KEGG   ENZYME: 3.4.24.84Help
Entry
EC 3.4.24.84                Enzyme                                 

Name
Ste24 endopeptidase
Class
Hydrolases;
Acting on peptide bonds (peptidases);
Metalloendopeptidases
BRITE hierarchy
Reaction(IUBMB)
The peptide bond hydrolysed can be designated -C!aaX in which C is an S-isoprenylated cysteine residue, a is usually aliphatic and X is the C-terminal residue of the substrate protein, and may be any of several amino acids
Reaction(KEGG)
(other) R09845
Show
Comment
Type example of peptidase family M48. One of two enzymes that can catalyse this processing step for mating a-factor in yeast. Subsequently, the S-isoprenylated cysteine residue that forms the new C-terminus is methyl-esterified and forms a hydrophobic membrane-anchor.
History
EC 3.4.24.84 created 2003
Pathway
Terpenoid backbone biosynthesis
Biosynthesis of antibiotics
Orthology
K06013  
STE24 endopeptidase
Genes
HSA: 
10269(ZMPSTE24)
PTR: 
456790(ZMPSTE24)
PPS: 
100970881(ZMPSTE24)
GGO: 
101124765(ZMPSTE24)
PON: 
100445390(ZMPSTE24)
NLE: 
100580430(ZMPSTE24)
MCC: 
693765(ZMPSTE24)
MCF: 
102124521(ZMPSTE24)
CSAB: 
103225035(ZMPSTE24)
RRO: 
104654890(ZMPSTE24)
CJC: 
100404786(ZMPSTE24)
SBQ: 
101036777(ZMPSTE24)
MMU: 
230709(Zmpste24)
RNO: 
313564(Zmpste24)
CGE: 
100752728(Zmpste24)
NGI: 
103735142(Zmpste24)
HGL: 
101719964(Zmpste24)
CCAN: 
109691577(Zmpste24)
OCU: 
100339077(ZMPSTE24)
TUP: 
102488374(ZMPSTE24)
CFA: 
482460(ZMPSTE24)
AML: 
100475834(ZMPSTE24)
UMR: 
103682403(ZMPSTE24)
FCA: 
101098069(ZMPSTE24)
PTG: 
102962313(ZMPSTE24)
AJU: 
106988418(ZMPSTE24)
BTA: 
538104(ZMPSTE24)
BOM: 
102279930(ZMPSTE24)
BIU: 
109556450(ZMPSTE24)
PHD: 
102339757(ZMPSTE24)
CHX: 
102187287(ZMPSTE24)
OAS: 
101122230(ZMPSTE24)
SSC: 
106507628(ZMPSTE24)
CFR: 
102513271(ZMPSTE24)
BACU: 
103005743(ZMPSTE24)
LVE: 
103083759(ZMPSTE24)
ECB: 
100053993(ZMPSTE24)
MYB: 
102255996(ZMPSTE24)
MYD: 
102767278(ZMPSTE24)
HAI: 
109383344(ZMPSTE24)
RSS: 
PALE: 
102877776(ZMPSTE24)
LAV: 
100671677(ZMPSTE24)
MDO: 
100032108(ZMPSTE24)
SHR: 
100920548(ZMPSTE24)
OAA: 
GGA: 
419572(ZMPSTE24)
MGP: 
100544679(ZMPSTE24)
CJO: 
107323906(ZMPSTE24)
APLA: 
