KEGG   ENZYME: 1.11.1.5Help
Entry
EC 1.11.1.5                 Enzyme                                 

Name
cytochrome-c peroxidase;
cytochrome peroxidase;
cytochrome c-551 peroxidase;
apocytochrome c peroxidase;
mesocytochrome c peroxidase azide;
mesocytochrome c peroxidase cyanide;
mesocytochrome c peroxidase cyanate;
cytochrome c-H2O oxidoreductase;
cytochrome c peroxidase
Class
Oxidoreductases;
Acting on a peroxide as acceptor;
Peroxidases
BRITE hierarchy
Sysname
ferrocytochrome-c:hydrogen-peroxide oxidoreductase
Reaction(IUBMB)
2 ferrocytochrome c + H2O2 = 2 ferricytochrome c + 2 H2O [RN:R00017]
Reaction(KEGG)
Substrate
ferrocytochrome c [CPD:C00126];
H2O2 [CPD:C00027]
Product
ferricytochrome c [CPD:C00125];
H2O [CPD:C00001]
Comment
A hemoprotein.
History
EC 1.11.1.5 created 1961
Orthology
K00428  cytochrome c peroxidase
Genes
CSOL: 105367176
FCD: 110847449
LAK: 106168902 106172340 106172351 106174944 106174947 106174955 106174956 112042737
AQU: 100640460
CPAP: 110820211
QSU: 111992726 111993448 112011228 112014683
OEU: 111392426
CRE: CHLREDRAFT_192806(CCPR1)
VCN: VOLCADRAFT_84225(apx3)
MNG: MNEG_16065 MNEG_2380
APRO: F751_0777
SCE: YKR066C(CCP1)
KMX: KLMA_50260(CCP1)
NCS: NCAS_0B08220(NCAS0B08220)
NDI: NDAI_0A01020(NDAI0A01020)
TPF: TPHA_0E03250(TPHA0E03250)
TBL: TBLA_0C05910(TBLA0C05910)
TDL: TDEL_0A07990(TDEL0A07990) TDEL_0C03590(TDEL0C03590)
KAF: KAFR_0G00550(KAFR0G00550)
CAL: CAALFM_C302480CA(CCP1) CAALFM_C500810CA(CaO19.584)
SLB: AWJ20_1511(CCP1) AWJ20_3280(CCP1)
NCR: NCU03297
NTE: NEUTE1DRAFT72212(NEUTE1DRAFT_72212)
SSCK: SPSK_05381
MAW: MAC_00542
MAJ: MAA_07267
CMT: CCM_06954
BFU: BCIN_01g09360(Bcccp1) BCIN_07g05810(Bcccp2)
ANG: ANI_1_2258074(An08g08720) ANI_1_736184(An04g04060)
PTE: PTT_10518
TVS: TRAVEDRAFT_26601(CCP1)
DSQ: DICSQDRAFT_99366(CCP1)
HIR: HETIRDRAFT_169836(hpox3)
PSQ: PUNSTDRAFT_83156(CCP1)
ADL: AURDEDRAFT_111352(CCP1)
FME: FOMMEDRAFT_20244(FmCCP)
GTR: GLOTRDRAFT_120395(Glotr-CCP)
ABP: AGABI1DRAFT79681(AGABI1DRAFT_79681)
ABV: AGABI2DRAFT229666(AGABI2DRAFT_229666)
CPUT: CONPUDRAFT_167018(CCP1)
SMIN: v1.2.003330.t1(symbB.v1.2.003330.t1) v1.2.010876.t1(symbB.v1.2.010876.t1) v1.2.030229.t1(symbB.v1.2.030229.t1) v1.2.040550.t1(symbB.v1.2.040550.t1)
ECO: b3518(ccp)
ECJ: JW3486(yhjA)
ECD: ECDH10B_3695(yhjA)
EBW: BWG_3207(yhjA)
ECOK: ECMDS42_2953(yhjA)
ECE: Z4931(yhjA)
