KEGG   ENZYME: 1.1.1.31
Entry
EC 1.1.1.31                 Enzyme                                 

Name
3-hydroxyisobutyrate dehydrogenase;
beta-hydroxyisobutyrate dehydrogenase
Class
Oxidoreductases;
Acting on the CH-OH group of donors;
With NAD+ or NADP+ as acceptor
Sysname
3-hydroxy-2-methylpropanoate:NAD+ oxidoreductase
Reaction(IUBMB)
3-hydroxy-2-methylpropanoate + NAD+ = 2-methyl-3-oxopropanoate + NADH + H+ [RN:R02047]
Reaction(KEGG)
R02047 > R05066
Substrate
3-hydroxy-2-methylpropanoate [CPD:C01188];
NAD+ [CPD:C00003]
Product
2-methyl-3-oxopropanoate [CPD:C00349];
NADH [CPD:C00004];
H+ [CPD:C00080]
History
EC 1.1.1.31 created 1961
Pathway
ec00280  Valine, leucine and isoleucine degradation
ec01100  Metabolic pathways
Orthology
K00020  3-hydroxyisobutyrate dehydrogenase
K23146  3-hydroxyisobutyrate/3-hydroxypropionate dehydrogenase
Genes
HSA: 11112(HIBADH)
PTR: 463313(HIBADH)
PPS: 100975479(HIBADH)
GGO: 101152530(HIBADH)
PON: 100189883(HIBADH)
NLE: 100593017(HIBADH)
MCC: 702794(HIBADH)
MCF: 101926022(HIBADH)
CSAB: 103226305(HIBADH)
CATY: 105595938(HIBADH)
PANU: 101013041(HIBADH)
RRO: 104681887(HIBADH)
RBB: 108535453(HIBADH)
TFN: 117072500(HIBADH) 117074282
PTEH: 111551852(HIBADH)
CJC: 100395488(HIBADH)
SBQ: 101052268(HIBADH)
MMUR: 105875933(HIBADH)
MMU: 58875(Hibadh)
MCAL: 110296388(Hibadh)
MPAH: 110316426(Hibadh)
RNO: 63938(Hibadh)
MCOC: 116098929(Hibadh)
MUN: 110546157(Hibadh)
CGE: 100760581(Hibadh)
PLEU: 114689730(Hibadh) 114707455
NGI: 103740826(Hibadh)
HGL: 101705721(Hibadh)
CCAN: 109696803(Hibadh)
OCU: 100343653(HIBADH)
TUP: 102499799(HIBADH)
CFA: 479610(HIBADH)
VVP: 112915697(HIBADH)
VLG: 121474735(HIBADH)
AML: 100468892(HIBADH)
UMR: 103658928(HIBADH)
UAH: 113262129(HIBADH)
ORO: 101368605(HIBADH)
ELK: 111147347
MPUF: 101675548(HIBADH)
EJU: 114199393 114221241(HIBADH)
MLX: 118020908(HIBADH)
FCA: 101080519(HIBADH)
PTG: 102956524(HIBADH)
PPAD: 109263886(HIBADH)
AJU: 106987661(HIBADH)
HHV: 120230337(HIBADH)
BTA: 512002(HIBADH)
BOM: 102281836(HIBADH)
BIU: 109557493(HIBADH)
BBUB: 102411431(HIBADH)
CHX: 102171487(HIBADH)
OAS: 101113492(HIBADH)
ODA: 120877419(HIBADH)
SSC: 100516656(HIBADH)
CFR: 102506958(HIBADH)
CBAI: 105082072(HIBADH)
CDK: 105095830(HIBADH)
BACU: 103010546(HIBADH)
LVE: 103080806(HIBADH)
OOR: 101288036(HIBADH)
DLE: 111180262(HIBADH)
PCAD: 102984010(HIBADH)
ECB: 100054707(HIBADH)
EPZ: 103549489(HIBADH)
EAI: 106831041(HIBADH)
MYB: 102242337(HIBADH)
MYD: 102770375(HIBADH)
MMYO: 118666086(HIBADH)
MNA: 107540310(HIBADH)
HAI: 109381367(HIBADH)
DRO: 112306843(HIBADH)
SHON: 118983583(HIBADH)
AJM: 119035179(HIBADH)
MMF: 118620182(HIBADH) 118631472
PALE: 102888577(HIBADH)
PGIG: 120602388(HIBADH)
RAY: 107505678(HIBADH)
MJV: 108390236(HIBADH)
TOD: 119243724
LAV: 100675642(HIBADH)
TMU: 101344868
MDO: 100010435(HIBADH) 103101253
SHR: 100922582(HIBADH)
PCW: 110213146(HIBADH)
OAA: 100080437(HIBADH)
GGA: 420632(HIBADH)
PCOC: 116227068(HIBADH)
MGP: 100539611(HIBADH)
CJO: 107309225(HIBADH)
NMEL: 110394062(HIBADH)
APLA: 101790158(HIBADH)
ACYG: 106030238(HIBADH)
TGU: 100229283(HIBADH)
LSR: 110474634(HIBADH)
SCAN: 103812905(HIBADH)
PMOA: 120503127(HIBADH)
GFR: 102045297(HIBADH)
FAB: 101806471(HIBADH)
PHI: 102102004(HIBADH)
PMAJ: 107200831(HIBADH)
CCAE: 111923425(HIBADH)
CCW: 104689085(HIBADH)
ETL: 114063929(HIBADH)
FPG: 101921052(HIBADH)
FCH: 102054702(HIBADH)
CLV: 102088406(HIBADH)
EGZ: 104126135(HIBADH)
NNI: 104013917(HIBADH)
ACUN: 113477195(HIBADH)
PADL: 103918405(HIBADH)
AAM: 106483465(HIBADH)
ASN: 102387694(HIBADH)
AMJ: 102572348(HIBADH)
CPOO: 109310207(HIBADH)
GGN: 109291581(HIBADH)
PSS: 102452939(HIBADH)
CMY: 102934679(HIBADH)
CPIC: 101932441(HIBADH)
TST: 117872342(HIBADH)
CABI: 116820982(HIBADH)
ACS: 100565650(hibadh)
PVT: 110072331(HIBADH)
PMUR: 107282771(HIBADH)
TSR: 106538110(HIBADH)
PGUT: 117655120(HIBADH)
PMUA: 114607215(HIBADH)
ZVI: 118091721(HIBADH)
XLA: 431794(hibadh.S) 495134(hibadh.L)
XTR: 594992(hibadh)
NPR: 108802271(HIBADH)
DRE: 394135(hibadhb) 445252(hibadha)
IPU: 108271240(hibadh)
PHYP: 113542590(hibadh)
AMEX: 103025631 103029463(hibadh)
EEE: 113571225(hibadh)
TRU: 101062690(hibadh) 101070215
ELY: 117264033(hibadha) 117266515(hibadhb)
PLEP: 121946345(hibadhb) 121958249(hibadha)
SLUC: 116049401(hibadhb) 116066926(hibadha)
ECRA: 117946505(hibadhb) 117956248(hibadha)
GAT: 120810766(hibadhb) 120826215(hibadha)
MSAM: 119897746(hibadhb) 119907263(hibadha)
