GenomeNet

>sp:DDL_SHEPW [B8CMV8] RecName: Full=D-alanine--D-alanine ligase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00047}; EC=6.3.2.4 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00047}; AltName: Full=D-Ala-D-Ala ligase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00047}; AltName: Full=D-alanylalanine synthetase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_00047};
MSTTNILLLCGGGGDEHAISLLSANYFETSLATLPQFNVLRVELDVNGHYRTAAGESCEL
NSRRQIRFDADNRAPWEVDFAIPCIHGFPGETGDIQSYFELINLPYFGCKAEASRNCFNK
ITAKMWFSALNIPNTPYLFLNEMSDVSIEQATNALVNWGSIFVKAASQGSSVGCYRIDNQ
EDVASTLAQAFTYSDYVIVEKTISARELEVAVYEIDGEIVATVPGEVICSSNNFYTFDEK
YAANSKAQTQVVADISKEVSDLIRQYAISAFKGMKLRHLSRIDFFLTDDGEVLLNEINTF
PGLTPISMFPKMLQNHGHSFPDYLLSNINSTD

BLAST