ECS: ECs4398
ETW: ECSP_4508(yhjA)
EOI: ECO111_4332(yhjA)
EOJ: ECO26_4608(yhjA)
EOH: ECO103_4246(yhjA)
ECOO: ECRM13514_4506(yhjA)
ECOH: ECRM13516_4306(yhjA)
ESL: O3K_01305
ESO: O3O_24365
ESM: O3M_01335
ECK: EC55989_3963(yhjA)
ECG: E2348C_3760(yhjA)
EOK: G2583_4254(yhjA)
ELH: ETEC_3764
ECP: ECP_3618
ENA: ECNA114_3665(yhjA)
ECOS: EC958_3922(yhjA)
ECV: APECO1_2930(yhjA)
ECY: ECSE_3787
ECR: ECIAI1_3668(yhjA)
ECQ: ECED1_4196(yhjA)
EUM: ECUMN_4019(yhjA)
ECT: ECIAI39_4021(yhjA)
EOC: CE10_4062(yhjA)
EBR: ECB_03366(yhjA)
EBL: ECD_03366(yhjA)
EBE: B21_03319(yhjA)
EBD: ECBD_0221
ECI: UTI89_C4050(yhjA)
ECZ: ECS88_3931(yhjA)
ECC: c4329(yhjA)
ESE: ECSF_3346
EKF: KO11_05175(yhjA)
EAB: ECABU_c39570(yhjA)
EDJ: ECDH1ME8569_3397(yhjA)
ELW: ECW_m3781(yhjA)
ELL: WFL_18465(yhjA)
ELC: i14_3998(yhjA)
ELD: i02_3998(yhjA)
ELP: P12B_c3647(yhjA)
ELF: LF82_3318(yhjA)
ECOI: ECOPMV1_03850(ccp)
ECOJ: P423_19580
STY: STY3958(yhjA)
STT: t3698(yhjA)
STM: STM3820
SEY: SL1344_3786(yhjA)
SEF: UMN798_4152(yhjA)
SENR: STMDT2_36991(yhjA)
SEND: DT104_38051(yhjA)
SENI: CY43_19825
SPT: SPA3670(yhjA)
SEK: SSPA3426
SEI: SPC_3906(yhjA)
SEC: SCH_3738(yhjA)
SHB: SU5_04297
SENS: Q786_18740
SED: SeD_A4210
SEG: SG3613
SEL: SPUL_3746
SET: SEN3636
SENA: AU38_18570
SENO: AU37_18760
SENV: AU39_18765
SENQ: AU40_20935
SENL: IY59_19210
SEEP: I137_17990
SENE: IA1_18580
SBG: SBG_3381(yhjA)
SBZ: A464_3890
SFL: SF3593(yhjA)
SFX: S4174(yhjA)
SFV: SFV_3990(yhjA)
SFE: SFxv_3918(yhjA)
SFN: SFy_5120
SFS: SFyv_5193
SFT: NCTC1_03886(yhjA)
SSN: SSON_3568(yhjA)
SBO: SBO_3517(yhjA)
KOX: KOX_00320
KOE: A225_4506
CKO: CKO_04957
CRO: ROD_42931
AHN: NCTC12129_04091(ccp)
YPE: YPO3342(yhjA)
YPK: y0848
YPH: YPC_3660
YPA: YPA_2801
YPN: YPN_0751
YPM: YP_0345(mauG)
YPZ: YPZ3_2942
YPX: YPD8_2927
YPW: CH59_2707
YPJ: CH55_1921
YPV: BZ15_181
YPL: CH46_1753
YPS: YPTB0790(yhjA)
YPO: BZ17_1766
YPY: YPK_3411
YPB: YPTS_0824
YPQ: DJ40_1583
YPU: BZ21_4172
YPR: BZ20_1268
YPC: BZ23_265
YPF: BZ19_138
YEY: Y11_22471
YET: CH48_2510
YFR: AW19_6
YKR: CH54_1656
SPE: Spro_1968
SMAF: D781_2363
PRG: RB151_039840(ccp)
PHEI: NCTC12003_01116(ccp)
ETR: ETAE_1715(yhjA)
ETD: ETAF_1551
ETE: ETEE_3765
LRI: NCTC12151_02436(ccp)
HAP: HAPS_1130(ccp)
HPAZ: K756_00935
HPAS: JL26_00085
HPAK: JT17_09990
PMU: PM0939
PMV: PMCN06_0294(yhjA)
PMP: Pmu_02360(yhjA)
PMUL: DR93_1042
PDAG: 4362423_01294(yhjA_2)