101804121(ZMPSTE24)
TGU: 
100231385(ZMPSTE24)
GFR: 
102041654(ZMPSTE24)
FAB: 
101816326(ZMPSTE24)
PHI: 
102109318(ZMPSTE24)
FPG: 
101923920(ZMPSTE24)
FCH: 
102046935(ZMPSTE24)
CLV: 
102088895(ZMPSTE24)
AAM: 
106484730(ZMPSTE24)
ASN: 
102375008(ZMPSTE24)
AMJ: 
102559014(ZMPSTE24)
PSS: 
102459280(ZMPSTE24)
CMY: 
102931404(ZMPSTE24)
CPIC: 
101941073(ZMPSTE24)
PBI: 
103067619(ZMPSTE24)
GJA: 
107116666(ZMPSTE24)
XLA: 
108709595(zmpste24.S) 447784(zmpste24.L)
XTR: 
550009(zmpste24)
DRE: 
334380(zmpste24)
IPU: 
108270277(zmpste24)
TRU: 
101076024(zmpste24)
TNG: 
LCO: 
104922169(zmpste24)
MZE: 
101484452(zmpste24)
OLA: 
101167159(zmpste24)
XMA: 
102227684(zmpste24)
CSEM: 
103378190(zmpste24)
SASA: 
LCM: 
102363707(ZMPSTE24)
CMK: 
103179475(zmpste24)
BFO: 
CIN: 
SPU: 
579174(zmpste24)
SKO: 
DME: 
Dmel_CG9000(ste24a)
DPO: 
DAN: 
DER: 
DPE: 
DSE: 
DSI: 
Dsimw501_GD25504(Dsim_GD25504)
DWI: 
DYA: 
DGR: 
DMO: 
DVI: 
MDE: 
AGA: 
AAG: 
CQU: 
AME: 
551466(GB18757)
BIM: 
BTER: 
SOC: 
AEC: 
PBAR: 
HST: 
CFO: 
NVI: 
TCA: 
BMOR: 
PXY: 
API: 
PHU: 
DPX: 
ISC: 
CEL: 
CBR: 
CBG03817(Cbr-fce-1)
NAI: 
BMY: 
LOA: 
TSP: 
HRO: 
LGI: 
CRG: 
SMM: 
OVI: 
NVE: 
ADF: 
HMG: 
TAD: 
AQU: 
ATH: 
AT4G01320(ATSTE24)
ALY: 
CRB: 
EUS: 
BRP: 
BNA: 
THJ: 
CIT: 
CIC: 
TCC: 
GRA: 
GHI: 
EGR: 
GMX: 
PVU: 
VRA: 
VAR: 
CCAJ: 
MTR: 
CAM: 
ADU: 
AIP: 
LJA: 
Lj1g3v2752470.1(Lj1g3v2752470.1) Lj1g3v2752470.2(Lj1g3v2752470.2) Lj1g3v2752470.3(Lj1g3v2752470.3)
LANG: 
FVE: 
PPER: 
PMUM: 
MDM: 
PXB: 
ZJU: 
CSV: 
CMO: 
RCU: 
JCU: 
POP: 
POPTR_0002s16420g(POPTRDRAFT_816606) POPTR_0014s08490g(POPTRDRAFT_664019)
VVI: 
SLY: 
SPEN: 
SOT: 
INI: 
SIND: 
BVG: 
NNU: 
OSA: 
4330318(FACE-1)
DOSA: 
Os02t0680400-01(Os02g0680400)
OBR: 
BDI: 
ATS: 
ZMA: 
SITA: 
PDA: 
EGU: 
MUS: 
ATR: 
SMO: 
PPP: 
VCN: 
CSL: 
CVR: 
APRO: 
GSL: 
CCP: 
SCE: 
YJR117W(STE24)
AGO: 
ERC: 
KLA: 
LTH: 
VPO: 
ZRO: 
CGR: 
NCS: 
NCAS_0H00350(NCAS0H00350)
NDI: 
NDAI_0D00300(NDAI0D00300)
TPF: 
TPHA_0E00340(TPHA0E00340)
TBL: 
TBLA_0F02850(TBLA0F02850)
TDL: 
TDEL_0H00700(TDEL0H00700)
KAF: 
KAFR_0A03260(KAFR0A03260)
PPA: 
DHA: 
PIC: 
PGU: 
SPAA: 
LEL: 
CAL: 
CTP: 
COT: 
CDU: 
CTEN: 
YLI: 
CLU: 
CAUR: 
NCR: 
NTE: 
