KEGG   ENZYME: 1.1.1.284
Entry
EC 1.1.1.284                Enzyme                                 
Name
S-(hydroxymethyl)glutathione dehydrogenase;
NAD-linked formaldehyde dehydrogenase (incorrect);
formaldehyde dehydrogenase (incorrect);
formic dehydrogenase (incorrect);
class III alcohol dehydrogenase;
ADH3;
chi-ADH;
FDH (incorrect);
formaldehyde dehydrogenase (glutathione) (incorrect);
GS-FDH (incorrect);
glutathione-dependent formaldehyde dehydrogenase (incorrect);
GD-FALDH;
NAD- and glutathione-dependent formaldehyde dehydrogenase;
NAD-dependent formaldehyde dehydrogenase (incorrect)
Class
Oxidoreductases;
Acting on the CH-OH group of donors;
With NAD+ or NADP+ as acceptor
Sysname
S-(hydroxymethyl)glutathione:NAD+ oxidoreductase
Reaction(IUBMB)
S-(hydroxymethyl)glutathione + NAD(P)+ = S-formylglutathione + NAD(P)H + H+ [RN:R06983 R07140]
Reaction(KEGG)
R06983 R07140
Substrate
S-(hydroxymethyl)glutathione [CPD:C14180];
NAD+ [CPD:C00003];
NADP+ [CPD:C00006]
Product
S-formylglutathione [CPD:C01031];
NADH [CPD:C00004];
NADPH [CPD:C00005];
H+ [CPD:C00080]
Comment
The substrate, S-(hydroxymethyl)glutathione, forms spontaneously from glutathione and formaldehyde; its rate of formation is increased in some bacteria by the presence of EC 4.4.1.22, S-(hydroxymethyl)glutathione synthase. This enzyme forms part of the pathway that detoxifies formaldehyde, since the product is hydrolysed by EC 3.1.2.12, S-formylglutathione hydrolase. The human enzyme belongs to the family of zinc-dependent alcohol dehydrogenases. Also specifically reduces S-nitrosylglutathione.
History
EC 1.1.1.284 created 2005 (EC 1.2.1.1 created 1961, modified 1982, modified 2002, part transferred 2005 to EC 1.1.1.284)
Pathway
ec00680  Methane metabolism
ec01100  Metabolic pathways
ec01120  Microbial metabolism in diverse environments
Orthology
K00121  S-(hydroxymethyl)glutathione dehydrogenase / alcohol dehydrogenase
Genes
HSA128(ADH5)
PTR743928(ADH5)
PPS100969269(ADH5) 103787098
GGO101133633(ADH5)
PON100450815(ADH5)
NLE100592499(ADH5)
HMH116456279(ADH5)
MCC707258(ADH5)
MCF102121717 102122307(ADH5)
MTHB126941398 126954777
MNI105477045 105486384(ADH5)
CSAB103236693(ADH5)
CATY105571347(ADH5)
PANU101012957(ADH5)
TGE112624429(ADH5)
MLEU105532366(ADH5)
RRO104664094(ADH5)
RBB108531854(ADH5)
TFN117085705(ADH5) 117093840
PTEH111525499(ADH5)
CANG105505237(ADH5)
CJC100395052 100411335
SBQ101042901(ADH5)
CIMI108294342(ADH5)
CSYR103270912 103272380
MMUR105856574(ADH5)
LCAT123627341(ADH5)
PCOQ105807641
OGA100963654(ADH5)
MMU11532(Adh5)
MCAL110291938 110304201
MPAH110319844
RNO100145871(Adh5)
MCOC116093847
ANU117707293
MUN110560071(Adh5)
CGE100767929(Adh5)
MAUA101844855
PROB127222936(Adh5)
PLEU114687375
MORG121446608
MFOT126488347 126512462
AAMP119800710
NGI103728053(Adh5)
HGL101707720 101717353(Adh5)
CPOC100719427(Adh5)
CCAN109693545(Adh5)
DORD105995867(Adh5)
DSP122127177
PLOP125341661(Adh5)
NCAR124994960
MMMA107141333(Adh5)
OCU100009307(ADH5)
TUP102485893(ADH5)
GVR103597176(ADH5)
CFA609781(ADH5)
CLUD112644886
VVP112932644
VLG121478154 121479114 121493036
NPO129501406 129501965 129507961
AML100466093(ADH5)
UMR103677920(ADH5)
UAH113263121(ADH5)
UAR123788765(ADH5)
ELK111153791
LLV125093200 125105545
MPUF101689771(ADH5)
MNP132001609(ADH5)
MLK131830078
NVS122889357
ORO101369556(ADH5)
EJU114203126 114203129
ZCA113925219(ADH5)
MLX118010308(ADH5)
NSU110572115
LWW102728452(ADH5)
FCA101101307(ADH5)
PYU121032089(ADH5)
PCOO112859015
PBG122478282
PVIV125163676(ADH5)
LRUF124520876
PTG102971488(ADH5)
PPAD109247164
PUC125922958
AJU106972170
HHV120231866 120246611(ADH5)
BTA505515(ADH5)
BOM102283691(ADH5)
BIU109560322(ADH5)
BBUB102407124
BBIS104994666(ADH5)
CHX102186197
OAS101112223
BTAX128049594 128067847
ODA120861909
CCAD122422121(ADH5) 122441831
MBEZ129561460(ADH5)
SSC100513555(ADH5)
CFR102522598(ADH5)
CBAI105067889(ADH5)
CDK105089539(ADH5)
VPC102529584
BACU102999923(ADH5)
BMUS118895605(ADH5)
LVE103087112(ADH5)
OOR101275557 101282535
DLE111179095 111180532
PCAD102977780(ADH5)
PSIU116754131(ADH5) 116759242
NASI112393724 112406290
ECB111772846
EPZ103553731(ADH5)
EAI106846359(ADH5)
MYB102256132(ADH5)
MYD102752786(ADH5)
MMYO118671686 118675240
MLF102430550
PKL118703748 118724133
EFUS103287829
MNA107535684(ADH5)
DRO112317809(ADH5)
SHON118982182(ADH5)
AJM119046528(ADH5)
PDIC114492351(ADH5)
PHAS123806830(ADH5)
MMF118636554
PPAM129085336
HAI109392931(ADH5)
RFQ117022488(ADH5)
PALE102877891(ADH5)
PGIG120588340(ADH5)
PVP105289535(ADH5)
RAY107504416(ADH5)
MJV108405575 108408943
TOD119243702(ADH5)
SARA101545606
SETR126025488(ADH5) 126032540
LAV100670136
TMU101351658
ETF101658888
DNM101422665(ADH5)
MDO100618327(ADH5)
GAS123251100
SHR100921013
AFZ127541245
PCW110223057
OAA114815607
GGA422705(ADH5)
PCOC116239125
MGP100544708
CJO107313656
TPAI128080513
LMUT125691662
NMEL110397269
APLA101793960
ACYG106048949
CATA118250534
AFUL116489131
TGU100190137
LSR110481579
SCAN103826034
PMOA120502848
OTC121346571
PRUF121362622
GFR102031372(ADH5)
FAB101819625(ADH5)
OMA130252889
PHI102104321
PMAJ107202992
CCAE111929430
CCW104697283
CBRC103618309
ETL114066891
ZAB102072465
ZLE135446772
ACHL103799233(ADH5)
SVG106852558
MMEA130573834
HRT120752950
FPG101920409(ADH5)
FCH102055955
CLV102094939
EGZ104122606
NNI104021331(ADH5)
PCRI104030471
PLET104623585(ADH5)
EHS104508885
PCAO104050052(ADH5)
ACUN113479541
TALA104368469
PADL103919551(ADH5)
AFOR103894207
ACHC115340783
HALD104322151(ADH5)
HLE104827789
AGEN126044759
GCL127015412
CCRI104166560(ADH5)
CSTI104551388(ADH5)
CMAC104476138(ADH5)
MUI104534773(ADH5)
BREG104641459(ADH5)
FGA104071016
GSTE104254530(ADH5)
LDI104344974(ADH5)
MNB103777420(ADH5)
OHA104331704(ADH5)
SHAB115610328
DPUB104301107(ADH5)
PGUU104461488
ACAR104518643(ADH5)
CPEA104393673
AVIT104273921
CVF104284657(ADH5)
RTD128910001
CUCA104055303(ADH5)
TEO104382488(ADH5)
BRHI104500931(ADH5)
AAM106491822
AROW112972243
NPD112952007(ADH5)
TGT104572366(ADH5) 104579628
DNE112988552
SCAM104153427(ADH5)
ASN102387010
AMJ106737174
CPOO109322082
GGN109304023
PSS102463576
CMY102946787
CCAY125635254
DCC119854241
CPIC101949414
TST117877948
CABI116815019
MRV120406146
ACS100557775(adh5)
ASAO132776989
PVT110083974
SUND121931723
PBI103067637
PMUR107288759
CTIG120316102
TSR106556012
PGUT117678974
APRI131202862
PTEX113434838
NSS113415325
VKO123022679
PMUA114603909
PRAF128421339
ZVI118084426(ADH5)
HCG128327965
GJA107114471
STOW125440355
EMC129336713
XLA445841(adh5.L)
XTR497007(adh5)
NPR108795102
RTEM120917134
BBUF120989832(ADH5)
BGAR122944110
MUO115459494 115462522
GSH117366153
DRE116517(adh5) 322482(adh8a) 393427(adh5l) 402841(adh8b) 402939(zgc:77938)
SRX107723801 107730660 107733735 107740110 107747567 107747568 107756510
SANH107662955 107666441 107666442 107669098 107680974 107695031 107696300
SGH107554447 107556900 107570448 107585225 107586060 107602555 107602563
CAUA113057075 113057076 113072161 113091091 113092923 113092929 113112835 113114039 113120144 113120552
CGIB127934282 127970195 127970196 127971450 127971510(zgc:77938) 127971511 128026349 128027309 128027495
PTET122332169 122332191 122332204 122357574(adh5) 122357708 122357709
LROH127174952 127176184(adh5) 127176208 127176209
OMC131551802(adh8a) 131551803 131553172(zgc:77938) 131553173(adh5l) 131553447(adh5)
PPRM120460827(adh5) 120474335 120479546
RKG130075937(adh5) 130095155 130102906 130102918
MAMB125258919(adh5) 125259075 125259077 125276547(adh8a) 125276549
CIDE127494235 127494290 127494291(zgc:77938) 127525570 127525571
MASI127412141 127412681 127414274 127417641 127417782(zgc:77938) 127417783
TROS130559013 130563927(adh5) 130563971 130563972
TDW130431369 130437642 130437918(adh5)
MANU129416098 129416104 129421883(adh5) 129422044 129422045
IPU108262019 108263479 108268711 108268712 108268713 108268714 108269088(adh5)
IFU128605471 128612062(adh5) 128612086 128612087 128612088 128612089 128612090
PHYP113524432 113524435 113544755 113547188
SMEO124385887 124385937(adh5) 124401236
TFD113645065 113652954(adh5) 113655026 113655030
TVC132847179 132855551(adh5) 132856394 132856395
TRN134315094 134319373(adh5) 134319378
AMEX103037918 103043395 103043775 103044089 103044566 103045808
CMAO118807277(adh5) 118807289 118807291 118810276
EEE113568459 113582446 113589673 113589678 113589686
CHAR105896540 105897440 105908745 105908764
TRU101064925 101069641 101078894 101080063 115247850 115247913 115248527 115248537
TFS130531205 130531206 130540097 130540270 130540271
TNGGSTEN00010272G001 GSTEN00024391G001
LCO104917907 104917909 104929592 104929593 109142206
NCC104955196 104956216 104956960 104964166 104964167 104964173
TBEN117486626 117486635 117486675 117486676 117486678 117486679 117486680 117486681 117486752 117491028 117491042
CGOB115014975 115014977 115027239 115027285 115027329 115027339 115027340
PGEO117453570 117467274 117467561
GACU117542398 117542399 117542400 117542401 117553593
EMAC134859552 134859553 134880953 134880956 134880957 134880958 134881686
ELY117250600 117260478 117261005 117266820 117266984 117266985 117266986 117267274 117267546
EFO125894038 125894039 125900401 125900403 125900406 125900408
PLEP121947984 121948215 121953396 121953486 121953487 121953506 121953632 121953643 121953889
SLUC116042446 116042447 116052902 116052906
ECRA117935636 117951574 117951616
ESP116669932 116669933 116696518 116696519
PFLV114547424 114547425 114547427 114562718 114562719
GAT120817577 120817579 120832942 120832944
PPUG119210761 119210763 119227321 119227322
AFB129090584 129090585 129102985 129102986 129103070 129103125 129103445
CLUM117737430 117737762 117751380 117751381 117751422 117751423 117751565
PSWI130201882 130201883 130201884 130201885 130209851
MSAM119888261 119888263 119910194 119910195 119910199
SCHU122861390 122861391 122879940 122879941
CUD121516459 121516845 121525763 121526253 121526472 121526678
ALAT119007446 119007447 119034249 119034250 119034251
MZE101463750 101464246 101485457 101485738 101487772 101488040
ONL100695823 100702001 100702265 100702534 100702802 100706008
OAU116314141 116314142 116314144 116335157 116335165 120432735 120435048
OLA100049398(adh5) 100049415(adh5) 101172385 101172875
OML112141459 112145284 112145293 112145298 112145309 112151518
CSAI133446792 133446899 133456669 133462509 133462592
XMA102231461 102231723 102231979 102236323 102236832
XCO114134194 114134196 114134198 114139137 114139138
XHE116709604 116709607 116709608 116709609 116709611 116714318 116714319
PRET103460524 103460533 103471823 103471825 108165964
PFOR103132123 103132124 103132667 103137351 103137353
PLAI106937588 106937589 106937590 106961687 106961688
PMEI106907857 106907858 106907859 106924986 106924987
GAF122836534 122836535 122846667 122846668 122846671
PPRL129360310 129360311 129360314 129360315 129374636 129374638 129374882
CVG107085778 107085779 107085782 107095807 107095812
CTUL119772619 119772632 119776333 119776336 119776337
GMU124859784 124859785(adh5) 124884944 124884994 124885051
NFU107379637 107392602 107392604
KMR108236667 108236668 108241772 108241773 108241776 108241777
ALIM106513238 106513241 106521258 106521259 106521260 106521262 106521263
NWH119408343 119408736 119427387 119427418 119427489 119427501
AOCE111562574 111562590 111562591 111562592 111562593 111568344 111588371 111588373
MCEP125008521 125008617 125023225 125023622 125023623 125023624 125023625
CSEM103379262 103381022 103390639 103390640
POV109626024 109626035 109627864 109628007
SSEN122778002 122778852 122782550 122782726 122782727
HHIP117756627 117756629 117769505 117769545
HSP118112491 118112623 118115875 118116977
PPLT128446143 128450433 128450526
SMAU118285986 118285987 118319296 118319297
LCF108879494 108885166 108885167 108897927 108897929 108897930 108897931
SDU111225415 111225464 111225468 111225847 111232378 111232387
SLAL111648304 111648311 111656171 111670218 111670219 111670221 111670222
XGL120785338 120785579 120795054 120795441
HCQ109522860 109524414
SSCV125980495 125987150
SBIA133508813(adh5) 133513056
PEE133407505 133412586
PTAO133484646 133487350
BPEC110153671 110153674 110155256 110155283 110155303 110162195
MALB109952670 109953923 109964300 109964312 109964984 109964985
BSPL114848175 114848176 114848345 114864470
SJO128362555 128362574 128375030 128375031 128375191
SASA100195992(adhx) 106600509 106611602(ADHX)
STRU115170864 115172476 115204878
OTW112221040 112261663
OMY110488919 110497793
OGO123993496 124001313
ONE115129160 115130799 115146120
OKI109864832 109894409
OKE118362627 118379376
SALP111965824 111968614
SNH120048040 120060374
CCLU121539424(adh8a) 121541572
ELS105023309 105027506
SFM108938679 108938817 108938823 108938824 108942597
PKI111841237 111849379 111849381 111849384
AANG118226781 118226782 118228226
LOC102685513 102690327 102695719 102696963
PSPA121295742 121322344 121322353 121322365 121322373 121324122 121324182 121324231
ARUT117408703 117420552 117420553 117420700 117420756 117421376 117962758 117972433
PSEX120533118 120533119 120533120 120533121 120533122
LCM102353592 102353852 102354116
CMK103188743(adh5) 121851506
RTP109921237
CPLA122539510
HOC132833242
LERI129700691
PMRN116950976(ADH5)
LRJ133354362(ADH5)
BBEL109481433
CIN445671(adh3)
SCLV120327724
SPU579220
LPIC129281564 129281565
APLC110977545
AJC117109933
SKO100374330
DMEDmel_CG6598(Fdh)
DER6551927
DSE6606899
DSIDsimw501_GD20694(Dsim_GD20694)
DYADyak_GE24658
DAN6498972
DSR110188084
DPO4803114
DPE6594021
DMN108155608
DWI6650282
DGR6563339
DMODmoj_GI24655
DAZ108610887
DNV108650808
DHE111603001
DVI6630130
