KEGG   ENZYME: 3.6.3.4Help
Entry
EC 3.6.3.4                  Enzyme                                 

Name
Cu2+-exporting ATPase;
CopB
Class
Hydrolases;
Acting on acid anhydrides;
Acting on acid anhydrides to catalyse transmembrane movement of substances
BRITE hierarchy
Sysname
ATP phosphohydrolase (Cu2+-exporting)
Reaction(IUBMB)
ATP + H2O + Cu2+[side 1] = ADP + phosphate + Cu2+[side 2] [RN:R00086]
Reaction(KEGG)
Substrate
ATP [CPD:C00002];
H2O [CPD:C00001];
Cu2+[side 1]
Product
ADP [CPD:C00008];
phosphate [CPD:C00009];
Cu2+[side 2]
Comment
A P-type ATPase that undergoes covalent phosphorylation during the transport cycle. The enzyme from the termophilic bacterium Archaeoglobus fulgidus is involved in copper extrusion from the cell [1,2].
History
EC 3.6.3.4 created 2000, modified 2013
Orthology
K01533  
Cu2+-exporting ATPase
Genes
ATH: 
AT4G33520(PAA1) AT5G21930(PAA2)
ALY: 
CRB: 
CSAT: 
EUS: 
BRP: 
BNA: 
BOE: 
THJ: 
CPAP: 
CIT: 
CIC: 
TCC: 
GRA: 
GHI: 
DZI: 
EGR: 
GMX: 
PVU: 
VRA: 
VAR: 
CCAJ: 
MTR: 
CAM: 
ADU: 
AIP: 
LJA: 
Lj1g3v0695110.1(Lj1g3v0695110.1) Lj1g3v1788240.1(Lj1g3v1788240.1) Lj1g3v1788240.2(Lj1g3v1788240.2) Lj4g3v0341080.1(Lj4g3v0341080.1) Lj4g3v0341080.2(Lj4g3v0341080.2)
LANG: 
FVE: 
PPER: 
PMUM: 
PAVI: 
MDM: 
PXB: 
ZJU: 
CSV: 
CMO: 
MCHA: 
CMAX: 
CMOS: 
RCU: 
JCU: 
HBR: 
POP: 
JRE: 
VVI: 
SLY: 
SPEN: 
SOT: 
CANN: 
NTA: 
NSY: 
NTO: 
INI: 
SIND: 
OEU: 
HAN: 
BVG: 
SOE: 
NNU: 
OSA: 
DOSA: 
Os03t0178100-00(Os03g0178100) Os08t0486100-01(Os08g0486100)
OBR: 
BDI: 
ATS: 
109754905(LOC109754905) 109772413(LOC109772413)
SBI: 
ZMA: 
100381708(pco118593) 100383364
SITA: 
PDA: 
EGU: 
MUS: 
DCT: 
AOF: 
ATR: 
SMO: 
CRE: 
VCN: 
MNG: 
OLU: 
OTA: 
BPG: 
MIS: 
MPP: 
CSL: 
CVR: 
APRO: 
SCE: 
YBR295W(PCA1)
NCR: 
NTE: 
NEUTE1DRAFT146720(NEUTE1DRAFT_146720)
SMP: 
PAN: 
TTT: 
MTM: 
MGR: 
TMN: 
FGR: 
FPU: 
FVR: 
FOX: 
NHE: 
TRE: 
MAW: 
MAJ: 
CMT: 
PLJ: 
VAL: 
VDA: 
CFJ: 
ELA: 
PFY: 
BFU: 
MBE: 
PSCO: 
GLZ: 
AFM: 
AOR: 
AFV: 
ACT: 
PCS: 
PDP: 
CIM: 
CPW: 
PBL: 
PBN: 
URE: 
ABE: 
TVE: 
AJE: 
PNO: 
PTE: 
BZE: 
BSC: 
BOR: 
AALT: 
ZTR: 
BCOM: 
NPA: 
TML: 
TVS: 
DSQ: 
PCO: 
SHS: 
HIR: 
