KEGG icon

Uniprot list


KEGG Orthology:
K06168   miaB; tRNA-2-methylthio-N6-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]

A0A023HVW9 A0A023HVW9_ANAPH   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A0A070B579 A0A070B579_BRUSU   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A0A080QYM2 A0A080QYM2_BRUA2   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A0A089BMZ6 A0A089BMZ6_9BURK   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A0A089SPW0 A0A089SPW0_MYCAB   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A0A096YJB6 A0A096YJB6_BURTA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A0A097LNJ4 A0A097LNJ4_MYCS2   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A0A0A0NJM4 A0A0A0NJM4_9ACTO   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A0JUY6 MIAB_ARTS2 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A0KAB6 MIAB_BURCH * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A0KN81 MIAB_AERHH * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A0KTX4 MIAB_SHESA * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A0L7K3 MIAB_MAGSM * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A0LFB7 MIAB_SYNFM * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A0LV00 MIAB_ACIC1 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A0M7D3 MIAB_GRAFK * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A0PT87 MIAB_MYCUA * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A0Q0M5 MIAB_CLONN * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A0Q6T5 MIAB_FRATN * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A0QIR4 MIAB_MYCA1 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A0QVX5 MIAB_MYCS2 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A0RHE4 MIAB_BACAH * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A0RQN5 MIAB_CAMFF * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A1A280 MIAB_BIFAA * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A1A8S9 MIAB_ECOK1 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A1APR6 MIAB_PELPD * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A1AX14 MIAB_RUTMC * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A1B8C4 MIAB_PARDP * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A1BIX2 MIAB_CHLPD * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A1IQ34 MIAB_NEIMA * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A1JQA3 MIAB_YERE8 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A1K3J0 MIAB_AZOSB * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A1KM71 MIAB_MYCBP * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A1KS33 MIAB_NEIMF * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A1R550 MIAB_ARTAT * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A1RGV4 MIAB_SHESW * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A1S8S1 MIAB_SHEAM * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A1SNG0 MIAB_NOCSJ * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A1SSC4 MIAB_PSYIN * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A1T7U2 MIAB_MYCVP * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A1TKI5 MIAB_ACIAC * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A1U494 MIAB_MARHV * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A1UEZ3 MIAB_MYCSK * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A1UU39 MIAB_BARBK * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A1V713 MIAB_BURMS * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A1V9Z2 RIMO_DESVV * Ribosomal protein S12 methylthiotransferase RimO
A1VF04 MIAB_DESVV * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A1VSP2 MIAB_POLNA * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A1VYH4 MIAB_CAMJJ * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A1WBW2 MIAB_ACISJ * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A1WIL9 MIAB_VEREI * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A1WVF7 MIAB_HALHL * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A2BSM6 MIAB_PROMS * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A2BY12 MIAB_PROM5 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A2C471 MIAB_PROM1 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A2CB74 MIAB_PROM3 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A2S8Q1 MIAB_BURM9 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A2SD55 MIAB_METPP * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A2U416 A2U416_9FLAO   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A3D7M8 MIAB_SHEB5 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A3DDI9 MIAB_CLOTH * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A3M932 A3M932_ACIBT   Putative tRNA-i(6)A37 modification enzyme
A3MNX8 MIAB_BURM7 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A3N1X3 MIAB_ACTP2 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A3N5Z1 MIAB_BURP6 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A3NRN5 MIAB_BURP0 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A3PED9 MIAB_PROM0 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A3PPW5 MIAB_RHOS1 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A3PYF3 MIAB_MYCSJ * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A3QH41 MIAB_SHELP * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A3U4R2 A3U4R2_CROAH   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A4AUA4 A4AUA4_MARSH   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A4CJB7 A4CJB7_ROBBH   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A4FAJ1 MIAB_SACEN * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A4G267 MIAB_HERAR * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A4IMH7 MIAB_GEOTN * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A4IYC1 MIAB_FRATW * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A4J5Q8 MIAB_DESRM * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A4JHN3 MIAB_BURVG * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A4KK10 A4KK10_MYCTX   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A4QEV7 MIAB_CORGB * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A4SCW6 MIAB_PROVI * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A4SJX4 MIAB_AERS4 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A4T007 MIAB_POLSQ * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A4TCM9 MIAB_MYCGI * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A4TNY6 MIAB_YERPP * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A4VQY3 MIAB_PSEU5 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A4W838 MIAB_ENT38 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A4WZB3 MIAB_RHOS5 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A4X4V8 MIAB_SALTO * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A4XL48 MIAB_CALS8 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A4XYW1 MIAB_PSEMY * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A4Y9E1 MIAB_SHEPC * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A4YJD7 MIAB_BRASO * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A5CC78 MIAB_ORITB * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A5CSL5 MIAB_CLAM3 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A5CW77 MIAB_VESOH * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A5D2K1 MIAB_PELTS * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A5E855 MIAB_BRASB * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A5EXA7 MIAB_DICNV * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A5F2X6 MIAB_VIBC3 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A5FIU2 MIAB_FLAJ1 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A5FPV2 MIAB_DEHMB * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A5FY82 MIAB_ACICJ * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A5G670 MIAB_GEOUR * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A5GML6 MIAB_SYNPW * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A5GRJ8 MIAB_SYNR3 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A5I2S3 MIAB_CLOBH * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A5IBH7 MIAB_LEGPC * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A5IJD4 MIAB_THEP1 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A5ISH6 MIAB_STAA9 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A5N8I4 A5N8I4_CLOK5   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A5U685 MIAB_MYCTA * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A5UBB9 MIAB_HAEIE * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A5UFJ1 MIAB_HAEIG * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A5UUG7 MIAB_ROSS1 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A5V8Y0 MIAB_SPHWW * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A5VTA1 MIAB_BRUO2 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A5WGM4 MIAB_PSYWF * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A5WQY4 A5WQY4_MYCTF   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A6H119 MIAB_FLAPJ * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A6KZJ2 MIAB_BACV8 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A6LEM6 MIAB_PARD8 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A6LJ47 MIAB_THEM4 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A6LWI1 MIAB_CLOB8 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A6Q531 MIAB_NITSB * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A6QCD0 MIAB_SULNB * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A6QGJ1 MIAB_STAAE * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A6SV24 MIAB_JANMA * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A6T6B5 MIAB_KLEP7 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A6TR80 MIAB_ALKMQ * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A6U1B1 MIAB_STAA2 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A6U5H0 MIAB_SINMW * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A6V0C9 MIAB_PSEA7 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A6VQQ3 MIAB_ACTSZ * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A6VZE1 MIAB_MARMS * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A6W848 MIAB_KINRD * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A6WRJ1 MIAB_SHEB8 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A6WWX6 MIAB_OCHA4 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A7FKU9 MIAB_YERP3 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A7FUL1 MIAB_CLOB1 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A7GE46 MIAB_CLOBL * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A7GRA2 MIAB_BACCN * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A7GZE1 MIAB_CAMC5 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A7H4S5 MIAB_CAMJD * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A7HAH8 MIAB_ANADF * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A7HK86 MIAB_FERNB * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A7HZ82 MIAB_PARL1 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A7I0Q3 MIAB_CAMHC * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A7IGB2 MIAB_XANP2 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A7MQS5 MIAB_CROS8 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A7N1G9 MIAB_VIBCB * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A7NBR0 MIAB_FRATF * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A7NNZ5 A7NNZ5_ROSCS   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A7X1T3 MIAB_STAA1 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A7Z4X2 MIAB_BACA2 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A7ZE07 MIAB_CAMC1 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A7ZJ54 MIAB_ECO24 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A7ZXT0 MIAB_ECOHS * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A8AJE9 MIAB_CITK8 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A8ERE9 MIAB_ARCB4 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A8F011 MIAB_RICCK * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A8F2U6 MIAB_RICM5 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A8F716 MIAB_THELT * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A8FDH0 MIAB_BACP2 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A8FKP3 MIAB_CAMJ8 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A8FZ02 MIAB_SHESH * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A8G6B6 MIAB_PROM2 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A8GB34 MIAB_SERP5 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A8GQ03 MIAB_RICAH * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A8GTT8 MIAB_RICRS * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A8GY24 MIAB_RICB8 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A8H7B6 MIAB_SHEPA * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A8IG00 MIAB_AZOC5 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A8L6J8 MIAB_FRASN * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A8LSE7 MIAB_DINSH * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A8M7W6 MIAB_SALAI * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A8MFD5 MIAB_ALKOO * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A8Z1W3 MIAB_STAAT * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A8Z642 MIAB_SULMW * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A8ZVH2 MIAB_DESOH * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A9AFF8 MIAB_BURM1 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A9AZY8 MIAB_HERA2 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A9BBS2 MIAB_PROM4 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A9BGV7 MIAB_PETMO * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A9BUQ1 MIAB_DELAS * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A9FST8 MIAB_SORC5 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A9HIM2 MIAB_GLUDA * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A9HZZ2 MIAB_BORPD * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A9IMW7 MIAB_BART1 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A9KCP2 MIAB_COXBN * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A9KMU9 MIAB_CLOPH * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A9KZZ3 MIAB_SHEB9 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A9M1G4 MIAB_NEIM0 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A9M9Y3 MIAB_BRUC2 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A9NC58 MIAB_COXBR * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A9R6X8 MIAB_YERPG * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A9VS16 MIAB_BACWK * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A9VYZ9 MIAB_METEP * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A9WHB1 MIAB_CHLAA * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
A9WQ47 MIAB_RENSM * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B0BQR0 MIAB_ACTPJ * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B0BVC7 MIAB_RICRO * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B0C0E2 MIAB_ACAM1 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B0CK00 MIAB_BRUSI * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B0JVM6 MIAB_MICAN * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B0K1A1 MIAB_THEPX * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B0K9L4 MIAB_THEP3 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B0RGZ1 MIAB_CLAMS * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B0RRW2 MIAB_XANCB * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B0S1C0 MIAB_FINM2 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B0S9E2 MIAB_LEPBA * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B0SS31 MIAB_LEPBP * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B0T155 MIAB_CAUSK * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B0TR38 MIAB_SHEHH * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B0TXS4 MIAB_FRAP2 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B0U4P1 MIAB_XYLFM * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B0UNY0 MIAB_METS4 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B0UUU9 MIAB_HISS2 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B0V6R4 MIAB_ACIBY * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B0VQX2 MIAB_ACIBS * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B1H0D2 MIAB_UNCTG * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B1HR59 MIAB_LYSSC * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B1I241 MIAB_DESAP * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B1IM69 MIAB_CLOBK * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B1IYE7 MIAB_ECOLC * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B1JG95 MIAB_YERPY * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B1JY57 MIAB_BURCC * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B1KDV4 MIAB_SHEWM * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B1KSA4 MIAB_CLOBM * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B1L8F3 MIAB_THESQ * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B1LLB3 MIAB_ECOSM * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B1LWE8 MIAB_METRJ * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B1VDD8 MIAB_CORU7 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B1VXU5 MIAB_STRGG * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B1WU96 MIAB_CYAA5 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B1X656 MIAB_ECODH * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B1XQK7 MIAB_SYNP2 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B1XS06 MIAB_POLNS * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B1XYX5 MIAB_LEPCP * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B1YWB9 MIAB_BURA4 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B1ZJR5 MIAB_METPB * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B1ZVI7 MIAB_OPITP * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B2A3X6 MIAB_NATTJ * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B2AHA4 MIAB_CUPTR * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B2FJ92 MIAB_STRMK * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B2GKH0 MIAB_KOCRD * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B2HGN2 MIAB1_MYCMM * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase 1 [EC:2.8.4.3]
B2HL08 MIAB2_MYCMM * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase 2 [EC:2.8.4.3]
