KEGG   ENZYME: 6.3.4.3Help
Entry
EC 6.3.4.3                  Enzyme                                 

Name
formate---tetrahydrofolate ligase;
formyltetrahydrofolate synthetase;
10-formyltetrahydrofolate synthetase;
tetrahydrofolic formylase;
tetrahydrofolate formylase
Class
Ligases;
Forming carbon-nitrogen bonds;
Other carbon-nitrogen ligases
BRITE hierarchy
Sysname
formate:tetrahydrofolate ligase (ADP-forming)
Reaction(IUBMB)
ATP + formate + tetrahydrofolate = ADP + phosphate + 10-formyltetrahydrofolate [RN:R00943]
Reaction(KEGG)
Substrate
ATP [CPD:C00002];
formate [CPD:C00058];
tetrahydrofolate [CPD:C00101]
Product
ADP [CPD:C00008];
phosphate [CPD:C00009];
10-formyltetrahydrofolate [CPD:C00234]
Comment
In eukaryotes occurs as a trifunctional enzyme also having methylenetetrahydrofolate dehydrogenase (NADP+) (EC 1.5.1.5) and methenyltetrahydrofolate cyclohydrolase (EC 3.5.4.9) activity.
History
EC 6.3.4.3 created 1961
Pathway
One carbon pool by folate
Carbon fixation pathways in prokaryotes
Metabolic pathways
Microbial metabolism in diverse environments
Orthology
K00288  
methylenetetrahydrofolate dehydrogenase (NADP+) / methenyltetrahydrofolate cyclohydrolase / formyltetrahydrofolate synthetase
K01938  
formate--tetrahydrofolate ligase
K13402  
monofunctional C1-tetrahydrofolate synthase, mitochondrial
Genes
HSA: 
25902(MTHFD1L) 4522(MTHFD1)
PTR: 
452965(MTHFD1) 463073(MTHFD1L)
PPS: 
100983723(MTHFD1L) 100986093(MTHFD1)
GGO: 
101145772(MTHFD1)
PON: 
100173036(MTHFD1) 100437887(MTHFD1L)
NLE: 
100591295 100592446(MTHFD1) 100597135(MTHFD1L)
MCC: 
705222(MTHFD1L) 707059(MTHFD1)
MCF: 
101925793(MTHFD1L) 102146226(MTHFD1)
CSAB: 
103229163(MTHFD1) 103241030(MTHFD1L)
RRO: 
104678347(MTHFD1L) 104678419(MTHFD1)
RBB: 
108539138(MTHFD1L) 108542410(MTHFD1)
CJC: 
100385373(MTHFD1) 100395925(MTHFD1L)
SBQ: 
101041831(MTHFD1L) 101050716(MTHFD1)
MMU: 
108156(Mthfd1) 270685(Mthfd1l)
RNO: 
361472(Mthfd1l) 64300(Mthfd1)
CGE: 
100763862(Mthfd1) 100767336(Mthfd1l)
NGI: 
103730291 103745750(Mthfd1l) 103749265(Mthfd1)
HGL: 
101707403(Mthfd1) 101720005(Mthfd1l)
CCAN: 
109691124(Mthfd1) 109694193(Mthfd1l)
OCU: 
100343064(MTHFD1L) 100347271(MTHFD1)
TUP: 
102473748(MTHFD1) 102484216(MTHFD1L)
CFA: 
476245(MTHFD1L) 480352(MTHFD1)
AML: 
100467466(MTHFD1) 100477350(MTHFD1L)
UMR: 
103666965(MTHFD1L) 103672303(MTHFD1)
ORO: 
101377610(MTHFD1L) 101381197(MTHFD1)
FCA: 
101082751(MTHFD1L) 101086816(MTHFD1)
PTG: 
102969144(MTHFD1L) 102971656(MTHFD1)
AJU: 
106971326(MTHFD1) 106976246(MTHFD1L)
BTA: 
534296(MTHFD1L) 534382(MTHFD1)
BOM: 
