KEGG   ORTHOLOGY: K02030Help
Entry
K02030                      KO                                     

Name
ABC.PA.S
Definition
polar amino acid transport system substrate-binding protein
Module
M00236  
Putative polar amino acid transport system
Brite
KEGG modules [BR:ko00002]
 Structural complex
  Environmental information processing
   Phosphate and amino acid transport system
    M00236  Putative polar amino acid transport system
     K02030  ABC.PA.S; polar amino acid transport system substrate-binding protein
Transporters [BR:ko02000]
 ABC Transporters, Prokaryotic Type
  Phosphate and amino acid transporters
   Putative polar amino acid transporter
    K02030  ABC.PA.S; polar amino acid transport system substrate-binding protein
BRITE hierarchy
Other DBs
COG: 
TC: 
Genes
EFE: 
STY: 
STT: 
SEX: 
SENT: 
STM: 
SEO: 
SEV: 
SEY: 
SEM: 
SEJ: 
SEB: 
SEF: 
SETU: 
SETC: 
SENR: 
SEND: 
SENI: 
SEEN: 
SPQ: 
SEI: 
SEC: 
SEH: 
SHB: 
SENH: 
SEEH: 
SEE: 
SENN: 
SEW: 
SEA: 
SENS: 
SEG: 
SEL: 
SEGA: 
SET: 
SENA: 
SENO: 
SENV: 
SENQ: 
SENL: 
SENJ: 
SEEC: 
SEEB: 
SEEP: 
SENB: 
SENE: 
SENC: 
SBG: 
SBZ: 
SBV: 
YPE: 
YPK: 
YPA: 
YPN: 
YPM: 
YP_0676(artI2) YP_4018(artI4)
YPP: 
YPG: 
YPZ: 
YPT: 
YPD: 
YPX: 
YPH: 
YPW: 
YPJ: 
YPV: 
YPL: 
YPS: 
YPO: 
YPI: 
YPY: 
YPB: 
YPQ: 
YPU: 
YPR: 
YPC: 
YPF: 
YEN: 
YEP: 
YEY: 
YEL: 
YEW: 
YET: 
YEF: 
YEE: 
YSI: 
YAL: 
YFR: 
YIN: 
YKR: 
YRO: 
YRU: 
YRB: 
YAK: 
ECA: 
PATR: 
PATO: 
PCT: 
PCC: 
PCV: 
PWA: 
PEC: 
ETA: 
EPY: 
EPR: 
EAM: 
EAY: 
EBI: 
ERJ: 
PLU: 
PAY: 
PAU_00167(fliY)
PTT: 
WBR: 
WGLp191(fliY)
WGL: 
SGL: 
SOD: 
PES: 
ENT: 
ENC: 
ENO: 
ECLO: 
EEC: 
ENL: 
ECLG: 
ECLE: 
ECLN: 
ECLI: 
ECLX: 
ECLY: 
ECLZ: 
ECLA: 
ECLC: 
ESC: 
EAS: 
EAU: 
EAE: 
EAR: 
ENR: 
ENX: 
ESA: 
CSK: 
CSZ: 
CSI: 
CSJ: 
CCON: 
CDM: 
CUI: 
CMW: 
CTU: 
CTU_32990(hisJ)
KPN: 
KPU: 
KPM: 
KPP: 
KPK: 
KPH: 
KPZ: 
KPV: 
KPW: 
KPY: 
KPG: 
KPC: 
KPQ: 
KPT: 
KPE: 
KPO: 
KPR: 
KPJ: 
KPI: 
KPA: 
KPS: 
KPX: 
PMK1_00449(fliY_1) PMK1_02625(glnH_1) PMK1_02899(fliY_2) PMK1_04105(fliY_3) PMK1_04172(fliY_4) PMK1_04237(fliY_5) PMK1_04241(fliY_6) PMK1_04463(glnH_3)
KPB: 
KPNE: 
KPNU: 
KVA: 
KVD: 
KVQ: 
KOX: 
KOE: 
KOY: 
KOK: 
KOM: 
KMI: 
KLE: 
CKO: 
CRO: 
CFD: 
CAMA: 
SPE: 
SRR: 
SRL: 
SRY: 
SRS: 
SRA: 
SMAF: 
SMW: 
SMAR: 
SMAC: 
SLQ: 
SERR: 
SERF: 
SERS: 
SFW: 
SFO: 
PMR: 
PMIB: 
PVL: 
EIC: 
HDE: 
DDA: 
DDD: 
DZE: 
DDC: 
DZC: 
XBO: 
XBV: 
XNE: 
XNM: 
XDO: 
XPO: 
PAM: 
PANA_0844(fliY) PANA_0860(fliY) PANA_3059(glnH) PANA_3318(fliY) PANA_3322(fliY) PANA_3817(aapJ) PANA_4056(artJ)
PLF: 
PAJ: 
PAJ_0183(fliY) PAJ_0195(fliY) PAJ_2334(glnH) PAJ_2564(fliY) PAJ_2568(fliY) PAJ_3035(aapJ) PAJ_p0230(artJ)
PAQ: 
PVA: 
PAO: 