B2HZ55 MIAB_ACIBC * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B2I8U1 MIAB_XYLF2 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B2IIK5 MIAB_BEII9 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B2IT24 MIAB_NOSP7 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B2JD88 MIAB_BURP8 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B2K896 MIAB_YERPB * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B2KDS1 B2KDS1_ELUMP   RNA modification enzyme, MiaB family [EC:1.3.1.74]
B2RKG6 MIAB_PORG3 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B2S3Z3 MIAB_TREPS * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B2S9E5 MIAB_BRUA1 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B2SG13 MIAB_FRATM * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B2SW86 MIAB_XANOP * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B2SYI5 MIAB_BURPP * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B2TU59 MIAB_SHIB3 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B2UFP3 MIAB_RALPJ * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B2UQE7 MIAB_AKKM8 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B2USA0 MIAB_HELPS * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B2V276 MIAB_CLOBA * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B2V930 MIAB_SULSY * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B3CLG9 MIAB_WOLPP * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B3CV38 MIAB_ORITI * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B3DQX6 MIAB_BIFLD * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B3E0M0 MIAB_METI4 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B3E424 MIAB_GEOLS * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B3EGT4 MIAB_CHLL2 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B3ENP4 MIAB_CHLPB * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B3ES11 MIAB_AMOA5 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B3GYA4 MIAB_ACTP7 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B3PER6 MIAB_CELJU * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B3PZB6 MIAB_RHIE6 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B3QAC6 MIAB_RHOPT * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B3QR49 MIAB_CHLP8 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B3QVA0 MIAB_CHLT3 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B4EBG2 MIAB_BURCJ * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B4EV28 MIAB_PROMH * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B4RC70 MIAB_PHEZH * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B4RNW8 MIAB_NEIG2 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B4S0R8 MIAB_ALTMD * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B4S564 MIAB_PROA2 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B4SCB6 MIAB_PELPB * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B4SQK7 MIAB_STRM5 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B4U8S7 MIAB_HYDS0 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B4UK35 MIAB_ANASK * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B5EE49 MIAB_GEOBB * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B5ENG4 MIAB_ACIF5 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B5FBL3 MIAB_VIBFM * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B5XZQ0 MIAB_KLEP3 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B5Y8R7 MIAB_COPPD * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B5YE40 MIAB_DICT6 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B5YKW2 MIAB_THEYD * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B5YQL3 MIAB_ECO5E * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B5ZA35 MIAB_HELPG * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B5ZMY1 MIAB_RHILW * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B6EIN8 MIAB_ALISL * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B6HYN0 MIAB_ECOSE * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B6IVM2 MIAB_RHOCS * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B6J1A4 MIAB_COXB2 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B6J853 MIAB_COXB1 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B6JCT6 MIAB_OLICO * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B6JKJ8 MIAB_HELP2 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B6YRD1 MIAB_AZOPC * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B7GJM6 MIAB_ANOFW * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B7GQG0 MIAB_BIFLS * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B7GW55 MIAB_ACIB3 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B7HDP7 MIAB_BACC4 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B7HLA6 MIAB_BACC7 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B7I9D5 MIAB_ACIB5 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B7IFC4 MIAB_THEAB * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B7ITM4 MIAB_BACC2 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B7J5B2 MIAB_ACIF2 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B7JJ50 MIAB_BACC0 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B7JZ48 MIAB_CYAP8 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B7K993 MIAB_CYAP7 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B7KVE0 MIAB_METC4 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B7L9K8 MIAB_ECO55 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B7LKU3 MIAB_ESCF3 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B7M5I8 MIAB_ECO8A * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B7MFS7 MIAB_ECO45 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B7MPH7 MIAB_ECO81 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B7N9R6 MIAB_ECOLU * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B7NM12 MIAB_ECO7I * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B7UKU4 B7UKU4_ECO27   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B7V9D6 B7V9D6_PSEA8   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B7VKG3 B7VKG3_VIBTL   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B8CSF6 B8CSF6_SHEPW   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B8CX99 B8CX99_HALOH   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B8D7X1 B8D7X1_BUCAT   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B8D9L9 B8D9L9_BUCA5   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B8DRJ2 B8DRJ2_DESVM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B8DT90 B8DT90_BIFA0   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B8E278 B8E278_DICTD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B8E6L0 B8E6L0_SHEB2   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B8ETH1 B8ETH1_METSB   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B8F5I1 B8F5I1_HAEPS   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B8FB17 B8FB17_DESAA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B8FWF2 B8FWF2_DESHD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B8G6N0 B8G6N0_CHLAD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B8GV26 B8GV26_THISH   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B8GXE5 B8GXE5_CAUCN   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B8HG91 B8HG91_ARTCA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B8HTM5 B8HTM5_CYAP4   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B8I2Q7 B8I2Q7_CLOCE   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B8I9M6 B8I9M6_METNO   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B8J099 B8J099_DESDA   RNA modification enzyme, MiaB family [EC:1.3.1.74]
B8J598 B8J598_ANAD2   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B8ZQT7 B8ZQT7_MYCLB   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B9DPB5 B9DPB5_STACT   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B9E1Y9 B9E1Y9_CLOK1   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B9EBI2 B9EBI2_MACCJ   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B9IV62 B9IV62_BACCQ   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B9J8B0 B9J8B0_AGRRK   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B9JZJ2 B9JZJ2_AGRVS   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B9KAY4 B9KAY4_THENN   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B9KF51 B9KF51_CAMLR   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B9KI52 B9KI52_ANAMF   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B9KUA3 B9KUA3_RHOSK   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B9KY11 B9KY11_THERP   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B9L7T3 B9L7T3_NAUPA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B9LJH7 B9LJH7_CHLSY   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B9M9G0 B9M9G0_GEODF   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B9MFL8 B9MFL8_ACIET   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
B9MJU1 B9MJU1_CALBD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C0QDK5 C0QDK5_DESAH   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C0QPF2 C0QPF2_PERMH   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C0R0P9 C0R0P9_BRAHW   MiaB, 2-methylthioadenine synthetase
C0R5U9 C0R5U9_WOLWR   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C0RG36 C0RG36_BRUMB   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C0ZEZ8 C0ZEZ8_BREBN   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C0ZYN2 C0ZYN2_RHOE4   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C1A8D6 C1A8D6_GEMAT   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C1AFJ2 C1AFJ2_MYCBT   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C1B387 C1B387_RHOOB   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C1CUI0 C1CUI0_DEIDV   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C1DAV6 C1DAV6_LARHH   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C1DMW7 C1DMW7_AZOVD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C1DWP1 C1DWP1_SULAA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C1ENZ6 C1ENZ6_BACC3   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C1F0W4 C1F0W4_ACIC5   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C1FNU0 C1FNU0_CLOBJ   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C3CMC1 C3CMC1_BACTU   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C3K2K6 C3K2K6_PSEFS   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C3KX36 C3KX36_CLOB6   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C3L819 C3L819_BACAC   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C3LTL0 C3LTL0_VIBCM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C3MF08 C3MF08_RHISN   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C3NSG8 C3NSG8_VIBCJ   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C3P5H8 C3P5H8_BACAA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C3PGY3 C3PGY3_CORA7   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C3PLT8 C3PLT8_RICAE   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C4K276 C4K276_RICPU   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C4KQD2 C4KQD2_BURPE   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C4LBN6 C4LBN6_TOLAT   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C4LJ51 C4LJ51_CORK4   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C4X5I0 C4X5I0_KLEPN   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C4XPN4 C4XPN4_DESMR   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C4Z077 C4Z077_EUBE2   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C4Z9V5 C4Z9V5_EUBR3   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C4ZLM0 C4ZLM0_THASP   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C4ZWE8 C4ZWE8_ECOBW   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C5ACZ4 C5ACZ4_BURGB   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C5AY53 C5AY53_METEA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C5BGB4 C5BGB4_EDWI9   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C5BT23 C5BT23_TERTT   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C5BWM6 C5BWM6_BEUC1   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C5C9V5 C5C9V5_MICLC   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C5CEQ0 C5CEQ0_KOSOT   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C5CNK3 C5CNK3_VARPS   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C5D9H1 C5D9H1_GEOSW   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C6A8M9 C6A8M9_BIFLB   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C6ABN6 C6ABN6_BARGA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C6AJ87 C6AJ87_BIFAS   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C6APG2 C6APG2_AGGAN   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C6AYB8 C6AYB8_RHILS   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C6BCL8 C6BCL8_RALP1   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C6BY11 C6BY11_DESAD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C6CCA2 C6CCA2_DICDC   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C6CPW9 C6CPW9_DICZE   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C6D2B5 C6D2B5_PAESJ   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C6DBX8 C6DBX8_PECCP   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C6DLH5 C6DLH5_MYCTK   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C6E111 C6E111_GEOSM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C6EK34 C6EK34_ECOBD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C6S547 C6S547_NEIML   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C6UD42 C6UD42_ECOBR   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C6V180 C6V180_ECO5T   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C6V5V3 C6V5V3_NEORI   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C6W3G5 C6W3G5_DYAFD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C6WAC8 C6WAC8_ACTMD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C6WXW9 C6WXW9_METML   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C6WZM1 C6WZM1_FLAB3   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C6X796 C6X796_METGS   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C6XI08 C6XI08_LIBAP   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C6XIE8 C6XIE8_HIRBI   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C6XYZ3 C6XYZ3_PEDHD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C7BH67 C7BH67_PHOAA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C7BYK9 C7BYK9_HELPB   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C7CC80 C7CC80_METED   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C7JGL8 C7JGL8_ACEP3   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C7JMF3 C7JMF3_ACEPA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C7JWL9 C7JWL9_ACEPA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C7K6W3 C7K6W3_ACEPA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C7KG32 C7KG32_ACEPA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C7KQE6 C7KQE6_ACEPA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C7KZR1 C7KZR1_ACEPA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C7L210 C7L210_ACEPA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C7LKD9 C7LKD9_SULMS   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C7LX33 C7LX33_DESBD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C7LY00 C7LY00_ACIFD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C7M5R0 C7M5R0_CAPOD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C7MBD0 C7MBD0_BRAFD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C7MNF9 C7MNF9_CRYCD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C7MVC1 C7MVC1_SACVD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C7N5C7 C7N5C7_SLAHD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C7NCD8 C7NCD8_LEPBD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C7NJ90 C7NJ90_KYTSD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C7PEC5 C7PEC5_CHIPD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C7QBG1 C7QBG1_CATAD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C7QRM1 C7QRM1_CYAP0   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C7R3G4 C7R3G4_JONDD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C7R7I7 C7R7I7_KANKD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C7RHT5 C7RHT5_ANAPD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C7RRT8 C7RRT8_ACCPU   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C7XML0 C7XML0_FUSNV   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C7ZWP0 C7ZWP0_STAAU   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C8TKI2 C8TKI2_ECO26   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C8U323 C8U323_ECO10   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C8UJX7 C8UJX7_ECO1A   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C8VZ41 C8VZ41_DESAS   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C8WAR5 C8WAR5_ATOPD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C8WD76 C8WD76_ZYMMN   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C8WHJ1 C8WHJ1_EGGLE   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C8WWN8 C8WWN8_ALIAD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C8X378 C8X378_DESRD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C8XHH5 C8XHH5_NAKMY   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C9LUL1 C9LUL1_SELS3   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C9R161 C9R161_ECOD1   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C9R5Z1 C9R5Z1_AGGAD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C9RBU1 C9RBU1_AMMDK   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C9RLB8 C9RLB8_FIBSS   RNA modification enzyme, MiaB family
C9S0H0 C9S0H0_GEOSY   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C9TX77 C9TX77_BRUPB   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C9X1Z0 C9X1Z0_NEIM8   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C9XJL8 C9XJL8_PEPDC   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C9XZ59 C9XZ59_CROTZ   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C9YMV1 C9YMV1_PEPDR   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
C9Z0N7 C9Z0N7_STRSW   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D0B437 D0B437_BRUME   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D0FUC2 D0FUC2_ERWPE   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D0IRD8 D0IRD8_HELP1   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D0J785 D0J785_COMT2   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D0J9M2 D0J9M2_BLASP   RNA modification protein
D0JAP1 D0JAP1_BLASB   MiaB family tRNA modification enzyme: 2-methylthioadenine synthetase
