KEGG   ORTHOLOGY: K05795Help
Entry
K05795                      KO                                     

Name
terD
Definition
tellurium resistance protein TerD
Other DBs
COG: 
Genes
ECE: 
Z1175(terD) Z1176(terE) Z1614(terD_2) Z1615(terE_2)
ECS: 
ECF: 
ETW: 
ECSP_1282(terD) ECSP_1283(terE)
ELX: 
EOJ: 
EOI: 
EOH: 
ECV: 
ESO: 
ESM: 
ESL: 
EUN: 
ECOO: 
ECOH: 
SEEC: 
ENC: 
ECLE: 
ECLY: 
ECLZ: 
ECLA: 
ECLC: 
ESA: 
KPU: 
KP1_p270(terD) KP1_p271(terE)
KPZ: 
KPE: 
KPK_A0197(terE) KPK_A0198(terD)
KPX: 
KOE: 
KOC: 
KCO: 
KIN: 
YPE: 
YPO0298(terD) YPO0299(terE)
YPK: 
y0559(terD) y0560(terE)
YPA: 
YPN: 
YPM: 
YP_0456(terD) YP_0457(terE)
YPP: 
YPG: 
YPZ: 
YPZ3_0259(terD) YPZ3_0260(terE)
YPT: 
YPD: 
YPD4_0264(terD) YPD4_0265(terE)
YPX: 
YPD8_0265(terD) YPD8_0266(terE)
YPH: 
YPC_0705(terE) YPC_0706(terD)
YPW: 
YPJ: 
YPV: 
YPL: 
YPS: 
YPTB0356(terD) YPTB0357(terE)
YPO: 
YPI: 
YPY: 
YPB: 
YPQ: 
DJ40_2051(terD) DJ40_2052(terD)
YPU: 
YPR: 
YPC: 
YPF: 
YSI: 
SFW: 
SFG: 
SFO: 
PWA: 
PPAR: 
PEC: 
PWS: 
PPOA: 
EGE: 
PVA: 
PANT: 
PANP: 
PALH: 
PMR: 
PMI2383(terE) PMI2384(terD)
PMIB: 
PVL: 
XBO: 
XBJ1_1784(terD) XBJ1_1785(terE)
XBV: 
XBW1_0711(terE) XBW1_0712(terD)
XNE: 
XNC1_2963(terD)
XNM: 
XNC2_2842(terD)
XDO: 
XDD1_0623(terD)
XPO: 
XPG1_0540(terD)
XHO: 
PSI: 
PSX: 
DR96_1812(terD) DR96_1813(terD)
PSTA: 
MMK: 
HSO: 
HS_0633(terD)
GAN: 
BTO: 
BTRE: 
BTRH: 
PAEB: 
PPI: 
PST: 
PSB: 
PSYR: 
PSP: 
PCI: 
PFB: 
PFZ: 
PSES: 
PPSY: 
ACX: 
PAR: 
PCR: 
PRW: 
PSO: 
PUR: 
PALI: 
PSPG: 
PSYG: 
PSYC: 
PSYA: 
ACI: 
ACIAD1955(terE) ACIAD1957(terD)
ACV: 
MOS: 
MBS: 
MPQ: 
PIN: 
MPSY: 
BLEP: 
NOC: 
NHL: 
NWA: 
ALV: 
TVI: 
TMB: 
NTT: 
TSY: 
GAI: 
OME: 
FPP: 
BVE: 
BUR: 
BCEN: 
BCEO: 
BCED: 
BCEP: 
BPYR: 
BCON: 
BUB: 
BSEM: 
BPSL: 
BMEC: 
BSTG: 
BSTL: 
BYI: 
BUK: 
PNA: 
AJS: 
CBX: 
JAG: 
GJA_2218(terD) GJA_3869(terD) GJA_4511(terD)
JAB: 
JAZ: 
JAL: 
JSV: 
MNR: 
MASW: 
MASS: 
PBH: 
EBA: 
p1B315(terD) p1B317(terE)
APP: 
HFE: 
HBI: 
HHM: 
CHYO: 
RLT: 
CAK: 
ZMB: 
ZMP: 
NPN: 
SPHQ: 
SSAN: 
SPAN: 
CMAN: 
RRU: 
RRF: 
RPM: 
MGM: 
MAI: 
MAN: 
BSU: 
