GenomeNet

>sp:PGH1_MOUSE [P22437] RecName: Full=Prostaglandin G/H synthase 1; EC=1.14.99.1; AltName: Full=Cyclooxygenase-1; Short=COX-1; AltName: Full=Prostaglandin H2 synthase 1; Short=PGH synthase 1; Short=PGHS-1; Short=PHS 1; AltName: Full=Prostaglandin-endoperoxide synthase 1; Flags: Precursor;
MSRRSLSLWFPLLLLLLLPPTPSVLLADPGVPSPVNPCCYYPCQNQGVCVRFGLDNYQCD
CTRTGYSGPNCTIPEIWTWLRNSLRPSPSFTHFLLTHGYWLWEFVNATFIREVLMRLVLT
VRSNLIPSPPTYNSAHDYISWESFSNVSYYTRILPSVPKDCPTPMGTKGKKQLPDVQLLA
QQLLLRREFIPAPQGTNILFAFFAQHFTHQFFKTSGKMGPGFTKALGHGVDLGHIYGDNL
ERQYHLRLFKDGKLKYQVLDGEVYPPSVEQASVLMRYPPGVPPERQMAVGQEVFGLLPGL
MLFSTIWLREHNRVCDLLKEEHPTWDDEQLFQTTRLILIGETIKIVIEEYVQHLSGYFLQ
LKFDPELLFRAQFQYRNRIAMEFNHLYHWHPLMPNSFQVGSQEYSYEQFLFNTSMLVDYG
VEALVDAFSRQRAGRIGGGRNFDYHVLHVAVDVIKESREMRLQPFNEYRKRFGLKPYTSF
QELTGEKEMAAELEELYGDIDALEFYPGLLLEKCQPNSIFGESMIEMGAPFSLKGLLGNP
ICSPEYWKPSTFGGDVGFNLVNTASLKKLVCLNTKTCPYVSFRVPDYPGDDGSVLVRRST
EL

BLAST