D0JDP4 D0JDP4_YERPD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D0JXT6 D0JXT6_YERP1   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D0JYH0 D0JYH0_HELP5   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D0K4L2 D0K4L2_STAAD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D0KIT1 D0KIT1_PECWW   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D0KZZ7 D0KZZ7_HALNC   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D0LBP2 D0LBP2_GORB4   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D0LST9 D0LST9_HALO1   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D0M6I2 D0M6I2_VIBSE   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D0MD31 D0MD31_RHOM4   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D0ZCC1 D0ZCC1_EDWTE   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D1AAB1 D1AAB1_THECD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D1AG09 D1AG09_SEBTE   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D1ASG6 D1ASG6_ANACI   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D1AY77 D1AY77_STRM9   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D1AZJ9 D1AZJ9_SULD5   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D1B5R4 D1B5R4_THEAS   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D1BJ38 D1BJ38_SANKS   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D1BME3 D1BME3_VEIPT   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D1C090 D1C090_XYLCX   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D1C2I9 D1C2I9_SPHTD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D1CG24 D1CG24_THET1   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D1GTA2 D1GTA2_STAA0   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D2A9Y4 D2A9Y4_SHIF2   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D2AMC2 D2AMC2_FRATE   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D2AZG2 D2AZG2_STRRD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D2BIX9 D2BIX9_DEHMV   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D2BUV6 D2BUV6_DICD5   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D2C6F9 D2C6F9_THENR   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D2N6S1 D2N6S1_STAA5   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D2NF33 D2NF33_ECOS5   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D2NNR4 D2NNR4_ROTMD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D2PZD4 D2PZD4_KRIFD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D2QB52 D2QB52_BIFDB   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D2QJ28 D2QJ28_SPILD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D2R676 D2R676_PIRSD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D2RKH2 D2RKH2_ACIFV   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D2SDR4 D2SDR4_GEOOG   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D2T3B3 D2T3B3_ERWP6   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D2TNH8 D2TNH8_CITRI   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D2UCV7 D2UCV7_XANAP   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D3DGJ6 D3DGJ6_HYDTT   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D3E670 D3E670_GEOS4   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D3EQI9 D3EQI9_ATETH   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D3EW38 D3EW38_STAA4   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D3FE51 D3FE51_CONWI   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D3FKS1 D3FKS1_CAMJI   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D3FTW4 D3FTW4_BACPE   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D3GXC4 D3GXC4_ECO44   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D3HK02 D3HK02_LEGLN   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D3IBM8 D3IBM8_9BACT   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D3NYK6 D3NYK6_AZOS1   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D3PE29 D3PE29_DEFDS   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D3PT26 D3PT26_MEIRD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D3Q285 D3Q285_STANL   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D3QD87 D3QD87_STALH   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D3QLV1 D3QLV1_ECOCB   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D3R1Y8 D3R1Y8_CLOB3   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D3R5W2 D3R5W2_BIFAB   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D3R888 D3R888_KLEVT   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D3RPY3 D3RPY3_ALLVD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D3SCQ6 D3SCQ6_THISK   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D3SJV6 D3SJV6_DEHMG   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D3SMA0 D3SMA0_THEAH   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D3T8Y3 D3T8Y3_THEIA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D3UG85 D3UG85_HELM1   Putative tRNA modification enzyme MiaB
D3V3T9 D3V3T9_XENBS   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D3VAH6 D3VAH6_XENNA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D4FWV0 D4FWV0_BACNB   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D4G7N9 D4G7N9_RIEPU   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D4GBG9 D4GBG9_TREPC   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D4GMH3 D4GMH3_PANAM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D4H0V0 D4H0V0_DENA2   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D4HDH6 D4HDH6_PROAS   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D4HYW0 D4HYW0_ERWAC   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D4I8N4 D4I8N4_ERWAE   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D4J374 D4J374_BUTFI   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D4J867 D4J867_9FIRM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D4JFD3 D4JFD3_9FIRM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D4JLL4 D4JLL4_9FIRM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D4KFQ7 D4KFQ7_9FIRM   2-methylthioadenine synthetase
D4KFQ8 D4KFQ8_9FIRM   2-methylthioadenine synthetase
D4KR87 D4KR87_9FIRM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D4KX73 D4KX73_9FIRM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D4LBR2 D4LBR2_RUMC1   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D4LTD3 D4LTD3_9FIRM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D4M615 D4M615_9FIRM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D4MYW4 D4MYW4_9FIRM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D4Z2Q8 D4Z2Q8_SPHJU   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D4ZBG9 D4ZBG9_SHEVD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D5A281 D5A281_ARTPN   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D5ARK0 D5ARK0_RHOCB   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D5AY85 D5AY85_RICPP   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D5AZ31 D5AZ31_YERPZ   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D5BAD0 D5BAD0_ZUNPS   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D5BU86 D5BU86_PUNMI   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D5C3K6 D5C3K6_NITHN   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D5CHI4 D5CHI4_ENTCC   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D5CM85 D5CM85_SIDLE   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D5CXA3 D5CXA3_ECOKI   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D5D8U8 D5D8U8_SULMD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D5DKT3 D5DKT3_BACMD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D5DQ23 D5DQ23_BACMQ   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D5EG16 D5EG16_AMICL   RNA modification enzyme, MiaB family
D5ELH0 D5ELH0_CORAD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D5EYX0 D5EYX0_PRER2   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D5HCG0 D5HCG0_SALRM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D5HG90 D5HG90_9FIRM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D5MFB8 D5MFB8_9BACT   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D5SWY7 D5SWY7_PLAL2   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D5TCS7 D5TCS7_LEGP2   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D5THU3 D5THU3_BIFAV   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D5TUR0 D5TUR0_BACT1   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D5U8B1 D5U8B1_BRAM5   RNA modification enzyme, MiaB family
D5UDB3 D5UDB3_CELFN   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D5UMD1 D5UMD1_TSUPD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D5V754 D5V754_ARCNC   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D5VDE7 D5VDE7_MORCR   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D5VDK0 D5VDK0_CAUST   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D5VZL9 D5VZL9_CLOB2   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D5WD20 D5WD20_BURSC   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D5WPS1 D5WPS1_KYRT2   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D5X4B1 D5X4B1_THIK1   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D5XFB9 D5XFB9_THEPJ   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D6CR45 D6CR45_THIA3   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D6CYZ9 D6CYZ9_9BACE   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D6DCY2 D6DCY2_BIFLN   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D6DJW9 D6DJW9_CLOSC   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D6DV71 D6DV71_ENTCL   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D6E4K1 D6E4K1_9FIRM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D6GSL4 D6GSL4_FILAD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D6XNN4 D6XNN4_HELPV   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D6XU41 D6XU41_BACIE   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D6Y829 D6Y829_THEBD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D6YWS2 D6YWS2_WADCW   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D6Z1T2 D6Z1T2_DESAT   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D6ZEP0 D6ZEP0_SEGRD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D6ZGW8 D6ZGW8_MOBCV   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D6ZUT8 D6ZUT8_BIFLJ   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D6ZZN6 D6ZZN6_STAND   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D7ALA3 D7ALA3_GEOSK   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D7AP03 D7AP03_THEM3   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D7AYD3 D7AYD3_NOCDD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D7BHP6 D7BHP6_MEISD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D7BN86 D7BN86_ARCHD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D7CA91 D7CA91_STRBB   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D7CMB4 D7CMB4_SYNLT   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D7CT53 D7CT53_TRURR   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D7CZ35 D7CZ35_GEOSC   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D7DKQ8 D7DKQ8_METV0   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D7DZ95 D7DZ95_NOSA0   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D7FF93 D7FF93_HELP3   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D7GE66 D7GE66_PROFC   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D7GW77 D7GW77_9FIRM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D8GJM4 D8GJM4_CLOLD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D8H7W6 D8H7W6_BACAI   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D8HAX2 D8HAX2_STAAF   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D8HUX8 D8HUX8_AMYMU   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D8IEX9 D8IEX9_BRAP9   2-methylthioadenine synthetase
D8IZC2 D8IZC2_HERSS   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D8JN39 D8JN39_ACISD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D8JY72 D8JY72_HYPDA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D8K1D6 D8K1D6_DEHLB   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D8K9L6 D8K9L6_NITWC   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D8KN78 D8KN78_CORPF   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D8MPN8 D8MPN8_ERWBE   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D8N7V0 D8N7V0_RALSL   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D8NP76 D8NP76_RALSL   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D8PEI6 D8PEI6_9BACT   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D9Q8Y1 D9Q8Y1_CORP1   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D9QAZ2 D9QAZ2_CORP2   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D9QJ23 D9QJ23_BRESC   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D9QQ85 D9QQ85_ACEAZ   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D9R184 D9R184_CLOSW   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D9RGL9 D9RGL9_STAAJ   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D9RQL3 D9RQL3_STAAK   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D9RT62 D9RT62_PREMB   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D9S3H1 D9S3H1_THEOJ   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D9SCU8 D9SCU8_GALCS   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D9SM43 D9SM43_CLOC7   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D9SYR8 D9SYR8_MICAI   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D9TK20 D9TK20_CALOO   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
D9TTB4 D9TTB4_THETC   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E0J1T4 E0J1T4_ECOLW   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E0RH69 E0RH69_PAEP6   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E0RSF5 E0RSF5_SPITD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E0RWD1 E0RWD1_BUTPB   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E0T505 E0T505_EDWTF   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E0TEP0 E0TEP0_PARBH   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E0TV24 E0TV24_BACPZ   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E0UKG5 E0UKG5_CYAP2   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E0UPC5 E0UPC5_SULAO   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E1PBY0 E1PBY0_ECOAB   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E1PQV8 E1PQV8_CAMJM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E1PU94 E1PU94_HELPT   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E1PXY9 E1PXY9_HELPM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E1Q529 E1Q529_HELPP   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E1Q9N4 E1Q9N4_HELPC   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E1QKC9 E1QKC9_DESB2   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E1R0A1 E1R0A1_OLSUV   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E1R3A9 E1R3A9_SPISS   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E1RLR2 E1RLR2_XYLFG   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E1RYY8 E1RYY8_ECOUM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E1S7D3 E1S7D3_HELP9   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E1SFT8 E1SFT8_PANVC   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E1SSB2 E1SSB2_FERBD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E1T225 E1T225_THESX   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E1T8U5 E1T8U5_BURSG   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E1UU84 E1UU84_BACAS   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E1V6A3 E1V6A3_HALED   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E1VI21 E1VI21_9GAMM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E1VUL0 E1VUL0_ARTAR   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E1W4X9 E1W4X9_HAEP3   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E1WJS2 E1WJS2_BACF6   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E1X6A0 E1X6A0_BACMS   Putative radical SAM protein
E1X8P7 E1X8P7_HAEI1   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E2QHL4 E2QHL4_ECOLX   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E3D2Q9 E3D2Q9_NEIM7   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E3DK96 E3DK96_ERWSE   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E3DLD7 E3DLD7_HALPG   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E3E1E9 E3E1E9_BACA1   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E3EHK0 E3EHK0_PAEPS   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E3EN06 E3EN06_BIFBS   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E3F2U4 E3F2U4_KETVY   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E3F629 E3F629_CORP9   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E3FSJ7 E3FSJ7_STIAD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E3G4J6 E3G4J6_ENTLS   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E3GP36 E3GP36_EUBLK   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E3GTW4 E3GTW4_HAEI2   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E3H0E6 E3H0E6_ROTDC   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E3HAP8 E3HAP8_ILYPC   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E3HRI9 E3HRI9_ACHXA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E3I4D2 E3I4D2_RHOVT   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E3I9A8 E3I9A8_GEOS0   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E3IJH3 E3IJH3_DESVR   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E3J136 E3J136_FRASU   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E3JET9 E3JET9_BUCA0   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E3JGR7 E3JGR7_BUCA3   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E3JI91 E3JI91_BUCAF   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E3PGR9 E3PGR9_ECOH1   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E3PY32 E3PY32_CLOSD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E3Y1N0 E3Y1N0_SHIFL   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E4NI15 E4NI15_KITSK   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E4NXT2 E4NXT2_BIFBP   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E4P9E6 E4P9E6_ECO8N   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E4PHU2 E4PHU2_MARAH   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E4Q220 E4Q220_CALOW   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E4Q9I4 E4Q9I4_CALH1   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E4QKS2 E4QKS2_METS6   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E4QYL3 E4QYL3_HAEI6   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E4R2D5 E4R2D5_BIFLM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E4RKH5 E4RKH5_HALHG   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E4RTL4 E4RTL4_LEAB4   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E4S9B9 E4S9B9_CALKI   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E4SBE7 E4SBE7_CALK2   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E4T0P4 E4T0P4_PALPW   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E4TCH5 E4TCH5_RIEAD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E4TGN2 E4TGN2_CALNY   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E4TS08 E4TS08_MARTH   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E4TYI6 E4TYI6_SULKY   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E4U7F5 E4U7F5_OCEP5   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E4UCN5 E4UCN5_LIBSC   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E4WGI5 E4WGI5_RHOE1   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E4ZF78 E4ZF78_NEIL0   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E5AL28 E5AL28_BURRH   tRNA 2-methylthioadenosine synthase