CCAT101450875
BOD106616522
BDR105230943
RZE108369754 108371433 108372304
AOQ129246946
TDA119678579 119680637 119680766 119680844 119683933 119685732
MDE101888268
SCAC106088305
LCQ111680186
LSQ119604966
GFS119638934
ECOE129940446
CLON129613925
HIS119656700 119657691 119657794 119658051
AGA1275240
ACOZ120957900
AARA120902606
AMER121599355 121602614
ASTE118506014
AFUN125769651
AMOU128303681
AALI118466564
AAG5568018 5568019 5568028
AALB109405647 109405691 109405911
ASUA134219757 134219778 134225439 134225444
CQUCpipJ_CPIJ008783
CPII120416657
CNS116343866
BCOO119068727 119071929 119084974 119084975
AME409773
ACER108003562
ALAB122710876
ADR102671881
AFLR100867922
BIM100744734
BBIF117212188
BVK117240382
BVAN117162752
BTER100643155
BAFF126914348
BPYO122567231
BPAS132909787
FVI122527583
CCAL108623640
OBB114872529
OLG117601630
MGEN117226492
NMEA116432410
CGIG122397770
SOC105194743
MPHA105831365
AEC105151776
ACEP105627769
PBAR105422074
VEM105558521
HST105182327
DQU106741466
CFO105255139
FEX115237636
LHU105673697
PGC109854874
OBO105286479
PCF106787570
PFUC122525299
VPS122633457
VCRB124429580
VVE124953856
NVI100118368
CSOL105366135
TPRE106655696
LHT122499286 122502290 122502352 122511198
LBD127280729
MDL103576013
CGLO123266733
FAS105265758
DAM107042709
AGIF122854477
CINS118066499
VCAN122409874
CCIN107265063
DSM124408113
NPT124217614
NFB124179784
NLO107218875
NVG124302164
AROA105693548
TCA654905(Fdh)
DPA109537737
SOY115884061
AGRG126733804
ATD109598526
CSET123307937
AGB108905732
LDC111506142
DVV114328939
NVL108557853
APLN108732299
PPYR116165342
OTU111428586
BMOR733095
MSEX115447801
DPLKGM_210365
BANY112045663
MJU123868521 123868522 123874922
NIQ126774324
VCD124536547
MCIX123659370
PMAC106720760
PPOT106101683
PXU106121447
PRAP111003443
PBX123715298
PNAP125057151
ZCE119840681
CCRC123694504
LSIN126966073
AAGE121739111
HAW110375565
HZE124635000
TNL113497863
SLIU111358748
OFU114363630
ATRA106140002
PXY105397287
PGW126372517
LGLY125231699
CFEL113389100
CCRN123299885
API100164837
DNX107173845
AGS114121372
RMD113559445
ACOO126839399
DVT126900354
BTAB109037513
DCI103513050
CLEC106665551
HHAL106686876
NLU111049392
HVI124359338 124359339
MQU128983478
PHUPhum_PHUM451780
FOC113203041 113211722 113211723 113211724 113214753
TPAL117640277 117640278 117640596
ZNE110834779
CSEC111875490
SGRE126281954 126319950
BROR134539717
IEL124170948
FCD110856129
DPXDAPPUDRAFT_118469 DAPPUDRAFT_230642 DAPPUDRAFT_230717 DAPPUDRAFT_301245 DAPPUDRAFT_315210
DMK116925441
DPZ124315855 124349783
PVM113800170 113800171
PJA122252840 122255265 122255271 122255282
PCHN125037478 125037480
PMOO119594514 119594516
HAME121857888
PCLA123770288
CQD128686783
PTRU123520515
ESN126998655
MNZ135202235 135202288 135202289 135203183 135203218
HAZT108683166 108683167 108683168
EAF111699761 111700050 111715141
TCF131880071
PPOI119110272
ISC8039413
DSV119436809 119436810 119439908
RSAN119379030 119396534
RMP119161286 119162091
VDE111247689
VJA111265951
TUT107368312 107369625
DPTE113798740
DFR124489777 124498502
CSCU111623927 111635535 111638410 111639752
PTEP107438658 107446064 107446065 107446066 107446067 107449196 107449201
ABRU129960844 129971791 129972558 129976493
UDV129228124 129230261 129230692 129230693
SDM118199952 118201706 118204108
LPOL106459688 106460142 106463362 106464329
PMEO129584063
CELCELE_H24K24.3(adh-5)
CBRCBG_17892
CRQGCK72_019120 GCK72_019125
NAINECAME_14762
BMYBM_BM4674(Bm4674)
LOALOAG_16368
TSPTsp_06800 Tsp_06801
HROHELRODRAFT_95088
LGILOTGIDRAFT_228995 LOTGIDRAFT_228996
PVUL126812529 126812530
PCAN112557442
BGT106073730
GAE121378868
HRF124110833
HRJ124291761
CRG105336470
CVN111118136 111119958
CANU128165826
OED125668510 125668511
MYI110465605
PMAX117318518 117338976
MCAF127707438 127715459 127715573 127715574 127726216 127736702
RPHI132752045 132752046 132752048 132752050
DPOL127868073
OBI106880206
OSN115213890
LJP135462090
LAK106174241 106181674
SMMSmp_044440
SHXMS3_00003151(ADH5_1)
OVIT265_02455
LLON135489544 135489665 135492584 135492592 135495450
NVE116615633
EPA110240232
ATEN116288230
ADF107344261 107344276
AMIL114972821
PDAM113673866 113675058
SPIS111328033
DGT114525223
XEN124455580
HMG100208817
HSY130647607
TADTRIADDRAFT_55892
AQU100641833
ATHAT1G22430 AT1G22440 AT4G22110 AT5G42250 AT5G43940(HOT5)
ALY9299700 9301619 9303864 9326576 9329291
CRB17876385 17876706 17878153 17896790 17897077
CSAT104725030 104725223 104727852 104731305 104740947 104740948 104756592 104756593 104760556 104760745 104770782 104771091 104771547 104776365 104786209
EUSEUTSA_v10003230mg EUTSA_v10007878mg EUTSA_v10007889mg EUTSA_v10025421mg EUTSA_v10028276mg
BRP103827804 103827942 103829330 103835700 103839215 103859746 103869051
BNA106358171 106371056 106381258 106386401 106410687 106418151 106425882 106434209 106437038 106443425 106452056 106453552 111210020 125609885
BOE106301480 106304047 106307053 106309583 106315396 106343468 106343955
RSZ108819737 108820837 108828564 108840103 108848761 108855799 108861158
THJ104806923 104826054
CPAP110811545 110816787 110818107 110818168 110818205
CIT102620534 102621551 102623145 102628355 102629862 102630329 112498952
CICCICLE_v10001399mg CICLE_v10001446mg CICLE_v10001457mg CICLE_v10020620mg CICLE_v10031855mg CICLE_v10033469mg
PVY116112645 116112646 116112650 116113284 116118996 116122234 116123819 116142510 116144791
MINC123202779 123205514 123216690 123222397 123229060 123230222 123230223
TCC18591658 18592120 18599592 18599593 18613034
GRA105765953 105771659 105774009 105775662 105783931 105787974 105792028 105798571
GHI107895864 107908437 107918101 107922475 107925905 107952602 107952741 107956348 107962418 107962420 121218233
GAB108456775 108462286 108462287 108463947 108467182 108483324 108485391 108486524
HSYR120126391 120126901 120130111 120152149 120153274 120160738 120165305 120195178 120198044 120211002 120211005
DZI111277743 111277744 111277745 111299772 111305357 111311285 111312881 111314360 111314939
EGR104416169 104416186 104424264 104424265 104424850 104424851 104424852 104425209 104448899
GMX100499743 100500200 100500201 100788053 100788587 100793008 100798341 100801886 100806887 100816775 100817521
GSJ114370868 114379530 114379976 114379977 114380456 114384961 114400347 114400623 114400645 114403760 114406973
PVUPHAVU_001G167100g PHAVU_006G0103001 PHAVU_007G1542001 PHAVU_008G207700g PHAVU_008G2078000 PHAVU_008G207900g PHAVU_011G018000g
VRA106757861 106764807 106771196 106775031 106779449
VAR108319979 108323015 108324969 108338270 108339775
VUN114162918 114169679 114187545 114187869 114190551 114195669
VUM124819598 124823947 124845024 124845339
CCAJ109787935 109788388 109796918 109798807 109808285 109808297 109808886 109809381
APRC113847783 113860687 113863929 113865227 113865492 113872235
MTR11425223 11431241 11432074 11435196 11435949 11435950 25479300 25484194
TPRA123888640 123905747 123905748 123909665 123918688 123918736 123921786 123921910 123924677 123924787
CAM101489836 101496861 101499075 101507053 101510210 101512499 101514154
PSAT127078330 127083543 127083544 127103626 127103627 127117928 127125951
VVO131610044 131617873 131622324 131624745 131628621 131628939 131628940 131631288 131631289 131646570 131646571 131655992 131660980 131661725
LJALj0g3v0062349.1(Lj0g3v0062349.1) Lj0g3v0062349.2(Lj0g3v0062349.2) Lj0g3v0071329.1(Lj0g3v0071329.1) Lj0g3v0135859.1(Lj0g3v0135859.1) Lj0g3v0135859.2(Lj0g3v0135859.2) Lj0g3v0135859.3(Lj0g3v0135859.3) Lj0g3v0135859.4(Lj0g3v0135859.4) Lj1g3v3979340.1(Lj1g3v3979340.1) Lj1g3v4528570.1(Lj1g3v4528570.1) Lj2g3v2970670.1(Lj2g3v2970670.1) Lj3g3v3639170.1(Lj3g3v3639170.1) Lj3g3v3639170.2(Lj3g3v3639170.2) Lj3g3v3639170.3(Lj3g3v3639170.3)
ADU107460908 107464502 107473932 107476584 107477376 107477377 107477379 107477380 107485381 107491708 107496714 107496715
AIP107606167 107606581 107619054 107625117 107628796 107629619 107629621 107629622 107629623 107629624 107636995 107647857 110271089
AHF112695146 112702177 112702179 112706196 112727170 112736966 112737263 112737264 112737265 112737266 112737267 112741294 112743075 112758806 112762672 112766771 112767018 112770509 112777423 112778727 112789111 112789336 112789337 112789338 112789339 112797281
LANG109334552 109338291 109356795 109360296
PCIN129297670 129298253 129301966 129302166 129306145 129313337 129313532 129313764 129314338 129317905 129318701
QSAO6P43_001731 O6P43_001732 O6P43_006827 O6P43_010437 O6P43_018745 O6P43_019619 O6P43_030198
FVE101296540 101297401 101299735 101300020 101306577 101315284
RCN112172000 112173136 112173137 112174496 112181511 112197255
PPER18766879 18786967 18793263 18793903
PMUM103321166 103333739 103334387
PAVI110746652 110750105 110758566 110772060
PDUL117618476 117636152 117636442 117636594
MDM103435773 103445006 103445458 103450330
MSYL126585094 126605984 126621828 126626175
PXB103927182 103940527 103959983
ZJU107414727 107419804 107419805 107420743 107426469
MNT112091578 112094712 21394915 21394916 21395940 21398977
CSAV115712915 115714030 115716320
CSV101206456 101208145 101209737 101211996 101212881
CMO103488078 103498931 103502638 103502639 103502640
BHJ120068592 120075432 120075669 120075670
MCHA111014031 111014078 111020255 111020365 111024194
CMAX111488173 111493972 111493977 111493979 111493980 111493981 111498147
CMOS111450580 111450581 111450582 111450583 111456401 111460997
CPEP111778671 111805507 111805508 111805509 111805510 111805544 111807380
RCU8267871 8276130
JCU105630643 105635262 105644457
HBR110636689 110640366 110640367 110661325 110661441 110670350
MESC110606586 110606896 110620574 110622636 110627351 110630252
POP7461480 7464412 7484069 7491072 7496883
PEU105115047 105116771 105116772 105118847 105120929 105125660 105132883 105133363
PALZ118027743 118027745 118039539 118039540 118039651 118042113 118050020
JRE108984517 109003335 109003336 109003337 109004282 109004505 109014919 109020545 109020766
CILL122305411 122306091 122308771 122308979 122310965 122310966 122311315 122313045 122316516 122316517 122317995 122318293 122319100
CAVE132165797 132167661 132168805 132179190 132179206 132189734 132189779 132191072 132191073
QSU111988342 111990884 112012622 112016171 112018306 112023922 112023924
QLO115959400 115960484 115960598 115960599 115960603 115971946 115971947 115974594 115974596 115974597
TWL119999615 120006873 120009086 120009088 120009089 120009090 120009091 120009893 120010359
VVI100245520 100250105 100258412 100259248 100264420
VRI117906124 117907584 117907776 117915859 117915871 117917071 117917546
SLY100750249(ADH3) 101244075 101244369 101245918 101246511 101251366 101252984(adh3a) 101253280(adh3b)
SPEN107002967 107005347 107012913 107015605 107017212 107017227 107017243 107031395
SOT102577476 102581826 102583366 102583816 102583926 102584141 102587003 102589498 102591308
SSTN125845496 125857011 125863026 125867936 125870164
SDUL129881504 129882698 129896218 129903281 129904251
CANN107842457 107847267 107850388 107866810 107867453
LBB132600332 132604175 132610358 132615100 132615681 132627557 132628177 132628179
NTA107777450 107788903 107791841 107795210 107796670 107800476 107812182 107829745
NSY104214572 104224500 104232198 104239734
NTO104100122 104106353 104118260 104119691
NAU109208045 109208714 109235455 109244125
INI109173835 109174628 109178696 109178697 109178698(In17) 109182211 109182212 109184790 109184791 109184793 109189281
ITR116004231 116006505 116006899 116006900 116007644 116007645 116007910 116019087 116020903 116030175
SIND105160197 105163593 105164765 105164860 105165686 105178015
OEU111374857 111374858 111393329 111397554 111399970 111405827
EGT105950203 105950802 105958776 105977073
SSPL121752836 121759132 121762742 121765085 121780543 121792682 121793313 121793395 121793403 121793419
SMIL130990344 131001971 131013004
SHIS125197986 125202459 125217545 125217546 125217547 125222537 125222746 125223826
APAN127247919 127248314 127256018 127257035 127257508 127258759 127259973
HAN110864986 110872229 110872231 110872232 110872239 110872244 110875800 110875806 110878932 110908307 110936487 118479467
ECAD122584942 122585588 122591303 122609832
LSV111899405 111905611 111909854 111914238 111914322 111914323
CCAV112505791 112506517 112519745 112519769 112519883 112524719
DCR108205051 108212174 108214322 108214323 108214324 108214325 108225144
CSIN114283874 114284466 114284467 114291207 114314170 114315238 114321934 114323353
RVL131301494 131319978 131319979 131320781 131328867 131330874
AEW130752376 130758958 130758959 130759183 130761582 130766223 130792137
BVG104883596 104883598 104884255 104891903 104899321
SOE110787570 110802526 110802527 110805106
CQI110689684 110699057 110699058 110699087 110709669 110721625 110721627 110728039
ATRI130797442 130797443 130813185 130827720
MOF131155154 131162007 131162163 131162165 131162166 131162167
NNU104602100 104602724 104608646 104612080
MING122057663 122070139 122081262 122083106 122083568 122084601 122085401 122085878
TSS122641687 122645863 122653646 122658298 122658822 122666853 122667009 122671590
PSOM113278682 113285357 113286744 113286745 113286746 113290229 113311956 113311965 113318175 113349863
OSA4331130 4331893 4331894 4343942
DOSAOs02t0815500-01(Os02g0815500) Os03t0189400-01(Os03g0189400) Os03t0189600-01(Os03g0189600) Os07t0621800-01(Os07g0621800)
OBR102714206 102718434 102718438 102718720
OGL127764706 127765442 127768806 127779440 127779441
BDI100821142 100822825 100828897 100838531 100844236