KLN: 
PANT: 
PANP: 
RAH: 
RAQ: 
RAA: 
PSI: 
PSX: 
MMK: 
ROR: 
RON: 
CNT: 
CEM: 
CEN: 
CED: 
PGE: 
HAV: 
KSA: 
KIN: 
PFQ: 
EBF: 
PSTS: 
HPR: 
MSU: 
MS1684(artI)
MVR: 
MVI: 
MVG: 
MVE: 
APL: 
APJ: 
APA: 
ASU: 
ASI: 
ASS: 
AEU: 
GAN: 
SML: 
SMT: 
BUJ: 
SMZ: 
FAU: 
DJI: 
VCH: 
VCF: 
VCE: 
VCJ: 
VCO: 
VCR: 
VCM: 
VCI: 
VCL: 
VCQ: 
VCS: 
VCX: 
VCZ: 
VVU: 
VVY: 
VVM: 
VVL: 
VPA: 
VPB: 
VPK: 
VPF: 
VPH: 
VHA: 
VCA: 
VAG: 
VSP: 
VEX: 
VEJ: 
VFU: 
VNI: 
VAN: 
LAG: 
VAU: 
VCY: 
VCT: 
VTU: 
VFI: 
VFM: 
VSA: 
AWD: 
PPR: 
PBPRA1475(AF0231) PBPRB0536(VVA0007) PBPRB0889 PBPRB1128(PA2923) PBPRB1265(WS0279)
PGB: 
PAE: 
PAEV: 
PAEI: 
PAU: 
PAP: 
PAG: 
PAF: 
PNC: 
PAEB: 
PDK: 
PSG: 
PRP: 
PAEP: 
PAER: 
PAEM: 
PAEL: 
PAES: 
PAEU: 
PAEG: 
PAEC: 
PAEO: 
PPU: 
PPF: 
PPG: 
PPW: 
PPT: 
PPB: 
PPI: 
PPX: 
PPUH: 
PPUT: 
PPUN: 
PPUD: 
PFV: 
PMON: 
PMOT: 
PMOS: 
PPJ: 
PST: 
PSB: 
PSYR: 
PSP: 
PCI: 
PFL: 
PPRC: 
PPRO: 
PFO: 
PFS: 
PFE: 
PFC: 
PFN: 
PFW: 
PFB: 
PFF: 
PPZ: 
PMAN: 
PTV: 
PEN: 
PMY: 
PMK: 
PSA: 
PSZ: 
PSR: 
PSC: 
PSJ: 
PSH: 
PSTU: 
PSTT: 
PBM: 
PBA: 
PBC: 
PPUU: 
PDR: 
PRE: 
PPSE: 
PSV: 
PSK: 
PKC: 
PCH: 
PCZ: 
PCP: 
PALK: 
PRH: 
PSW: 
PPV: 
PSES: 
PSEM: 
PSEC: 
PPSY: 
PSOS: 
AVN: 
AVL: 
AVD: 
ACX: 
PBB: 
PAR: 
PCR: 
PRW: 
PSO: 
PUR: 
ACB: 
ABY: 
ABC: 
ABN: 
ABB: 
ABX: 
ABZ: 
ABR: 
ABD: 
ABH: 
ABAD: 
ABJ: 
ABAB: 
ABAJ: 
ABAZ: 
ABK: 
ABAU: 
ABAA: 
ABW: 
ABAL: 
ACC: 
ANO: 
ACD: 
ACI: 
AEI: 
MCT: 
MCS: 
MCAT: 
SON: 
SDN: 
SFR: 
SAZ: 
SBL: 
SBM: 
SBN: 
SBP: 
SBT: 
SBS: 
SBB: 
SLO: 
SPC: 
SHP: 
SSE: 
SPL: 
SHE: 
SHM: 
SHN: 
SHW: 
SHL: 
SWD: 
SWP: 
SVO: 
CPS: 
COM: 
PHA: 
PAT: 
PSM: 
PSEO: 
PIA: 
PPHE: 
PBW: 
PRR: 
MAQ: 
MHC: 
MAD: 
MBS: 
MSR: 
MSX: 
MPQ: 
MARI: 
AMC: 
AMH: 
AMAA: 
AMAL: 
AMAE: 
AMAO: 
AMAD: 
AMAI: 
AMAG: 
AMAC: 
AMB: 
AMG: 
AMK: 
ALT: 
AAL: 
AAUS: 
ASP: 
GAG: 
GNI: 
GPS: 
LAL: 
PIN: 
PSY: 
MVS: 
CJA: 
SAGA: 
LPN: 
LPH: 
LPO: 
LPU: 
LPM: 
LPF: 
LPP: 
LPC: 
LPA: 
LPE: 
LLO: 
LFA: 
LHA: 
LHA_0428(yqiX)
LOK: 
TMC: 
MCA: 
MAH: 
PSAL: 
TIG: 
BLEP: 
NHL: 
ALV: 
TVI: 
MPUR: 
AEH: 
TKM: 
TVR: 
SPIU: 
WMA: 
HCH: 
CSA: 
HEL: 
HAK: 
HAM: 
HHU: 
KKO: 
KGE: 
MMW: 
MME: 
MPC: 
TOL: 
TOR: 
OAI: 
GSN: 
AHA: 
AHY: 
AHD: 
AHR: 
AHP: 
AHJ: 
AHH: 
AHI: 
ASA: 
AVR: 
AMED: 
ASR: 
TAU: 
OCE: 
DNO: 
GAP: 
FPP: 
GPB: 
SEDS: 
TSN: 
PSPI: 
NMA: 
NME: 
NMP: 
NMH: 
NMC: 
NMC1533(hisJ)
NMN: 
NMCC_1518(hisJ)
NMT: 
NMI: 
NMO_1439(hisJ3)
NMD: 
NMM: 
NMS: 
NMQ: 
NMW: 
NMZ: 
NMX: 
NGO: 
NGK: 
NLA: 
NEL: 
SALV: 
KKI: 
CVI: 
LHK: 
PSE: 
RSO: 
RSC: 
RSL: 
RSN: 
RSM: 
RSE: 
RPI: 
RPF: 
RPJ: 
RMN: 
REU: 
REH: 
H16_A0047(hisJ) H16_A2757(h16_A2757) H16_A3199(h16_A3199) H16_A3310(h16_A3310) H16_B0333(h16_B0333) H16_B1807(h16_B1807) H16_B2490(h16_B2490)
