KEGG   ORTHOLOGY: K02029Help
Entry
K02029                      KO                                     

Name
ABC.PA.P
Definition
polar amino acid transport system permease protein
Module
M00236  
Putative polar amino acid transport system
Brite
KEGG modules [BR:ko00002]
 Structural complex
  Environmental information processing
   Phosphate and amino acid transport system
    M00236  Putative polar amino acid transport system
     K02029  ABC.PA.P; polar amino acid transport system permease protein
Transporters [BR:ko02000]
 ABC Transporters, Prokaryotic Type
  Phosphate and amino acid transporters
   Putative polar amino acid transporter
    K02029  ABC.PA.P; polar amino acid transport system permease protein
BRITE hierarchy
Other DBs
COG: 
TC: 
Genes
EFE: 
STY: 
STT: 
SEX: 
SENT: 
STM: 
SEO: 
SEV: 
SEY: 
SEM: 
SEJ: 
SEB: 
SEF: 
SETU: 
SETC: 
SENR: 
SEND: 
SENI: 
SEEN: 
SPQ: 
SEI: 
SEC: 
SEH: 
SHB: 
SENH: 
SEEH: 
SEE: 
SENN: 
SEW: 
SEA: 
SENS: 
SED: 
SEG: 
SEL: 
SEGA: 
SET: 
SENA: 
SENO: 
SENV: 
SENQ: 
SENL: 
SENJ: 
SEEC: 
SEEB: 
SEEP: 
SENB: 
SENE: 
SENC: 
SBG: 
SBZ: 
SBV: 
ENT: 
ENC: 
ENO: 
ECLO: 
EEC: 
ENL: 
ECLG: 
ECLE: 
ECLN: 
ECLI: 
ECLX: 
ECLY: 
ECLZ: 
ECLA: 
ECLC: 
EAS: 
EAU: 
EHM: 
EKB: 
ELG: 
EXF: 
ECLS: 
ENR: 
ENX: 
ENF: 
ESA: 
CSK: 
CSZ: 
CSI: 
CSJ: 
CCON: 
CDM: 
CMJ: 
CUI: 
CMW: 
CTU: 
KPN: 
KPU: 
KPM: 
KPP: 
KPK: 
KPH: 
KPZ: 
KPV: 
KPW: 
KPY: 
KPG: 
KPC: 
KPQ: 
KPT: 
KPE: 
KPO: 
KPR: 
KPJ: 
KPI: 
KPA: 
KPS: 
KPX: 
PMK1_00450(tcyC) PMK1_02622(glnP_1) PMK1_02623(glnP_2) PMK1_02900(yecS_1) PMK1_02901(hisQ_2) PMK1_04103(yecS_2) PMK1_04104(tcyB) PMK1_04239(yecS_3) PMK1_04462(artQ_2)
KPB: 
KPNE: 
KPNU: 
KPNK: 
KVA: 
KVD: 
KVQ: 
KOX: 
KOE: 
KOY: 
KMI: 
KOK: 
KOC: 
KOM: 
KQU: 
EAE: 
EAR: 
KQV: 
CKO: 
CRO: 
CFD: 
CBRA: 
CWE: 
CAMA: 
CAF: 
CIF: 
CFAR: 
CIR: 
GQU: 
HDE: 
ROR: 
RON: 
RPLN: 
CNT: 
CEM: 
CEN: 
CED: 
PGE: 
ESC: 
KLE: 
KSA: 
KOR: 
KRD: 
KCO: 
KIN: 
KGO: 
LAX: 
LEI: 
LEH: 
LAZ: 
LEF: 
LNI: 
EBF: 
PSTS: 
YPE: 
YPK: 
YPA: 
YPN: 
YPM: 
YP_0677(artM1) YP_0678(artM2) YP_4016(artM5) YP_4017(gltJ2)
YPP: 
YPG: 
YPZ: 
YPT: 
YPD: 
YPX: 
YPH: 
YPW: 
YPJ: 
YPV: 
YPL: 
YPS: 
YPO: 
YPI: 
YPY: 
YPB: 
YPQ: 
YPU: 
YPR: 
YPC: 
YPF: 
YEN: 
YEP: 
YEY: 
YEL: 
YEW: 
YET: 
YEF: 
YEE: 
YSI: 
YAL: 
YFR: 
YIN: 
YKR: 
YRO: 
YRU: 
YRB: 
YAK: 
SPE: 
SRR: 
SRL: 
SRY: 
SPLY: 
Q5A_004190(glnM_1) Q5A_004195(yecS_1) Q5A_005905(yecS_2) Q5A_012180(glnM_3) Q5A_025540(glnM_4) Q5A_025545(gltK_2)
SRS: 
SRA: 
SMAF: 
SMW: 
SMAR: 
SMAC: 
SLQ: 
SERF: 
SERS: 
SFW: 
SFG: 
SRZ: 
