GenomeNet

Database: AAindex
Entry: TSAJ990101
LinkDB: TSAJ990101
H TSAJ990101
D Volumes including the crystallographic waters using the ProtOr (Tsai et al., 
 1999)
R PMID:10388571
A Tsai, J., Taylor, R., Chothia, C. and Gerstein, M.
T The packing density in proteins: standard radii and volumes
J J. Mol. Biol. 290, 253-266 (1999) (Cyh 112.8)
C TSAJ990102  1.000 CHOC750101  0.995 BIGC670101  0.993
 GOLD730102  0.993 KRIW790103  0.988 FAUJ880103  0.983
 GRAR740103  0.979 CHAM820101  0.977 CHOC760101  0.968
 HARY940101  0.964 PONJ960101  0.960 FASG760101  0.935
 LEVM760105  0.922 ROSG850101  0.914 LEVM760102  0.910
 DAWD720101  0.903 CHAM830106  0.889 FAUJ880106  0.879
 ZHOH040102  0.874 LEVM760107  0.866 RADA880106  0.861
 LEVM760106  0.849 RADA880103  -0.875
I  A/L   R/K   N/M   D/F   C/P   Q/S   E/T   G/W   H/Y   I/V
  89.3  190.3  122.4  114.4  102.5  146.9  138.8  63.8  157.5  163.0
  163.1  165.1  165.8  190.8  121.6  94.2  119.6  226.4  194.6  138.2
//
DBGET integrated database retrieval system