ATS109734537 109756018 109779034 109784312
TDC119287691 119287693 119291719 119291720 119318496 119324350 119349959 119359150 119362938
TAES123044164 123052045 123088096 123088097 123093448 123093449 123098727 123098728 123128958 123139708 123146121 123184981
TUA125515382 125515405 125515412 125541243 125541244
LPER127297044 127297048 127305373 127332601 127332602
LRD124672806 124673896 124693431 124693557 124696260 124696369 124696372
SBI110432921 110432922 8056438 8057637 8081917
ZMA100193894 100273217 542459
SITA101766550 101781423 101781826 101783518 101783918 101784324
SVS117838037 117838038 117841547 117842786 117845477
PVIR120643854 120646207 120647039 120648238 120648879 120657593 120661875 120689855 120692163 120692814 120692815 120694523
PHAI112872547 112875997 112876324 112876512 112877628 112881769 112883023 112902894
PDA103699526 103717966 103717967 103723752
EGU105041436 105041437 105055771 105059176
MUS103991424 103991429 103999478
ZOF121993267 121997243 122021721 122025475 122043012 122047513
DCT110102151
PEQ110023748 110026025 110036956
AOF109833970 109848448
MSIN131232840 131232841 131232842 131234348 131242341 131242342 131245764
NCOL116252299 116258642 116258847
ATR18423340 18423344 18426014 18426021 18439202
SMOSELMODRAFT_109935 SELMODRAFT_118490 SELMODRAFT_149322 SELMODRAFT_164856 SELMODRAFT_171901 SELMODRAFT_236308
PPP112274159 112290780 112294548 112295757
CRECHLRE_12g543350v5 CHLRE_12g543400v5
VCNVOLCADRAFT_82410
MNGMNEG_0974
CSLCOCSUDRAFT_53256
CVRCHLNCDRAFT_133453
APROF751_6614
OLUOSTLU_27414(ADHX)
OTAOT_ostta15g01350
BPGBathy02g01760
MISMICPUN_56654
MPPMICPUCDRAFT_56831(JGI:MicpuC2_56831) MICPUCDRAFT_58498(JGI:MicpuC2_58498)
CMECYME_CMS125C
GSLGasu_38040
CCPCHC_T00010066001
SCEYDL168W(SFA1)
SEUBDI49_0910
SPAOSPAR_D00740
AGOAGOS_ACL148C
ERCEcym_4723
KLAKLLA0_D12342g
KMXKLMA_50315(SFA1)
LTHKLTH0H01254g
VPOKpol_530p31
ZROZYRO0F11704g
CGRCAGL0L01111g
NCSNCAS_0A14160(NCAS0A14160)
NDINDAI_0A01890(NDAI0A01890)
TPFTPHA_0F02970(TPHA0F02970)
TBLTBLA_0E00390(TBLA0E00390)
TGBHG536_0B05250
TDLTDEL_0C01980(TDEL0C01980)
KAFKAFR_0B00880(KAFR0B00880)
KNGKNAG_0C03790(KNAG0C03790)
ZMKHG535_0E05150
PPAPAS_chr3_1028
DHADEHA2G05808g
PICPICST_29252(FDH1)
PGUPGUG_02909
SPAASPAPADRAFT_48840
LELPVL30_002373(FDH1_1)
CALCAALFM_CR10250CA(FDH3)
CTPCTRG_05836
COTCORT_0D00640
CDUCD36_35225(FDH1)
CTENCANTEDRAFT_112891
YLIYALI0F09603g
CLUCLUG_05794
CLUSA9F13_05g01584
CAURCJI96_0000611
SLBAWJ20_4461(SFA1)
PKZC5L36_0B03400
BNNFOA43_004474(FLD1)
BBRXBRETT_002290(FLD1)
OPAHPODL_02554
SLUDSCDLUD_000227
NCRNCU06652
NTENEUTE1DRAFT115811(NEUTE1DRAFT_115811)
SMPSMAC_06557
PANPODANSg8007
PBELQC761_202190(FDH1_1)
PPSDQC762_202190(FDH1_1)
PPSPQC763_202190(FDH1_1)
PPSAQC764_202190(FDH1_1)
TTTTHITE_2106655
MTMMYCTH_2300520
CTHRCTHT_0052630
MGRMGG_06011
PPEIPpBr36_02838
PGRIPgNI_01873
TMNUCRPA7_7473
SSCKSPSK_05312
FGRFGSG_10200
FPUFPSE_03673
FPOAFPOAC1_003294(FDH1)
FVNFVRRES_03640
FVRFVEG_02930
FOXFOXG_05205
NHENECHADRAFT_100552
FFCNCS54_00699200
FKRNCS57_00739300
FMUJ7337_005828(FDH1)
TRETRIREDRAFT_22633(fld1)
TRRM419DRAFT_111615
MAWMAC_03913
MAJMAA_02901
PCHMVFPPC_18103
CMTCCM_09050
AMUSLMH87_009407
PTKZJDV02_006696(FDH1_2)
VDAVDAG_00207
CFJCFIO01_02379
CLUPCLUP02_11129
CHIGCH63R_08725
SAPOSAPIO_CDS8626
ELAUCREL1_7949
PFYPFICI_07238
SSLSS1G_10135
BFUBCIN_14g01030(Bcsfa1)
MBEMBM_09978
PSCOLY89DRAFT_684316
GLZGLAREA_03363
ANIANIA_07632
AFMAFUA_2G01040
ACTACLA_094350
NFINFIA_033340
AORAO090308000002 AO090701000373 AO090701000508
ANGAn10g00510
AFVAFLA_002771 AFLA_004882 AFLA_005033
ALUCAKAW2_71025A(FDH1_4)
ACHEACHE_21302A(FLD1) ACHE_40039S(FDH1_1)
APUUAPUU_60348S(FLD1) APUU_80284S(FDH1_3)
PCSN7525_003015 N7525_003894 N7525_010221
PDPPDIP_83260
POUPOX_e07090
TMFEYB26_000658 EYB26_002709
TRGTRUGW13939_03972
CIMCIMG_00198
CPWCPC735_059600
UREUREG_00297
PBLPAAG_03774
PBNPADG_03276
ABEARB_06379
TVETRV_07407
AJEHCAG_07206
BGHBDBG_00719
PNOSNOG_10471
PTEPTT_05481
BZECOCCADRAFT_5367
BSCCOCSADRAFT_128373
BORCOCMIDRAFT_100745
AALTCC77DRAFT_1023456
ARABEKO05_0007777
ZTRMYCGRDRAFT_54449
PFJMYCFIDRAFT_54623
FFUCLAFUR5_01044
CBETCB0940_00414
BCOMBAUCODRAFT_64619
NPAUCRNP2_2809
TMLGSTUM_00005441001
SPOSPBC1539.07c SPCC13B11.04c
SOMSOMG_03547(fmd1)
CNECNM01690
CNBCNBM1570
CNGCNAG_06168
CGICGB_M2320C
CDEUCNBG_4874
TMSTREMEDRAFT_70233
TASAA1Q1_00023
CCACCcaHIS019_0207590(CcaverHIS019_0207590)
TVSTRAVEDRAFT_18373
DSQDICSQDRAFT_135122
PCOPHACADRAFT_249934
SHSSTEHIDRAFT_122487
HIRHETIRDRAFT_439094
PSQPUNSTDRAFT_51019
ADLAURDEDRAFT_80845
FMEFOMMEDRAFT_110300
GTRGLOTRDRAFT_103606
RSXRhiXN_04005
LBCLACBIDRAFT_292173
CCICC1G_00131
ABPAGABI1DRAFT113598(AGABI1DRAFT_113598)
ABVAGABI2DRAFT191754(AGABI2DRAFT_191754)
PCUBJR316_0004541
MRRMoror_1408
MOREE1B28_004591(FDH1)
SCMSCHCO_02624073(SCHCODRAFT_02624073)
CPUTCONPUDRAFT_123551
SLASERLADRAFT_354673
WSEWALSEDRAFT_61422
WICJ056_002559 J056_002572
UMAUMAG_10973
PFPPFL1_06741
SGRAEX895_003730
MGLMGL_0044
MRTMRET_1278
MSYMMSY001_1298
PGRPGTG_05657
PTRCPtA15_15A77
PSTRPst134EA_028170
MLRMELLADRAFT_53123
MBRMONBRDRAFT_20739 MONBRDRAFT_32407
SREPTSG_06707
DDIDDB_G0281865(adh5)
DPPDICPUDRAFT_48169
DFADFA_11040(adh5)
TGOTGME49_311780
SMINv1.2.026659.t1(symbB.v1.2.026659.t1)
FCYFRACYDRAFT_277191(ADH2)
TPSTHAPSDRAFT_26523
AAFAURANDRAFT_70084
PIFPITG_05373
PSOJPHYSODRAFT_344556
SPARSPRG_09764 SPRG_10938
EHXEMIHUDRAFT_414461 EMIHUDRAFT_425928 EMIHUDRAFT_448149
GTTGUITHDRAFT_96450
NGRNAEGRDRAFT_55836
ECOb0356(frmA)
ECJJW0347(frmA)
ECDECDH10B_0311(frmA)
EBWBWG_0245(frmA)
ECOKECMDS42_0278(frmA)
ECOCC3026_01755
ECEZ0456(adhC)
ECSECs_0411(frmA)
ECFECH74115_0431(adhC)
ETWECSP_0420(frmA)
ELXCDCO157_0399
EOIECO111_0392(frmA)
EOJECO26_0392(frmA)
EOHECO103_0338(frmA)
ECOOECRM13514_0490(adhC)
ECOHECRM13516_0336(adhC)
ESLO3K_19695
ESOO3O_05600
ESMO3M_19680
ECKEC55989_0365(frmA)
ECGE2348C_0303(frmA)
EOKG2583_0469(frmA)
ELRECO55CA74_02255
ELHETEC_0412
ECWEcE24377A_0381
EUNUMNK88_407
ECPECP_0421
ENAECNA114_0339(adhC)
ECOSEC958_0501(adhC)
ECVAPECO1_1645(adhC)
ECOAAPECO78_05300
ECXEcHS_A0421(adhC)
ECMEcSMS35_0387(adhC)
ECYECSE_0381
ECRECIAI1_0357(frmA)
ECQECED1_0384(frmA)
EUMECUMN_0399(frmA)
ECTECIAI39_0322(frmA)
EOCCE10_0324(frmA)
EBRECB_00310(frmA)
ECOBC3029_05385
EBLECD_00310(frmA)
EBEB21_00314(frmA)
EBDECBD_3301
ECIUTI89_C0376(adhC)
EIHECOK1_0340(adhC)
ECZECS88_0356(frmA)
ECCc0465(adhC)
ELOEC042_0393(adhC)
ELNNRG857_01685
ESEECSF_0327
ECLEcolC_3269
EKOEKO11_3486
EKFKO11_21800(frmA)
EABECABU_c04390(frmA)
EDHEcDH1_3250
EDJECDH1ME8569_0343(frmA)
ELUUM146_15565
ELWECW_m0434(frmA)
ELLWFL_02135(frmA)
ELCi14_0447(adhC)
ELDi02_0447(adhC)
ELPP12B_c0378(adhC)
ELFLF82_0737(frmA)
ECOLLY180_02170
ECOIECOPMV1_00350(frmA)
ECOJP423_01870
EFEEFER_1582(frmA)
EALEAKF1_ch1074(adhC)
EMAC1192_10880
ESZFEM44_16355
ERUYOSH18_07660(frmA)
STMSTM1627
SEOSTM14_1968
SEVSTMMW_16221
SEYSL1344_1557(adhC)
SEMSTMDT12_C16460
SEJSTMUK_1596
SEBSTM474_1639
SEFUMN798_1704(adhC)
SETUSTU288_04480
SETCCFSAN001921_08965
SENRSTMDT2_15501(adhC)
SENDDT104_15981(adhC)
SENICY43_08305
SEENSE451236_14045
SPQSPAB_01652
SEISPC_2108
SECSCH_1622(adh3)
SEHSeHA_C1805
SHBSU5_02239
SENHCFSAN002069_00830
SEEHSEEH1578_17380
SEESNSL254_A1741
SENNSN31241_27010
SEWSeSA_A1746
SEASeAg_B1530
SENSQ786_07070
SEDSeD_A1715
SEGSG1492
SELSPUL_1442
SEGASPUCDC_1442
SETSEN1425
SENAAU38_07365
SENOAU37_07360
SENVAU39_07370
SENQAU40_08290
SENLIY59_07550
SENJCFSAN001992_03400
SEECCFSAN002050_14555
SEEBSEEB0189_011375
SEEPI137_06510
SENBBN855_16730
SENEIA1_08060
SENCSEET0819_14830
SESSARI_01356
SBGSBG_1455
SBZA464_1664
SBVN643_07020
SALZEOS98_11220
SSNSSON_0335(adhC)
SBCSbBS512_E0271(adhC)
SHQA0259_05450
ENCECL_02059
ENLA3UG_10880
ECLGEC036_20870
ECLEECNIH2_11185 ECNIH2_24470
ECLNECNIH4_03855 ECNIH4_12025
ECLIECNIH5_11440 ECNIH5_18320
ECLXLI66_10525 LI66_19055
ECLYLI62_11320 LI62_21010
ECLZLI64_11740 LI64_17920 LI64_23280
ECLOENC_11200
EHMAB284_06630 AB284_14485
EXFBFV63_10710
ECLAECNIH3_10350 ECNIH3_18400
ECLCECR091_10320 ECR091_18335
EAUDI57_08085
EKBBFV64_11110
ENOECENHK_10740
EECEcWSU1_02119(frmA)
ELGBH714_06850
ECANCWI88_11875
ERNBFV67_10290
ECLSLI67_015005
ECHGFY206_12090 FY206_20795
ESHC1N69_10880
EPTHWQ17_02080
ENTEnt638_1960
EASEntas_2094
ENRH650_02290
ENXNI40_010865 NI40_018690
ENFAKI40_3245(adhC)
LNICWR52_01435
EBGFAI37_18570
ENDA4308_15380
ENZG0034_10900 G0034_12015 G0034_19300
ENSHWQ15_19215
ENKLOC22_20970
EHUD5067_0012090
EMORL6Y89_10490
ENBELK40_11045
EQUOM418_10630
EPUQVH39_11155
ESAESA_01709
CSKES15_1892(frmA)
CSZCSSP291_08345
CSJCSK29544_02970
CCONAFK62_10125
CDMAFK67_10385
CSIP262_02712
CMJAFK66_008980
CUIAFK65_10605
CMWAFK63_08320
CTUCTU_22450(frmA)
KPNKPN_01952 KPN_pKPN5p08231 KPN_pKPN5p08257
KPUKP1_3020
KPMKPHS_29300
KPPA79E_2296
KPHKPNIH24_13775
KPZKPNIH27_14020
KPVKPNIH29_14680
KPWKPNIH30_14940
KPYKPNIH31_13965
KPGKPNIH32_14835
KPCKPNIH10_14475
KPQKPR0928_14455
KPTVK055_0526
KPOKPN2242_12690
KPRKPR_2990
KPJN559_2335
KPID364_10025
KPAKPNJ1_02518
KPSKPNJ2_02475 KPNJ2_05585
KPXPMK1_04295(frmA) PMK1_a00028(frmA)
KPBFH42_05860 FH42_26430
KPNEKU54_011680
KPNULI86_11615
KPNKBN49_3048
KVAKvar_2351
KPEKPK_2397(adhC)
KPKA593_24635
KVDKR75_22575
KVQSP68_03285
KOXKOX_19595
KOEA225_2789
KOYJ415_18030
KOMHR38_01335 HR38_17925
KMIVW41_01710 VW41_10405
KOKKONIH1_13660 KONIH1_25315 KONIH1_31560 KONIH1_32280
KOCAB185_04470 AB185_21790
KQUAVR78_18810
EAEEAE_20315
EARCCG29816
KQVB8P98_12725
KLLBJF97_13800 BJF97_30515
KLWDA718_15385 DA718_21480
KARLGL98_11210
KGRJJJ10_15090
KPASLUW96_20120
KLCK7H21_13330
KLMBWI76_13260
REEelectrica_02687(frmA)
RORRORB6_07300
RONTE10_13315
RPLNB1209_14435
RAODSD31_13920
RTGNCTC13098_03958(frmA_2)
CROROD_16171(adhC)
CKOCKO_01455
CFDCFNIH1_18300
CBRAA6J81_04770
CWECO701_09855
CYOCD187_11385
CPOTFOB25_22940
CFQC2U38_11665
CSEDJY391_10820
CAMAF384_07555
CAFAL524_14715
CIFAL515_12640
CFARCI104_13580 CI104_25785 CI104_26390 CI104_27435
CIRC2U53_22605
CIEAN232_17470
CPARCUC49_08380
CTELGBC03_16930
CITZE4Z61_00280 E4Z61_05500
CARSE1B03_13780
CIXM4I31_11245
CIBHF677_011430
CENSP2W74_11750
EBTEBL_c20350
CNTJT31_01720
CEMLH23_16225
CENLH86_15205
CLAPNCTC11466_02379(frmA)
PGELG71_16010
ESCEntcl_2245
KLEAO703_10965
KSAC813_02900
KORAWR26_12230
KRDA3780_11865
KCOBWI95_16795
KOTEH164_11250
KPSEIP581_11790
KOBHF650_11885
KOOO9K67_12000
KOUC0557_12675
KIENCTC12125_01228(frmA)
KASKATP_20430 KATP_49630
KLUK7B04_18085
KCYRIN60_10580
LAXAPT61_10500
LEIC2U54_17160 C2U54_25780 C2U54_26760
LEHC3F35_22765 C3F35_25395
LEEDVA44_11375 DVA44_23915
LERGNG29_11695 GNG29_19330
LEAGNG26_11865
LPNUKQ929_10605
LEYDVA43_05625
LAZA8A57_10445
LEFLJPFL01_2029
LEWDAI21_16005
BUFD8682_03365
BAGEBADSM9389_20910
BFTMNO13_12135
BSELRHD99_11390
AHNNCTC12129_02760(frmA)
ASUBNLZ15_10095
YREHEC60_05300
SGOEA8O29_010765
KINAB182_12720
PDZHHA33_14720
METYMRY16398_29830
IZHFEM41_18390
PSGCG163CM_13550(frmA)
SCOLKFZ77_09875
PVJLMA04_01995 LMA04_08940(frmA) LMA04_21940
SUPEP0H77_10720
TOEQMG90_10835
EBFD782_2308
EBCC2U52_23650
EBUCUC76_01350
EBBF652_530
PSTSE05_24130(adhC)
YPEYPO1502
YPKy2667(adhC)
YPHYPC_2652
YPAYPA_0797
YPNYPN_2477
YPMYP_1392(adhC)
YPPYPDSF_1475
YPGYpAngola_A3011
YPZYPZ3_1369(adhC)
YPTA1122_18405
YPDYPD4_1335(adhC)
YPXYPD8_1613(adhC)
YPWCH59_336
YPJCH55_1035
YPVBZ15_2051
YPLCH46_3624
YPSYPTB1517
YPOBZ17_998
YPIYpsIP31758_2473
YPYYPK_2571
YPBYPTS_1627
YPQDJ40_695
YPUBZ21_855
YPRBZ20_447
YPCBZ23_1134
YPFBZ19_955
YENYE2821
YEPYE105_C1459
YEYY11_17241
YELLC20_07335
YEWCH47_2172
YETCH48_3052
YEFFORC2_2801
YEEYE5303_32501
YSIBF17_16935
YALAT01_3930
YFRAW19_631
YINCH53_3264
YKRCH54_1031
YROCH64_4
YRUBD65_3136
YRBUGYR_16010
YAKACZ76_02135
YMADA391_07650
YHID5F51_12035
YCAF0T03_14490
YMOHRD69_12730
YASN0H69_17615
YKIHRD70_19070
YEGPL78_02080
SMARSM39_0991
SMACSMDB11_0823
SMWSMWW4_v1c15410(frmA)
SPESpro_1557
SRRSerAS9_1526
SRLSOD_c14260(frmA)
SRYM621_07920
SPLYQ5A_007725(frmA)
SRSSerAS12_1526
SRASerAS13_1527
SMAFD781_1465
SLQM495_07305
SERFL085_20795
SERSSERRSCBI_07280
SFWWN53_17015
SFGAV650_12475
SRZAXX16_3631
SERMCLM71_07140
SQUE4343_08355
SFJSAMEA4384070_1594(frmA)
SOFNCTC11214_05375(frmA_1) NCTC11214_05376(frmA_2)
SSURATE40_004480
SURIJ0X03_16065
SRHZFO014_02705
SENPKHA73_07945 KHA73_12675
SNEMNLX84_07720
SNEVOI978_26050
SGRISGBXF1_01521(frmA)
SFOZ042_21015
RAHRahaq_1411
RACEJHW33_01510
RAQRahaq2_1468
RAAQ7S_06810
ROXBV494_02380
RVCJ9880_14985
RBONQNM34_07245
RIUI2123_22400 I2123_24905(frmA)
GQUAWC35_04465
EAMEGXP68_13975
RBADH2866_21215
CARUP0E69_13280
NIGC1N62_11085 C1N62_20150
PRODPCO85_08875
SERASer39006_016060
SERQCWC46_16060
ECAECA2714(adhC)
PATREV46_13260
PATOGZ59_18460(adhC)
PCTPC1_1667
PCCPCC21_016730
PCVBCS7_08340
PWAPecwa_1938
PPARA8F97_09150
PECW5S_1884
PWSA7983_16945
PPOABJK05_03365
PBRAB5S52_13370
PPUJE2566_08970
PARII2D83_09195
PAQUDMB82_0008625
PVZOA04_26110(adhC)
PPAVLOZ86_13000
PQUIG609_007965
PPOOLW347_08710
PCACOI450_09005(frmA)
PACBM9782_10810
DDDDda3937_00069(adhC)
DZEDd1591_2411
DDCDd586_2347
DZCW909_08295
DSOA4U42_18270
CEDLH89_03080
DFNCVE23_09720
DDQDDI_1641
DAQDAQ1742_02012(adhC)
DICDpoa569_002169
DLCO1Q98_00470
DDADd703_2311
BGJAWC36_09520
BRBEH207_10445
BNGEH206_13255 EH206_19820
BIZHC231_08925
LBQCKQ53_15540
LPOPI6N93_09440
SODSant_1424
SLIGGTU79_18710
EAMEAMY_2294(adhC1)
EAYEAM_2212(adhC)
ETAETA_12850(adhC)
EPYEpC_13460(adhC)
EPREPYR_01434(adhC)
EBIEbC_23190 EbC_29900(adhC)
ERJEJP617_33510(adhC)
EPECI789_03725
ERWIGN242_06855
ETPLU633_07875
ERPLJN55_15515
ETORIN69_15085
EGEEM595_2438(frmA)
PAMPANA_2547(adhC)
PLFPANA5342_1529(adhC)
PAJPAJ_1841(adhC)
PAQPAGR_g1482
PVAPvag_2032(adhc1)
PAGGAL522_17065
PAOPat9b_2644
KLNLH22_09310
