GenomeNet

>sp:GHRA_SALPC [C0Q872] RecName: Full=Glyoxylate/hydroxypyruvate reductase A {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01666}; EC=1.1.1.79 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01666}; EC=1.1.1.81 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01666}; AltName: Full=2-ketoacid reductase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_01666};
MEIIFYHPTFNAAWWVNALEKALPHARVREWKVGDNNPADYALVWQPPVEMLAGRRLKAV
FVLGAGVDAILSKLNAHPEMLDASIPLFRLEDTGMGLQMQEYAVSQVLHWFRRFDDYQAL
KNQALWKPLPEYTREEFSVGIMGAGVLGAKVAESLQAWGFPLRCWSRSRKSWPGVESYVG
REELRAFLNQTRVLINLLPNTAQTVGIINSELLDQLPDGAYVLNLARGVHVQEADLLAAL
DSGKLKGAMLDVFSQEPLPQESPLWRHPRVAMTPHIAAVTRPAEAIDYISRTITQLEKGE
PVTGQVDRARGY

BLAST