CNC: 
RME: 
CTI: 
CBW: 
CGD: 
CR3_3648(hisJ)
BMA: 
BMV: 
BML: 
BMN: 
BMAL: 
BMAE: 
BMAQ: 
BMAI: 
BMAF: 
BMAZ: 
BMAB: 
BPS: 
BPM: 
BPL: 
BPD: 
BPR: 
BPSE: 
BPSM: 
BPSU: 
BPSD: 
BPZ: 
BPQ: 
BPK: 
BPSH: 
BPSA: 
BPSO: 
BUT: 
BTE: 
BTJ: 
BTZ: 
BTD: 
BTV: 
BTHE: 
BTHM: 
BTHA: 
BTHL: 
BOK: 
BOC: 
BVI: 
BVE: 
BUR: 
BCN: 
BCH: 
BCM: 
BCJ: 
BCEN: 
BCEW: 
BCEO: 
BAM: 
BAC: 
BMU: 
BMJ: 
BMK: 
BMUL: 
BCT: 
BCED: 
BDL: 
BPYR: 
BCON: 
BGL: 
BGP: 
BGU: 
BUG: 
BGE: 
BGF: 
BGD: 
BGO: 
BYI: 
BUK: 
BUO: 
BUE: 
BUL: 
BUB: 
BUQ: 
BPLA: 
BXE: 
BXB: 
BPH: 
BRH: 
BPX: 
BPY: 
BFN: 
BCAI: 
PNU: 
PNE: 
PDQ: 
PPK: 
PPNO: 
PPNM: 
PRB: 
PPUL: 
PSPU: 
PAPI: 
PVE: 
POX: 
PTX: 
PFG: 
BPE: 
BPC: 
BPER: 
BPET: 
BPEU: 
BPA: 
BPAR: 
BBR: 
BBM: 
BBH: 
BBX: 
BPT: 
BAV: 
BHO: 
BHM: 
BHZ: 
AXY: 
AXO: 
AXN: 
AXS: 
PUT: 
AKA: 
AMIM: 
CDN: 
AFA: 
RFR: 
POL: 
PNA: 
AAV: 
AJS: 
DIA: 
AAA: 
ACK: 
VEI: 
DAC: 
DEL: 
VAP: 
VPE: 
VPD: 
CTT: 
CTES: 
ADN: 
ADK: 
RTA: 
CBX: 
OTO: 
LIM: 
LIH: 
MPT: 
MMS: 
JAG: 
HSE: 
HHT: 
CFU: 
CARE: 
MNR: 
MASW: 
LCH: 
TIN: 
THI: 
RGE: 
RBN: 
RDP: 
AZO: 
AZA: 
DAR: 
TMZ: 
THU: 
DSU: 
SHD: 
MBAT: 
APP: 
GCA: 
BPRC: 
HPY: 
HEO: 
HPJ: 
HPA: 
HPS: 
HHP: 
HHQ: 
HHR: 
HPG: 
HPP: 
HPB: 
HPL: 
HPB8_325(glnH)
HPC: 
HCA: 
HPM: 
HPE: 
HPO: 
HPI: 
HPQ: 
HPW: 
HPU: 
HEF: 
HPF: 
HEQ: 
HEX: 
HPT: 
HPZ: 
HPV: 
HPX: 
HEN: 
HPH: 
HEG: 
HPN: 
HEP: 
HEU: 
HES: 
HPYS: 
HCN: 
HPD: 
KHP_1068(glnH)
HEY: 
HER: 
HEI: 
HPYA: 
HPYK: 
HPYO: 
HPYL: 
HPYB: 
HPYC: 
HPYD: 
HPYE: 
HPYF: 
HPYG: 
HPYH: 
HPYJ: 
HPYR: 
HPYI: 
HPYU: 
HPYM: 
HEM: 
HEB: 
HEZ: 
HHE: 
HAC: 
Hac_0405(glnH)
HMS: 
HFE: 
HBI: 
HCE: 
HCM: 
HCP: 
HCB: 
HHM: 
HTY: 
WSU: 
SKU: 
SULR: 
CJE: 
Cj0734c(hisJ) Cj0817(glnH) Cj0982c(cjaA)
CJB: 
CJJ: 
CJU: 
CJN: 
CJI: 
CJSA_0698(hisJ) CJSA_0772(glnH) CJSA_0925(cjaA)
CJM: 
CJM1_0717(hisJ) CJM1_0792(glnH) CJM1_0957(cjaA)
CJS: 
CJP: 
CJEJ: 
CJEU: 
CJEN: 
CJEI: 
CJER: 
CJV: 
CJY: 
QZ67_00747(artP_1) QZ67_00748(artP_2) QZ67_00884(fliY) QZ67_01056(glnH)
CJQ: 
UC78_0710(artP) UC78_0778(fliY) UC78_0940(glnH)
CJL: 
CJW: 
CJR: 
CJD: 
CJZ: 
CJX: 
CFF: 
CFT: 
CFV: 
CFX: 
CFZ: 
CAMP: 
CFP: 
CCV: 
CHA: 
CCO: 
CLA: 
Cla_0592(cjaC) Cla_0693(cjaA) Cla_0904(glnH)
CLR: 
CLM: 
CLQ: 
CLN: 
CLL: 
CCOL: 
CCC: 
CCQ: 
CCF: 
CCY: 
CCOI: 
CCOF: 
VC76_03605(artP) VC76_03960(fliY) VC76_04765(glnH)
CAJ: 
CIS: 
CVO: 
CPEL: 
CAMR: 
CSM: 
CSF: 
CGRA: 
CURE: 
ANT: 
SDL: 
SBA: 
SMUL: 
NAM: 
GSU: 
GSK: 
GUR: 
GLO: 
GBM: 
GEM: 
GEB: 
GPI: 
DVU: 
DVL: 
DVM: 
DVG: 
DDE: 
DDS: 
DDN: 
DMA: 
DSA: 
DAS: 
DAF: 
DHY: 
DPI: 
DGG: 
LIP: 
LIR: 
DBA: 
DRT: 
BBA: 
BBAT: 
BBW: 
BBAC: 
BMX: 
DPS: 
DPR: 
DSF: 
DAL: 
DAT: 
ADE: 
ACP: 
MXA: 
MFU: 
MSD: 
MYM: 
SUR: 
AGE: 
SAMY: 