PANTPSNIH1_16210 PSNIH1_19905
PANPPSNIH2_04725 PSNIH2_22355
PAGCBEE12_00755
PSTWDSJ_16345
PALHB1H58_14160
PANSFCN45_12880
PEYEE896_06520
PDISD8B20_11345
PERLAC65_10195
PJIKTJ90_06295
PANOOJ965_08785
KPIEN5580_05795
PALFK6R05_06405
PPHOCTZ24_15355
PGZC2E15_13915
PCDC2E16_14030
MINTC7M51_01993(frmA)
MTHIC7M52_00858(frmA)
MHANK6958_13475 K6958_20545
TCIA7K98_17570
TPTYNCTC11468_03311(frmA)
TATUEFZ10_08895
PLUplu4332(adhC)
PLUMA4R40_21470
PAYPAU_03905(adhC)
PTTVY86_10820
PAKHB0X70_02710
PLUICE143_02695
PMRPMI0450(adhC)
PMIBBB2000_0596(adhC)
PVLAOB99_05015
PVGCRN77_17265
PHAUPH4a_12000
PROTBTA34_03810
PCOLF1325_05045
PCIBF9282_04820
PPEEI6G31_04480
PAPPQQS39_05295
XBOXBJ1_3896(adhC)
XBVXBW1_4096(frmA)
XNEXNC1_2054(adhC)
XNMXNC2_1987(adhC)
XDOXDD1_2291(frmA)
XHOA9255_02620
XBUHGO23_05485
XGRQL128_11510
PSIS70_20825
PSXDR96_3064
PSTABGK56_02775 BGK56_21440
PTHAOI982_02495
PRGRB151_029190 RB151_029740(frmA)
PHEINCTC12003_01333(frmA)
PRQCYG50_01510
PRJNCTC6933_00211(frmA_2)
PVCG3341_10550 G3341_20310
PMAGJI723_10385
PHAGPZ638_06550
MMKMU9_1071
MWIMNY66_13965 MNY66_16885(frmA)
ETEETEE_p1050(frmA)
HAVAT03_07445
HPARAL518_18140
OPODSM2777_12720
LPVHYN51_01340
PRAGEKN56_07775
PFQQQ39_09785
LRINCTC12151_03663(frmA)
GKNPVT67_02775
HINHI_0185
HIPCGSHiEE_02335
HIQCGSHiGG_03525
HIUHIB_02360
HIER2846_0454(frmA)
HIZR2866_0404(frmA)
HIKHifGL_000868(frmA)
HIAH733_0069
HIHNF38_04505
HIWNTHI477_01216(frmA)
HICNTHIC486_00847(frmA)
HIXNTHI723_01520(frmA)
HPAAE5Q53_10180
PATLKGI96_03790
MSUMS1386(adhC)
BSUNA4G13_04520
MVIX808_18620
MVGX874_17430
APLAPL_1208(adhC)
APJAPJL_1221(adh1)
APAAPP7_1259(adhC)
ASUAsuc_0067
ASIASU2_10855
ASSASU1_10880
AEUACEE_11055
ADPNCTC12871_00440(adh1)
ALIGNCTC10568_01510(adh1)
AARTNYR89_06175
AGPNYR63_06330
AGKNYR60_00690
AATD11S_0481
AAOANH9381_0908
AAND7S_01140
AAHCF65_01114
AACNAANUM_0855
AACTACT75_05650
BHUDA6A11_06180
PAETNCTC13378_01248(idnD_2)
XCCXCC3389 XCC3475(adhC)
XCBXC_0686 XC_0775
XCAxcc-b100_0720(adh) xcc-b100_0810
XCPXCR_3725 XCR_3811
XCVXCV0713 XCV0788
XAXXACM_0654 XACM_0732
XACXAC0652(adhC) XAC0734
XCIXCAW_03848(adhC) XCAW_03929(adhC)
XCTJ151_00773 J151_00857
XCJJ158_00770 J158_00854
XCUJ159_00770 J159_00854
XCNJ169_00769 J169_00853
XCWJ162_00769 J162_00853
XCRJ163_00769 J163_00853
XCMJ164_00769 J164_00853
XCFJ172_00764 J172_00848
XFUXFF4834R_chr06610 XFF4834R_chr07420(frmA)
XAOXAC29_03310 XAC29_03735
XOMXOO3647(XOO3647)
XOOXOO3867(AdhC)
XOPPXO_04416
XOYAZ54_04535
XORXOC_0794
XOZBE73_20415
XALXALC_0862
XSASB85_16605 SB85_16990
XTNFD63_15640
XFRBER92_02985
XVEBJD12_08570 BJD12_16110
XPEBJD13_13050 BJD13_13445
XHRXJ27_19380 XJ27_19780
XGABI317_19790 BI317_20215
XPHXppCFBP6546_08360(XppCFBP6546P_08360) XppCFBP6546_16600(XppCFBP6546P_16600)
XVAC7V42_18180
XANAC801_03245 AC801_17785
XARXB05_12170 XB05_20520
XHYFZ025_12060 FZ025_12505
XCZEBN15_15740
XTHG4Q83_19130
XEUXSP_000674 XSP_000760
XHDLMG31886_07680(frmA_1) LMG31886_08560(frmA_2)
XPRMUG10_06910 MUG10_14180
XAGHEP73_00753(adhC) HEP73_00832
XDYNYR95_03870 NYR95_18570
XASHEP74_00769 HEP74_03383(adhC)
XHAPG878_16290 PG878_16685
SMLSmlt3978(adhC)
SMTSmal_3387
BUJBurJV3_3425
SMZSMD_3577(adhC)
SACZAOT14_07450(adhC)
STEKAXG53_05810
SRHBAY15_3123
SLMBIZ42_06535
STENCCR98_17590
STEMCLM74_17830
STESMG068_17490
SINCDAIF1_35090(frmA)
SPAQSTNY_R35980
STEQICJ04_03635
SGENRKE57_17660
PSUPsesu_2747
PSUWWQ53_09655
PSDDSC_00215
PMEXH4W19_14370
PJPLAG73_19095
PDDMNQ95_08105
PWIMWN52_17335
LABLA76x_4540
LAQGLA29479_2590
LCPLC55x_0547
LGULG3211_0541
LEZGLE_4842
LEMLEN_4602
LMBC9I47_3000
LYTDWG18_13810
LUEDCD74_09170
LYJFKV23_01505
LSOLGOY17_17445
LSXH8B22_11235
LAREHIV01_015555
LHXLYSHEL_14510
LCASLYSCAS_14510
LCICINQ41_02005
LAVIINQ42_02085
LLZLYB30171_00318(frmA)
LAUXLA521A_35040
LYARDV84_09090
LUMCNR27_03710
LUSE5843_01650
LUGFPZ22_06230
LFXLU699_07135
THESFHQ07_09845
THEHG7079_02495
TCNH9L16_03640
TBVH9L17_11240
XBCELE36_15215
FAUFraau_1197
FSGLQ771_13965
FEDLQ772_15595
RHDR2APBS1_3732
RGLCS053_17440
RTHLRK53_02700
DJICH75_05780
DJAHY57_12100
DTXATSB10_32690
DYEEO087_04100
DCSISN74_09230
DTLH8F01_18710
DTADYST_01403
DKOI596_2121
LRZBJI69_15995
LPYFIV34_08325
LANHKR767_20080
LFLIM816_07265
LAEGL2Y94_08620
LAEOL2Y97_09015
LAESL2Y96_09140
XBAC7S18_14150
RBDALSL_1047
TAMNN4264_00645
VVUVV1_0344
VVYVV0841
VVMVVMO6_02378
VPAVPA0071
VPBVPBB_A0064
VPKM636_07835
VPFM634_18510
VPHVPUCM_20065
VHAVIBHAR_06925
VCAM892_18030
VAGN646_3525
VEXVEA_000929
VDBAL552_02870
VHRAL538_18755
VNAPN96_16515 PN96_21720
VOWA9237_26680
VROBSZ04_04710
VSPVS_II1327
VEJVEJY3_16016
VFUvfu_A02719
VNIVIBNI_A0638(frmA)
VANVAA_01187
LAGN175_11285
VAUVANGNB10_cI0746c
VCYIX92_18665
VCTJV59_20375
VTUIX91_14505
VEUIXK98_23180
VSIMTO69_09920
VFLAL536_16730
VBRA6E01_09965
VSCVSVS12_02828(frmA) VSVS12_04301
VGABSQ33_13325
VSHBSZ05_02920
VTAA2409(frmA)
VAFD1115_15910
VNLD3H41_22210
VCCFAZ90_17120
VASGT360_03615
VAQFIV01_20050(frmA)
VSRVspart_00901(frmA)
VKABTD91_16330
VZIG5S32_03610
VNVIF132_12000
VGIMID13_16325 MID13_22555
VSLLTQ54_17995
VJPNP165_00710
VPGLZI70_14470
VOSKNV97_14680
VTICEQ48_14575
VCRAIS519_24595
VNPKW548_23005
VLEISX51_16140
VSYK08M4_41990(frmA)
VRURND59_01680
VFIVF_0645(frmA) VF_0648
VFMVFMJ11_0659 VFMJ11_0663
VSAVSAL_I0746(adhC)
AWDAWOD_I_0623(adhC) AWOD_I_0627(adhC)
PPRPBPRA0784(PA3629) PBPRA1480(PA3629)
PGBH744_2c3047
PDSCAY62_02975
PGHFH974_12250
GHOAL542_05950
GKDK6Q96_13425
PMAICF386_12245
SALYE8E00_14970
SKSFCN78_14145
SCOTHBA18_14850
SPRON7E60_16840
PAEPA3629(adhC)
PAEVN297_3753
PAEIN296_3753
PAUPA14_17400(adhC)
PAPPSPA7_1510
PAGPLES_14061(adhC)
PAFPAM18_1317(adhC)
PNCNCGM2_4760(adhC)
PAEBNCGM1900_2647(adhC) NCGM1900_3514
PDKPADK2_06195
PSGG655_06650
PRPM062_19205
PAEPPA1S_07265
PAERPA1R_gp1447
PAEMU769_06745
PAELT223_06980
PAESSCV20265_1426
PAEUBN889_04018(adhC_2) BN889_06862(adhC-1)
PAEGAI22_26640
PAECM802_3750
PAEOM801_3618
SECHB18_01130
PMYPmen_3028
PMKMDS_2843 MDS_3305
PREPCA10_45100(adhC)
PPSEBN5_2809(adhC)
PFUWKF707C_45090
PALCA0T30_17100
PCQPcP3B5_47450(frmA)
PMUIG4G71_17070 G4G71_24565
PNTG5B91_09445 G5B91_15125 G5B91_21180
PPAAB7D75_07005
PPUPP_1616(frmA)
PPFPput_4161
PPGPputGB1_1170
PPWPputW619_4059
PPTPPS_0763 PPS_1210
PPBPPUBIRD1_3999
PPIYSA_02538
PPXT1E_4967 T1E_5518(adhC)
PPUHB479_06130
PPUTL483_05660 L483_14650
PPUNPP4_41520(adhC)
PPUDDW66_1161 DW66_1495
PFVPsefu_3407
PMONX969_04225
PMOTX970_04200
PPJRK21_03787
PORAPT59_06240
PMOLCLJ08_18820
PALDLU682_023080
PIXRIN61_17600
PMOSO165_003220 O165_017245
PSTPSPTO_1558(adhC)
PSBPsyr_1367 Psyr_2956
PSYRN018_18870
PSPPSPPH_3816(adhC)
PSAVPSA3335_11040
PAMGBKM19_009800
PCIPCH70_12720
PAVLBKM03_08715
PVDCFBP1590__4021(frmA)
PCABJGS08_07745
PCOFPOR16_17395
PTREI9H09_06715
PSYIMME58_06840
PASTN015_07455
PLIJKQP88_06195
PFLPFL_1200
PPRCPFLCHA0_c12210(frmA)
PPROPPC_1239
PFEPSF113_1157 PSF113_2110(adhC)
PFNHZ99_24265
PFOPfl01_1125
PFSPFLU_1295(adhC)
PFCPflA506_1257
PPZH045_03280
PFBVO64_4456
PMANOU5_2273(adhC)
PTVAA957_07635
PCGAXG94_21300 AXG94_26105
PVRPverR02_06700
PAZOAYR47_13675
POIBOP93_06210
PRXHRH33_07280
PMEDE3Z27_05690
PKRAYO71_08365
PMUDNCTC8068_01207(frmA)
PTOLI7845_06435
PFWPF1751_v1c12410
PFFPFLUOLIPICF701905
PFXA7318_05695
PENPSEEN2613(adhC-1) PSEEN4196(adhC-2)
PLULFOB45_19980
PBAPSEBR_a1089 PSEBR_a3630
PBCCD58_06175
PPUUPputUW4_01112 PputUW4_02083
PDRH681_07690 H681_12350
PSVPVLB_19365
PSKU771_07625
PKCPKB_1243(frmA)
PCHEY04_05335
PCZPCL1606_49000
PCPJM49_24305
PCHPC4K32_1271
PFZAV641_17825
PLQAA042_15910
PALKPSAKL28_40860
PRHLT40_00530
PSWLK03_11045 LK03_18190
PPVNJ69_12750
PSESPSCI_3177(frmA)
PSEMTO66_06015
PSECCCOS191_1140(frmA)
PPSYAOC04_15035
PSOSPOS17_1205
PFKPFAS1_17490
PANRA7J50_1431
PPSLBJP27_20990
PSETTHL1_4546
PSILPMA3_04940 PMA3_19130
PYMAK972_4696
PKEDLD99_06385
PALLUYA_16040
PUMHGP31_06050
POJPtoMrB4_43370(adhC)
PGGFX982_02581
PPSHG5J76_21535
PGYAWU82_03770
PLALFXN65_21825
PSEJHNQ25_09535
PVKEPZ47_05880 EPZ47_18465
PEZHWQ56_22020
PBZGN234_12495 GN234_28760
PKHJLK41_17180
PTYJWV26_02085
PMAOPMYSY11_3246(frmA)
PATAJWU58_21945
PDWBV82_0554
PZEHU754_007150
PMOEHV782_006695
PCAMHNE05_12855
PSEPC4K39_1205 C4K39_2435
PPIIQL104_05965 QL104_13350
PVWHU752_007040
PTRTHU722_0007530
PXAKSS93_23385
PSAMHU731_022440
PTZHU718_006745
PQIKH389_06060
PSHHHU773_006815
PXNHU772_018870
PHVHU739_011890
PPRGHU725_017485
PANHHU763_005950
PASGKSS96_07280
PFAKKSS94_20840
PMUYKSS95_21725
PMAMKSS90_06150
PAZEKSS91_06425 KSS91_11370
PALVKSS97_23160
PORYEJA05_21925
PWZJ7655_07405
PTKEXN22_07535
PTWTUM18999_46030(adhC)
PZAHU749_006680 HU749_019290
PIEHU724_006465
PWYHU734_006530
PTAENCTC10697_03434(frmA)
PGFJ0G10_06900
PCAVD3880_06755 D3880_08290 D3880_10345 D3880_17660
PJUL1P09_05360
PHFNLY38_07550
PPHNHU825_12565
PIZLAB08_R11080 LAB08_R34970
PPEGKUA23_06550
PSIINF676_06125
PSIHLOY51_20805
PCASLOY40_23000
PFITKJY40_06805
PASILG197_08985 LG197_11190 LG197_22180
PKMPZ739_05780
PNBNK667_21510
PSOAPSm6_07230(adhC)
PTAIICN73_12305
PKKQQ992_06165
PKJQ1W70_04680 Q1W70_23090
PHYGJTY93_05845
PHOMKJF94_02680
PCHEQYM18_23750
PCUCPSH97_05420
PTRLOU419_14870 OU419_21215
PPAELDL65_17590
PPAOK3169_08110
PRHZCRX69_03845
PSJYAA098_06395
PSKUKUIN1_14510 KUIN1_28740
PSHSJJN09_01735
PHEFPSH57_17955
PSAPST_1563(adhC)
PSZPSTAB_1467(adhC)
PSRPSTAA_1587(adhC)
PSCA458_08385
PSJPSJM300_13870
PSHPsest_0890 Psest_2816
PSTTCH92_06480
PSTUUIB01_14240
PSEDDM292_11735
PCHLLLJ08_13750
PBMCL52_10505 CL52_12870
PKGLW136_04245 LW136_08730
SDEGGOM96_17790
PZDKQ248_08210 KQ248_19610
AVNAvin_38750
AVLAvCA_38750
AVDAvCA6_38750
ACXAchr_11610
PBBAKN87_02130
PAGRE2H98_09025
EMODM558_14170
EAZJHT90_13475
ENTOMTZ49_05540
HPEGEAO82_04310 EAO82_16525
HAESLO767_10695
PDENF1C79_01565 F1C79_09210
HARRHV822_14890
PNNKEM63_04780
PPHABVH74_17360
DCEO6P33_07110
PBAUOS670_18665
MAQMaqu_0321 Maqu_2251
MHCMARHY0268(frmA) MARHY0975(frmA)
MADHP15_4017
MBSMRBBS_0274(frmA)
MSRAU15_09395
MPQABA45_01150
MARIACP86_10755
MLQASQ50_09590
MSQBKP64_13940
MARAD0851_14115
MARJMARI_27860(frmA)
MALLPBN92_01290 PBN92_06920
MSHEMAALD49_02700(adhC) MAALD49_40570(frmA)
MANPEHN06_01950 EHN06_01995
MSANLPB19_05020
KAKKalk_17070
PSPIPS2015_948
PARPsyc_1671(adhC)
PCRPcryo_1939
PRWPsycPRwf_1032
PSOPSYCG_10550
PURAOC03_09360
PALIA3K91_2162
PSPGAK823_10210
PSYGAK825_10450
PSYCDABAL43B_2235(adhC)
PSYAAOT82_1217
PSYYDLE54_05215
PSYPE5677_02610
PKYPKHYL_08260(frmA)
PCIAQ6344_11460
ABYABAYE1861(frmA) p3ABAYE0024(adhC)
ABCACICU_01808
ABNAB57_2002
ABBABBFA_01698(frmA)
ABXABK1_2267
ABZABZJ_01978
ABRABTJ_01898 ABTJ_p2068
ABDABTW07_2021
ABHM3Q_2161
ABADABD1_17650(adhC)
ABJBJAB07104_01941
ABABBJAB0715_01996
ABAJBJAB0868_01936
ABAZP795_8335
ABKLX00_09040
ABAUIX87_19820
ABAAIX88_10825
ABWBL01_01735
ABALABLAC_26270 ABLAC_32440
ACCBDGL_001145(adhC)
ANORR32_09050 RR32_18300
ALCOTEC02_09370
ACALBUM88_09675
ASEII8T81_09725
ACDAOLE_09790
ACIACIAD1879(frmA)
ATTAMQ28_00445
AEIAOY20_11715 AOY20_12730
AJORZ95_09120 RZ95_13050
ACWA0J50_08685 A0J50_18150 A0J50_18435 A0J50_18915
ACVAMD27_08110
AHLAHTJS_13725
AJNBVL33_08680
ASOLBEN76_05460
ALABFG52_15510
ASJAsACE_CH01515(frmA-1) AsACE_p100121(frmA-2)
AIDCTZ23_02555 CTZ23_06885
ADVDJ533_09795
ARJDOM24_06515
AWUBEN71_09750
ACUMC9E88_012610
AGUAS4_21320(frmA)
AUGURS_2794 URS_3352
ALWFOB21_00780 FOB21_02100
ADSFPL17_04755
ABERBSR55_10545
ATNFM020_06235 FM020_06525
ACHICDG60_09345
ALJG8D99_07685
AWGGFH30_06790
ASHAG8E00_08170
ATGJ4G44_08750
AVBRYU24_15010(adhC)
ABOUACBO_16750(adhC)
AGYLFPL18_16885
ACIUA3K93_06125
AVZHWI77_08405
APOTMZO21_06320 MZO21_07600
ATZM5E07_07860
APRLPY247_16275
ACOINQU59_13250
AVIVLF296_09235
ACIEKIP84_08710
MCTMCR_0444(adhC)
MCSDR90_1463
MCATMC25239_00459(frmA)
MOSAXE82_08300
MBLAAX09_05770
MNNI6G26_09865
MNCLU297_07250
MNJLU290_00830
MBAHHYN46_01555
SONSO_2054(frmA) SO_A0161(frmA)
SDNSden_3767
SFRSfri_3427 Sfri_4059
SAZSama_0004
SBLSbal_2419
SBMShew185_2408
SBNSbal195_2526
SBPSbal223_1940
SBTSbal678_2528
SBSSbal117_2554
SBBSbal175_1961
SLOShew_1540
SPCSputcn32_2174
SHPSput200_1836
SSESsed_4227
SPLSpea_0269 Spea_3021
SHEShewmr4_1786
SHMShewmr7_2191
SHNShewana3_1837
SHWSputw3181_1835
SHLShal_3111 Shal_4033
SWDSwoo_0375
SWPswp_2093
SVOSVI_3328(adhC)
SHFCEQ32_03615
SJASJ2017_4194
SPSWSps_04287
SBJCF168_11530
SMAVCFF01_11625
SHEWCKQ84_20915
SALGBS332_19575
SLJEGC82_01080
SMAIEXU30_10310
SPOLFH971_20315
SBKSHEWBE_3965(frmA)
SKHSTH12_03650(frmA)
SAESHBH39_17495
SLITJQC75_18825
SCAATUM17387_23420(frmA)
SPSHFM037_06640
SEURFM038_005890
SYKKDN34_07975
SAVIJYB87_09715
SGLAFJ709_19495
SINVK8B83_02145
SXMMKD32_11030
SVMKDH10_003058
SHEJMZ182_10880
SSEHN7V09_14180
SCHKGII14_09575
SACHK0H61_08035
SAEGK0H80_07850
SDEOD0436_12160
SMESK0I73_11470
SHAOK0H81_12135
SZHK0H63_19960
SSPAK0I31_08000
SHNSK0J45_07825
SRHSK0I63_07910
SPSJK0I62_12000
SMAYK0H60_09310
SOGRA178_10780
SPSREGC80_04915 EGC80_16095
ILOIL1773(adhC)
ILIK734_08925
IPICEW91_04160
IDICWC33_09655
IDTC5610_08895
IABK5X84_08355
CPSCPS_0817
COMCMT41_01315
COZA3Q34_05885 A3Q34_11275
COLWA3Q33_19690
COLADBO93_08270
COVEKO29_11085
CBERB5D82_18960
LSDEMK97_06445
THTE2K93_00230
THAPFNC98_15105
THABLP316_11815
TACTSG35_002185
TVDSG34_031525
PHAPSHAa1386(adhC) PSHAa2213(adhC)
PTNPTRA_a1748(frmA) PTRA_a2684(frmA) PTRA_b0476(frmA)
PSMPSM_A1422(adhC)
PSEOOM33_21195
PIAPI2015_1379
PPHEPP2015_3317
PBWD172_009630
PRRAT705_01200 AT705_18625
PLZS4054249_06220 S4054249_09270
PALNB0W48_03295
PPISB1L02_06770 B1L02_11020
PEAPESP_a1787(frmA)
PSPOPSPO_b1562(frmA)
PARTPARC_a2244(frmA)
PTUPTUN_a1904(frmA)
PNGPNIG_a1849(frmA) PNIG_a2881(frmA)
PTDPTET_a1648(frmA)
PSENPNC201_09995(frmA)
PDJD0907_07410
PAGAPAGA_a2156(frmA)
PCARPC2016_1437
PMAACPA52_07450
PXIJ5O05_21245