102266073(MTHFD1L) 102275233(MTHFD1)
BIU: 
109563582(MTHFD1L) 109565242(MTHFD1)
PHD: 
CHX: 
102186214(MTHFD1) 102188948(MTHFD1L)
OAS: 
101102245(MTHFD1L) 101109020(MTHFD1)
SSC: 
100154722(MTHFD1L) 414382(MTHFD1)
CFR: 
102504065(MTHFD1) 102504672(MTHFD1L)
CDK: 
105086194(MTHFD1) 105100923(MTHFD1L)
BACU: 
LVE: 
ECB: 
100062154(MTHFD1) 100063441(MTHFD1L)
EPZ: 
103548986(MTHFD1L) 103559580(MTHFD1)
EAI: 
MYB: 
102241254(MTHFD1) 102260498(MTHFD1L)
MYD: 
102757978(MTHFD1) 102765614(MTHFD1L)
HAI: 
109380892(MTHFD1L) 109382053(MTHFD1)
RSS: 
109440415 109448237(MTHFD1) 109449332(MTHFD1L)
PALE: 
102878910(MTHFD1) 102880268(MTHFD1L)
LAV: 
100661814(MTHFD1) 100672390(MTHFD1L)
TMU: 
MDO: 
100027684(MTHFD1) 100032106(MTHFD1L)
SHR: 
100913689(MTHFD1L) 100917465(MTHFD1)
OAA: 
100074148(MTHFD1L)
GGA: 
421633(MTHFD1L) 423508(MTHFD1)
MGP: 
100542162(MTHFD1L) 100542376(MTHFD1)
CJO: 
107311546(MTHFD1L) 107315290(MTHFD1)
APLA: 
101793128(MTHFD1L) 101798457(MTHFD1)
ACYG: 
106034225(MTHFD1L) 106037251(MTHFD1)
TGU: 
100218066(MTHFD1) 100224764(MTHFD1L)
GFR: 
102039432(MTHFD1L) 102040140(MTHFD1)
FAB: 
101810287(MTHFD1L) 101820743(MTHFD1)
PHI: 
102101641(MTHFD1) 102103116(MTHFD1L)
PMAJ: 
107202026(MTHFD1L) 107206040(MTHFD1)
CCW: 
104687153(MTHFD1) 104693880(MTHFD1L)
FPG: 
101913340(MTHFD1) 101914730(MTHFD1L)
FCH: 
102049730(MTHFD1L) 102059574(MTHFD1)
CLV: 
102090180(MTHFD1L) 102091689(MTHFD1)
EGZ: 
104131673(MTHFD1) 104133557(MTHFD1L)
AAM: 
106483010(MTHFD1) 106496896(MTHFD1L)
ASN: 
102377792(MTHFD1) 102380169 102382003(MTHFD1L)
AMJ: 
102576903(MTHFD1) 106736958(MTHFD1L)
PSS: 
102448225(MTHFD1L) 102452269(MTHFD1)
CMY: 
102934023(MTHFD1L) 102943369(MTHFD1)
CPIC: 
101936119(MTHFD1L) 101941983(MTHFD1)
ACS: 
100551820(mthfd1l) 100553949(mthfd1)
PVT: 
110082112(MTHFD1L) 110082847(MTHFD1)
PBI: 
GJA: 
107107643 107119326(MTHFD1) 107123003(MTHFD1L)
XLA: 
108716671(mthfd1l.L) 380266(mthfd1.L)
XTR: 
100145211(mthfd1l) 493369(mthfd1)
NPR: 
108787125(MTHFD1) 108796152(MTHFD1L)
DRE: 
100034522(mthfd1l) 260441(mthfd1b)
SRX: 
SANH: 
SGH: 
CCAR: 
IPU: 
108257577(mthfd1) 108257638(mthfd1l) 108269612(Mthfd1)
AMEX: 
103042181(mthfd1) 103042511(mthfd1l) 103044195
TRU: 
TNG: 
LCO: 
NCC: 
104947195(mthfd1) 104962356(mthfd1l)
MZE: 
101477222 101482183(mthfd1l) 101486590(mthfd1)
OLA: 
XMA: 
102224500(mthfd1) 102226655(mthfd1l) 102230963
PRET: 
103457130 103457517(mthfd1l) 103458564(mthfd1)
NFU: 
107377559(mthfd1l) 107377914 107392490(mthfd1)
CSEM: 
LCF: 
HCQ: 
BPEC: 
SASA: 
100306829(mthfd1l) 106581504(mthfd1) 106607641
ELS: 
105015635(mthfd1) 105017489(mthfd1l) 105021712