CUD: 121512987(hibadhb) 121524260(hibadha)
OAU: 116325370(hibadhb) 116332996(hibadha)
OLA: 101158049(hibadh) 101163014
OML: 112137876(hibadha) 112143917(hibadhb)
CVG: 107084328 107102829(hibadh)
CTUL: 119772883(hibadhb) 119779526(hibadha)
NFU: 107373763 107383377(hibadh)
KMR: 108241114(hibadha) 108241919(hibadhb)
ALIM: 106517755 106519500(hibadh)
CSEM: 103388422(hibadh) 103394224
XGL: 120783660(hibadhb) 120786115(hibadha)
HCQ: 109512019 109525634(hibadh)
BPEC: 110160392 110171726(hibadh)
SASA: 106570522 106574493(3HIDH) 106596865 106596912(3HIDH)
OMY: 110487958 110506351(hibadhb)
ELS: 105018812(hibadh) 105023648
AANG: 118209466(hibadhb) 118233736
LOC: 102682991(hibadh)
PSPA: 121313637 121315114(hibadhb)
LCM: 102346375(HIBADH)
CMK: 103183161(hibadh)
RTP: 109928138(hibadh)
BFO: 118403660
CIN: 100178943
SCLV: 120342975
SPU: 587548
APLC: 110987285
DME: Dmel_CG15093(CG15093) Dmel_CG4747(Ndf)
DSI: Dsimw501_GD23648(Dsim_GD23648) Dsimw501_GD25359(Dsim_GD25359)
DAN: 6498541
AGA: AgaP_AGAP005581 AgaP_AGAP009949(GLYR1_ANOGA)
AME: 551208
ACER: 108002152
BIM: 100748925
BTER: 100650674
CCAL: 108631411
OBB: 114880595
MGEN: 117221781
NMEA: 116426941
SOC: 105199897
MPHA: 105829621
AEC: 105148657
ACEP: 105623652
PBAR: 105423914
HST: 105183984
DQU: 106751759
CFO: 105247857
FEX: 115237303
LHU: 105675093
PGC: 109856102
OBO: 105278581
NVI: 100119485
CSOL: 105359007
MDL: 103570641
CCIN: 107273564
TCA: 663823
DPA: 109536371
NVL: 108562456
BMOR: 100174823(hibadh)
BMAN: 114245382
MSEX: 115444831
PMAC: 106707996
PPOT: 106107381
PXU: 106121452
PRAP: 111001538
ZCE: 119832613
HAW: 110372073
TNL: 113494831
PXY: 105389772
API: 100169095(Hibadh)
DNX: 107165644
AGS: 114124082
RMD: 113551301
BTAB: 109036117
CLEC: 106665414
NLU: 111053946
ZNE: 110837974
CSEC: 111869459
PVM: 113829576
DSV: 119455540
RMP: 119172354
VDE: 111243333
VJA: 111261142
DPTE: 113795712
CSCU: 111623956
SDM: 118189502
CEL: CELE_B0250.5(B0250.5)
CBR: CBG05595
PCAN: 112558336
BGT: 106054950
GAE: 121385201
CRG: 105338271
PMAX: 117321750
OBI: 106878483
NVE: 5521311
EPA: 110254726
ATEN: 116288581
ADF: 107338139
AMIL: 114977840
PDAM: 113669614
SPIS: 111328508
DGT: 114515739
HMG: 100203743
AQU: 100640292
LJA: Lj0g3v0078409.1(Lj0g3v0078409.1) Lj4g3v3043930.1(Lj4g3v3043930.1) Lj6g3v1629990.1(Lj6g3v1629990.1)
DOSA: Os01t0742300-01(Os01g0742300) Os05t0565500-01(Os05g0565500) Os06t0677400-01(Os06g0677400)
MNG: MNEG_6697
APRO: F751_4388
PIC: PICST_35865(HIB1)
CAL: CAALFM_C602890CA(HPD1)
NTE: NEUTE1DRAFT145029(NEUTE1DRAFT_145029)
MAW: MAC_01431
MAJ: MAA_07047
CMT: CCM_00032
ANG: ANI_1_1106074(An08g07890) ANI_1_1424124(An14g04420)
PBL: PAAG_03978 PAAG_12159(PAAG_06111)
CNB: CNBC3340
TASA: A1Q1_00877
ABP: AGABI1DRAFT111419(AGABI1DRAFT_111419) AGABI1DRAFT116631(AGABI1DRAFT_116631)
ABV: AGABI2DRAFT190642(AGABI2DRAFT_190642) AGABI2DRAFT196100(AGABI2DRAFT_196100)
DDI: DDB_G0292566(hibA)
DFA: DFA_11558(hibA)
SMIN: v1.2.004672.t1(symbB.v1.2.004672.t1)
NGD: NGA_0515600(MMSB) NGA_0606700(MMSB)
KPN: KPN_01687
KPU: KP1_2739
KPP: A79E_2535
KPR: KPR_2590
KPJ: N559_2617
KPX: PMK1_04020(garR_2)
KPNU: LI86_13045
KPNK: BN49_2797
KVA: Kvar_2635
KPE: KPK_2679
REE: electrica_02539(garR_2)
KIE: NCTC12125_01520(Hgd)
KAS: KATP_24250(mmsB)
YPM: YP_3899(mmsB)
YPB: YPTS_3770
RAA: Q7S_11085
EBI: EbC_20420
PAM: PANA_1850(yfjR)
PAJ: PAJ_1183(yfjR)
PVA: Pvag_1277
MINT: C7M51_01317(hgd)
MTHI: C7M52_01437(hgd)
TPTY: NCTC11468_00437(garR_1) NCTC11468_01816(garR_2)
XBO: XBJ1_2393
XPO: XPG1_1932
PSHI: SAMEA2665130_1913(garR)
MHQ: D650_910
MHAT: B824_1680
MHAE: F382_08200
MHAM: J450_06905
MHAO: J451_07770
MHAL: N220_13840
MHAQ: WC39_00435
MHAY: VK67_00440
MVI: X808_180
MVG: X874_170
APL: APL_1197
APJ: APJL_1213
APA: APP7_1251
ASU: Asuc_0552
ALIG: NCTC10568_01505(Hgd)
XCC: XCC1264(mmsB)
XCB: XC_2977
XCP: XCR_1517(mmsB)
XCV: XCV1367
XAX: XACM_1299
XAC: XAC1316(mmsB) XAC2277
XCI: XCAW_01940(mmsB) XCAW_03032(mmsB)
XOM: XOO1742(XOO1742)
XOO: XOO1846(mmsB)
XOP: PXO_01707(mmsB)
XOR: XOC_3192(mmsB)
XPH: XppCFBP6546_04880(mmsB)
XVA: C7V42_07120(mmsB)
XCZ: EBN15_05475(mmsB)
SML: Smlt0268(mmsB)
SMT: Smal_0223
SMZ: SMD_0233(mmsB)
STEN: CCR98_01190(mmsB)
STEM: CLM74_01195(mmsB)
STES: MG068_01045(mmsB)
SINC: DAIF1_02360(mmsB)
PSD: DSC_04615
LEZ: GLE_0246 GLE_0579(mmsB)
LEM: LEN_4352(garR) LEN_4696
VCH: VC_A0007
VCS: MS6_A1148
VCI: O3Y_13538
VCO: VC0395_0123(garR)
VVU: VV2_0489(mmsB) VV2_1637
