KEGG   ENZYME: 2.5.1.78Help
Entry
EC 2.5.1.78                 Enzyme                                 

Name
6,7-dimethyl-8-ribityllumazine synthase;
lumazine synthase;
6,7-dimethyl-8-ribityllumazine synthase 2;
6,7-dimethyl-8-ribityllumazine synthase 1;
lumazine synthase 2;
lumazine synthase 1;
type I lumazine synthase;
type II lumazine synthase;
RIB4;
MJ0303;
RibH;
Pbls;
MbtLS;
RibH1 protein;
RibH2 protein;
RibH1;
RibH2
Class
Transferases;
Transferring alkyl or aryl groups, other than methyl groups;
Transferring alkyl or aryl groups, other than methyl groups (only sub-subclass identified to date)
BRITE hierarchy
Sysname
5-amino-6-(D-ribitylamino)uracil butanedionetransferase
Reaction(IUBMB)
1-deoxy-L-glycero-tetrulose 4-phosphate + 5-amino-6-(D-ribitylamino)uracil = 6,7-dimethyl-8-(D-ribityl)lumazine + 2 H2O + phosphate [RN:R04457]
Reaction(KEGG)
Substrate
1-deoxy-L-glycero-tetrulose 4-phosphate [CPD:C15556];
5-amino-6-(D-ribitylamino)uracil [CPD:C04732]
Product
6,7-dimethyl-8-(D-ribityl)lumazine [CPD:C04332];
H2O [CPD:C00001];
phosphate [CPD:C00009]
Comment
Involved in riboflavin biosynthesis.
History
EC 2.5.1.78 created 2010
Pathway
Riboflavin metabolism
Metabolic pathways
Biosynthesis of secondary metabolites
Orthology
K00794  
6,7-dimethyl-8-ribityllumazine synthase
Genes
ATH: 
AT2G44050(COS1)
ALY: 
CRB: 
EUS: 
BRP: 
CIT: 
CIC: 
TCC: 
EGR: 
GMX: 
PVU: 
CAM: 
FVE: 
PPER: 
PMUM: 
MDM: 
PXB: 
CSV: 
CMO: 
RCU: 
JCU: 
POP: 
VVI: 
SLY: 
SOT: 
BVG: 
OSA: 
DOSA: 
Os04t0497400-01(Os04g0497400)
OBR: 
BDI: 
SBI: 
SORBI_01g010470(SORBIDRAFT_01g010470) SORBI_06g031050(SORBIDRAFT_06g031050)
ZMA: 
SITA: 
PDA: 
EGU: 
MUS: 
ATR: 
SMO: 
PPP: 
CRE: 
VCN: 
OLU: 
BPG: 
MIS: 
MPP: 
CSL: 
CME: 
GSL: 
CCP: 
SCE: 
YOL143C(RIB4)
AGO: 
ERC: 
KLA: 
LTH: 
VPO: 
ZRO: 
CGR: 
NCS: 
NCAS_0C04330(NCAS0C04330)
NDI: 
NDAI_0G03730(NDAI0G03730)
TPF: 
TPHA_0A00290(TPHA0A00290)
TBL: 
TBLA_0I00570(TBLA0I00570)
TDL: 
TDEL_0A00260(TDEL0A00260)
KAF: 
KAFR_0A08640(KAFR0A08640)
PPA: 
DHA: 
PIC: 
SPAA: 
CTP: 
COT: 
CDU: 
CTEN: 
YLI: 
CLU: 
NCR: 
NTE: 
NEUTE1DRAFT118973(NEUTE1DRAFT_118973)
SMP: 
PAN: 
TTT: 
MTM: 
CTHR: 
MGR: 
TMN: 
FGR: 
FPU: 
NHE: 
TRE: 
MAW: 
MAJ: 
CMT: 
VAL: 
VDA: 
ELA: 
SSL: 
BFU: 
MBE: 
AFM: 
AOR: 
AOR_1_8154(AO090003000004)
ANG: 
ANI_1_912164(An18g06810)
AFV: 
ACT: 
NFI: 
PCS: 
CIM: 
CPW: 
PBL: 
PBN: 
URE: 
ABE: 
TVE: 
AJE: 
PNO: 
PTE: 
BSC: 
BOR: 
ZTR: 
PFJ: 
BCOM: 
NPA: 
TML: 
SPO: 
CNE: 
CNB: 
CGI: 
TMS: 
DSQ: 
PCO: 
SHS: 
HIR: 
PSQ: 
ADL: 
FME: 
GTR: 
LBC: 
MPR: 
MRR: 
CCI: 
SCM: 
ABP: 
AGABI1DRAFT111109(AGABI1DRAFT_111109)
ABV: 
AGABI2DRAFT190326(AGABI2DRAFT_190326)
CPUT: 
SLA: 
WSE: 
WIC: 
PFP: 
MGL: 
PGR: 
MLR: 
ACAN: 
PTI: 
TPS: 
PIF: 
PSOJ: 
EHX: 
GTT: 
ECO: 
b0415(ribE)
ECJ: 
JW0405(ribE)
ECD: 
EBW: 
BWG_0297(ribH)
ECOK: 
ECE: 
ECS: 
ECs0468(ribH)
ECF: 
ETW: 
ECSP_0482(ribE)
ELX: 
EOJ: 
EOI: 
EOH: 
ECG: 
EOK: 
ELR: 
ECC: 
c0525(ribH)
ECP: 
ECP_0474(ribH)
ECI: 
ECV: 
ECX: 
ECW: 
ECM: 
ECY: 
ECR: 
ECQ: 
ECK: 
ECT: 
EOC: 
CE10_0382(ribE)
EUM: 
ECZ: 
ELO: 
ELN: 
ELH: 
ESE: 
ESO: 
O3O_05865(ribH)
ESM: 
O3M_19415(ribH)
ESL: 
O3K_19430(ribH)
ECL: 
EBR: 
ECB_00363(ribH)
EBD: 
EKO: 
EKF: 
EAB: 
EDH: 
EDJ: 
EIH: 
ENA: 
ELU: 
EUN: 
ELW: 
ECW_m0484(ribE)
ELL: 
WFL_02395(ribE)
ELC: 
i14_0507(ribH)
ELD: 
i02_0507(ribH)
ELP: 
EBL: 
ECD_00363(ribH)
EBE: 
B21_00367(ribE)
ELF: 
LF82_1881(ribE)
ECOA: 
ECOL: 
ECOI: 
ECOJ: 
ECOO: 
ECOH: 
EFE: 
EFER_2610(ribH)
EAL: 
STY: 
STY0456(ribH)
STT: 
t2446(ribH)
SEX: 
SENT: 
STM: 
STM0417(ribH)
SEO: 
SEV: 
SEY: 
SEM: 
SEJ: 
SEB: 
SEF: 
SETU: 
SETC: 
SEEN: 
SENR: 
SEND: 
SENI: 
SPT: 
SPA2306(ribH)
SEK: 
SSPA2148(ribH)
SPQ: 
SEI: 
SPC_0429(ribH)
SEC: 
SC0458(ribH)
SEH: 
SHB: 
SENH: 
SEEH: 
SEE: 
SENN: 
SEW: 
SEA: 
SENS: 
SED: 
SeD_A0458(ribH)
SEG: 
SG0428(ribH)
SEL: 
SPUL_2550(ribH)
SEGA: 
SET: 
SEN0399(ribH)
SENA: 
SENO: 
SENV: 
SENQ: 
SENL: 
SENJ: 
SEEC: 
SEEB: 
SEEP: 
SENB: 
BN855_4140(SBOV03701)
SENE: 
IA1_02230(ribH)
SENC: 
SES: 
SBG: 
SBG_0370(ribH)
SBZ: 
SBV: 
YPE: 
YPO3182(ribH)
YPK: 
y1001(ribH)
YPA: 
YPN: 
YPM: 
YP_0749(ribH)
YPP: 
YPG: 
YPZ: 
YPZ3_2800(ribH)
YPT: 
YPD: 
YPD4_2790(ribH)
YPX: 
YPD8_2780(ribH)
YPH: 
YPC_3468(ribE)
YPW: 
CH59_2878(ribH)
YPJ: 
CH55_1759(ribH)
YPV: 
BZ15_347(ribH)
YPL: 
CH46_1919(ribH)
YPS: 
YPTB0935(ribH)
YPO: 
BZ17_1611(ribH)
YPI: 
YPY: 
YPK_3257(ribH)
YPB: 
YPTS_0976(ribH)
YPQ: 
DJ40_1422(ribH)
YPU: 
BZ21_180(ribH)
YPR: 
BZ20_1110(ribH)
YPC: 
BZ23_456(ribH)
YPF: 
BZ19_293(ribH)
YEN: 
YE3160(ribH)
YEP: 
YEY: 
YEL: 
YEW: 
CH47_2532(ribH)
YET: 
CH48_2678(ribH)
YEF: 
YEE: 
YSI: 
YAL: 
AT01_1479(ribH)
YFR: 
AW19_2122(ribH)
YIN: 
CH53_2839(ribH)
YKR: 
CH54_3664(ribH)
YRO: 
CH64_3555(ribH)
YRU: 
BD65_2806(ribH)
YRB: 
YAK: 
SFL: 
SF0352(ribH)
SFX: 
S0360(ribH)
SFV: 
SFV_0380(ribH)
SFE: 
SFxv_0392(ribE)
SFN: 
SFS: 
SFT: 
NCTC1_00362(ribE_1)
SSN: 
SSON_0392(ribH)
SSJ: 
SBO: 
SBO_0309(ribH)
SBC: 
SDY: 
SDY_0319(ribH)
SDZ: 
ECA: 
ECA1127(ribH)
PATR: 
PATO: 
PCT: 
PCC: 
PCV: 
PWA: 
PEC: 
ETA: 
ETA_25310(ribH)
EPY: 
EpC_26460(ribH)
EPR: 
EAM: 
EAMY_0960(ribH)