SFM: 
108919610(mthfd1) 108920486(mthfd1l)
LCM: 
102347033(MTHFD1) 102353169 102356084(MTHFD1L)
CMK: 
103179237(mthfd1l) 103189752(mthfd1)
BFO: 
CIN: 
SPU: 
589933(MTHFD1)
APLC: 
SKO: 
DME: 
DPO: 
DAN: 
DER: 
DPE: 
DSE: 
DSI: 
Dsimw501_GD18702(Dsim_GD18702)
DWI: 
DYA: 
DGR: 
DMO: 
DVI: 
MDE: 
AGA: 
AAG: 
CQU: 
AME: 
550749(pug)
BIM: 
BTER: 
SOC: 
AEC: 
ACEP: 
PBAR: 
HST: 
CFO: 
LHU: 
PGC: 
NVI: 
TCA: 
DPA: 
NVL: 
BMOR: 
DPL: 
PMAC: 
PRAP: 
PXY: 
API: 
DNX: 
PHU: 
ZNE: 
FCD: 
DPX: 
TUT: 
CEL: 
CELE_K07E3.4(K07E3.4)
NAI: 
TSP: 
HRO: 
LGI: 
CRG: 
MYI: 
OBI: 
LAK: 
SMM: 
SHX: 
OVI: 
NVE: 
EPA: 
ADF: 
HMG: 
TAD: 
AQU: 
ATH: 
AT1G50480(THFS)
ALY: 
CRB: 
CSAT: 
EUS: 
BRP: 
BNA: 
BOE: 
THJ: 
CPAP: 
CIT: 
CIC: 
TCC: 
GRA: 
GHI: 
EGR: 
GMX: 
PVU: 
VRA: 
VAR: 
CCAJ: 
MTR: 
CAM: 
ADU: 
AIP: 
LJA: 
Lj0g3v0097989.1(Lj0g3v0097989.1) Lj5g3v2292520.1(Lj5g3v2292520.1)
LANG: 
FVE: 
PPER: 
PMUM: 
PAVI: 
MDM: 
PXB: 
ZJU: 
CSV: 
CMO: 
MCHA: 
RCU: 
JCU: 
HBR: 
POP: 
POPTR_0001s04800g(POPTRDRAFT_829297) POPTR_0003s21590g(POPTRDRAFT_711662)
VVI: 
SLY: 
SPEN: 
SOT: 
CANN: 
NTA: 
NSY: 
NTO: 
INI: 
SIND: 
HAN: 
BVG: 
SOE: 
NNU: 
OSA: 
DOSA: 
Os09t0446800-01(Os09g0446800)
OBR: 
BDI: 
ATS: 
109773868(LOC109773868)
SBI: 
ZMA: 
SITA: 
PDA: 
EGU: 
MUS: 
DCT: 
ATR: 
SMO: 
PPP: 
VCN: 
MNG: 
OTA: 
BPG: 
MIS: 
MPP: 
CSL: 
APRO: 
GSL: 
CCP: 
SCE: 
YBR084W(MIS1) YGR204W(ADE3)
AGO: 
ERC: 
KLA: 
LTH: 
VPO: 
ZRO: 
CGR: 
NCS: 
NCAS_0A07290(NCAS0A07290) NCAS_0I01350(NCAS0I01350)
NDI: 
NDAI_0A07650(NDAI0A07650) NDAI_0D02270(NDAI0D02270)
TPF: 
TPHA_0A03820(TPHA0A03820) TPHA_0A04840(TPHA0A04840)
TBL: 
TBLA_0B07610(TBLA0B07610) TBLA_0I02160(TBLA0I02160)
TDL: 
TDEL_0E04950(TDEL0E04950) TDEL_0F02070(TDEL0F02070)
KAF: 
KAFR_0B04020(KAFR0B04020) KAFR_0C00240(KAFR0C00240)
PPA: 
DHA: 
PIC: 
PGU: 
SPAA: 
LEL: 
CAL: 
CTP: 
COT: 
CDU: 
CTEN: 
YLI: 
CLU: 
CLUS: 
CAUR: 
NCR: 
NTE: 
NEUTE1DRAFT88125(NEUTE1DRAFT_88125)
SMP: 
PAN: 
TTT: 
MTM: 
CTHR: 
MGR: 
TMN: 
FGR: 
FPU: 
FVR: 
FOX: 
NHE: 
TRE: 
MAW: 
MAJ: 
PLJ: 
VAL: 
VDA: 
CFJ: 
ELA: 
PFY: 
SSL: 
BFU: 
MBE: 
PSCO: 
GLZ: 
ANI: 
AFM: 
ANG: 
ANI_1_3132024(An02g12420)
AFV: 
ACT: 
NFI: 
PCS: 
PDP: 
CIM: 
CPW: 
PBL: 
PBN: 
URE: 
ABE: 
TVE: 
AJE: 
PNO: 
SNOG_01593(SNOG_01592)
PTE: 
BZE: 
BSC: 
BOR: 
ZTR: 
PFJ: 
BCOM: 
NPA: 
TML: 
SPO: 
CNE: 
CNB: 
CGI: 
TMS: 
TVS: 
DSQ: 
PCO: 
SHS: 
HIR: 
PSQ: 
ADL: 
FME: 
GTR: 
LBC: 
MPR: 
MRR: 
CCI: 
SCM: 
ABP: 
AGABI1DRAFT118122(AGABI1DRAFT_118122)
ABV: 
AGABI2DRAFT183212(AGABI2DRAFT_183212)
CPUT: 
SLA: 
WSE: 
WIC: 
UMA: 
PFP: 
MGL: 
PGR: 
MLR: 
MBR: 
SRE: 