VSP: VS_II1501
VAN: VAA_00239
VSC: VSVS12_04339(mmsB)
VTA: B0642
VAQ: FIV01_08200(garR) FIV01_15995(mmsB)
VSR: Vspart_02160(garR)
VFI: VF_A0173
PPR: PBPRB1107(BPP1554)
PAE: PA1576 PA3312 PA3569(mmsB)
PAEV: N297_3431 N297_3693(mmsB)
PAEI: N296_3431 N296_3693(mmsB)
PAP: PSPA7_1575(mmsB2) PSPA7_1807
PAEU: BN889_03680 BN889_03948(mmsB_1) BN889_03949(mmsB_2)
PAEC: M802_3430 M802_3690(mmsB)
PAEO: M801_3296 M801_3558(mmsB)
PMY: Pmen_3196
PMK: MDS_3491
PPSE: BN5_1240
PCQ: PcP3B5_14820(garR_1) PcP3B5_28100(mmsB_1)
PPU: PP_1143 PP_4666(mmsB)
PPB: PPUBIRD1_4364(mmsB)
PPI: YSA_03269
PPX: T1E_0842(hibA)
PPUN: PP4_06800(mmsB) PP4_10830
PPUD: DW66_4899
PMON: X969_22220
PMOT: X970_21855
PFS: PFLU_5202
PFC: PflA506_4494(mmsB)
PFB: VO64_2043
PRX: HRH33_22665(mmsB)
PFW: PF1751_v1c46520(mmsB)
PEN: PSEEN0700(mmsB) PSEEN1291
PSA: PST_1924(mmsB) PST_2974
PLUL: FOB45_15680(mmsB)
PKC: PKB_1513 PKB_2615(mmsb1)
PANR: A7J50_4947
PALL: UYA_16895
PPSH: G5J76_23970(mmsB)
PVK: EPZ47_03525(mmsB)
PEZ: HWQ56_04135(mmsB)
PBZ: GN234_14545(mmsB)
PDW: BV82_0009(mmsB) BV82_20730
PAR: Psyc_0904(mmsB)
PSYC: DABAL43B_1223(mmsB)
PSYA: AOT82_590
ABM: ABSDF0122(mmsB)
ABY: ABAYE3187 ABAYE3767(mmsB)
ABB: ABBFA_02962(glxR_2) ABBFA_03384(mmsB)
ABAD: ABD1_01040(mmsB) ABD1_05790
SON: SO_1682(ivdF)
SDN: Sden_1938
SFR: Sfri_1343
SAZ: Sama_1380
SBL: Sbal_1500
SLO: Shew_1672
SSE: Ssed_1478
SPL: Spea_2778
SHL: Shal_2873
SWD: Swoo_3197
SWP: swp_3382
SVO: SVI_3098(mmsB)
SHF: CEQ32_07795(mmsB)
SPSW: Sps_02041
SBJ: CF168_07065(mmsB)
SMAV: CFF01_10990(mmsB)
SHEW: CKQ84_00260(mmsB)
SLJ: EGC82_14615(mmsB)
SMAI: EXU30_17520(mmsB)
SPOL: FH971_12955(mmsB)
SKH: STH12_00952(mmsB)
SAES: HBH39_10865(mmsB)
SLIT: JQC75_06775(mmsB)
SDK: KHX94_16485(mmsB)
SCAA: TUM17387_25850(ivdF)
ILO: IL0867(mmsB) IL1375
IPI: CEW91_07680(mmsB)
IDI: CWC33_00520(mmsB)
CPS: CPS_2007 CPS_3424(mmsB)
LSD: EMK97_18825(mmsB)
THT: E2K93_14215(mmsB)
THAP: FNC98_05270(mmsB)
PHA: PSHAa1459
PTN: PTRA_a1836(mmsB)
PAT: Patl_0951
PSM: PSM_A1504
PSEO: OM33_10745
PPIS: B1L02_09195(mmsB)
PEA: PESP_a1879(mmsB)
PSPO: PSPO_a1631(mmsB)
PART: PARC_a2096(mmsB)
PTU: PTUN_a2092(mmsB)
PNG: PNIG_a1936(mmsB)
PTD: PTET_a1744(mmsB)
PSEN: PNC201_09540(mmsB)
PDJ: D0907_08025(mmsB)
PAGA: PAGA_a2059(mmsB)
PMAA: CPA52_07825(mmsB)
PXI: J5O05_01775(mmsB)
PVB: J5X90_16140(mmsB)
PSYM: J1N51_02805(mmsB)
MAQ: Maqu_2129
MHC: MARHY1102(mmsB)
MAD: HP15_1343(garR) HP15_910(mmsB)
MARA: D0851_18185(mmsB)
MARJ: MARI_18600(mmsB)
AMAL: I607_15695
AMAE: I876_15995
AMAO: I634_15940
AMAD: I636_15850
AMAI: I635_16490
AMAG: I533_15575
AMAC: MASE_15595
AAUS: EP12_09885
ALR: DS731_10610(mmsB)
APEL: CA267_018255(mmsB)
GNI: GNIT_1996(mmsB)
GPS: C427_4624
SALM: D0Y50_09165(mmsB)
SALK: FBQ74_08625(mmsB)
SMAA: IT774_08470(mmsB)
HMI: soil367_15265(mmsB)
FBL: Fbal_1023
FES: HER31_11345(mmsB)
MVS: MVIS_3403
SAGA: M5M_10635
MICC: AUP74_00325(mmsB)
MII: BTJ40_19210(mmsB)
MICT: FIU95_17865(mmsB1) FIU95_18690(mmsB2)
MHYD: GTQ55_03500(mmsB)
HALC: EY643_05650(mmsB)
KIM: G3T16_05880(mmsB)
AFUS: EYZ66_01505(mmsB)
CBU: CBU_0926(mmsB)
CBS: COXBURSA331_A1018(mmsB)
CBD: CBUD_1148(mmsB)
CBG: CbuG_1079(mmsB)
ASIP: AQUSIP_23530(mmsB)
LPN: lpg0128
LPH: LPV_0144
LPO: LPO_0136
LPM: LP6_0132
LPF: lpl0127
LPP: lpp0142
LPC: LPC_0148
LPA: lpa_00189
LPE: lp12_0129
LLO: LLO_3272
LFA: LFA_0185(hibA) LFA_3301
LHA: LHA_0282(mmsB)
LOK: Loa_00157
LCD: clem_13750(mmsB)
LSH: CAB17_03160(mmsB)
LLG: 44548918_00133(Hgd)
LIB: E4T55_08265(mmsB)
LGT: E4T54_06655(mmsB)
LJR: NCTC11533_00158(Hgd)
LCJ: NCTC11976_00501(Hgd)
LSS: NCTC12082_02180(Hgd)
LADL: NCTC12735_01788(garR)
TMC: LMI_0140(mmsB)
MCA: MCA2048
METL: U737_15450
MMAI: sS8_2127
FTU: FTT_1666c
FTQ: RO31_1964
FTF: FTF1666c
FTW: FTW_1953
FTT: FTV_1586
FTG: FTU_1671
FTC: DA46_711
FTV: CH67_282
FTZ: CH68_19
FTM: FTM_0006
FTD: AS84_220(mmsB) AS84_679
FTY: CH70_1601(mmsB) CH70_94
MEJ: Q7A_2279
MEC: Q7C_2439
NOC: Noc_2077
NHL: Nhal_1873
NWA: Nwat_1020
ATEP: Atep_01030(ghr)
NTT: TAO_1135
RHH: E0Z06_05805(mmsB)
THIP: N838_05610
AEH: Mlg_2565
TKM: TK90_0175
TVR: TVD_12775
GAI: IMCC3135_02755(hgd_1) IMCC3135_06225(garR_1) IMCC3135_14025(mmsB_1) IMCC3135_16615(mmsB_2) IMCC3135_30870(hgd_3)
HCH: HCH_00638(mmsB)
HAHE: ENC22_02555(mmsB)
CSA: Csal_1707
HEL: HELO_2317 HELO_2425(mmsB)
HCO: LOKO_01381(glxR_1) LOKO_01428(mmsB)
HBE: BEI_1319(mmsB1) BEI_1635(mmsB2)
HALK: CUU95_14090(mmsB)
HMD: CTT34_10835(mmsB)
ABO: ABO_0022(mmsB) ABO_1503(mmsB)