BSU02900(yceD) BSU02910(yceE)
BSR: 
I33_0331(yceD) I33_0332(yceE)
BSL: 
BSH: 
BSY: 
BSUT: 
BSUL: 
BSUS: 
BSS: 
BST: 
GYO_0494(yceD) GYO_0495(yceE)
BSO: 
BSN: 
BSQ: 
BSX: 
C663_0281(yceE)
BSP: 
BLI: 
BL01695(yceD)
BLD: 
BLi00355(yceD) BLi00356(yceE)
BLH: 
BAY: 
BAQ: 
BYA: 
BAMP: 
BAML: 
BAMA: 
RBAU_0288(yceD) RBAU_0289(yceE)
BAMN: 
BASU_0273(yceD) BASU_0274(yceE)
BAMB: 
BAMT: 
BAMY: 
BMP: 
NG74_00296(yceD_1) NG74_00297(yceD_2)
BAO: 
BAMF_0263(yceD) BAMF_0264(yceE)
BAZ: 
BQL: 
LL3_00275(yceD) LL3_00276(yceE)
BXH: 
BQY: 
MUS_0273(yceD) MUS_0274(yceE)
BAMI: 
BAMC: 
BAMF: 
BAE: 
BATR: 
BVM: 
BAN: 
BAR: 
BAT: 
BAH: 
BAI: 
BAX: 
BANT: 
BANR: 
BANS: 
BANH: 
BANV: 
DJ46_4839(yceD) DJ46_4840(yceD)
BCE: 
BCA: 
BCZ: 
BCR: 
BCB: 
BCU: 
BCG: 
BCQ: 
BCX: 
BAL: 
BNC: 
BCF: 
BCER: 
BCEF: 
BCY: 
BTK: 
BTL: 
BALH_0400(terD) BALH_0401(terD)
BTB: 
BTT: 
BTHR: 
BTHI: 
BTC: 
BTF: 
BTM: 
BTG: 
BTI: 
BTN: 
BTHT: 
BTHU: 
BTW: 
BF38_1695(yceD) BF38_1696(yceD)
BTHY: 
BWE: 
BWW: 
BMYC: 
DJ92_3037(yceD) DJ92_3038(yceD)
BMYO: 
BTY: 
BPU: 
BPUM: 
BPUS: 
BMQ: 
BMD: 
BMH: 
BMEG: 
BJS: 
BACI: 
BIF: 
GST: 
BACW: 
BACP: 
BACB: 
BBY: 
BACY: 
BACL: 
BS34A_03450(yceD_1) BS34A_03460(yceD_2)
BALM: 
BEO: 
BON: 
BGY: 
BGI: 
BXI: 
BKO: 
BALT: 
BACS: 
LSP: 
LGY: 
LFU: 
BBE: 
PPY: 
PPM: 
PPSC2_04910(yceE1) PPSC2_04915(yceE2)
PPO: 
PPM_0924(yceE1) PPM_0925(yceE2) PPM_p0090(pPPM1a_106)
PPOL: 
PPQ: 
PPOY: 
PTA: 
PBD: 
PGM: 
POD: 
PAEN: 
PAEF: 
PAEQ: 
PSTE: 
PAEA: 
PAEE: 
PAEH: 
PAEJ: 
PIH: 
PRI: 
PRIO_0468(yceD) PRIO_0469(yceE)
PPEO: 
PBV: 
PXL: 
PSWU: 
PDH: 
PKB: 
TUM: 
TAB: 
SOB: 
PLN: 
PKU: 
PLL: 
PANA: 
PDG: 
PHC: 
PMAR: 
PFAE: 
SPSY: 
LLM: 
llmg_1351(telB)
LLN: 
SOI: 
CML: 
CAE: 
CAY: 
CEA_G1428(cdrC)
CTC: 
CTET: 
CNO: 
CBN: 
CKL: 
CKR: 
CSB: 
CACE: 
CFM: 
CARG: 
AOE: 
RAL: 
HSC: 
HVS_04205(yceD1) HVS_04210(yceD2) HVS_08040 HVS_08045(yceD3)
CLE: 
RIX: 
RIM: 
COO: 
BHAN: 
CDF: 
PDC: 
CDC: 
CDL: 
PDF: 
PSOR: 
DRM: 
DAE: 
DGI: 
DOR: 
DAI: 
DMI: 
SSG: 
PFT: 
NFA: 
NFR: 
NCY: 
NBR: 
NSL: 
NSR: 
RHA: 
RER: 
REY: 
REB: 
ROP: 
ROA: 
RPY: 
RHB: 
RAV: 
RFA: 