E5QWV7 E5QWV7_STAAH   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E5RBR9 E5RBR9_STAAG   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E6MV18 E6MV18_NEIMH   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E6NCL3 E6NCL3_HELPI   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E6NK21 E6NK21_HELPK   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E6NND4 E6NND4_HELPL   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E6NQI0 E6NQI0_HELPQ   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E6RN31 E6RN31_PSEU9   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E6RVC2 E6RVC2_CAMJS   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E6S107 E6S107_CAMJC   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E6S512 E6S512_HELPF   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E6SDM4 E6SDM4_INTC7   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E6SK45 E6SK45_THEM7   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E6SNU7 E6SNU7_BACT6   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E6SYD5 E6SYD5_SHEB6   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E6TEU0 E6TEU0_MYCSR   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E6TS23 E6TS23_BACCJ   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E6U9Z2 E6U9Z2_ETHHY   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E6UAR8 E6UAR8_RUMA7   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E6UR38 E6UR38_CLOTL   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E6UUS3 E6UUS3_VARPE   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E6VG92 E6VG92_RHOPX   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E6VVY4 E6VVY4_DESAO   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E6W0X0 E6W0X0_DESIS   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E6WAY1 E6WAY1_PANSA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E6WR08 E6WR08_PSEUU   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E6WZ15 E6WZ15_NITSE   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E6X3R3 E6X3R3_CELAD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E6XJX0 E6XJX0_SHEP2   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E7A7R1 E7A7R1_HAEIF   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E7AD73 E7AD73_HELFC   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E7AII5 E7AII5_HAEIF   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E7B2Q5 E7B2Q5_YERE1   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E7BEA7 E7BEA7_NEIMW   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E7K8P8 E7K8P8_SHISO   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E8MJB0 E8MJB0_BIFL2   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E8MUD0 E8MUD0_BIFL1   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E8N259 E8N259_ANATU   Putative tRNA-thiotransferase
E8N9L9 E8N9L9_MICTS   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E8NWE7 E8NWE7_YERPH   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E8PD64 E8PD64_ACIB1   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E8PMC0 E8PMC0_THESS   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E8QEJ3 E8QEJ3_HELP7   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E8QKK6 E8QKK6_HELP4   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E8QNA4 E8QNA4_HELPR   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E8QV10 E8QV10_HELPW   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E8R6G7 E8R6G7_ISOPI   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E8RDC6 E8RDC6_DESPD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E8RNV4 E8RNV4_ASTEC   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E8SAX0 E8SAX0_MICSL   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E8SGJ7 E8SGJ7_STAPH   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E8T027 E8T027_GEOS2   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E8T535 E8T535_THEA1   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E8TLW0 E8TLW0_MESCW   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E8TR19 E8TR19_ALIDB   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E8U9Z7 E8U9Z7_DEIML   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E8UEQ0 E8UEQ0_TAYEM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E8USY6 E8USY6_THEBF   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E8V5S2 E8V5S2_TERSS   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E8VBG3 E8VBG3_BACST   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E8VP82 E8VP82_VIBVM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E8W680 E8W680_STRFA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E8WNG7 E8WNG7_GEOS8   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E8X4I0 E8X4I0_GRATM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E8XNA0 E8XNA0_RAHSY   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E8Y6U9 E8Y6U9_ECOKO   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E8YPU9 E8YPU9_9BURK   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
E8ZRQ2 E8ZRQ2_CLOB0   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F0IY87 F0IY87_ACIMA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F0JG80 F0JG80_DESDE   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F0K6P5 F0K6P5_CLOAE   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F0KPX9 F0KPX9_ACICP   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F0L120 F0L120_YERE3   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F0L5F2 F0L5F2_AGRSH   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F0LVH2 F0LVH2_VIBFN   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F0M823 F0M823_ARTPP   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F0MEM1 F0MEM1_NEIMG   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F0MNZ3 F0MNZ3_NEIMM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F0MUT7 F0MUT7_NEIMP   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F0N581 F0N581_NEIMO   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F0N9L3 F0N9L3_NEIMN   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F0NZL5 F0NZL5_WEEVC   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F0P720 F0P720_STAPE   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F0PPK5 F0PPK5_BACT0   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F0Q8R2 F0Q8R2_ACIAP   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F0QGZ5 F0QGZ5_ACIBD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F0R5T3 F0R5T3_BACSH   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F0RCB9 F0RCB9_CELLC   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F0RMT7 F0RMT7_DEIPM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F0RZ35 F0RZ35_SPHGB   RNA modification enzyme, MiaB family
F0S013 F0S013_DESTD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F0SF35 F0SF35_PEDSD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F0SG12 F0SG12_PLABD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F0SZI5 F0SZI5_SYNGF   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F0TMM4 F0TMM4_RIEAR   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F2EP42 F2EP42_PANAA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F2F4H6 F2F4H6_SOLSS   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F2GPJ0 F2GPJ0_MYCTX   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F2GUM5 F2GUM5_BRUM5   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F2HES6 F2HES6_BACTU   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F2HUH4 F2HUH4_BRUMM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F2I058 F2I058_PELSM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F2IBG2 F2IBG2_FLUTR   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F2ILT6 F2ILT6_VIBCL   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F2IVL3 F2IVL3_POLGS   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F2J797 F2J797_HELP9   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F2JE41 F2JE41_HELP9   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F2JRN3 F2JRN3_CELLD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F2K1L7 F2K1L7_MARM1   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F2K5S7 F2K5S7_PSEBN   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F2KVM2 F2KVM2_PREDF   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F2LAK3 F2LAK3_BURGS   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F2LWN1 F2LWN1_HIPMA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F2N326 F2N326_PSEU6   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F2N7X5 F2N7X5_CORGP   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F2NGW1 F2NGW1_DESAR   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F2NMJ3 F2NMJ3_MARHT   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F2NSW7 F2NSW7_TRES6   tRNA-i(6)A37 thiotransferase enzyme MiaB
F2R6W8 F2R6W8_STRVP   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F3Z037 F3Z037_DESAF   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F4A1Q7 F4A1Q7_MAHA5   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F4A858 F4A858_CLOBO   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F4AQ70 F4AQ70_GLAS4   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F4AVY0 F4AVY0_DOKS4   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F4BBY8 F4BBY8_FRACF   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F4BKH8 F4BKH8_FRACN   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F4CAP8 F4CAP8_SPHS2   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F4CPT6 F4CPT6_PSEUX   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F4D4E0 F4D4E0_HELPX   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F4DBN1 F4DBN1_AERVB   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F4DXQ3 F4DXQ3_PSEMN   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F4E759 F4E759_BACAM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F4EK26 F4EK26_BACAM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F4FCT9 F4FCT9_VERMA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F4FL42 F4FL42_STAAU   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F4GFT3 F4GFT3_ALIDK   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F4GJ72 F4GJ72_SPICD   tRNA-i(6)A37 thiotransferase enzyme MiaB
F4GQA4 F4GQA4_PUSST   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F4H775 F4H775_CELFA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F4HCD7 F4HCD7_GALAU   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F4KJQ0 F4KJQ0_PORAD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F4KTR4 F4KTR4_HALH1   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F4LFK1 F4LFK1_BORPC   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F4LPX9 F4LPX9_TREBD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F4LUD5 F4LUD5_TEPAE   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F4M8Z0 F4M8Z0_ECOLX   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F5X9V9 F5X9V9_PORGT   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F5XDW5 F5XDW5_MICPN   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F5Y003 F5Y003_RAMTT   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F5Y8I8 F5Y8I8_TREAZ   tRNA-I(6)A37 thiotransferase enzyme MiaB
F5YMU0 F5YMU0_TREPZ   tRNA-I(6)A37 thiotransferase enzyme MiaB
F5YW65 F5YW65_MYCSD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F5ZD39 F5ZD39_ALTSS   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F6ACG8 F6ACG8_PSEF1   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F6AUG0 F6AUG0_DELSC   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F6B5F0 F6B5F0_DESCC   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F6BLM8 F6BLM8_THEXL   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F6BP07 F6BP07_SINMB   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F6C904 F6C904_BIFBA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F6CM22 F6CM22_DESK7   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F6CV90 F6CV90_MARPP   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F6D9B9 F6D9B9_THICA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F6DI22 F6DI22_THETG   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F6DUU5 F6DUU5_DESRL   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F6DWD3 F6DWD3_SINMK   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F6EKM3 F6EKM3_AMYSD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F6EUN0 F6EUN0_SPHCR   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F6FSF4 F6FSF4_ISOV2   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F6G425 F6G425_RALS8   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F6GK34 F6GK34_LACS5   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F6II49 F6II49_9SPHN   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F7UM39 F7UM39_SYNYG   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F7V1B6 F7V1B6_EEGSY   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F7V6A0 F7V6A0_CLOSS   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F7WHS8 F7WHS8_MYCTC   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F7WWX5 F7WWX5_MYCTD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F7WZJ4 F7WZJ4_9ENTR   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F7X5V9 F7X5V9_SINMM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F7XTH1 F7XTH1_TREPU   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F7XUR7 F7XUR7_MIDMI   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F7YE71 F7YE71_MESOW   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F7YMI4 F7YMI4_VIBA7   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F7YYS4 F7YYS4_9THEM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F7Z499 F7Z499_BACC6   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F7ZJA7 F7ZJA7_ROSLO   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F7ZRM4 F7ZRM4_CLOAT   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F7ZZP6 F7ZZP6_CELGA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F8AD77 F8AD77_THEID   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F8APP1 F8APP1_BIFLN   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F8B386 F8B386_FRADG   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F8BNJ5 F8BNJ5_OLICM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F8C5T1 F8C5T1_THEGP   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F8CDK1 F8CDK1_MYXFH   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F8CZV9 F8CZV9_GEOTC   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F8DSI9 F8DSI9_ZYMMA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F8DY01 F8DY01_CORRG   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F8E7I6 F8E7I6_FLESM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F8EHZ1 F8EHZ1_RUNSL   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F8ETH5 F8ETH5_ZYMMT   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F8EZ51 F8EZ51_TRECH   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F8FMT0 F8FMT0_PAEMK   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F8G701 F8G701_FRAST   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F8GFZ8 F8GFZ8_NITSI   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F8H2D9 F8H2D9_PSEUT   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F8I6M0 F8I6M0_SULAT   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F8IIM9 F8IIM9_ALIAT   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F8JD77 F8JD77_HYPSM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F8JQN5 F8JQN5_STREN   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F8KMR1 F8KMR1_STALN   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F8KRG4 F8KRG4_HELBC   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F8KY17 F8KY17_PARAV   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F8L4S2 F8L4S2_SIMNZ   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F8M3I7 F8M3I7_MYCA0   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F8VCQ0 F8VCQ0_SALBC   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F9D336 F9D336_PREDD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F9VJR1 F9VJR1_ARTSS   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F9Y1A1 F9Y1A1_BIFBU   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F9Y9E0 F9Y9E0_KETVW   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F9YSB7 F9YSB7_CAPCC   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F9Z1M4 F9Z1M4_PROAA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F9ZAT2 F9ZAT2_ODOSD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F9ZDF5 F9ZDF5_9PROT   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F9ZM68 F9ZM68_ACICS   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
F9ZZV5 F9ZZV5_METMM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G0ADH0 G0ADH0_COLFT   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G0B0H8 G0B0H8_9GAMM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G0BCG4 G0BCG4_SERSA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G0BUB2 G0BUB2_9ENTR   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G0C906 G0C906_9ENTR   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G0CH39 G0CH39_XANCA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G0CS57 G0CS57_CORUL   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G0CUK2 G0CUK2_CORUB   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G0D110 G0D110_ECOLX   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G0DIL5 G0DIL5_9GAMM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G0DXA0 G0DXA0_PROAA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G0EAS2 G0EAS2_ENTAK   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G0EK05 G0EK05_BRAIP   MiaB, 2-methylthioadenine synthetase