EAY: 
EAM_0969(ribH)
EBI: 
ERJ: 
PLU: 
plu3898(ribH)
PAY: 
PTT: 
BUC: 
BU459(ribH)
BAP: 
BAU: 
BAW: 
CWU_03015(ribH)
BAJC: 
CWS_02395(ribH)
BUA: 
CWO_02425(ribH)
BUP: 
CWQ_02470(ribH)
BAK: 
BAKON_462(ribE)
BUH: 
BUAMB_433(ribE)
BAPF: 
BAPG: 
BAPU: 
BAPW: 
BAS: 
BUsg_443(ribH)
BAB: 
bbp407(ribH)
WBR: 
WGLp463(ribH)
WGL: 
SGL: 
SG0652(ribH)
SOD: 
Sant_3022(ribH)
PES: 
ENT: 
ENC: 
ENO: 
ECLO: 
EEC: 
ENL: 
ECLA: 
ECLC: 
ECLG: 
ECLE: 
ECLN: 
ECLI: 
ECLX: 
ECLY: 
ECLZ: 
ESC: 
EAS: 
EAU: 
EAE: 
EAE_12545(ribH)
EAR: 
ENR: 
ESA: 
ESA_02887(ribH)
CSK: 
ES15_2970(ribH)
CSZ: 
CSI: 
CSJ: 
CTU: 
CTU_09920(ribH)
KPN: 
KPN_00367(ribH)
KPU: 
KP1_1233(ribH)
KPM: 
KPP: 
KPK: 
KPH: 
KPZ: 
KPV: 
KPW: 
KPY: 
KPG: 
KPC: 
KPQ: 
KPT: 
KPE: 
KPK_4317(ribH)
KPO: 
KPR: 
KPR_4354(ribH)
KPJ: 
KPI: 
KPA: 
KPS: 
KPX: 
KPB: 
KPNE: 
KPNU: 
KVA: 
KVD: 
KVQ: 
KOX: 
KOX_12580(ribH)
KOE: 
KOY: 
KOK: 
KOM: 
KMI: 
CKO: 
CRO: 
ROD_04641(ribH)
CFD: 
CAMA: 
SPE: 
SRR: 
SRL: 
SRY: 
SRS: 
SRA: 
SSZ: 
SCc_469(ribH)
SMAF: 
SMW: 
SMAR: 
SM39_0377(ribH)
SMAC: 
SLQ: 
SERR: 
SERF: 
SERS: 
SFW: 
SFO: 
PMR: 
PMI0082(ribH)
PMIB: 
EIC: 
ETR: 
ETAE_0975(ribH)
ETD: 
ETE: 
ETEE_2903(ribH)
ETC: 
EDW: 
EDL: 
BFL: 
Bfl235(ribH)
BPN: 
BPEN_241(ribH)
BVA: 
BVAF_236(ribH)
BCHR: 
HDE: 
HDEF_1930(ribE)
SECT: 
SEHC: 
DDA: 
DDC: 
DDD: 
DZE: 
DZC: 
XBO: 
XBJ1_1671(ribE)
XBV: 
XBW1_0974(ribH)
XNE: 
XNC1_0765(ribE)
XNM: 
XNC2_0754(ribE)
XDO: 
XDD1_0839(ribH)
XPO: 
XPG1_0432(ribH)
PAM: 
PANA_0970(ribH) PANA_3973(ribH)
PLF: 
PAJ: 
PAJ_0296(ribH) PAJ_p0036(ribH)
PAQ: 
PVA: 
PAO: 
KLN: 
PANT: 
PANP: 
HHS: 
HHS_08070(ribH)
PCK: 
RIP: 
RAH: 
RAQ: 
RAA: 
Q7S_17005(ribH)
MEN: 
MEO: 
MPC_456(ribH)
PSI: 
S70_06880(ribH)
PSX: 
DR96_1879(ribH)
EBT: 
MMK: 
ROR: 
RON: 
CNT: 
CEM: 
CEN: 
CED: 
PGE: 
HAV: 
KSA: 
KIN: 
PFQ: 
SBW: 
EBF: 
PSTS: 
HIN: 
HI1303(ribH)
HIT: 
NTHI1616(ribH)
HIP: 
HIQ: 
HIF: 
HIL: 
HIU: 
HIE: 
HIZ: 
HIK: 
HIA: 
HIH: 
HIW: 
HIC: 
HIX: 
HDU: 
HD1165(ribH)
HAP: 
HAPS_1137(ribH)
HPAZ: 
HPAS: 
HPAK: 
HPR: 
HSO: 
HS_0830(ribH)
HSM: 
PMU: 
PM0731(ribH)
PMV: 
PUL: 
PMP: 
Pmu_08020(ribH)
PMUL: 
DR93_1562(ribH)
MSU: 
MS0976(ribH)
MHT: 
MHQ: 
MHAT: 
MHX: 
MHAE: 
MHAM: 
MHAO: 
MHAL: 
MHAQ: 
MHAY: 
MVR: 
MVI: 
MVG: 
MVE: 
APL: 
APL_0385(ribH)
APJ: 
APJL_0405(ribH)
APA: 
APP7_0409(ribH)
ASU: 
ASI: 
ASS: 
AEU: 
AAP: 
AAT: 
AAO: 
AAN: 
AAH: 
GAN: 
BTO: 
BTRE: 
BTRH: 
BTRA: 
XFA: 
XF0954(ribH)
XFT: 
PD1744(ribH)
XFM: 
XFN: 
XFF: 
XFL: 
XFS: 
XCC: 
XCC0697(ribH)
XCB: 
XC_3537(ribH)
XCA: 
XCP: 
XCR_0861(ribH)
XCV: 
XCV0802(ribH)
XAC: 
XAC0750(ribH)
XCI: 
XCT: 
XCU: 
XCN: 
XCW: 
XCR: 
XCM: 
XCF: 
XCJ: 
XFU: 
XAX: 
XACM_0746(ribH)
XAO: 
XOO: 
XOO3852(ribH)
XOM: 
XOO_3631(ribH)
XOP: 
PXO_04397(ribH)
XOY: 
XOR: 
XOZ: 
XAL: 
XALc_2837(RibH)
XSA: 
XTN: 
SML: 
Smlt0729(ribH)
SMT: 
BUJ: 
SMZ: 
SMD_0617(ribH)
PSU: 
PSD: 
DSC_02800(ribH)
FAU: 
RHD: 
DJI: 
DJA: 
VCH: 
VC2268(ribH)
VCF: 
VCE: 
VCJ: 
VCO: 
VCR: 
VCM: 
VCI: 
O3Y_10910(ribH)
VCL: 
VCQ: 
VCS: 
VCX: 
VCZ: 
VVU: 
VV1_0319(ribH)
VVY: 
VVM: 
VVL: 
VPA: 
VP0682(ribH)
VPB: 
VPK: 
VPF: 
VPH: 
VHA: 
VCA: 
VAG: 
VSP: 
VEX: 
VEJ: 
VFU: 
VNI: 
VAN: 
LAG: 
VAU: 
VCY: 
VCT: 
VTU: 
VFI: 
VF_0703(ribH)
VFM: 
VSA: 
AWD: 
PPR: 
PBPRA0800(ribH)
PGB: 
PAE: 
PA4053(ribE)
PAEV: 
N297_4182(ribH)
PAEI: 
N296_4182(ribH)
PAU: 
PAP: 
PAG: 
PAF: 
PNC: 
PAEB: 
PDK: 
PSG: 
PRP: 
PAEP: 
PAER: 
PAEM: 
PAEL: 
PAES: 
PAEU: 
PAEG: 
PAEC: 
M802_4180(ribH)
PAEO: 
M801_4048(ribH)
PPU: 
PP_0517(ribH)
PPF: 
PPG: 
PPW: 
PPT: 
PPB: 
PPI: 
PPX: 
T1E_3520(ribH)
PPUH: 
PPUT: 
PPUN: 
PP4_05530(ribH)
PPUD: 
PFV: 
PMON: 
PMOT: 
PMOS: 
PPJ: 
PST: 
PSPTO_0693(ribH-1) PSPTO_1839(ribH-2)
PSB: 
Psyr_3558(ribH) Psyr_4459(ribH)
PSYR: 
PSP: 
PCI: 
PFL: 
PFL_4508(ribH) PFL_5519(ribE)
PPRC: 
PPRO: 
PFO: 
PFS: 
PFE: 
PFC: 
PFN: 
PFW: 
PFB: 
PFF: 
PPZ: 
PMAN: 
PTV: 
PEN: 
PSEEN0591(ribH)
PMY: 
PMK: 
PSA: 
PST_0838(ribH)
PSZ: 
PSR: 
PSC: 
PSJ: 
PSH: 
PSTU: 
PSTT: 
PBM: 
PBA: 
PBC: 
PPUU: 
PDR: 
PRE: 
PPSE: 
BN5_3643(ribH)
PSV: 
PSK: 
PKC: 
PKB_0692(ribH)
PCH: 
PCZ: 
PCP: 
PALK: 
PRH: 
PSW: 
PPV: 
PSES: 
PSEM: 
PSEC: 
AVN: 
AVL: 
AVD: 
ACX: 
PAR: 
Psyc_2069(ribH)
PCR: 
PRW: 
PSO: 
ACB: 
A1S_3389(ribH)
ABM: 
ABSDF3572(ribH)
ABY: 
ABAYE0095(ribH)
ABC: 
ABN: 
AB57_3839(ribH)
ABB: 
ABX: 
ABZ: 
ABR: 
ABD: 
ABH: 
ABAD: 
ABJ: 
ABAB: 
ABAJ: 
ABAZ: 
ABK: 
ABAU: 
ABAA: 
ABW: 
ABAL: 
ACC: 
ACD: 
ACI: 
ACIAD3571(ribH)
MCT: 
MCR_1785(ribH)
MCS: 
DR90_176(ribH)
MCAT: 
SON: 
SO_3466(ribE)
SDN: 
SFR: 
Sfri_1038(ribH)
SAZ: 
SBL: 
SBM: 
SBN: 
SBP: 
SBT: 
SBS: 
SBB: 
SLO: 
Shew_1190(ribH)
SPC: 
SHP: 
SSE: 
Ssed_1276(ribH)
SPL: 
SHE: 
SHM: 
SHN: 
SHW: 
SHL: 
SWD: 
SWP: 
swp_1342(ribH)
SVO: 
SVI_3195(ribH)
ILO: 
IL2142(ribH)
ILI: 
CPS: 
CPS_1531(ribE2)
PHA: 
PSHAa2371(ribH)
PAT: 
Patl_1314(ribH)
PSM: 
PSM_A0705(ribH)
PSEO: 
MAQ: 
MHC: 
MARHY0715(ribE)
MAD: 
HP15_494(ribH)
MBS: 
MSR: 
MSX: 
MPQ: 
AMC: 
AMAC: 
AMB: 
AMG: 
AMH: 
AMK: 
AMAA: 
AMAL: 
AMAE: 
AMAO: 
AMAD: 
AMAI: 
AMAG: 
ALT: 
AAL: 
AAUS: 
GAG: 
GNI: 
GNIT_1107(ribH)
GPS: 
C427_3876(ribH)
PIN: 
PSY: 
FBL: 
MVS: 
MVIS_3737(ribH)
CJA: 
CJA_2694(ribH)
