN: 
SAUS: 
SAUU: 
SAUG: 
SAUZ: 
SAUT: 
SAUJ: 
SAUK: 
SAUQ: 
SAUV: 
SAUW: 
SAUX: 
SAUY: 
SAB: 
SAB0338(xpt)
SUY: 
SAUB: 
SAUM: 
SAUC: 
SAUR: 
SAUI: 
SAUD: 
SAUF: 
SAMS: 
SUH: 
SEP: 
SER: 
SEPP: 
SEPS: 
SHA: 
SH2585(xprT)
SHH: 
SSP: 
SCA: 
SCA_0047(xprT)
SLG: 
SLN: 
SSD: 
SDT: 
SWA: 
SPAS: 
SXY: 
SXL: 
SXO: 
SHU: 
SCAP: 
SSCH: 
SSCZ: 
SAGQ: 
SEQO: 
SSIF: 
SCV: 
SPET: 
SLZ: 
SCOH: 
SSCU: 
SNL: 
MCL: 
MCCL_1944(xprT)
MCAK: 
MACR: 
SHV: 
LMO: 
LMF: 
LMH: 
LMC: 
LMN: 
LMY: 
LMT: 
LMG: 
LMS: 
LMJ: 
LMQ: 
LML: 
LMP: 
LMW: 
LMX: 
LMZ: 
LMON: 
LMOC: 
LMOS: 
LMOO: 
LMOY: 
LMOT: 
LMOA: 
LMOL: 
LMOG: 
LMOE: 
LMOB: 
LMOJ: 
LMOZ: 
LMOD: 
LMOW: 
LMOX: 
LMOQ: 
LMR: 
LMOK: 
LMV: 
LMOM: 
LIN: 
LWE: 
lwe1904(xpt)
LSG: 
LIV: 
LII: 
LIW: 
LIA: 
LIO: 
BTHS: 
ESI: 
EAT: 
EAN: 
EXM: 
EXU: 
GOT: 
BBE: 
BLR: 
BFM: 
PJD: 
GYM: 
PPY: 
PPM: 
PPO: 
PPM_1735(xpt1) PPM_4913(xpt3)
PPOL: 
PPQ: 
PPOY: 
PMS: 
PMQ: 
PMW: 
PTA: 
PLV: 
PSAB: 
PDU: 
PBD: 
PGM: 
POD: 
PAEN: 
PAEF: 
PAEQ: 
PSTE: 
PAEA: 
PAEE: 
PAEH: 
PAEJ: 
PBJ: 
PIH: 
PRI: 
PRIO_0640(xpt1) PRIO_2583(xpt3) PRIO_6530(xpt5)
PPEO: 
PNP: 
POW: 
PBV: 
PXL: 
PYG: 
PSWU: 
PDH: 
PIB: 
PCX: 
PKB: 
TCO: 
ANX: 
ASOC: 
TAB: 
SIV: 
SSIL: 
SOB: 
PLN: 
PKU: 
PRT: 
PLL: 
PANA: 
PHC: 
PMAR: 
PPLA: 
PFAE: 
KUR: 
SPSY: 
SPOR: 
SPOP: 
SURE: 
RST: 
LFB: 
LLA: 
L159396(xpt)
LLK: 
LLT: 
LLS: 
LLD: 
LLX: 
LLC: 
LLM: 
LLR: 
LLN: 
LLI: 
LLW: 
LLJ: 
LGR: 
LGV: 
LPK: 
LRN: 
SPY: 
SPZ: 
SPYM: 
SPM: 
SPG: 
SPS: 
SPH: 
SPI: 
SPJ: 
SPK: 
SPF: 
SPA: 
SPB: 
STG: 
SOZ: 
STZ: 
STX: 
SPYA: 
SPYH: 
SPYO: 
SPN: 
SP_1847(xpt)
SPD: 
SPR: 
spr1662(xpt)
SPW: 
SPX: 
SNE: 
SPV: 
SNM: 
SJJ: 
SPP: 
SNT: 
SNC: 
SNB: 
SNP: 
SNI: 
SNV: 
SNX: 
SND: 
SNU: 
SPNG: 
SPNE: 
SPNU: 
SPNM: 
SPNO: 
SPNN: 
SAG: 
SAG1086(xpt)
SAN: 
SAK: 
SGC: 
SAGS: 
SAGL: 
SAGM: 
SAGI: 
SAGR: 
SAGP: 
SAGC: 
SAGT: 
SAGE: 
SAGG: 
SAGN: 
STC: 
str1337(xpt)
STL: 
STN: 
STU: 
STW: 
SSA: 
SSK: 
SRP: 
SSUT: 
SGO: 
SEZ: 