ADI: B5T_02692(mmsB) B5T_04303(mmsB)
APAC: S7S_12495
AXE: P40_20950
TOL: TOL_0998
MGEO: CFI10_08350(mmsB)
NCU: F0U83_08940(mmsB)
NIK: F5I99_07930(mmsB)
AHA: AHA_2083(mmsB)
ASA: ASA_1917(mmsB)
AVR: B565_2180
AMED: B224_2529
ASR: WL1483_1718(mmsB)
ADH: CK627_14060(mmsB)
ACAV: VI35_10040(mmsB)
AEM: CK911_07975(mmsB)
AEA: C2U39_09950(mmsB)
ARV: C7N77_15145(mmsB)
AES: C2U30_03795(mmsB)
AEL: NCTC12917_01927(mmsB)
ASIM: FE240_06870(mmsB)
AALL: I6G90_06315(mmsB)
TAU: Tola_2573
SALN: SALB1_0619
CDIZ: CEDIAZO_02629(garR)
GPB: HDN1F_22580(mmsB)
ENM: EBS_2066(mmsB)
NME: NMB1584
NMP: NMBB_1814
NMA: NMA1773
NMW: NMAA_1265
NMC: NMC1504
NMN: NMCC_1488
NMT: NMV_0800
NMI: NMO_1412
NGO: NGO_1243
NGK: NGK_0264
NLA: NLA_6990
NCI: NCTC10296_00446(Hgd)
NCZ: NCTC10294_01058(garR)
NWD: H3L96_02160(mmsB)
CVI: CV_2081(mmsB) CV_3944
CRZ: D1345_09605(mmsB)
CHAE: CH06BL_19670(mmsB)
PSE: NH8B_1766(mmsB) NH8B_2650(mmsB) NH8B_2831(mmsB)
RSO: RSp0649(mmsB)
RSL: RPSI07_mp0526(mmsB)
RSN: RSPO_m00991(mmsB)
RSM: CMR15_mp10602(mmsB)
RSE: F504_4575
RPI: Rpic_3976
RIN: ACS15_5717(mmsB)
RPU: CDC45_20860(mmsB)
REH: H16_A1239(h16_A1239) H16_A3004(h16_A3004) H16_B1190(h16_B1190) H16_B1657(h16_B1657) H16_B1750(h16_B1750)
CNC: CNE_1c17980(mmsB2) CNE_2c11560(mmsB1) CNE_2c16500(mmsB2)
RME: Rmet_2821(garR) Rmet_4459
CGD: CR3_3501(mmsB) CR3_4094
BMA: BMAA2000
BMAL: DM55_3796
BMAE: DM78_4383
BMAQ: DM76_4493
BMAI: DM57_06090
BMAF: DM51_3678
BMAZ: BM44_3755
BMAB: BM45_4531
BPS: BPSS0620(mmsB) BPSS2264
BPSE: BDL_3847(mmsB) BDL_5738
BPSM: BBQ_3841 BBQ_5575(mmsB)
BPSU: BBN_4019(mmsB) BBN_5759
BPSD: BBX_4906 BBX_5684(mmsB)
BPK: BBK_3871(mmsB) BBK_5043
BPSH: DR55_4732(mmsB) DR55_5467
BPSA: BBU_3726 BBU_5426(mmsB)
BPSO: X996_3800(mmsB) X996_5238
BUT: X994_3999(mmsB) X994_4786
BTQ: BTQ_5086(mmsB) BTQ_5581
BTJ: BTJ_3713(mmsB) BTJ_4236
BTZ: BTL_4566(mmsB) BTL_5046
BTD: BTI_4852 BTI_5433(mmsB)
BTV: BTHA_5176 BTHA_5657(mmsB)
BTHE: BTN_4211(mmsB) BTN_4704
BTHM: BTRA_3882(mmsB) BTRA_4970
BTHL: BG87_4543(mmsB) BG87_5038
BOK: DM82_4068 DM82_4715(mmsB)
BOC: BG90_3960 BG90_5878(mmsB)
BVE: AK36_3428(mmsB) AK36_4297(mmsB)
BCJ: BCAL2056 BCAM1150(mmsB) BCAM2193(mmsB)
BCEN: DM39_1951 DM39_3872(mmsB) DM39_4092(mmsB) DM39_5643(mmsB)
BCEW: DM40_4101(mmsB) DM40_4922(mmsB) DM40_5582
BCEO: I35_1981 I35_4996(mmsB) I35_6077(mmsB)
BMJ: BMULJ_03529(mmsB)
BMK: DM80_3713(mmsB) DM80_4157 DM80_5039(mmsB)
BMUL: NP80_3733 NP80_4076(mmsB) NP80_4881(mmsB)
BCED: DM42_3114 DM42_3941(mmsB) DM42_5801(mmsB)
BDL: AK34_3565(mmsB)
BUB: BW23_3393(mmsB) BW23_4847(mmsB)
BUL: BW21_4378 BW21_5114(mmsB)
PGP: CUJ91_22080(mmsB)
PCJ: CUJ87_22930(mmsB)
PTS: CUJ90_28330(mmsB)
PGIS: I6I06_24120(mmsB)
PACP: FAZ97_17705(mmsB)
PNU: Pnuc_1557
HYF: DTO96_101599(garR)
LMIR: NCTC12852_01222(garR)
CABA: SBC2_17270(garR) SBC2_45450(glxR_4) SBC2_54930(Hgd) SBC2_65240(mmsB_2) SBC2_79090(glxR_5)
CARI: FNU76_18060(mmsB)
BPE: BP1169 BP1447(mmsB) BP3053
BPER: BN118_1104(mmsB) BN118_3173
BAV: BAV1034 BAV1760(mmsB)
AXX: ERS451415_00773(garR_1) ERS451415_02509(Hgd_1)
AFQ: AFA_10095(mmsB) AFA_14595
OUR: CEQ07_04370(mmsB)
OUE: I6G29_02690(mmsB)
KGY: EHF36_10810(mmsB)
RFR: Rfer_3876
PNA: Pnap_0274
PVAC: HC248_00255(glxR) HC248_00919(yihU)
ACRA: BSY15_1829 BSY15_3390(mmsB)
CAQT: KAQ61_06060(mmsB)
LIM: L103DPR2_00438(garR)
LIH: L63ED372_02775(glxR_2)
HYR: BSY239_71
HYB: Q5W_18635
HPSE: HPF_02625(glxR1)
CBAA: SRAA_0088
CBAB: SMCB_0121
JAG: GJA_390(mmsB)
JSV: CNX70_12715(mmsB) CNX70_27125(mmsB)
JAJ: EKL02_11105(mmsB)
JAS: FJQ89_01310(mmsB) FJQ89_16370(mmsB)
JLV: G3257_12795(mmsB) G3257_27550(mmsB)
HSE: Hsero_0959(mmsB) Hsero_3066(mmsB)
HRB: Hrubri_3083(mmsB)
HHF: E2K99_15765(mmsB)
HFR: G5S34_16420(mmsB)
CFU: CFU_0270
CARE: LT85_1843
CPRA: CPter91_1823(mmsB)
UPV: EJN92_14855(mmsB)
UPI: EJG51_017235(mmsB)
LCH: Lcho_1636
TIN: Tint_0474
THI: THI_0559
RGE: RGE_00760(garR)
URU: DSM104443_01890(mmsB) DSM104443_03502(garR_2)
UPL: DSM104440_01756(mmsB)
ARES: IWH25_17395(mmsB)
THK: CCZ27_07485(mmsB)
BPRC: D521_1136(mmsB)
HPJ: jhp_0585
HPG: HPG27_603
HPL: HPB8_843
HPYR: K747_07290
HPYI: K750_05510
HPYM: K749_01925
HEB: U063_0945
HEZ: U064_0949
ABU: Abu_1403
ABT: ABED_1309
ACIB: ACBT_1251
ACRE: ACRYA_0496
AELL: AELL_0319
AAQI: AAQM_0246
ACLO: ACLO_0305
ALK: ALEK_3198
APAI: APAC_2370
HBV: ABIV_0007
HEBR: AEBR_0009
ARC: ABLL_0306
SMUL: SMUL_0968
SHAL: SHALO_0983
SULJ: SJPD1_0915
GSU: GSU1372(ghr) GSU1451