NEUTE1DRAFT120293(NEUTE1DRAFT_120293)
SMP: 
PAN: 
TTT: 
MTM: 
CTHR: 
MGR: 
TMN: 
FGR: 
FPU: 
FVR: 
FOX: 
NHE: 
TRE: 
MAW: 
MAJ: 
CMT: 
VAL: 
VDA: 
CFJ: 
ELA: 
SSL: 
BFU: 
MBE: 
PSCO: 
GLZ: 
AFM: 
AOR: 
AOR_1_1420144(AO090023000816)
ANG: 
ANI_1_414184(An04g01950)
AFV: 
ACT: 
NFI: 
PCS: 
PDP: 
CIM: 
CPW: 
PBL: 
PBN: 
URE: 
ABE: 
TVE: 
AJE: 
PNO: 
PTE: 
BZE: 
BSC: 
BOR: 
ZTR: 
PFJ: 
BCOM: 
NPA: 
TML: 
SPO: 
CNE: 
CNB: 
CGI: 
TMS: 
TVS: 
DSQ: 
PCO: 
SHS: 
HIR: 
PSQ: 
ADL: 
FME: 
GTR: 
LBC: 
MPR: 
MRR: 
CCI: 
SCM: 
ABP: 
AGABI1DRAFT78691(AGABI1DRAFT_78691)
ABV: 
AGABI2DRAFT188490(AGABI2DRAFT_188490)
CPUT: 
SLA: 
UMA: 
PFP: 
MGL: 
PGR: 
MLR: 
ECU: 
EIN: 
EHE: 
ERO: 
NCE: 
MBR: 
SRE: 
DDI: 
DDB_G0290849(zmpste24)
DPP: 
DFA: 
EHI: 
EHI_075660(394.t00009)
EDI: 
EIV: 
ACAN: 
TAN: 
TPV: 
TOT: 
BEQ: 
BBO: 
BBOV_IV000310(21.m02775)
CPV: 
CHO: 
TGO: 
TET: 
PTM: 
SMIN: 
v1.2.013142.t1(symbB.v1.2.013142.t1)
PTI: 
FCY: 
TPS: 
AAF: 
PIF: 
PSOJ: 
SPAR: 
EHX: 
GTT: 
TBR: 
TCR: 
LMA: 
LIF: 
LDO: 
LMI: 
LBZ: 
NGR: 
TVA: 
MCA: 
MMT: 
MDN: 
MDH: 
MAH: 
TCX: 
TCY: 
TAO: 
MEJ: 
MEC: 
CYQ: 
CZA: 
TIG: 
BLEP: 
NOC: 
NHL: 
NWA: 
APRS: 
SDF: 
TBN: 
SEDS: 
TSN: 
THO: 
RMA: 
VOK: 
EBH: 
NWE: 
SALV: 
CVI: 
CVC: 
LHK: 
PSE: 
JEU: 
AQL: 
RSO: 
RSC: 
RSL: 
RSN: 
RSM: 
RSE: 
RPI: 
RPF: 
RPJ: 
RMN: 
RIN: 
REU: 
REH: 
H16_A2710(h16_A2710)
CNC: 
RME: 
CTI: 
CBW: 
CGD: 
CCUP: 
BMA: 
BMV: 
BML: 
BMN: 
BMAL: 
BMAE: 
BMAQ: 
BMAI: 
BMAF: 
BMAZ: 
BMAB: 
BPS: 
BPM: 
BPL: 
BPD: 
BPR: 
BPSE: 
BPSM: 
BPSU: 
BPSD: 
BPZ: 
BPQ: 
BPK: 
BPSH: 
BPSA: 
BPSO: 
BUT: 
BTE: 
BTQ: 
BTJ: 
BTZ: 
BTD: 
BTV: 
BTHE: 
BTHM: 
BTHA: 
BTHL: 
BOK: 
BOC: 
BVI: 
BVE: 
BUR: 
BCN: 
BCH: 
BCM: 
BCJ: 
BCEN: 
BCEW: 
BCEO: 
BAM: 
BAC: 
BMU: 
BMJ: 
BMK: 
BMUL: 
BCT: 
BCED: 
BCEP: 
BDL: 
BPYR: 
BCON: 
BUB: 
BDF: 
BLAT: 
BTEI: 
BSEM: 
BPSL: 
BMEC: 
BSTG: 
BGL: 
BGP: 
BGU: 
BUG: 
BGE: 
BGF: 
BGD: 
BGO: 
BYI: 
BUK: 
BUO: 
BUE: 
BUL: 
BUQ: 
BPLA: 
BUD: 
BXE: 
BXB: 
BPH: 
BRH: 
BPX: 
BPY: 
BFN: 
BCAI: 
PSPW: 
PNU: 
PNE: 
PDQ: 
PPK: 
PPNO: 
PPNM: 
PRB: 
PPUL: 
PSPU: 
PAPI: 
PVE: 
POX: 
PTX: 
PFG: 
PNR: 
BPE: 
BPC: 
BPER: 
BPET: 
BPEU: 
BPA: 
BPAR: 
BBR: 
BBM: 
BBH: 
BBX: 
BPT: 
BAV: 
BHO: 