SEQ: 
SEZO: 
SEQU: 
SEU: 
SUB: 
SUB0866(xpt)
SDS: 
SDG: 
SDA: 
SDC: 
SDQ: 
SGA: 
SGG: 
SGT: 
SMB: 
SOR: 
STK: 
STB: 
SCP: 
SCF: 
SSR: 
STF: 
STJ: 
STRS: 
SSAH: 
STD: 
SMN: 
SIF: 
SIE: 
SIB: 
SIU: 
SANG: 
SANC: 
SANS: 
SOI: 
SIK: 
SIQ: 
SIO: 
SIZ: 
SLU: 
SIG: 
SIP: 
STV: 
LPL: 
lp_1139(xpt)
LPJ: 
LPT: 
LPS: 
LPR: 
LPZ: 
LPB: 
LJO: 
LJF: 
LJH: 
LJN: 
LAC: 
LAI: 
LAD: 
LAF: 
LSA: 
LSL: 
LSI: 
LSJ: 
LDB: 
Ldb0296(xpt)
LBU: 
LDE: 
LDL: 
LBR: 
LBK: 
LCA: 
LPQ: 
LPI: 
LPAP: 
LCB: 
LCZ: 
LCS: 
LCE: 
LCW: 
LCL: 
LCX: 
LGA: 
LRE: 
LRF: 
LRU: 
LRT: 
LRR: 
LHE: 
LHL: 
LHR: 
LHV: 
LHH: 
LHD: 
LFE: 
LFF: 
LRH: 
LRG: 
LRL: 
LRA: 
LRO: 
LRC: 
LCR: 
LAM: 
LAY: 
LBH: 
LBN: 
LKE: 
LRM: 
LSN: 
LAW: 
LHO: 
LMU: 
LAE: 
LGN: 
LKO: 
LHI: 
LKU: 
LGL: 
LPX: 
LOR: 
LPAR: 
LPD: 
LJE: 
LCU: 
LCT: 
LBT: 
LCV: 
LAH: 
LAMY: 
LAGL: 
LZY: 
LPG: 
PPE: 
PPEN: 
PCE: 
PDM: 
PACI: 
PIO: 
EFA: 
EF2365(xpt)
EFL: 
EFI: 
EFD: 
EFS: 
EFN: 
EFQ: 
EFC: 
EFAU: 
EFU: 
EFM: 
EHR: 
ECAS: 
EMU: 
EDU: 
EGA: 
ESS: 
ETH: 
MPS: 
MPX: 
THL: 
VTE: 
VPI: 
OOE: 
LME: 
LMM: 
LMK: 
LCI: 
LKI: 
LEC: 
LCN: 
LGS: 
LGE: 
LLF: 
LGC: 
WKO: 
WCE: 
WCT: 
WCI: 
WCB: 
WJO: 
WPA: 
AUR: 
AUN: 
AUI: 
ASAN: 
ACG: 
AVS: 
AUH: 
CRN: 
CML: 
CAW: 
CARC: 
JEP: 
JDA: 
CAC: 
CAE: 
CAY: 
CPE: 
CPF: 
CPF_0319(xpt) CPF_1498(xpt)
CPR: 
CPR_0313(xpt_1) CPR_1287(xpt_2)
CTC: 
CTET: 
CNO: 
CBO: 
CBO0317(xpt) CBO1139(xpt)
CBA: 
CLB_0360(xpt-1) CLB_1176(xpt-2)
CBH: 
CLC_0375(xpt-1) CLC_1188(xpt-2)
CBY: 
CLM_0385(xpt) CLM_1295(xpt)
CBL: 
CLK_0579(xpt) CLK_3506(xpt)
CBK: 
CBB: 
CLD_0436(xpt) CLD_3424(xpt)
CBI: 
CLJ_B0371(xpt_1) CLJ_B1186(xpt_2)
CBN: 
CBT: 
CBF: 
CLI_0387(xpt-1) CLI_1225(xpt-2)
CBM: 
CBF_0355(xpt-1) CBF_1197(xpt-2)
CBJ: 
CBE: 
CBZ: 
CBEI: 
CLJ: 
CCB: 
CLS: 
CLB: 
CSR: 
CPAS: 
CPAT: 
CPAE: 
CSB: 
CAH: 
CLT: 
CBV: 
CSQ: 
CLD: 
CACE: 
CCK: 
CBUT: 
CTYK: 
CEU: 
CTAE: 
CFM: 
CCHV: 
CARG: 
AMT: 
GFE: 
CCE: 
ESR: 
ESU: 
CSS: 
CSD: 
EHA: 
RBR: 