A3L23_01739(yceD_2) A3L23_03060(yceD_3)
RHW: 
RHS: 
A3Q41_00268(yceD_1) A3Q41_01625(yceD_2)
RRZ: 
RHU: 
A3Q40_00635(yceD_2) A3Q40_03830(yceD_3)
GBR: 
GPO: 
GOR: 
GTA: 
TSM: 
SCO: 
SCO0641(SCF56.25) SCO2367(SCC8A.25c) SCO2368(SCC8A.26c) SCO4277(SCD95A.10c)
SMA: 
SAVERM_5803(terD3) SAVERM_5804(terD4) SAVERM_896(terD1)
SGR: 
SGB: 
SCB: 
SSX: 
SVL: 
SCT: 
SCAT_1477(yceD) SCAT_1478(yceD) SCAT_2465(yceD)
SCY: 
SFA: 
SBH: 
SHY: 
SHO: 
SVE: 
SDV: 
BN159_4870(terE) BN159_5982(terD1) BN159_5983(terD3)
SALB: 
SALS: 
STRP: 
SFI: 
SCI: 
SRC: 
SALU: 
SALL: 
SLV: 
SGU: 
SVT: 
STRE: 
SCW: 
SLD: 
SXI: 
STRM: 
STRC: 
SAMB: 
SPRI: 
SCZ: 
SCX: 
SRW: 
TUE45_02957(yceD_3) TUE45_02958(yceD_4) TUE45_04165(yceD_5) TUE45_pSRc_0009(yceD)
STRF: 
SLE: 
sle_38970(sle_38970) sle_48270(sle_48270) sle_48280(sle_48280) sle_62090(sle_62090)
SRN: 
A4G23_01510(yceD_4) A4G23_01511(yceD_5) A4G23_02455(yceD_7) A4G23_02915(yceD_8)
SPAV: 
SLC: 
STRT: 
SCLF: 
SGS: 
STSI: 
SLS: 
SNR: 
SPLU: 
STRD: 
SNW: 
SAUO: 
SSIA: 
SVU: 
SPUN: 
SGV: 
SMAL: 
SLAU: 
SALF: 
SALJ: 
KSK: 
KAB: 
KAU: 
CRY: 
ARM: 
AAQ: 
ARW: 
RDN: 
RAJ: 
SATK: 
DNI: 
LMOI: 
SKE: 
CFI: 
CGA: 
TFA: 
TCU: 
FRA: 
FRE: 
FRI: 
FAL: 
FSY: 
NML: 
KRA: 
PDX: 
SYZ: 
MYO_14930(capA)
SYY: 
SYT: 
SYS: 
SYQ: 
SYP: 
DSL: 
CMP: 
LEP: 
AMR: 
CAN: 
CSN: 
HAO: 
CWA: 
GEN: 
GEE: 
CHON: 
CYT: 
CYP: 
CYH: 
TER: 
MIC: 
ARP: 
ONI: 
CEP: 
ANB: 
AWA: 
CALO: 
SCS: 
STAN: 
DRA: 
DMR: 
DGO: 
DPD: 
DSW: 
STR: 
PRU: 
PRU_2019(terD)
PFUS: 
CPI: 
FLN: 
PHE: 
PEP: 
PCM: 
PSTY: 
SPHN: 
MUP: 
MUC: 
MGOT: 
MgSA37_01664(yceD_1) MgSA37_01668(yceD_2) MgSA37_01669(yceD_3)
FAE: 
FAES_3981(terD)
FLI: 
FLM: 
FPSZ: 
FBR: 
CAPN: 
CAO: 
ELB: 
VO54_00293(yceD_1) VO54_00297(yceD_2)
CHZ: 
CGN: 
CIH: 
CHH: 
CIO: 
CHRY: 
CPIP: 
 » show all
TaxonomyKoalaUniProt
Reference
  Authors
Pan YR, Lou YC, Seven AB, Rizo J, Chen C
  Title
NMR structure and calcium-binding properties of the tellurite resistance protein TerD from Klebsiella pneumoniae.
  Journal
J Mol Biol 405:1188-201 (2011)
DOI:10.1016/j.jmb.2010.11.041

DBGET integrated database retrieval system