G0EW23 G0EW23_CUPNN   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G0G6A7 G0G6A7_AMYMS   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G0GD01 G0GD01_SPITZ   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G0GTT0 G0GTT0_KLEPN   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G0GW06 G0GW06_RICH0   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G0H6C1 G0H6C1_BIFAN   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G0HEH9 G0HEH9_CORVD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G0I627 G0I627_CORPS   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G0IDU7 G0IDU7_BACAM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G0J592 G0J592_CYCMS   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G0JJL3 G0JJL3_YERPE   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G0JNC2 G0JNC2_9GAMM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G0K4R9 G0K4R9_STEMA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G0L359 G0L359_ZOBGA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G0LTQ5 G0LTQ5_STAAU   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G0TQW4 G0TQW4_MYCCP   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G0VQM9 G0VQM9_MEGEL   tRNA-I(6)A37 thiotransferase enzyme MiaB
G0VTB1 G0VTB1_PAEPO   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G2HKS4 G2HKS4_9PROT   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G2HSU6 G2HSU6_9PROT   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G2I4N9 G2I4N9_KOMMN   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G2IBS6 G2IBS6_9CLOT   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G2IHB9 G2IHB9_9CLOT   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G2ILM5 G2ILM5_9SPHN   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G2IW80 G2IW80_PSEUL   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G2JMN3 G2JMN3_ACIBA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G2KPF3 G2KPF3_MICAA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G2LBJ1 G2LBJ1_PSEAI   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G2LE53 G2LE53_CHLTF   tRNA-i(6)A37 thiotransferase enzyme MiaB
G2LNE1 G2LNE1_9ENTR   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G2LPT2 G2LPT2_BUCUM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G2LVY2 G2LVY2_9XANT   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G2M338 G2M338_HELPX   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G2M7R6 G2M7R6_HELPX   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G2MDV4 G2MDV4_HELPX   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G2MWI7 G2MWI7_9THEO   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G2N1C1 G2N1C1_MYCTX   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G2NPP2 G2NPP2_STREK   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G2NYD1 G2NYD1_STRVO   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G2PKC3 G2PKC3_MURRD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G2PUD4 G2PUD4_9FIRM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G2RJQ4 G2RJQ4_BACME   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G2S1S4 G2S1S4_ENTAL   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G2SIW0 G2SIW0_RHOMR   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G2SS61 G2SS61_BIFAN   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G2T2Z8 G2T2Z8_ROSHA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G2TGD1 G2TGD1_RHORU   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G2TMJ0 G2TMJ0_BACCO   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G2Z231 G2Z231_FLABF   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G4FDH1 G4FDH1_THEMA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G4KLM0 G4KLM0_RICJY   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G4L230 G4L230_OSCVS   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G4LBW9 G4LBW9_PSEAI   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G4NVC9 G4NVC9_BACPT   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G4P5P5 G4P5P5_BACIU   tRNA-I(6)A37 thiotransferase enzyme MiaB [EC:2.8.-.-]
G4PIW6 G4PIW6_BRUML   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G4PZS1 G4PZS1_ECOLX   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G4Q661 G4Q661_ACIIR   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G4QA12 G4QA12_TAYAM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G4QHN5 G4QHN5_GLANF   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G4QQW7 G4QQW7_CORPS   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G4QZU8 G4QZU8_CORPS   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G4R8I6 G4R8I6_PELHB   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G4T2T8 G4T2T8_META2   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G7DJ54 G7DJ54_BRAJP   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G7QEQ7 G7QEQ7_LEPII   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G7QSQ2 G7QSQ2_MYCBI   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G7R844 G7R844_ECOC2   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G7RGK1 G7RGK1_ECOC1   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G7SQ98 G7SQ98_9FLAO   RNA modification protein
G7SRQ3 G7SRQ3_PASMD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G7TCK2 G7TCK2_XANOB   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G7TNK1 G7TNK1_VIBCL   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G7TZM1 G7TZM1_CORPS   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G7U816 G7U816_PROAA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G7UD78 G7UD78_PANAN   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G7URD4 G7URD4_PSEUP   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G7V604 G7V604_THELD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G7W4Q6 G7W4Q6_PAETH   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G7W973 G7W973_DESOD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G7Z4C2 G7Z4C2_AZOL4   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G7ZN40 G7ZN40_STAAU   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G8AG05 G8AG05_AZOBR   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G8LBZ8 G8LBZ8_RICS1   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G8LE98 G8LE98_ENTCL   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G8LRM9 G8LRM9_9FLAO   MiaB family tRNA modification enzyme: 2-methylthioadenine synthetase
G8LTA3 G8LTA3_CLOCD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G8M4F4 G8M4F4_9BURK   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G8MU86 G8MU86_AGGAC   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G8N217 G8N217_GEOTH   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G8N9A0 G8N9A0_9DEIN   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G8NK62 G8NK62_BRUSS   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G8NZ76 G8NZ76_GRAMM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G8PL79 G8PL79_PSEUV   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G8PXX8 G8PXX8_PSEFL   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G8QKZ0 G8QKZ0_AZOSU   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G8QVJ6 G8QVJ6_SPHPG   tRNA-N(6)-(Isopentenyl)adenosine-37 thiotransferase enzyme MiaB
G8R099 G8R099_OWEHD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G8REL0 G8REL0_STAAU   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G8RKT6 G8RKT6_MYCRN   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G8SH04 G8SH04_ACTS5   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G8SP01 G8SP01_BRUCA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G8T149 G8T149_BRUAO   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G8TJ50 G8TJ50_NIAKG   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G8U0W0 G8U0W0_SULAD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G8U3I8 G8U3I8_BACCE   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G8UKW0 G8UKW0_TANFA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G8UUW3 G8UUW3_LEGPN   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G8V280 G8V280_STAAU   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G8VAY4 G8VAY4_PROAA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G8VHL5 G8VHL5_PROAA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G8VKZ6 G8VKZ6_PROAA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G8W4B2 G8W4B2_KLEPH   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G8WEK4 G8WEK4_KLEOK   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G8X0K2 G8X0K2_STREN   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G8X816 G8X816_FLACA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G9A9V3 G9A9V3_RHIFH   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
G9AWW8 G9AWW8_PANAN   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H0NRA6 H0NRA6_BACCE   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H0P2I1 H0P2I1_9SYNC   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H0PEU7 H0PEU7_9SYNC   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H0PKB5 H0PKB5_9SYNC   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H0PX74 H0PX74_9RHOO   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H0QDL7 H0QDL7_ECOLI   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H2AIU1 H2AIU1_BACAM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H2FMT4 H2FMT4_CORPS   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H2FY43 H2FY43_OCESG   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H2G4M0 H2G4M0_CORD3   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H2GCA1 H2GCA1_CORD2   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H2GHX3 H2GHX3_CORDN   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H2GSC8 H2GSC8_CORDB   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H2GUG3 H2GUG3_CORD7   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H2H1B7 H2H1B7_CORDD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H2H8A6 H2H8A6_CORDH   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H2HEZ9 H2HEZ9_CORDJ   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H2HM10 H2HM10_CORDK   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H2HU40 H2HU40_CORDL   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H2I2M4 H2I2M4_CORDW   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H2I5J9 H2I5J9_CORDV   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H2IG62 H2IG62_VIBSJ   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H2IX99 H2IX99_RAHAC   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H2J6K3 H2J6K3_MARPK   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H2JCI5 H2JCI5_9CLOT   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H2K0R7 H2K0R7_STRHJ   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H6KQX1 H6KQX1_TREPM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H6KTF8 H6KTF8_TREPD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H6KXI3 H6KXI3_TREPG   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H6L5L0 H6L5L0_SAPGL   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H6LHU3 H6LHU3_ACEWD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H6LNW1 H6LNW1_STAAU   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H6LU22 H6LU22_FRATL   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H6M0G8 H6M0G8_FRATL   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H6M313 H6M313_CORPS   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H6MAN3 H6MAN3_ECOLX   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H6MNX1 H6MNX1_TREPL   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H6MZ03 H6MZ03_GORPV   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H6NP87 H6NP87_9BACL   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H6PG06 H6PG06_RICCA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H6PGD4 H6PGD4_RICRI   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H6PKX5 H6PKX5_RICRI   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H6PQN2 H6PQN2_RICRI   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H6PVE5 H6PVE5_RICP3   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H6Q0E1 H6Q0E1_RICRI   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H6Q1A3 H6Q1A3_RICRI   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H6QFR5 H6QFR5_RICRI   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H6QL86 H6QL86_RICMA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H6R3W3 H6R3W3_NOCCG   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H6RVQ5 H6RVQ5_BLASD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H6SFL3 H6SFL3_MYCTX   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H6SMC4 H6SMC4_RHOPH   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H8EV76 H8EV76_MYCTE   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H8GU86 H8GU86_DEIGI   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H8H5U3 H8H5U3_HELPX   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H8IFH6 H8IFH6_PASMH   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H8IVZ9 H8IVZ9_MYCIA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H8J5X2 H8J5X2_MYCIT   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H8JKP5 H8JKP5_MYCIT   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H8JWF4 H8JWF4_VIBCL   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H8K3E3 H8K3E3_RICAG   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H8K9J5 H8K9J5_RICAC   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H8KAH3 H8KAH3_RICMS   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H8KGW7 H8KGW7_RICPT   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H8KJZ4 H8KJZ4_RICR3   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H8KMY3 H8KMY3_SOLCM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H8L543 H8L543_FRAAD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H8LLW4 H8LLW4_RICSL   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H8LTH8 H8LTH8_CORPS   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H8MYX3 H8MYX3_CORCM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H8N4P8 H8N4P8_RICPO   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H8N5S6 H8N5S6_RICPO   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H8N872 H8N872_RICPO   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H8NAZ4 H8NAZ4_RICPO   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H8NCD5 H8NCD5_RICPO   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H8NF48 H8NF48_RICPO   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H8NI17 H8NI17_RICTP   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H8NLL1 H8NLL1_RICTP   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H8NW31 H8NW31_RAHAQ   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H8WBA5 H8WBA5_MARHY   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H8XLY0 H8XLY0_BACAM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H8XPV8 H8XPV8_FLAIG   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H9UAU4 H9UAU4_FERPD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H9UII2 H9UII2_SPIAZ   Radical SAM methylthiotransferase, MiaB/RimO family
H9UPS7 H9UPS7_ECOLX   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
H9ZQN5 H9ZQN5_THETH   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I0AH65 I0AH65_IGNAJ   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I0AT97 I0AT97_CORPS   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I0BP54 I0BP54_9BACL   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I0C3Z0 I0C3Z0_STAA5   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I0D677 I0D677_BACAN   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I0DL53 I0DL53_CORPS   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I0DX49 I0DX49_PROSM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I0E3A9 I0E3A9_HELPX   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I0E7T8 I0E7T8_HELPX   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I0EC81 I0EC81_HELPX   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I0EGJ0 I0EGJ0_HELPX   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I0EMU2 I0EMU2_HELC0   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I0ERC5 I0ERC5_HELCM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I0EVK8 I0EVK8_HELPX   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I0F4H8 I0F4H8_9BACI   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I0FXM4 I0FXM4_9BRAD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I0GIM5 I0GIM5_CALEA   (Dimethylallyl)adenosine tRNA methylthiotransferase MiaB
I0GPR1 I0GPR1_SELRL   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I0HGI6 I0HGI6_ACTM4   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I0HX40 I0HX40_RUBGI   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I0I6R3 I0I6R3_CALAS   (Dimethylallyl)adenosine tRNA methylthiotransferase MiaB
I0IFG8 I0IFG8_PHYMF   (Dimethylallyl)adenosine tRNA methylthiotransferase MiaB
I0IP56 I0IP56_LEPFC   Putative tRNA-i(6)A37 modification enzyme
I0JCL9 I0JCL9_STAAU   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I0JMU3 I0JMU3_HALH3   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I0K7L3 I0K7L3_9BACT   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I0KLP7 I0KLP7_STEMA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I0LKR7 I0LKR7_CORGK   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I1VK40 I1VK40_PASMD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I1WAN0 I1WAN0_BIFAR   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I1WME3 I1WME3_BURP2   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I1XEX0 I1XEX0_METNJ   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I1XQ11 I1XQ11_AGGAC   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I1XWT9 I1XWT9_ACIBA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I1YJ47 I1YJ47_METFJ   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I1YS97 I1YS97_PREI7   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I1ZRQ6 I1ZRQ6_ECOLX   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I2AGJ1 I2AGJ1_9MYCO   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I2B0X1 I2B0X1_FRANT   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I2BB79 I2BB79_SHIBC   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I2BQ63 I2BQ63_PSEFL   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I2C5C9 I2C5C9_BACAM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I2DEV8 I2DEV8_HELPX   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I2DQ80 I2DQ80_9BURK   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I2EKW9 I2EKW9_CROSK   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I2EYF6 I2EYF6_EMTOG   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I2F200 I2F200_9THEM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I2FJB4 I2FJB4_HELCP   2-methylthioadenine synthetase