GUR: Gura_2805
GLO: Glov_1328
GEO: Geob_2395
DEU: DBW_3320
DVM: DvMF_2320
DDS: Ddes_1320
DTR: RSDT_0852
DFL: DFE_0162
DBA: Dbac_1040
DRT: Dret_1934
DSF: UWK_01462
DML: Dmul_27510(garR)
DAT: HRM2_44930(ywkC)
DTO: TOL2_C38660(garR)
DALK: DSCA_08020 DSCA_64020(mmsB)
DLI: dnl_18870
CCRO: CMC5_029280(gnd)
SFU: Sfum_2944
PACA: ID47_10990
AMIH: CO731_03017(mmsB) CO731_03239(garR)
SIX: BSY16_5671(mmsB) BSY16_843
ATU: Atu4129(mmsB)
ARA: Arad_0837(mmsB) Arad_2725
ATF: Ach5_39060(mmsB)
AVI: Avi_2057(mmsB)
ARO: B0909_17110(mmsB)
REL: REMIM1_PD00297(mmsB)
RLE: pRL110406
RLG: Rleg_6723
RPUS: CFBP5875_20160(mmsB)
ROY: G3A56_22830(mmsB)
KAI: K32_01970
BMEL: DK63_391 DK63_740(mmsB)
BMEE: DK62_114(mmsB) DK62_469
BMF: BAB1_1334
BMB: BruAb1_1315(mmsB)
BABO: DK55_1309(mmsB) DK55_956
BABR: DO74_582(mmsB) DO74_934
BABT: DK49_1065(mmsB) DK49_713
BABB: DK48_1163 DK48_811(mmsB)
BABU: DK53_1292(mmsB) DK53_939
BABC: DO78_1213(mmsB) DO78_860
BMS: BR0950 BR1314(mmsB)
BSZ: DK67_1846 DK67_984(mmsB)
BOV: BOV_0943 BOV_1276(mmsB)
BCAR: DK60_1003 DK60_1353(mmsB)
BMR: BMI_I1327(mmsB) BMI_I948
BPP: BPI_I1368(mmsB) BPI_I989
BPV: DK65_423 DK65_65(mmsB)
OAH: DR92_1358(mmsB) DR92_1746
BJA: bll3740(bll3740) bll6323(bll6323) blr3957(blr3957)
OCA: OCAR_6482(mmsB)
OCG: OCA5_c15720(mmsB)
OCO: OCA4_c15720(mmsB)
BOF: FQV39_13250(mmsB)
XAU: Xaut_2189
MEX: Mext_2653
MCH: Mchl_2880
MPO: Mpop_2775
MOR: MOC_4330(mmsB) MOC_5533
META: Y590_12725
MAQU: Maq22A_1p37805(mmsB) Maq22A_c11995(mmsB) Maq22A_c12595(mmsB)
METI: DK427_00835(mmsB)
MSL: Msil_1068
MCG: GL4_2518
PHL: KKY_3654
BVR: BVIR_826
BLAG: BLTE_19050
PLEO: OHA_1_01428(Hgd)
HDI: HDIA_0486(garR_2) HDIA_1556(garR_3) HDIA_1909(mmsB_1) HDIA_4236(mmsB_2)
MMED: Mame_00543(hgd_2) Mame_01045(hgd_3) Mame_02793(hgd_5)
PSF: PSE_2563 PSE_3593(mmsB)
LABT: FIU93_16675(hgd1) FIU93_22445(garR) FIU93_24715(mmsB) FIU93_27650(hgd2)
BDM: EQG53_10970(mmsB)
BVY: NCTC9239_01759(Hgd)
TSV: DSM104635_00633(glxR_1) DSM104635_00681(mmsB) DSM104635_02151(glxR_2)
SIL: SPO0792 SPO2213(mmsB-1) SPO2859
RUT: FIU92_06930(mmsB) FIU92_12625(garR2) FIU92_18295(hgd)
RDE: RD1_2540(garR) RD1_2751
DSH: Dshi_1752(mmsB) Dshi_3047(glxR)
KVL: KVU_0843(mmsB)
KVU: EIO_1348
KRO: BVG79_00447(mmsB) BVG79_01228(mmsB)
RID: RIdsm_01125(hgd_1) RIdsm_02315(glxR) RIdsm_03098(mmsB) RIdsm_04733(hgd_7)
ROH: FIU89_08240(glxR) FIU89_11685(mmsB) FIU89_12045(hgd)
MARU: FIU81_07705(garR1) FIU81_10785(mmsB)
ROT: FIV09_11500(garR)
MALU: KU6B_30770
TMD: KUV46_10255(mmsB)
RCP: RCAP_rcc01562(mmsB)
PAMO: BAR1_08120 BAR1_10115(mmsB)
PALW: PSAL_007800(garR_1) PSAL_017190(hgd_1) PSAL_018250(mmsB) PSAL_036310(hgd_2)
GAK: X907_1672
HYT: HXX25_05195(mmsB)
HNE: HNE_0895 HNE_1826(mmsB)
HBA: Hbal_2700
SGI: SGRAN_1150(garR) SGRAN_4073(mmsB)
SPHU: SPPYR_3062 SPPYR_3498(mmsB)
SWI: Swit_0647
SPHM: G432_12785
STAX: MC45_12865
SPHI: TS85_15480
SPHC: CVN68_20565(mmsB)
SPHF: DM480_08865(mmsB)
SPAU: DRN02_010060(mmsB)
SLUT: H9L13_10675(mmsB)
SSED: H9L14_00850(mmsB)
SXA: FMM02_08470(mmsB)
SPAI: FPZ24_01775(mmsB)
SPII: G7077_04195(mmsB)
SSIN: G7078_03985(mmsB)
SSAU: H8M03_05365(mmsB)
SJP: SJA_C1-15190(mmsB) SJA_C1-20720(mmsB)
SSY: SLG_32570
SPHR: BSY17_2703(mmsB) BSY17_2782
SPHS: ETR14_00810(mmsB)
POQ: KZX46_09510(mmsB)
AAY: WYH_01380
ANH: A6F65_01039(mmsB)
ADO: A6F68_02810(mmsB)
EFV: CHH26_13635(mmsB)
ELI: ELI_10045
ERR: DVR09_04760(mmsB)
ERF: FIU90_05740(garR) FIU90_14915(mmsB)
PORL: BG023_1173
PHZ: CHX26_00310(mmsB)
POT: E2E27_01475(mmsB)
GOH: B932_0270
GXY: GLX_00740
AZL: AZL_d04810(mmsB)
ALI: AZOLI_p40075(mmsB)
AZM: DM194_23700(mmsB)
AZZ: DEW08_02670(mmsB)
AOZ: HUE56_06135(mmsB)
NCB: C0V82_19520(mmsB)
SKT: IGS68_23790(mmsB)
RRU: Rru_A1833
RRF: F11_09425
RCE: RC1_1347(mmsB)
MAG: amb3587
MGY: MGMSRv2__0203(mmsB)
MGRY: MSR1_19960(mmsB)
MAGX: XM1_1688(mmsB)
MAGN: WV31_16450
FER: FNB15_03390(mmsB) FNB15_16465(mmsB)
MGM: Mmc1_1681
MAI: MICA_1631
MAN: A11S_1554
BSR: I33_1574
BSL: A7A1_1542
BSH: BSU6051_13960(ykwC)
BSUT: BSUB_01521(ykwC)
BSUL: BSUA_01521(ykwC)
BSUS: Q433_08010
BSO: BSNT_07888(ykwC)
BSQ: B657_13960(ykwC)
BSX: C663_1439(ykwC)
BSS: BSUW23_07175(ykwC)
BST: GYO_1730
BLI: BL00292 BL03574(ykwC)
BLD: BLi01606(ykwC) BLi02105(garR)
BAQ: BACAU_1346(ykwC)
BYA: BANAU_1308(ykwC)
BAMP: B938_07150
BAML: BAM5036_1311(ykwC)
BAMA: RBAU_1355(ykwC)
BAMN: BASU_1334(ykwC)
BAMB: BAPNAU_2387(ykwC)
BAMT: AJ82_07890
BAMY: V529_13290(ykwC)
BMP: NG74_01429(garR_2)
BAO: BAMF_1472(ykwC)