BHM: 
BHZ: 
ACR54_03052(htpX_2)
BTRM: 
BBRO: 
BFZ: 
AXY: 
AXO: 
AXN: 
AXS: 
AXX: 
ADT: 
AIS: 
PUT: 
AKA: 
AMIM: 
CDN: 
AFA: 
PHN: 
RFR: 
RSB: 
RAC: 
RHY: 
POL: 
PNA: 
AAV: 
AJS: 
DIA: 
AAA: 
ACK: 
ACRA: 
ACID: 
VEI: 
DAC: 
DEL: 
DTS: 
DHK: 
VAP: 
VPE: 
VPD: 
VAA: 
CTT: 
CTES: 
CKE: 
CSER: 
ADN: 
ADK: 
RTA: 
CBX: 
OTO: 
LIM: 
LIH: 
HYR: 
HYB: 
HYL: 
CBAA: 
CBAB: 
MPT: 
HAR: 
MMS: 
JAG: 
JAB: 
JAZ: 
JAL: 
HSE: 
HSZ: 
HHT: 
HRB: 
CFU: 
CARE: 
CPRA: 
MNR: 
MASW: 
OFO: 
BRW83_0427(htpX_1)
LCH: 
TIN: 
THI: 
RGE: 
RBN: 
RDP: 
PKT: 
MIU: 
RGU: 
BBAG: 
BBAY: 
PBH: 
NEU: 
NET: 
NIT: 
NII: 
NCO: 
NUR: 
NMU: 
NLC: 
SHD: 
METR: 
MFA: 
MMB: 
MEH: 
MEI: 
MEP: 
MBAC: 
MBAT: 
MEU: 
SLT: 
GCA: 
SDR: 
SULF: 
EBA: 
DSU: 
RBU: 
DAR: 
AZO: 
AZA: 
AZI: 
TMZ: 
THU: 
TCL: 
APP: 
BPRC: 
BEB: 
BEBA: 
HPY: 
HEO: 
HPJ: 
HPA: 
HHP: 
HHQ: 
HHR: 
HPG: 
HPP: 
HPB: 
HPL: 
HPC: 
HCA: 
HPM: 
HPE: 
HPO: 
HPI: 
HPQ: 
HPW: 
HPU: 
HEF: 
HPF: 
HEQ: 
HEX: 
HPT: 
HPZ: 
HPV: 
HPX: 
HEN: 
HPH: 
HEG: 
HPN: 
HEP: 
HEU: 
HES: 
HPYS: 
HCN: 
HPD: 
KHP_0974(yjr117W)
HEY: 
HER: 
HEI: 
HPYA: 
HPYK: 
HPYO: 
HPYL: 
HPYB: 
HPYC: 
HPYE: 
HPYF: 
HPYG: 
HPYH: 
HPYJ: 
HPYR: 
HPYI: 
HPYU: 
HPYM: 
HEM: 
HEB: 
HEZ: 
HHE: 
HAC: 
HMS: 
HCE: 
HCM: 
HCP: 
HCB: 
HTY: 
HBL: 
WSU: 
TDN: 
SUA: 
SKU: 
SULR: 
CJE: 
CJB: 
CJJ: 
CJU: 
CJN: 
CJI: 
CJM: 
CJS: 
CJP: 
CJEJ: 
CJEU: 
CJEN: 
CJEI: 
CJER: 
CJV: 
CJY: 
CJQ: 
UC78_0698(htpX)
CJL: 
CJW: 
CJR: 
CJD: 
CJZ: 
CJX: 
CFF: 
CFT: 
CFV: 
CFX: 
CFZ: 
CAMP: 
CFP: 
CCV: 
CHA: 
CCO: 
CCOC: 
CLA: 
CLR: 
CLM: 
CLQ: 
CLN: 
CLL: 
CCOL: 
CCC: 
CCQ: 
CCF: 
CCY: 
CCOI: 
CCOF: 
CCOO: 
CAJ: 
CIS: 
CVO: 
CPEL: 
CAMR: 
CSM: 
CSF: 
CGRA: 
CURE: 
CHYO: 
CHV: 
ABU: 
ABT: 
ABL: 
ANT: 
ARC: 
ALP: 
SDL: 
SBA: 
SMUL: 
SHAL: 
SULS: 
NSA: 
NIS: 
SUN: 
SLH: 
NAM: 
GSU: 
GSK: 
GME: 
GUR: 
GBM: 
GEO: 
GEM: 
GEB: 
GPI: 
GAO: 
GSB: 
PCA: 
PPD: 
PACE: 
DES: 
DDE: 
DDN: 
DSA: 
DAS: 
DAF: 
DHY: 
DPI: 
DEJ: 
DRT: 
BMX: 
DPS: 
DPR: 
DSF: 
DOL: 
DAL: 
DAT: 
DTO: 
ADE: 
ACP: 
AFW: 
ANK: 
MXA: 
MXAN_5820(agmM)
MFU: 
MSD: 
MYM: 
CCX: 
SUR: 
AGE: 
SAMY: 
HOH: 
SAT: 
DTI: 
SFU: 
DPB: 
BID: 
MSL: 
MSC: 
MBRY: 
CAK: 
CHQ: 
BRG: 
CBOT: 
NAR: 
NPP: 
NPN: 
SMAG: 
SMAZ: 
STER: 