I3QGX2 I3QGX2_9FLAO   MiaB family tRNA modification enzyme: 2-methylthioadenine synthetase
I3QY35 I3QY35_CORPS   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I3TRI1 I3TRI1_TISMK   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I3UA11 I3UA11_ADVKW   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I3VWI0 I3VWI0_THESW   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I3WIY7 I3WIY7_BIFBI   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I3WYD9 I3WYD9_RHIFR   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I3XV18 I3XV18_SULBS   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I3YA06 I3YA06_THIV6   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I3YPI0 I3YPI0_ALIFI   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I3YTJ3 I3YTJ3_AEQSU   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I3Z9K8 I3Z9K8_BELBD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I3ZG08 I3ZG08_TERRK   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I4A1B4 I4A1B4_ORNRL   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I4A9A9 I4A9A9_DESDJ   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I4AML6 I4AML6_FLELS   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I4AUF4 I4AUF4_CORPS   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I4B843 I4B843_TURPD   tRNA-i(6)A37 thiotransferase enzyme MiaB
I4BI03 I4BI03_MYCCN   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I4BXV3 I4BXV3_ANAMD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I4CA92 I4CA92_DESTA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I4CNZ1 I4CNZ1_PSEST   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I4D7Q0 I4D7Q0_DESAJ   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I4F230 I4F230_MODMB   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I6PL87 I6PL87_BIFAN   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I6PUV0 I6PUV0_BIFAN   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I6QTA1 I6QTA1_MYCTX   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I6RGS9 I6RGS9_PSEAI   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I6SG95 I6SG95_ENTCL   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I6W3A3 I6W3A3_KLEOX   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I6X110 I6X110_9BURK   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I6X584 I6X584_MYCTU   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I6Y149 I6Y149_PROPF   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I6Y7E4 I6Y7E4_MYCAB   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I6YVQ0 I6YVQ0_ZYMMB   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I6YWA2 I6YWA2_MELRP   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I6Z0W4 I6Z0W4_PSEST   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I7DBV1 I7DBV1_PHAG2   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I7EWK5 I7EWK5_PHAIB   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I7GRT2 I7GRT2_CORUL   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I7GZN3 I7GZN3_9HELI   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I7I0U3 I7I0U3_LEGPN   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I7I2V1 I7I2V1_LEGPN   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I7IC28 I7IC28_9BURK   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I7ITR7 I7ITR7_9RICK   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
I7JNM4 I7JNM4_9BURK   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
J3V912 J3V912_BACTU   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
J3Z159 J3Z159_CARRU   Isopentenyl-adenosine tRNA methylthiolase
J3Z1K0 J3Z1K0_CARRU   Isopentenyl-adenosine tRNA methylthiolase
J3Z239 J3Z239_CARRU   Isopentenyl-adenosine tRNA methylthiolase
J7GI73 J7GI73_ENTCL   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
J7GS79 J7GS79_CARRU   Isopentenyl-adenosine tRNA methylthiolase
J7GSP1 J7GSP1_CARRU   Isopentenyl-adenosine tRNA methylthiolase
J7I060 J7I060_BACTU   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
J7IZA2 J7IZA2_BURCE   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
J7IZB2 J7IZB2_DESMD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
J7JNE7 J7JNE7_BACIU   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
J7KVU4 J7KVU4_PECCC   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
J7LIR2 J7LIR2_NOCAA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
J7LV25 J7LV25_9MICC   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
J7QMD7 J7QMD7_METSZ   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
J7R739 J7R739_BORP1   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
J7RB02 J7RB02_CAMJE   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
J9R0F1 J9R0F1_RIEAN   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
J9RK22 J9RK22_9ACTO   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
J9ULA4 J9ULA4_BRAPL   2-methylthioadenine synthetase
J9UT18 J9UT18_STAAU   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
J9WEU1 J9WEU1_9MYCO   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
J9Y4E1 J9Y4E1_ALTMA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
J9YX10 J9YX10_9PROT   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
J9Z0C4 J9Z0C4_9PROT   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
J9ZAI6 J9ZAI6_LEPFM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
J9ZP83 J9ZP83_ECO14   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K0AQY0 K0AQY0_ECO1C   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K0AZ35 K0AZ35_CLOA9   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K0BFN1 K0BFN1_ECO1E   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K0C810 K0C810_CYCSP   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K0C9V9 K0C9V9_ALCDB   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K0CQS7 K0CQS7_ALTME   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K0D1X9 K0D1X9_ALTMS   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K0DQU8 K0DQU8_9BURK   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K0EAM0 K0EAM0_FRATU   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K0EES1 K0EES1_ALTMB   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K0F2H9 K0F2H9_9NOCA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K0FQM6 K0FQM6_BACTU   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K0GCX8 K0GCX8_ACTSU   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K0HCW0 K0HCW0_PROAA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K0HSA4 K0HSA4_ACIBA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K0HTJ3 K0HTJ3_CAMJU   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K0I8S1 K0I8S1_9BURK   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K0JGP7 K0JGP7_BRAPL   2-methylthioadenine synthetase
K0JXU3 K0JXU3_SACES   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K0L563 K0L563_STAAU   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K0M9Z7 K0M9Z7_BORPB   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K0MFB7 K0MFB7_BORBM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K0NFF5 K0NFF5_DESTT   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K0P333 K0P333_RHIML   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K0P6V2 K0P6V2_9BACT   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K4FQ74 K4FQ74_PECSS   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K4H6Z1 K4H6Z1_KLEPN   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K4HHX1 K4HHX1_BARQI   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K4IA31 K4IA31_TREPL   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K4IDJ7 K4IDJ7_PSYTT   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K4IN32 K4IN32_BIFAP   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K4KTU3 K4KTU3_9FIRM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K4KZM4 K4KZM4_9FIRM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K4L315 K4L315_SIMAS   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K4LHR3 K4LHR3_THEPS   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K4NDT6 K4NDT6_HELPY   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K4NHW3 K4NHW3_HELPX   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K4NZ06 K4NZ06_HELPX   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K4QKW9 K4QKW9_BORBO   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K4R1S1 K4R1S1_9ACTO   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K7AWI4 K7AWI4_9ALTE   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K7PSL5 K7PSL5_BURPE   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K7QYB7 K7QYB7_THEOS   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K7RS43 K7RS43_ALTMA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K7S230 K7S230_9HELI   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K7S444 K7S444_PROA4   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K7SNQ2 K7SNQ2_GLUOY   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K7W0T3 K7W0T3_9NOST   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K7XTJ3 K7XTJ3_FRATU   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K7YCB0 K7YCB0_HELPX   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K7YME7 K7YME7_HELPX   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K7YYE8 K7YYE8_BDEBC   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K9NRZ7 K9NRZ7_9PSED   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K9P714 K9P714_CYAGP   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K9PSR4 K9PSR4_9CYAN   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K9PZ60 K9PZ60_9CYAN   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K9Q8A1 K9Q8A1_9NOSO   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K9QN12 K9QN12_NOSS7   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K9RHS5 K9RHS5_9CYAN   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K9RSX8 K9RSX8_SYNP3   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K9S3R7 K9S3R7_9CYAN   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K9SFG7 K9SFG7_9CYAN   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K9SP68 K9SP68_9SYNE   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K9T0G8 K9T0G8_9CYAN   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K9TP60 K9TP60_9CYAN   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K9TUL3 K9TUL3_9CYAN   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K9UHM0 K9UHM0_9CHRO   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K9V3L9 K9V3L9_9CYAN   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K9VFA2 K9VFA2_9CYAN   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K9VZJ3 K9VZJ3_9CYAN   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K9WD11 K9WD11_9CYAN   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K9WS73 K9WS73_9NOST   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K9XJS9 K9XJS9_9CHRO   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K9XYY6 K9XYY6_STAC7   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K9YAX7 K9YAX7_HALP7   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K9YQQ9 K9YQQ9_CYASC   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K9YTH4 K9YTH4_DACSA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K9Z1B0 K9Z1B0_CYAAP   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K9ZHP5 K9ZHP5_ANACC   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
K9ZZ27 K9ZZ27_DEIPD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
L0B581 L0B581_9PROT   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
L0B7G9 L0B7G9_9PROT   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
L0BNX5 L0BNX5_BACAM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
L0D3J7 L0D3J7_BACIU   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
L0DKZ9 L0DKZ9_SINAD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
L0DYZ3 L0DYZ3_THIND   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
L0EET6 L0EET6_THECK   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
L0ETJ6 L0ETJ6_LIBCB   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
L0F0E3 L0F0E3_BRAPL   2-methylthioadenine synthetase
L0F7Z0 L0F7Z0_DESDL   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
L0FXJ7 L0FXJ7_ECHVK   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
L0GIK0 L0GIK0_PSEST   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
L0GVX7 L0GVX7_9GAMM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
L0HRR1 L0HRR1_VIBPH   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
L0IJE8 L0IJE8_THETR   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
L0IX46 L0IX46_MYCSM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
L0K9Z3 L0K9Z3_HALHC   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
L0KDT5 L0KDT5_MESAW   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
L0LIJ8 L0LIJ8_RHITR   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
L0M5E5 L0M5E5_ENTBF   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
L0MFD5 L0MFD5_SERMA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
L0NW91 L0NW91_MYCTX   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
L0PZ46 L0PZ46_9MYCO   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
L0QAP8 L0QAP8_9MYCO   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
L0QKK9 L0QKK9_9MYCO   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
L0QZQ5 L0QZQ5_9MYCO   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
L0RDQ5 L0RDQ5_9DELT   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
L7TVQ2 L7TVQ2_RIEAN   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
L7UC53 L7UC53_MYXSD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
L7V4Z4 L7V4Z4_MYCL1   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
L7V6E9 L7V6E9_MYCL1   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
L7VMJ7 L7VMJ7_CLOSH   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
L7VN35 L7VN35_9FLAO   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
L7W3A1 L7W3A1_NONDD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
L7WXC6 L7WXC6_STAWS   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
L7YE78 L7YE78_9FLAO   MiaB family tRNA modification enzyme: 2-methylthioadenine synthetase
L7ZIN0 L7ZIN0_SERMA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
L7ZYG6 L7ZYG6_9BACI   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
L8BJJ5 L8BJJ5_ENTAE   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
M1E4Y9 M1E4Y9_9FIRM   RNA modification enzyme, MiaB family
M1FKY6 M1FKY6_9ALTE   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
M1GHY1 M1GHY1_LAWIN   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
M1IYW0 M1IYW0_MYCBI   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
M1JWU3 M1JWU3_CROSK   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
M1KS99 M1KS99_BACAM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
M1L3U4 M1L3U4_9PROT   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
M1L8D2 M1L8D2_9PROT   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
M1LTP1 M1LTP1_9PROT   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
M1LVM9 M1LVM9_9PROT   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
M1M304 M1M304_9PROT   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
M1M3E5 M1M3E5_9SYNC   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
M1ML65 M1ML65_9CLOT   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
M1NHJ4 M1NHJ4_STRHY   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
M1NIL3 M1NIL3_DESSD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
M1NVN7 M1NVN7_BARVW   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
M1NX57 M1NX57_BARAA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
M1P7P7 M1P7P7_9CORY   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
M1QCZ8 M1QCZ8_BACTU   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
M1QQA4 M1QQA4_9CHLR   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
M1QUE3 M1QUE3_9CHLR   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
M1R7C4 M1R7C4_9AQUI   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
M1SDZ9 M1SDZ9_MORMO   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
M1SJ62 M1SJ62_9PROT   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
M1UFR2 M1UFR2_BACIU   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
M1UUR8 M1UUR8_9CORY   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
M1WL91 M1WL91_DESPC   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
M1X6T4 M1X6T4_BACAM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
M4HFD2 M4HFD2_BACCE   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
M4I830 M4I830_RHIML   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
M4JPH9 M4JPH9_ECOLX   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
M4K3J8 M4K3J8_9PSED   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
M4KB87 M4KB87_9CORY   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
M4KVD7 M4KVD7_BACIU   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
M4L9M8 M4L9M8_BACTK   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
M4MSC5 M4MSC5_SINM2   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
M4NR22 M4NR22_9GAMM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
M4QDI5 M4QDI5_LIBAS   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
M4R144 M4R144_ACIBA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
M4RBJ7 M4RBJ7_BIBTR   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
M4RC11 M4RC11_9BIFI   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
M4S0L7 M4S0L7_9SPHN   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
M4SG94 M4SG94_LEGPN   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
M4TL37 M4TL37_9ENTR   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
