GenomeNet

Database: AAindex
Entry: TSAJ990102
LinkDB: TSAJ990102
H TSAJ990102
D Volumes not including the crystallographic waters using the ProtOr (Tsai et 
 al., 1999)
R PMID:10388571
A Tsai, J., Taylor, R., Chothia, C. and Gerstein, M.
T The packing density in proteins: standard radii and volumes
J J. Mol. Biol. 290, 253-266 (1999) (Cyh 113.7)
C TSAJ990101  1.000 CHOC750101  0.996 BIGC670101  0.992
 GOLD730102  0.991 KRIW790103  0.987 FAUJ880103  0.985
 GRAR740103  0.978 CHAM820101  0.978 CHOC760101  0.972
 HARY940101  0.965 PONJ960101  0.962 FASG760101  0.940
 LEVM760105  0.928 LEVM760102  0.918 ROSG850101  0.909
 DAWD720101  0.905 CHAM830106  0.896 FAUJ880106  0.882
 ZHOH040102  0.867 RADA880106  0.864 LEVM760107  0.861
 LEVM760106  0.841 RADA880103  -0.879
I  A/L   R/K   N/M   D/F   C/P   Q/S   E/T   G/W   H/Y   I/V
  90.0  194.0  124.7  117.3  103.3  149.4  142.2  64.9  160.0  163.9
  164.0  167.3  167.0  191.9  122.9  95.4  121.5  228.2  197.0  139.0
//
DBGET integrated database retrieval system