SERA: 
SFO: 
RAH: 
RAQ: 
RAA: 
ROX: 
ECA: 
PATR: 
PATO: 
PCT: 
PCC: 
PCV: 
PWA: 
PPAR: 
PEC: 
PWS: 
PPOA: 
SOD: 
PES: 
DDA: 
DDD: 
DZE: 
DDC: 
DZC: 
DSO: 
DDQ: 
DFN: 
BGJ: 
ETA: 
EPY: 
EPR: 
EAM: 
EAY: 
EBI: 
ERJ: 
EGE: 
WBR: 
WGL: 
PAM: 
PANA_0846(glnQ) PANA_0861(yckJ) PANA_0862(yhdY) PANA_3060(yckJ) PANA_3061(yecS) PANA_3320(yecS) PANA_4057(yckA)
PLF: 
PAJ: 
PAJ_0185(glnQ) PAJ_0196(yckJ) PAJ_0197(yhdY) PAJ_2335(yckJ) PAJ_2336(yecS) PAJ_2566(yecS) PAJ_p0229(yckA)
PAQ: 
PVA: 
PAGG: 
PAO: 
KLN: 
PANT: 
PANP: 
PAGC: 
PSTW: 
PALH: 
TCI: 
PLU: 
PAY: 
PTT: 
PMR: 
PMIB: 
PVL: 
XBO: 
XBV: 
XNE: 
XNM: 
XDO: 
XPO: 
XHO: 
PSI: 
PSX: 
PSTA: 
PRG: 
PALA: 
MMK: 
ASY: 
EIC: 
HAV: 
OPO: 
PFQ: 
HPR: 
MSU: 
MS1686(artM) MS1687(artM)
MVR: 
MVI: 
MVG: 
MVE: 
APL: 
APJ: 
APA: 
ASU: 
ASI: 
ASS: 
AEU: 
AAZ: 
GAN: 
XGA: 
XHR: 
SML: 
SMT: 
BUJ: 
SMZ: 
STEN: 
FAU: 
VCH: 
VCF: 
VCE: 
VCJ: 
VCO: 
VCR: 
VCM: 
VCI: 
VCL: 
VCQ: 
VCS: 
VCX: 
VCZ: 
VVU: 
VVY: 
VVM: 
VVL: 
VPA: 
VPB: 
VPK: 
VPF: 
VPH: 
VHA: 
VCA: 
VAG: 
VEX: 
VHR: 
VNA: 
VOW: 
VRO: 
VDB: 
VSP: 
VEJ: 
VFU: 
VNI: 
VAN: 
LAG: 
VAU: 
VCY: 
VCT: 
VTU: 
VFL: 
VMI: 
VBR: 
VSC: 
VGA: 
VSH: 
VQI: 
VFI: 
VFM: 
VSA: 
AWD: 
PPR: 
PBPRA1476(WS0280) PBPRB1264(ALR3187) PBPRB1266(VCA1040)
PGB: 
PDS: 
GHO: 
PAE: 
PAEV: 
PAEI: 
PAU: 
PAP: 
PAG: 
PAF: 
PNC: 
PAEB: 
PDK: 
PSG: 
PRP: 
PAEP: 
PAER: 
PAEM: 
PAEL: 
PAES: 
PAEU: 
PAEG: 
PAEC: 
PAEO: 
PMY: 
PMK: 
PRE: 
PPSE: 
BN5_0140(glnP1) BN5_0141(glnP3) BN5_4080(ABC.PA.P1) BN5_4081(ABC.PA.P3)
PALC: 
PCQ: 
PcP3B5_00170(glnP_1) PcP3B5_00180(yecS_1) PcP3B5_18520(tcyC_2) PcP3B5_25400(yecS_3) PcP3B5_34540(gltK_1) PcP3B5_34550(yecS_4) PcP3B5_58300(glnP_2) PcP3B5_58980(hisQ_3) PcP3B5_58990(occM_2)
PPU: 
PPF: 
PPG: 
PPW: 
PPT: 
PPB: 
PPI: 
PPX: 
PPUH: 
PPUT: 
PPUN: 
PPUD: 
PFV: 
PMON: 
PMOT: 
PMOS: 
PPJ: 
POR: 
PST: 
PSB: 
PSYR: 
PSP: 
PCI: 
PFL: 
PPRC: 
PPRO: 
PFO: 
PFS: 
PFE: 
PFC: 
PFN: 
PFW: 
PFB: 
PFF: 
PFX: 
PPZ: 
PMAN: 
PTV: 
PCG: 
PVR: 
PAZO: 
POI: 
PEN: 
PSA: 
PSZ: 
PSR: 
PSC: 
PSJ: 
PSH: 
PSTU: 
PSTT: 
PBM: 
PBA: 
PBC: 
PPUU: 
PDR: 
PSV: 
PSK: 
PKC: 
PCH: 
PCZ: 
PCP: 
PFZ: 
PALK: 
PRH: 
PSW: 
PPV: 
PSES: 
PSEM: 
PSEC: 
PPSY: 
PSOS: 
PKR: 
PFK: 
PANR: 
PPSL: 
AVN: 
AVL: 
AVD: 
ACX: 
PBB: 
PAR: 
PCR: 
PRW: 
PSO: 
PUR: 
PALI: 
PSPG: 
PSYG: 
PSYC: 
PSYA: 
ACB: 
ABY: 
ABC: 
ABN: 
ABB: 
ABX: 
ABZ: 
ABR: 
ABD: 
ABH: 
ABAD: 
ABJ: 
ABAB: 
ABAJ: 
ABAZ: 
ABK: 
ABAU: 
ABAA: 
ABW: 
ABAL: 
ACC: 
ANO: 
ALC: 
ACD: 
ACI: 
AEI: 
ACW: 
ACV: 
ASOL: 
ALA: 
MCT: 
MCS: 
MCAT: 
MOI: 
MOS: 
MBL: 
SON: 