BAZ: BAMTA208_10170(ykwC)
BQL: LL3_01499(ykwC)
BXH: BAXH7_02075(ykwC)
BQY: MUS_1478(ykwC)
BAMI: KSO_012510
BAMC: U471_14010
BAMF: U722_07315
BSON: S101395_02529(garR) S101395_03347(mmsB)
BMOJ: HC660_14620(ohaC)
BAN: BA_2353
BAR: GBAA_2353
BAT: BAS2192
BAI: BAA_2411
BANT: A16_23870
BANR: A16R_24140
BANV: DJ46_1145(hgd) DJ46_2953
BCA: BCE_2381(garR) BCE_4109
BCQ: BCQ_2280(garR) BCQ_3832
BTW: BF38_3542(hgd) BF38_5215
BWW: bwei_0909(garR2) bwei_2681(garR1)
BPU: BPUM_1286
BPUM: BW16_07240
BPUS: UP12_06735
BMET: BMMGA3_05160(ykwC)
BACW: QR42_06595
BACP: SB24_02835
BACB: OY17_09955
BACO: OXB_1871
BACY: QF06_06010
BACL: BS34A_15520(ykwC)
BALM: BsLM_1485
BGY: BGLY_1599(ykwC) BGLY_2348
BBEV: BBEV_0104
BFD: NCTC4823_02669(garR)
BMQ: BMQ_0690
BMD: BMD_0691
BMH: BMWSH_4565(ykwC)
BMEG: BG04_2980
BEO: BEH_05075
BCOA: BF29_3459
BHA: BH2634
BCL: ABC1808
GEA: GARCT_01048(garR) GARCT_01538(hgd)
PCAL: BV455_00194(hgd) BV455_00847(garR)
AFL: Aflv_1934
AAMY: GFC30_1305
ANL: GFC29_202
HLI: HLI_04230
PASA: BAOM_1463
PSYO: PB01_05355
BLEN: NCTC4824_02840(garR)
BSE: Bsel_3236
SSTE: SAMEA4384403_1466(gnd_2)
MCL: MCCL_0178(mmsB)
MCAK: MCCS_03000(garR_1)
LMO: lmo1005
LMOE: BN418_1216
LMOB: BN419_1217
LMOD: LMON_1014
LMOW: AX10_13595
LMOQ: LM6179_1322(ykwC)
LMR: LMR479A_1031(ykwC)
LMOM: IJ09_05265
LMOG: BN389_10360(ykwC)
LMP: MUO_05300
LMOX: AX24_02415
LMQ: LMM7_1042(mmsB)
LMS: LMLG_2805
LMOK: CQ02_05245
LIN: lin1004
LWE: lwe0989
LSG: lse_0906
LIV: LIV_0950
LGZ: NCTC10812_01867(garR)
EAN: Eab7_1115
GMO: NCTC11323_00291(garR)
GHA: NCTC10459_00324(garR)
PPY: PPE_01271
PPM: PPSC2_06565(hopR)
PPO: PPM_1242(hopR)
PPOL: X809_07020
PPQ: PPSQR21_013420(mmsB)
PPOY: RE92_05320
PSAB: PSAB_19020
ASOC: CB4_00789(garR) CB4_03585(Hgd)
AAC: Aaci_1453
AAD: TC41_1392(mmsB)
BTS: Btus_0939
SIV: SSIL_3178
JEO: JMA_14890
KZO: NCTC404_00226(garR)
LLA: L81616(ywjF)
LLK: LLKF_2484(ywjF)
LLT: CVCAS_2260(ywjF)
LLS: lilo_2186(ywjF)
LLX: NCDO2118_2338(ywjF)
LLJ: LG36_2154(ywjF)
LLM: llmg_2494(ywjF)
LLR: llh_12910
LLW: kw2_2275
LGR: LCGT_1901
LGV: LCGL_1922
SPX: SPG_0977
SPP: SPP_1062
LHL: LBHH_0963
LKE: WANG_0623
LCA: LSEI_0245
LCS: LCBD_0243
LCE: LC2W_0234
LCW: BN194_02520(ykwC)
LPAP: LBPC_0237
LCB: LCABL_02430(mmsB)
LRH: LGG_00288(mmsB)
LRG: LRHM_0284
LRL: LC705_00273(mmsB)
LRA: LRHK_283
LPL: lp_2548
LPJ: JDM1_2049(hibD)
LPT: zj316_2472(hibD)
LPS: LPST_C2099(hibD)
LPZ: Lp16_2021
LFE: LAF_1688
LFR: LC40_1071
LFF: LBFF_1867
LBH: Lbuc_0659
LBN: LBUCD034_0680(mmsB)
LHIL: G8J22_00897(glxR)
LBR: LVIS_1796
LSL: LSL_0010(mmsB)
LSI: HN6_00007(mmsB)
LSJ: LSJ_0011c(mmsB)
PPE: PEPE_0356
PPEN: T256_01870
LSA: LCA_0463
OOE: OEOE_0266
LME: LEUM_2069
LMM: MI1_09105
LMK: LMES_1818
LCI: LCK_00028
LKI: LKI_03610
LGS: LEGAS_0108(MMSB)
WKO: WKK_01685
WSO: WSWS_01433(garR)
EFA: EF2889(glxR)
EFL: EF62_2985
EFI: OG1RF_12191(glxR)
EFS: EFS1_2297
EFN: DENG_02787(mmsB)
EFQ: DR75_1582
ENE: ENT_20030
EFU: HMPREF0351_10965(glxR)
EFM: M7W_1441
EHR: EHR_14250
ECAS: ECBG_00755
EMU: EMQU_0958(glxR)
EDU: LIU_05725
ESG: EsVE80_10990(glxR)
ECEC: NCTC12421_01431(garR)
MPS: MPTP_0566
MPX: MPD5_1350
CML: BN424_2416(glxR)
CARC: NY10_70
JDA: BW727_100420(garR)
CAC: CA_C3342
CAE: SMB_G3379
CAY: CEA_G3345
CPE: CPE0393
CPF: CPF_0381(garR)
CBT: CLH_2441
CBZ: Cbs_1311
CBEI: LF65_01444
CPAS: Clopa_2360
CLT: CM240_0826(ykwC)
CTYK: CTK_C21940
CCT: CC1_34180
BPRO: PMF13cell1_04208(garR)
CSCI: HDCHBGLK_03221(garR_1)
RTO: RTO_27000
STH: STH938
DSY: DSY4048
DHD: Dhaf_1318
ELM: ELI_3592
TMR: Tmar_1931
SAY: TPY_2978(mmsB)
TACI: TDSAC_1361
TAE: TepiRe1_0640(ykwC)
MED: MELS_1666
AIN: Acin_0234(mmsB)
ERH: ERH_0488(mmsB)
EUC: EC1_00850
AARG: Aargi30884_29580(ykwC)
ABSI: A9CBEGH2_01710(ykwC)
MPE: MYPE3160(MYPE3160)
ACL: ACL_0082(mmsB)
ABRA: BN85309600(glxR)
APAL: BN85413550(mmsB)
AOC: Aocu_13740(garR)
AHK: NCTC10172_01012(garR)
MTU: Rv0751c(mmsB)
MTC: MT0775(mmsB)
MRA: MRA_0760(mmsB)
MTUR: CFBS_0789(mmsB)
MTO: MTCTRI2_0768(mmsB)
MTD: UDA_0751c(mmsB)
MTN: ERDMAN_0831(mmsB)
MTUC: J113_05290
MTUE: J114_04010
MTUH: I917_05310
MTUL: TBHG_00742
MTUT: HKBT1_0789(mmsB)
MTUU: HKBT2_0790(mmsB)
MTQ: HKBS1_0789(mmsB)
MBB: BCG_0802c(mmsB)
MBT: JTY_0772(mmsB)
MBM: BCGMEX_0773c(mmsB)
MBX: BCGT_0551
MAF: MAF_07620(mmsB)
MMIC: RN08_0838
MCE: MCAN_07551(mmsB)
MCQ: BN44_10821(mmsB)
MCV: BN43_20185(mmsB)
MCX: BN42_20508(mmsB)
MCZ: BN45_20011(mmsB)
MPA: MAP_0604 MAP_4213c(mmsB)
MAO: MAP4_4338
MAVI: RC58_21550
