GenomeNet

>sp:KYNU_GRAFK [A0M4Y1] RecName: Full=Kynureninase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01970}; EC=3.7.1.3 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01970}; AltName: Full=L-kynurenine hydrolase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01970};
MQFENTREFAKKLDNEDKISKYRDEFIFPKVNGKDVIYFVGNSLGLQPKTARKYVDEVMK
DWAELAVEGHFYAEKSWWDYHERFSEKLARVVGANPSEVTVMNTLTVNLHLLMVSFYRPS
GKRYKIICEEKAFPSDQYMISSQVRFHGYEPSDAIVEIMKREGENNFRTEDILKKIEEVG
EECALVLIGGVNYYTGQVFDMETITKAGHDIGAFVGWDLAHGAGNIELKLSEWNVDFAAW
CSYKYMNSGPGNASGCFINKKYHNKKDIPRFEGWWGHNKERRFLMEPEFQPEPTADAWQI
SNAPILALAPYLASLEMFDEVGMPALIEKRNKIVAYLEFVLHEIDEEVDSSFEIITPADQ
NERGTQLSVFLHGEGKELFRYLMDQGVITDWREPNVIRLAPAPFYCSFEDMYEFGQILKK
GILSK

BLAST