SO_1043(artQ)
SBL: 
SBM: 
SBN: 
SBP: 
SBT: 
SBS: 
SBB: 
SLO: 
SPC: 
SHP: 
SSE: 
SPL: 
SHE: 
SHM: 
SHN: 
SHW: 
SHL: 
SHF: 
SBJ: 
MAD: 
MBS: 
MPQ: 
MARI: 
MSQ: 
PIN: 
LPN: 
lpg0492(yqiY)
LPH: 
LPV_0592(yqiY)
LPO: 
LPO_0559(yqiY)
LPU: 
LPM: 
LP6_0483(yqiY)
LPF: 
LPP: 
LPC: 
LPC_2854(yqiY)
LPA: 
LPE: 
LLO: 
LLO_2279(yecS)
LFA: 
LFA_0149(glnP)
LHA: 
LHA_0427(glnP)
LOK: 
LSH: 
TMC: 
LMI_0557(glnP)
NHL: 
SPIU: 
APRS: 
GAI: 
HCH: 
CSA: 
HEL: 
HAK: 
HAM: 
HHU: 
HCO: 
HSI: 
HALO: 
HHH: 
HBE: 
HAA: 
CMAI: 
MMW: 
MME: 
MPC: 
MARS: 
BSAN: 
GSN: 
RFO: 
AHA: 
AHY: 
AHD: 
AHR: 
AHP: 
AHJ: 
AHH: 
AHI: 
ASA: 
AVR: 
AVO: 
AMED: 
AAJ: 
AEO: 
ADH: 
ACAV: 
AEM: 
TAU: 
OCM: 
OPF: 
ZDF: 
GAP: 
FPP: 
SEDS: 
TSN: 
NMA: 
NME: 
NMP: 
NMH: 
NMC: 
NMN: 
NMT: 
NMI: 
NMO_1330(glnP)
NMD: 
NMM: 
NMS: 
NMQ: 
NMW: 
NMZ: 
NMX: 
NGO: 
NGK: 
NLA: 
NEL: 
NWE: 
NSI: 
SALV: 
KKI: 
VFF: 
VIT: 
ECOR: 
CVI: 
CVC: 
CHRO: 
LHK: 
PSE: 
JEU: 
AQL: 
RSO: 
RSC: 
RSL: 
RSN: 
RSM: 
RSE: 
RPI: 
RPF: 
RPJ: 
RMN: 
RIN: 
REU: 
REH: 
H16_A0046(hisM) H16_A2754(h16_A2754) H16_A2755(h16_A2755) H16_A3309(h16_A3309) H16_B1808(h16_B1808) H16_B1809(h16_B1809) H16_B2488(h16_B2488) H16_B2489(h16_B2489)
CNC: 
RME: 
Rmet_0691(gltJ) Rmet_0692(aapM)
CTI: 
CBW: 
CGD: 
CR3_3649(hisM)
CCUP: 
CUP: 
CUU: 
CUH: 
BMA: 
BMV: 
BML: 
BMN: 
BMAL: 
BMAE: 
BMAQ: 
BMAI: 
BMAF: 
BMAZ: 
BMAB: 
BPS: 
BPM: 
BPL: 
BPD: 
BPR: 
BPSE: 
BPSM: 
BPSU: 
BPSD: 
BPZ: 
BPQ: 
BPK: 
BPSH: 
BPSA: 
BPSO: 
BUT: 
BTE: 
BTJ: 
BTZ: 
BTD: 
BTV: 
BTHE: 
BTHM: 
BTHA: 
BTHL: 
BOK: 
BOC: 
BVI: 
BVE: 
BUR: 
BCN: 
BCH: 
BCM: 
BCJ: 
BCEN: 
BCEW: 
BCEO: 
BAM: 
BAC: 
BMU: 
BMJ: 
BMK: 
BMUL: 
BCT: 
BCED: 
BCEP: 
BDL: 
BPYR: 
BCON: 
BUB: 
BDF: 
BLAT: 
BTEI: 
BSEM: 
BPSL: 
BMEC: 
BSTG: 
BSTL: 
BGL: 
BGP: 
BGU: 
BUG: 
BGE: 
BGF: 
BGD: 
BGO: 
BYI: 
BUK: 
BUO: 
BUE: 
BUL: 
BUQ: 
BPLA: 
BUD: 
BUZ: 
BXE: 
BXB: 
BPH: 
BRH: 
BPX: 
BPY: 
BFN: 
BCAI: 
PSPW: 
PARA: 
PARB: 
PHS: 
PTER: 
PPK: 
PPNO: 
PPNM: 
PRB: 
PPUL: 
PSPU: 
PAPI: 
PVE: 
POX: 
PTX: 
PFG: 
PNR: 
BPE: 
BPC: 
BPER: 
BPET: 
BPEU: 
BPA: 
BPAR: 
BBR: 
BBM: 
BBH: 
BBX: 
BPT: 
BAV: 
BHO: 
BHM: 
BHZ: 
ACR54_00634(yhdY_1) ACR54_00635(glnP_1) ACR54_01160(artQ) ACR54_01552(yecS_1) ACR54_01895(glnP_2) ACR54_01896(yecS_2) ACR54_02326(yecS_3) ACR54_02446(glnM_1) ACR54_02447(yecS_4) ACR54_02599(yecS_5)
BTRM: 
BBRO: 
BFZ: 
BPDZ: 
BOH: 
AXY: 
AXO: 
AXN: 
AXS: 
AXX: 
ADT: 
AIS: 
ASW: 
ACHR: 
PUT: 
AKA: 
AMIM: 
CDN: 
AFA: 
PHN: 
ODI: 
RFR: 
RSB: 
RAC: 
RHY: 
POL: 
PNA: 
AAV: 
AJS: 
DIA: 
AAA: 
ACK: 
ACRA: 
ACID: 
ACIP: 
ACIN: 
ACIS: 