ADL: 
PSHI: 
SACZ: 
AOT14_12750(actP_2) AOT14_18550(copF_3)
STEK: 
PSU: 
PSUW: 
PSD: 
RHD: 
DJI: 
DJA: 
DTX: 
DKO: 
VCH: 
VCF: 
VCE: 
VCJ: 
VCO: 
VCR: 
VCM: 
VCI: 
VCQ: 
VCS: 
VCX: 
VCZ: 
VVU: 
VVY: 
VVM: 
VVL: 
VPA: 
VPB: 
VPK: 
VPF: 
VPH: 
VHA: 
VAG: 
VEX: 
VHR: 
VNA: 
VOW: 
VRO: 
VDB: 
VSP: 
VEJ: 
VFU: 
VNI: 
VAN: 
LAG: 
VAU: 
VCY: 
VCT: 
VTU: 
VFL: 
VMI: 
VBR: 
VSC: 
VSH: 
VQI: 
VFI: 
VFM: 
VSA: 
AWD: 
PPR: 
PBPRA1836(PSPTO199)
PGB: 
PDS: 
GHO: 
PMAI: 
PAE: 
PAEV: 
PAEI: 
PAU: 
PAP: 
PAG: 
PAF: 
PNC: 
PAEB: 
PDK: 
PSG: 
PRP: 
PAEP: 
PAER: 
PAEM: 
PAEL: 
PAES: 
PAEU: 
PAEG: 
PAEC: 
PAEO: 
PMY: 
PMK: 
PRE: 
PPSE: 
BN5_2451(ccoI)
PALC: 
PCQ: 
PcP3B5_35910(copA_1)
PPU: 
PPF: 
PPG: 
PPW: 
PPT: 
PPB: 
PPI: 
PPX: 
T1E_0727(copA)
PPUH: 
PPUT: 
PPUN: 
PPUD: 
PFV: 
PMON: 
PMOT: 
PMOS: 
PPJ: 
PST: 
PSB: 
PSYR: 
PSP: 
PCI: 
PFL: 
PPRC: 
PPRO: 
PFO: 
PFS: 
PFE: 
PFC: 
PFN: 
PFW: 
PFB: 
PFF: 
PFX: 
PPZ: 
PMAN: 
PTV: 
PCG: 
PVR: 
PAZO: 
POI: 
PEN: 
PSA: 
PSZ: 
PSR: 
PSC: 
PSJ: 
PSH: 
PSTU: 
PSTT: 
PBM: 
PBA: 
PBC: 
PPUU: 
PDR: 
PSV: 
PSK: 
PKC: 
PCH: 
PCZ: 
PCP: 
PALK: 
PSW: 
PPV: 
PSES: 
PSEM: 
PSEC: 
PPSY: 
PSOS: 
PKR: 
PFK: 
PANR: 
AVN: 
AVL: 
AVD: 
ACX: 
PBB: 
PAR: 
PCR: 
PRW: 
PSO: 
PUR: 
PALI: 
PSPG: 
PSYG: 
PSYC: 
PSYA: 
MCT: 
MCR_0626(zntA)
MCS: 
MCAT: 
MOI: 
MOS: 
MBL: 
SON: 
SO_2359(ccoI)
SDN: 
SFR: 
SAZ: 
SBL: 
SBM: 
SBN: 
SBP: 
SBT: 
SBS: 
SBB: 
SLO: 
SPC: 
SHP: 
SSE: 
SPL: 
SHE: 
SHM: 
SHN: 
SHW: 
SHL: 
SWD: 
SWP: 
SVO: 
SHF: 
SJA: 
SPSW: 
SBJ: 
ILO: 
ILI: 
IPI: 
IDI: 
CPS: 
COM: 
COZ: 
COLW: 
PHA: 
PAT: 
PSM: 
PSEO: 
PIA: 
PPHE: 
PBW: 
PRR: 
PTN: 
PLZ: 
PALN: 
PPIS: 
PEA: 
PSPO: 
PART: 
PTU: 
PNG: 
PTD: 
MAQ: 
MHC: 
MAD: 
MBS: 
MPQ: 
MARI: 
MLQ: 
MSQ: 
AMC: 
AMAA: 
AMAL: 
AMAE: 
AMAO: 
AMAD: 
AMAI: 
AMAG: 
AMB: 
AMG: 
AMK: 
ALT: 
AAL: 
AAUS: 
ASP: 
ASQ: 
AAW: 
GAG: 
GNI: 
GPS: 
LAL: 
PIN: 
PSY: 
FBL: 
MVS: 
CJA: 
CEB: 
CELL: 
SDE: 
TTU: 
SAGA: 
OSG: 
MICC: 
AUP74_01917(copA_2)
MAGA: 
LPN: 
LPH: 
LPO: 
LPU: 
LPM: 
LPF: 
LPP: 
LPC: 
LPA: 
LPE: 
LLO: 
LFA: 
LHA: 
LOK: 
LCD: 
clem_11705(silP_2)
LSH: 
MAH: 
TCX: 
TCY: 
TAO: 
MEJ: 
MEC: 
CYQ: 
CZA: 
CYY: 
TIG: 
BLEP: 
NHL: 