RUM: 
RUS: 
FPR: 
FPA: 
CLO: 
BPB: 
bpr_I1955(xptA)
BHU: 
CLE: 
RHO: 
CCT: 
ROB: 
BYL: 
RTO: 
BHAN: 
CPY: 
LACY: 
CSH: 
CSO: 
BPRL: 
CPRO: 
ERE: 
ERT: 
ERA: 
CDF: 
PDC: 
CDC: 
CDL: 
PDF: 
EAC: 
PSOR: 
DDL: 
DRM: 
DRU: 
DGI: 
DFG: 
TJR: 
DOR: 
DAI: 
DMI: 
HMO: 
EEL: 
ELM: 
EHL: 
AWO: 
OVA: 
IBU: 
FPLA: 
BPRM: 
BPRS: 
MTA: 
FMA: 
APR: 
CAD: 
VPR: 
VAT: 
VRM: 
MED: 
DPN: 
SRI: 
MHG: 
PUF: 
PFT: 
AFN: 
AIN: 
ERH: 
ERS: 
ERL: 
EUC: 
TUR: 
FRO: 
ERB: 
BLO: 
BL0891(xpt)
BLJ: 
BLD_0628(apt2)
BLN: 
BLON: 
BLF: 
BLL: 
BLB: 
BLM: 
BLK: 
BLG: 
BLZ: 
BLX: 
BAD: 
BADL: 
BADO: 
BLA: 
BLC: 
BLT: 
BBC: 
BLV: 
BLW: 
BLS: 
BANI: 
BANL: 
BNI: 
BANM: 
BDE: 
BDN: 
BBI: 
BBP: 
BBF: 
BBV: 
BBRU: 
BBRE: 
BBRV: 
BBRJ: 
BBRC: 
BBRN: 
BBRS: 
BBRD: 
BAST: 
BTP: 
BCOR: 
BKA: 
BKS: 
BPSP: 
BII: 
BANG: 
BCAT: 
BPSC: 
BSCA: 
BACT: 
GVA: 
GVG: 
GVH: 
SIJ: 
PDO: 
SHI: 
ELE: 
EYY: 
AEQ: 
CAER: 
CBAC: 
SYG: 
CAU: 
CAG: 
CHL: 
ATM: 
ABAT: 
ABAO: 
CAP: 
DRA: 
DGE: 
DDR: 
DGO: 
DPD: 
DSW: 
DCH: 
DAB: 
DPU: 
TRA: 
OBG: 
TSU: 
FVA: 
IPO: 
LEO: 
STR: 
TAI: 
ACO: 
TLI: 
AMO: 
CPOR: 
FSU: 
FSC: 
BTH: 
BTHO: 
BFR: 
BFS: 
BFG: 
BFB: 
BVU: 
BHL: 
BSA: 
BXY: 
BDO: 
BDH: 
BOA: 
BCEL: 
BCAC: 
BCAE: 
PGI: 
PG_2147(xpt)
PGN: 
PGT: 
PDI: 
PARC: 
PRU: 
PMZ: 
PDN: 
PIT: 
PDT: 
PRO: 
PFUS: 
PEO: 
PJE: 
SPHN: 
MYR: 
MPW: 
MOD: 
MYZ: 
KPF: 
MPG: 
DDF: 
DAP: 
CNI: 
MIB: 
PTO: 
 » show all
Taxonomy
Reference
1  [PMID:4910918]
  Authors
Krenitsky TA, Neil SM, Miller RL.
  Title
Guanine and xanthine phosphoribosyltransfer activities of Lactobacillus casei and Escherichia coli. Their relationship to hypoxanthine and adenine phosphoribosyltransfer activities.
  Journal
J. Biol. Chem. 245 (1970) 2605-11.
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 
IUBMB Enzyme Nomenclature: 
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 
BRENDA, the Enzyme Database: 
CAS: 
9023-10-3

DBGET integrated database retrieval system