LLU: 
DTI: 
SFU: 
DBR: 
HMR: 
DAV: 
DPB: 
RPR: 
RPO: 
RPW: 
RPZ: 
RPG: 
RPS: 
RPV: 
RPQ: 
RPL: 
RPN: 
RTY: 
RT0139(glnH)
RTT: 
RTB: 
RCM: 
RCC: 
RBE: 
RBE_1136(yqiX)
RBO: 
RCO: 
RC0192(yqiX)
RFE: 
RF_1131(yqiX)
RAK: 
RRI: 
RRJ: 
RRA: 
RRC: 
RRH: 
RRB: 
RRN: 
RRP: 
RRM: 
RRR: 
RMS: 
RMA_0200(yqiX)
RMI: 
RPK: 
RAF: 
RHE: 
RJA: 
RJP_0154(yqiX)
RSV: 
Rsl_227(yqiX)
RSW: 
RPH: 
RAU: 
RMO: 
RPP: 
RRE: 
RAM: 
RMC: 
OTS: 
OTBS_0447(yqiX)
OTT: 
OTT_0018(yqiX)
WRI: 
WEN: 
MMN: 
CAQ: 
EAA: 
RBT: 
MLO: 
MCI: 
MOP: 
MAM: 
MES: 
HOE: 
PLA: 
SME: 
SMK: 
SMQ: 
SMX: 
SMI: 
SMEG: 
SMEL: 
SMER: 
SMD: 
RHI: 
SFH: 
SFD: 
EAD: 
ATU: 
ARA: 
ATF: 
AVI: 
AGR: 
RET: 
REC: 
REL: 
REI: 
REP: 
RLE: 
RLT: 
RLG: 
RLB: 
RLU: 
RTR: 
RIR: 
RHL: 
RGA: 
NGL: 
NGG: 
BME: 
BMEL: 
BMI: 
BMZ: 
BMG: 
BMW: 
BMEE: 
BMF: 
BMB: 
BMC: 
BAA: 
BABO: 
BABR: 
BABT: 
BABB: 
BABU: 
BABS: 
BABC: 
BMS: 
BSI: 
BSF: 
BSUI: 
BSUP: 
BSUV: 
BSUC: 
BMT: 
BSZ: 
BSV: 
BSW: 
BSG: 
BOV: 
BCS: 
BSK: 
BOL: 
BCAR: 
BCAS: 
BMR: 
BPP: 
BPV: 
BCET: 
BCEE: 
OAN: 
OAH: 
BJA: 
BJU: 
BJP: 
BRA: 
BBT: 
BRS: 
AOL: 
RPA: 
RPB: 
RPC: 
RPD: 
RPE: 
RPT: 
RPX: 
NWI: 
NHA: 
OCA: 
OCG: 
OCO: 
BHE: 
BHN: 
BHS: 
BQU: 
BQR: 
BBK: 
BTR: 
BTX: 
BGR: 
BCD: 
BAUS: 
BVN: 
BANC: 
XAU: 
AZC: 
SNO: 
MEX: 
MEA: 
MDI: 
MCH: 
MRD: 
MET: 
MPO: 
MNO: 
MOR: 
BID: 
MSL: 
CHEL: 
HDN: 
HDT: 
HMC: 
HNI: 
RVA: 
PHL: 
FIL: 
FIY: 
DEQ: 
BVR: 
MSC: 
MEY: 
AUA: 
MCG: 
PZU: 
BRD: 
SIL: 
SIT: 
RSP: 
RSH: 
RSQ: 
RSK: 
RCP: 
JAN: 
RDE: 
RLI: 
PDE: 
PAMI: 
DSH: 
KVU: 
KVL: 
PSF: 
PGA: 
PGL: 
PGD: 
OAT: 
OAR: 
OTM: 
OSB_10210(occT)
LMD: 
RED: 
PTP: 
CID: 
CMAR: 
MALG: 
CON: 
RSU: 
SPHP: 
GOX: 
GOH: 
GOY: 
GBE: 
GBH: 
GBC: 
GBS: 
ACR: 
AMV: 
GDI: 
GDJ: 
APT: 
APW: 
APF: 
APU: 
APG: 
APQ: 
APX: 
APZ: 
APK: 
ABG: 
RRU: 
RRF: 
RCE: 
RPM: 
MAG: 
MGY: 
AZL: 
ALI: 
ABS: 
ABQ: 
ATI: 
TMO: 
TMO_2865(fliY) TMO_3088(occT) TMO_b0056(pheC) TMO_b0089(artI) TMO_c0464(glnH) TMO_d0043(artJ)
TXI: 
MAGQ: 
PGV: 
APC: 
APB: 
AFI: 
BSU: 
BSU23980(artP)
BSR: 
BSL: 
BSH: 
BSY: 
BSUT: 
BSUL: 
BSUS: 
BSS: 
BST: 
BSO: 
BSN: 
BSQ: 
BSX: 
C663_2279(yqiX)
BSP: 
BLH: 
BAY: 
BAQ: 
BYA: 
BAMP: 
BAML: 
BAMA: 
RBAU_2364(artP)
BAMN: 
BASU_2153(artP)
BAMB: 
BAMT: 
BAMY: 
BMP: 
BAO: 
BAMF_2297(artP)
BAZ: 
BQL: 
LL3_02586(artP)
BXH: 
BQY: 
MUS_2690(yqiX)
BAMI: 
BAMC: 
BAMF: 
BAE: 
BATR: 
BHA: 
BAN: 
BAR: 
BAT: 
BAH: 
BAI: 
BAX: 
BANT: 
BANR: 
BANS: 
BANH: 
BANV: 
BAL: 
BCE: 
BCA: 
BCZ: 
BCR: 
BCB: 
BCU: 
BCG: 
BCQ: 
BCX: 
BNC: 
BCF: 
BCER: 
BCEF: 
BCY: 
BTK: 
BTL: 
BTB: 
BTT: 
BTHR: 
BTHI: 
BTC: 
BTF: 
BTM: 
BTG: 
BTB_c04180(fliY1) BTB_c42950(artP)
BTI: 
BTN: 
BTHT: 
BTHU: 
BTW: 
BWE: 
BWW: 
BTY: 
BMYC: 
BMYO: 
BCL: 
BPU: 
BPUM: 
BPF: 