ALV: 
TVI: 
TMB: 
MPUR: 
TEE: 
TSY: 
AEH: 
HHC: 
TGR: 
TKM: 
TNI: 
TTI: 
TVR: 
EBS: 
HNA: 
HAZ: 
WMA: 
WOC: 
GAI: 
HCH: 
HEL: 
HELO_3542(fixI)
HCS: 
HAK: 
HAM: 
HHU: 
HCO: 
LOKO_00672(copA_1)
HSI: 
HALO: 
HHH: 
HBE: 
BEI_0701(copB)
ABO: 
ADI: 
APAC: 
ALN: 
AXE: 
KAK: 
KKO: 
KSD: 
KPD: 
TOL: 
TOR: 
OAI: 
MARS: 
BSAN: 
GSN: 
RFO: 
OME: 
AHA: 
AHY: 
AHD: 
AHR: 
AHP: 
AHJ: 
AHH: 
AHI: 
ASA: 
AVR: 
AVO: 
AMED: 
ASR: 
AAJ: 
AEO: 
ADH: 
AEM: 
OCE: 
OCM: 
OPF: 
ZDF: 
SDF: 
GBI: 
SLIM: 
SVA: 
TBN: 
SEDS: 
THO: 
PSPI: 
TTC: 
RMA: 
VOK: 
GPB: 
ENM: 
NMA: 
NME: 
NMP: 
NMH: 
NMC: 
NMN: 
NMT: 
NMI: 
NMD: 
NMM: 
NMS: 
NMQ: 
NMW: 
NMZ: 
NMX: 
NGO: 
NGK: 
NLA: 
NEL: 
NWE: 
NSI: 
KKI: 
VFF: 
ECOR: 
CVI: 
CVC: 
CHRO: 
LHK: 
PSE: 
JEU: 
AQL: 
RSO: 
RSC: 
RSL: 
RSN: 
RSM: 
RSE: 
RPI: 
RPF: 
RPJ: 
RMN: 
RIN: 
REU: 
REH: 
H16_A2321(zntA)
CNC: 
RME: 
Rmet_2046(rdxI)
CTI: 
CBW: 
CGD: 
CR3_1651(copB)
CCUP: 
CUP: 
CUU: 
CUH: 
BMA: 
BMV: 
BML: 
BMN: 
BMAL: 
BMAE: 
BMAQ: 
BMAI: 
BMAF: 
BMAZ: 
BMAB: 
BPS: 
BPSL0302(silP)
BPM: 
BPL: 
BPD: 
BPR: 
BPSE: 
BPSM: 
BPSU: 
BPSD: 
BPZ: 
BPQ: 
BPK: 
BPSH: 
BPSA: 
BPSO: 
BUT: 
BTE: 
BTQ: 
BTJ: 
BTZ: 
BTD: 
BTV: 
BTHE: 
BTHM: 
BTHA: 
BTHL: 
BOK: 
BOC: 
BVI: 
BGF: 
BUE: 
BUL: 
BXE: 
BXB: 
BPX: 
BFN: 
PARB: 
PHS: 
PNU: 
PNE: 
PDQ: 
BHZ: 
ACR54_03753(copA_2)
RFR: 
RSB: 
RAC: 
RHY: 
POL: 
PNA: 
AAV: 
AJS: 
DIA: 
AAA: 
ACK: 
ACRA: 
ACID: 
ACIP: 
ACIN: 
ACIS: 
VEI: 
DAC: 
DEL: 
DTS: 
DHK: 
VAP: 
VPD: 
VBO: 
CTT: 
CTES: 
CKE: 
ADN: 
ADK: 
OTO: 
LIM: 
LIH: 
HYR: 
HYB: 
HYL: 
DPY: 
CBAA: 
CBAB: 
MPT: 
HAR: 
MMS: 
JAG: 
JAB: 
JAZ: 
JAL: 
JSV: 
HSE: 
HSZ: 
HHT: 
HRB: 
HEE: 
MNR: 
MASW: 
MASS: 
OFO: 
LCH: 
TIN: 
THI: 
RGE: 
RBN: 
RDP: 
PKT: 
MIU: 
RGU: 
PBH: 
SHD: 
METR: 
TBD: 
MFA: 
MMB: 
MEH: 
MEI: 
MEP: 
MBAC: 
MEU: 
SLT: 
GCA: 
SDR: 
SULF: 
EBA: 
DSU: 
RBU: 
DAR: 
AZO: 
azo1339(ccoI)
AZA: 
AZKH_3221(ccoI)
AZI: 
AOA: 
ATW: 
TMZ: 
THU: 
TCL: 
THK: 
APP: 
BPRC: 
BEBA: 
CJE: 
CJB: 
CJJ: 
CJU: 
CJN: 
CJI: 
CJM: 
CJS: 
CJP: 
CJEJ: 
CJEU: 
CJEN: 
CJEI: 
CJER: 
CJV: 
CJY: 
QZ67_01236(copA_2)
CJQ: 
UC78_1112(copA_2)
CJL: 
CJW: 
CJR: 
CJD: 
CJZ: 
CJX: 
CCOC: 
CLA: 
CLR: 
CLM: 
CLQ: 