MSU: MS0223(mauG)
MVR: X781_4390
MVE: X875_3860
APL: APL_1379(ccp)
APJ: APJL_1397(mauG)
APA: APP7_1430(ccp)
ASU: Asuc_2054
AAT: D11S_1676
AAN: D7S_02418
AACN: AANUM_1651
ASEG: NCTC10977_01231(ccp)
BTO: WQG_3110
BTRE: F542_18840
BTRH: F543_20730
BTRA: F544_3530
RPNE: NCTC8284_02676(yhjA_1) NCTC8284_02677(yhjA_2)
XCV: XCV2146
XAX: XACM_2124
XOO: XOO0119(mauG) XOO3031(MauG)
XOM: XOO0057(XOO0057) XOO2883(XOO2883)
XOP: PXO_00242
XOR: XOC_2520
PSUW: WQ53_13195
LEZ: GLE_2404
LEM: LEN_2641
VCH: VC0089
VCS: MS6_2530
VCE: Vch1786_I2318(yhjA)
VCI: O3Y_00420
VCO: VC0395_A2426(yhjA)
VCR: VC395_0091(yhjA)
VCM: VCM66_0089(yhjA)
VCL: VCLMA_A0084(yhjA)
VCX: VAA049_80
VCZ: VAB027_80
VVU: VV2_0949
VVY: VVA1438
VAG: N646_4073
VFI: VF_2055(yhjA)
PPR: PBPRB0050
PAE: PA4587(ccpR)
PAEV: N297_4738(ccpA)
PAEI: N296_4738(ccpA)
PAU: PA14_60700(ccpR)
PAP: PSPA7_5227(ccpR)
PAG: PLES_49701(ccpR)
PAF: PAM18_4680(ccpR)
PNC: NCGM2_1007(ccpR)
PAEB: NCGM1900_2427(ccpR)
PAEP: PA1S_24865
PAEM: U769_25125
PAEL: T223_25385
PAEU: BN889_05098(ccpR)
PAEG: AI22_09180
PAEC: M802_4736(ccpA)
PAEO: M801_4603(ccpA)
PMK: MDS_0395
PPSE: BN5_0256(ccpA)
PCQ: PcP3B5_10150(ccpA)
PPU: PP_2943
PPF: Pput_2744
PPT: PPS_2588
PPI: YSA_10129
PPX: T1E_3828(ccp)
PPUH: B479_12520
PPUD: DW66_2846
PMON: X969_11995
PMOT: X970_11650
PFL: PFL_3326(ccpA_1) PFL_3613 PFL_5183(ccpA_2)
PPRO: PPC_3350(ccpA_1) PPC_3752 PPC_5163(yhjA)
PFS: PFLU_1113
PFC: PflA506_1082(ccpA)
PFB: VO64_4230
PSA: PST_0947(ccpR)
PSZ: PSTAB_0848(ccpR)
PSR: PSTAA_0909(ccpR)
PKC: PKB_3326
PSEM: TO66_20010
PSOS: POS17_2739(ccpA_1) POS17_5155(yhjA)
PANR: A7J50_1116
PSIL: PMA3_23900
SON: SO_2178(ccpA)
SDN: Sden_0005
SBL: Sbal_2533
SPL: Spea_1877
SHL: Shal_2406
PHA: PSHAa2702
PSEN: PNC201_04540(ccpA) PNC201_19805(ccp)
PAGA: PAGA_a3216
MAQ: Maqu_0372
MHC: MARHY0332(ccpA) MARHY2724
MAD: HP15_3173
MBS: MRBBS_1244(mauG) MRBBS_1245(mauG)
ASP: AOR13_179
GNI: GNIT_2513
FBL: Fbal_3346
SDE: Sde_1590
SAGA: M5M_07515
MICT: FIU95_04680(ccp1) FIU95_04685(ccp2)
ASIP: AQUSIP_09550(ccp)
MCA: MCA0345
TIG: THII_1500
NWA: Nwat_1152
NTT: TAO_1462
AEH: Mlg_2854
TKM: TK90_0812
TNI: TVNIR_2741(mauG_[H]) TVNIR_3162(ccp_[H])
TVR: TVD_04780
GAI: IMCC3135_18500(ccp)
HCO: LOKO_01051(ccp_1) LOKO_02639(ccp_2)
HSR: HSBAA_35700(macA)
ABO: ABO_2374(ccpR)
APAC: S7S_17155
AHA: AHA_3403
ASA: ASA_0903(ccpA)