VEI: 
DAC: 
DEL: 
DTS: 
DHK: 
VAP: 
VPE: 
VPD: 
VAA: 
VBO: 
CTT: 
CTES: 
CKE: 
CSER: 
ADN: 
ADK: 
RTA: 
OTO: 
LIM: 
HYR: 
HYB: 
HYL: 
DPY: 
MPT: 
MMS: 
JAG: 
JAB: 
JAZ: 
JAL: 
JSV: 
HSE: 
HSZ: 
HHT: 
HRB: 
HEE: 
CFU: 
CARE: 
CPRA: 
MASW: 
LCH: 
TIN: 
THI: 
RGE: 
RBN: 
RDP: 
MIU: 
RGU: 
BBAY: 
PBH: 
MBAT: 
AZO: 
AZA: 
AZKH_1908(glnP) AZKH_1909(glnP) AZKH_3347(glnP) AZKH_3348(glnP)
AOA: 
ATW: 
TMZ: 
THU: 
THK: 
APP: 
BPRC: 
BEBA: 
HPY: 
HEO: 
HPJ: 
HPA: 
HPS: 
HHP: 
HHQ: 
HHR: 
HPG: 
HPP: 
HPB: 
HPL: 
HPB8_327(glnP1) HPB8_328(glnP3)
HPC: 
HCA: 
HPM: 
HPE: 
HPO: 
HPI: 
HPQ: 
HPW: 
HPU: 
HEF: 
HPF: 
HEQ: 
HEX: 
HPT: 
HPZ: 
HPV: 
HPX: 
HEN: 
HPH: 
HEG: 
HPN: 
HEP: 
HEU: 
HES: 
HPYS: 
HCN: 
HPD: 
KHP_1065(glnP) KHP_1066(glnP)
HEY: 
HER: 
HEI: 
HPYA: 
HPYK: 
HPYO: 
HPYL: 
HPYB: 
HPYC: 
HPYD: 
HPYE: 
HPYF: 
HPYG: 
HPYH: 
HPYJ: 
HPYR: 
HPYI: 
HPYU: 
HPYM: 
HEM: 
HEB: 
HEZ: 
HHE: 
HAC: 
Hac_0407(glnP) Hac_0408(glnP)
HMS: 
HFE: 
HBI: 
HCE: 
HCM: 
HCP: 
HCB: 
HHM: 
HTY: 
HBL: 
WSU: 
CJE: 
CJB: 
CJJ: 
CJU: 
CJN: 
CJI: 
CJM: 
CJS: 
CJP: 
CJEJ: 
CJEU: 
CJEN: 
CJEI: 
CJER: 
CJV: 
CJY: 
QZ67_00473(yecS) QZ67_00474(glnP) QZ67_00966(artQ) QZ67_01016(glnM_2)
CJQ: 
UC78_0449(yecS) UC78_0450(glnP) UC78_0856(artQ) UC78_0903(glnM_2)
CJL: 
CJW: 
CJR: 
CJD: 
CJZ: 
CJX: 
CFF: 
CFT: 
CFV: 
CFX: 
CFZ: 
CAMP: 
CFP: 
CCV: 
CHA: 
CCO: 
CCOC: 
CLA: 
CLR: 
CLM: 
CLQ: 
CLN: 
CLL: 
CCOL: 
CCC: 
CCQ: 
CCF: 
CCY: 
CCOI: 
CCOF: 
VC76_02440(yecS) VC76_02445(glnP_1) VC76_04330(glnM_1) VC76_04550(artQ)
CCOO: 
ATE51_01744(artQ) ATE51_01832(glnM_2) ATE51_03278(glnP_2) ATE51_03280(yecS)
CAJ: 
CIS: 
CVO: 
CPEL: 
CAMR: 
CSM: 
CSF: 
CGRA: 
CURE: 
CHYO: 
CHV: 
CSPF: 
CPIN: 
CCUN: 
CLX: 
ANT: 
ALP: 
SDL: 
SBA: 
SMUL: 
SHAL: 
SULS: 
SULJ: 
NAM: 
GSU: 
GSK: 
GLO: 
GBM: 
GEM: 
GEB: 
GPI: 
GAO: 
DVU: 
DVL: 
DVM: 
DVG: 
DDE: 
DDS: 
DDN: 
DMA: 
DSA: 
DAF: 
DHY: 
DGG: 
DFI: 
DPG: 
DEF: 
DAS: 
DPI: 
DEJ: 
PPRF: 
LIP: 
LI0128(glnP) LI0717(glnP) LI0719
LIR: 
DBA: 
DOA: 
DRT: 
DPS: 
DPR: 
DEO: 
DSF: 
DML: 
Dmul_02310(glnP1) Dmul_02330(glnP2) Dmul_03110(glnP3) Dmul_03120(glnP4) Dmul_07190(ehuC) Dmul_07200(ehuD) Dmul_12240(glnM)
DAL: 
DAT: 
MXA: 
MFU: 
MSD: 
MYM: 
MMAS: 
SUR: 
AGE: 
MBD: 
CFUS: 
SAMY: 
LLU: 
MRM: 
SFU: 
HMR: 
DAV: 
DPB: 
BBA: 
Bd0824(glnP)
BBAT: 
Bdt_0785(glnP)
BBAC: 
RPR: 
RPO: 
RPW: 
RPZ: 
RPG: 
RPS: 
RPV: 
RPQ: 
RPL: 
RPN: 
RTY: 
RT0118(glnP)
RTT: 
RTB: 
RCM: 
A1E_00665(sdhA)
RCC: 
RBE: 
RBE_1163(yqiY)
RBO: 
RCO: 
RC0171(yqiY)
RFE: 
RF_1156(yqiY)
RAK: 
RRI: 
RRJ: 
RRA: 
RRC: 
RRH: 
RRB: 