CLN: 
CLL: 
CCOL: 
CCC: 
CCQ: 
CCF: 
CCY: 
CCOI: 
CCOF: 
VC76_05705(copA_2)
CCOO: 
ATE51_01280(copA_1)
CIS: 
CINS_1042(copA)
CVO: 
CVOL_1052(copA)
CPEL: 
CPEL_1182(copA)
CAMR: 
CSM: 
CSF: 
CGRA: 
CURE: 
CHV: 
CSPF: 
CSF_0566(copA)
CPIN: 
CCUN: 
CCUN_1198(copA)
CLX: 
CLAN_0495(copA)
GBM: 
GEO: 
GEM: 
GEB: 
DES: 
DEU: 
DVL: 
DDE: 
DAF: 
DRT: 
DAK: 
DOL: 
DML: 
DAT: 
ADE: 
ACP: 
AFW: 
ANK: 
MXA: 
MFU: 
MSD: 
MYM: 
MMAS: 
AGE: 
VIN: 
CCRO: 
SAMY: 
LLU: 
MRM: 
DTI: 
HMR: 
BBA: 
BBW: 
BBAC: 
BSTO: 
MMN: 
EAA: 
MLO: 
MLN: 
MCI: 
MOP: 
MAM: 
MAMO: 
MESO: 
MESW: 
MES: 
HOE: 
AAK: 
PHT: 
PLA: 
SME: 
SMa0621(fixI2) SMa1209(fixI1)
SMK: 
SMQ: 
SMX: 
SMI: 
SMEG: 
SMEL: 
SMER: 
SMD: 
RHI: 
NGR_c17910(fixI1) NGR_c25750(fixI2)
SFH: 
SFD: 
SIX: 
SAME: 
SINO: 
EAD: 
OV14_3156(fixI1)
EAH: 
ESJ: 
ATU: 
Atu1528(fixI)
ATF: 
ATA: 
AVI: 
Avi_2393(fixI)
AGR: 
AGC: 
ARO: 
RET: 
REC: 
REL: 
REI: 
REP: 
RLE: 
RL0532(fixI) pRL100210(fixI1) pRL90013(fixI2)
RLT: 
RLG: 
RLB: 
RLU: 
RTR: 
RIR: 
RGA: 
RHN: 
RPHA: 
RHT: 
NT26_1966(fixI)
RHX: 
NGL: 
NGG: 
BME: 
BMEL: 
BMI: 
BMZ: 
BMG: 
BMW: 
BMEE: 
BMF: 
BMB: 
BMC: 
BAA: 
BABO: 
BABR: 
BABT: 
BABB: 
BABU: 
BABS: 
BABC: 
BMS: 
BSI: 
BSF: 
BSUI: 
BSUP: 
BSUV: 
BSUC: 
BMT: 
BSZ: 
BSV: 
BSW: 
BSG: 
BCS: 
BSK: 
BOL: 
BCAR: 
BCAS: 
BMR: 
BMI_I362(ccoI)
BPP: 
BPI_I391(ccoI)
BPV: 
BCET: 
BCEE: 
BVL: 
OAN: 
OAH: 
OPS: 
OCH: 
BJA: 
blr2769(fixI)
BJU: 
BJP: 
BRA: 
BBT: 
BRS: 
S23_52300(fixI)
AOL: 
S58_51610(fixI)
BRC: 
BRAD: 
BIC: 
BRO: 
RPA: 
RPA0013(rdxI)
RPB: 
RPC: 
RPD: 
RPE: 
RPT: 
RPX: 
NHA: 
OCA: 
OCG: 
OCO: 
BOS: 
BVV: 
XAU: 
AZC: 
SNO: 
MET: 
MNO: 
MAQU: 
MEE: 
BID: 
MSL: 
CHEL: 
CDQ: 
HDN: 
HDT: 
HMC: 
HNI: 
RVA: 
PHL: 
FIL: 
FIY: 
BVR: 
RHZ: 
MCG: 
PSIN: 
HDI: 
HDIA_4760(copA_4)
RBM: 
CCR: 
CCS: 
CAK: 
CSE: 
CHQ: 
PZU: 
BSB: 
AEX: 
CBOT: 
SIL: 
SIT: 
RMB: 
RSP: 
RSP_0690(rdxI)
RSH: 
RSQ: 
RSK: 
RCP: 
RHP: 
JAN: 
Jann_3851(rdxI)
RDE: 
RD1_1276(rdxI)
RLI: 
PDE: 
PAMI: 
PYE: 
PCON: 
PZH: 
PARO: 
PARU: 
DSH: 
Dshi_0667(fixI)
PSF: 
PGA: 
PGL: 
PGD: 
PHP: 
PPIC: 
OAR: 
OTM: 
OSB_04020(pacS)
LMD: 
RED: 
CID: 
CMAR: 
CEH: 
CMAG: 
MALG: 
CON: 
RSU: 
RHM: 
RHC: 
PPHR: 