PVBJ5X90_13565
PSAZPA25_13960(frmA)
PDVFFU37_06065
PFLICTT31_10325
PSHOKQ246_06280
PMAZR5H13_10880
PSMMPspMM1_14730(frmA)
PSYMJ1N51_12745
AMCMADE_1015495
AMHI633_15960
AMAAamad1_15435
AMALI607_14735
AMAEI876_15030
AMAOI634_14975
AMADI636_14835
AMAII635_15410
AMAGI533_14555
AMACMASE_14560
AMBAMBAS45_15075
AMGAMEC673_14830
AMKAMBLS11_14350
ALTambt_01940
AALEP13_14770
AAUSEP12_15335
ASPAOR13_374
ASQAVL57_16620
AAWAVL56_15540
ALRDS731_06510 DS731_20130
ALEAV939_15560
ALZAV940_15315
APELCA267_012910
SALMD0Y50_06485 D0Y50_16090
SALKFBQ74_02970 FBQ74_11080
SMAAIT774_02385
GAGGlaag_1813 Glaag_2958
GNIGNIT_0810(frmA)
GPSC427_1938 C427_3955
PMESFX988_00108 FX988_01252
PATPatl_1438 Patl_1829
CATEC2869_08770
SALHHMF8227_00981(frmA)
HMIsoil367_17810
PAEWKIH87_12635
AGZM0C34_19195
AGQLQZ07_10220
AGAROAG1_25960(frmA)
ALKMNKI27_10660
ASEMNNL22_06930
CATTOLW01_12595
ALIIQR722_05390
PMAWMACH26_04880(frmA)
PINPing_3530
PSYPCNPT3_03310
FBLFbal_2057
FESHER31_01755
MVSMVIS_0167(adhC)
MYAMORIYA_3181(frmA)
MMAAFR932_16850 FR932_17170
MOQHWV03_21380 HWV03_21665
CJACJA_3340(adhC)
CEBB0D95_16495
CELLCBR65_17075
CEKD0B88_02470
CEGD0C16_15335
SDESde_0052
TTUTERTU_0454
SAGAM5M_04025
MARQMARGE09_P1206
GILNHM04_09140
MKEOOT55_00415
SPOIIMCC21906_01885
SNANI6N98_16730
STAWNCG89_03620
ZALAZF00_15830
OSGBST96_18450
MTHDA3224_16125
MICCAUP74_00267(frmA)
MAGAMag101_03300
MIIBTJ40_18850
MICTFIU95_17590(frmA)
MHYDGTQ55_03805
MCELLPW13_13500
MICZGL2_19820
MVBMJO52_17890
MPAFR5R33_12685
MBRGPVT68_15385
HJABST95_14095
HALCEY643_08130
KIMG3T16_06260
AFUSEYZ66_00385 EYZ66_01300
PAQME0F26_05100
ALGAQULUS_05520
ASIPAQUSIP_09050(flhA_1)
LLOLLO_2480(frmA)
LFALFA_0064(adhI)
LSHCAB17_17680
LCJNCTC11976_03006(frmA)
LANTTUM19329_01430
LLYJ2N86_13570
TMCLMI_2558(adhI)
MESLKKZ03_00245
FTQRO31_1018
FTCDA46_321
FTVCH67_674
FTZCH68_409
FTMFTM_0472
FTNFTN_0409(adhC)
FTXAW25_1625
FTDAS84_291
FTYCH70_1668
FCFFNFX1_0402
FCNFN3523_0374
FHIFSC454_01890
FPHFphi_0427
FPTBZ13_1627
FPIBF30_619
FPMLA56_1750
FPXKU46_935
FPZLA55_405
FPJLA02_33
FRTF7308_0423
FRFLO80_04500
FHACDV26_09765
FRXF7310_02205
FRMBBG19_1383
FRCKX01_1560
FADCDH04_03565
FMIF0R74_00440
FOOCGC45_06970
FNNFSC774_01510
FSRKQR59_01985
FRLFIP56_02070
HTREPV75_06280
THIOAYJ59_07630
CYQQ91_0456(adhC)
CZACYCME_2188(adhC)
CYYCPC19_10790
PSALPSLF89_732
THISHZT40_06350
TUNJ9260_16640
TSBHMY34_17655
TLCRCF98_14720
NOCNoc_1394
NWANwat_1687
NTTTAO_1182
RHHE0Z06_06450
RHEIATY27_16940
NTGNSCAC_0625(frmA)
THIPN838_07950
TBOGLT988_23340
SSALSPISAL_05170
SPIUSPICUR_00845
SHAILMH63_10795
APRSBI364_03065
AAEOBJI67_03505
AFYBW247_08305
NAXHC341_18260
HAZA9404_02205
WMAWM2015_1963
GAIIMCC3135_23765(flhA_2)
TBNTBH_C0219
WOCBA177_03350
TTCFOKN1_2001
THICTspCOW1_06540(frmA)
HCHHCH_01446(adhC)
HAHEENC22_23225
HAHHO5O45_18910
CSACsal_0985
CCAGSR908_12420
HELHELO_3466(frmA)
HCSFF32_01470
HAKKO116_01278
HAMHALO1300
HHUAR456_15540
HCOLOKO_02165(frmA)
HSIBOX17_11525
HALOBWR19_03855 BWR19_16720
HHHCLM76_01405
HBEBEI_0781(frmA)
HAGBB497_16175
HAFC8233_09000
HMDCTT34_14045
HAXIHAALTHF_22800n
HSVHNO53_04940 HNO53_19030
HPROLMS44_16615
HQDK1Y77_12830
HBHE4T21_03690 E4T21_12395
HBPHPTD01_2076
HALFQEN58_14425
HHAOQWG60_13020
HASOB2G49_00945 B2G49_12380
HALWB6N23_06410
HASHHXW73_13325
HPISP1P91_04330
HAMSNF683_01930
HCAMI4484_04990 I4484_18755
HALKCUU95_10650
HVNEI420_03080 EI420_15500
HOLHORIV_51260 HORIV_51270
HSRHSBAA_49180
HPIZGYM47_13230
HNPSR894_14990
HTTHZS52_11325
HSXHNO51_04950 HNO51_18710
HTXEKK97_05805 EKK97_20965
ZPLZBT109_1179
HAAA5892_13335
CMAIBFX80_15050
CAMHLCW13_02195
COBECLAM6_04300
COBBH2O77_02085
KUSB9G99_01355 B9G99_07275
KMAB9H00_07705 B9H00_13805
KUYFY550_05405
PAURFGL86_08555
SAJSQO259_04165
ABOABO_0117(adhC)
ALNAS19_01200
ALCAASALC70_02120(frmA)
ADIB5T_00248(adhC)
AXEP40_01235
APACS7S_01975
MMWMmwyl1_3680
MMEMarme_3396
MPCMar181_2939
MPRIMP3633_0573
MARDIBG28_04075
MFOIJSY38_12780
MPRFJ8N69_05685
MRHIKDW99_16965
MPONMACH16_06390(frmA)
TOLTOL_3015
TORR615_02545
TWANHUF19_11555
OAIOLEAN_C09740 OLEAN_C26990
MARSA8C75_10535 A8C75_13965
MGEOCFI10_17860
MSECLN244_00880
MRZKDW95_02860 KDW95_06965
BSANCHH28_16520
NCUF0U83_14335
NJPNEJAP_1910(frmA)
NIKF5I99_12170
BMARHF888_04240
AJPAMJAP_3015(frmA)
VCWGJQ55_08765
BACZKFF03_14705
GSNYC6258_04188
OMEOLMES_0642 OLMES_2776
LLPGH975_07405
ENWMJO57_14055
EEINX720_04065 NX720_09650
ENGO2T12_11645
EMPEZMO1_0269(frmA)
PLEIQ9312_00675
AHAAHA_0214
AHYAHML_01070
AHDAI20_18430
AHRV428_01170
AHPV429_01170
AHJV469_22150
AHHRY45_01355
AHIVU14_21410
AAJBOQ57_00940
ASAASA_4180(adhC)
AEOO23A_p3497
AVRB565_3859
AVOAMS64_00040
AMEDB224_5428
ADHCK627_04835
ACAVVI35_20330
AEMCK911_16415
AEAC2U39_00060
ARVC7N77_03490
AESC2U30_15350
AELNCTC12917_04114(frmA)
ASIMFE240_16635
AALLI6G90_16720
ARIVKYK33_00635
ASAAKXJ75_00780
AEJE5E97_05275
ABESIU367_00715
TAUTola_2876
OCEGU3_14840
OPEPU634_02125
OPFCBP31_04325 CBP31_15015
ZDFAN401_15290
KKOKkor_2048
KGETQ33_0996
KPDCW740_09625
KAMSR900_04620
SDFACG33_15030
SOKD0B54_02455
SINIGT972_03050
FCEJN531_016115
GBIPG2T_03105
ACIIC4901_12330
ATYA9R16_004560
SALNSALB1_1388
CDIZCEDIAZO_00739(frmA)
GPBHDN1F_08500(adhC)
NMENMB1304
NMPNMBB_1436
NMHNMBH4476_0910
NMDNMBG2136_1209
NMMNMBM01240149_0849
NMSNMBM01240355_1244
NMQNMBM04240196_0898(adhC)
NMZNMBNZ0533_1293(adhC)
NMANMA1518
NMWNMAA_1035
NMXNMA510612_1678(adhC)
NMCNMC1241(adhC)
NMNNMCC_1217(adhC)
NMTNMV_1092
NMINMO_1145(adhC)
NGKNGK_1316 NGK_1317
NLANLA_11390(adhC)
NELNELON_08170
NSIA6J88_08110
NMJNM96_02780
NSFFAH66_02900
NAQD0T90_00265
NCZNCTC10294_00817(adhC)
NANINCTC12227_00838(adhC)
NSCJ7445_05530
NPFLPB400_05850
NAWLVJ86_07880
SALVSALWKB2_2103
SCOMPYG29_02525
VFFVITFI_CDS3351
VITADP71_18850
VSTLVJ81_04570
VMSLVJ82_14865
SMURBWP33_09915
PTESJQU52_02920
MCERMON37_03920
USULVJ78_07115
UTELVJ83_08545
WBOMIS45_07885 MIS45_10090
CCAHDWG20_02795
CVICV_0740(adhC)
CVCBKX93_11670
CHROCXB49_00600
CHRIDK842_05645
CHRBDK843_11180
CRZD1345_20275
CHAECH06BL_41810
PSENH8B_1367
AMAHDLM_4062
AQSDKK66_07245
VOGLCH97_11500
IFLC1H71_12165
JEUBJP62_03540
JESJHS3_08260
CARIFNU76_06995
CKSH9L41_06790
LHKLHK_02379(fdhG)
AQLBXU06_11450
MAERDAI18_07595
RSORSc0605(adhC2) RSp0069(adhC1)
RSEF504_619
RPUCDC45_03120 CDC45_17925
RNCGO999_13605
RSCRCFBP_20867(adhI)
RSLRPSI07_2746(adhI)
RSNRSPO_c02756(adhC2)
RSMCMR15_30292(adhI)
RSYRSUY_26470(flhA)
RSGJK151_05370
RPIRpic_0535
RPFRpic12D_0522
RPJN234_09210 N234_25585 N234_27135 N234_33850
RMNTK49_07190
RINACS15_0649
RWEKOL96_10755
REHH16_B1195(adhC) H16_B2470(h16_B2470)
CNCCNE_1c00190(flhA) CNE_2c11700(flhA2) CNE_BB1p12270(flhA)
CUHBJN34_27650 BJN34_33010 BJN34_34640
REUReut_B4000 Reut_B4833 Reut_B5201
RMERmet_0545 Rmet_4784(frmA)
CTIRALTA_B1113(adhC) RALTA_B2189
CBWRR42_s1022 RR42_s1641 RR42_s3388
CGDCR3_3508(adhC) CR3_4536(adhC)
CCUPBKK81_23435 BKK81_30895 BKK81_32790
CUPBKK80_23490 BKK80_25460 BKK80_32880
CUUBKK79_15640 BKK79_23760 BKK79_28790 BKK79_31170
CPAUEHF44_25375
COXE0W60_00200 E0W60_05615
CCAMM5D45_21295 M5D45_24475
CCAXKZ686_16825 KZ686_19595
CUKKB879_10795 KB879_15100 KB879_35250
CNANA2G96_23015 A2G96_30435
BMABMA0324
BMVBMASAVP1_A0622
BMLBMA10229_A2456
BMNBMA10247_0070
BMALDM55_1719
BMAEDM78_275
BMAQDM76_1695
BMAIDM57_2350
BMAFDM51_119
BMAZBM44_2904
BMABBM45_642
BPSBPSL0820(flhA)
BPMBURPS1710b_1025(flhA)
BPLBURPS1106A_0866
BPDBURPS668_0862
BPRGBP346_A0790
BPSEBDL_1207
BPSMBBQ_2628
BPSUBBN_2751
BPSDBBX_3154
BPZBP1026B_I2731(flhA)
BPQBPC006_I0856
BPKBBK_687
BPSHDR55_300
BPSABBU_1360
BPSOX996_3382
BUTX994_1916
BTEBTH_I0686
BTQBTQ_704
BTJBTJ_1740
BTZBTL_3018
BTDBTI_3001
BTVBTHA_3235
BTHEBTN_1694
BTHMBTRA_3330
BTHADR62_1881
BTHLBG87_3210
BOKDM82_212
BOCBG90_812
BUUWS70_04105
BSAVWS86_14875
BHGI6G56_05165
BUDAQ610_15015
BVIBcep1808_6458
BVEAK36_5894
BURBcep18194_A5935
BCMBcenmc03_2628
BCHBcen2424_2604
BCJBCAL2817(flhA)
BCENDM39_2688 DM39_6473
BCEWDM40_5771
BCEOI35_2674
BAMBamb_6311
BACBamMC406_6016
BMJBMULJ_02567(adhC) BMULJ_05877(adhC)
BMUBmul_0693 Bmul_5633
BMKDM80_2361 DM80_6016
BMULNP80_2745
BCEDDM42_2465 DM42_664
BCEPAPZ15_00920
BDLAK34_485
BPYRABD05_03065
BCONNL30_26090
BUBBW23_2290
BDFWI26_29025
BLATWK25_19040
BTEIWS51_28960
BSEMWJ12_13050
BPSLWS57_17350 WS57_31800
BMECWJ16_13360
BSTGWT74_13835
BSTLBBJ41_15785 BBJ41_37820
BARINLX30_15210
BAENL3V59_05800 L3V59_14970
BGLbglu_1g29580
BGUKS03_409
BUGBC1001_2901 BC1001_PA6253(flhA)
BGFBC1003_2837
BGDbgla_1g33020
BGOBM43_801
BYIBYI23_A004960 BYI23_C000340 BYI23_C000650
BUKMYA_5857
BUEBRPE67_ACDS04890 BRPE67_CCDS12420 BRPE67_CCDS12690
BULBW21_3143
BUQAC233_14760
BGPBGL_1c31020 BGL_2c12510
BPLAbpln_1g30040 bpln_2g13350
BUMAXG89_09075 AXG89_39275
BUIAX768_02700
BURKDM992_06950
BXEBxe_A0713(flhA)
BXBDR64_2881
BPHBphy_0483
BGEBC1002_5918
BPXBUPH_03428
BPYBphyt_0108 Bphyt_3253 Bphyt_5114
BUZAYM40_16925
BFNOI25_2165
BCAIK788_0006704
PSPWBJG93_16055
PARABTO02_03615
PARBCJU94_08705
PHSC2L64_02675
PTERC2L65_02445
PGPCUJ91_14660 CUJ91_31635
PCJCUJ87_14050
PTSCUJ90_14835 CUJ90_19560
PCAFDSC91_004664 DSC91_007655
PMEGFNZ07_29865
PTROG5S35_27515
PGISI6I06_15145
PACPFAZ97_15600 FAZ97_18245 FAZ97_30995
PACSFAZ98_17645
PEWKZJ38_20105
PDIOPDMSB3_3655(frmA)
PBRYNDK50_17350
PSAAQEN71_02555
PKFRW095_31910
PBONQS306_11415
PPAIE1956_30585 E1956_43980
PPKU875_03120
PPNODA70_20165
PPNMLV28_10220
PRBX636_06375
PPULRO07_04520
PSPUNA29_00220
PAPISG18_04550
PVEUC34_20585
POXMB84_00480
PTXABW99_01155 ABW99_05345
PFGAB870_07455
PNRAT302_04050
PANDDRB87_19070
PFIBPI93_007475
PCOMNTU39_22690
PLGNCTC10937_01491(adhC)
HYFDTO96_101582(frmA)
LMIRNCTC12852_01024(frmA)
CABASBC2_06730(flhA_1)
BUOBRPE64_ACDS05220 BRPE64_BCDS10920 BRPE64_CCDS06760
CABKNK8_05640
LIMNHKT17_11210
LTORGQ30_08190
TVLFAZ95_03775 FAZ95_11985
TCARU0034_13485
BPEBP3751(adhI)
BPCBPTD_3696(adhI)
BPERBN118_3549(adhI)
BPETB1917_3763(adhI)
BPEUQ425_1420(adhI)
BPARBN117_4384(adhI)
BPABPP4251(adhI)
BBHBN112_3592(adhI)
BBRBB4838(adhI)
BBMBN115_4507(adhI)
BBXBBS798_4614(adhI)
BPTBpet0155
BAVBAV3289(adhC)
BHOD560_1594
BHMD558_1583
BHZACR54_04477(flhA_2)
BTRMSAMEA390648701043(adhC)
BBROBAU06_00940
BFZBAU07_00780
BPDZBBN53_00755
BOHAKI39_00485
BGMCAL15_01005
BOJCBF45_01815
BGVCAL12_00930
AXYAXYL_00280(adhC)
AXONH44784_010221 NH44784_019071
AXNAX27061_0288
AXXERS451415_00288(frmA)
ADTAPT56_01645
AISBUW96_27130
ASWCVS48_04490
ACHRC2U31_06405 C2U31_10540
ACHBDVB37_01335
ADYHLG70_20330
ACHOH4P35_01490
AMUIPE062_25455
APESFOC84_11460
AAEGRA224_01345
ASELRAS12_20145
PUTPT7_2764
PUDG9Q38_01780
PUSCKA81_12580 CKA81_14920
POLLOEG81_17375
AKATKWG_16065
AMIMMIM_c14310 MIM_c29020(frmA)
AALNQ3V95_02350
CDNBN940_16106
AFAUZ73_11670
AFQAFA_17610
AAQUD3M96_18890
AAMMFE795_16305
PHNPAEH1_07600
ODIODI_R3570
BOZDBV39_06760
OURCEQ07_08630
OUEI6G29_11310
PIGEGT29_16535 EGT29_21975
PACRFXN63_23700
KGYEHF36_02190
PARKLSG25_14605
NARMN7E01_07010
RFRRfer_0121
RSBRS694_02955 RS694_03400
RHYRD110_16350
RHFEUB48_13135
RHGEXZ61_03610
RHOAHZ993_10080
RHOBHTY51_14890
POLBpro_3129
PNAPnap_1230
POSDT070_14405
POOF7R28_16200
PVACHC248_01522(flhA_2)
AJSAjs_2800
ACKC380_16975
ACRABSY15_261
ACIDCBP33_06275
ACIPCBP36_06710
ACINCBP34_06055
ACISCBP35_12230
ARADKI609_16035
ATEMPQV96_12495
AAVAave_2195
AAAAcav_2947
AMONH9L24_08605
VEIVeis_4025
DACDaci_2414
DELDelCs14_4242
DHKBO996_11285
DLAI6G47_12120
VAPVapar_1703
VPEVarpa_1874
VPDVAPA_1c17910
VAAAX767_16280
VBOCKY39_11700
VAMC4F17_27585
CTTCtCNB1_3405
CTESO987_12655 O987_20160
CKEB5M06_01225
CSERCCO03_01400 CCO03_05850 CCO03_14280
CAQTKAQ61_10750 KAQ61_11745
CODOLAD35_17450
CTEZCT3_30600(adhC)
AANTHUK68_10400 HUK68_20905
CRJQMY55_16700
CENPM9799_18440
ADNAlide_2351
ADKAlide2_2545
RTARta_01030(adhC) Rta_01070
OTOADJ79_06465
OTKC6570_03125
OTDJ1M35_00575
HYRBSY239_2541
HYBQ5W_15050
HYLLPB072_05950 LPB072_16510
HYCE5678_00070 E5678_07315
HPSEHPF_05340(flhA1)
HYNF9K07_24825
HTNKI616_21340
HCZG9Q37_15180
DPYBA022_02235
DIHG7047_03955 G7047_29490
DAERH9K75_05155
DRGH9K76_07255
DIADtpsy_2290
SIMPC6571_12540
MELMC7H73_07105
MELAC6568_02135
MJELVC68_06245
STHMIS481_06690
PBHAAW51_2650(frmA)
RGERGE_11350(frmA)
RBNRBXJA2T_07220
RDPRD2015_2451
ROIN4261_13240
KIAG8A07_02930
PKTAT984_21030
PAQAK9V56_002945
MIUABE85_06875
SNNEWH46_19225
IDCLRM40_18870
ATERMW290_31125
LCHLcho_3255
RGUA4W93_19100
HARHEAR1070 HEAR2039
MMSmma_0221(adhC) mma_1172(adhI)
JAGGJA_4575
JABVN23_00765
JAZYQ44_23070 YQ44_24010
JALBZG29_04125 BZG29_05100
JSVCNX70_04170 CNX70_05170
JAJEKL02_11665
JASFJQ89_21170 FJQ89_22170
JLVG3257_04310 G3257_05255
JAHJAB4_008740(flhA_1) JAB4_010800(flhA_2)
JRIP9875_04180 P9875_05160
HSEHsero_2713(adhC)
HSZACP92_13600
HHTF506_15950
HRBHrubri_2804(adhC)
HEEhmeg3_12860
HHFE2K99_14430
HFRG5S34_14420
CFUCFU_2422
CARELT85_2198
CPRACPter91_3157
MNRACZ75_14625
MASWAM586_05175
MASSCR152_07450
MTIMDIR46_04005 DIR46_09615
MASYDPH57_15435
MANCIV454_13350
MFYHH212_04120 HH212_09655
MVARMasN3_11110(adhI) MasN3_42200
MENYLSQ66_01060 LSQ66_23015
MLIRLPB04_01960 LPB04_04585
MASZC9I28_06685
MALIEYF70_24315 EYF70_29700
MUMFCL38_19965 FCL38_25115
MFLAGO485_20475 GO485_24995
MPLIE1742_20485 E1742_23855
TCTPX653_16380
DUGHH213_15805 HH213_25935
DZOSR858_02575 SR858_13470
TMJP0M04_04235
RUGQC826_24670
EHBE7V67_003570
UPVEJN92_06265
UNDUNDKW_0380(adhI)
NOKFAY22_01360
GLCJQN73_10425
ACTBRHM62_01500 RHM62_12625
AONDEH84_16445
XYKGT347_23365
XYGR9X41_07695
ETBN7L95_03515
NEUNE0907(adhC1)
NETNeut_1385
NITNAL212_0568
NIINit79A3_1714
NCOAAW31_04245 AAW31_13545
NURATY38_03040
NSTNstercoris_00414
NMUNmul_A2272
NLCEBAPG3_014565
NIZNNRS527_02432
DOEDENOEST_1729
RBUPG1C_07480
NIMW01_04540
NARCNTG6680_1944(frmA)
SDRSCD_n02236
SULFCAP31_01570
SPLBSFPGR_10210(adhI)