DDI: 
DPP: 
ACAN: 
SMIN: 
v1.2.000751.t1(symbB.v1.2.000751.t1) v1.2.023994.t1(symbB.v1.2.023994.t1)
FCY: 
AAF: 
PIF: 
EHX: 
GTT: 
TCR: 
LMA: 
LIF: 
LDO: 
LMI: 
LBZ: 
NGR: 
YEN: 
YEP: 
YEY: 
YEL: 
YEW: 
YET: 
YEF: 
YEE: 
YAL: 
YFR: 
YIN: 
YKR: 
YRO: 
YRU: 
YRB: 
PMR: 
PMI0670(fhs)
PMIB: 
PVL: 
EIC: 
ETR: 
ETD: 
ETE: 
ETC: 
EDW: 
EDL: 
EHO: 
HAV: 
OPO: 
PFQ: 
PSHI: 
HDU: 
HD_1282(fhs)
APL: 
APJ: 
APA: 
ASI: 
ASS: 
AEU: 
VCH: 
VCF: 
VCE: 
VCJ: 
VCO: 
VCR: 
VCM: 
VCI: 
VCL: 
VCQ: 
VCS: 
VCX: 
VCZ: 
VVU: 
VVY: 
VVM: 
VVL: 
VPA: 
VPB: 
VPK: 
VPF: 
VPH: 
VHA: 
VCA: 
VAG: 
VEX: 
VHR: 
VNA: 
VOW: 
VRO: 
VSP: 
VEJ: 
VFU: 
VNI: 
VAN: 
LAG: 
VAU: 
VCY: 
VCT: 
VTU: 
VFL: 
VMI: 
VBR: 
VSC: 
VSH: 
VFI: 
VF_1793(fhs)
VFM: 
VSA: 
AWD: 
PPR: 
PGB: 
PDS: 
PRW: 
PSPG: 
PSYG: 
SON: 
SO_0560(fhs)
SAZ: 
SBL: 
SBM: 
SBN: 
SBP: 
SBT: 
SBS: 
SBB: 
SLO: 
SPC: 
SHP: 
SSE: 
SPL: 
SHE: 
SHM: 
SHN: 
SHW: 
SHL: 
SWD: 
SWP: 
SVO: 
SHF: 
SPSW: 
SBJ: 
MSR: 
MARI: 
GPS: 
FBL: 
MCA: 
MCA2219(fhs)
MMT: 
MDN: 
MDH: 
MKO: 
MAH: 
MPSY: 
MEJ: 
MEC: 
SSAL: 
GAI: 
HEL: 
HHU: 
HSI: 
HBE: 
AHA: 
AHY: 
AHD: 
AHR: 
AHP: 
AHJ: 
AHH: 
AHI: 
ASA: 
AVR: 
AVO: 
AMED: 
ASR: 
AAJ: 
AEO: 
ADH: 
ACAV: 
GAP: 
FPP: 
SEDS: 
TSN: 
NMA: 
NME: 
NMB1839(fhs)
NMP: 
NMH: 
NMC: 
NMC0378(fhs)
NMN: 
NMT: 
NMI: 
NMD: 
NMM: 
NMS: 
NMQ: 
NMW: 
NMZ: 
NMX: 
NGO: 
NGK: 
NLA: 
NEL: 
NWE: 
NSI: 
SALV: 
KKI: 
ECOR: 
LHK: 
BPSI: 
MPT: 
OFO: 
RGE: 
RBN: 
PKT: 
BBAY: 
NCO: 
METR: 
MFA: 
MEH: 
MEI: 
MEP: 
MPQ_0498(mis1)
MBAT: 
MEU: 
BEB: 
BEBA: 
CCV: 
CCO: 
CCOC: 
CGRA: 
CPIN: 
ANT: 
DDS: 
DFI: 
DPG: 
DEF: 
LIP: 
LIR: 
DBA: 
DOA: 
DPS: 
DAK: 
DSF: 
DOL: 
DML: 
DAL: 
DAT: 
DTO: 
MXA: 
MFU: 
MSD: 
MYM: 
MMAS: 
CCX: 
SUR: 
VIN: 
CCRO: 
SAMY: 
LLU: 
MRM: 
SAT: 
DAO: 
DTI: 
SFU: 
DBR: 
MLO: 
MLN: 
MCI: 
MOP: 
MAM: 
MAMO: 
MESO: 
MESW: 
MES: 
HOE: 
AAK: 
PHT: 
SME: 
SMK: 
SMQ: 
SMX: 
SMI: 
SMEG: 
SMEL: 
SMER: 
SMD: 
RHI: 
SFH: 
SFD: 
SIX: 
SAME: 
SINO: 
EAD: 
EAH: 
ESJ: 
ARA: 
AVI: 
AGC: 
RET: 
REC: 
REL: 
REI: 
REP: 
RLE: 
RL3525(fhs)
RLT: 
RLG: 
RLB: 
RLU: 
RTR: 
RHL: 
RGA: 
RHN: 
RPHA: 
RHT: 
RHX: 
NGL: 
NGG: 
SHZ: 
BOP: 
BOS: 
BVV: 
BHN: 
BHS: 
BQR: 
BTR: 
BT_0147(fhs)
BTX: 
BGR: 
BVN: 
BAPI: 
XAU: 
AZC: 
SNO: 
MEX: 
MEA: 
MDI: 
METDI0483(ftfL)
MCH: 
MRD: 
MET: 
MPO: 
MNO: 
MOR: 
META: 
MAQU: 
MPHY: 
MZA: 
MEE: 
BID: 
MSL: 
HDN: 
HDT: 
HMC: 
HNI: 
FIL: 
FIY: 
RHZ: 
MSC: 
MBRY: 
MTW: 
AUA: 
MCG: 
PSIN: 
HDI: 
RBM: 
BSB: 
BRL: 
SIL: 
SPO1557(fhs-1) SPO3103(fhs-2)
SIT: 
RMB: 
RSP: 
RSH: 
RSQ: 
RSK: 
RCP: 
RHP: 
JAN: 
RDE: 
RLI: 
PDE: 
PAMI: 
PYE: 
PCON: 
DSH: 
PSF: 
PSE_2780(fthS)
PGA: 