M4TV51 M4TV51_9XANT   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
M4U6K8 M4U6K8_9GAMM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
M4V4W3 M4V4W3_9AQUI   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
M4VBW6 M4VBW6_9DELT   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
M4VFB8 M4VFB8_9PROT   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
M4W2C2 M4W2C2_XANCI   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
M4WS50 M4WS50_PSEDE   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
M4X9Y3 M4X9Y3_BACIU   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
M4XQ80 M4XQ80_PASHA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
M4Y818 M4Y818_PASHA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
M4Z0A9 M4Z0A9_9BRAD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
M4ZI24 M4ZI24_HELPX   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
M4ZMD3 M4ZMD3_HELPX   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
M4ZSS9 M4ZSS9_9FLAO   MiaB family tRNA modification enzyme
M5A2H7 M5A2H7_9ACTN   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
M5BBL3 M5BBL3_9MICO   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
M5DQ11 M5DQ11_9GAMM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
M9RB15 M9RB15_9RHOB   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
M9RMT9 M9RMT9_9RHOB   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
M9RXL9 M9RXL9_PSEAI   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
M9SQ39 M9SQ39_9ACTO   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
M9TF27 M9TF27_RICPO   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
M9TIT7 M9TIT7_RICPO   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
M9U4V0 M9U4V0_9ACTO   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
M9US30 M9US30_MYCTX   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
M9VB91 M9VB91_9ACTO   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
M9VGU3 M9VGU3_PROAA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
M9VYY0 M9VYY0_RAOOR   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
M9WSI1 M9WSI1_9RICK   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
M9WYI9 M9WYI9_PASHA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
M9WZX7 M9WZX7_9RICK   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
M9Y1Z3 M9Y1Z3_AZOVI   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
M9YGL9 M9YGL9_AZOVI   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
N0AH02 N0AH02_BURTH   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
N0AQX9 N0AQX9_9BACI   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
N0BAE0 N0BAE0_9RHIZ   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
N0D5F3 N0D5F3_9ACTO   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
N0D7U9 N0D7U9_TREPL   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
N1MW93 N1MW93_STAAU   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
O31778 MIAB_BACSU * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
O66638 MIAB_AQUAE * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
O69963 MIAB_STRCO * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
O83735 MIAB_TREPA * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
P0AEI1 MIAB_ECOLI * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
P0AEI2 MIAB_ECOL6 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
P0AEI3 MIAB_ECO57 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
P56131 MIAB_HELPY * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
P57516 MIAB_BUCAI * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
P67086 MIAB_MYCBO * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
P73127 MIAB_SYNY3 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
P9WK04 MIAB_MYCTO * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
P9WK05 MIAB_MYCTU * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q01RU5 MIAB_SOLUE * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q02SE8 MIAB_PSEAB * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q04UA3 MIAB_LEPBJ * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q053R5 MIAB_LEPBL * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q057G5 MIAB_BUCCC * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q05FP4 Q05FP4_CARRP   Putative uncharacterized protein
Q07V68 MIAB_RHOP5 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q087J4 MIAB_SHEFN * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q0ABN9 MIAB_ALKEH * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q0AF59 MIAB_NITEC * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q0AK79 MIAB_MARMM * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q0AYB7 MIAB_SYNWW * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q0BC21 MIAB_BURCM * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q0BM96 MIAB_FRATO * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q0BVY6 MIAB_GRABC * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q0C606 MIAB_HYPNA * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q0HLI3 MIAB_SHESM * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q0HXT7 MIAB_SHESR * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q0I3Z1 MIAB_HISS1 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q0IC70 MIAB_SYNS3 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q0KE93 MIAB_CUPNH * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q0PB55 MIAB_CAMJE * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q0RDX2 MIAB_FRAAA * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q0S1P3 MIAB_RHOJR * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q0STS9 MIAB_CLOPS * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q0T6S0 MIAB_SHIF8 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q0TK19 MIAB_ECOL5 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q0TRE5 MIAB_CLOP1 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q0VN66 MIAB_ALCBS * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q0WDR2 MIAB_YERPE * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q119H9 MIAB_TRIEI * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q11BD9 MIAB_CHESB * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q11U26 MIAB_CYTH3 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q12EH0 MIAB_POLSJ * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q12R22 MIAB_SHEDO * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q13EK7 MIAB_RHOPS * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q13UD5 MIAB_BURXL * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q14IK5 MIAB_FRAT1 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q15TR4 MIAB_PSEA6 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q161G5 MIAB_ROSDO * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q17YC7 MIAB_HELAH * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q187U6 MIAB_PEPD6 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q1BA19 MIAB_MYCSS * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q1BTS3 MIAB_BURCA * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q1C531 MIAB_YERPA * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q1CKP3 MIAB_YERPN * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q1CUN4 MIAB_HELPH * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q1D5V7 MIAB_MYXXD * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q1GK98 MIAB_RUEST * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q1GRE9 MIAB_SPHAL * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q1H3L6 MIAB_METFK * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q1IQH5 MIAB_KORVE * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q1IYM0 MIAB_DEIGD * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q1LR87 MIAB_RALME * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q1LU21 MIAB_BAUCH * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q1MMB6 MIAB_RHIL3 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q1MQ52 MIAB_LAWIP * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q1MQJ5 RIMO_LAWIP * Ribosomal protein S12 methylthiotransferase RimO
Q1Q929 MIAB_PSYCK * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q1QS74 MIAB_NITHX * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q1QV24 MIAB_CHRSD * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q1REQ5 MIAB_ECOUT * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q1RKC2 MIAB_RICBR * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q21C43 MIAB_RHOPB * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q21FH4 MIAB_SACD2 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q21T29 MIAB_RHOFT * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q24X58 MIAB_DESHY * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q28UJ8 MIAB_JANSC * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q2A3U6 MIAB_FRATH * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q2FHE6 MIAB_STAA3 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q2FZ02 MIAB_STAA8 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q2G9P6 MIAB_NOVAD * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q2GCU4 MIAB_NEOSM * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q2GG00 MIAB_EHRCR * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q2GJJ5 MIAB_ANAPZ * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q2IKE9 MIAB_ANADE * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q2J2K9 MIAB_RHOP2 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q2J771 MIAB_FRASC * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q2JKY0 MIAB_SYNJB * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q2JQX6 MIAB_SYNJA * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q2KD88 MIAB_RHIEC * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q2KWE0 MIAB_BORA1 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q2LT94 MIAB_SYNAS * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q2N950 MIAB_ERYLH * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q2NUT9 MIAB_SODGM * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q2P266 MIAB_XANOM * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q2RJG3 MIAB_MOOTA * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q2RMT1 MIAB_RHORT * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q2RZF8 MIAB_SALRD * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q2SBF4 MIAB_HAHCH * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q2T101 MIAB_BURTA * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q2VYQ8 MIAB_MAGSA * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q2Y5J2 MIAB_NITMU * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q2YQS8 MIAB_BRUA2 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q2YXS2 MIAB_STAAB * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q30PR1 MIAB_SULDN * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q30YS1 MIAB_DESAG * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q315T9 RIMO_DESAG * Ribosomal protein S12 methylthiotransferase RimO
Q319I4 MIAB_PROM9 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q31IF4 MIAB_THICR * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q31KL5 MIAB_SYNE7 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q324N4 MIAB_SHIBS * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q32IR1 MIAB_SHIDS * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q39D51 MIAB_BURL3 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q39TA3 MIAB_GEOMG * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q3A594 MIAB_PELCD * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q3ACA4 MIAB_CARHZ * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q3ALB4 MIAB_SYNSC * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q3AU39 MIAB_CHLCH * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q3AV90 MIAB_SYNS9 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q3B6A6 MIAB_PELLD * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q3BS94 MIAB_XANC5 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q3IK75 MIAB_PSEHT * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q3IW81 MIAB_RHOS4 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q3JEH9 MIAB_NITOC * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q3JVV1 MIAB_BURP1 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q3K6B7 MIAB_PSEPF * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q3M8N9 MIAB_ANAVT * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q3SFF1 MIAB_THIDA * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q3SMT7 MIAB_NITWN * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q3YSK6 MIAB_EHRCJ * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q3Z4D1 MIAB_SHISS * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q3Z6Q4 MIAB_DEHM1 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q3ZYS0 MIAB_DEHMC * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q46JG6 MIAB_PROMT * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q475N7 MIAB_CUPPJ * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q47A75 MIAB_DECAR * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q47RR8 MIAB_THEFY * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q47Y80 MIAB_COLP3 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q48DN8 MIAB_PSE14 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q49842 MIAB_MYCLE * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q49X85 MIAB_STAS1 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q4FNN5 MIAB_PELUB * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q4FQU4 MIAB_PSYA2 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q4JV79 MIAB_CORJK * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q4K5I3 MIAB_PSEF5 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q4L5Z6 MIAB_STAHJ * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q4QPM5 MIAB_HAEI8 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q4UK06 MIAB_RICFE * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q4UVS2 MIAB_XANC8 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q4ZN97 MIAB_PSEU2 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q51470 MIAB_PSEAE * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q57163 MIAB_HAEIN * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q57AB1 MIAB_BRUAB * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q5E6U2 MIAB_VIBF1 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q5FAI1 MIAB_NEIG1 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q5FHD1 MIAB_EHRRG * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q5FPF1 MIAB_GLUOX * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q5GSS2 MIAB_WOLTR * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q5GZ51 MIAB_XANOR * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q5HBR5 MIAB_EHRRW * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q5HGD9 MIAB_STAAC * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q5HPP8 MIAB_STAEQ * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q5HW09 MIAB_CAMJR * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q5L0E8 MIAB_GEOKA * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q5LJ70 MIAB_BACFN * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q5LLM0 MIAB_RUEPO * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q5N199 MIAB_SYNP6 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q5NH53 MIAB_FRATT * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q5NRF3 MIAB_ZYMMO * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q5P760 MIAB_AROAE * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q5PB69 MIAB_ANAMM * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q5QYC5 MIAB_IDILO * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q5SME9 MIAB_THET8 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q5WFY0 MIAB_BACSK * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q5WX12 MIAB_LEGPL * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q5X5N2 MIAB_LEGPA * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q5YT08 MIAB_NOCFA * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q5ZVV6 MIAB_LEGPH * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q608N1 MIAB_METCA * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q62MK8 MIAB_BURMA * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q636Q4 MIAB_BACCZ * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q63X63 MIAB_BURPS * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q650P7 MIAB_BACFR * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q65JE5 MIAB_BACLD * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q65RW3 MIAB_MANSM * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q66DD3 MIAB_YERPS * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q67NJ9 MIAB_SYMTH * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q68VU1 MIAB_RICTY * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q6A8Z7 MIAB_PROAC * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q6AE03 MIAB_LEIXX * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q6ALW9 MIAB_DESPS * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q6D7K6 MIAB_PECAS * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q6F7W8 MIAB_ACIAD * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q6G0N1 MIAB_BARQU * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q6G4V6 MIAB_BARHE * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q6G9S1 MIAB_STAAS * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q6GHE3 MIAB_STAAR * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q6HF43 MIAB_BACHK * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q6LNA5 MIAB_PHOPR * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q6MAB7 MIAB_PARUW * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q6MLC6 MIAB_BDEBA * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q6NCM4 MIAB_RHOPA * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q6NGR0 MIAB_CORDI * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q726F7 RIMO_DESVH * Ribosomal protein S12 methylthiotransferase RimO