BMQ: 
BMQ_4432(artP)
BMD: 
BMD_4418(artP)
BMH: 
BMEG: 
BCK: 
BAG: 
BCOA: 
BJS: 
BACI: 
BIF: 
BLE: 
BMET: 
GST: 
BACW: 
BACP: 
BACB: 
BBY: 
BACO: 
BACY: 
BACL: 
BALM: 
BEO: 
BSM: 
OIH: 
GKA: 
GTN: 
GTH: 
GTE: 
GWC: 
GYC: 
GYA: 
GCT: 
GMC: 
GGH: 
GHH_c35430(glnH2)
GJF: 
GEA: 
GARCT_03431(glnH_2)
GEL: 
GSE: 
AFL: 
AGN: 
AXL: 
LSP: 
LGY: 
LFU: 
HHD: 
TAP: 
VIR: 
LAO: 
BSE: 
SAU: 
SAV: 
SAW: 
SAH: 
SAJ: 
SAM: 
SAS: 
SAR: 
SAC: 
SAX: 
SAA: 
SAO: 
SAE: 
SAD: 
SUU: 
SUV: 
SUE: 
SUJ: 
SUK: 
SUC: 
SUT: 
SUQ: 
SUZ: 
SUD: 
SUX: 
SUW: 
SUG: 
SUF: 
SAUA: 
SAUE: 
SAUN: 
SAUS: 
SAUU: 
SAUG: 
SAUZ: 
SAUT: 
SAUJ: 
SAUK: 
SAUQ: 
SAUV: 
SAUW: 
SAUX: 
SAUY: 
SAB: 
SUY: 
SAUB: 
SAUM: 
SAUC: 
SAUR: 
SAUI: 
SAUD: 
SAUF: 
SUH: 
SEP: 
SER: 
SEPP: 
SEPS: 
SHA: 
SHH: 
SSP: 
SCA: 
SLG: 
SLN: 
SSD: 
SDT: 
SWA: 
SPAS: 
SXY: 
SXL: 
SXO: 
SHU: 
SCAP: 
SSCH: 
SAGQ: 
SEQO: 
MCL: 
SHV: 
LMO: 
LMF: 
LMH: 
LMC: 
LMN: 
LMY: 
LMT: 
LMG: 
LMS: 
LMJ: 
LMQ: 
LML: 
LMP: 
LMW: 
LMX: 
LMZ: 
LMON: 
LMOC: 
LMOS: 
LMOO: 
LMOY: 
LMOT: 
LMOA: 
LMOL: 
LMOG: 
LMOE: 
LMOB: 
LMOJ: 
LMOZ: 
LMOD: 
LMOW: 
LMOX: 
LMOQ: 
LMR: 
LMOK: 
LMV: 
LMOM: 
LIN: 
LWE: 
LSG: 
LIV: 
LII: 
LIW: 
LIA: 
LIO: 
ESI: 
EAT: 
EAN: 
EXM: 
BBE: 
BLR: 
PJD: 
GYM: 
PPY: 
PPM: 
PPO: 
PPM_0831(glnP5) PPM_0939(mtgF) PPM_2578(arpJ) PPM_4690(acrB3)
PPOL: 
PPQ: 
PPOY: 
PMS: 
PMQ: 
PMW: 
PTA: 
PLV: 
PSAB: 
PDU: 
PBD: 
PGM: 
POD: 
PAEN: 
PAEF: 
PAEQ: 
PSTE: 
PAEA: 
PAEE: 
PAEH: 
PAEJ: 
PBJ: 
PIH: 
PRI: 
PPEO: 
PNP: 
TCO: 
BTS: 
SIV: 
PLN: 
PKU: 
PRT: 
JEO: 
LLA: 
L121253(yvdF) L158343(gltS) L162009(yjgC) L165(glnP)
LLK: 
LLKF_0541(gltS) LLKF_0965(yjgC) LLKF_1931(glnP) LLKF_2297(yvdF)
LLT: 
CVCAS_0472(gltS) CVCAS_0901(yjgC) CVCAS_1689(glnP) CVCAS_2038(yvdF)
LLS: 
lilo_0452(gltS) lilo_0885(yjgC) lilo_1740(glnP) lilo_2040(yvdF)
LLD: 
LLX: 
LLC: 
LLM: 
LLR: 
LLN: 
LLI: 
LLW: 
LLJ: 
LG36_0488(gltS) LG36_1388(yjgC) LG36_1714(glnP) LG36_2002(yvdF)
LGR: 
LGV: 
LPK: 
SPY: 
SPZ: 
SPYM: 
SPM: 
SPG: 
SPS: 
SPH: 
SPI: 
SPJ: 
SPK: 
SPF: 
SPA: 
SPB: 
STG: 
SOZ: 
STZ: 
STX: 
SPYA: 
SPYH: 
SPYO: 
SPN: 
SPD: 
SPR: 
spr0101(ABC-SBP) spr0146(ABC-SBP) spr0545(ABC-SBP) spr1120(glnP) spr1251(glnH) spr1353(glnH)
SPW: 
SPX: 
SNE: 
SPV: 
SNM: 
SJJ: 
SPP: 
SNT: 
SNC: 
SNB: 
SNP: 
SNI: 
SNV: 
SNX: 
SND: 
SNU: 
SPNG: 
SPNE: 
SPNU: 
SPNM: 
SPNO: 
SPNN: 
SAG: 
SAN: 
SAK: 
SGC: 
SAGS: 
SAGL: 
SAGM: 
SAGI: 
SAGR: 
SAGP: 
SAGC: 
SAGT: 
SAGE: 
SAGG: 
SAGN: 
SMU: 
SMC: 
SMJ: 
SMUT: 
SMUA: 
STC: 
STL: 
STE: 
STN: 
STU: 
STW: 
STHE: 
SSA: 
SSB: 
SSU: 
SSV: 
SSI: 
SSS: 
SST: 
SSF: 
SSK: 
SSQ: 
SSW: 
SUI: 
SUO: 
SRP: 
SUP: 
SSUS: 
SSUT: 
SSUI: 
SSUY: 
SGO: 
SEQ: 
SEZ: 
SEZO: 
SEQU: 
SEU: 
SUB: 
SDS: 
SDG: 
SDA: 
SDC: 