AVR: B565_0738
OCE: GU3_05180
SLIM: SCL_0947
TBN: TBH_C0780
GPB: HDN1F_07920(cpx)
ENM: EBS_0499(ccpA)
NGO: NGO1769
NGK: NGK_2507
NWE: SAMEA3174300_2009(ccpA)
LHK: LHK_02666(cpx)
RSO: RSp1173
RSN: RSPO_m00844(mauG)
RSE: F504_4669
RSY: RSUY_43530(mauG_3)
RPI: Rpic_4206
BPS: BPSL2017
BPK: BBK_64
BPSA: BBU_723
BTHA: DR62_4087
BMJ: BMULJ_01328(ccpA)
BUB: BW23_340
BPH: Bphy_3756
LMIR: NCTC12852_00392(ccp) NCTC12852_02434(ccpA_2)
BPT: Bpet3253
BTRM: SAMEA390648702768(ccp)
AXX: ERS451415_03872(ccp_1) ERS451415_04628(ccp_2)
TEA: KUI_1334
TEG: KUK_0339
TAS: TASI_1319
TAT: KUM_1069
AMIM: MIM_c29730(mauG)
ODI: ODI_R3797
RFR: Rfer_3124
POL: Bpro_4821
AAA: Acav_2916
DAC: Daci_2892
CTES: O987_19945
LIH: L63ED372_02729(ccp)
CBAA: SRAA_1411(ccp)
CBAB: SMCB_0746(ccp)
JAG: GJA_3049
CFU: CFU_0144
SUTT: SUTMEG_09760(ccpA)
LCH: Lcho_1859
TIN: Tint_2705
THI: THI_3247
RGE: RGE_03750(ccp)
BBAG: E1O_16160
NEU: NE1315(ccp)
MFA: Mfla_0552
MMB: Mmol_1571
GCA: Galf_2287
EBA: ebA3202(cpx)
AZO: azo1279 azo1831(mauG) azo2562(ccp)
AZA: AZKH_4189
HPY: HP1461
HPJ: jhp_1354
HPL: HPB8_71(ccp)
HEF: HPF16_1357(yhjA)
HPF: HPF30_1328(yhjA)
HEQ: HPF32_1348(yhjA)
HEX: HPF57_1376(yhjA)
HPZ: HPKB_1363(ccpA)
HPD: KHP_1312
HEY: MWE_1645
HPYO: HPOK113_1374(yhjA)
HPYL: HPOK310_1309(yhjA)
HPYR: K747_03885
HPYI: K750_00775
HPYU: K751_00470
HPYM: K749_06645
HEB: U063_1483
HEZ: U064_1487
HHE: HH_1316(yhjA)
HAC: Hac_0123(ccpA)
HMS: HMU01240
HCE: HCW_01655
HCM: HCD_04965
HCP: HCN_1868
WSU: WS1491
SULC: CVO_08690
CJJ: CJJ81176_0047(ccpA-1) CJJ81176_0382(ccpA-2)
CJI: CJSA_0020(ccpA-1) CJSA_0332(ccpA-2)
CJM: CJM1_0018(ccpA-1) CJM1_0337(ccpA-2)
CJS: CJS3_0020(ccpA-1) CJS3_0349(ccpA-2)
CJY: QZ67_00021(ccp) QZ67_00361(ccpA)
CJQ: UC78_0019(ccp) UC78_0346(ccpA)
CJR: CJE0020(ccpA-1) CJE0407(ccpA-2)
CLA: CLA_0088 CLA_0178(ccpA)
CCQ: N149_0356
CCF: YSQ_08090
CCY: YSS_01570
CCOI: YSU_07090
CCOF: VC76_01890(ccpA)
CCOO: ATE51_03496(ccpA)
CIS: CINS_0166(ccpA)
CVO: CVOL_0169(ccpA)
CPEL: CPEL_0090 CPEL_0183(ccpA)
CGRA: CGRAC_2145
CURE: CUREO_0528(ccpA)
CHYO: CHH_1579(ccpA) CHH_1715
CHV: CHELV3228_1126(ccpA)
CSPF: CSF_0010 CSF_0300(ccpA)
CCUN: CCUN_0037 CCUN_1622(ccpA)
CLX: CLAN_0649 CLAN_1233(ccpA)
CAVI: CAV_1707
CAMY: CSUIS_1045 CSUIS_1320(ccpA)
ABL: A7H1H_2071(ccpA)
AMYT: AMYT_0036 AMYT_1086(ccpA)
AMAR: AMRN_0030 AMRN_2016(ccpA)
ATP: ATR_0271(ccpA)