SDE: 
Sde_3455(ribH)
TTU: 
SAGA: 
M5M_09855(ribH)
SPOI: 
CBU: 
CBU_0648(ribH)
CBS: 
CBD: 
CBUD_0659(ribH)
CBG: 
CbuG_1356(ribH)
CBC: 
CbuK_1608(ribH)
CEA: 
CEY: 
LPN: 
lpg1180(ribH)
LPH: 
LPV_1336(ribH)
LPO: 
LPO_1196(ribH)
LPU: 
LPM: 
LP6_1162(ribH)
LPF: 
lpl1189(ribH)
LPP: 
lpp1183(ribH)
LPC: 
LPC_0647(ribH)
LPA: 
lpa_01836(ribH)
LPE: 
LLO: 
LFA: 
LFA_1121(ribE)
LHA: 
LHA_1385(ribH)
LOK: 
TMC: 
MCA: 
MCA1655(ribE)
MMT: 
MAH: 
FTU: 
FTT_1674(ribH)
FTQ: 
RO31_1973(ribH)
FTF: 
FTF1674(ribH)
FTW: 
FTW_1943(ribH)
FTR: 
FTT: 
FTV_1593(ribH)
FTY: 
CH70_15(ribH)
FTG: 
FTU_1678(ribH)
FTL: 
FTH: 
FTH_0071(ribH)
FTA: 
FTA_0083(ribH)
FTS: 
F92_00425(ribH)
FTI: 
FTS_0067(ribH)
FTO: 
FTC: 
DA46_662(ribH)
FTV: 
CH67_331(ribH)
FTZ: 
CH68_68(ribH)
FTM: 
FTM_0046(ribH)
FTN: 
FTN_0111(ribH)
FTX: 
AW25_89(ribH)
FTD: 
AS84_603(ribH)
FCF: 
FCN: 
FPH: 
FPT: 
BZ13_1310(ribH)
FPI: 
BF30_925(ribH)
FPM: 
LA56_1453(ribH)
FPX: 
KU46_630(ribH)
FPZ: 
LA55_83(ribH)
FPJ: 
LA02_560(ribH)
FRT: 
FNA: 
FNL: 
FRF: 
FGU: 
TCX: 
TCY: 
TAO: 
MEJ: 
MEC: 
CYQ: 
CZA: 
PSAL: 
TIG: 
NOC: 
NHL: 
NWA: 
ALV: 
TVI: 
TMB: 
MPUR: 
AEH: 
HHA: 
Hhal_0897(ribH)
HHC: 
TGR: 
TKM: 
TNI: 
TVNIR_0990(ribH_[H])
TTI: 
TVR: 
TVD_04260(ribH)
SSAL: 
SPIU: 
HNA: 
WMA: 
HCH: 
HCH_05954(ribH)
CSA: 
HEL: 
HELO_1195(ribH) HELO_3589(ribH)
HCS: 
HAK: 
HAM: 
EME: 
CEM_157(ribH)
ABO: 
ABO_2171(ribH)
ADI: 
APAC: 
ALN: 
KKO: 
KGE: 
MMW: 
MME: 
MPC: 
TOL: 
TOR: 
OAI: 
GSN: 
AHA: 
AHA_3329(ribE-2)
AHY: 
AHD: 
AHR: 
AHP: 
AHJ: 
AHH: 
AHI: 
ASA: 
ASA_0982(ribH)
AVR: 
AMED: 
TAU: 
OCE: 
DNO: 
DNO_0471(ribH)
AFE: 
AFR: 
AFE_0300(ribH)
ACU: 
ACZ: 
AFI: 
GAP: 
FPP: 
BCI: 
BCI_0602(ribH)
BCIB: 
RMA: 
VOK: 
COSY_0464(ribH)
GPB: 
TBN: 
SEDS: 
NMA: 
NMA0886(ribH)
NME: 
NMB0684(ribH)
NMP: 
NMH: 
NMC: 
NMC0635(ribH)
NMN: 
NMCC_0641(ribE)
NMT: 
NMV_1715(ribH)
NMI: 
NMO_0574(ribE)
NMD: 
NMM: 
NMS: 
NMQ: 
NMW: 
NMAA_0521(ribH)
NMZ: 
NMX: 
NGO: 
NGO0257(ribH)
NGK: 
NGT: 
NLA: 
NLA_15560(ribE)
NEL: 
SALV: 
CVI: 
CV_2390(ribH)
LHK: 
LHK_02389(risB)
PSE: 
RSO: 
RSc0712(ribH)
RSC: 
RSL: 
RSN: 
RSM: 
RSE: 
RPI: 
Rpic_0661(ribH)
RPF: 
RPJ: 
RMN: 
REU: 
REH: 
H16_A2855(ribH)
CNC: 
RME: 
Rmet_2694(ribE)
CTI: 
RALTA_A2339(ribE1) pRALTA_0326(ribE2)
CBW: 
BMA: 
BMA2146(ribH)
BMV: 
BML: 
BMN: 
BMAL: 
DM55_2313(ribH)
BMAE: 
DM78_928(ribH)
BMAQ: 
DM76_2297(ribH)
BMAI: 
BMAF: 
DM51_1801(ribH)
BMAZ: 
BM44_1205(ribH)
BMAB: 
BM45_770(ribH)
BPS: 
BPSL2627(ribH)
BPM: 
BPL: 
BPD: 
BPR: 
BPSE: 
BDL_2820(ribH)
BPSM: 
BBQ_687(ribH)
BPSU: 
BBN_815(ribH)
BPSD: 
BBX_1219(ribH)
BPZ: 
BPQ: 
BPK: 
BBK_2325(ribH)
BPSH: 
DR55_1893(ribH)
BPSA: 
BBU_2939(ribH)
BPSO: 
X996_1539(ribH)
BTE: 
BTH_I1530(ribH)
BTQ: 
BTQ_2391(ribH)
BTJ: 
BTJ_3292(ribH)
BTZ: 
BTL_1209(ribH)
BTD: 
BTI_997(ribH)
BTV: 
BTHA_1314(ribH)
BTHE: 
BTN_183(ribH)
BTHM: 
BTRA_1431(ribH)
BTHA: 
BTHL: 
BG87_1428(ribH)
BOK: 
BOC: 
BUT: 
X994_3533(ribH)
BVI: 
BVE: 
AK36_2985(ribH)
BUR: 
BCN: 
Bcen_0477(ribH)
BCH: 
BCM: 
BCJ: 
BCAL3054(ribH)
BCEN: 
DM39_779(ribH)
BCEW: 
DM40_1608(ribH)
BCEO: 
I35_0815(ribH)
BAM: 
Bamb_0817(ribH)
BAC: 
BMU: 
Bmul_2441(ribH)
BMJ: 
BMK: 
DM80_743(ribH)
BMUL: 
NP80_1045(ribH)
BCT: 
BCED: 
DM42_885(ribH)
BDL: 
AK34_2227(ribH)
BPYR: 
BCON: 
BXE: 
Bxe_A0892(ribH)
BXB: 
DR64_3053(ribH)
BPH: 
BPY: 
BGL: 
BGP: 
BGU: 
BUG: 
BGE: 
BGF: 
BRH: 
BGD: 
BGO: 
BM43_2233(ribH) BM43_5205(ribH2)
BYI: 
BUK: 
BPX: 
BUO: 
BUE: 
BUL: 
BW21_1091(ribH)
BUB: 
BW23_790(ribH)
BFN: 
OI25_2320(ribH)
PNU: 
PNE: 
PPNO: 
PPNM: 
PRB: 
PPUL: 
PSPU: 
PAPI: 
PVE: 
POX: 
PTX: 
PFG: 
BPE: 
BP3485(ribH)
BPC: 
BPTD_3435(ribH)
BPER: 
BPET: 
BPEU: 
Q425_6170(ribH)
BPA: 
BPP0858(ribH)
BPAR: 
BBR: 
BB0952(ribH)
BBM: 
BBH: 
BBX: 
BPT: 
Bpet3957(ribH)
BAV: 
BAV0570(ribH) BAV0965(ribH)
BHO: 
D560_0383(ribH)
BHM: 
D558_0380(ribH)
BHZ: 
AXY: 
AXO: 
AXN: 
AXS: 
TEQ: 
TEA: 
KUI_0368(ribH)
TEG: 
KUK_1183(ribH)
TAS: 
TAT: 
KUM_0217(ribH)
PUT: 
AKA: 
AMIM: 
MIM_c22550(ribH1) MIM_c32120(ribH2)
CDN: 
BPSI: 
RFR: 
POL: 
Bpro_2886(ribH)
PNA: 
Pnap_2918(ribH)
AAV: 
Aave_2231(ribH)
AJS: 
DIA: 
AAA: 
ACK: 
VEI: 
Veis_4792(ribH)
DAC: 
DEL: 
VAP: 
VPE: 
VPD: 
CTT: 
CTES: 
ADN: 
ADK: 
RTA: 
Rta_15200(ribH)
CBX: 
OTO: 
CBAA: 
SRAA_1568(ribH)
CBAB: 
SMCB_1476(ribH)
MPT: 
Mpe_A2948(ribH)
HAR: 
HEAR1037(ribH) HEAR2090(ribH)
MMS: 
mma_1345(ribH1) mma_2339(ribH2)
JAG: 
GJA_3799(ribH)
HSE: 
HHT: 
ZIN: 
CFU: 
CFU_3434(ribH) CFU_4069(ribH2)
CARE: 
MNR: 
LCH: 
Lcho_2936(ribH)
TIN: 
THI: 
THI_2820(ribH)
RGE: 
RGE_39070(ribH)
BBAG: 
NEU: 
NE2557(ribH)
NET: 
Neut_2517(ribH)
NIT: 
NII: 
NCO: 
NMU: 
EBA: 
ebA3566(ribH)
AZO: 
azo0318(ribH)
AZA: 
AZKH_0440(ribH)
AZI: 
DAR: 
TMZ: 
DSU: 
SHD: 
RBU: 
TBD: 
Tbd_2191(ribH)
SDR: 
MFA: 
MMB: 
MEH: 
MEI: 
MEP: 
MPQ_2210(ribH)
MBAC: 
MBAT: 
MEU: 
APP: 
TPJ: 
SLT: 
GCA: 
KCI: 
CKCE_0352(ribH)
KCT: 
KBL: 
KBT: 
KDE: 
KGA: 
KON: 
SSDC: 
BPRC: 
D521_0263(ribH)
HPY: 
HP0002(ribH)
HEO: 
HPJ: 
jhp_0002(ribE)
HPA: 
HPS: 
HHP: 
HHQ: 
HHR: 
HPG: 
HPG27_2(ribH)
HPP: 
HPB: 
HPL: 
HPB8_1623(ribH)
HPC: 
HCA: 
HPM: 
HPE: 
HPO: 
HPI: 
HPQ: 
HPW: 
HPU: 
HEF: 
HPF: 
HEQ: 
HEX: 