SDQ: 
SGA: 
SGG: 
SGT: 
SMB: 
SOR: 
STK: 
STB: 
SCP: 
SCF: 
SSR: 
STF: 
STJ: 
STRS: 
STD: 
SMN: 
SIF: 
SIE: 
SIB: 
SIU: 
SANG: 
SANC: 
SANS: 
SCG: 
SCON: 
SCOS: 
SOI: 
SIK: 
SIQ: 
SIO: 
SIZ: 
SLU: 
SIG: 
SIP: 
STV: 
LPL: 
lp_0802 lp_2111(glnPH2) lp_2312(glnH2)
LPJ: 
JDM1_0666(glnPH1) JDM1_1769(glnPH2) JDM1_1932(glnH2)
LPT: 
zj316_0857(glnPH2) zj316_2114(glnPH2) zj316_2289(glnH2)
LPS: 
LPR: 
LPZ: 
LPB: 
LJO: 
LJF: 
LJH: 
LJN: 
LAC: 
LAI: 
LAD: 
LAF: 
LSA: 
LSL: 
LSI: 
LSJ: 
LDB: 
LBU: 
LDE: 
LDL: 
LBR: 
LBK: 
LCA: 
LPI: 
LPQ: 
LCB: 
LCABL_14920(glnH2) LCABL_15650(glnPH2) LCABL_30150(arpJ) LCABL_30530(glnP) LCABL_30540(glnP)
LCZ: 
LCS: 
LCE: 
LCW: 
BN194_14620(artP) BN194_15380(yecS_2) BN194_29530(glnP_2) BN194_29910(glnH_2) BN194_29920(glnH_3)
LCL: 
LCX: 
LGA: 
LGQ: 
LRE: 
LRF: 
LRU: 
LRT: 
LRR: 
LHE: 
LHL: 
LHR: 
LHV: 
LHH: 
LHD: 
LFE: 
LFR: 
LFF: 
LRH: 
LGG_01272(glnH) LGG_01356(glnP) LGG_02816(glnP) LGG_02862(glnH) LGG_02863(glnH)
LRG: 
LRL: 
LRA: 
LRO: 
LRC: 
LCR: 
LAM: 
LAY: 
LBH: 
LBN: 
LKE: 
LRM: 
LSN: 
LAW: 
LHO: 
LMU: 
LAE: 
LGN: 
LKO: 
LHI: 
LKU: 
LGL: 
LPX: 
PPE: 
PPEN: 
PCE: 
EFA: 
EFL: 
EFI: 
EFD: 
EFS: 
EFN: 
EFQ: 
EFC: 
EFAU: 
EFU: 
EFM: 
EFT: 
EHR: 
ENE: 
ECAS: 
EMU: 
EDU: 
EGA: 
MPS: 
MPX: 
THL: 
OOE: 
LME: 
LMM: 
LMK: 
LCI: 
LKI: 
LEC: 
LCN: 
LGS: 
LGE: 
WKO: 
WCE: 
WS08_0201(glnH_2) WS08_0285(fliY)
WCT: 
WS74_0201(glnP_2) WS74_0285(fliY)
WCI: 
WS105_0200(glnH_2) WS105_0283(fliY)
WCB: 
AUR: 
CRN: 
CML: 
CAW: 
CAC: 
CAE: 
CAY: 
CPE: 
CPF: 
CPR: 
CTC: 
CTET: 
CNO: 
CBO: 
CBA: 
CBH: 
CBY: 
CBL: 
CBK: 
CBB: 
CBI: 
CBN: 
CBT: 
CBF: 
CBM: 
CBJ: 
CBE: 
CBZ: 
CKL: 
CKR: 
CLJ: 
CCB: 
CLS: 
CLB: 
CSR: 
CPAS: 
CPAT: 
CPAE: 
CSB: 
CAH: 
CLT: 
CBV: 
CSQ: 
CLD: 
CACE: 
CCK: 
CBUT: 
AMT: 
AOE: 
ASF: 
ASM: 
ASO: 
ASB: 
CTH: 
CTX: 
CCE: 
CCL: 
ESR: 
ESU: 
CSS: 
CSD: 
CCEL: 
EHA: 
RAL: 
RBR: 
RCH: 
RUM: 
RUS: 
FPR: 
FPA: 
CLO: 
BPB: 
BFI: 
CLE: 
RHO: 
RIX: 
RIM: 
COO: 
CCT: 
ROB: 
RTO: 
CPY: 
CSH: 
CSO: 
BPRL: 
HSD: 
ERE: 
ERT: 
ERA: 
CAD: 
CDF: 
PDC: 
CDC: 
CDL: 
CDG: 
PDF: 
CST: 
FAA: 
STH: 
SWO: 
DSY: 
DHD: 
DDH: 
DDL: 
DMT: 
DRM: 
DCA: 
DKU: 
DRU: 
DGI: 
PTH: 
PTH_2331(HisJ)
DAU: 
TJR: 
DOR: 
DAI: 
DMI: 
HMO: 
EEL: 
ELM: 
EAC: 
EAL2_c02680(fliY1) EAL2_c09010(artP1) EAL2_c13980(glnH) EAL2_c17460(artP2)
AWO: 
OVA: 
TMR: 
EUU: 
BPRM: 
BPRS: 
IBU: 
TTE: 
TTE0512(ArtI)
TEX: 
THX: 
TPD: 
TIT: 
TMT: 
TBO: 
TWI: 
TKI: 
CHY: 
TEP: 
TAE: 
MTA: 
ADG: 
TPZ: 
CSC: 
ATE: 
COB: 
CHD: 
COW: 
CKI: 
CKN: 
CLC: 
TOC: 
TTM: 
TTO: 
TXY: 
TSH: 
CPO: 
MAS: 
HOR: 
HAS: 
HPK: 
AAR: 
HHL: 
APR: 
PED: 
VPR: 
MED: 
SSG: 
SRI: 
SELE: 
MHG: 
PUF: 
PFT: 
AFN: 
AIN: 
ERH: 
ERS: 
EUC: 
LPIL: 
POY: 
PAM_456(artM) PAM_457(artI) PAM_588(artM)