SPHQ: 
BLAS: 
ERY: 
EGN: 
PORL: 
MGM: 
BSR: 
BCO: 
BXI: 
GWC: 
CCB: 
STH: 
DSY: 
DHD: 
DDH: 
DDL: 
DMT: 
DRM: 
DAE: 
DCA: 
DRU: 
DGI: 
DOR: 
DAI: 
TTE: 
TTE0991(HtpX)
TEX: 
THX: 
TPD: 
TMT: 
TBO: 
TWI: 
TKI: 
MTA: 
CSC: 
COB: 
CHD: 
CKI: 
CKN: 
CLC: 
TTM: 
TTO: 
TXY: 
TSH: 
TNR: 
AAR: 
AFN: 
APAL: 
MBJ: 
NFA: 
NFR: 
SCT: 
SCY: 
SLS: 
KSK: 
NDK: 
KFL: 
PSIM: 
TCU: 
SRO: 
NOA: 
GOB: 
BSD: 
MMAR: 
AMD: 
AMN: 
AMM: 
AMZ: 
STP: 
SAQ: 
MAU: 
MIL: 
VMA: 
AMS: 
ASE: 
ACTN: 
AFS: 
CAI: 
SNA: 
DDT: 
DEH: 
DEB: 
DEV: 
DEG: 
DMC: 
DMD: 
DMG: 
DMX: 
DMY: 
DMZ: 
DUC: 
DLY: 
DEW: 
DFO: 
STI: 
ABAT: 
OPR: 
FGI: 
TTR: 
WCH: 
OTE: 
OBG: 
OBT: 
CAA: 
MIN: 
Minf_1621(htpX)
VBA: 
PSL: 
PIR: 
PLH: 
GES: 
IPA: 
PBOR: 
BSF38_04122(htpX_3)
PHM: 
VBL: 
L21SP4_01521(htpX_2)
TSU: 
SCD: 
SSM: 
LAJ: 
ABA: 
CTM: 
ABAC: 
EPO: 
RSD: 
AMO: 
PPN: 
OSP: 
APS: 
DORI: 
BLQ: 
ASX: 
SRU: 
SRM: 
SRM_00829(htpX)
CMR: 
CAMU: 
BBD: 
EVI: 
ALM: 
CHU: 
FLI: 
HYP: 
MTT: 
FLM: 
FBT: 
GFO: 
GRL: 
GFL: 
RBI: 
ZPR: 
CAT: 
FBC: 
MARM: 
MART: 
CAO: 
CLY: 
CLH: 
CBAL: 
CBAT: 
LVN: 
ZGA: 
MRS: 
MLT: 
PTQ: 
NDO: 
NOM: 
POM: 
POB: 
PRN: 
POLA: 
WIN: 
WIJ: 
SZE: 
AHZ: 
SYI: 
LUT: 
LUL: 
WFU: 
SALT: 
SEON: 
CTE: 
CPC: 
CLZ: 
CCH: 
CPH: 
CPB: 
CLI: 
PVI: 
PLT: 
PPH: 
PAA: 
PROC: 
PRS: 
CTS: 
IAL: 
MRO: 
TTA: 
PHY: 
TME: 
TAF: 
THP: 
THER: 
FNO: 
FPE: 
FIA: 
KPF: 
MPG: 
DDF: 
FSI: 
CABY: 
DTH: 
DTU: 
TOP: 
MOX: 
MVU: 
MFS: 
MIG: 
HAL: 
VNG_0329G(caaX)
HSL: 
HDL: 
HHB: 
HALH: 
HHSR: 
HHI: 
HHN: 
HAB: 
HUT: 
HTI: 
HMU: 
HALI: 
HWA: 
HWC: 
HBO: 
HTU: 
NMG: 
HXA: 
NPE: 
HRU: 
SALI: 
HLC: 
PTO: 
FAC: 
FAI: 
PAB: 
PYN: 
PYA: 
PYC: 
TON: 
TBA: 
THS: 
TCH: 
ACF: 
KCR: 
BARC: 
 » show all
Taxonomy
Reference
1  [PMID:11581258]
  Authors
Tam A, Schmidt WK, Michaelis S.
  Title
The multispanning membrane protein Ste24p catalyzes CAAX proteolysis and NH2-terminal processing of the yeast a-factor precursor.
  Journal
J. Biol. Chem. 276 (2001) 46798-806.
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 
IUBMB Enzyme Nomenclature: 
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 
BRENDA, the Enzyme Database: 
CAS: 
148463-92-7

DBGET integrated database retrieval system