RRN: 
RRP: 
RRM: 
RRR: 
RMS: 
RMA_0179(yqiY)
RMI: 
RPK: 
RAF: 
RHE: 
RJA: 
RJP_0133(yqiY)
RSV: 
Rsl_206(yqiY)
RSW: 
RPH: 
RAU: 
RMO: 
RPP: 
RRE: 
RAM: 
RAB: 
RMC: 
OTS: 
OTBS_0224(yqiY)
OTT: 
OTT_1809(glnP)
WRI: 
WEN: 
MMN: 
RBT: 
PACA: 
CAQ: 
NAF: 
EAA: 
MLO: 
MLN: 
MCI: 
MOP: 
MAM: 
MAMO: 
MESO: 
MESW: 
MES: 
HOE: 
AAK: 
PHT: 
SME: 
SMK: 
SMQ: 
SMX: 
SMI: 
SMEG: 
SMEL: 
SMER: 
SMD: 
RHI: 
SFH: 
SFD: 
SIX: 
SAME: 
SINO: 
EAD: 
EAH: 
ESJ: 
ATU: 
ARA: 
ATF: 
ATA: 
AVI: 
AGR: 
AGC: 
ARO: 
RET: 
REC: 
REL: 
REI: 
REP: 
RLE: 
RLT: 
RLG: 
RLB: 
RLU: 
RTR: 
RIR: 
RHL: 
RGA: 
RHN: 
RPHA: 
RHT: 
RHX: 
NGL: 
NGG: 
SHZ: 
BME: 
BMEL: 
BMI: 
BMZ: 
BMG: 
BMW: 
BMEE: 
BMF: 
BMB: 
BMC: 
BAA: 
BABO: 
BABR: 
BABT: 
BABB: 
BABU: 
BABS: 
BABC: 
BMS: 
BSI: 
BSF: 
BSUI: 
BSUP: 
BSUV: 
BSUC: 
BMT: 
BSZ: 
BSV: 
BSW: 
BSG: 
BOV: 
BCS: 
BSK: 
BOL: 
BCAR: 
BCAS: 
BMR: 
BPP: 
BPV: 
BCET: 
BCEE: 
BVL: 
OAN: 
OAH: 
OPS: 
OCH: 
BJA: 
BJU: 
BJP: 
BRA: 
BBT: 
BRS: 
AOL: 
BRC: 
BRAD: 
BIC: 
BRO: 
BRK: 
BOP: 
BOS: 
BVV: 
BHE: 
BHN: 
BHS: 
BQU: 
BQR: 
BBK: 
BTR: 
BTX: 
BGR: 
BCD: 
BAUS: 
BVN: 
BANC: 
BAPI: 
BART: 
BARA: 
BARW: 
BARR: 
XAU: 
AZC: 
SNO: 
MRD: 
MET: 
MNO: 
MOR: 
MAQU: 
MPHY: 
MEE: 
MOC: 
CHEL: 
CDQ: 
RVA: 
PHL: 
DEQ: 
BVR: 
MEY: 
MAAD: 
MMED: 
Mame_00292(yecS_1) Mame_03256(glnP_2) Mame_03257(yecS_2) Mame_04215(yxeN) Mame_04835(artQ)
AUA: 
THD: 
PSIN: 
HDI: 
HDIA_0206(yecS_1) HDIA_0207(occM_1) HDIA_0809(gltK) HDIA_2077(tcyB) HDIA_2078(yecS_2) HDIA_2110(glnQ_6) HDIA_2901(glnM_2) HDIA_2909(hisQ) HDIA_2910(hisM) HDIA_3423(glnM_3) HDIA_3914(glnP_1) HDIA_3915(glnP_2)
RBM: 
PZU: 
SIL: 
SIT: 
RMB: 
RSP: 
RSH: 
RSQ: 
RSK: 
RCP: 
RHP: 
JAN: 
RDE: 
RLI: 
PDE: 
PAMI: 
PYE: 
PCON: 
PZH: 
PARO: 
PARU: 
DSH: 
KVU: 
KVL: 
KRO: 
PSF: 
PGA: 
PGL: 
PGD: 
PHP: 
PPIC: 
OAT: 
OAR: 
OTM: 
OSB_10190(hisM) OSB_10200(artQ) OSB_26130(glnM_2)
LMD: 
RED: 
PTP: 
CID: 
CMAR: 
CEH: 
CMAG: 
MALG: 
CON: 
RSU: 
RHM: 
RHC: 
PPHR: 
HAT: 
LAP: 
LAGG: 
LABR: 
DAA: 
YAN: 
SUAM: 
SPSE: 
DON: 
TPRO: 
TOM: 
PABY: 
THW: 
RMM: 
LVS: 
AHT: 
RBG: 
SAGU: 
SPHP: 
STAX: 
GOX: 
GOH: 
GOY: 
GAL: 
GBE: 
GBH: 
GBC: 
GBS: 
ACR: 
AMV: 
GDI: 
GDJ: 
KNA: 
APT: 
APW: 
APF: 
APU: 
APG: 
APQ: 
APX: 
APZ: 
APK: 
ASZ: 
ASV: 
AACE: 
APER: 
APOM: 
ATO: 
ABG: 
KBA: 
RGI: 
ROS: 
NCH: 
RRU: 
RRF: 
RPM: 
AZL: 
ALI: 
ABS: 
ABQ: 
ABF: 
ATI: 
TMO: 
TXI: 
THAC: 
MAGQ: 
HJO: 
NAO: 
NCB: 
PUB: 
PEL: 
APC: 
APM: 
PGV: 
APB: 
AFI: 
BSU: 
BSU23970(artQ)
BSR: 
BSL: 
BSH: 
BSY: 
BSUT: 
BSUL: 
BSUS: 
BSS: 
BST: 
BSO: 
BSN: 
BSQ: 
BSX: 
C663_2278(yqiY)