AYW: 
AYWB_125(artM) AYWB_315(glnP)
PAL: 
PA0267(artI)
PSOL: 
ACL: 
ABRA: 
APAL: 
AOC: 
MBJ: 
KQ51_01184(artP_1) KQ51_01618(artP_3)
MTU: 
Rv0411c(glnH)
MTV: 
MTC: 
MRA: 
MRA_0417(glnH)
MTF: 
MTB: 
MTK: 
MTZ: 
MTI: 
MTE: 
MTUR: 
CFBS_0427(glnH)
MTL: 
MTO: 
MTD: 
UDA_0411c(glnH)
MTN: 
MTJ: 
MTUB: 
MTUC: 
MTUE: 
MTX: 
MTUH: 
MTUL: 
MTUT: 
MTUU: 
MTQ: 
MBO: 
Mb0419c(glnH)
MBB: 
BCG_0450c(glnH)
MBT: 
JTY_0420(glnH)
MBM: 
MBK: 
MBX: 
MBZ: 
MAF: 
MAF_04130(glnH)
MCE: 
MCQ: 
MCV: 
MCX: 
MCZ: 
MLE: 
ML0303(glnH)
MLB: 
MLBr00303(glnH)
MPA: 
MAP_0052c(glnQ) MAP_3894c(glnH)
MAO: 
MAVI: 
MAVU: 
MAV: 
MAVR: 
MAVD: 
MAVA: 
MIT: 
MIR: 
MIA: 
MIE: 
MID: 
MYO: 
MSM: 
MSG: 
MSB: 
MSN: 
MSH: 
MSA: 
MUL: 
MUL_2809(glnH)
MVA: 
MGI: 
MSP: 
MAB: 
MABB: 
MMV: 
MAY: 
MABO: 
MABL: 
MAZ: 
MAK: 
MYS: 
MYC: 
MMC: 
MKM: 
MJL: 
MJD: 
MMI: 
MMAR_0061(glnQ) MMAR_0714(glnH)
MRH: 
MMM: 
MCB: 
MLI: 
MKN: 
MKS: 
MKI: 
MNE: 
MYV: 
MYE: 
MGO: 
MFT: 
MHAD: 
ASD: 
CGL: 
NCgl1278(Cgl1332) NCgl2654(Cgl2750)
CGB: 
CGU: 
CGT: 
CGS: 
CGG: 
CGM: 
CGJ: 
CGQ: 
CGX: 
CEF: 
CDI: 
CDP: 
CDH: 
CDT: 
CDE: 
CDR: 
CDA: 
CDZ: 
CDB: 
CDS: 
CDD: 
CDW: 
CDV: 
CJK: 
CUR: 
CUA: 
CAR: 
CKP: 
CPU: 
CPL: 
CPG: 
CPP: 
CPK: 
CPQ: 
CPX: 
CPZ: 
COR: 
COP: 
Cp31_0938(PknD) Cp31_1823(glnH)
COD: 
COS: 
COI: 
COE: 
COU: 
CPSE: 
CPSU: 
CPSF: 
CRD: 
CUL: 
CUC: 
CUE: 
CUN: 
CUS: 
CUQ: 
CUZ: 
CUJ: 
CVA: 
CHN: 
CCN: 
CTER: 
CMD: 
CAZ: 
CFN: 
CCG: 
CVT: 
CGY: 
CAX: 
CII: 
CUV: 
COA: 
CDO: 
CHM: 
CSX: 
CMQ: 
CKU: 
CCJ: 
CMV: 
CEI: 
CTED: 
CUT: 
CLW: 
CDX: 
NFA: 
NCY: 
NBR: 
NNO: 
RHA: 
RER: 
REY: 
REB: 
ROP: 
ROA: 
REQ: 
RPY: 
RHB: 
RAV: 
GBR: 
GPO: 
GOR: 
GOQ: 
TPR: 
SRT: 
SCO: 
SCO2664(SC6D10.07) SCO2828(SCE20.02) SCO5260(2SC7G11.22c)
SMA: 
SAV_2982(aotJ) SAV_5230(gltI1) SAV_5377 SAV_6283(gtlL2) SAV_6400(gltI2) SAV_6545 SAV_7210(gltI3)
SGR: 
SGB: 
SCB: 
SSX: 
SVL: 
SCT: 
SCY: 
SFA: 
SBH: 
SHY: 
SHO: 
SVE: 
SDV: 
SALB: 
SALS: 
STRP: 
SFI: 
SCI: 
SRC: 
SALU: 
SALL: 
SLV: 
SGU: 
SVT: 
STRE: 
SCW: 
SLD: 
SXI: 
STRM: 
STRC: 
SAMB: 
SPRI: 
SCZ: 
KSK: 
MTS: 
MIM: 
MIO: 
RLA: 
CUM: 
ART: 
ARR: 
ARM: 
ARI: 
ARL: 
ARE: 
AAQ: 
ARH: 
ARY: 
AAU: 
ACH: 
APN: 
PSUL: 
AAI: 
RSA: 
KRH: 
KPL: 
KFV: 
MLU: 
RMU: 
RDN: 
BFA: 
JDE: 
KSE: 
DNI: 
LMOI: 
XCE: 
IVA: 
SKE: 
CFL: 
CFI: 
CGA: 
ICA: 
ARS: 
PAD: 
PFR: 
PFRE: 
PPC: 
PBO: 
PRA: 
MPH: 
NCA: 
KFL: 
PSIM: 
TFU: 
NDA: 
NAL: 
TCU: 
SRO: 
FRA: 
FRE: 
FRI: 
FAL: 
FSY: 
ACE: 
NML: 
BSD: 
MMAR: 
KRA: 
SEN: 
SVI: 
AMD: 
AMN: 
AMM: 
AMZ: 
AOI: 
AJA: 
AMQ: 
ALU: 
PDX: 
PSEA: 
PSEE: 
PSEH: 
PSEQ: 
AMI: 
SESP: 
KAL: 
KPHY: 
MAU: 
MIL: 
VMA: 
AMS: 
ASE: 
ACTN: 
AFS: 
CAI: 
SNA: 
AHE: 
MCU: 
TPY: 
TPYO: 
ASG: 
AMY: 
ACQ: 
BLO: 