HAT: 
LAP: 
LAGG: 
LABR: 
DAA: 
YAN: 
SUAM: 
SPSE: 
DON: 
TPRO: 
TOM: 
PABY: 
RMM: 
LVS: 
AHT: 
RBG: 
SAGU: 
MMR: 
HNE: 
HBA: 
HBC: 
NAR: 
NPP: 
NPN: 
NRE: 
SAL: 
SPHK: 
SPHP: 
SMAG: 
SMAZ: 
STER: 
SGI: 
SPHL: 
SWI: 
SPHM: 
SPHI: 
SPLM: 
SPHJ: 
SPKC: 
SPHD: 
SPHC: 
SJP: 
SCH: 
SSY: 
SPMI: 
SPHR: 
SINB: 
SPHT: 
SHYD: 
SCLO: 
CIJ: 
SPHG: 
SFLA: 
SPHY: 
BLAS: 
RDI: 
ELQ: 
ERY: 
EFV: 
AAY: 
WYH_02525(silP_2) WYH_02752(copA_3)
AEP: 
ADO: 
A6F68_01108(copA_2)
CNA: 
CMAN: 
PNS: 
PORL: 
GBE: 
RRU: 
RRF: 
RCE: 
RC1_1274(fixI)
RPM: 
MAG: 
MGY: 
MAGX: 
XM1_0515(fixI)
MAGN: 
AZL: 
ALI: 
ABS: 
ABQ: 
ABF: 
ATI: 
AHU: 
TMO: 
TMO_c0919(fixI)
THAL: 
EFK: 
TXI: 
THAC: 
MAGQ: 
HJO: 
NAO: 
NCB: 
MGM: 
PGV: 
AFE: 
AFR: 
AFI: 
OIH: 
LFU: 
HHD: 
HMN: 
VIR: 
VHL: 
VIG: 
VIL: 
VNE: 
VPN: 
LAO: 
SJE: 
SAR: 
SAX: 
SAA: 
SAUI: 
SEP: 
SER: 
SEPP: 
SEPS: 
SHA: 
SHH: 
ShL2_00033(copA_1)
SCA: 
SSD: 
SDT: 
SWA: 
SXY: 
SCAP: 
SSCZ: 
SEQO: 
SSIF: 
SCV: 
SSCU: 
SNL: 
MCL: 
MACR: 
SHV: 
SBAC: 
LMN: 
LMW: 
LMX: 
LMZ: 
LMR: 
EAT: 
EXU: 
PLN: 
PRT: 
PLL: 
PANA: 
PDG: 
PHC: 
PPLA: 
PFAE: 
JEO: 
SPOR: 
SPOP: 
NTR: 
LLA: 
L70979(copB)
LLK: 
LLKF_0870(copB)
LLT: 
LLS: 
lilo_0787(copB)
LLD: 
LLX: 
LLC: 
LLM: 
llmg_1694(copB)
LLR: 
LLN: 
LLW: 
kw2_0822(copB)
LLJ: 
LG36_1487(copB)
LGR: 
LGV: 
LPK: 
LRN: 
SAG: 
STC: 
str0840(copB)
STL: 
stu0840(copB)
STE: 
STN: 
STU: 
STW: 
STHE: 
STHS: 
SSK: 
SDG: 
SDA: 
GGS_0277(copA)
SDQ: 
SCF: 
Spaf_0448(tcrB)
SSR: 
STF: 
STJ: 
STRS: 
SMN: 
SMA_0270(copB) SMA_1354(copB) SMA_1965(copB)
SIF: 
SLU: 
LPL: 
lp_3363(copB)
LPJ: 
JDM1_2696(copB)
LPT: 
LPS: 
LPR: 
LPZ: 
LPB: 
LJH: 
LSA: 
LCA_1460(atkB)
LDB: 
LBU: 
LDE: 
LDL: 
LBR: 
LBK: 
LCA: 
LPQ: 
LPI: 
LPAP: 
LCB: 
LCZ: 
LCS: 
LCE: 
LCW: 
LCL: 
LCX: 
LRU: 
LRT: 
LHE: 
LHL: 
LHV: 
LRH: 
LGG_01801(copB)
LRG: 
LRL: 
LRA: 
LRO: 
LRC: 
LAY: 
LBH: 
LBN: 
LSN: 
LSA_03330(copB)
LAW: 
LHO: 
LMU: 
LAE: 
LGN: 
LKO: 
LHI: 
LKU: 
LPX: 
LPAR: 
LLE: 
LPD: 
LCU: 
LCT: 
LBT: 
LCV: 
LAH: 
LZY: 
LPG: 
PPE: 
PPEN: 
PCE: 
PDM: 
PIO: 
EFA: 
EFL: 
EFI: 
EFD: 
EFS: 
EFN: 
EFQ: 
EFC: 
EFAU: 
EFU: 
EFT: 
EHR: 
EHR_09090(copB)
ENE: 
ECAS: 
EMU: 
EMQU_1885(copB)
EDU: 