BSP: 
BLI: 
BL01509(artQ)
BLD: 
BLi02575(artQ)
BLH: 
BAY: 
BAQ: 
BYA: 
BAMP: 
BAML: 
BAMA: 
RBAU_2363(artQ)
BAMN: 
BASU_2152(artQ)
BAMB: 
BAMT: 
BAMY: 
BMP: 
BAO: 
BAMF_2296(artQ)
BAZ: 
BQL: 
LL3_02585(artQ)
BXH: 
BQY: 
MUS_2689(yqiY)
BAMI: 
BAMC: 
BAMF: 
BAE: 
BATR: 
BVM: 
BHA: 
BAN: 
BAR: 
BAT: 
BAH: 
BAI: 
BAX: 
BANT: 
BANR: 
BANS: 
BANH: 
BANV: 
BCE: 
BCA: 
BCZ: 
BCR: 
BCB: 
BCU: 
BCG: 
BCQ: 
BCX: 
BAL: 
BNC: 
BCF: 
BCER: 
BCEF: 
BCY: 
BTK: 
BTL: 
BTB: 
BTT: 
BTHR: 
BTHI: 
BTC: 
BTF: 
BTM: 
BTG: 
BTB_c04170(yxeN1) BTB_c42940(artQ)
BTI: 
BTN: 
BTHT: 
BTHU: 
BTW: 
BTHY: 
BWE: 
BWW: 
BMYC: 
BMYO: 
BTY: 
BCL: 
BPU: 
BPUM: 
BPUS: 
BPF: 
BMQ: 
BMQ_4431(artQ)
BMD: 
BMD_4417(artQ)
BMEG: 
BCK: 
BAG: 
BCOA: 
BJS: 
BACI: 
BIF: 
BLE: 
BMET: 
GST: 
BACW: 
BACP: 
BACB: 
BBY: 
BACO: 
BACY: 
BACL: 
BALM: 
BEO: 
BSM: 
BSJ: 
BON: 
BGY: 
BGLY_2850(artQ)
BFX: 
BGI: 
BWH: 
BXI: 
BHK: 
BKW: 
BKO: 
BALT: 
BACS: 
OIH: 
GKA: 
GTE: 
GTK: 
GTM: 
GLI: 
GTN: 
GWC: 
GYC: 
GYA: 
GCT: 
GMC: 
GGH: 
GHH_c35440(glnP2)
GJF: 
GEA: 
GEL: 
GSE: 
GSR: 
GEJ: 
GTH: 
PTL: 
AFL: 
AGN: 
ANM: 
AAMY: 
ANL: 
AXL: 
LSP: 
Bsph_0454(yckA) Bsph_0673(yqiY)
LGY: 
LFU: 
LYS: 
HHD: 
HMN: 
VIR: 
VHL: 
VIG: 
VIL: 
VNE: 
VPN: 
A21D_00598(artQ) A21D_00611(yecS_1) A21D_00612(yecS_2)
LAO: 
FPN: 
FAR: 
APAK: 
SAU: 
SAV: 
SAW: 
SAH: 
SAJ: 
SAM: 
SAS: 
SAR: 
SAC: 
SAX: 
SAA: 
SAO: 
SAE: 
SAD: 
SUU: 
SUV: 
SUE: 
SUJ: 
SUK: 
SUC: 
SUT: 
SUQ: 
SUZ: 
SUD: 
SUX: 
SUW: 
SUG: 
SUF: 
SAUA: 
SAUE: 
SAUN: 
SAUS: 
SAUU: 
SAUG: 
SAUZ: 
SAUT: 
SAUJ: 
SAUK: 
SAUQ: 
SAUV: 
SAUW: 
SAUX: 
SAUY: 
SAB: 
SUY: 
SAUB: 
SAUM: 
SAUC: 
SAUR: 
SAUI: 
SAUD: 
SAUF: 
SUH: 
SEP: 
SER: 
SEPP: 
SEPS: 
SHA: 
SHH: 
SSP: 
SCA: 
SLG: 
SLN: 
SSD: 
SDT: 
SWA: 
SPAS: 
SXY: 
SXL: 
SXO: 
SHU: 
SCAP: 
SSCH: 
SSCZ: 
SAGQ: 
SEQO: 
SSIF: 
SCV: 
SPET: 
SLZ: 
SCOH: 
SSCU: 
SNL: 
MCL: 
MCAK: 
MACR: 
SHV: 
LMO: 
LMF: 
LMH: 
LMC: 
LMN: 
LMY: 
LMT: 
LMG: 
LMS: 
LMJ: 
LMQ: 
LMM7_0876(glnP) LMM7_1827(yecS) LMM7_2352(arpJ)
LML: 
LMP: 
LMW: 
LMX: 
LMZ: 
LMON: 
LMOC: 
LMOS: 
LMOO: 
LMOY: 
LMOT: 
LMOA: 
LMOL: 
LMOG: 
LMOE: 
LMOB: 
LMOJ: 
LMOZ: 
LMOD: 
LMOW: 
LMOX: 
LMOQ: 
LMR: 
LMOK: 
LMV: 
LMOM: 
LIN: 
LWE: 
LSG: 
LIV: 
LII: 
LIW: 
LIA: 
LIO: 
BTHS: 
ESI: 
EAT: 
EAN: 
EXM: 
EXU: 
GOT: 
BBE: 
BLR: 
BFM: 
PJD: 
GYM: 
PPY: 
PPM: 
PPSC2_04440(glnP5) PPSC2_05000(occM1) PPSC2_13445(arpJ) PPSC2_23610(glnP7) PPSC2_23615(glnP9)
PPO: 
PPM_0831(glnP5) PPM_0940(occM1) PPM_2578(arpJ) PPM_4692(glnP7) PPM_4693(glnP9)
PPOL: 
PPQ: 
PPOY: 
PMS: 
PMQ: 
PMW: 
PTA: 
PLV: 