BLJ: 
BLD_0094(hisJ2) BLD_0875(hisJ4) BLD_0936(hisJ5) BLD_0937(hisJ6)
BLN: 
BLON: 
BLF: 
BLL: 
BLB: 
BBMN68_123(hisJ2) BBMN68_866(hisJ4) BBMN68_940(hisJ5) BBMN68_941(hisJ6)
BLM: 
BLK: 
BLG: 
BLZ: 
BLX: 
BAD: 
BADL: 
BADO: 
BLA: 
BLC: 
BLT: 
BBB: 
BBC: 
BNM: 
BLV: 
BLW: 
BLS: 
BANI: 
BANL: 
BNI: 
BANM: 
BDE: 
BBV: 
BBRU: 
BBRE: 
BBRV: 
BBRJ: 
BBRC: 
BBRN: 
BBRS: 
BAST: 
BTP: 
BCOR: 
BKA: 
BPSP: 
BII: 
BANG: 
BCAT: 
BPSC: 
BSCA: 
BACT: 
GVA: 
GVG: 
GVH: 
SIJ: 
PDO: 
TBI: 
RXY: 
RRD: 
CWO: 
AYM: 
CCU: 
SHI: 
ELE: 
EYY: 
GPA: 
AEQ: 
APV: 
OLS: 
OLO: 
CGO: 
CBAC: 
CTR: 
CT_486(fliY)
CTD: 
CTF: 
CTRD: 
CTRO: 
CTRT: 
CTA: 
CTA_0533(fliY)
CTY: 
CTR_4881(fliY)
CRA: 
CTRQ: 
CTRX: 
CTRZ: 
CTRP: 
CTLJ: 
CTLX: 
CTLL: 
CTB: 
CTL0747(fliY)
CTRR: 
CTLF: 
CTLI: 
CTL: 
CTRU: 
CTRL: 
CTRV: 
CTRM: 
CTLA: 
CTLM: 
CTLS: 
CTLZ: 
CTLC: 
CTLN: 
CTLB: 
CTLQ: 
CTO: 
CTRN: 
CTJ: 
JALI_4881(fliY)
CTZ: 
CTB_4881(fliY)
CTG: 
CTK: 
CSW: 
SW2_4951(fliY)
CES: 
ESW3_4951(fliY)
CTRB: 
CTRE: 
CTRS: 
CTEC: 
CFS: 
FSW4_4951(fliY)
CFW: 
FSW5_4951(fliY)
CTFW: 
SWFP_5271(fliY)
CTRF: 
CTCH: 
CTN: 
CTQ: 
CTV: 
CTW: 
CTRG: 
CTRI: 
CTRA: 
CTRH: 
CTRJ: 
CTRK: 
CTJT: 
CTCF: 
CTFS: 
CTHF: 
CTCJ: 
CTHJ: 
CTMJ: 
CTTJ: 
CTJS: 
CTRC: 
CTRW: 
CTRY: 
CTCT: 
CMU: 
CMUR: 
CMN: 
CMM: 
CMG: 
CMX: 
CMZ: 
CPN: 
CPA: 
CPT: 
CLP: 
CPM: 
CPEC: 
CPEO: 
CPER: 
CHP: 
CHB: 
CHS: 
CHI: 
CHT: 
CHC: 
CHR: 
CPSC: 
B711_0160(fliY)
CPSN: 
B712_0153(fliY)
CPSB: 
B595_0156(fliY)
CPSG: 
B598_0155(fliY)
CPSM: 
B602_0151(fliY)
CPSI: 
B599_0154(fliY)
CPSV: 
B600_0162(fliY)
CPSW: 
B603_0154(fliY)
CPST: 
B601_0152(fliY)
CPSD: 
CPSA: 
CAV: 
CCA: 
CAB: 
CABO: 
CFE: 
CF0870(fliY)
PCU: 
pc0108(fliY)
PNL: 
PNK_2293(fliY)
PUV: 
WCH: 
SNG: 
OBT: 
AMU: 
VBA: 
TPA: 
TPW: 
TPP: 
TPU: 
TPH: 
TPO: 
TPAS: 
TPC: 
TPG: 
TPM: 
TPB: 
TDE: 
TSU: 
TBE: 
TAZ: 
TPI: 
TPL: 
TPED: 
SCD: 
TPK: 
TRM: 
SSM: 
SFC: 
SBU: 
SCC: 
SGP: 
SLR: 
LIL: 
LIE: 
LIC: 
LIS: 
LBJ: 
LBL: 
LST: 
BHY: 
BRM: 
BPO: 
BPJ: 
BPIP: 
BPW: 
BIP: 
FSU: 
FSC: 
FNU: 
FNC: 
FNT: 
FUS: 
FNE: 
FHW: 
IPO: 
LBA: 
LEO: 
STR: 
GAU: 
GBA: 
TAI: 
ACO: 
AMO: 
IPA: 
SACI: 
PHM: 
SYN: 
SYZ: 
SYY: 
SYNGTS_0138(sll0224) SYNGTS_1112(sll1762) SYNGTS_1742(glnH) SYNGTS_2092(sll0174) SYNGTS_2182(slr0341) SYNGTS_2318(sll0064)
SYT: 
SYNGTI_0138(sll0224) SYNGTI_1112(sll1762) SYNGTI_1742(glnH) SYNGTI_2091(sll0174) SYNGTI_2181(slr0341) SYNGTI_2317(sll0064)
SYS: 
SYNPCCN_0138(sll0224) SYNPCCN_1111(sll1762) SYNPCCN_1741(glnH) SYNPCCN_2090(sll0174) SYNPCCN_2180(slr0341) SYNPCCN_2316(sll0064)
SYQ: 
SYNPCCP_0138(sll0224) SYNPCCP_1111(sll1762) SYNPCCP_1741(glnH) SYNPCCP_2090(sll0174) SYNPCCP_2180(slr0341) SYNPCCP_2316(sll0064)
SYJ: 
SYW: 
SYC: 
SYF:&n