MAVU: RE97_21600
MAV: MAV_4419(mmsB)
MMAN: MMAN_31230(mmsB)
MUL: MUL_0835(mmsB)
MMI: MMAR_1077(mmsB)
MMAE: MMARE11_10340(mmsB)
MLI: MULP_01209(mmsB)
MHAD: B586_18505
MSHG: MSG_00964(mmsB) MSG_04272
MFJ: MFLOJ_25110(mmsB)
MSTO: MSTO_28330(mmsB)
MSIM: MSIM_15450(mmsB)
MSAK: MSAS_45610(mmsB)
MXE: MYXE_39250(mmsB)
MPAG: C0J29_05945(mmsB) C0J29_30750(mmsB)
MGOR: H0P51_05370(mmsB)
MCOO: MCOO_42450(mmsB)
MBAI: MB901379_00938(mmsB)
MSEO: MSEO_31760 MSEO_48990(mmsB)
MPSE: MPSD_12190(mmsB)
MSHO: MSHO_28740(mmsB)
MHEK: JMUB5695_03842(mmsB)
MGAU: MGALJ_55500(mmsB_2)
MLJ: MLAC_34130(mmsB)
MBRD: MBRA_05800(mmsB)
MSHJ: MSHI_26960(mmsB)
MKR: MKOR_22290(mmsB)
MDF: K0O62_06255(mmsB)
MMAM: K3U93_04615(mmsB)
MPHL: MPHLCCUG_01362(mmsB) MPHLCCUG_03736(garR_2)
MTHN: 4412656_00991(mmsB) 4412656_03028(garR_1)
MHAS: MHAS_00273(mmsB_1) MHAS_02561(garR_2)
MDR: MDOR_06710(mmsB)
MAUU: NCTC10437_01133(Hgd_1) NCTC10437_02754(Hgd_2) NCTC10437_03914(Hgd_3)
MMAG: MMAD_11670(mmsB_1) MMAD_35860(mmsB_2)
MMOR: MMOR_12990 MMOR_53500(mmsB)
MFX: MFAL_20820(mmsB)
MAIC: MAIC_45360(mmsB)
MIJ: MINS_13960(mmsB)
MALV: MALV_23720(mmsB)
MPSC: MPSYJ_53330(mmsB)
MARZ: MARA_27300(mmsB)
MHEV: MHEL_11340(mmsB)
MSAR: MSAR_26010(mmsB)
MANY: MANY_50240(mmsB)
MAUB: MAUB_21540(mmsB)
MPOF: MPOR_16450(mmsB) MPOR_42950
MPHU: MPHO_49070(mmsB)
MMAT: MMAGJ_43710(mmsB_2)
MBOK: MBOE_61440(mmsB)
MSAL: DSM43276_01054(mmsB_2) DSM43276_04344(mmsB_3)
MJD: JDM601_3293(mmsB) JDM601_3495(mmsB)
MTER: 4434518_03277(garR_1) 4434518_03471(mmsB)
MMIN: MMIN_09930(mmsB)
MHIB: MHIB_27300(mmsB)
ASD: AS9A_2659(mmsB)
CDI: DIP2079
CPL: Cp3995_0150(mmsB) Cp3995_0282(mmsB)
CPP: CpP54B96_0153(mmsB) CpP54B96_0285(mmsB)
CPZ: CpPAT10_0149(mmsB) CpPAT10_0286(mmsB)
COR: Cp267_0157(mmsB) Cp267_0294(mmsB)
COD: Cp106_0150(mmsB) Cp106_0274(mmsB)
COS: Cp4202_0146(mmsB) Cp4202_0278(mmsB)
CUN: Cul210932_0212(mmsB1) Cul210932_0340(mmsB2)
CUS: CulFRC11_0199(mmsB1) CulFRC11_0322(mmsB2)
CUQ: Cul210931_0205(mmsB1) Cul210931_0325(mmsB2)
CUZ: Cul05146_0219(mmsB1) Cul05146_0349(mmsB2)
CUJ: CUL131002_0198c(mmsB1) CUL131002_0326c(mmsB2)
CMV: CMUST_05245(mmsB)
CEI: CEPID_02045(mmsB)
CTED: CTEST_03715(mmsB)
CSP: WM42_1042
CAQU: CAQU_10560
CMIN: NCTC10288_02219(garR)
CPEG: CPELA_09670(garR)
CXE: FOB82_03400(mmsB)
CEE: CENDO_01270(mmsB) CENDO_01600(garR1) CENDO_02720(garR2)
CSAN: E3227_00350(mmsB)
CGK: CGERO_09425(mmsB)
CRL: NCTC7448_00579(garR) NCTC7448_01154(mmsB)
CPSO: CPPEL_09860(garR)
CSUR: N24_0476
CCYS: SAMEA4530656_2158(mmsB)
CLIA: C3E79_03775(mmsB)
CLIZ: G7Y31_03885(mmsB)
NFR: ERS450000_03075(Hgd)
NCY: NOCYR_1110(mmsB) NOCYR_1309(mmsB) NOCYR_2966
NOZ: DMB37_27005(mmsB)
NOD: FOH10_25170(mmsB)
NAD: NCTC11293_04092(Hgd_2)
NIE: KV110_06655(mmsB)
NTC: KHQ06_00235(mmsB)
RER: RER_08370 RER_39520(mmsB)
REY: O5Y_18355
RQI: C1M55_19615(mmsB)
ROP: ROP_12420(mmsB) ROP_23430 ROP_45040(mmsB)
RBY: CEJ39_10400(mmsB)
RHB: NY08_233
RFA: A3L23_03256(mmsB)
RHS: A3Q41_00076(mmsB)
RRZ: CS378_25010(mmsB)
RHU: A3Q40_00792(mmsB) A3Q40_03728(garR)
RRT: 4535765_01663(mmsB1) 4535765_04327(mmsB2) 4535765_04331(Hgd_2)
RTM: G4H71_02670(mmsB)
GOR: KTR9_3835
GOC: CXX93_08310(mmsB)
GIT: C6V83_07280(mmsB)
GRU: GCWB2_19440(mmsB1) GCWB2_19650(mmsB2)
GOM: D7316_02339(hgd) D7316_04825(mmsB_3)
GPD: GII33_18030(mmsB)
TPR: Tpau_3068
SRT: Srot_0672
DIT: C3V38_01820(mmsB)
DIZ: CT688_12010(mmsB)
TOY: FO059_05630(mmsB)
SCO: SCO0907(SCM1.40c)
SALB: XNR_0151
SGR: SGR_1218
SGB: WQO_29225
SCT: SCAT_1497
SFA: Sfla_5932
SALS: SLNWT_6770
STRP: F750_0638
SFI: SFUL_6263
SLD: T261_8544
STRM: M444_29265
SPRI: SPRI_6848
SRW: TUE45_01153(garR_1) TUE45_07199(glxR_2) TUE45_pSRc_0374(garR)
SLE: sle_06810(sle_06810)
SRN: A4G23_05473(garR)
STRD: NI25_03125
SLAU: SLA_6496
SLX: SLAV_34390(mmsB2) SLAV_34705(mmsB3)
SFK: KY5_7617
SGE: DWG14_00374(garR_1) DWG14_01049(glxR_3) DWG14_07854(garR_3)
SKA: CP970_01510(mmsB)
SCAV: CVT27_28735(mmsB)
SGX: H4W23_02190(mmsB)
SNF: JYK04_07654(mmsB_2)
SCYG: S1361_02195(garR1) S1361_32870(glxR)
CMS: CMS0232
MFOL: DXT68_14760(mmsB)
MLV: CVS47_03011(mmsB)
MOY: CVS54_02582(hgd) CVS54_03306(mmsB)
LEB: G7066_09485(mmsB)
LDN: H9L06_07510(mmsB)
AAGI: NCTC2676_1_00616(Hgd_1) NCTC2676_1_02766(Hgd_2)
AAU: AAur_0255 AAur_0501(mmsB) AAur_0651(mmsB)
AAI: AARI_01890(mmsB) AARI_27060(mmsB)
GLU: F0M17_00975(mmsB) F0M17_13290(mmsB)
GPR: JQN66_01005(mmsB)
KRH: KRH_02400(mmsB) KRH_16530(mmsB)
KOD: HBK84_01315(mmsB) HBK84_08825(mmsB)