HPT: 
HPZ: 
HPKB_0002(ribH)
HPV: 
HPX: 
HEN: 
HPH: 
HEG: 
HPN: 
HEP: 
HEU: 
HES: 
HPYS: 
HCN: 
HPD: 
KHP_0002(ribE)
HER: 
HEI: 
HPYA: 
HPYK: 
HPYO: 
HPYL: 
HPYB: 
HPYC: 
HPYD: 
HPYE: 
HPYF: 
HPYG: 
HPYH: 
HPYJ: 
HPYR: 
HPYI: 
HPYU: 
HPYM: 
HEM: 
HEB: 
HEZ: 
HHE: 
HH0038(ribH)
HAC: 
Hac_0255(ribH)
HMS: 
HMU01630(ribH)
HFE: 
HBI: 
HCE: 
HCW_00010(ribH)
HCM: 
HCD_00010(ribH)
HCP: 
HCN_0837(ribH)
HCB: 
HHM: 
WSU: 
WS0295(ribH)
TDN: 
SUA: 
SKU: 
SULR: 
CJE: 
Cj0383c(ribH)
CJB: 
CJJ: 
CJU: 
C8J_0358(ribH)
CJN: 
CJI: 
CJSA_0356(ribH)
CJM: 
CJM1_0361(ribH)
CJS: 
CJS3_0373(ribH)
CJP: 
CJEJ: 
CJEU: 
CJEN: 
CJEI: 
CJER: 
CJV: 
CJY: 
CJQ: 
UC78_0369(ribH)
CJL: 
CJW: 
CJR: 
CJE0432(ribH)
CJD: 
CJZ: 
CJX: 
CFF: 
CFT: 
CFV: 
CFX: 
CFZ: 
CAMP: 
CFP: 
CCV: 
CHA: 
CCO: 
CLA: 
Cla_0540(ribH)
CLR: 
CLM: 
CLQ: 
CLN: 
CLL: 
CCOL: 
CCC: 
CCQ: 
N149_0380(ribH)
CCF: 
YSQ_07970(ribH)
CCY: 
YSS_01690(ribH)
CCOI: 
YSU_06970(ribH)
CCOF: 
CAJ: 
CIS: 
CINS_0461(ribH)
CVO: 
CVOL_0475(ribH)
CPEL: 
CPEL_0494(ribH)
CAMR: 
CSM: 
CSF: 
CGRA: 
CURE: 
ABU: 
Abu_1846(ribH)
ABT: 
ABL: 
ANT: 
ARC: 
SDL: 
SBA: 
SMUL: 
SMUL_1529(ribH1) SMUL_2444(ribH2)
NSA: 
NIS: 
NIS_1361(ribH)
SUN: 
SUN_1919(ribE)
SLH: 
NAM: 
NAMH_1801(ribH)
GSU: 
GSU1691(ribH)
GSK: 
GME: 
Gmet_1627(ribH)
GUR: 
Gura_2180(ribH)
GLO: 
GBM: 
Gbem_3021(ribH)
GEO: 
Geob_2678(ribH)
GEM: 
GEB: 
GPI: 
GSB: 
PCA: 
Pcar_1448(ribH)
PPD: 
DVU: 
DVU1198(ribH)
DVL: 
DVM: 
DVG: 
DDE: 
DDS: 
DDN: 
DMA: 
DMR_04600(ribH)
DSA: 
DAS: 
DAF: 
DHY: 
DPI: 
BN4_12814(ribH)
DGG: 
LIP: 
LI0154(ribH)
LIR: 
LAW_00154(ribH)
DBA: 
DRT: 
BBA: 
Bd3037(ribH)
BBAT: 
Bdt_2969(ribH)
BBW: 
BBAC: 
BMX: 
BMS_0016(ribH)
DPS: 
DAK: 
DPR: 
DSF: 
DOL: 
DAL: 
DAT: 
DTO: 
ADE: 
Adeh_2739(ribH)
ACP: 
AFW: 
ANK: 
MXA: 
MXAN_4762(ribE)
MFU: 
MSD: 
CCX: 
SUR: 
AGE: 
VIN: 
SCL: 
sce7268(ribH)
SCU: 
CCRO: 
SAMY: 
LLU: 
HOH: 
SAT: 
DAO: 
DTI: 
SFU: 
DBR: 
HMR: 
DAV: 
WOL: 
WD0238(ribH)
WRI: 
WEN: 
wHa_01720(ribH)
WED: 
wNo_00050(ribH)
WPI: 
WP0005(ribH)
WBM: 
Wbm0189(ribH)
WCL: 
AMA: 
AM458(ribH)
AMF: 
AMF_337(ribH)
AMW: 
AMP: 
ACN: 
APH: 
APH_0539(ribH)
APY: 
APD: 
APHA: 
ERU: 
Erum3130(ribH)
ERW: 
ERG: 
ECN: 
ECH: 
ECH_0783(ribH)
ECHA: 
ECHJ: 
ECHL: 
ECHS: 
ECHV: 
ECHW: 
ECHP: 
EMR: 
EHH: 
EHF_0686(ribH)
NSE: 
NSE_0401(ribE-1)
NRI: 
NRI_0382(ribH)
NHM: 
NHE_0383(ribH)
MMN: 
EAA: 
RBT: 
MLO: 
MCI: 
MOP: 
MAM: 
MES: 
HOE: 
PLA: 
SME: 
SMc01609(ribH) SMc01777(ribH)
SMK: 
SMQ: 
SMX: 
SMI: 
BN406_00950(ribH1) BN406_02045(ribH2)
SMEG: 
SMEL: 
SMER: 
SMD: 
RHI: 
NGR_c09640(ribH) NGR_c21540(ribH1)
SFH: 
SFD: 
EAD: 
OV14_2249(ribH2) OV14_3635(ribH1)
ATU: 
Atu1171(ribH)
ARA: 
Arad_1760(ribH) Arad_3053(ribH2)
ATF: 
AVI: 
AGR: 
RET: 
REC: 
REL: 
REI: 
REP: 
RLE: 
RL1632(ribH1) RL3153(ribH2)
RLT: 
RLG: 
RLB: 
RLU: 
RTR: 
RIR: 
RHL: 
RGA: 
NGL: 
NGG: 
LAS: 
LAA: 
LAT: 
LSO: 
LCC: 
LAR: 
lam_332(ribH)
LAU: 
BME: 
BMEI1187(ribH) BMEII0589(ribH)
BMEL: 
DK63_222(ribH) DK63_2656(ribH2)
BMI: 
BMZ: 
BMG: 
BMW: 
BMEE: 
DK62_2745(ribH2) DK62_639(ribH)
BMF: 
BAB1_0791(ribH) BAB2_0545(ribH-2)
BMB: 
BMC: 
BAA: 
BABO: 
DK55_2523(ribH2) DK55_786(ribH)
BABR: 
DO74_1103(ribH) DO74_2938(ribH2)
BABT: 
DK49_2716(ribH2) DK49_544(ribH)
BABB: 
DK48_1332(ribH) DK48_2167(ribH2)
BABU: 
DK53_2527(ribH2) DK53_770(ribH)
BABS: 
DK51_3111(ribH2) DK51_687(ribH)
BABC: 
DO78_2532(ribH2) DO78_691(ribH)
BMS: 
BR0769(ribH-1) BRA0695(ribH-2)
BSI: 
BSF: 
BSUI: 
BSUP: 
BSUV: 
BSUC: 
BMT: 
BSZ: 
DK67_1677(ribH) DK67_2661(ribH2)
BSV: 
BSW: 
BSG: 
BOV: 
BOV_0762(ribH) BOV_A0649(ribH-2)
BCS: 
BSK: 
BOL: 
BCOUA_I0769(ribH-1) BCOUA_II0695(ribH-2)
BCAR: 
DK60_2396(ribH2) DK60_833(ribH)
BCAS: 
BMR: 
BMI_I766(ribH) BMI_II689(ribH)
BPP: 
BPI_I805(ribH-1) BPI_II749(ribH-2)
BPV: 
DK65_2941(ribH2) DK65_597(ribH)
BCET: 
BCEE: 
OAN: 
OAH: 
DR92_1981(ribH) DR92_2673(ribH2)
BJA: 
bll5029(ribH) bll7452(ribH)
BJU: 
BJP: 
BRA: 
BBT: 
BRS: 
S23_31800(ribH) S23_60830(ribH)
AOL: 
RPA: 
RPA2728(ribH) RPA4363(ribH)
RPB: 
RPC: 
RPD: 
RPE: 
RPT: 
RPX: 
NWI: 
NHA: 
Nham_1818(ribH)
OCA: 
OCAR_5864(ribH)
OCG: 
OCO: 
BHE: 
BH07580(ribH)
BHN: 
BHS: 
BQU: 
BQ05430(ribH)
BQR: 
BBK: 
BTR: 
BT_1314(ribH)
BTX: 
BGR: 
Bgr_11450(ribH)
BCD: 
BAUS: 
BVN: 
XAU: 
Xaut_4280(ribH)
AZC: 
SNO: 
MEX: 
MEA: 
MDI: 
METDI3950(ribE)
MCH: 
MRD: 
MET: 
MPO: 
MNO: 
MOR: 
MOC_4545(ribH)
BID: 
MSL: 
CHEL: 
HDN: 
HDT: 
HMC: 
HNI: 
RVA: 
PHL: 
FIL: 
FIY: 
MSC: 
BN69_0469(ribH)
MEY: 
HCI: 
HCT: 
HCC: 
CCR: 
CCS: 
CAK: 
Caul_3045(ribH)
CSE: 
PZU: 
BSB: 
AEX: 
SIL: 
SPO0268(ribH-1) SPO1762(ribH-2)
SIT: 
RSP: 
RSP_0756(ribH1)
RSH: 
RSQ: 
RSK: 
RCP: 
JAN: 
Jann_3413(ribH)
RDE: 
RD1_0560(ribH) RD1_1803(ribH)
RLI: 
PDE: 
PAMI: 
DSH: 
Dshi_2250(ribH)
KVU: 
KVL: 
KVU_0200(ribH)
PSF: 
PSE_3584(risB)
PGA: 
PGA1_c08930(ribH1) PGA1_c34020(ribH2)
PGL: 
PGA2_c08670(ribH1) PGA2_c32230(ribH2)
PGD: 
OAT: 
OAR: 
OTM: 
OSB_00620(ribH2) OSB_09280(ribH1)
LMD: 
RED: 
PTP: 
CID: 
MALG: 
MMR: 
HNE: 
HNE_2055(ribH)
HBA: 
ZMO: 
ZMN: 
Za10_0781(ribH)
ZMM: 
ZMB: 
ZMI: 
ZMC: 
A265_00800(ribH1)
ZMR: 
A254_00800(ribH1)
ZMP: 
NAR: 
NPP: 
NPN: 
SAL: 
SPHK: 