PGL: 
PGD: 
PHP: 
PPIC: 
OAT: 
OAR: 
OTM: 
LMD: 
RED: 
PTP: 
MALG: 
CON: 
RSU: 
RHM: 
RHC: 
PPHR: 
HAT: 
LAP: 
LAGG: 
LABR: 
DAA: 
YAN: 
SUAM: 
SPSE: 
DON: 
TPRO: 
TOM: 
PABY: 
THW: 
RMM: 
LVS: 
AHT: 
RBG: 
SAGU: 
MMR: 
HNE: 
HBC: 
ZMO: 
ZMN: 
ZMM: 
ZMB: 
ZMI: 
ZMC: 
ZMR: 
SSY: 
SLG_12760(ligH)
BLAS: 
AAY: 
ANH: 
GBE: 
GBH: 
GBC: 
GBS: 
ACR: 
AMV: 
RGI: 
ROS: 
PGV: 
PUB: 
APC: 
APM: 
APB: 
BLI: 
BLD: 
BLH: 
BAN: 
BA_2107(fhs)
BAR: 
BAT: 
BAH: 
BAI: 
BAX: 
BANT: 
BANR: 
BANS: 
BANH: 
BANV: 
BCE: 
BCA: 
BCZ: 
BCR: 
BCB: 
BCU: 
BCG: 
BCQ: 
BCX: 
BAL: 
BNC: 
BCF: 
BCER: 
BCEF: 
BCY: 
BTK: 
BTL: 
BTB: 
BTT: 
BTHR: 
BTHI: 
BTC: 
BTF: 
BTM: 
BTG: 
BTI: 
BTN: 
BTHT: 
BTHU: 
BTW: 
BTHY: 
BWE: 
BWW: 
BMYC: 
BMYO: 
BTY: 
BPU: 
BPUM: 
BPUS: 
BMQ: 
BMD: 
BMH: 
BMEG: 
BCO: 
BCK: 
BAG: 
BCOA: 
BACI: 
BIF: 
BMET: 
GST: 
BACW: 
BBY: 
BSM: 
BON: 
BGY: 
BFX: 
BWH: 
BXI: 
BHK: 
BBEV: 
BKO: 
BALT: 
GMC: 
GTH: 
PTL: 
AFL: 
AGN: 
ANM: 
ANL: 
AXL: 
LSP: 
LGY: 
LFU: 
HHD: 
HMN: 
VIR: 
VHL: 
VIG: 
VIL: 
VNE: 
LAO: 
FPN: 
FAR: 
BSE: 
SAU: 
SA1553(fhs)
SAV: 
SAV1732(fhs)
SAW: 
SAH: 
SAJ: 
SAM: 
MW1675(fhs)
SAS: 
SAR: 
SAR1810(fhs)
SAC: 
SAX: 
SAA: 
SAO: 
SAE: 
SAD: 
SUU: 
SUV: 
SUE: 
SUJ: 
SUK: 
SUC: 
SUT: 
SUQ: 
SUZ: 
SUD: 
SUX: 
SUW: 
SUG: 
SUF: 
SAUA: 
SAUE: 
SAUN: 
SAUS: 
SAUU: 
SAUG: 
SAUZ: 
SAUT: 
SAUJ: 
SAUK: 
SAUQ: 
SAUV: 
SAUW: 
SAUX: 
SAUY: 
SAB: 
SUY: 
SAUB: 
SAUM: 
SAUC: 
SAUR: 
SAUI: 
SAUD: 
SAUF: 
SAMS: 
SUH: 
SEP: 
SER: 
SEPP: 
SEPS: 
SHA: 
SH1190(fhs)
SHH: 
SSP: 
SCA: 
SLG: 
SLN: 
SSD: 
SDT: 
SWA: 
SPAS: 
SXY: 
SXL: 
SXO: 
SHU: 
SCAP: 
SSCH: 
SSCZ: 
SAGQ: 
SEQO: 
SSIF: 
SCV: 
SPET: 
SLZ: 
SCOH: 
SSCU: 
MCL: 
MCAK: 
MACR: 
SHV: 
LMO: 
LMF: 
LMH: 
LMC: 
LMN: 
LMY: 
LMT: 
LMG: 
LMS: 
LMJ: 
LMQ: 
LML: 
LMP: 
LMW: 
LMX: 
LMZ: 
LMON: 
LMOC: 
LMOS: 
LMOO: 
LMOY: 
LMOT: 
LMOA: 
LMOL: 
LMOG: 
LMOE: 
LMOB: 
LMOJ: 
LMOZ: 
LMOD: 
LMOW: 
LMOX: 
LMOQ: 
LMR: 
LMOK: 
LMV: 
LMOM: 
LIN: 
LWE: 
lwe1896(fhs)
LSG: 
LIV: 
LII: 
LIW: 
LIA: 
LIO: 
BTHS: 
ESI: 
EAT: 
EAN: 
EXM: 
EXU: 
BBE: 
BLR: 
BFM: 
PPY: 
PPM: 
PPO: 
PPOL: 
PPQ: 
PPOY: 
PTA: 
PSAB: 
PDU: 
PBD: 
PGM: 
POD: 
PAEN: 
PAEF: 
PAEQ: 
PSTE: 
PAEA: 
PAEE: 
PAEH: 
PAEJ: 
PIH: 
PRI: 
PPEO: 
PBV: 
PYG: 
PDH: 
PCX: 
TUM: 
TAB: 
SIV: 
SSIL: 
SOB: 
PLN: 
PKU: 
PRT: 
PLL: 
PANA: 
PDG: 
PHC: 
PMAR: 
PPLA: 
PFAE: 
JEO: 
KUR: 
SPSY: 
SPOR: 
SPOP: 
SURE: 
LLA: 
L159505(fhs)
LLK: 
LLT: 
LLS: 
LLD: 
LLX: 
LLC: 
LLM: 
LLR: 
LLN: 
LLI: 
LLW: 
LLJ: 
LGR: 
LGV: 
LPK: 
SPY: 
SPy_1213(fhs.1) SPy_2085(fhs.2)
SPZ: 
SPYM: 
SPM: 
SPG: 
SpyM3_0853(fhs.1) SpyM3_1776(fhs.2)
SPS: 
SPH: 
SPI: 
SPJ: 
SPK: 