Q72DE5 MIAB_DESVH * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q72J39 MIAB_THET2 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q72PA4 MIAB_LEPIC * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q732V4 MIAB_BACC1 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q73HW8 MIAB_WOLPM * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q73MD3 MIAB_TREDE * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q73W15 MIAB_MYCPA * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q74B44 MIAB_GEOSL * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q7A110 MIAB_STAAW * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q7A5W3 MIAB_STAAN * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q7D1M2 MIAB_AGRT5 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q7MAW4 MIAB_PORGI * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q7MB63 MIAB_PHOLL * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q7MN00 MIAB_VIBVY * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q7MR25 MIAB_WOLSU * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q7NE65 MIAB_GLOVI * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q7NQI8 MIAB_CHRVO * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q7U5R0 MIAB_SYNPX * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q7ULM9 MIAB_RHOBA * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q7V0F7 MIAB_PROMP * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q7V8L8 MIAB_PROMM * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q7VAS5 MIAB_PROMA * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q7VGP6 MIAB_HELHP * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q7VP74 MIAB_HAEDU * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q7VZ86 MIAB_BORPE * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q7WB66 MIAB_BORPA * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q7WMN3 MIAB_BORBR * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q812Y0 MIAB_BACCR * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q81WR0 MIAB_BACAN * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q82KC4 MIAB_STRAW * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q82SI7 MIAB_NITEU * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q83DX3 MIAB_COXBU * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q83FT9 MIAB_TROWT * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q83HG3 MIAB_TROW8 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q83LY3 MIAB_SHIFL * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q87AP4 MIAB_XYLFT * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q87RP4 MIAB_VIBPA * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q87VY1 MIAB_PSESM * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q895H1 MIAB_CLOTE * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q89AC2 MIAB_BUCBP * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q89W97 MIAB_BRADU * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q8A2W0 MIAB_BACTN * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q8CSS3 MIAB_STAES * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q8CX45 MIAB_SHEON * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q8DFE8 MIAB_VIBVU * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q8DJB2 MIAB_THEEB * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q8EQR4 MIAB_OCEIH * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q8EUX4 MIAB_MYCPE * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q8F743 MIAB_LEPIN * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q8FPD5 MIAB_COREF * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q8FXU4 MIAB_BRUSU * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q8G4H4 MIAB_BIFLO * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q8K9C2 MIAB_BUCAP * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q8KB05 MIAB_CHLTE * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q8NP67 MIAB_CORGL * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q8P8B5 MIAB_XANCP * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q8PJR9 MIAB_XANAC * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q8RA72 MIAB_CALS4 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q8RG43 MIAB_FUSNN * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q8XLE9 MIAB_CLOPE * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q8Y206 MIAB_RALSO * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q8YEA2 MIAB_BRUME * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q8YXA3 MIAB_NOSS1 * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q8Z8G5 MIAB_SALTI * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q92G77 MIAB_RICCN * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q92SI7 MIAB_RHIME * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q97I18 MIAB_CLOAB * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q98BK3 MIAB_RHILO * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q99UI1 MIAB_STAAM * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q9JXV8 MIAB_NEIMB * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q9KAB7 MIAB_BACHD * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q9KTE0 MIAB_VIBCH * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q9L699 MIAB_PASMU * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q9PEX2 MIAB_XYLFA * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q9RCI2 MIAB_SALTY * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q9RV79 MIAB_DEIRA * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q9WZC1 MIAB_THEMA * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q9ZCE8 MIAB_RICPR * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
Q9ZMG6 MIAB_HELPJ * tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
R4K343 R4K343_CLOPA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
R4KFK2 R4KFK2_9FIRM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
R4LLK2 R4LLK2_9ACTO   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
R4M0P6 R4M0P6_MYCTX   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
R4MBE1 R4MBE1_MYCTX   (Dimethylallyl)adenosine tRNA methylthiotransferase
R4MMH3 R4MMH3_MYCTX   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
R4N612 R4N612_MYCPC   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
R4Q2G3 R4Q2G3_HELPX   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
R4Q878 R4Q878_HELPX   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
R4QEM6 R4QEM6_HELPX   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
R4QJ09 R4QJ09_HELPX   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
R4RCY7 R4RCY7_PSEPH   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
R4SS87 R4SS87_MYCTC   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
R4SXT7 R4SXT7_AMYOR   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
R4UFK0 R4UFK0_MYCAB   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
R4V3F7 R4V3F7_9GAMM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
R4VGP8 R4VGP8_AERHY   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
R4VM65 R4VM65_9GAMM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
R4WF45 R4WF45_9BURK   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
R4XVX2 R4XVX2_ALCXX   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
R9RAN6 R9RAN6_FUSNU   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
R9SD34 R9SD34_LEGPN   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
R9SSD3 R9SSD3_CORGT   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
R9T0Q8 R9T0Q8_CORGT   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
R9TXF1 R9TXF1_BACLI   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
R9UWL2 R9UWL2_TREPS   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
R9UXF9 R9UXF9_TREPA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
R9VSI8 R9VSI8_9ENTR   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
R9XP20 R9XP20_HAEPR   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
R9YPT3 R9YPT3_STAAU   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
R9ZI83 R9ZI83_PSEAI   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
S0A6H5 S0A6H5_BIFAN   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
S0AB50 S0AB50_SERPL   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
S0EXS2 S0EXS2_CHTCT   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
S4XBY2 S4XBY2_STAAU   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
S4XH02 S4XH02_9CORY   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
S4Y1V0 S4Y1V0_SORCE   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
S4YDB9 S4YDB9_SERPL   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
S4YXB0 S4YXB0_9GAMM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
S4ZD81 S4ZD81_9MYCO   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
S5AFW6 S5AFW6_ALTMA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
S5AXI1 S5AXI1_ALTMA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
S5B188 S5B188_ALTMA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
S5B9W4 S5B9W4_ALTMA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
S5BLH2 S5BLH2_ALTMA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
S5C7Y7 S5C7Y7_ALTMA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
S5C9D5 S5C9D5_ALTMA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
S5CVU0 S5CVU0_ACIBA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
S5D2X4 S5D2X4_ACIBA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
S5DHG7 S5DHG7_ACIBA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
S5EDQ6 S5EDQ6_SERLI   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
S5EFH6 S5EFH6_PASHA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
S5EVB3 S5EVB3_MYCTX   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
S5F830 S5F830_PASHA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
S5FP52 S5FP52_PASHA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
S5IPE5 S5IPE5_VIBPH   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
S5JIJ9 S5JIJ9_CAMJU   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
S5JTE7 S5JTE7_VIBPH   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
S5NBX3 S5NBX3_SALBN   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
S5NQ99 S5NQ99_HELPX   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
S5P7Z1 S5P7Z1_9PROT   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
S5PC84 S5PC84_BURPE   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
S5PEX7 S5PEX7_ANAPH   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
S5PKU1 S5PKU1_PASHA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
S5PX68 S5PX68_ANAPH   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
S5R073 S5R073_CARRU   (Dimethylallyl)adenosine tRNA methylthiotransferase
S5RPX8 S5RPX8_9PROT   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
S5RYS3 S5RYS3_RHIET   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
S5SQ79 S5SQ79_9PROT   tRNA-i(6)A37 methylthiotransferase
S5SR02 S5SR02_9FLAO   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
S5TJZ6 S5TJZ6_9CORY   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
S5TVI2 S5TVI2_9GAMM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
S5TYA1 S5TYA1_PROMI   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
S5VAS8 S5VAS8_STRCU   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
S5XEH6 S5XEH6_CORGT   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
S5XVB1 S5XVB1_PARAH   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
S5YK17 S5YK17_KLEPN   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
S5ZBT2 S5ZBT2_9BACI   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
S6A914 S6A914_9SPIO   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
S6A9G9 S6A9G9_9PROT   Uncharacterized protein
S6ACM3 S6ACM3_PSERE   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
S6ADE2 S6ADE2_9PROT   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
S6CKX6 S6CKX6_9ACTN   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
S6DCL2 S6DCL2_ACEPA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
S6FHX9 S6FHX9_BACAM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
S6FS33 S6FS33_BACAM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
T1U848 T1U848_HELPX   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
T1UYC1 T1UYC1_AMYMD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
T1VNT6 T1VNT6_RHOER   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
T1X6R0 T1X6R0_VARPD   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
T1XS92 T1XS92_STAAU   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
T1Y1C6 T1Y1C6_VIBAN   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
T1Y902 T1Y902_STAAU   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
T2AEK4 T2AEK4_VIBCB   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
T2BEE6 T2BEE6_CAMCO   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
T2BM81 T2BM81_HAEIF   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
T2D540 T2D540_CAMJU   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
T2DA80 T2DA80_CAMJU   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
T2DDI1 T2DDI1_CAMJU   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
T2DSJ7 T2DSJ7_CAMJU   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
T2DW18 T2DW18_PSEAI   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
T2EQZ4 T2EQZ4_PSEAI   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
T2FVX9 T2FVX9_ECOLX   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
T2GBY5 T2GBY5_DESGI   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
T2LKC8 T2LKC8_CAMCO   tRNA-i(6)A37 methylthiotransferase
T2MNR9 T2MNR9_ECOLX   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
U3A1K1 U3A1K1_VIBAL   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
U3GYG2 U3GYG2_9CORY   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
U3NLB3 U3NLB3_STAAU   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
U3NR20 U3NR20_STAAU   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
U3PAY3 U3PAY3_LEIXC   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
U3Q4R8 U3Q4R8_9FLAO   (Dimethylallyl)adenosine tRNA methylthiotransferase miaB
U3Q7N1 U3Q7N1_BIFAN   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
U3QI37 U3QI37_RALPI   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
U3TSW2 U3TSW2_9ENTR   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
U3U6X0 U3U6X0_9BACT   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
U4K0K8 U4K0K8_9VIBR   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
U4KNS2 U4KNS2_9MOLU   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
U4M0L2 U4M0L2_9XANT   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
U4NTT2 U4NTT2_CAMJU   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
U4PLQ7 U4PLQ7_BACAM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
U4PQ24 U4PQ24_9RHIZ   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
U5LBG9 U5LBG9_9BACI   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
U5M8W2 U5M8W2_KLEPN   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
U5MQY1 U5MQY1_CLOSA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
U5N873 U5N873_9BURK   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
U5QMV2 U5QMV2_9CYAN   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
U5QVQ4 U5QVQ4_PSEAE   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
U5RRQ6 U5RRQ6_PSEAE   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
U5RSD2 U5RSD2_9CLOT   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
U5SEC5 U5SEC5_ECOLX   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
U5SWH2 U5SWH2_STAAU   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
U5T5J4 U5T5J4_9GAMM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
U5UBG3 U5UBG3_CAMCO   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
U5UQB1 U5UQB1_9STAP   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
U5UZ46 U5UZ46_BURPE   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
U5WBK1 U5WBK1_9ACTO   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
U5WWC6 U5WWC6_MYCKA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
U5X4J9 U5X4J9_BACAM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
U5Y053 U5Y053_CAMFE   Isopentenyl-adenosine A37 tRNA methylthiolase [EC:2.1.1.-]
U5ZQL3 U5ZQL3_9BACI   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
U6AAK7 U6AAK7_PSEAI   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
U6AT86 U6AT86_PSEAI   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
U6B3E5 U6B3E5_9RHIZ   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
U6EYZ6 U6EYZ6_CLOTA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
V5MDH9 V5MDH9_BACTU   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
V5MU92 V5MU92_BACIU   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
V5NHQ0 V5NHQ0_HELPX   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
V5NMY4 V5NMY4_HELPX   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
V5PC32 V5PC32_9RHIZ   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
V5PJ84 V5PJ84_9RHIZ   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
V5PM39 V5PM39_9BURK   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
V5Q468 V5Q468_ZYMMB   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
V5QEQ6 V5QEQ6_9CHLR   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
V5RU67 V5RU67_9BACT   Uncharacterized protein
V5SE87 V5SE87_9RHIZ   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
V5ST03 V5ST03_PSEAI   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
V5U2J4 V5U2J4_CROSK   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
V5UBN9 V5UBN9_9BURK   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
V5V3P2 V5V3P2_9CHRO   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
V5V986 V5V986_ACIBA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
V5VYL2 V5VYL2_9GAMM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
V5WK51 V5WK51_9SPIO   tRNA-i(6)A37 methylthiotransferase
V5WVH6 V5WVH6_PAEPO   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
V5XC27 V5XC27_MYCNE   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
V9R5J7 V9R5J7_9PSED   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
V9R6Y8 V9R6Y8_9RICK   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
V9RH73 V9RH73_BACAM   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
V9S034 V9S034_ALCXX   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
V9T0E9 V9T0E9_PSEAI   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
V9U0J1 V9U0J1_PSEAI   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
V9VX27 V9VX27_9RHOB   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
V9W6V7 V9W6V7_9BACL   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
V9WKS8 V9WKS8_9RHOB   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]
V9XAQ1 V9XAQ1_9NOCA   tRNA-2-methylthio-N(6)-dimethylallyladenosine synthase [EC:2.8.4.3]