URUDSM104443_01659(flhA) DSM104443_03000(frmA)
UPLDSM104440_01578(flhA)
EBAebA5713(fdhG)
APETToN1_40590
DDENKI615_10010
FLEKI610_12530
AZOazo3623(adhC)
AOAdqs_3766
AZIAzCIB_1010
AZDCDA09_09120
AZRCJ010_21935
TMZTmz1t_0608
THUAC731_015395
THAUC4PIVTH_1194(frmA)
TCLTchl_0785
TAKTharo_0849
THAGCKCBHOJB_01836(frmA)
AZQG3580_19630
ACOMCEW83_02100
ATWC0099_09585
APPCAP2UW1_1902
BPRCD521_1788
BEBABWI17_18685
MLOmlr0872
MLNA9174_21490 A9174_34760
MCIMesci_2060 Mesci_4169
MCICA4R28_06210 A4R28_16375
MOPMesop_4083
MAMMesau_00958 Mesau_03844
MAMOA6B35_20705 A6B35_25030 A6B35_29705
MESWA9K65_008435 A9K65_010740 A9K65_023155
MESMEJ066_22210
MESPC1M53_18870
MHUAMCHK_09835
MJREB229_21275
MERDEB233_18460
MESRFGU64_02290
MOHIHQ72_19760
MMEILRP31_19490
NIYFQ775_17345 FQ775_20720 FQ775_21860
NKIKW403_00695 KW403_02535
NRHT8J41_12005 T8J41_14440
NTUNTH_00285(flhA_1)
MESOBSQ44_11515
MESMeso_2671
CHEAPVE73_05620
AAKAA2016_1680 AA2016_3423
AMIHCO731_01630(flhA_1) CO731_01952(flhA_2) CO731_03658(flhA_4)
AMISAmn_29960 Amn_46790
ANJAMD1_1639(frmA) AMD1_3614(frmA)
PHTBLM14_16475
PHYLHB779_06640
RPODE0E05_05595
ORMHTY61_01025 HTY61_04505
PLAPlav_2451 Plav_3009
PMOBHG718_06690
KMNHW532_20305
PECTBN1012_Phect2967
RBSRHODOSMS8_01104 RHODOSMS8_01856(flhA)
SMESM_b20170(fdh) SMa2113(adhC2) SMc01270(adhC1)
SMKSinme_1188 Sinme_3996
SMQSinmeB_1022 SinmeB_4493
SMXSM11_chr2178(adhC1) SM11_pD1433(fdh)
SMIBN406_01125(adhI) BN406_06487(adhI)
SMEGC770_GR4Chr1411 C770_GR4pD1419
SMELSM2011_a2113(adhC2) SM2011_b20170 SM2011_c01270(adhC1)
SMERDU99_07280 DU99_32485
SMDSmed_1024 Smed_3946
RHINGR_b14640(adhC2) NGR_b16470(adhC3) NGR_b23560(adhC4) NGR_c12280(adhC6) NGR_c20470(adhC5)
SFHSFHH103_01113(adhc1) SFHH103_04878(adhC4) SFHH103_04903(adhI1) SFHH103_05907
SFDUSDA257_c26150(adhI1) USDA257_c30920(adhI2) USDA257_c54280(adhI3)
SIXBSY16_1304
SAMESAMCFNEI73_Ch0089(adhI) SAMCFNEI73_Ch0753(adhI) SAMCFNEI73_Ch1517(adhI) SAMCFNEI73_pC0374(adhI)
SINOSS05631_c04040 SS05631_c11660 SS05631_c38610
ESJSJ05684_b47710 SJ05684_b55130 SJ05684_b58980 SJ05684_c12150
EAKEKH55_1161 EKH55_5701
EMXFKV68_00640 FKV68_00775 FKV68_07490 FKV68_32095 FKV68_33160
ENUPYH37_001450 PYH37_003639 PYH37_003877
EGIPZN02_001151 PZN02_001961 PZN02_003724 PZN02_004162
SKMPZL22_000948 PZL22_001553
STEGQA637_05150 QA637_22570 QA637_25275
EADOV14_2450(adhC6)
EAHFA04_05685 FA04_27890 FA04_30325
ECAAJ3R84_05635 J3R84_22545 J3R84_32480
ENPJVX98_14895
ATUAtu1670(adhC)
ATAAWN88_13330
AGRAGROH133_06548(adhC)
ATFAch5_16000(adhC)
AGCBSY240_476
AGTEYD00_06410
ALFCFBP5473_05210
ARUIG6M88_00165
AVQHRR99_07815
AVVRvVAT039_00110(adhC)
AVFRvVAR031_21350(adhC)
ASALCFBP5507_06995
RIRBN877_I1633(adhC)
RPUSCFBP5875_06955
ACUCKZ699_06790 KZ699_16495
ALEGCFBP4996_06705
AVIAvi_2506(adhC)
RETRHE_CH02227(adhCch) RHE_PF00402(adhCf)
RECRHECIAT_CH0002337(adhCch) RHECIAT_PC0000584(adhCc)
RELREMIM1_CH02236(adhI-1) REMIM1_PF00506(adhI-2)
REPIE4803_CH02281(adhI-1) IE4803_PC00394(adhI-2)
REIIE4771_CH02367(adhI-1) IE4771_PD00412(adhI-2)
RLEpRL120524(adhI)
RLTRleg2_1875 Rleg2_4918 Rleg2_4957
RLGRleg_4830
RLBRLEG3_07950
RLURLEG12_10930 RLEG12_20685
RTRRTCIAT899_CH09520 RTCIAT899_PC05295
RHLLPU83_2361(adhC) LPU83_2619(adhI)
RGARGR602_CH02029(adhI-1) RGR602_PC00928(adhI-2) RGR602_PC01673(adhI-3) RGR602_PC02294(adhI-4)
RHNAMJ98_CH02280(adhI-1) AMJ98_PE00479(adhI-2)
RPHAAMC79_CH02366(adhI-1) AMC79_PD00609(adhI-2)
RHXAMK02_CH02296(adhI-2) AMK02_PD00342(adhI-1)
RHVBA939_02975
RHKKim5_CH02362(adhI-1) Kim5_PC00372(adhI-2)
REZAMJ99_CH02358(adhI-1) AMJ99_PD00479(adhI-2)
RJGCCGE525_10880 CCGE525_24635
RHRCKA34_12945 CKA34_20105
RGRFZ934_06925 FZ934_26495
RADCO657_09420 CO657_27375
ROYG3A56_02790
RIIFFM53_027565
RHIDFFM81_010215 FFM81_024530
RBQJ2J99_23690
RLNJ0663_23825
RBANJ2J98_11180 J2J98_23005
RRGJ3P73_12990 J3P73_26620
RLSHB780_16190
RROSD4A92_17900
RAWNE851_07295 NE851_21700 NE851_32490 NE851_33955
RSULN2599_08070 N2599_31065
RLWRlegWSM1455_28050
RRHOPR018_07080
RTUPR017_07250
RCTPYR68_09535
ARAArad_2510
AROB0909_04670
RBWRLCC275e_27235
RIFU5G49_002100
RHIZQMO80_000319 QMO80_004423
NGLRG1141_CH18520
NGGRG540_CH18970
NEOCYG48_07870
NENNCHU2750_19480(frmA)
NPMQEO92_10215
RHTNT26_1727(adhC) NT26_3259(adhC)
RFVRFYW14_01780(adhC1)
SHZshn_08985 shn_31775
SZOK8M09_08585 K8M09_22420
SOJK6301_06170
SSUMQ9314_02205
ABAWD5400_04090 D5400_12420
PDESFE840_014045
HOEIMCC20628_02189
KAIK32_27220(adhC3)
BMEBMEI1819
BMELDK63_1669
BMIBMEA_A0137
BMZBM28_A0140
BMGBM590_A0133
BMWBMNI_I0131
BMEEDK62_1280
BMFBAB1_0128
BMBBruAb1_0127
BMCBAbS19_I01220
BAABAA13334_I00256
BABODK55_147
BABRDO74_1735
BABTDK49_1996
BABBDK48_1979
BABUDK53_142
BABSDK51_1321
BABCDO78_58
BSUIBSSP1_I0128
BSUPBSPT1_I0130
BSUVBSPT2_I0129
BSUCBSSP2_I0128
BSZDK67_67
BCSBCAN_A0133
BSKBCA52141_I1480
BOLBCOUA_I0130
BCARDK60_235
BCASDA85_00635
BMRBMI_I133
BPPBPI_I131
BPVDK65_1236
BCETV910_101843
BCEEV568_102068
BVLBF3285c1_0554
BRUBFS01_00600
BRJBKD03_10195
OINIAR37_03410
BIOBR141012304_10432
OANOant_0144
OAHDR92_103
OPSA8A54_00420
BPSNNIK97_10055
OCHCES85_0147
OCRHGK82_13120
OCLGTN27_00740
OCCKMS41_00660
PSCQKHQ08_02550
BJAbll7898(bll7898) bll7981(bll7981) blr6215(adhC)
BJUBJ6T_34860 BJ6T_85860
BJPRN69_16910 RN69_41460
BRABRADO0921(adh) BRADO5486(adhC)
BBTBBta_5970(adhC) BBta_7131(adh)
BRSS23_08870 S23_20800(adhC)
AOLS58_22220 S58_25150 S58_67030
BRCBCCGELA001_26710 BCCGELA001_33315
BRADBF49_4089 BF49_5355 BF49_5361
BICLMTR13_13675 LMTR13_35690
BROBRAD285_0416(adh) BRAD285_1747(adhC) BRAD285_2060
BRKCWS35_03220 CWS35_16200 CWS35_19250 CWS35_32585
BOTCIT37_07155 CIT37_08235 CIT37_23155
BRQCIT40_23250 CIT40_28425 CIT40_29380
BGQX265_11180 X265_33580
BGZXH91_10405 XH91_32025
BSYMCIT39_22245 CIT39_27435 CIT39_28530
BBETF8237_19340 F8237_25280
BARHWN72_34690 WN72_44890
BVZBRAD3257_2932(frmA) BRAD3257_8308(frmA) BRAD3257_8514
BELBE61_13810(frmA) BE61_38360 BE61_68240
BDGLPJ38_00895 LPJ38_32955
BSEPHAP48_0018750 HAP48_0048220
BQBJ4P68_0007430 J4P68_0022270 J4P68_0033230
BSEIKMZ68_16275 KMZ68_23975
BBANJ4G43_037140 J4G43_048015
BCANBcanWSM471_05415 BcanWSM471_27585
BAUTQA635_14765 QA635_27395 QA635_39630
BBRAQA636_14495 QA636_29345 QA636_40685
BGKIC762_25685 IC762_33140
BCOUIC761_10430 IC761_33585
BPAHQA639_16590 QA639_30325 QA639_39640
BXNI3J27_04195 I3J27_27105
BROSQUH67_13120 QUH67_14475 QUH67_31975
BRAZLRP30_28665 LRP30_39725
RPATX73_010080
RPBRPB_3418 RPB_3806
RPCRPC_0101
RPDRPD_2034
RPERPE_4678
RPTRpal_2166 Rpal_4444
RPXRpdx1_1429 Rpdx1_3551
RBKE0H22_11420
NWINwi_1739
NHANham_2168
OCAOCAR_5733 OCAR_6856
OCGOCA5_c12230 OCA5_c22750(adhI)
OCOOCA4_c12230 OCA4_c22740(adhI)
PCAXAFIC_001376
VGOGJW-30_1_03530(flhA)
TRBHB776_03180 HB776_05385 HB776_18785
TALZRPMA_04785 RPMA_11725
BVVBHK69_27830
BVESQO058_07225
BOPAXW83_13675
BOSBSY19_4098 BSY19_637
BOIBLM15_00030
BOFFQV39_26050
BOWNWE53_13450
XDIEZH22_18140
AZCAZC_0105
STARG3545_11755
LNEFZC33_24725
SNOSnov_2400
ANCGBB76_08010 GBB76_18285
APRAG3A50_03980 G3A50_08350
APOLK9D25_06515
MORMOC_0294
MAQUMaq22A_c21490(adhC)
MPHYMCBMB27_05259
MEEDA075_25115
METXA3862_00920 A3862_30120
MINDmvi_53080(adhC2)
MOCBB934_11055 BB934_29590
MIVC4E04_19330
MICOGDR74_17735
MTEZHPT29_024305
MLDU0023_07170 U0023_24375 U0023_26415
BIDBind_2495
BBARRHAL1_03653(frmA)
CHELAL346_23785
CDQBOQ54_19045
RVARvan_0682
RLACQMO75_14740
RHZRHPLAN_27630 RHPLAN_41100
PHLKKY_1743 KKY_3847
PEMOF122_08910
DEIC4375_16170
DEAFPZ08_07350
DSALK1X15_10060
DEVOH4N61_10440
DNPN8A98_17690
DOYJI749_10530
DRHJI748_05275
DRPPSQ90_15505
MMYRMXMO3_00241
MHARL1P08_04835
MEYTM49_17000
MAADAZF01_09050
MMEDMame_02773(flhA)
MLUTJET14_10240
AUAM673_02655
AALAIGS74_01265
AALMLUX29_03490
AUZSa4125_09980(adhC)
AUBLXB15_05350
JIEOH818_18955
JAVOXU80_15825
THDBHV28_06430
PSINCAK95_21630
NOHG5V57_12160 G5V57_17160 G5V57_33050 G5V57_33805
TSOIZ6_18930
RBMTEF_01790 TEF_06635
BRND1F64_06435
PSFPSE_p0014
PPHRAPZ00_16485
LAPACP90_15955
LABRCHH27_04415
LABPFJ695_19225
LABTFIU93_22010(flhA3)
LAGGB0E33_27790
RPOPK1718_07695 K1718_16805
SIWGH266_06445
PHRC6569_17540
PSTGE8M01_10875
PAQTE8L99_04880
LIZLGH83_08970
ACUTMRB58_04355 MRB58_15060
CCRCC_2516 CC_3029
CCSCCNA_02601 CCNA_03124
CAKCaul_0743 Caul_3517
CSECseg_1190 Cseg_3013 Cseg_3521
CHQAQ619_05240 AQ619_13630
CMBCSW64_03820 CSW64_06135
CFHC1707_00785 C1707_11505
CAUFCSW63_06305 CSW63_17070
CAULKCG34_02395 KCG34_17540
PZUPHZ_c0845(adhI) PHZ_c2025
PHBHYN04_01825 HYN04_09505
BSBBresu_3128
BRDJL11_00480
BNEDA69_00505
BRGA4249_00420
BRLBZG35_04925
BVCCEP68_04305 CEP68_15545
BDMEQG53_00205
BRFE4M01_13790
BREVE7T10_14245
BMEDGYM46_10970
BVYNCTC9239_00465(flhA_1)
BNDKWG56_10770 KWG56_14165
BGOEIFJ75_00715
BVITJIP62_06035
BALBM8231_10585
BFQJX001_05855
BRESE4341_13795 E4341_14055
AEXAstex_3082
ASTIQ1W73_11225
TSVDSM104635_00509(flhA_2) DSM104635_03612(flhA_3)
APAHKB221_04295
SILSPO3850 SPOA0272
SITTM1040_0536 TM1040_3672
RUAD1823_15730 D1823_18580
RUTFIU92_15720(flhA1)
RCONK3740_14615 K3740_17105
JANJann_0044
RDERD1_0887(flhA) RD1_3806(flhA)
RLIRLO149_c004970 RLO149_c006390(flhA1) RLO149_c037730(flhA2)
RPONG3256_03880 G3256_13725
DSHDshi_0103(adhI) Dshi_0473
KVLKVU_2476(adhC)
KVUEIO_0283(adhC)
KROBVG79_00155(adhC)
PGAPGA1_c02510(frmA)
PGLPGA2_c02100(frmA)
PGDGal_03255
PHPPhaeoP97_00193(frmA)
PPICPhaeoP14_00170(frmA_1) PhaeoP14_00373 PhaeoP14_03706(frmA_2) PhaeoP14_03721(frmA_3)
PHQD1820_14105
OATOAN307_c20620(adhI) OAN307_c39860
OAROA238_c26640(adhI) OA238_c30730
OTMOSB_01050(flhA_1) OSB_15920
OCTFTO60_00525
LMDMETH_02120 METH_14485
LEJETW24_15400
LAQUR2C4_03700
LEVETW23_14725
LCAEK3721_13670
REDroselon_01125
CIDP73_1550 P73_4466
CMARIMCC12053_2742
CEHCEW89_13525 CEW89_15860
MALGMALG_01134
CONTQ29_04545
YPACCEW88_02405 CEW88_18445 CEW88_21805
YANAYJ57_09460 AYJ57_23710
TPROGa0080559_TMP1773
PABYGa0080574_TMP279 Ga0080574_TMP4995
SUAMBOO69_04470 BOO69_04745
SULZC1J03_17665
SULIC1J05_03725 C1J05_16450
SULDB5M07_05545 B5M07_06110
SPOTG6548_05025 G6548_06290 G6548_12860
SMEDJNX03_12605
SINLDSM14862_02237(flhA_1)
SFAVPL335_10670 PL335_11200
SDUBR1T39_00125
SPSESULPSESMR1_00568(flhA) SULPSESMR1_04289(flhA)
TOMBWR18_11075
RMMROSMUCSMR3_01467(flhA) ROSMUCSMR3_02350(flhA)
ROKRAK1035_0835 RAK1035_1699
RIDRIdsm_04632(flhA_2)
ROMEI983_15560
ROHFIU89_03600(frmA) FIU89_13725(flhA)
RPELN7U68_16415 N7U68_19575
AHTANTHELSMS3_01231
SAGUCDO87_06015 CDO87_09475 CDO87_22680
THAACFI11_01375
OCDFHY55_03640 FHY55_04290 FHY55_11665
ROTFIV09_03535(flhA) FIV09_13250
RMHLVO79_15725 LVO79_17290
MALUKU6B_01990(adhI_1) KU6B_14420 KU6B_44890 KU6B_56440(adhI_2)
TGLHFZ77_07750 HFZ77_09510
TMDKUV46_03450 KUV46_11410
HATRC74_04655 RC74_19115
PALXGQA70_00430
LSALKBK07_11830
LALGLentiSH36_00010(frmA) LentiSH36_00732
TRYQF118_01195
PLCGRVY76_10930
MARUFIU81_15585(flhA1)
RMAIMACH21_33260(adhI)
RSPRSP_2576(adhI)
RSHRsph17029_1234
RSQRsph17025_1947
RSKRSKD131_0888
CAZTLV780_08630
RCPRCAP_rcc00869(adhC)
RHPLPB142_04985
RBLB6K69_11315
FYTQF092_10785 QF092_19010
PDEPden_0016
PAMIJCM7686_0086
PYEA6J80_09900 A6J80_10905
PCONB0A89_05650
PZHCX676_13670 CX676_16205
PAROCUV01_07515
PARUCYR75_07585
PAMNJCM7685_0201
PARSDRW48_11885
PARREOJ32_02155
PAAKFIU66_13735
PKDF8A10_00215
PPANESD82_21250
PLIAE4191_14880
PSANHGN31_08090
PMAUCP157_00049(flhA_1)
PMEHJWJ88_10760
PSEWJHW44_01015 JHW44_15515 JHW44_16430
PSAPJHX88_20890
PFISJHX87_12320
PAEXJHW48_00135
PSTLJHW45_00470
PALPJHW40_03545
PVERE3U25_19930
PAEZPAE61_02325
PALSPAF20_07565
PDIMPAF18_03225
PFEOE3U26_08210 E3U26_15915
PTPRCA23_c04970(adhI)
RSUNHU_03562(adhCc)
RHMB5V46_16440
RHCRGUI_0958
RMBK529_010880
TSCOR1T40_01795
DAAAKL17_0666 AKL17_4687
DONBSK21_13035
RBZB9057_12760
THWBMG03_14625
TECAKL02_013980
LVSLOKVESSMR4R_02887(flhA)
RBGBG454_14475
GEHHYN69_01075
GFUKM031_07070 KM031_18910
TAWEI545_02850
SALOEF888_17685 EF888_19405
SEDIEBB79_02600 EBB79_16815
PPSOQPJ95_11495
HMLHmaOT1_01905 HmaOT1_09235
BOOE2K80_05875 E2K80_16180
PSEBEOK75_07340 EOK75_15560
LITFPZ52_09195
PPRUFDP22_18720
PAEDG5B38_04580 G5B38_07785 G5B38_20925
MONG8E03_01895
PAMOBAR1_01240
POZI0K15_09385 I0K15_12375
PALWPSAL_026080(flhA_2)
PSHQF3W81_11480 F3W81_12110
PPAFI8N54_19670
PGVSL003B_1013
CACTHZ995_08410
THASC6Y53_05690
HDHG5B40_18685
CMAGCBW24_15120
FAPGR316_00905
GCEKYE46_06395
NSMJO391_15525
ACROK3J57_11045 K3J57_11745
SINRO5O51_02285
AALKLGT41_0005950
AMYLQBD29_00685 QBD29_14865
AMAQGO499_14810 GO499_15630
RHOCQTA57_04760
PBAEP8S53_15085
LVRT8T21_11835
FAQG5B39_02040
RBXI3V23_03905
MMRMmar10_0803
HYTHXX25_10000
HNEHNE_0560 HNE_3486
HBAHbal_2865
CBOTATE48_11760
ZMOZMO1722
ZMNZa10_1498
ZMMZmob_1418
ZMBZZ6_1396
ZMIZCP4_1441
ZMCA265_01440
ZMRA254_01439
ZMPZymop_1395
NARSaro_0874 Saro_0995 Saro_3679
NPPPP1Y_AT9397 PP1Y_Mpl3283
NPNJI59_07015 JI59_08665 JI59_21975
NREBES08_21850 BES08_26315
NOVTQ38_022165 TQ38_027160 TQ38_027850
NOTC7W88_01120 C7W88_08600 C7W88_20705
NORFA702_09085 FA702_12055
NGFFRF71_05665 FRF71_13440
NOGGKE62_00385 GKE62_03585
NDRHT578_00675 HT578_09125
NHUMPQ457_01840
NOLNSDW_15340 NSDW_26040
SALSala_1839 Sala_3073
SPHKSKP52_16420(adhI) SKP52_19400
SPHPLH20_15410 LH20_18655
SMAGAN936_04985 AN936_16095 AN936_17520 AN936_19255
SMAZLH19_02090 LH19_05605 LH19_23175
STERAOA14_04045 AOA14_09850
SGISGRAN_1123(adhI) SGRAN_3519 SGRAN_4066(adhC2)
SPHQBWQ93_12165 BWQ93_14695
SPHOC3E99_02075 C3E99_12405 C3E99_16745
SPHXE5675_00825 E5675_04185
SINAKNJ79_01370 KNJ79_12730
SPHUSPPYR_0679(frmA) SPPYR_3043(frmA) SPPYR_3491(ADH1C)
SWISwit_1179 Swit_1980 Swit_2089
SPHDHY78_15070 HY78_15615 HY78_20680
RDICMV14_04655 CMV14_10050 CMV14_22730
SPHMG432_12585 G432_20600
STAXMC45_05200 MC45_06590
SPHITS85_09040 TS85_13355 TS85_21910