KVR: CIB50_0001441(mmsB)
MICK: B1A86_00001215(mmsB)
AUL: DCC27_005755(mmsB)
PAEY: KUF55_00795(mmsB)
CFL: Cfla_0183
BLIN: BLSMQ_3672
BRI: FDF13_04455(mmsB) FDF13_06175(mmsB)
PFR: PFREUD_19890(mmsB)
PFRE: RM25_1896
PAUS: NCTC13651_02154(garR_2)
ACIJ: JS278_00493(hgd)
MPH: MLP_03350
TLA: TLA_TLA_01710(glxR)
PSIM: KR76_09905
NDA: Ndas_2509
SRO: Sros_6151
NCX: Nocox_23375(glxR)
TBI: Tbis_2099
FAL: FRAAL2958 FRAAL6073(mmsB)
NAK: EH165_05850(mmsB)
MMAR: MODMU_0767
AMD: AMED_2710(mmsB) AMED_3839(mmsB) AMED_6207(mmsB) AMED_6573(mmsB)
AMM: AMES_2682(mmsB) AMES_3794(mmsB) AMES_6117(mmsB) AMES_6476(mmsB) AMES_7067
AMZ: B737_2683(mmsB) B737_3794(mmsB) B737_6117(mmsB) B737_6476(mmsB) B737_7067
AOI: AORI_1326(mmsB) AORI_5997(mmsB)
AMQ: AMETH_1487(mmsB) AMETH_4181(mmsB) AMETH_4688(mmsB)
AMYY: YIM_30580(glxR1)
PSEA: WY02_20240
SESP: BN6_34560(mmsB) BN6_40530
KAL: KALB_3288
SAQ: Sare_2204
MCRA: ID554_00585(mmsB)
ASE: ACPL_2588
ACTS: ACWT_2461
ASER: Asera_13530(mmsB)
CAI: Caci_6220
NAV: JQS30_01465(mmsB)
ASLA: NCTC11923_00898(Hgd)
AVC: NCTC10951_02597(garR)
RXY: Rxyl_0425
CWO: Cwoe_3297
ELE: Elen_1151
AEQ: AEQU_1358
APV: Apar_0981
OLS: Olsu_1431
SYN: slr0229(mmsB)
SYZ: MYO_122940(mmsB)
SYY: SYNGTS_2269(mmsB)
SYT: SYNGTI_2268(mmsB)
SYS: SYNPCCN_2267(mmsB)
SYQ: SYNPCCP_2267(mmsB)
SYC: syc2237_d(mmsB)
SYND: KR52_02960
SYW: SYNW2430
CYI: CBM981_2808(yhaE)
PMA: Pro_1229(mmsB)
PMJ: P9211_11961(mmsB)
PME: NATL1_08981(mmsB)
PRM: EW15_0914
AMR: AM1_4940
CYL: AA637_07410(mmsB) AA637_10960(mmsB-2)
CYT: cce_0405(mmsB) cce_2482
TER: Tery_2969
GVI: glr3759
ANA: alr3358
NSH: GXM_02635
AVA: Ava_3206
NAZ: Aazo_3884
CALH: IJ00_17395
NSP: BMF81_02777(mmsB)
DOU: BMF77_04199(garR)
CTHE: Chro_0270
HAU: Haur_1907
TTR: Tter_1979
DRA: DR_0499
DGE: Dgeo_1081
DFC: DFI_07200
TTH: TT_C1749
TTJ: TTHA0237(TTHA0237)
TAQ: TO73_0135
MRB: Mrub_1312
OBG: Verru16b_01455(glxR_2)
CAA: Caka_3051
MIN: Minf_0770(mmsB) Minf_0999(mmsB)
MKC: kam1_1541
MEAP: MTHMO_1118
RBA: RB3816
PSL: Psta_0108
PIR: VN12_12900(garR)
RUL: UC8_08440(garR)
RML: FF011L_40680(glxR)
MFF: MFFC18_41370(garR)
ROL: CA51_20680(garR)
AHEL: Q31a_18510(garR)
LCRE: Pla8534_48950(garR)
AAGG: ETAA8_42740(garR)
BVO: Pan97_47730(garR)
TTF: THTE_3760
AMUC: Pan181_52290(garR)
PND: Pla175_13880(glxR)
AMOB: HG15A2_06000(garR)
PLM: Plim_1371
PEH: Spb1_20680(garR)
PLS: VT03_28700(garR)
PLH: VT85_21270(glxR)
FMR: Fuma_03771(garR_2)
GMR: GmarT_30100(garR)
GPN: Pan110_29070(garR)
MRI: Mal4_10460(garR_1)
SDYN: Mal52_46400(garR_2)
PLON: Pla110_15440(garR)
GES: VT84_17880(garR)
FTJ: FTUN_5880
ULI: ETAA1_01720(garR)
IPA: Isop_1529
SACI: Sinac_5663
PBOR: BSF38_01035(garR)
AGV: OJF2_29440(glxR)
PCOR: KS4_11330(glxR)
PBAS: SMSP2_01595(garR)
ALUS: STSP2_01552(garR)
TDE: TDE_1000
TPED: TPE_2051
LIL: LA_2054(mmsB)
LIE: LIF_A1660(mmsB)
LIC: LIC_11860(mmsB)
LIS: LIL_11983(mmsB)
LBJ: LBJ_1951
LBL: LBL_1333
LST: LSS_09069
LKB: LPTSP3_g09200(mmsB)
ABAS: ACPOL_5300
ABAC: LuPra_01098(glxR) LuPra_05679(garR)
GAU: GAU_2702(mmsB) GAU_3188
DORI: FH5T_21180
CPI: Cpin_7152
SMIZ: 4412673_01910(Hgd)
SDJ: NCTC13534_02672(Hgd)
STHA: NCTC11429_05122(garR_2)
MUC: MuYL_1153
ZPR: ZPR_2291
MYR: MYRA21_0181(mmsB)
MPW: MPR_2719
ELB: VO54_03584(mmsB)
ELZ: FCS00_15950(mmsB)
CNK: EG343_05820(mmsB)
CGLE: NCTC11432_00655(Hgd)
CLAC: EG342_18310(mmsB)
MRO: MROS_1704
AAE: aq_038(hibD)
HTH: HTH_0468
TAL: Thal_1084
CABY: Cabys_793
NJA: NSJP_0965
LFC: LFE_1076
CTHI: THC_0853
PFU: PF0716
PFI: PFC_02725
TLT: OCC_13251
MAC: MA_0614
MBN: Mboo_1645
RCI: RRC500(hibD)
HMU: Hmuk_2760
HALL: LC1Hm_2105(mmsB)
TAC: Ta0161
TVO: TVG0242719(TVG0242719)
CDIV: CPM_1841
ACJ: ACAM_0534
SMR: Smar_0243
DKA: DKAM_0675
TAG: Tagg_1134
IAG: Igag_0515
HBU: Hbut_0193
STO: STK_06190
SAI: Saci_0385
MSE: Msed_1759
MCN: Mcup_0469
AHO: Ahos_1425
PAI: PAE1145
TPE: Tpen_0076
NMR: Nmar_0635
NGA: Ngar_c10780(garR)
TAA: NMY3_03745(garR)
NFN: NFRAN_1035(garR)
NBV: T478_0543
NDV: NDEV_0818
CCAI: NAS2_0447
 » show all
Reference
1  [PMID:13416257]
  Authors
ROBINSON WG, COON MJ.
  Title
The purification and properties of beta-hydroxyisobutyric dehydrogenase.
  Journal
J Biol Chem 225:511-21 (1957)
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 1.1.1.31
IUBMB Enzyme Nomenclature: 1.1.1.31
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 1.1.1.31
BRENDA, the Enzyme Database: 1.1.1.31
CAS: 9028-39-1

DBGET integrated database retrieval system