SPF: 
SpyM50871(fhs1) SpyM51732(fhs2)
SPA: 
SPB: 
M28_Spy0899(fhs.1) M28_Spy1758(fhs.2)
STG: 
SOZ: 
STZ: 
STX: 
SPYA: 
A20_0963c(fhs1) A20_1817(fhs)
SPYH: 
SPYO: 
SPN: 
SP_1229(fhs)
SPD: 
SPR: 
spr1109(fhs)
SPW: 
SPX: 
SNE: 
SPV: 
SNM: 
SJJ: 
SPP: 
SNT: 
SNC: 
SNB: 
SNP: 
SNI: 
SNV: 
SNX: 
SND: 
SNU: 
SPNG: 
SPNE: 
SPNU: 
SPNM: 
SPNO: 
SPNN: 
SAG: 
SAG1055(fhs)
SAN: 
SAK: 
SGC: 
SAGS: 
SAGL: 
SAGM: 
SAGI: 
SAGR: 
SAGP: 
SAGC: 
SAGT: 
SAGE: 
SAGG: 
SAGN: 
SMU: 
SMU_1073(fthS)
SMC: 
SMJ: 
SMUT: 
SMUA: 
STC: 
str0791(fhs)
STL: 
stu0791(fhs)
STE: 
STN: 
STU: 
STW: 
STHE: 
STHS: 
SSA: 
SSB: 
SSU: 
SSV: 
SSI: 
SSU0648(fhs)
SSS: 
SST: 
SSF: 
SSK: 
SSQ: 
SSW: 
SUI: 
SUO: 
SRP: 
SUP: 
SSUS: 
SSUT: 
SSUI: 
SSUY: 
SGO: 
SGO_1210(fhs-1) SGO_1808(fhs-2)
SEZ: 
Sez_0945(fhs1)
SEQ: 
SEZO: 
SEQU: 
SEU: 
SUB: 
SUB0942(fhs1)
SDS: 
SDEG_1033(fhs1) SDEG_2059(fhs2)
SDG: 
SDA: 
GGS_0992(fhs1) GGS_1891(fhs2)
SDC: 
SDQ: 
SGA: 
SGG: 
SGT: 
SMB: 
SOR: 
STK: 
STB: 
SCP: 
SCF: 
SSR: 
STF: 
STJ: 
STRS: 
SSAH: 
STD: 
SMN: 
SIF: 
SIE: 
SIB: 
SIU: 
SANG: 
SANC: 
SANS: 
SCG: 
SCON: 
SCOS: 
SOI: 
SIK: 
SIQ: 
SIO: 
SIZ: 
SLU: 
SIG: 
SIP: 
STV: 
SPAT: 
LPL: 
lp_1779(fhs)
LPJ: 
LPT: 
LPS: 
LPR: 
LPZ: 
LPB: 
LJO: 
LJF: 
LJH: 
LJN: 
LAC: 
LAI: 
LAD: 
LAF: 
LSA: 
LSL: 
LSI: 
LSJ: 
LDB: 
Ldb1020(fhs)
LBU: 
LDE: 
LDL: 
LBR: 
LBK: 
LCA: 
LPQ: 
LPI: 
LPAP: 
LCB: 
LCZ: 
LCS: 
LCE: 
LCW: 
LCL: 
LCX: 
LGA: 
LRE: 
LRF: 
LRU: 
LRT: 
LRR: 
LHE: 
LHL: 
LHR: 
LHV: 
LHH: 
LHD: 
LFE: 
LFR: 
LFF: 
LRH: 
LRG: 
LRL: 
LRA: 
LRO: 
LRC: 
LCR: 
LAM: 
LAY: 
LBH: 
LBN: 
LKE: 
LRM: 
LSN: 
LAW: 
LHO: 
LMU: 
LAE: 
LGN: 
LKO: 
LHI: 
LKU: 
LGL: 
LPX: 
LOR: 
LPAR: 
LLE: 
LPD: 
LJE: 
LCU: 
LCT: 
LBT: 
LCV: 
LAH: 
LAMY: 
LAGL: 
LZY: 
PPE: 
PPEN: 
PCE: 
PECL_1010(fhs1)
PDM: 
PACI: 
EFA: 
EF1725(fhs)
EFL: 
EFI: 
EFD: 
EFS: 
EFN: 
EFQ: 
EFC: 
EFAU: 
EFU: 
EFM: 
EFT: 
EHR: 
ENE: 
ECAS: 
EMU: 
EDU: 
EGA: 
ESS: 
MPS: 
MPX: 
THL: 
VTE: 
VPI: 
OOE: 
LME: 
LMM: 
LMK: 
LCI: 
LKI: 
LEC: 
LCN: 
LGS: 
LGE: 
LLF: 
LGC: 
WKO: 
WCE: 
WCT: 
WCI: 
WCB: 
WJO: 
WPA: 
AUR: 
AUN: 
AUI: 
ASAN: 
ACG: 
AVS: 
AUH: 
CRN: 
CML: 
CAW: 
CARC: 
MARR: 
JEP: 
JDA: 
CAC: 
CAE: 
CAY: 
CPE: 
CPF: 
CPR: 
CTC: 
CTET: 
CNO: 
CBO: 
CBO3523(fhs)
CBA: 
CBH: 
CBY: 
CBL: 
CBK: 
CBB: 
CBI: 
CBN: 
CBT: 
CBF: 
CBM: 
CBJ: 
CBE: 
CBZ: 
CBEI: 
CKL: 
CKR: 
CLJ: 
CCB: 
CLS: 
CLB: 
CSR: 
CPAS: 
CPAT: 
CPAE: 
CSB: 
CAH: 
CLT: 
CBV: 
CSQ: 
CLD: 
CACE: 
CCK: 
CBUT: 
CTYK: 
CEU: 
CTAE: 
CFM: 
CCHV: 
CARG: 
AMT: 
AOE: 
GFE: 
CTH: 
CTX: 
RUK: 
CCE: 
CCL: 
ESR: 
ESU: 
CSS: 
CSD: 
CCEL: 
EHA: 
RAL: 
RBR: 
RCH: 
RUM: 
RUS: 
RBP: 