SSANNX02_01665 NX02_17855
SNJA7E77_01325 A7E77_01665
SMYBJP26_10335 BJP26_10675 BJP26_15335 BJP26_15425
SPANAWL63_21985
SKRBRX40_05535 BRX40_10595
SPLMBXU08_04225 BXU08_14965
SPLKAV944_14260
SPKCKC8_00680 KC8_19855
SPHCCVN68_04160 CVN68_15655
SPHFDM480_00090 DM480_04935 DM480_14720
SPHAD3Y57_02585 D3Y57_10825 D3Y57_14825
SPAUDRN02_017570
SRHIH9L12_00195
SLANGV829_03760 GV829_12500
SDHH9L15_16215
SSEDH9L14_01485
SPAPH3Z74_06805 H3Z74_10995
SXAFMM02_07385
SPAIFPZ24_06445 FPZ24_07640
SPIIG7077_05890
SSING7078_07220
SSAUH8M03_09290
SARIH5J25_11780 H5J25_14065 H5J25_20335
SCHYGVO57_04275 GVO57_12250
SSUAFPZ54_12120 FPZ54_19050
SBINSBA_ch1_21450 SBA_ch2_6720(adhC)
SAERNEF64_06150 NEF64_14385
SMORLHA26_05825
SGLCM1K48_08415
SQONMP03_04875 NMP03_05920
SCABLZK98_03850 LZK98_12735
SRADLLW23_01320 LLW23_06260
SHANPPZ50_04545 PPZ50_08655 PPZ50_17395
SNAPPQ455_06670 PQ455_19300
SNOSK8P63_19230
SDONM9980_04775 M9980_08725
SSAGKV697_05500
SABIPBT88_15120
SJPSJA_C2-02880(adh) SJA_P1-01350
SINBSIDU_11965 SIDU_13870
SCHSphch_3486 Sphch_3840
SSYSLG_09790 SLG_18870
SYBTZ53_06485
SBDATN00_07670 ATN00_10165 ATN00_21465
SPMIK663_00335
SPHBEP837_03367 EP837_03629
SPHRBSY17_3820
SPHTK426_15800 K426_16040 K426_23349
SHYDCJD35_01340 CJD35_12525 CJD35_18215 CJD35_21330
SYAA6768_05580 A6768_08290
SCLOSCLO_1021540 SCLO_1030160 SCLO_3000690 SCLO_4000230
SPYGYGS_C2P0573 YGS_C2P1004
SUFLFIL70_03780 FIL70_22330
SBARH5V43_09165 H5V43_18480
SAMISAMIE_1000380 SAMIE_2000240
SPPHKFK14_20205
CIJWG74_04110 WG74_04490
SPHGAZE99_04395 AZE99_04780
SFLASPHFLASMR4Y_01385(flhA) SPHFLASMR4Y_01400(adhD)
SPHYCHN51_00855 CHN51_01005
SPHLLPB140_04890 LPB140_05400
SLAAEUU25_02270 EUU25_08625 EUU25_13705
BLASBSY18_1115 BSY18_2857 BSY18_3660
BFWB5J99_05185 B5J99_14935
BMAAT8S45_09835 T8S45_13950
SPHJBSL82_08620 BSL82_14130
SPZRG5C33_04900
PALGHFP57_07825 HFP57_08565 HFP57_17390
PARPHFP51_01095 HFP51_07640
PARJJ4G78_05110 J4G78_17065
PHAOHF685_05070 HF685_07805
ACOBP0Y56_08365
SMICSmB9_28820(adhC)
SPHSETR14_21460
SFLVIC614_06040
SANDH3309_06245
POQKZX46_08510
PMEAKTC28_01530
AEPAMC99_00421 AMC99_00802
ALBAEB_P0965
ALHG6N82_05535 G6N82_13040
ARUEQQX03_00230 QQX03_04730
AAYWYH_02781(flhA_1)
AMXAM2010_192 AM2010_2605
PMASNCF86_01060 NCF86_14570
ANHA6F65_00758(flhA)
ADOA6F68_00167(flhA) A6F68_01656(adhD)
TFVIDJ81_01315 IDJ81_09565
CNAAB433_10675 AB433_13440
CMANA9D14_04645 A9D14_14430 A9D14_16190
ERYCP97_03610
EGNBMF35_a0960
EFVCHH26_03045 CHH26_03570 CHH26_14510
QCINCF85_00675 NCF85_11890
QSPL1F33_01125 L1F33_01385 L1F33_06580
QSOIRL76_00395 IRL76_14365
QARK3148_03345 K3148_06925
QGEK3136_06865 K3136_10535
QPSK3166_01245 K3166_11205
ELIELI_09625 ELI_11375
ELQGa0102493_111698 Ga0102493_111938
ERKCD351_03950 CD351_14665
ERRDVR09_00240 DVR09_14475
ERFFIU90_04125(flhA2) FIU90_14605
EMVHQR01_03435 HQR01_03945
PNSA9D12_06160 A9D12_07775
PORLBG023_11693 BG023_11956
PHZCHX26_03945 CHX26_05710
POTE2E27_00425 E2E27_16655
PORCCBR61_03875 CBR61_05310
NTDEGO55_02325 EGO55_06025 EGO55_10025
CAENK5X80_01430
AFLVQQW98_03305 QQW98_07940 QQW98_08770
GOXGOX2018
GOHB932_3501 B932_3575
GOYGLS_c21300(adhI)
GALA0U94_04200 A0U94_14280 A0U94_14335
GTIFXF46_10640
GSPIGS75_11465 IGS75_14205 IGS75_14260
GFAMKW11_10450
ACRAcry_2794
AMVACMV_31260
GDIGDI1852(frmA)
GDJGdia_0079
GXYGLX_06680
GXLH845_1787 H845_3481
KNAB0W47_02915 B0W47_15065 B0W47_16270
KEUS101446_01056(adhP) S101446_03508(frmA)
KSCCD178_02277(flhA_1) CD178_02794(flhA_2) CD178_03435(frmA)
KREGWK63_09030
KOILV478_15595
APTAPA01_12700
APWAPA42C_12700
APFAPA03_12700
APUAPA07_12700
APGAPA12_12700
APQAPA22_12700
APXAPA26_12700
APZAPA32_12700
APKAPA386B_105(adhC) APA386B_1P92(adhC)
ASZASN_1303(adhC) ASN_1465(frmA) ASN_2313(adhC) ASN_2453(adhC)
ASVWG31_06865
AACEA0U92_04530
APERA0U91_08005
APOMCPF11_01085
ATOCIW82_04970 CIW82_05570
AASCA4S02_04325
ACETDS739_06585
AOTAcetOri_orf03317
AOYEOV40_005895 EOV40_013675
ACEKFLP30_10625 FLP30_11395
ABGAsbog_01643
KBAA0U89_04550
RGIRGI145_06625 RGI145_23265
ROSCTJ15_10805
RMUCFOB66_08410
RMTIAI58_19625
RFLRmf_30470(adhC2)
RCVPFY06_03555
NCHA0U93_03985
COQD9V35_00370
COMMGN303_00555
NTND5366_02310
NEHE3E11_00200
SSAME3D00_08995
SWFE3E12_02495
BOBGN304_04855
BOMBGT348_04440
EBLAJGUZn3_18500(flhA)
LCKHN018_17740
KHAIFJ82_07150
PARZDTQ13_00205
SRFLHU95_14270
RAPRHOA_0384(frmA) RHOA_1534(frmA)
ACIMGT370_19870
NGUQN315_11815
SHUMSTHU_22450 STHU_29960 STHU_47120(adhC3)
SVCSTVA_20900 STVA_26020
STELSTAQ_20130 STAQ_26560
AZLAZL_c02590
ALIAZOLI_p30144(frmA)
ABSAZOBR_p130213(frmA)
ABQABAZ39_22405
ABFAMK58_15110
ATIAL072_17055 AL072_26810
AZTTSH58p_27700
AZMDM194_19405
AZZDEW08_20065
AOZHUE56_02875
AARED3093_18425
AZSE6C72_21155
NAOY958_19165
NCBC0V82_23695
SKTIGS68_06225 IGS68_27980
SMUCJL100_021400
SROEJL101_020095
RRURru_A3405
RRFF11_17450
RCERC1_0269(adhC)
FERFNB15_02305
DEXHWD60_15880
DVNHQ394_15335
HTQFRZ44_12320 FRZ44_43020
HADHFRZ61_12400
TXITH3_18205
THACCSC3H3_17365
TIIDY252_03320
THAIIT893_17455
TLUR1T41_05745
TTBMACH01_33870
MAGQMGMAQ_0501(frmA)
NACINUH88_08765 NUH88_16080
THART8K17_17630
TMOTMO_3459
PBRPB2503_03837
HFLPUV54_15500
PUBSAR11_0529
ECOGFIV45_14110
PAQIKW060_14845
APBSAR116_2012
SNEANBZ79_08495 NBZ79_14775 NBZ79_19060
KOZKFF44_00210
TMKQGN29_06315
GSOPH603_05755
AFRAFE_0697
AFELferr_0845
AFIAcife_0708 Acife_2295
AFJAFERRID_19310 AFERRID_27350
ATXGCD22_03728(adhI)
AFPK1Y48_09510
ACIYMQE22_01100
DMSE8L03_01225
DMPFAK_18410(flhA)
MXAMXAN_7094
MSDMYSTI_03745
MYMA176_004896
MFBMFUL124B02_02340 MFUL124B02_20130
MYXQEG98_39680
MLANJY572_07900
CCXCOCOR_03877(adh1)
MFULILAB_10925
MMASMYMAC_006795
PPAKJY651_11420
SURSTAUR_5860
AGEAA314_01905
AVMJQX13_16245 JQX13_22430
MBDMEBOL_004359
CFUSCYFUS_001207
VINAKJ08_3241
SCLsce0475(adh1) sce2769(adh2)
SCUSCE1572_03395 SCE1572_17030 SCE1572_42825
CCROCMC5_036950(adhP)
PAUUE8A73_024920
MRMA7982_03166
SAMYDB32_000216
LLUAKJ09_06134 AKJ09_10825
HOHHoch_5737
NANNO0S08_23620
BSEDDN745_00225
BBAEFRD01_15905
BBABd0898(adhC)
BBATBdt_0860(adhC)
BBWBDW_05780
BBACEP01_14620
BDZDOM22_19180
BDKHW988_18205
BMXBMS_1185
HAXBALOs_0356(frmA)
BSTOC0V70_06320
PSTISOO65_11130 SOO65_12455
SAQIAXG55_13490
BSUBSU26970(adhB)
BSRI33_2738(adhB)
BSLA7A1_0338
BSHBSU6051_26970(adhB)
BSYI653_12790
BSUTBSUB_02878(adhB)
BSULBSUA_02878(adhB)
BSUSQ433_14505
BSOBSNT_09084(adhB)
BSNBSn5_04190
BSQB657_26970(adhB)
BSXC663_2530(adhB)
BSPU712_13235
BSSBSUW23_12995(adhB)
BSTGYO_2928(adhB)
BITBIS30_02825
BLIBL02473(adhB)
BLDBLi03831(adhB)
BLHBaLi_c38430(adhB)
BAYRBAM_003560 RBAM_005890
BAQBACAU_0296(adhB1) BACAU_0505(adhB3)
BYABANAU_0298(adhB1) BANAU_0505(adhB3)
BAMPB938_01540 B938_02700
BQYMUS_0317(fdh) MUS_0554(adhB)
BAMLBAM5036_0315(adhB) BAM5036_0516(adhB)
BAMARBAU_0330 RBAU_0548(adhB)
BAMNBASU_0314 BASU_0540(adhB)
BAMBBAPNAU_0299(adhB1) BAPNAU_0512(adhB3)
BAMTAJ82_01945 AJ82_03280
BAMYV529_03190 V529_05170(adhB)
BMPNG74_00338(fdhA) NG74_00561(fdm)
BAOBAMF_0303(RBAM_003560) BAMF_0490(adhB)
BAZBAMTA208_01520 BAMTA208_02545(adhB)
BQLLL3_00311 LL3_00523(adhB)
BXHBAXH7_00314 BAXH7_00533(adhB)
BAMIKSO_016805 KSO_017895
BAMCU471_03160 U471_05630
BAMFU722_01820 U722_02915
BSIACWD84_19115 CWD84_20225
BAEBATR1942_01965 BATR1942_20355
BVMB9C48_01805 B9C48_02910
BSONS101395_00568(frmA)
BHTDIC78_05285 DIC78_08285
BMOJHC660_09330(adhB)
BTEQG4P54_01890 G4P54_06330
BIQAN935_13140
BSTRQI003_16650(adhB)
BANBA_3131
BARGBAA_3131
BATBAS2912
BAHBAMEG_1479
BAIBAA_3180
BAXH9401_2986
BANTA16_31580
BANRA16R_32000
BANSBAPAT_3004
BANHHYU01_15435
BANVDJ46_1885
BCEBC3092
BCABCE_3145(adhB)
BCZBCE33L2838(adhB)
BCRBCAH187_A3155 BCAH187_C0241
BCBBCB4264_A3114
BCUBCAH820_3133 BCAH820_B0169
BCGBCG9842_B2124
BCQBCQ_2941(adhB) BCQ_PI181
BCXBCA_3189
BALBACI_c30760(adhB2)
BNCBCN_2959 BCN_P226
BCFbcf_15220
BCERBCK_19335
BTKBT9727_2881(adhB)
BTLBALH_2794
BTBBMB171_C2803 BMB171_P0008
BTTHD73_2858
BTHRYBT1520_14035
BTHIBTK_14165
BTFYBT020_15475
BTIBTG_03760
BTNBTF1_10520 BTF1_12995
BTHUYBT1518_16995
BTWBF38_4289
BTHYAQ980_16820
BBYCY96_14370
BWDCT694_16570
BTROFJR70_03670
BMOBMLA2C4_16335
BPACLMD38_11435 LMD38_28110
BPANNLJ82_14680 NLJ82_27680
BALUQRY64_17735
BPUBPUM_0237
BPUSUP12_01515
BIFN288_03165 N288_24615
BGYBGLY_4229(adhB)
BWHA9C19_10680
BALTCFN77_01520
BAERBAE_09075
BSAFBSL056_01460
BFDNCTC4823_03045(adhB_2)
BSHILGQ02_17570
BBADK7T73_03605
BCABEFK13_02095 EFK13_13665
BRYM0696_13425
BJSMY9_2680
BACWQR42_01475
BACPSB24_06920 SB24_08025
BACBOY17_04445 OY17_05555
BACOOXB_0569
BACYQF06_11670
BACLBS34A_29430(adhB)
BALMBsLM_2649
BACSAUL54_07870 AUL54_09045
BACQDOE78_06870 DOE78_21720
BACAFAY30_09870
BZHNF868_01380
BHAIKJK41_03485 KJK41_04415 KJK41_10160
BCOBcell_3340
BHKB4U37_03370
BCIRC2I06_05625 C2I06_23985
NTXNQZ71_13455 NQZ71_22490
NILL8T27_008585 L8T27_023010
BMQBMQ_0823 BMQ_1767
BMDBMD_2194 BMD_3630
BMEGBG04_4604 BG04_552
BEOBEH_05980 BEH_25310
BFXBC359_15065 BC359_15365
PARHI5S86_05085 I5S86_18310 I5S86_22985
BHABH1829(adhB)
BKWBkAM31D_07320(fdm) BkAM31D_07355(fdhA_1) BkAM31D_11910(fdhA_2) BkAM31D_16215(fdhA_3) BkAM31D_23195(frmA)
BCLABC3413 ABC3428(adhB)
BLEBleG1_0250
BGIBGM20_07375
BPFBpOF4_03860(bfaD) BpOF4_05195(adhB)
BONA361_05180 A361_12685 A361_15750
BKOCKF48_06940
CGOTJ1899_03255 J1899_05435 J1899_12195
CSUAIM538_04670 IM538_20575
CFIRNAF01_04855 NAF01_11345 NAF01_14180
CSOALIS82_14100
CPSSM5V91_08700 M5V91_16590
OCNCUC15_03610 CUC15_07745 CUC15_13285
GKAGK0938 GK2774
GTEGTCCBUS3UF5_11120 GTCCBUS3UF5_31190
GTKGT3570_13570
GTMGT3921_05565
BCALCWI35_14375
GYCGYMC61_0742
GYAGYMC52_2810
GCTGC56T3_0718
GGHGHH_c28510
GJFM493_04810 M493_14335
GEAGARCT_00951(fdhA)
GSEGT50_05370
GSRGS3922_02380 GS3922_11715
GEJA0V43_02010 A0V43_11780
GZAIC807_10055
PCALBV455_02560
AFLAflv_1185(gutB)
ANMGFC28_1495
ANLGFC29_133
ANDGRQ40_05445
ACAIISX45_01955
LFUHR49_12015 HR49_13475
LYSLBYS11_10065
LYZDCE79_11540
LYGC1N55_05080
LPAKGDS87_19565
LYCFH508_0011485 FH508_0012745
LCAPICJ70_14155
LYPMTP04_19350(adhB)
LIUOU989_17875
HHDHBHAL_1575
HMNHM131_17430
HLIHLI_04010 HLI_07325
HNZP9989_04770 P9989_15055
HSANMUN89_19425 MUN89_20845
HSHIMUO14_12855
HAMYMUO15_08850 MUO15_19770
TAPGZ22_00730 GZ22_03835
TAIDKS242_01980 KS242_04695
VIRX953_02260
VHLBME96_01605
VNECFK40_11505
VIMGWK91_15765
VIKKFZ58_02290
LAOAOX59_09150
FARABE41_004815 ABE41_007405
FECQNH15_20760 QNH15_23060
SJEAAV35_000070
BSJUP17_13880
BMURABE28_003780
PASABAOM_3704(frmA)
PPSRI6J18_04900 I6J18_10675
PFRIL8956_04270
AQTFN924_05525
RAXKO561_05740
BTHVCQJ30_01115
PSYHD0S48_06465 D0S48_16985
PSYBKD050_06115 KD050_20270
PRDF7984_03005
GRCGI584_13700
NMKCHR53_14465
NDTL1999_13995 L1999_26740
NCMQNK12_18285
MEKUHUW50_14235 HUW50_20205
MSEMGMB29_06400
MDGK8L98_06810
MLITKDJ21_015815 KDJ21_026360
MENLMVE64_18375
MEBZLPC09_05120 LPC09_14925
AIAAWH56_023485
BLENNCTC4824_01224(fdhA)
SEDDERJ70_00895 ERJ70_06605 ERJ70_15630
BVQFHE72_05085
RMFD5E69_10885
RAZU9J35_04615
BCKBCO26_0370 BCO26_1901(adhB)
BAGBcoa_0855 Bcoa_2597
BCOABF29_2872
BVJI5776_03150
BOUI5818_03255
GAJMY490_12665 MY490_18365
MJOFOF60_12555 FOF60_14680
MSUTLC048_08215
SFORQNH23_10750
TEIQS257_10850
ALKLMM271_08230
ALKGMOJ78_17505
PHJLC071_06625 LC071_16435 LC071_19390
DOMRRU94_18735 RRU94_22230 RRU94_24170
AHALFTX54_001675
PUKPU629_02500
SSPSSP1623
SEQOSE1039_00350
SNLBJD96_07430
SKLC7J89_01120
SHOMEGX58_04730
SPICSAMEA4384060_1164(fdhA)
SSACI6I31_04155
SPSDJMB28_13660
STAPAOB58_1412
MACRBHM04_10210
MBRUMGG13_00745
MEPIKFV12_00645
MEQUKFV11_00820
MBOCQSV55_01125
MCLMCCL_1471(adhC)
MCAKMCCS_00660
SHVAAT16_10780
LWIUE46_14925
LGZNCTC10812_00125(frmA)
LNWOTR81_06600
ESIExig_2206
EANEab7_2052
EXMU719_12230
EXUESP131_14335
EAPKB235_12575
EACEKKI46_12175
EAURNMQ00_11305
EPFOE059_10795
BBEBBR47_08010(adhB)
BFMBP422_29345
BHUILOK74_08395
BBORRFB14_13290
BRUMNDK47_09390
GYMGYMC10_2482 GYMC10_4710
PPYPPE_02400
PPMPPSC2_24890(adhB3)
PPOPPM_4947(adhB3)
PPQPPSQR21_050400
PPOYRE92_12390
PMSKNP414_00819(adhB) KNP414_05429(adhB2) KNP414_05608(adhB3)
PMQPM3016_4802 PM3016_4961 PM3016_718
PMWB2K_03685 B2K_24895 B2K_25720
PSABPSAB_05550
PBDPBOR_19740
PGMPGRAT_16040 PGRAT_16815
PODPODO_16260
PAENP40081_20080 P40081_21210
PAEFR50345_16500
PAEQR50912_18370
PSTEPSTEL_02600
PAEAR70723_17635
PAEJH70737_16010
PRIPRIO_4985(adhB)
PSONJI735_25605
PPEOABE82_25215
PNPIJ22_21770
PBVAR543_13450
PXLBS614_13780
PYGAWM70_07680
PSWUSY83_01940
PIBBBD41_02485 BBD41_07550 BBD41_21885
PCXLPB68_02290 LPB68_21515
PVOPVOR_14994 PVOR_17009 PVOR_25783
PLWD5F53_06555 D5F53_14590 D5F53_17260
PPSCEHS13_30660
PRZGZH47_00105
PTRIKDC22_17975 KDC22_32715
PALOE6C60_2285
PCELHUB94_21000
PTJJRJ22_14445
PTHINDS46_11855
PKAPQ456_11855
PUIPUW25_15795
PMAHPTQ21_15110
PAMYP9222_27700
PDYQJQ58_10270
PMAELMZ02_04405
PPOGQPK24_15130
PAUNMJA45_05550 MJA45_28210
PHKSK066_12270
PNKAASFL403_07115
PPABKET34_18525
PKPSK3146_00475(fdm)
PGLUA3958_01715 A3958_20925
TCOTheco_0005
AUDPO771_11965
COHEAV92_06490
CHEBHH215_13050 HH215_33980 HH215_35345
SACAFFV09_22030
AFXJZ786_22385
AACOK1I37_06880
ACURJZ785_22455
ADAUNZD86_15060 NZD86_23465
AFASNZD89_12745
TUMCBW65_23215
EFFskT53_22390(adhB)
SIVSSIL_0160 SSIL_2269 SSIL_2808
SSILSOLI23_07300 SOLI23_18015
PLNPlano_1677
PKUAUO94_03115 AUO94_07520
PRTAUC31_13585
PLLI858_010275 I858_014340
PANABBH88_06395
PDGBCM40_02690 BCM40_06860
PHCBBI08_05200 BBI08_11295
PMARB0X71_15550
PPLABBI15_08720
PFAEAJGP001_09570 AJGP001_14435
PLXCW734_09515 CW734_14770
PMATBBI11_14350
PDECH1Q58_13650
PGQFK545_03755
JEOJMA_32360
SPSYAZE41_02070
SPORSporoP33_09040
SPOPSporoP37_04830 SporoP37_09430
SURESporoP32a_04725 SporoP32a_09365
SPOSDV702_13485
SPOOJ3U78_12625
RSTATY39_10085
PANCE2636_17140
PLAYDNR44_007190
KPULGXN76_04650