SWI: 
Swit_2446(ribH)
SPHM: 
STAX: 
SPHI: 
SSAN: 
SJP: 
SCH: 
SSY: 
SLG_36870(ribH)
SYB: 
ELI: 
ERY: 
AAY: 
WYH_00433(ribH1)
AMX: 
CNA: 
GOX: 
GOH: 
GOY: 
GBE: 
GBH: 
GBC: 
GBS: 
ACR: 
AMV: 
GDI: 
GDI1151(ribH)
GDJ: 
GXY: 
GXL: 
APT: 
APW: 
APF: 
APU: 
APG: 
APQ: 
APX: 
APZ: 
APK: 
RRU: 
RRF: 
RCE: 
RC1_1337(ribH)
RPM: 
MAG: 
MGY: 
AZL: 
ALI: 
ABS: 
ABQ: 
TMO: 
THAL: 
A1OE_845(ribH)
TXI: 
MAGQ: 
PBR: 
MGM: 
PGV: 
PUB: 
PEL: 
APC: 
APM: 
APB: 
BSU: 
BSU23250(ribH)
BSR: 
I33_2390(ribH)
BSL: 
BSH: 
BSY: 
BSUT: 
BSUL: 
BSUS: 
BSS: 
BST: 
GYO_2558(ribH)
BSO: 
BSN: 
BSQ: 
BSX: 
C663_2202(ribH)
BSP: 
BLI: 
BL01888(ribH)
BLD: 
BLi02472(ribH)
BLH: 
BAY: 
BAQ: 
BYA: 
BAMP: 
BAML: 
BAMA: 
RBAU_2278(ribH)
BAMN: 
BASU_2067(ribH)
BAMB: 
BAMT: 
BAMY: 
BMP: 
BAO: 
BAMF_2224(ribH)
BAZ: 
BQL: 
LL3_02509(ribH)
BXH: 
BQY: 
MUS_2576(ribH)
BAMI: 
BAMC: 
BAMF: 
BAE: 
BATR: 
BHA: 
BH1557(ribH)
BAN: 
BA_4334(ribH)
BAR: 
GBAA_4334(ribH)
BAT: 
BAS4021(ribH)
BAH: 
BAI: 
BAA_4357(ribH)
BAX: 
BANT: 
BANR: 
BANS: 
BANH: 
BANV: 
DJ46_3025(ribH)
BAL: 
BCE: 
BC4112(ribH)
BCA: 
BCE_4182(ribH)
BCZ: 
BCZK3868(ribH)
BCR: 
BCB: 
BCU: 
BCG: 
BCQ: 
BCQ_3902(ribH)
BCX: 
BCA_4225(ribH)
BNC: 
BCF: 
BCER: 
BCK_14630(ribH)
BCEF: 
BCY: 
BTK: 
BTL: 
BALH_3728(ribH)
BTB: 
BTT: 
BTHR: 
BTHI: 
BTK_21725(ribH)
BTC: 
BTF: 
BTM: 
MC28_3405(ribH)
BTG: 
BTI: 
BTG_28840(ribH)
BTN: 
BTHT: 
BTHU: 
BTW: 
BF38_5286(ribH)
BWE: 
BWW: 
bwei_0836(ribH)
BTY: 
BMYC: 
DJ92_1211(ribH)
BMYO: 
BG05_1908(ribH)
BCL: 
ABC1813(ribH)
BPU: 
BPUM_2059(ribH)
BPF: 
BMQ: 
BMQ_1299(ribH)
BMD: 
BMD_1279(ribH)
BMH: 
BMEG: 
BG04_3593(ribH)
BCO: 
BCK: 
BAG: 
BCOA: 
BF29_2252(ribH)
BJS: 
BACI: 
BIF: 
BLE: 
BMET: 
GST: 
BACW: 
BACP: 
BACB: 
BBY: 
BACO: 
BACY: 
BACL: 
BALM: 
BEO: 
BEH_05010(ribH)
BSM: 
OIH: 
GKA: 
GTN: 
GTNG_2222(ribH)
GTH: 
GTE: 
GWC: 
GYC: 
GYA: 
GCT: 
GMC: 
GGH: 
GJF: 
GEA: 
GEL: 
GSE: 
AFL: 
Aflv_1018(ribH)
AGN: 
AXL: 
AXY_08720(ribH)
LSP: 
LGY: 
LFU: 
HHD: 
TAP: 
VIR: 
BSE: 
SAU: 
SA1586(ribH)
SAV: 
SAV1767(ribH)
SAW: 
SAHV_1753(ribH)
SAH: 
SAJ: 
SAM: 
MW1708(ribH)
SAS: 
SAS1691(ribH)
SAR: 
SAR1850(ribH)
SAC: 
SACOL1817(ribH)
SAX: 
SAA: 
SAO: 
SAE: 
NWMN_1659(ribH)
SAD: 
SAAV_1777(ribH)
SUU: 
SUV: 
SUE: 
SAOV_1751(ribH)
SUJ: 
SUK: 
SUC: 
SUT: 
SUQ: 
SUZ: 
MS7_1771(ribH)
SUD: 
SUX: 
SUW: 
SUG: 
SAPIG1819(ribH)
SUF: 
SAUA: 
SAUE: 
SAUN: 
SAUS: 
SA40_1628(ribH)
SAUU: 
SAUG: 
SAUZ: 
SAB: 
SAB1625c(ribH)
SUY: 
SAUB: 
C248_1813(ribH)
SAUM: 
SAUC: 
SAUR: 
SAUI: 
SAUD: 
SAUF: 
X998_1782(ribH)
SUH: 
SEP: 
SE1438(ribH)
SER: 
SERP1325(ribH)
SEPP: 
SEPS: 
DP17_391(ribH)
SHA: 
SH1156(ribH)
SHH: 
SSP: 
SSP0998(ribH)
SCA: 
SCA_1372(ribH)
SLG: 
SLN: 
SSD: 
SDT: 
SPSE_1025(ribH)
SWA: 
SPAS: 
SXY: 
SXL: 
SXO: 
SHU: 
SCAP: 
SSCH: 
MCL: 
MCCL_1452(ribH)
SHV: 
ESI: 
EAT: 
EAN: 
Eab7_2522(ribH)
EXM: 
BBE: 
BLR: 
PJD: 
GYM: 
PPY: 
PPE_02793(ribH)
PPM: 
PPO: 
PPM_2981(ribH)
PPOL: 
PPQ: 
PPOY: 
PMS: 
PMQ: 
PMW: 
B2K_15065(ribH)
PTA: 
PLV: 
PSAB: 
PDU: 
PBD: 
PGM: 
POD: 
PAEN: 
PAEF: 
PAEQ: 
PSTE: 
PAEA: 
PAEE: 
PAEH: 
PAEJ: 
PBJ: 
PIH: 
PRI: 
PRIO_4536(ribH)
TCO: 
AAC: 
AAD: 
TC41_0949(ribH)
BTS: 
SIV: 
PLN: 
JEO: 
LLA: 
L0166(ribH)
LLK: 
LLKF_1018(ribH)
LLT: 
LLS: 
lilo_0937(ribH)
LLD: 
LLX: 
LLC: 
LACR_1075(ribH)
LLM: 
llmg_1529(ribH)
LLR: 
LLN: 
LLI: 
LLW: 
kw2_0990(ribH)
LLJ: 
LG36_1330(ribH)
LPK: 
SPN: 
SP_0175(ribH)
SPD: 
SPD_0166(ribH)
SPR: 
spr0161(ribH)
SPW: 
SPCG_0189(ribE)
SPX: 
SPG_0166(ribH)
SNE: 
SPV: 
SPH_0278(ribH)
SNM: 
SJJ: 
SPJ_0192(ribH)
SPP: 
SPP_0232(ribH)
SNT: 
SPT_0212(ribH)
SNC: 
SNB: 
SNP: 
SNI: 
SNV: 
SNX: 
SND: 
SNU: 
SPNG: 
SPNE: 
SPNU: 
SPNM: 
SPNO: 
SPNN: 
SAG: 
SAG0749(ribH)
SAN: 
gbs0770(ribH)
SAK: 
SAK_0875(ribE)
SGC: 
A964_0752(ribH)
SAGS: 
SAGL: 
SAGM: 
SAGI: 
SAGR: 
SAGP: 
SAGC: 
SAGT: 
SAGE: 
SAGG: 
SAGN: 
W903_0835(ribH)
SGA: 
SGG: 
SGT: 
SGGB_0676(ribH)
STB: 
SGPB_0570(ribH)
STD: 
SIF: 
Sinf_0575(ribH)
SLU: 
LPL: 
lp_1438(ribH)
LPJ: 
JDM1_1201(ribH)
LPT: 
LPS: 
LPR: 
LPZ: 
LPB: 
LAI: 
LDE: 
LDL: 
LBR: 
LBK: 
LGQ: 
LRE: 
Lreu_0881(ribH)
LRF: 
LAR_0827(ribH)
LRT: 
LRI_1089(ribH)
LFE: 
LAF_0773(ribH)
LFF: 
LCR: 
LAM: 
LA2_06005(ribH)
LAY: 
LBN: 
LAW: 
LGN: 
PPE: 
PPEN: 
EHR: 
EHR_07325(ribH)
ECAS: 
EMU: 
EMQU_2344(ribH)
LME: 
LEUM_0825(ribH)
LMM: 
LMK: 
LCI: 
LCK_00765(ribH)
LKI: 
LEC: 
CRN: 
CAC: 
CA_C0593(ribH)
CAE: 
SMB_G0607(ribH)
CAY: 
CEA_G0606(ribH)
CPE: 
CPF: 
CPF_0549(ribH)
CPR: 
CPR_0533(ribH)
CTC: 
CTC00674(ribH)
CTET: 
CNO: 
CBO: 
CBO2863(ribH)
CBA: 
CLB_2829(ribH)
CBH: 
CLC_2762(ribH)
CBY: 
CLM_3259(ribH)
CBL: 
CLK_2260(ribH)
CBK: 
CLL_A1298(ribH)
CBB: 
CLD_1679(ribH)
CBI: 
CLJ_B3117(ribH)
CBN: 
CbC4_2436(ribH)
CBT: 
CLH_1249(ribH)
CBF: 
CLI_2919(ribH)
CBM: 
CBF_2910(ribH)
CBJ: 
CBE: 
Cbei_1227(ribH)
CBZ: 
Cbs_1227(ribH)
CKL: 
CKL_2166(ribH)
CKR: 
CLJ: 
CCB: 
CLS: 
CLB: 
CSR: 
CPAS: 
CPAT: 
CPAE: 
CSB: 
CAH: 
CLT: 
CSQ: 
CLD: 
CACE: 
CCK: 
AMT: 
CTH: 
Cthe_0107(ribH)
CTX: 
CCE: 
CCL: 
EHA: 
RAL: 
RUM: 
FPR: 
FPA: 
BFI: 
CLE: 
RHO: 
RIX: 
RIM: 
COO: 
CCT: 
ROB: 
CSH: 
BPRL: 
CAD: 
CDF: 
PDC: 
CDC: 
CDL: 
CDG: 
PDF: 
CST: 
FAA: 
SWO: 