PSAB: 
PDU: 
PBD: 
PGM: 
POD: 
PAEN: 
PAEF: 
PAEQ: 
PSTE: 
PAEA: 
PAEE: 
PAEH: 
PAEJ: 
PBJ: 
PIH: 
PRI: 
PPEO: 
PNP: 
POW: 
PBV: 
PXL: 
PSWU: 
PDH: 
PIB: 
PCX: 
PKB: 
TCO: 
ANX: 
ASOC: 
CB4_00700(glnM) CB4_02917(yecS)
BTS: 
KYR: 
TUM: 
TAB: 
SIV: 
SSIL: 
SOB: 
PLN: 
PKU: 
PRT: 
PLL: 
PANA: 
PDG: 
PHC: 
PMAR: 
PPLA: 
PFAE: 
JEO: 
KUR: 
SPSY: 
SPOR: 
SPOP: 
SURE: 
RST: 
NTR: 
LFB: 
LLA: 
L163056(yjgD) L165(glnP) L38650(gltP)
LLK: 
LLKF_0966(yjgD) LLKF_1931(glnP) LLKF_1970(ysfF)
LLT: 
CVCAS_0902(yjgD) CVCAS_1689(glnP) CVCAS_1730(ysfF)
LLS: 
lilo_0886(yjgD) lilo_1740(glnP) lilo_1780(gltP)
LLD: 
LLX: 
LLC: 
LLM: 
LLR: 
LLN: 
LLI: 
LLW: 
LLJ: 
LG36_1387(yjgD) LG36_1714(glnP) LG36_1751(ysfF)
LGR: 
LGV: 
LPK: 
LRN: 
SPY: 
SPZ: 
SPYM: 
SPM: 
SPG: 
SPS: 
SPH: 
SPI: 
SPJ: 
SPK: 
SPF: 
SPA: 
SPB: 
STG: 
SOZ: 
STZ: 
STX: 
SPYA: 
A20_1018c(hisM) A20_1110(glnP) A20_1272c(artQ) A20_1406c(yxeN)
SPYH: 
SPYO: 
SPN: 
SPD: 
SPR: 
spr0623(glnP) spr0624(glnP) spr0727(glnP) spr1120(glnP) spr1315(ABC-MSP) spr1355(glnP)
SPW: 
SPX: 
SNE: 
SPV: 
SNM: 
SJJ: 
SPP: 
SNT: 
SNC: 
SNB: 
SNP: 
SNI: 
SNV: 
SNX: 
SND: 
SNU: 
SPNG: 
SPNE: 
SPNU: 
SPNM: 
SPNO: 
SPNN: 
SAG: 
SAN: 
SAK: 
SGC: 
SAGS: 
SAGL: 
SAGM: 
SAGI: 
SAGR: 
SAGP: 
SAGC: 
SAGT: 
SAGE: 
SAGG: 
SAGN: 
SMU: 
SMC: 
SMJ: 
SMUT: 
SMUA: 
STC: 
STL: 
STE: 
STN: 
STU: 
STW: 
STHE: 
STHS: 
SSA: 
SSB: 
SSU: 
SSV: 
SSI: 
SSS: 
SST: 
SSF: 
SSK: 
SSQ: 
SSW: 
SUI: 
SUO: 
SRP: 
SUP: 
SSUS: 
SSUT: 
SSUI: 
SSUY: 
SGO: 
SEZ: 
SEQ: 
SEZO: 
SEQU: 
SEU: 
SUB: 
SDS: 
SDG: 
SDA: 
SDC: 
SDQ: 
SGA: 
SGG: 
SGT: 
SMB: 
SOR: 
STK: 
STB: 
SCP: 
SCF: 
SSR: 
STF: 
STJ: 
STRS: 
SSAH: 
STD: 
SMN: 
SIF: 
SIE: 
SIB: 
SIU: 
SANG: 
SANC: 
SANS: 
SCG: 
SCON: 
SCOS: 
SOI: 
SIK: 
SIQ: 
SIO: 
SIZ: 
SLU: 
SIG: 
SIP: 
STV: 
SPAT: 
LPL: 
lp_0802 lp_2111(glnPH2) lp_2314(glnP2)
LPJ: 
JDM1_0666(glnPH1) JDM1_1769(glnPH2) JDM1_1934(glnP2)
LPT: 
zj316_0857(glnPH2) zj316_2114(glnPH2) zj316_2291(glnP2)
LPS: 
LPR: 
LPZ: 
LPB: 
LJO: 
LJF: 
LJH: 
LJN: 
LAC: 
LAI: 
LAD: 
LAF: 
LSA: 
LSL: 
LSI: 
LSJ: 
LDB: 
LBU: 
LDE: 
LDL: 
LBR: 
LBK: 
LCA: 
LPQ: 
LPI: 
LPAP: 
LCB: 
LCABL_14900(glnP2) LCABL_15650(glnPH2) LCABL_30150(arpJ) LCABL_30530(glnP) LCABL_30540(glnP)
LCZ: 
LCS: 
LCE: 
LCW: 
BN194_14600(yecS) BN194_15380(yecS_2) BN194_29530(glnP_2) BN194_29910(glnH_2) BN194_29920(glnH_3)
LCL: 
LCX: 
LGA: 
LRE: 
LRF: 
LRU: 
LRT: 
LRR: 
LHE: 
LHL: 
LHR: 
LHV: 
LHH: 
LHD: 
LFE: 
LFR: 
LFF: 
LRH: 
LGG_01270(glnP) LGG_01356(glnP) LGG_02816(glnP) LGG_02862(glnH) LGG_02863(glnH)
LRG: 
LRL: 