FPR: 
FPA: 
CLO: 
HSC: 
BPB: 
BFI: 
BHU: 
CLE: 
RHO: 
RIX: 
RIM: 
COO: 
CCT: 
ROB: 
BYL: 
RTO: 
BHAN: 
CPY: 
LACY: 
CSH: 
CSO: 
HSD: 
CPRO: 
ERE: 
ERT: 
ERA: 
CDF: 
PDC: 
CDC: 
CDL: 
PDF: 
EAC: 
CST: 
FAA: 
STH: 
SWO: 
SLP: 
DSY: 
DHD: 
DDH: 
DDL: 
DMT: 
DRM: 
DAE: 
DCA: 
DKU: 
DRU: 
DGI: 
DFG: 
PTH: 
PTH_0200(MIS1)
DAU: 
TJR: 
SGY: 
DOR: 
DAI: 
DMI: 
DED: 
DEC: 
DRS: 
HMO: 
EEL: 
ELM: 
AWO: 
OVA: 
SAY: 
SAP: 
IBU: 
FPLA: 
EUU: 
BPRS: 
TTE: 
TTE2391(MIS1)
TEX: 
THX: 
TPD: 
TIT: 
TMT: 
TBO: 
TWI: 
TKI: 
CHY: 
TEP: 
TAE: 
MTA: 
ADG: 
TPZ: 
CSC: 
ATE: 
COB: 
CHD: 
COW: 
CKI: 
CKN: 
CLC: 
TOC: 
TTM: 
TTO: 
TXY: 
TSH: 
CPO: 
TNR: 
MAS: 
NTH: 
HOR: 
HAS: 
HPK: 
AAR: 
HHL: 
FMA: 
APR: 
PMIC: 
PED: 
CAD: 
VPR: 
VAT: 
VRM: 
MED: 
DPN: 
SSG: 
SRI: 
SELE: 
SELO: 
SELT: 
MHG: 
PUF: 
PFT: 
AFN: 
AIN: 
ERH: 
ERS: 
ERL: 
EUC: 
TUR: 
FRO: 
ERB: 
LPIL: 
MPE: 
MYPE8690(MYPE8690)
MGJ: 
UUR: 
UU221(fthS)
UPA: 
UPR: 
UUE: 
ACL: 
ABRA: 
APAL: 
AOC: 
SCR: 
SSYR: 
SDI: 
STAI: 
SAPI: 
SMIR: 
SMIA: 
SCQ: 
SATR: 
SERI: 
STUR: 
SLL: 
SKN: 
SCJ: 
SHJ: 
SCK: 
MBJ: 
CDI: 
DIP1253(fhs)
CDP: 
CDH: 
CDT: 
CDE: 
CDR: 
CDA: 
CDZ: 
CDB: 
CDS: 
CDD: 
CDW: 
CDV: 
CDIP: 
CJK: 
jk0881(fhs)
CUR: 
CUA: 
CAR: 
CKP: 
CPU: 
CPL: 
CPG: 
CPP: 
CPK: 
CPQ: 
CPX: 
CPZ: 
COR: 
COP: 
COD: 
COS: 
COI: 
COE: 
COU: 
CPSE: 
CPSU: 
CPSF: 
CRD: 
CUL: 
CUC: 
CUE: 
CUN: 
CUS: 
CUQ: 
CUZ: 
CUJ: 
CHN: 
CMD: 
CFN: 
CCG: 
CVT: 
CAX: 
CII: 
CUV: 
CDO: 
CHM: 
CSX: 
CMQ: 
CKU: 
CCJ: 
CMV: 
CEI: 
CTED: 
CUT: 
CSP: 
CSTA: 
CFK: 
CPHO: 
CFC: 
CGV: 
CSTR: 
CAMG: 
ART: 
ARR: 
ARI: 
ARL: 
ARH: 
ARY: 
ARZ: 
ARU: 
ARQ: 
ARN: 
ARX: 
AAU: 
ACH: 
APN: 
PSUL: 
AAI: 
GAR: 
RSA: 
RMU: 
RDN: 
SATK: 
NAE: 
BFA: 
BRX: 
BRV: 
BGG: 
BRZ: 
DVA: 
KSE: 
DNI: 
ICA: 
ARS: 
SERJ: 
BLY: 
BLIN: 
DCO: 
PAC: 
PAK: 
PAV: 
PAX: 
PAZ: 
PAW: 
PAD: 
PCN: 
PACC: 
PACH: 
PACN: 
CACN: 
PRA: 
PFR: 
PFRE: 
PRL: 
PBO: 
AACI: 
TFL: 
TFA: 
TES: 
NCA: 
NGV: 
SEN: 
SNA: 
ASG: 
AOS: 
ARD: 
AVU: 
BLO: 
BL0478(fhs)
BLJ: 
BLD_1271(thfS2)
BLN: 
BLON: 
BLF: 
BLL: 
BLB: 
BLM: 
BLK: 
BLG: 
BLZ: 
BLX: 
BAD: 
BADL: 
BADO: 
BLA: 
BLC: 
BLT: 
BBB: 
BBC: 
BNM: 
BLV: 
BLW: 
BLS: 
BANI: 
BANL: 
BNI: 
BANM: 
BDE: 
BDN: 
BBI: 
BBP: 
BBF: 
BBV: 
BBRU: 
BBRE: 
BBRV: 
BBRJ: 
BBRC: 
BBRN: 
BBRS: 
BBRD: 
BAST: 
BTP: 
BCOR: 
BKA: 
BKS: 
BPSP: 
BII: 
BANG: 
BCAT: 
BPSC: 
BSCA: 
BACT: 
GVA: 
GVG: 
GVH: 
SIJ: 
PDO: 
AEY: 
PLIM: 
RXY: 
RRD: 
AYM: 
CCU: 
SHI: 
ELE: 
EYY: 
AEQ: 
DDT: 
APV: 
OLS: 
OLO: 
CGO: 
CAER: 
CBAC: 
DET: 
DET0671(fhs-1) DET0705(fhs-2)
DEH: 
DEB: 
DEV: 
DEG: 
DMC: 
btf_627(fhs)
DMD: 
DMG: 
DMX: 
DMY: 
DMZ: 
DUC: 
DLY: 