SLP: 
DSY: 
DSY1665(ribH)
DHD: 
Dhaf_2811(ribH)
DDH: 
DDL: 
DMT: 
DRM: 
DAE: 
DCA: 
DKU: 
DRU: 
DGI: 
PTH: 
PTH_1758(RibH)
DAU: 
Daud_0626(ribH)
TJR: 
SGY: 
DOR: 
DAI: 
DMI: 
DED: 
DEC: 
DRS: 
HMO: 
HM1_2144(ribH)
EEL: 
ERE: 
ERT: 
ERA: 
ELM: 
EAC: 
AWO: 
OVA: 
OBV_01260(ribH)
TMR: 
SAY: 
TPY_0230(ribH)
SAP: 
EUU: 
BPRS: 
TEX: 
THX: 
TPD: 
TIT: 
TMT: 
TBO: 
TWI: 
TKI: 
CHY: 
CHY_1472(ribH)
TEP: 
TAE: 
MTA: 
ADG: 
TPZ: 
CSC: 
ATE: 
COB: 
CHD: 
COW: 
CKI: 
CKN: 
CLC: 
TOC: 
TTM: 
TTO: 
TXY: 
TSH: 
TNR: 
MAS: 
NTH: 
HOR: 
HAS: 
HPK: 
AAR: 
HHL: 
APR: 
PED: 
VPR: 
SSG: 
SRI: 
SELE: 
MED: 
MHG: 
PUF: 
PFT: 
AFN: 
AIN: 
Acin_0361(ribH)
EUC: 
MTU: 
Rv1416(ribH)
MTV: 
MTC: 
MT1459(ribH)
MRA: 
MRA_1425(ribH)
MTF: 
MTB: 
MTK: 
MTZ: 
MTG: 
MTI: 
MTE: 
MTUR: 
CFBS_1507(ribH)
MTL: 
MTO: 
MTD: 
UDA_1416(ribH)
MTN: 
MTJ: 
MTUB: 
MTUC: 
MTUE: 
MTX: 
MTUH: 
MTUL: 
MTUT: 
MTUU: 
MTQ: 
MBO: 
Mb1451(ribH)
MBB: 
BCG_1477(ribH)
MBT: 
JTY_1452(ribH)
MBM: 
MBK: 
MBX: 
MBZ: 
MAF: 
MAF_14380(ribH)
MCE: 
MCQ: 
MCV: 
MCX: 
MCZ: 
MLE: 
ML0560(ribH)
MLB: 
MPA: 
MAP1141(ribH)
MAO: 
MAVI: 
MAVU: 
MAV: 
MAV_3364(ribH)
MAVR: 
MAVD: 
MAVA: 
MIT: 
MIR: 
MIA: 
MIE: 
MID: 
MYO: 
MSM: 
MSG: 
MSB: 
MSA: 
MSN: 
MSH: 
MUL: 
MUL_1810(ribH)
MVA: 
Mvan_2695(ribH)
MGI: 
MSP: 
MAB: 
MABB: 
MMV: 
MAY: 
MABO: 
MABL: 
MAZ: 
MAK: 
MYS: 
MYC: 
MMC: 
Mmcs_2391(ribH)
MKM: 
Mkms_2438(ribH)
MJL: 
MJD: 
MMI: 
MMAR_2223(ribH)
MRH: 
MMM: 
W7S_16090(ribH)
MCB: 
MLI: 
MKN: 
MKS: 
MKI: 
MNE: 
MYV: 
MYE: 
MGO: 
ASD: 
CGL: 
NCgl1532(ribH)
CGB: 
cg1797(ribH)
CGU: 
WA5_1532(RibH)
CGT: 
cgR_1642(ribH)
CGS: 
CGG: 
CGM: 
cgp_1797(ribH)
CGJ: 
CGQ: 
CGX: 
CEF: 
CE1713(risB)
CDI: 
DIP1316(ribH)
CDP: 
CDH: 
CDT: 
CDE: 
CDR: 
CDA: 
CDZ: 
CDB: 
CDS: 
CDD: 
CDW: 
CDV: 
CJK: 
jk1007(ribH)
CUR: 
CUA: 
CAR: 
CKP: 
CPU: 
CPL: 
CPG: 
CPP: 
CPK: 
CPQ: 
CPX: 
CPZ: 
COR: 
COP: 
Cp31_1122(ribH)
COD: 
COS: 
COI: 
COE: 
COU: 
CPSE: 
CPSU: 
CPSF: 
CRD: 
CRES_1088(ribH)
CUL: 
CUC: 
CUE: 
CUN: 
CUS: 
CUQ: 
CUZ: 
CUJ: 
CVA: 
CVAR_1489(ribH)
CHN: 
CCN: 
CTER: 
CMD: 
CFN: 
CCG: 
CVT: 
CGY: 
CAX: 
CII: 
CUV: 
COA: 
DR71_2185(ribH)
CDO: 
CHM: 
CSX: 
CMQ: 
CKU: 
CCJ: 
CEI: 
CTED: 
CUT: 
CLW: 
NFA: 
nfa16640(ribH) nfa35990(ribH)
NCY: 
NBR: 
NNO: 
NONO_c21710(ribH1) NONO_c44970(ribH2)
RHA: 
RER: 
RER_30230(ribH) RER_40200(ribH2)
REY: 
REB: 
ROP: 
ROP_13280(ribH2) ROP_69520(ribH)
ROA: 
REQ: 
REQ_10400(ribH) REQ_21950(ribH)
RPY: 
RHB: 
RAV: 
GBR: 
GPO: 
GOR: 
TPR: 
SRT: 
SCO: 
SCO1440(ribH)
SMA: 
SAV_6905(ribH)
SGR: 
SGR_6093(ribH)
SCB: 
SSX: 
SVL: 
SCT: 
SCAT_5374(ribH)
SCY: 
SFA: 
SBH: 
SBI_02327(ribH)
SHY: 
SHO: 
SVE: 
SDV: 
SALB: 
SALS: 
STRP: 
SFI: 
SCI: 
SRC: 
SALU: 
SALL: 
SLV: 
SGU: 
SVT: 
STRE: 
SCW: 
SLD: 
SXI: 
STRM: 
STRC: 
KSK: 
KSE_11590(ribH)
TWH: 
TWT_691(ribH)
TWS: 
TW710(ribH)
LXX: 
Lxx04340(ribH)
LXY: 
CMI: 
CMM_0960(ribH)
CMS: 
CMS2879(ribH)
CMC: 
CMN_00922(ribH)
CMH: 
MTS: 
MTES_0635(ribH)
RLA: 
RTX: 
ART: 
AAU: 
AAur_1829(ribH)
ACH: 
Achl_1673(ribH)
AAI: 
APN: 
ARR: 
ARM: 
ARI: 
RSA: 
KRH: 
KRH_11720(ribH)
KPL: 
MLU: 
RMU: 
RDN: 
BFA: 
JDE: 
KSE: 
DNI: 
LMOI: 
XCE: 
IVA: 
SKE: 
CFL: 
CFI: 
CGA: 
ICA: 
ARS: 
PAC: 
PAK: 
PAV: 
PAX: 
PAZ: 
PAW: 
PAD: 
PCN: 
PACC: 
PACH: 
PACN: 
PFR: 
PFRE: 
PBO: 
PRA: 
MPH: 
MLP_15310(ribH)
NCA: 
KFL: 
PSIM: 
TFU: 
Tfu_1081(ribH)
NDA: 
NAL: 
B005_3765(ribH)
TCU: 
SRO: 
FRA: 
FRE: 
FRI: 
FAL: 
FRAAL5219(ribH)
FSY: 
ACE: 
Acel_1271(ribH)
NML: 
GOB: 
BSD: 
MMAR: 
KRA: 
SEN: 
SACE_2124(ribH)
SVI: 
AMD: 
AMED_2774(ribH)
AMN: 
AMM: 
AMES_2746(ribH)
AMZ: 
B737_2747(ribH)
AOI: 
AORI_2764(ribH)
AJA: 
AMQ: 
ALU: 
PDX: 
AMI: 
SESP: 
BN6_62910(ribH)
KAL: 
STP: 
SAQ: 
MAU: 
MIL: 
VMA: 
AMS: 
ASE: 
ACPL_6453(ribH)
ACTN: 
L083_5907(ribH)
AFS: 
AFR_30505(ribH)
CAI: 
SNA: 
BLN: 
BLON: 
BLL: 
BLJ_0365(ribH)
BLX: 
TBI: 
RXY: 
RRD: 
CWO: 
AFO: 
SHI: 
AEQ: 
OLO: 
ABAI: 
CTR: 
CT_732(ribE)
CTD: 
CTF: 
CTRD: 
CTRO: 
CTRT: 
CTA: 
CTA_0794(ribH)
CTY: 
CTR_7361(ribH)
CRA: 
CTRQ: 
CTRX: 
CTRZ: 
CTRP: 
CTLJ: 
CTLX: 
CTLL: 
CTB: 
CTL0101(ribH)
CTRR: 
CTLF: 
CTLI: 
CTL: 
CTRU: 
CTRL: 
CTRV: 
CTRM: 
CTLA: 
CTLM: 
CTLS: 
CTLZ: 
CTLC: 
CTLN: 
CTLB: 
CTLQ: 
CTO: 
CTL2C_587(ribH)
CTRN: 
CTJ: 
JALI_7371(ribH)
CTZ: 
CTB_7371(ribH)
CTG: 
CTK: 
CSW: 
SW2_7441(ribH)
CES: 
ESW3_7441(ribH)
CTRB: 
CTRE: 
CTRS: 
CTEC: 
CFS: 
FSW4_7441(ribH)
CFW: 
FSW5_7441(ribH)
CTFW: 
SWFP_7971(ribH)
CTRF: 
CTCH: 
CTN: 
CTQ: 
CTV: 
CTW: 
CTRG: 
CTRI: 
CTRA: 
CTRH: 
CTRJ: 
CTRK: 
CTJT: 
CTCF: 
CTFS: 
CTHF: 
CTCJ: 
CTHJ: 
CTMJ: 
CTTJ: 
CTJS: 
CTRC: 
CTRW: 
CTRY: 
CTCT: 
CMU: 
TC_0105(ribH)
CMUR: 
CMN: 
CMM: 
CMG: 
CMX: 
CMZ: 
CPN: 
CPn0873(ribH)
CPA: 
CPJ: 
CPj0873(ribH)
CPT: 
CpB0902(ribH)
CLP: 
CPM: 
G5S_0168(ribH)
CPEC: 
CPE3_0853(ribH)
CPEO: 
CPE1_0852(ribH)
CPER: 
CPE2_0853(ribH)
CHP: 
CHB: 
G5O_0940(ribH)
CHS: 
CHI: 
CHT: 
CHC: 
CHR: 
Cpsi_8791(ribH)
CPSC: 
B711_1021(ribH)
CPSN: 
B712_0960(ribH)
CPSB: 
B595_1025(ribH)
CPSG: 
B598_0958(ribH)
CPSM: 
B602_0960(ribH)
CPSI: 
B599_0958(ribH)
CPSV: 
B600_1019(ribH)
CPSW: 
B603_0964(ribH)
CPST: 
B601_0965(ribH)
CPSD: 
CPSA: 
AO9_04595(ribH)
CAV: 
CCA: 