LRA: 
LRO: 
LRC: 
LCR: 
LAM: 
LAY: 
LBH: 
LBN: 
LKE: 
LRM: 
LSN: 
LAW: 
LHO: 
LMU: 
LAE: 
LGN: 
LKO: 
LHI: 
LKU: 
LGL: 
LPX: 
LOR: 
LPAR: 
LLE: 
LPD: 
LCU: 
LCT: 
LBT: 
LCV: 
LAH: 
LAGL: 
LZY: 
LPG: 
PPE: 
PPEN: 
PCE: 
PDM: 
PACI: 
PIO: 
EFA: 
EFL: 
EFI: 
EFD: 
EFS: 
EFN: 
EFQ: 
EFC: 
EFAU: 
EFU: 
EFM: 
EFT: 
EHR: 
ENE: 
ECAS: 
EMU: 
EDU: 
EGA: 
ESS: 
ETH: 
MPS: 
MPX: 
THL: 
VTE: 
VPI: 
OOE: 
LME: 
LMM: 
LMK: 
LCI: 
LKI: 
LEC: 
LCN: 
LGS: 
LGE: 
LLF: 
LGC: 
WKO: 
WCE: 
WCT: 
WCI: 
WCB: 
WJO: 
WPA: 
AUR: 
AUN: 
AUI: 
ASAN: 
ACG: 
AVS: 
AUH: 
CRN: 
CML: 
CAW: 
CARC: 
MARR: 
JEP: 
JDA: 
CAC: 
CAE: 
CAY: 
CPE: 
CPF: 
CPR: 
CTC: 
CTET: 
CNO: 
CBO: 
CBA: 
CBH: 
CBY: 
CBL: 
CBK: 
CBB: 
CBI: 
CBN: 
CBT: 
CBF: 
CBM: 
CBJ: 
CBE: 
CBZ: 
CBEI: 
CKL: 
CKR: 
CLJ: 
CCB: 
CLS: 
CLB: 
CSR: 
CPAS: 
CPAT: 
CPAE: 
CSB: 
CAH: 
CLT: 
CBV: 
CSQ: 
CLD: 
CACE: 
CCK: 
CBUT: 
CTYK: 
CEU: 
CTAE: 
CFM: 
CCHV: 
CARG: 
AMT: 
AOE: 
ASF: 
ASM: 
ASO: 
ASB: 
CTH: 
CTX: 
RUK: 
CCE: 
CCL: 
ESR: 
ESU: 
CSS: 
CSD: 
CCEL: 
CTHD: 
EHA: 
RAL: 
RBR: 
RCH: 
RUM: 
RUS: 
RBP: 
FPR: 
FPA: 
CLO: 
BPB: 
BFI: 
BHU: 
CLE: 
RHO: 
RIX: 
RIM: 
COO: 
CCT: 
ROB: 
BYL: 
RTO: 
BHAN: 
CPY: 
LACY: 
CSH: 
CSO: 
BPRL: 
HSD: 
CPRO: 
CPRO_10110(yxeN) CPRO_10120(glnP_1) CPRO_14950(artQ) CPRO_25320(glnP_2) CPRO_25330(glnH_2) CPRO_25350(glnH_3) CPRO_28720(yecS)
ERE: 
ERT: 
ERA: 
CDF: 
PDC: 
CDC: 
CDL: 
PDF: 
EAC: 
EAL2_c02690(glnP1) EAL2_c13990(glnM) EAL2_c17450(glnP2)
CST: 
FAA: 
PSOR: 
STH: 
SWO: 
DSY: 
DHD: 
DDH: 
DDL: 
DMT: 
DRM: 
DCA: 
DKU: 
DRU: 
DGI: 
DFG: 
PTH: 
PTH_2331(HisJ)
DAU: 
TJR: 
DOR: 
DAI: 
DMI: 
HMO: 
EEL: 
ELM: 
EHL: 
AWO: 
OVA: 
TMR: 
IBU: 
FPLA: 
EUU: 
BPRM: 
BPRS: 
TTE: 
TTE0513(ArtM)
TEX: 
THX: 
TPD: 
TIT: 
TMT: 
TBO: 
TWI: 
TKI: 
CHY: 
TEP: 
TAE: 
MTA: 
ADG: 
TPZ: 
CSC: 
ATE: 
COB: 
CHD: 
COW: 
CKI: 
CKN: 
CLC: 
TOC: 
TTM: 
TTO: 
TXY: 
TSH: 
MAS: 
HOR: 
HAS: 
HPK: 
AAR: 
HHL: 
APR: 
PED: 
CAD: 
VPR: 
VAT: 
VRM: 
MED: 
DPN: 
SSG: 
SRI: 
SELE: 
SELO: 
SELT: 
PUF: 
PFT: 
AFN: 
AIN: 
ERH: 
ERS: 
ERL: 
EUC: 
TUR: 
FRO: 
ERB: 
LPIL: 
CPO: 
POY: 
PAM_456(artM) PAM_457(artI) PAM_588(artM) PAM_639(artM)
AYW: 
MBP: 
PAL: 
PA0267(artI)
PSOL: 
ACL: 
ABRA: 
APAL: 
AOC: 
MBJ: 
KQ51_01186(artQ_1) KQ51_01617(glnM)
MPA: 
MAP_0052c(glnQ)
MAO: 
MAVI: 
MAVU: 
MAV: 
MAVD: 
MAVR: 
MAVA: 
MIT: 
MIA: 
MIE: 
MIR: 
MID: 
MYO: 
MCHI: 
MMAL: 
MSM: 
MSG: 
MSB: 
MSN: 
MSH: 
MVA: 
MGI: 
MSP: 
MCB: 
MNE: 
MGO: 
MFT: 
MPHL: 
MVQ: 
MLL: 
MSA: 
MAB: 
MABB: 
MMV: 
MAY: 
MABO: 
MABL: 
MAZ: 
MAK: 
MYS: 
MYC: 
MCHE: 
MIZ: 
MSTE: