KEGG   ORTHOLOGY: K02404Help
Entry
K02404                      KO                                     

Name
flhF
Definition
flagellar biosynthesis protein FlhF
Brite
Bacterial motility proteins [BR:ko02035]
 Flagellar system
  Flagellar assembly proteins
   Regulation
    K02404  flhF; flagellar biosynthesis protein FlhF
BRITE hierarchy
Other DBs
COG: 
Genes
PSHI: 
XCC: 
XCC1908(flhF)
XCB: 
XCA: 
XCP: 
XCV: 
XCV1979(flhF)
XAC: 
XAC1935(flhF)
XCI: 
XCT: 
XCU: 
XCN: 
XCW: 
XCR: 
XCM: 
XCF: 
XCJ: 
XFU: 
XAX: 
XACM_1956(flhF)
XOO: 
XOO2619(flhF)
XOM: 
XOO2478(XOO2478)
XOP: 
PXO_00959(flhF) PXO_06207(flhF)
XOY: 
XOR: 
XOC_2331(flhF)
XOZ: 
XAL: 
XALC_1381(flhF)
XSA: 
XTN: 
XFR: 
XGA: 
XVE: 
XPE: 
XHR: 
SML: 
Smlt2272(flhF)
SMT: 
BUJ: 
SMZ: 
SMD_2048(flhF)
SACZ: 
STEK: 
SRH: 
SLM: 
STEN: 
PSU: 
PSUW: 
PSD: 
LUM: 
FAU: 
RHD: 
DJI: 
DJA: 
DTX: 
LRZ: 
VCH: 
VC2068(flhF)
VCF: 
VCE: 
VCJ: 
VCO: 
VCR: 
VCM: 
VCI: 
O3Y_09995(flhF)
VCL: 
VCQ: 
VCS: 
VCX: 
VCZ: 
VVU: 
VVY: 
VVM: 
VVL: 
VPA: 
VP2234(flhF)
VPB: 
VPK: 
VPF: 
VPH: 
VHA: 
VCA: 
VAG: 
VEX: 
VHR: 
VNA: 
VOW: 
VRO: 
VSP: 
VEJ: 
VFU: 
VNI: 
VAN: 
LAG: 
VAU: 
VCY: 
VCT: 
VTU: 
VFL: 
VMI: 
VSC: 
VGA: 
VSH: 
VFI: 
VF_1836(flhF)
VFM: 
VSA: 
AWD: 
PPR: 
PGB: 
PDS: 
GHO: 
PAE: 
PA1453(flhF)
PAEV: 
N297_1494(flhF)
PAEI: 
N296_1494(flhF)
PAU: 
PAP: 
PAG: 
PAF: 
PNC: 
PAEB: 
PDK: 
PSG: 
PRP: 
PAEP: 
PAER: 
PAEM: 
PAEL: 
PAES: 
PAEU: 
PAEG: 
PAEC: 
M802_1491(flhF)
PAEO: 
M801_1493(flhF)
PMY: 
PMK: 
PRE: 
PPSE: 
BN5_2633(flhF)
PALC: 
PCQ: 
PPU: 
PP_4343(flhF)
PPF: 
PPG: 
PPW: 
PPT: 
PPB: 
PPI: 
PPX: 
T1E_2419(flhF)
PPUH: 
PPUT: 
PPUN: 
PP4_14230(flhF)
PPUD: 
PFV: 
PMON: 
PMOT: 
PMOS: 
PPJ: 
POR: 
PST: 
PSB: 
Psyr_3439(flhF)
PSYR: 
PSP: 
PCI: 
PFL: 
PFL_1665(flhF)
PPRC: 
PPRO: 
PPC_1719(flhF)
PFO: 
PFS: 
PFE: 
PFC: 
PFN: 
PFW: 
PFB: 
PFF: 
PFX: 
PPZ: 
PMAN: 
PTV: 
PCG: 
PVR: 
PAZO: 
PEN: 
PSEEN3798(flhF)
PSA: 
PST_2571(flhF)
PSZ: 
PSR: 
PSC: 
PSJ: 
PSH: 
PSTU: 
PSTT: 
PBM: 
PBA: 
PBC: 
PPUU: 
PDR: 
PSV: 
PSK: 
PKC: 
PKB_1681(flhF)
PCH: 
PCZ: 
PCP: 
PFZ: 
PALK: 
PRH: 
PSW: 
PPV: 
PSES: 
PSCI_3492(flhF)
PSEM: 
PSEC: 
PPSY: 
PSOS: 
PKR: 
PFK: 
PANR: 
PPSL: 
AVN: 
AVL: 
AVD: 
SON: 
SO_3212(flhF)
SDN: 
SFR: 
SAZ: 
SBL: 
SBM: 
SBN: 
SBP: 
SBT: 
SBS: 
SBB: 
SLO: 
SPC: 
SHP: 
SSE: 
SPL: 
SHE: 
SHM: 
SHN: 
SHW: 
SHL: 
SWD: 
SWP: 
SVO: 
SVI_1447(flhF)
SHF: 
SJA: 
SPSW: 
ILO: 
IL1119(flhF)
ILI: 
IPI: 
CPS: 
CPS_1517(flhF)
COM: 
COZ: 
COLW: 
PHA: 
PSHAa0807(flhF)
PAT: 
PSM: 
PSM_A2241(flhF)
PSEO: 
PIA: 
PPHE: 
PBW: 
PRR: 
PTN: 
PLZ: 
PALN: 
PPIS: 
PEA: 
PSPO: 
MAQ: 
MHC: 
MARHY1327(flhF)
MAD: 
MBS: 
MSR: 
MSX: 
MPQ: 
MARI: 
MLQ: 
MSQ: 
AMC: 
AMH: 
AMAA: 
AMAL: 
AMAE: 
AMAO: 
AMAD: 
AMAI: 
AMAG: 
AMAC: 
AMB: 
AMG: 
AMK: 
ALT: 
AAL: 
AAUS: 
ASP: 
ASQ: 
AAW: 
GAG: 
GNI: 
GNIT_2349(flhF)
GPS: 
LAL: 
PSY: 
FBL: 
MVS: 
MVIS_3329(flhF)
CJA: 
CJA_2143(flhF)
CEB: 
CELL: 
SDE: 
TTU: 
SAGA: 
SPOI: 
ZAL: 
OSG: 
HJA: 
LPN: 
lpg1784(flhF)
LPH: 
LPV_2053(flhF)
LPO: 
LPO_1829(flhF)
LPU: 
LPM: 
LP6_1761(flhF)
LPF: 
lpl1748(flhF)
LPP: 
lpp1748(flhF)
LPC: 
LPC_1225(flhF)
LPA: 
LPE: 
LFA: 
LHA: 
LCD: 
TMC: 
LMI_1101(flhF)
MMT: 
MDN: 
MDH: 
MKO: 
MAH: 
TCX: 
TAO: 
MEJ: 
Q7A_2943(flhF)
MEC: 
CYQ: 
CZA: 
CYY: 
PSAL: 
NOC: 
NHL: 
NWA: 
ALV: 
TVI: 
TMB: 
MPUR: 
TEE: 
AEH: 
HHA: 
HHC: 
TGR: 
TKM: 
TVR: 
EBS: 
APRS: 
HNA: 
HAZ: 
WOC: 
GAI: 
HCH: 
CSA: 
HCS: 
HAM: 
HCO: 
HALO: 
HHH: 
HBE: 
BEI_3634(flhF)
KUS: 
KMA: 
ADI: 
AXE: 
MMW: 
MME: 
MPC: 
TOL: 
TOR: 
OAI: 
MARS: 
BSAN: 
GSN: 
OME: 
AHA: 
AHA_1380(flhF)
AHY: 
AHD: 
AHR: 
AHP: 
AHJ: 
AHH: 
AHI: 
ASA: 
ASA_1352(flhF)
AVR: 
AVO: 
ASR: 
AAJ: 
AEO: 
OCE: 
OCM: 
OPF: 
ZDF: 
SDF: 
GBI: 
TBN: 
SEDS: 
PSPI: 
GPB: 
ENM: 
EBS_1726(flhF)
CVI: 
CV_1024(flhF)
CVC: 
LHK: 
LHK_00783(flhF)
PSE: 
NH8B_3274(flhF)
JEU: 
AQL: 
RSO: 
RSp1392(flhF)
RSL: 
RSN: 
RSM: 
RSE: 
F504_4858(flhF)
RPI: 
RPF: 
RPJ: 
RMN: 
RIN: 
REU: 
REH: 
H16_B0254(flhF)
CNC: 
RME: 
Rmet_3700(flhF)
CTI: 
CBW: 
CGD: 
CR3_4419(flhF)
CCUP: 
CUP: 
CUU: 
CUH: 
BMA: 
BMA2845(flhF)
BMV: 
BMAL: 
DM55_884(flhF)
BMAE: 
DM78_837(flhF)
BMAQ: 
DM76_862(flhF)
BMAF: 
DM51_2462(flhF)
BMAZ: 
BM44_230(flhF)
BMAB: 
BM45_3058(flhF)
BPS: 
BPSL3293(flhF)
BPM: 
BPL: 
BPD: 
BPR: 
BPSE: 
BDL_2082(flhF)
BPSM: 
BBQ_1(flhF)
BPSU: 
BBN_127(flhF)
BPSD: 
BBX_474(flhF)
BPZ: 
BPQ: 
BPK: 
BBK_1572(flhF)
BPSH: 
DR55_1208(flhF)
BPSA: 
BBU_2246(flhF)
BPSO: 
X996_821(flhF)
BUT: 
X994_2840(flhF)
BTE: 
BTQ: 
BTQ_3108(flhF)
BTJ: 
BTJ_2586(flhF)
BTZ: 
BTL_498(flhF)
BTD: 
BTI_262(flhF)
BTV: 
BTHA_591(flhF)
BTHE: 
BTN_860(flhF)
BTHM: 
BTRA_705(flhF)
BTHA: 
DR62_1056(flhF)
BTHL: 
BG87_715(flhF)
BOK: 
DM82_2995(flhF)
BOC: 
BG90_1720(flhF)
BVI: 
BVE: 
AK36_571(flhF)
BUR: 
BCN: 
BCH: 
BCM: 
BCJ: 
BCEN: 
DM39_75(flhF)
BCEW: 
DM40_974(flhF)
BCEO: 
I35_0149(flhF)
BAM: 
BAC: 
BMU: 
BMJ: 
BMK: 
DM80_1510(flhF)
BMUL: 
NP80_310(flhF)
BCT: 
BCED: 
DM42_1559(flhF)
BCEP: 
BDL: 
AK34_2884(flhF)
BPYR: 
BCON: 
BUB: 
BW23_1489(flhF)
BDF: 
BLAT: 
BTEI: 
BSEM: 
BPSL: 
BMEC: 
BSTG: 
BSTL: 
BGL: 
BGP: 
BGU: 
KS03_1111(flhF)
BUG: 
BGE: 
BGF: 
BGD: 
BGO: 
BM43_1605(flhF)
BYI: 
BUK: 
BUO: 
BUE: 
BUL: 
BW21_346(flhF)
BUQ: 
BPLA: 
BUD: 
BUZ: 
BXE: 
BXB: 
DR64_2306(flhF)
BPH: 
BPX: 
BPY: 
BFN: 
OI25_1621(flhF)
BCAI: 
PSPW: 
PARA: 
PDQ: 
PPK: 
PPNO: 
PPNM: 
PRB: 
PPUL: 
PSPU: 
PAPI: 
PVE: 
POX: 
PTX: 
PFG: 
PNR: 
BBR: 
BB2555(flhF)
BBM: 
BBH: 
BBX: 
BPT: 
Bpet2115(flhF)
BAV: 
BAV1684(flhF)
BHZ: 
BTRM: 
BBRO: 
BFZ: 
BOH: 
AXY: 
AXO: 
AXN: 
AXS: 
AXX: 
ADT: 
AIS: 
PUT: 
CDN: 
AFA: 
PHN: 
ODI: 
RFR: 
RSB: 
RAC: 
RHY: 
AAV: 
AJS: 
DIA: 
AAA: 
ACK: 
ACID: 
ACIP: 
ACIS: 
VEI: 
DAC: 
DEL: 
DTS: 
DHK: 
VAP: 
VPD: 
VAA: 
VBO: 
CTT: 
CTES: 
CKE: 
ADN: 
ADK: 
CBX: 
LIM: 
LIH: 
HYR: 
HYB: 
HYL: 
DPY: 
CBAA: 
CBAB: 
MPT: 
Mpe_A3079(flhF)
HAR: 
MMS: 
mma_2085(flhF)
JAG: 
JAB: 
JAZ: 
JAL: 
JSV: 
HSE: 
HSZ: 
HHT: 
HRB: 
HEE: 
CFU: 
CFU_0932(flhF)
CARE: 
LT85_1105(flhF)
MNR: 
MASW: 
MASS: 
LCH: 
TIN: 
THI: 
RGE: 
RGE_17120(flhF)
RBN: 
RDP: 
PKT: 
MIU: 
RGU: 
BBAG: 
PBH: 
NEU: 
NE2489(flhF)
NET: 
NIT: 
NII: 
NUR: 
NMU: 
NLC: 
SHD: 
METR: 
TBD: 
MFA: 
MMB: 
MEH: 
MEI: 
MEP: 
MPQ_0838(flhF)
MEU: 
SLT: 
GCA: 
SDR: 
SULF: 
DSU: 
DAR: 
AZO: 
azo1105(flhF)
AZA: 
AZKH_3511(flhF)
AZI: 
AOA: 
TMZ: 
THU: 
TCL: 
THK: 
APP: 
BEB: 
BEBA: 
HPY: 
HP1035(flhF)
HEO: 
HPJ: 
jhp_0389(flhF)
HPA: 
HPS: 
HHP: 
HHQ: 
HHR: 
HPG: 
HPG27_393(flhF)
HPP: 
HPB: 
HPL: 
HPB8_1153(flhF)
HPC: 
HCA: 
HPM: 
HPE: 
HPO: 
HPI: 
HPQ: 
HPW: 
HPU: 
HEF: 
HPF: 
HEQ: 
HEX: 
HPT: 
HPZ: 
HPV: 
HPX: 
HEN: 
HPH: 
HEG: 
HPN: 
HEP: 
HEU: 
HES: 
HPYS: 
HCN: 
HPD: 
KHP_0400(flhF)
HEY: 
MWE_0496(flhF)
HER: 
HEI: 
HPYA: 
HPYK: 
HPYO: 
HPYL: 
HPYB: 
HPYC: 
HPYD: 
HPYE: 
HPYF: 
HPYG: 
HPYH: 
HPYJ: 
HPYR: 
HPYI: 
HPYU: 
HPYM: 
HEM: 
HEB: 
HEZ: 
HHE: 
HH_1143(flhF)
HAC: 
Hac_1139(flhF)
HMS: 
HMU12810(flhF)
HFE: 
HBI: 
HCE: 
HCW_03590(flhF)
HCM: 
HCD_06140(flhF)
HCP: 
HCN_0048(flhF)
HCB: 
HHM: 
HTY: 
HBL: 
WSU: 
WS1642(FLHF)
TDN: 
SUA: 
SKU: 
SULR: 
CJE: 
Cj0064c(flhF)
CJB: 
CJJ: 
CJU: 
C8J_0057(flhF)
CJN: 
CJI: 
CJSA_0058(flhF)
CJM: 
CJM1_0066(flhF)
CJS: 
CJS3_0064(flhF)
CJP: 
CJEJ: 
CJEU: 
CJEN: 
CJEI: 
CJER: 
CJV: 
CJY: 
CJQ: 
UC78_0068(flhF)
CJL: 
CJW: 
CJR: 
CJE0061(flhF)
CJD: 
CJZ: 
CJX: 
CFF: 
CFT: 
CFV: 
CFX: 
CFZ: 
CAMP: 
CFP: 
CCV: 
CCO: 
CCOC: 
CLA: 
Cla_0233(flhF)
CLR: 
CLM: 
CLQ: 
CLN: 
CLL: 
CCOL: 
CCC: 
CCQ: 
N149_0062(flhF)
CCF: 
CCY: 
CCOI: 
CCOF: 
CCOO: 
CAJ: 
CIS: 
CINS_0224(flhF)
CVO: 
CVOL_0227(flhF)
CPEL: 
CPEL_0236(flhF)
CAMR: 
CSM: 
CSF: 
CHYO: 
CHH_1546(flhF)
CHV: 
CSPF: 
CSF_0560(flhF)
CPIN: 
CCUN: 
CCUN_1653(flhF)
CLX: 
CLAN_1253(flhF)
ABU: 
Abu_1949(flhF)
ABT: 
ABL: 
ANT: 
ARC: 
ALP: 
SDL: 
SBA: 
SMUL: 
SMUL_0378(flhF)
SHAL: 
SULS: 
SULJ: 
NSA: 
NIS: 
SUN: 
SLH: 
NAM: 
GSU: 
GSU3055(flhF)
GSK: 
GME: 
Gmet_0427(flhF)
GUR: 
GLO: 
GBM: 
Gbem_3766(flhF)
GEO: 
Geob_0624(flhF)
GEM: 
GEB: 
GPI: 
GAO: 
GSB: 
PCA: 
Pcar_1161(flhF)
PPD: 
PACE: 
PEF: 
DVU: 
DVL: 
DVM: 
DVG: 
DDE: 
DDS: 
DDN: 
DMA: 
DMR_23890(flhF)
DSA: 
DAF: 
DHY: 
DGG: 
DFI: 
DAS: 
DPI: 
BN4_10182(flhF)
DEJ: 
LIP: 
LI0529(flhF)
LIR: 
LAW_00545(flhF)
DBA: 
DOA: 
DRT: 
DPS: 
DAK: 
DPR: 
DSF: 
DAL: 
DAT: 
DTO: 
ADE: 
ACP: 
ANK: 
VIN: 
LLU: 
SAT: 
DBR: 
HMR: 
DAV: 
BBA: 
Bd3320(flhF)
BBAT: 
Bdt_3241(flhF)
BBW: 
BBAC: 
BEX: 
CAQ: 
NAF: 
RBM: 
PTP: 
CMAR: 
LVS: 
MMR: 
HNE: 
HBA: 
HBC: 
SPHJ: 
GOH: 
ACR: 
AMV: 
AACE: 
RGI: 
ROS: 
RRU: 
RRF: 
RCE: 
RC1_0789(flhF)
RPM: 
MAG: 
MGY: 
MAGX: 
XM1_0180(flhF)
MAGN: 
AZL: 
ALI: 
ABS: 
ABQ: 
ABF: 
ATI: 
TMO: 
TXI: 
MAGQ: 
NAO: 
PBR: 
MGM: 
MAI: 
MAN: 
APB: 
ACU: 
ACZ: 
BSU: 
BSU16400(flhF)
BSR: 
I33_1827(flhF)
BSL: 
BSH: 
BSY: 
BSUT: 
BSUL: 
BSUS: 
BSS: 
BST: 
GYO_1995(flhF)
BSO: 
BSN: 
BSQ: 
BSX: 
C663_1686(flhF)
BSP: 
BLI: 
BL01253(flhF)
BLD: 
BLi01861(flhF)
BLH: 
BAY: 
BAQ: 
BYA: 
BAMP: 
BAML: 
BAMA: 
RBAU_1601(flhF)
BAMN: 
BASU_1580(flhF)
BAMB: 
BAMT: 
BAMY: 
BMP: 
BAO: 
BAMF_1712(flhF)
BAZ: 
BQL: 
LL3_01800(flhF)
BXH: 
BQY: 
MUS_1795(flhF)
BAMI: 
BAMC: 
BAMF: 
BAE: 
BATR: 
BVM: 
BHA: 
BH2437(flhF)
BAH: 
BAX: 
BANR: 
BANH: 
BANV: 
DJ46_534(flhF)
BCA: 
BCZ: 
BCR: 
BCB: 
BCU: 
BCG: 
BCQ: 
BCQ_1734(flhF)
BCX: 
BAL: 
BNC: 
BCF: 
BCER: 
BCK_00075(flhF)
BCEF: 
BCY: 
BTK: 
BTL: 
BTB: 
BTT: 
BTHR: 
BTHI: 
BTK_09675(flhF)
BTC: 
BTF: 
BTM: 
BTG: 
BTI: 
BTG_12385(flhF)
BTN: 
BTHT: 
BTHU: 
BTW: 
BF38_2893(flhF)
BTHY: 
BWE: 
BWW: 
bwei_3300(flhF)
BMYO: 
BG05_4248(flhF)
BTY: 
BPU: 
BPUM: 
BPUS: 
BPF: 
BMQ: 
BMQ_4173(flhF)
BMD: 
BMD_4160(flhF)
BMH: 
BMEG: 
BG04_1090(flhF)
BCO: 
BCK: 
BAG: 
BCOA: 
BF29_181(flhF)
BJS: 
BACI: 
BIF: 
BLE: 
BMET: 
GST: 
BACW: 
BACP: 
BACB: 
BBY: 
BACO: 
BACY: 
BACL: 
BALM: 
BEO: 
BSM: 
BSJ: 
BON: 
BGY: 
BGLY_1855(flhF)
BFX: 
BGI: 
BWH: 
BXI: 
BHK: 
BKW: 
BBEV: 
BBEV_1808(flhF)
OIH: 
OB1576(flhF)
GKA: 
GK1239(flhF)
GTE: 
GTK: 
GWC: 
GYC: 
GYA: 
GCT: 
GMC: 
GGH: 
GJF: 
GEA: 
GEL: 
GSE: 
GSR: 
GEJ: 
GTH: 
PTL: 
AFL: 
Aflv_1720(flhF)
AGN: 
ANM: 
AAMY: 
ANL: 
GFC29_410(flhF)
AXL: 
AXY_14820(flhF)
LSP: 
Bsph_1571(flhF)
LGY: 
LFU: 
HHD: 
TAP: 
VIR: 
VHL: 
VIG: 
VNE: 
FPN: 
FAR: 
SJE: 
APAK: 
LMO: 
LMF: 
LMH: 
LMC: 
LMN: 
LMY: 
LMT: 
LMG: 
LMS: 
LMJ: 
LMQ: 
LMM7_0716(fhlF)
LML: 
LMP: 
LMW: 
LMX: 
LMZ: 
LMON: 
LMOC: 
LMOS: 
LMOO: 
LMOY: 
LMOT: 
LMOA: 
LMOL: 
LMOG: 
LMOE: 
LMOB: 
LMOJ: 
LMOZ: 
LMOD: 
LMOW: 
LMOX: 
LMOQ: 
LMR: 
LMOK: 
LMV: 
LMOM: 
LIN: 
LWE: 
LSG: 
lse_0592(flhF)
LIV: 
LII: 
LIW: 
LIA: 
LIO: 
ESI: 
EAT: 
EAN: 
EXM: 
EXU: 
BBE: 
BLR: 
BFM: 
PJD: 
GYM: 
PPY: 
PPM: 
PPO: 
PPM_1904(flhF)
PPOL: 
PPQ: 
PPOY: 
PMS: 
PMQ: 
PMW: 
PTA: 
PLV: 
PSAB: 
PDU: 
PBD: 
PGM: 
POD: 
PAEN: 
PAEF: 
PAEQ: 
PSTE: 
PAEA: 
PAEE: 
PAEH: 
PAEJ: 
PBJ: 
PIH: 
PRI: 
PRIO_4056(flhF)
PPEO: 
PNP: 
POW: 
PBV: 
PXL: 
PYG: 
PSWU: 
PDH: 
PIB: 
TCO: 
ANX: 
AAC: 
AAD: 
TC41_1348(flhF)
BTS: 
TUM: 
TAB: 
SIV: 
SSIL_2977(flhF)
SSIL: 
SOB: 
PLN: 
PKU: 
PRT: 
PLL: 
PANA: 
PDG: 
PHC: 
PMAR: 
PPLA: 
PFAE: 
JEO: 
KUR: 
SPSY: 
SPOR: 
SPOP: 
SURE: 
NTR: 
CAC: 
CA_C2146(flhF)
CAE: 
SMB_G2179(flhF)
CAY: 
CEA_G2160(flhF)
CTC: 
CTC_01656(flhF)
CTET: 
CNO: 
CBO: 
CBO2644(flhF)
CBA: 
CLB_2588(flhF)
CBH: 
CLC_2519(flhF)
CBY: 
CLM_3010(flhF)
CBL: 
CLK_2032(flhF)
CBK: 
CLL_A0859(flhF)
CBB: 
CLD_1919(flhF)
CBI: 
CLJ_B2876(flhF)
CBN: 
CbC4_1147(flhF)
CBT: 
CLH_0826(flhF)
CBF: 
CLI_2711(flhF)
CBJ: 
CBE: 
CBZ: 
Cbs_4252(flhF)
CBEI: 
CKL: 
CKL_1168(flhF)
CKR: 
CLJ: 
CCB: 
CLB: 
CSR: 
CPAS: 
CPAT: 
CPAE: 
CSB: 
CAH: 
CLT: 
CSQ: 
CLD: 
CACE: 
CCK: 
CBUT: 
CTYK: 
CEU: 
CTAE: 
CFM: 
CCHV: 
CARG: 
AMT: 
AOE: 
ASF: 
SFBM_1107(flhF)
ASM: 
ASO: 
ASB: 
GFE: 
CTH: 
CTX: 
CCE: 
CCL: 
CSS: 
CSD: 
Clst_0682(flhF)
BPB: 
bpr_I1381(flhF)
BFI: 
BHU: 
CLE: 
RHO: 
RIX: 
RIM: 
CPY: 
HSD: 
ERE: 
ERT: 
ERA: 
CDF: 
PDC: 
CDC: 
CDL: 
PDF: 
EAC: 
CST: 
STH: 
STH2986(flhF)
SWO: 
SLP: 
DSY: 
DHD: 
DDH: 
DDL: 
DMT: 
DRM: 
DAE: 
DCA: 
DKU: 
DRU: 
DGI: 
DFG: 
PTH: 
PTH_2071(FlhF)
DAU: 
TJR: 
SGY: 
DOR: 
DAI: 
DMI: 
DED: 
DEC: 
DRS: 
HMO: 
EEL: 
TMR: 
SAY: 
TPY_2377(flhF)
SAP: 
TTE: 
TTE1421(FlhF)
TEX: 
THX: 
TPD: 
TIT: 
TMT: 
TBO: 
TWI: 
TKI: 
CHY: 
CHY_1010(flhF)
TEP: 
TAE: 
MTA: 
Moth_0791(flhF)
ADG: 
TPZ: 
CSC: 
ATE: 
COB: 
CHD: 
COW: 
CKI: 
CKN: 
CLC: 
TOC: 
TTM: 
TTO: 
TXY: 
TSH: 