CCA00894(ribH)
CAB: 
CAB862(ribH)
CABO: 
AB7_9531(ribH)
CFE: 
CF0120(ribH)
PCU: 
pc0889(ribH)
PUV: 
PUV_14150(ribH)
WCH: 
wcw_1084(ribH)
OTE: 
OBT: 
CAA: 
AMU: 
MIN: 
Minf_1664(ribH)
VBA: 
TSU: 
SCD: 
SSM: 
STA: 
STQ: 
SFC: 
SLR: 
LIL: 
LA_0463(ribH)
LIE: 
LIF_A0396(ribH)
LIC: 
LIC10403(ribH)
LIS: 
LIL_10402(ribH)
LBJ: 
LBJ_2504(ribH)
LBL: 
LBL_0633(ribH)
LBI: 
LBF: 
LBF_2086(ribH)
LST: 
LSS_03624(ribH)
TPX: 
BHY: 
BRM: 
BPO: 
BPJ: 
BPIP: 
BPW: 
WESB_0235(risB_)
BIP: 
Bint_2687(ribH)
ABA: 
ACA: 
ACP_2328(ribH)
ACM: 
GMA: 
TSA: 
TRS: 
SUS: 
CTM: 
FSU: 
FSC: 
FSU_3308(ribH)
EPO: 
Epro_0583(ribE)
RSD: 
FNU: 
FNC: 
FNT: 
FUS: 
FNE: 
IPO: 
LBA: 
LEO: 
STR: 
GAU: 
GAU_1474(ribH)
GBA: 
TAI: 
ACO: 
TLI: 
AMO: 
SBR: 
RBA: 
RB4995(ribH)
PSL: 
PLM: 
PBS: 
IPA: 
SACI: 
PHM: 
SYN: 
sll1282(ribH)
SYZ: 
SYY: 
SYT: 
SYS: 
SYQ: 
SYJ: 
SYW: 
SYNW0082(ribH)
SYC: 
syc1854_d(ribH)
SYF: 
SYD: 
SYE: 
SYG: 
sync_0081(ribH)
SYR: 
SYX: 
SYP: 
CYA: 
CYA_1078(ribH)
CYB: 
CYB_1002(ribH)
SYNE: 
SYNP: 
SYNK: 
SYNR: 
SYND: 
SYU: 
SYH: 
TEL: 
tlr0067(ribH)
THN: 
MAR: 
MAE_32220(ribH)
MPK: 
CYT: 
cce_4679(ribH)
CYP: 
CYC: 
CYN: 
CYH: 
CYJ: 
AMR: 
AM1_1010(ribH)
CGC: 
CAN: 
CSN: 
DSL: 
HAO: 
GLP: 
CMP: 
CYU: 
TER: 
Tery_1435(ribH)
LEP: 
GEI: 
OAC: 
ONI: 
PSEU: 
CEP: 
MIC: 
ARP: 
GVI: 
gvip144(ribH)
GLJ: 
GKIL_3962(ribH)
ANA: 
NPU: 
NOS: 
NOP: 
AVA: 
Ava_1704(ribH)
ANB: 
ACY: 
NAZ: 
CSG: 
CALO: 
CALT: 
CALH: 
RIV: 
PMA: 
Pro_1803(ribH)
PMM: 
PMM1643(ribH)
PMT: 
PMT0081(ribH)
PMN: 
PMI: 
PMB: 
PMC: 
PMF: 
PMG: 
PMH: 
PMJ: 
PME: 
PRC: 
PRM: 
CTHE: 
PLP: 
SCS: 
CEO: 
ETSB_1026(ribH)
BTH: 
BT_4253(ribH)
BFR: 
BFS: 
BFG: 
BFB: 
BVU: 
BVU_2618(ribH)
BHL: 
BSA: 
BXY: 
BDO: 
BDH: 
PGI: 
PG1428(ribH)
PGN: 
PGN_0901(ribH)
PGT: 
PAH: 
PDI: 
PPN: 
OSP: 
TFO: 
BFO_0602(ribH)
BVS: 
PBT: 
PRU: 
PRU_0203(ribH)
PMZ: 
PDN: 
PIT: 
PDT: 
PRO: 
PFUS: 
AFD: 
ASH: 
RBC: 
DOI: 
SRU: 
SRU_1068(ribE)
RMR: 
RMG: 
CPI: 
NKO: 
NSO: 
PHE: 
Phep_0527(ribH)
PSN: 
SHG: 
SHT: 
SCN: 
HHY: 
SGN: 
SGRA_2825(ribH)
CMR: 
CAMU: 
BBD: 
EVI: 
CHU: 
CHU_3720(ribH)
DFE: 
SLI: 
SRD: 
LBY: 
RSI: 
FLI: 
EOL: 
FAE: 
HSW: 
HYM: 
HYD: 
PKO: 
RUF: 
MTT: 
GFO: 
GFO_0795(ribH)
FJO: 
Fjoh_0212(ribH)
FPS: 
FP2003(ribH)
FPC: 
FPY: 
FPO: 
FPQ: 
FPV: 
FPW: 
FPK: 
FBR: 
FCO: 
FIN: 
KQS_10605(ribH)
COC: 
Coch_0325(ribH)
CCM: 
RBI: 
ZPR: 
CAT: 
RAN: 
RAI: 
RAR: 
RAG: 
RAE: 
RAT: 
FBC: 
CAO: 
CLY: 
CLH: 
CBAL: 
CBAT: 
WVI: 
KDI: 
DOK: 
LAN: 
ZGA: 
MRS: 
MLT: 
ASL: 
ORH: 
ORI: 
PTQ: 
NDO: 
DDD_2443(ribH)
POM: 
EAO: 
ELB: 
EMN: 
MYR: 
MPW: 
CHZ: 
CGN: 
WIN: 
SZE: 
FBA: 
BBL: 
BPI: 
BPLAN_094(ribE)
BMM: 
MADAR_268(ribE)
BCP: 
BBG: 
BGIGA_092(ribE)
BBQ: 
BLP: 
BPAA_090(ribH)
BLU: 
FTE: 
OHO: 
CTE: 
CT2037(ribH)
CPC: 
Cpar_1913(ribH)
CCH: 
Cag_0132(ribH)
CPH: 
CPB: 
CLI: 
Clim_2336(ribH)
PVI: 
Cvib_1632(ribH)
PLT: 
Plut_1989(ribH)
PPH: 
Ppha_2709(ribH)
PAA: 
CTS: 
Ctha_0807(ribH)
IAL: 
IALB_2346(ribH)
MRO: 
DET: 
DET1187(ribH)
DEH: 
DEB: 
DEV: 
DhcVS_970(ribH)
DEG: 
DMC: 
btf_1068(ribH)
DMD: 
dcmb_1051(ribH)
DMG: 
GY50_0991(ribH)
DMX: 
DMY: 
DMZ: 
DUC: 
DLY: 
DEW: 
CAU: 
Caur_2202(ribH)
CAG: 
CHL: 
HAU: 
TRO: 
trd_0505(ribH)
STI: 
DRA: 
DR_0156(ribH)
DGE: 
Dgeo_0303(ribH)
DDR: 
DMR: 
DPT: 
DGO: 
DPD: 
TRA: 
TTH: 
TTC1647(ribH)
TTJ: 
TTHA0336(ribH)
TTS: 
TTL: 
TSC: 
THC: 
TOS: 
MRB: 
MRE: 
MSV: 
OPR: 
MHD: 
AAE: 
aq_132(ribH)
HYA: 
HHO: 
HYS: 
HTH: 
HTH_0648(ribH)
HTE: 
TAL: 
TRD: 
SUL: 
SAF: 
PMX: 
TAM: 
DTE: 
TMA: 
TM1825(ribH)
TMM: 
TMI: 
TMW: 
THMA_1870(ribH)
TMQ: 
THMB_1870(ribH)
TMX: 
THMC_1870(ribH)
TPT: 
TRQ: 
TRQ2_0996(ribH)
TNA: 
CTN_0757(ribH)
TNP: 
THQ: 
THZ: 
THR: 
TTA: 
TME: 
TAF: 
THA_259(ribH)
FNO: 
Fnod_1418(ribH)
FPE: 
MPZ: 
DTN: 
DTL3_0494(ribH)
KOL: 
KPF: 
CCZ: 
FGI: 
DIN: 
DDF: 
DAP: 
CNI: 
FSI: 
TYE: 
NDE: 
NIDE1384(ribH)
NMV: 
LFC: 
LFI: 
LFP: 
LEG: 
TID: 
TOP: 
TCM: 
TTR: 
MOX: 
DAMO_1429(ribH)
MJA: 
MJ_0303(ribH)
MFE: 
MVU: 
MFS: 
MIF: 
MJH: 
MIG: 
MMP: 
MMP0050(ribH)
MMQ: 
MMX: 
MMZ: 
MMD: 
GYY_00255(ribH)
MMAK: 
MMAO: 
MAE: 
Maeo_0168(ribH)
MVN: 
MVO: 
MOK: 
MAC: 
MA1818(ribH)
MBA: 
MBY: 
MBW: 
MBAR: 
MMA: 
MM_0244(ribH)
MMAZ: 
MVC: 
MEK: 
MLS: 
METM: 
MEF: 
MEQ: 
MSJ: 
MSZ: 
MSW: 
MTHE: 
MTHR: 
MHOR: 
MBU: 
Mbur_0429(ribH)
MMET: 
MMH: 
MEV: 
MZH: 
MPY: 
MHZ: 
MTP: 
Mthe_1307(ribH)
MCJ: 
MCON_2295(ribH)
MHI: 
MHU: 
Mhun_2477(ribH)
MLA: 
Mlab_0395(ribH)
MEM: 
MBG: 
MPI: 
MBN: 
Mboo_0055(ribH)
MFO: 
MPL: 
Mpal_0420(ribH)
MPD: 
MCP_1453(ribH)
MEZ: 
Mtc_1358(ribH)
RCI: 
RRC57(ribH)
MTH: 
MTH1390(ribH)
MMG: 
METC: 
MST: 
Msp_1483(ribH)
MSI: 
Msm_1296(ribH)
MRU: 
mru_0098(ribH)
MEB: 
Abm4_1714(ribH)
MEL: 
MEW: 
METH: 
MFC: 
BRM9_2290(ribH)
MFI: 
MFV: 
MKA: 
MK0281(ribH)
AFU: 
AFG: 
APO: 
AVE: 
AST: 
FPL: 
GAC: 
GAH: 
HAL: 
VNG0630G(ribH)
HSL: 
OE1946R(ribH)
HDL: 
HMA: 
rrnAC1433(ribH)
HHI: 
HAH_2017(ribH)
HHN: 
HAB: 
NMO: 
Nmlp_1952(ribH)
HUT: 
HTI: 
HMU: 
HJE: 
HSU: 
HWA: 
HQ_1633A(ribH)
HWC: 
Hqrw_1747(ribH)
HLA: 
HVO: 
HVO_0974(ribH)
HME: 
HFX_0972(ribH)
HGI: 
HBO: 
HTU: 
NMG: 
HXA: 
NAT: 
NPE: 
NGE: 
HRU: 
NOU: 
SALI: 
HLR: 
PTO: 
PTO0714(ribH)
FAC: 
TAR: 
MAX: 
MER: 