EGA: 
ESS: 
ETH: 
MPS: 
MPX: 
THL: 
TEH_16480(copB)
VTE: 
VPI: 
OOE: 
LME: 
LMM: 
LMK: 
LCI: 
LKI: 
LEC: 
LCN: 
LGS: 
LGE: 
LLF: 
LGC: 
WKO: 
WCE: 
WCT: 
WCI: 
WCB: 
WJO: 
WPA: 
AUR: 
AUN: 
AUI: 
ACG: 
AVS: 
CRN: 
CML: 
CAW: 
CARC: 
MARR: 
JEP: 
JDA: 
CNO: 
CLS: 
RUK: 
ESR: 
ESU: 
RAL: 
RBR: 
RCH: 
RUM: 
FPR: 
FPA: 
CLO: 
BPB: 
BFI: 
BHU: 
RHO: 
COO: 
CCT: 
ROB: 
RTO: 
CSO: 
BPRL: 
ERE: 
ERT: 
ERA: 
EAC: 
EEL: 
ELM: 
EHL: 
TMR: 
SAY: 
SAP: 
EUU: 
BPRS: 
HPK: 
APR: 
DPN: 
SSG: 
AFN: 
AIN: 
MPE: 
MYPE8720(MYPE8720)
ACL: 
ABRA: 
AOC: 
MVA: 
MGI: 
MSP: 
MCB: 
MFT: 
MLL: 
MSA: 
MAB: 
MMV: 
MAY: 
MABO: 
MAZ: 
MYS: 
MYC: 
MCHE: 
MIZ: 
MSTE: 
MMC: 
MKM: 
MJL: 
MRH: 
MYV: 
MDX: 
ASD: 
CGL: 
NCgl2859(Cgl2962)
CGB: 
CGU: 
CGT: 
CGS: 
CGG: 
CGM: 
CGX: 
CEF: 
CDI: 
CDZ: 
CDB: 
CDW: 
CJK: 
jk1429(copB)
CUA: 
CKP: 
CHN: 
CCN: 
CMD: 
CAZ: 
CFN: 
CCG: 
CGY: 
CUV: 
COA: 
CDO: 
CHM: 
CSX: 
CMQ: 
CCJ: 
CEI: 
CTED: 
CDX: 
CSTA: 
CFC: 
CGV: 
CGLAU_03850(copB1) CGLAU_04520(copB2)
CSTR: 
CAMG: 
BFV: 
NFA: 
NCY: 
NBR: 
NNO: 
NSL: 
NSR: 
RHA: 
RER: 
RER_10560(copB)
REY: 
REB: 
ROP: 
ROA: 
REQ: 
RPY: 
RAV: 
RFA: 
RHW: 
RHS: 
RRZ: 
RHU: 
RQI: 
GBR: 
GPO: 
GOR: 
GOQ: 
GTA: 
GOC: 
TPR: 
DTM: 
STRM: 
SCX: 
SRN: 
A4G23_02243(copA_2)
LXY: 
MIM: 
MIO: 
MIP: 
MCW: 
MPAL: 
MIH: 
MICR: 
MAUR: 
MHOS: 
RLA: 
RPLA: 
MVD: 
AGY: 
CART: 
CRY: 
CPHY: 
PSAI: 
ART: 
ARR: 
ARM: 
ARI: 
ARL: 
AAQ: 
ARY: 
ARZ: 
ARU: 
ARQ: 
ARX: 
ACRY: 
AAU: 
ACH: 
APN: 
PSUL: 
AAI: 
KPL: 
KFV: 
MLU: 
RDN: 
SATK: 
NAE: 
BCV: 
BFA: 
BRX: 
BRV: 
BGG: 
BRZ: 
DVA: 
JDE: 
KSE: 
DNI: 
IVA: 
CET: 
CCEU: 
CFL: 
CFI: 
CGA: 
CEZ: 
ICA: 
SERJ: 
BLY: 
BLIN: 
MPH: 
TFL: 
TFA: 
TES: 
TEZ: 
NCA: 
KFL: 
MGG: 
NDA: 
NAL: 
NGV: 
NOA: 
NML: 
PDX: 
PSEE: 
PSEH: 
PSEQ: 
PECQ: 
AHM: 
ACTI: 
ACAD: 
AHG: 
ACTA: 
PMAD: 
MAU: 
MIL: 
VMA: 
AFS: 
PLK: 
GVA: 
PDO: 
RRD: 
AFO: 
AYM: 
CCU: 
SHI: 
ELE: 
EYY: 
DDT: 
APV: 
OLS: 
CGO: 
SYN: 
SYZ: 
SYY: 
SYNGTS_2045(slr1950)
SYT: 
SYNGTI_2044(slr1950)
SYS: 
SYNPCCN_2043(slr1950)
SYQ: 
SYNPCCP_2043(slr1950)
SYJ: 
SYW: 
SYC: 
syc1785_d(ctaA)
SYF: 
SYD: 
SYE: 
SYG: 
SYR: 
SYX: 
SYP: 
CYA: 
CYB: 
SYNE: 
SYNP: 
SYNK: 
SYNR: 
SYND: 