DEW: 
DFO: 
RRS: 
RCA: 
CAU: 
CAG: 
CHL: 
HAU: 
TRO: 
STI: 
ATM: 
ABAT: 
CAP: 
DPT: 
TTH: 
TTS: 
TSC: 
THC: 
TOS: 
TAQ: 
TBC: 
OPR: 
CCZ: 
OTE: 
AMU: 
AGL: 
MIN: 
Minf_0373(mIS1)
PLH: 
TTF: 
IPA: 
SACI: 
PBOR: 
PBU: 
PBAS: 
VBL: 
TDE: 
TDE0019(fhs)
TSU: 
TAZ: 
TPI: 
TPED: 
TRM: 
SSM: 
SFC: 
SCC: 
SLR: 
TPX: 
BHY: 
BHD: 
BRM: 
BPO: 
BPJ: 
BPIP: 
BPW: 
BIP: 
ACA: 
ACM: 
CTM: 
EMI: 
FNU: 
FNC: 
FNT: 
FUS: 
FNE: 
FHW: 
IPO: 
LBA: 
LEO: 
LOT: 
LEQ: 
STR: 
SMF: 
SNS: 
TAI: 
ACO: 
TLI: 
AMO: 
SBR: 
CPOR: 
GAU: 
GPH: 
BTH: 
BTHO: 
BFR: 
BFS: 
BFG: 
BFB: 
BVU: 
BHL: 
BSA: 
BXY: 
BDO: 
BDH: 
BOA: 
BCEL: 
BCAC: 
BCAE: 
PGI: 
PG_1321(fhs)
PGN: 
PGT: 
PAH: 
PBT: 
PMUC: 
PET: 
PDI: 
PARC: 
PSAC: 
OSP: 
PMZ: 
PDN: 
PIT: 
PDT: 
PFUS: 
PEO: 
BLQ: 
ASX: 
HHY: 
SCN: 
BBD: 
ALM: 
HYZ: 
MTT: 
FLM: 
COC: 
CCM: 
COL: 
CHG: 
CAPN: 
RAN: 
RAI: 
RAR: 
RAG: 
RAE: 
RAT: 
MRS: 
MLT: 
ORH: 
ORI: 
PTQ: 
POLA: 
MYR: 
MPW: 
MOD: 
MYZ: 
TDI: 
TEN: 
LUT: 
SALT: 
FBU: 
BBAU: 
TMA: 
TMM: 
TMI: 
TMW: 
TMQ: 
TMX: 
TPT: 
TRQ: 
TNA: 
TNP: 
THQ: 
THZ: 
THR: 
TLE: 
TTA: 
PHY: 
TME: 
TAF: 
THP: 
THER: 
FNO: 
FPE: 
FIA: 
PMO: 
MPZ: 
MARN: 
DTN: 
KOL: 
KPF: 
MPG: 
CEX: 
DTH: 
DTU: 
TYE: 
NDE: 
NMV: 
NIO: 
NJA: 
LFC: 
LFI: 
LFP: 
LEG: 
TID: 
TOP: 
TCM: 
CTHI: 
MLA: 
HALH: 
HHSR: 
HSU: 
HSF: 
HMA: 
pNG7380(fhs)
HHI: 
HHN: 
HAB: 
HWA: 
HWC: 
HBO: 
HLA: 
NGE: 
NOU: 
HLC: 
NAJ: 
TAC: 
TVO: 
TVG0090326(TVG0090326)
PTO: 
FAC: 
FAI: 
CDIV: 
TAR: 
MAX: 
MER: 
MEAR: 
MARC: 
ABI: 
ACF: 
AGW: 
 » show all
Taxonomy
Reference
1  [PMID:13789141]
  Authors
JAENICKE L, BRODE E.
  Title
[Research on monocarbon compounds. I. The tetrahydrofolate formylase from pigeon liver. Purification and mechanism.]
  Journal
Biochem. Z. 334 (1961) 108-32.
Reference
2
  Authors
Long, C.W., Levitzki, A., Houston, L.L and Koshland, D.E., Jr.
  Title
Subunit structures and interactions of CTP synthetase.
  Journal
Fed. Proc. 28 (1969) 342.
Reference
3  [PMID:14489619]
  Authors
RABINOWITZ JC, PRICER WE Jr.
  Title
Formyltetrahydrofolate synthetase. I. Isolation and crystallization of the enzyme.
  Journal
J. Biol. Chem. 237 (1962) 2898-902.
Reference
4  [PMID:13654413]
  Authors
WHITELEY HR, OSBORN MJ, HUENNEKENS FM.
  Title
Purification and properties of the formate-activating enzyme from Micrococcus aerogenes.
  Journal
J. Biol. Chem. 234 (1959) 1538-43.
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 
IUBMB Enzyme Nomenclature: 
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 
BRENDA, the Enzyme Database: 
CAS: 
9023-66-9

DBGET integrated database retrieval system