KEBGXN75_04700
SMUSMU_119(adh)
SMCSmuNN2025_0109
SMUTSMUGS5_00510
SMJSMULJ23_0099(adh1)
SMUASMUFR_0098(frmA)
SPATA0O21_10330
STRGSRT_01200
SCHJDDV21_002040
WCBAO080_12030
EFCEFAU004_00331
EFAUEFAU085_00267
EFUHMPREF0351_10336(fdh)
EFMM7W_507
EFTM395_01510
ECASECBG_00351
EMUEMQU_0315(fdh) EMQU_0525
EGAAL523_16790
ELACI4Q40_01755
EIEENLAB_07320
VTEBHY08_10625
VIEOL234_06120 OL234_10840
AUIAPT62_01330
ASANAWM72_03030
AVSAWM76_06120 AWM76_09250
IRUM0R79_04460
CRNCAR_c01200(adhB) CAR_c01530(tdh) CAR_c23690(gutB)
CMLBN424_366(adhC)
CAWQ783_00330 Q783_10045 Q783_10635
CARCNY10_1567
CARNFPV25_00180 FPV25_02815
CVDLHA31_06305 LHA31_06410 LHA31_07900
MARRBKP56_09830
JDABW727_101169(frmA)
JEHEJN90_04755
JEMLZ578_00040
DINCQNK01_01675 QNK01_02355
CACCA_C3375
CAESMB_G3412(adhB)
CAYCEA_G3378
CBEILF65_01713
CLJCLJU_c19540
CCBClocel_3267
CLBClo1100_2971
CSBCLSA_c28950(adhB)
CAHCAETHG_0031
CFMBJL90_19825
CARGRSJ17_17045
CDYF3K33_07795
CMAHC1I91_15620
CRWCROST_043090(adh_2)
CFBCLFE_004910(adh_1)
CAUNCLAUR_031890(adh)
CINTHZF06_01270
CTHDCDO33_11240
SARJHH195_02905
RGVNQ502_03820
PETRQKW49_03785
DSYDSY3044
DHDDhaf_4212
DDHDesde_3570
DDLDesdi_2924
DMIDesmer_1335
DRUDesru_2528
ACAEHYG86_03720
BYLA4V09_11755
CHYLCE91St63_02790
ACACEYQ97_13520
ANRAna3638_12955
ACHTbsdcttw_26420(adhB)
AHBbsdtb5_04060
LBXlbkm_1774
PSORRSJ16_09920
CADCuri_c26880(adhB)
TISP3962_13625
LPILLIP_2323
MTURv0761c(adhB)
MTVRVBD_0761c
MTCMT0786
MRAMRA_0771(adhB)
MTFTBFG_10776
MTBTBMG_00776
MTKTBSG_00780
MTZTBXG_000769
MTGMRGA327_04740
MTECCDC5079_0704
MTURCFBS_0800(adhB)
MTLCCDC5180_0696
MTOMTCTRI2_0780(adhB)
MTDUDA_0761c(adhB)
MTNERDMAN_0843(adhB)
MTJJ112_04095
MTUBMT7199_0782
MTUCJ113_05375
MTUEJ114_04065
MTXM943_03985
MTULTBHG_00753
MTUTHKBT1_0800(adhB)
MTUUHKBT2_0801(adhB)
MTQHKBS1_0800(adhB)
MBOBQ2027_MB0784C(adhB)
MBBBCG_0813c(adhB)
MBTJTY_0783(adhB)
MBMBCGMEX_0784c(adhB)
MBKK60_008140
MBXBCGT_0562
MAFMAF_07730(adhB)
MMICRN08_0850
MCEMCAN_07651(adhB)
MCQBN44_10831(adhB)
MCVBN43_20196(adhB)
MCXBN42_20519(adhB)
MCZBN45_20030(adhB)
MORYMO_000816
MPAMAP_0595c(adhB)
MAOMAP4_3270
MAVIRC58_16230
MAVURE97_16260
MAVMAV_0705
MITOCO_05980 OCO_20830
MIAOCU_06020 OCU_21070
MIDMIP_01078 MIP_02946
MYOOEM_06070 OEM_18690
MCHIAN480_02985 AN480_10860 AN480_23350
MIROCQ_06130 OCQ_19730
MMALCKJ54_02925 CKJ54_09185
MLPMLM_0828
MMANMMAN_19130(adhB_1) MMAN_48970(adhB_2)
MSAMycsm_00104 Mycsm_05684
MULMUL_0470(adhB)
MMIMMAR_4935(adhB)
MMAEMMARE11_47450(adhB)
MLIMULP_05179(adhB)
MPSEMPSD_51260(adhB)
MSHOMSHO_03860(adhB)
MMCMmcs_0137 Mmcs_4585
MKMMkms_0146 Mkms_4673
MJLMjls_0127 Mjls_4968
MMMW7S_02935 W7S_09780
MKNMKAN_03160 MKAN_11295
MYVG155_00805 G155_02670 G155_05085
MYEAB431_25995
MHADB586_05040
MDXBTO20_30845 BTO20_35350
MSHGMSG_04435(adhB)
MFJMFLOJ_41770(adhB_1) MFLOJ_58300(adhB_2)
MSTOMSTO_45790(adhB)
MSIMMSIM_30180(adhB)
MSAKMSAS_27710(adhB)
MKUI2456_25140
MLWMJO58_17600 MJO58_24505
MXEMYXE_06840(adhB) MYXE_21000 MYXE_47060
MNVMNVI_11330(adhB) MNVI_18990 MNVI_44860
MPAGC0J29_26985
MNMMNVM_16730 MNVM_24700(adhB)
MGORH0P51_15980 H0P51_25170
MCOOMCOO_25760
MBAIMB901379_04321(adhD_3)
MSEOMSEO_33480(adhB)
MHEKJMUB5695_00596(adhB) JMUB5695_02108
MGAUMGALJ_37130 MGALJ_46630
MLJMLAC_00890(adhB)
MBRDMBRA_13480 MBRA_21570(adhB) MBRA_34280
MSHJMSHI_39900(adhB)
MMAMK3U93_22055
MSPGF6B93_19935
MOTLTS72_00490 LTS72_08120 LTS72_22105
MLMMLPF_2517(adhB)
MPAAMKK62_03000
MMEHM5I08_05785
MKYIWGMT90018_56150
MADIA7U43_01440 A7U43_07350
MWUPT015_14945
MSMMSMEG_0217 MSMEG_1138 MSMEG_5866
MSGMSMEI_0210(adhB) MSMEI_5707(adhB)
MSBLJ00_01090 LJ00_29010
MSNLI99_01090 LI99_29015
MSHLI98_01090 LI98_29020
MVAMvan_5164
MGIMflv_1593
MSPMspyr1_09790
MCBMycch_4525
MNED174_01510 D174_23360 D174_23875
MYNMyAD_01480 MyAD_22910 MyAD_23420
MFTXA26_01600 XA26_09810
MPHLMPHLCCUG_00648
MVQMYVA_5046
MLLB1R94_24615
MRHMycrhN_2407
MTHN4412656_00173(xylB_2) 4412656_03991(adhB)
MHASMHAS_03650(adhB_2)
MDUMDUV_50370
MCHTMCHIJ_20700
MAUUNCTC10437_01631(adhB) NCTC10437_04924(flhA_1)
MMAGMMAD_47350 MMAD_55040
MMORMMOR_13160
MFXMFAL_34210
MAICMAIC_06450
MIJMINS_26960 MINS_42590
MALVMALV_33690 MALV_43530
MTYMTOK_23530 MTOK_58590
MPSCMPSYJ_16970
MARZMARA_36700 MARA_49240
MGADMGAD_36260 MGAD_44950
MHEVMHEL_07520 MHEL_28820 MHEL_37500
MSARMSAR_10060 MSAR_28860
MANYMANY_24020 MANY_32070
MAUBMAUB_35450 MAUB_38850
MPOFMPOR_52690
MPHUMPHO_01270 MPHO_31250 MPHO_34870
MMUCC1S78_000720 C1S78_002290
MMATMMAGJ_20690 MMAGJ_35570 MMAGJ_38970 MMAGJ_40200
MBOKMBOE_01310 MBOE_13820 MBOE_20890
MFGK6L26_00310 K6L26_06080 K6L26_21720
MSEIMSEDJ_01200 MSEDJ_10660
MFLVNCTC10271_00115(flhA_1) NCTC10271_00602(adhB)
MCEEMCEL_33330 MCEL_39140
MMONEWR22_00785 EWR22_24815
MGOAFA91_07870 AFA91_11390
MHOLK3U96_03715 K3U96_25795
MSENK3U95_00940 K3U95_05300 K3U95_24750
MPAEK0O64_25455
MRFMJO55_23535
MDFK0O62_01560 K0O62_25090
MCROMI149_25760
MGROFZ046_02260
MKRMKOR_29110 MKOR_36950
MPAKMIU77_02610 MIU77_17925
MABMAB_4560
MMVMYCMA_2521
MABBMASS_4587
MABLMMASJCM_4615
MCHEBB28_23280
MIZBAB75_25760
MSTEMSTE_04732
MSAOMYCSP_21255
MSALDSM43276_04401
MJDJDM601_0149(adhB) JDM601_3610(adhB)
MTER4434518_00136(adhB_1) 4434518_03589(adhB_2)
MMINMMIN_11400 MMIN_18920
MHIBMHIB_30120 MHIB_33530
MHERK3U94_00905 K3U94_20390
MVMMJO54_00770 MJO54_20305
CGSC624_00825
CGGC629_00825
CAQUCAQU_03945
CSURN24_0193
CCYCSCMU_01830 SCMU_01840
NFANFA_12770 NFA_16040
NFRERS450000_00649 ERS450000_02557(frmA)
NCYNOCYR_1654(adhB) NOCYR_3015
NBRO3I_010385
NNONONO_c18250 NONO_c61490
NSLBOX37_07575
NOZDMB37_31245
NAHF5544_13920
NADNCTC11293_02548(frmA) NCTC11293_03482 NCTC11293_04167(flhA)
NIEKV110_10845
NHUH0264_26285
NGPLTT66_03425
NSPUIFM12276_46460
RHARHA1_ro01205 RHA1_ro05321
RERRER_36780
REYO5Y_16915 O5Y_25825
REBXU06_17125
RQIC1M55_18125
ROPROP_01120 ROP_09280 ROP_30230 ROP_pROB02-01230
ROAPd630_LPD04269 Pd630_LPD05306
RPYY013_06250
RBYCEJ39_17035
RAVAAT18_13615 AAT18_15885
RHWBFN03_10215
RRZCS378_05535
RHQIM25_20265
RHODAOT96_28445
RRT4535765_03068(frmA)
RCRNCTC10994_04193(frmA)
RTMG4H71_01340
RKOJWS14_06250 JWS14_20680 JWS14_42700 JWS14_43045 JWS14_45605
RGOKYT97_15890 KYT97_24685 KYT97_25510
ROZCBI38_11710 CBI38_11835 CBI38_24790
RPSKJWS13_26690 JWS13_40180
RGORNMQ04_13110 NMQ04_21410
RANTRHODO2019_15865
RHOPD8W71_19355
RHOORA302_17610 RA302_26445
REQREQ_29010
PDEFP9209_07170 P9209_14715
WHROG579_04840
GBRGbro_3128
GPOGPOL_c28920(adhB)
GORKTR9_3120
GOQACH46_13050
GTABCM27_12880 BCM27_16030
GOCCXX93_10280
GITC6V83_13425
GRUGCWB2_06130(adhD1) GCWB2_16270
GOMD7316_00146(adhB_1) D7316_03373
GAVC5O27_11965
GODGKZ92_14995
GAMGII34_14940 GII34_20080
GPDGII33_02715 GII33_14065
GJIH1R19_15135
GOILK459_05685 LK459_10235 LK459_12555 LK459_12630 LK459_12650 LK459_18870
GHNMVF96_15515
GAMIIHQ52_18875
GMGNWF22_00655
GSIP5P27_12445
SPINKV203_06375
TPRTpau_2883
TSMASU32_16265
TSDMTP03_33730
DLUA6035_00635
TOYFO059_07865
SCOSCO1705(SCI30A.26c)
SALBXNR_5118
SMASAVERM_5871
SGRSGR_5208 SGR_5795
SGBWQO_06325 WQO_09305
SFISFUL_1238 SFUL_1884
SANLKZO11_06000 KZO11_09085 KZO11_09855
SGRFSGFS_081470 SGFS_090360
SCYER2B67_26970 R2B67_30085
SCBSCAB_13971 SCAB_65591 SCAB_72641
SSXSACTE_1148
SVLStrvi_4559 Strvi_7392
SHYSHJG_3154
SHOSHJGH_2918
SRCM271_34150
SMALSMALA_2251
SSOII1A49_14410
SFASfla_0751 Sfla_5122
SBHSBI_07618
SVESVEN_1321 SVEN_2000 SVEN_6776
SDVBN159_6094 BN159_6863
SALSSLNWT_6186
STRPF750_1516 F750_6111
SCIB446_08855 B446_12070
SLVSLIV_29215
SGUSGLAU_07475
SVTSVTN_08075 SVTN_11240 SVTN_37385
STREGZL_06210 GZL_06822
SCWTU94_07225
SLDT261_5785 T261_6505
SLCSL103_07695 SL103_10825
STRMM444_08860 M444_11675
STRCAA958_04590
SAMBSAM23877_1765
SPRISPRI_0413 SPRI_5203 SPRI_5836
SCZABE83_26480 ABE83_29510
SCXAS200_31190 AS200_34865
SRWTUE45_02169 TUE45_02893(adhD_1)
STRFASR50_08165
SLEsle_54110(sle_54110)
SRNA4G23_00949
SPAVSpa2297_06690
STRTA8713_06145
SCLFBB341_20515
SGSAVL59_35220 AVL59_38570
STSIA4E84_08550 A4E84_11955
SKYD0C37_27575
SALWCP975_06870 CP975_10325
SGMGCM10017557_04050 GCM10017557_58620 GCM10017557_65650
SCADDN051_26865 DN051_30090
SPHWNFX46_29090 NFX46_32320
SLSSLINC_1943 SLINC_2639
SNRSNOUR_28775 SNOUR_31780
SALUDC74_2193 DC74_2784
SALLSAZ_11640 SAZ_15300
SPLULK06_005355 LK06_008435
STRDNI25_30655
SNWBBN63_28015
SAUOBV401_14705
SSIAA7J05_25360 A7J05_28435
SVUB1H20_05495 B1H20_08415
SPUNBFF78_29595 BFF78_32925
SGVB1H19_10555 B1H19_13360
SLAUSLA_1247 SLA_1907
SALFSMD44_01787(frmA) SMD44_02532(frmA)
SALJSMD11_4784(frmA)
SLXSLAV_25765(adhD) SLAV_28945
STROSTRMOE7_09285 STRMOE7_12355
SFKKY5_1574c KY5_2365c
SNZDC008_06625 DC008_09825
SGEDWG14_05993(adhD_2) DWG14_06749
SRJSRO_5146 SRO_5763
SLKSLUN_08015 SLUN_11390
SDXC4B68_28355 C4B68_32035
SGDELQ87_27820 ELQ87_31105 ELQ87_37870
SQZFQU76_08290 FQU76_30945
SCYAEJ357_09670 EJ357_13560
SASTCD934_27155
STIRDDW44_02585 DDW44_04725
SKACP970_30755 CP970_34815
SGZC0216_21905 C0216_24505
SVNCP980_23395 CP980_26230
SNKCP967_27785
SHAWCEB94_08975 CEB94_12445
SRKFGW37_06980 FGW37_09760
SFICEIZ62_23540 EIZ62_26655
SGALCP966_07060 CP966_10375
SSPODDQ41_02035 DDQ41_04455
SVRCP971_23750
SPADDVK44_31225
SFYGFH48_28360 GFH48_31775
SAQUEJC51_11385 EJC51_15330
SGFHEP81_05449 HEP81_06067
SCAVCVT27_05150 CVT27_08220
SSEOD0Z67_05470
SBYH7H31_05240
SRIMCP984_28775 CP984_32700
SSUBCP968_23285 CP968_26080
SPHVF9278_08275 F9278_12130
SCINCP977_07570 CP977_30400
SFUGCNQ36_07210
SPACB1H29_29015
STSUB7R87_08220 B7R87_30585
SCHACP983_30610 CP983_34390
SGXH4W23_08485 H4W23_11840
SCOECP976_09665 CP976_13460
SBATG4Z16_27935
SSPBCP982_09990 CP982_13510
SNFJYK04_02366 JYK04_02992(adhB)
SPLACP981_08395 CP981_11640
SBROGQF42_11260 GQF42_14510
STUIGCM10017668_12910 GCM10017668_19480
SATAC5746_09160 C5746_12605
SCHFIPT68_07695
SHUNDWB77_05404 DWB77_06018
SCYGS1361_09430 S1361_12735
SFEUIM697_10150 IM697_13935
SLIAHA039_27520
SDWK7C20_07505 K7C20_11050
SVDCP969_04475 CP969_09505
SCALI6J39_05665 I6J39_08590
SAUHSU9_006400 SU9_009395
SFBCP974_04930
SMOBJ7W19_06370
SPRACP972_07635 CP972_20470 CP972_31440
SPEUCGZ69_07090 CGZ69_10330 CGZ69_32360
SROIIAG44_28605
SXNIAG42_25120
SGJIAG43_05990
SHKJ2N69_06775 J2N69_10175
SANUK7396_25440 K7396_28345
STRYEQG64_08320
SDDD9753_28295
SACTDMT42_07610
SGOBtest1122_01675 test1122_04825
SINEKI385_10855 KI385_14585
SLFJEQ17_32535 JEQ17_36650
SDECL3078_06265 L3078_09785 L3078_13660
SAOVG3H79_26440 G3H79_30095
SDURM4V62_29385 M4V62_33225
SYANNRK68_07600 NRK68_10520
SRUGF0345_04625
SAKBK1J60_31930 K1J60_35715
STAALDH80_27735 LDH80_30870
SNIGHEK616_11880 HEK616_18120
SVIOHWN34_25850
SCAEIHE65_31970 IHE65_35800 IHE65_42410
STUBMMF93_09975
SSPNLXH13_08700 LXH13_12425
SCIRSTRCI_001787 STRCI_002532
SXTKPP03845_101936 KPP03845_102527(adhD_1)
SLONLGI35_15445 LGI35_39820
SDRZNEH16_25485
STUDSTRTU_005043
STEEF3L20_09305
SENGOJ254_16605 OJ254_19705
SGKPET44_07455 PET44_10300
SANTQR300_30445
SYUNMOV08_28875 MOV08_31825
SARGHKX69_27600
SJNRI060_30145 RI060_33880
SCYNN8I84_09390 N8I84_12820
SOVQZH56_25925 QZH56_28740
SFIYF0344_26870 F0344_29885
SHAUK9S39_31490 K9S39_34505
SKGKJK29_27200 KJK29_30755
SCOAQU709_31060 QU709_34890
SLAIP8A22_27745 P8A22_31170
SROCRGF97_06780 RGF97_27495
SFPQUY26_28500 QUY26_32150
SCHGNRO40_05345
STTNBSL84_07325 BSL84_10215
SINNABB07_26845 ABB07_30085
STRZOYE22_05050
SCAYPYS65_28890
SCTSCAT_0915 SCAT_1392
SCYSCATT_09170 SCATT_13950
KSKKSE_01540 KSE_24060
KABB7C62_05285 B7C62_08305
KAUB6264_18325
KITCFP65_2115
KISHUT16_10155
YIALO772_02250 LO772_10565 LO772_25345
STRHGXP74_08930 GXP74_09285
ABRYNYE86_10910
AGLAOIE69_27665 OIE69_30815
MIOAOA12_02660 AOA12_04870 AOA12_05035 AOA12_15250
MIPAXH82_15875
MOYCVS54_01674(flhA_2)
MCAWF6J84_00720
MLZF6J85_16435
MLIQNMQ05_07990
MPAOIZR02_09360
MESTPTQ19_02485
ASOIMTP13_05740
AMAVGCM10025877_24500
CPHYB5808_00750
MHUMNNL39_07615
SALCC2138_00755 C2138_00825
HUMDVJ78_01900
LEULeucomu_10605
LTREVS81_04465 EVS81_04900 EVS81_05875 EVS81_06515 EVS81_09625 EVS81_13970
LEBG7066_07535
LVIG7068_01520 G7068_05515
LINSG7067_07345 G7067_09520 G7067_12750
LLUTK1X41_03155 K1X41_13950 K1X41_14710
LARIKI794_02805 KI794_06110 KI794_11080
LALLMUN78_10525
LRPMUN76_06325 MUN76_08355 MUN76_08365 MUN76_11725 MUN76_11875 MUN76_14675
LTNKVY00_11535 KVY00_12250
MANTBHD05_11015
HEAHL652_11120 HL652_11160 HL652_11260 HL652_15995
SUBALQ955_14205
GSDM3M28_09190
GMNGMOLON4_1057(adhC) GMOLON4_1974(rph) GMOLON4_3088(adh) GMOLON4_806(frmA) GMOLON4_890(adh)
NAEIGCM126_21150 GCM126_26420
ARXARZXY2_1492(adh) ARZXY2_4684(adh)
ACRYAC20117_09220 AC20117_09225
ARTPE5206_18195 E5206_18200
ACITHPK19_14090
AWWG8758_13305
ACAONF551_03745
AAUAAur_pTC10058 AAur_pTC20218
GPRJQN66_16230 JQN66_16245 JQN66_16250
SATKSA2016_2255
BKIM4486_16580
KSEKsed_25570
BLYA2T55_11060
BLINBLSMQ_0326
BCAUI6G59_05235
PRVG7070_00200
NDKI601_0646 I601_0649(frmA)
NMESH9L09_18065
NAROCFH99_04465 CFH99_04640 CFH99_22470
NMARHPC71_03345 HPC71_03380
PSIMKR76_22270 KR76_26745
TFUTfu_1270 Tfu_1775
THAONI17_006725 NI17_010960
TALXFOF52_03370 FOF52_08490
NDANdas_2247
NALB005_4577
NGVCDO52_09375
NEXNE857_17730
NAKEKGD83_14320
NCGKGD84_07335 KGD84_16565
STRREKD16_12100
SNAHOUQ99_16000
ACTWF7P10_03110
ACIROG979_07960
SPIQOHA34_31810 OHA34_33515 OHA34_33690
ACTQOG417_14935
SROSros_1978 Sros_8254
NOABKM31_16720 BKM31_34750 BKM31_52750
NOWGBF35_43370
NCXNocox_09470 Nocox_35720
NGNLCN96_10660 LCN96_27030 LCN96_48605
NFSOIE67_00405 OIE67_17740 OIE67_36365
TBITbis_2878
MHAIOHB01_03475 OHB01_20705
FALFRAAL5467
FREFranean1_6841
FRIFraEuI1c_3326 FraEuI1c_5462
KRAKrad_1793 Krad_2224
SENSACE_1946
AOIAORI_4731(adh)
AJAAJAP_28605
AMQAMETH_1105
AMYCCU254_22055
AACDLWP59_01610 LWP59_13100 LWP59_27415
AROONQK81_11