CPO: 
TNR: 
MAS: 
NTH: 
HOR: 
HPK: 
AAR: 
HHL: 
CAD: 
SSG: 
SRI: 
SELE: 
SELO: 
SELT: 
PUF: 
PFT: 
LPIL: 
TRO: 
STI: 
CCZ: 
OTE: 
OBG: 
RBA: 
RB8320(flhF)
PSL: 
PLM: 
PBS: 
PLH: 
TTF: 
IPA: 
SACI: 
PBOR: 
PHM: 
BBU: 
BBZ: 
BBN: 
BBJ: 
BBUR: 
BGA: 
BG0273(flhF)
BGB: 
KK9_0276(flhF)
BGN: 
BGS: 
BGC: 
BAF: 
BAFZ: 
BAFH: 
BAFT: 
BAFE: 
BBS: 
BVT: 
BCHI: 
BMAY: 
BTU: 
BHR: 
BHI: 
BDU: 
BDU_273(flhF)
BRE: 
BRE_277(flhF)
BCW: 
BMO: 
BMIY: 
BPAK: 
BANE: 
TPA: 
TPW: 
TPP: 
TPU: 
TPH: 
TPO: 
TPC: 
TPG: 
TPM: 
TPB: 
TPFB_0713(flhF)
TDE: 
TDE2686(flhF)
TSU: 
TBE: 
TAZ: 
TPI: 
TPL: 
TPED: 
TPE_0569(flhF)
SCD: 
TPK: 
TRM: 
SSM: 
STA: 
STQ: 
SFC: 
SBU: 
SCC: 
SGP: 
SLR: 
LIL: 
LIE: 
LIC: 
LIC_11377(flhF)
LIS: 
LBJ: 
LBJ_1623(flhF)
LBL: 
LBL_1841(flhF)
LBI: 
LBF: 
LBF_0910(flhF)
LST: 
LAJ: 
TPX: 
BHY: 
BHD: 
BRM: 
BPO: 
BPJ: 
BPIP: 
BPW: 
WESB_1231(flhF)
BIP: 
SUS: 
ABAC: 
TAI: 
TLI: 
AMO: 
GAU: 
GAU_0313(flhF)
GBA: 
RMR: 
RMG: 
RBAR: 
IAL: 
IALB_2524(flhF)
MRO: 
AAE: 
aq_1214(flhF)
HYA: 
HHO: 
HYS: 
TAL: 
TRD: 
SUL: 
SAF: 
PMX: 
TTK: 
TST_0649(flhF)
TAM: 
DTE: 
TMA: 
TM0907(flhF)
TMM: 
TMI: 
TMW: 
TMQ: 
TMX: 
TPT: 
TRQ: 
TNA: 
TNP: 
THQ: 
THZ: 
THR: 
TLE: 
TTA: 
PHY: 
TME: 
TAF: 
THP: 
THER: 
FNO: 
FPE: 
FIA: 
PMO: 
MPZ: 
DTN: 
DIN: 
DDF: 
DAP: 
CNI: 
CABY: 
TYE: 
NDE: 
NMV: 
NIO: 
LFC: 
LFE_0287(flhF)
LFI: 
LFP: 
TID: 
TOP: 
TCM: 
CTHI: 
MOX: 
 » show all
TaxonomyKoalaUniProt
Reference
  Authors
Kusumoto A, Kamisaka K, Yakushi T, Terashima H, Shinohara A, Homma M
  Title
Regulation of polar flagellar number by the flhF and flhG genes in Vibrio alginolyticus.
  Journal
J Biochem 139:113-21 (2006)
DOI:10.1093/jb/mvj010
  Sequence
[vag:N646_1338]

DBGET integrated database retrieval system