MEAR: 
PFU: 
PF0063(ribH)
PFI: 
PFC_07880(ribH)
PYN: 
TKO: 
TK0429(ribH)
TON: 
TON_0607(ribH)
TGA: 
TGAM_1257(ribH)
THA: 
THM: 
TLT: 
OCC_06581(ribH)
THS: 
TNU: 
TEU: 
TEU_09535(ribH)
PPAC: 
PAP_00645(ribH)
ABI: 
ACF: 
APE: 
ACJ: 
ACAM_0864(ribH)
SMR: 
SHC: 
IHO: 
IAG: 
HBU: 
PFM: 
SSO: 
SSO0400(ribH)
SOL: 
SSOA: 
SSOL: 
SSOF: 
STO: 
STK_03940(ribH)
SAI: 
Saci_0820(ribH)
SACN: 
SACR: 
SACS: 
SIS: 
SIA: 
SIM: 
SID: 
M164_1750(ribH)
SIY: 
SIN: 
SII: 
SIH: 
SIR: 
SIC: 
MSE: 
Msed_0048(ribH)
MCN: 
AHO: 
PAI: 
PAE3296(ribH)
PIS: 
Pisl_0551(ribH)
PCL: 
PAS: 
Pars_1720(ribH)
PYR: 
POG: 
TNE: 
Tneu_1540(ribH)
PYW: 
TUZ: 
TTN: 
TTX_1877(ribH)
VDI: 
VMO: 
ASC: 
CLG: 
NMR: 
NIR: 
NID: 
NIN: 
NKR: 
CSY: 
NGA: 
NVN: 
NVIE_2245(ribH)
NEV: 
NBV: 
T478_1329(ribH)
TAH: 
KCR: 
HAH: 
AGW: 
 » show all
Taxonomy
Reference
1  [PMID:7893702]
  Authors
Kis K, Volk R, Bacher A
  Title
Biosynthesis of riboflavin. Studies on the reaction mechanism of 6,7-dimethyl-8-ribityllumazine synthase.
  Journal
Biochemistry. 34 (1995) 2883-92.
  Sequence
[bsu:BSU23250]
Reference
2  [PMID:7559556]
  Authors
Garcia-Ramirez JJ, Santos MA, Revuelta JL
  Title
The Saccharomyces cerevisiae RIB4 gene codes for 6,7-dimethyl-8-ribityllumazine synthase involved in riboflavin biosynthesis. Molecular characterization of the gene and purification of the encoded protein.
  Journal
J. Biol. Chem. 270 (1995) 23801-7.
  Sequence
[sce:YOL143C]
Reference
3  [PMID:8674771]
  Authors
Bacher A, Fischer M, Kis K, Kugelbrey K, Mortl S, Scheuring J, Weinkauf S, Eberhardt S, Schmidt-Base K, Huber R, Ritsert K, Cushman M, Ladenstein R
  Title
Biosynthesis of riboflavin: structure and mechanism of lumazine synthase.
  Journal
Biochem. Soc. Trans. 24 (1996) 89-94.
Reference
4  [PMID:8969176]
  Authors
Mortl S, Fischer M, Richter G, Tack J, Weinkauf S, Bacher A
  Title
Biosynthesis of riboflavin. Lumazine synthase of Escherichia coli.
  Journal
J. Biol. Chem. 271 (1996) 33201-7.
  Sequence
[eco:b0415]
Reference
5  [PMID:9211334]
  Authors
Bacher A, Eberhardt S, Fischer M, Mortl S, Kis K, Kugelbrey K, Scheuring J, Schott K
  Title
Biosynthesis of riboflavin: lumazine synthase and riboflavin synthase.
  Journal
Methods. Enzymol. 280 (1997) 389-99.
Reference
6  [PMID:10482294]
  Authors
Goldbaum FA, Velikovsky CA, Baldi PC, Mortl S, Bacher A, Fossati CA
  Title
The 18-kDa cytoplasmic protein of Brucella species --an antigen useful for diagnosis--is a lumazine synthase.
  Journal
J. Med. Microbiol. 48 (1999) 833-9.
  Sequence
Reference
7  [PMID:10419541]
  Authors
Jordan DB, Bacot KO, Carlson TJ, Kessel M, Viitanen PV
  Title
Plant riboflavin biosynthesis. Cloning, chloroplast localization, expression, purification, and partial characterization of spinach lumazine synthase.
  Journal
J. Biol. Chem. 274 (1999) 22114-21.
  Sequence
[up:Q9XH32] [ath:AT2G44050]
Reference
8  [PMID:11237620]
  Authors
Zhang X, Meining W, Fischer M, Bacher A, Ladenstein R
  Title
X-ray structure analysis and crystallographic refinement of lumazine synthase from the hyperthermophile Aquifex aeolicus at 1.6 A resolution: determinants of thermostability revealed from structural comparisons.
  Journal
J. Mol. Biol. 306 (2001) 1099-114.
  Sequence
[aae:aq_132]
Reference
9  [PMID:11856310]
  Authors
Fischer M, Haase I, Feicht R, Richter G, Gerhardt S, Changeux JP, Huber R, Bacher A
  Title
Biosynthesis of riboflavin: 6,7-dimethyl-8-ribityllumazine synthase of Schizosaccharomyces pombe.
  Journal
Eur. J. Biochem. 269 (2002) 519-26.
  Sequence
Reference
10 [PMID:12153285]
  Authors
Cushman M, Yang D, Gerhardt S, Huber R, Fischer M, Kis K, Bacher A
  Title
Design, synthesis, and evaluation of 6-carboxyalkyl and 6-phosphonoxyalkyl derivatives of 7-oxo-8-ribitylaminolumazines as inhibitors of riboflavin synthase and lumazine synthase.
  Journal
J. Org. Chem. 67 (2002) 5807-16.
Reference
11 [PMID:12603336]
  Authors
Haase I, Mortl S, Kohler P, Bacher A, Fischer M
  Title
Biosynthesis of riboflavin in archaea. 6,7-dimethyl-8-ribityllumazine synthase of Methanococcus jannaschii.
  Journal
Eur. J. Biochem. 270 (2003) 1025-32.
  Sequence
[mja:MJ_0303] [aae:aq_132]
Reference
12 [PMID:15723519]
  Authors
Morgunova E, Meining W, Illarionov B, Haase I, Jin G, Bacher A, Cushman M, Fischer M, Ladenstein R
  Title
Crystal structure of lumazine synthase from Mycobacterium tuberculosis as a target for rational drug design: binding mode of a new class of purinetrione inhibitors.
  Journal
Biochemistry. 44 (2005) 2746-58.
Reference
13 [PMID:17446177]
  Authors
Morgunova E, Saller S, Haase I, Cushman M, Bacher A, Fischer M, Ladenstein R
  Title
Lumazine synthase from Candida albicans as an anti-fungal target enzyme: structural and biochemical basis for drug design.
  Journal
J. Biol. Chem. 282 (2007) 17231-41.
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 
IUBMB Enzyme Nomenclature: 
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 
BRENDA, the Enzyme Database: 

DBGET integrated database retrieval system