SYU: 
SYH: 
SYNW: 
SLW: 
TEL: 
THN: 
CGC: 
CYI: 
DSL: 
CMP: 
LEP: 
LEN: 
LET: 
LBO: 
HHG: 
XM38_017940(pacS_1)
PSEU: 
PMA: 
Pro_0153(zntA)
PMM: 
PMT: 
PMN: 
PMI: 
PMB: 
PMC: 
PMF: 
PMG: 
PMH: 
PMJ: 
PME: 
PRC: 
PRM: 
AMR: 
AM1_1831(synA)
MAR: 
MPK: 
CAN: 
CSN: 
CYL: 
HAO: 
CYU: 
CWA: 
GLP: 
GEN: 
GEE: 
CHON: 
CYT: 
CYP: 
CYC: 
CYN: 
CYH: 
CYJ: 
TER: 
MIC: 
ARP: 
GEI: 
OAC: 
ONI: 
MPRO: 
CEP: 
ANA: 
NPU: 
NOS: 
NOP: 
NON: 
NFL: 
NOE: 
AVA: 
NAZ: 
ANB: 
ACY: 
AWA: 
CSG: 
CALO: 
CALT: 
CALH: 
RIV: 
FIS: 
NCN: 
CTHE: 
PLP: 
SCS: 
STAN: 
CEO: 
DFO: 
CAU: 
CHL: 
STI: 
CAP: 
DGE: 
DPT: 
DGO: 
DPD: 
TRA: 
TTH: 
TTJ: 
TTS: 
TTL: 
TSC: 
TOS: 
TPAR: 
TBC: 
MRB: 
MRE: 
MSV: 
OPR: 
MHD: 
FGI: 
TTR: 
PCU: 
pc0809(copB)
PNL: 
PNK_0960(copa3)
PUV: 
PUV_09320(ctpV)
WCH: 
wcw_1151(copA1)
OTE: 
OBG: 
OBT: 
CAA: 
VBA: 
RBA: 
PSL: 
PIR: 
PBS: 
PLS: 
FMR: 
IPA: 
TSU: 
SSM: 
STA: 
SUS: 
SBR: 
CPOR: 
GAU: 
GPH: 
BTH: 
BTHO: 
BFR: 
BFS: 
BFG: 
BFB: 
BVU: 
BHL: 
BSA: 
BXY: 
BDH: 
BOA: 
BCEL: 
BCAC: 
BCAE: 
BACC: 
PGN: 
PGT: 
PAH: 
PBT: 
PMUC: 
PET: 
PDI: 
PARY: 
PARC: 
TOH: 
BVS: 
PSAC: 
OSP: 
PMZ: 
PDN: 
PIT: 
PDT: 
PRO: 
PFUS: 
PEO: 
PJE: 
ASH: 
BLQ: 
ASX: 
SRU: 
SRM: 
RMR: 
RMG: 
RBAR: 
CPI: 
NKO: 
NSO: 
NIA: 
FLA: 
ARB: 
HHY: 
SGN: 
SGRA_2782(copA)
PHE: 
PEP: 
PCM: 
PSTY: 
PGS: 
PSN: 
SHG: 
SHT: 
SPHN: 
SCN: 
MUP: 
MUC: 
CMR: 
CAMU: 
BBD: 
EVI: 
ALM: 
CHU: 
CHU_1499(copA)
DFE: 
SLI: 
SRD: 
SMON: 
SPIR: 
LBY: 
RSI: 
EOL: 
FAE: 
PKO: 
RUF: 
RTI: 
RUD: 
MTT: 
FLM: 
FBT: 
GFO: 
GRL: 
GFL: 
FJO: 
FJG: 
FGL: 
FCM: 
COC: 
CCM: 
COL: 
CHG: 
CAPN: 
CGH: 
CLK: 
RBI: 
ZPR: 
CAT: 
MARM: 
MART: 
MARB: 
CAO: 
CLY: 
CLH: 
CBAL: 
CBAT: 
WVI: 
KDI: 
LAN: 
LACI: 
ZGA: 
MRS: 
MLT: 
ASL: 
ORH: 
ORI: 
NDO: 
NOB: 
POM: 
POB: 
POA: 
EAO: 
EMN: 
EEN: 
ELB: 
EMG: 
EGO: 
EGM: 
MYR: 
MPW: 
MOD: 
MYZ: 
CHZ: 
CHSO_2322(actP2)
CGN: 
CIH: 
CHH: 
CIO: 
CHRY: 
CPIP: 
SZE: 
AHZ: 
SYI: 
TEN: 
LUT: 
LUL: 
FOR: 
SALT: 
AALG: 
OLL: 
TAJ: 
AUE: 
FBA: 
FTE: 
FLU: 
OHO: 
ISE: 
CTE: 
CPC: 
CLZ: 
CCH: 
CPH: 
CPB: 
CLI: 
PLT: 
PPH: 
PROS: 
AAE: 
aq_1125(ctrA3) aq_1445(ctrA2)
HYA: 
HTH: 
HTE: 
TAL: 
SUL: 
SAF: 
PMX: 
PMO: 
KPF: 
DIN: 
DAP: 
CABY: 
TYE: 
NMV: 
SAAL: 
L336_0160(copB)
SBE: 
SBAG: 
WWE: 
MIB: 
WBA: 
PWO: 
MMD: 
MAC: 
MBA: 
MBY: 
MBW: 
MBAR: 
MBAK: 
MMA: 
MMAZ: 
MMJ: 
MMAC: 
MVC: 
MEK: 
MLS: 
MEF: 
MEQ: 
MSJ: 
MSZ: 
MSW: 
MTHE: 
MTHR: 
MHOR: 
MMET: 
MMH: 
MHAZ: 
MEV: 
MZH: 
MPY: 
MHZ: 
MCJ: 
MHI: 
MEM: 
MBG: 
MPD: 
MCP_1308(copB)
RCI: 
RRC473(copB)
MTH: 
MMG: 
METC: 
MWO: 
METE: 
tca_00722(copB)
MEL: 
MEW: 
METH: 
MFC: 
MFI: 
MCUB: 
MCBB_0358(copB)
MSUB: 
METN: 
AFU: 
AFG: 
AVE: 
AST: 
FPL: 
GAC: 
GAH: 
HAL: 
HSL: 
HDL: 
HHB: 
HJE: 
HHSR: 
HSR6_0612(copB)
HMA: 
pNG6056(copA2) rrnAC1149(ctpB)
HHI: 
HHN: 
HAB: 
HTA: 
NPH: 
NP_2972A(tpa04) NP_3140A(tpa03) NP_4300A(tpa05)
NMO: 
HTI: 
HMU: 
HALI: 
HVO: 
HME: 
HFX_0939(tpa04) HFX_5232(zntA)
HGI: 
HBO: 
HLA: 
SRUB: 
HAH: 
HTU: 
HDA: 
NMG: 
HXA: 
NAT: 
NPE: 
NGE: 
HRU: 
NOU: 
SALI: 
HLR: 
HLC: 
NAJ: 
TAC: 
PTO: 
PYN: 
PYA: 
TON: 
TBA: 
THE: 
THS: 
THV: 
TPEP: 
THH: 
TTD: 
TRL: 
PPAC: 
ACF: 
APE: 
ACJ: 
SMR: 
DFD: 
TAG: 
IAG: 
PFM: 
SSO: 
SSO2651(pacS)
SOL: 
SSOA: 
SSOL: 
SSOF: 
STO: 
STK_17150(copA)
SAI: 
Saci_0872(actP)
SACN: 
SACR: 
SACS: 
SIS: 
SIA: 
SIM: 
SID: 
SIY: 
SIN: 
SII: 
SIH: 
SIR: 
SIC: 
SULA: 
MSE: 
MCN: 
AHO: 
AMAN: 
PAI: 
PIS: 
PCL: 
PAS: 
CMA: 
THB: 
TCB: 
ASC: 
CLG: 
NAC: 
KCR: 
LOKI: 
 » show all
Taxonomy
Reference
1  [PMID:12876283]
  Authors
Mana-Capelli S, Mandal AK, Arguello JM
  Title
Archaeoglobus fulgidus CopB is a thermophilic Cu2+-ATPase: functional role of its histidine-rich-N-terminal metal binding domain.
  Journal
J. Biol. Chem. 278 (2003) 40534-41.
  Sequence
[afu:AF_0152]
Reference
2  [PMID:22663904]
  Authors
Jayakanthan S, Roberts SA, Weichsel A, Arguello JM, McEvoy MM
  Title
Conformations of the apo-, substrate-bound and phosphate-bound ATP-binding domain of the Cu(II) ATPase CopB illustrate coupling of domain movement to the catalytic cycle.
  Journal
Biosci. Rep. 32 (2012) 443-53.
  Sequence
[afu:AF_0152]
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 
IUBMB Enzyme Nomenclature: 
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 
BRENDA, the Enzyme Database: 

DBGET integrated database retrieval system