APOC: APORC_1928(ccpA)
SDL: Sdel_0419
SMUL: SMUL_0575
SHAL: SHALO_0569
NAM: NAMH_0257
GSU: GSU0466(macA) GSU2813(ccpA)
GSK: KN400_0452(macA) KN400_2751(ccpA)
GME: Gmet_3091(macA)
GUR: Gura_1316
GBM: Gbem_0020(macA)
GEM: GM21_0019
DEU: DBW_1968
LIP: LIC102(yhjA)
LIR: LAW_30100
DRT: Dret_1885
CCX: COCOR_00177(mauG) COCOR_02051(ccpA) COCOR_05730(mauG1) COCOR_07392(mauG2)
BBA: Bd0904(ccpA)
BBW: BDW_06150
BBAC: EP01_14650
AMIH: CO731_03046(ccp)
SFD: USDA257_c47860(mauG)
ARA: Arad_3909
AVI: Avi_3802
RLE: pRL110284
RGA: RGR602_PB00443(ccpA)
RPHA: AMC79_PD00002(mauG)
RHT: NT26_1475
SHZ: shn_07470
BJA: bll6722 blr1552(mauG) blr2696
BRAD: BF49_3805
RPB: RPB_4384
RPC: RPC_1205
RPE: RPE_4145
NWI: Nwi_0943
VGO: GJW-30_1_03723(ccpA_1)
XAU: Xaut_3462
MEX: Mext_2772
MDI: METDI3539
MNO: Mnod_4883
META: Y590_13365
HDN: Hden_0741
HMC: HYPMC_0850(ccpA)
FIL: BN1229_v1_2650(mauG) BN1229_v1_3771(mauG)
FIY: BN1229_v1_3264(mauG) BN1229_v1_3761(mauG)
BVR: BVIR_814
BLAG: BLTE_11280
PLEO: OHA_1_02508(MauG)
RBM: TEF_09105
CAK: Caul_2642
CSE: Cseg_3068
SIL: SPO0330(ccpA)
RUT: FIU92_05065(ccp) FIU92_18535(ccpA2)
RSP: RSP_2395
JAN: Jann_3672
PDE: Pden_0893
KVU: EIO_0326
KVL: KVU_2511(ccpR)
OTM: OSB_12240(ccpA)
LAQU: R2C4_03780
RHC: RGUI_3513
LABT: FIU93_25010(ccpA7)
SPSE: SULPSESMR1_00261(ccp)
RMM: ROSMUCSMR3_01741(ccpA)
RID: RIdsm_02843(ccp) RIdsm_04148(ccpA_1)
ROH: FIU89_09895(ccp)
MARU: FIU81_03325(ccp)
ROT: FIV09_20130(ccp)
GAK: X907_1907
ZMO: ZMO1136
ZMN: Za10_0190
ZMM: Zmob_0191
ZMB: ZZ6_0192
ZMI: ZCP4_0195
ZMC: A265_00195(ccp)
ZMR: A254_00195(ccp)
SWI: Swit_1193
SPHD: HY78_20610
SPHM: G432_15710
SPHI: TS85_21010
SSAN: NX02_18660
SPMI: K663_03930
SFLA: SPHFLASMR4Y_00381(ccp)
ERF: FIU90_00435(ccp)
AAY: WYH_02399(ccpA_2)
GOX: GOX1889
GOY: GLS_c10700(mauG) GLS_c20050(yhjA)
ACR: Acry_2827
GDI: GDI2064(ccp) GDI2476(ccp)
GXY: GLX_03340(mauG) GLX_26420
KSC: CD178_00085(ccpA_1) CD178_00429(ccp)
APK: APA386B_2308(mauG)
ASZ: ASN_339(mauG) ASN_3390(ccpA)
SHUM: STHU_17520(ccpR)
SVC: STVA_13020(ccpR)
RRU: Rru_A1789
RRF: F11_09205
RCE: RC1_3828(ccpA)
MGY: MGMSRv2__2513(yhjA) MGMSRv2__3145(ccp)
MGRY: MSR1_28760(ccp_1) MSR1_38020(ccp_2)
MAGX: XM1_3671(ccp)
MAGN: WV31_09400
ABS: AZOBR_20019(ccp)
TMO: TMO_1256(ccpA) TMO_3371(mauG)
TXI: TH3_04250
MAGQ: MGMAQ_0093 MGMAQ_0498(ccpA)
HTL: HPTL_1371(ccpR)
STH: STH2047
AMR: AM1_1962(ccp) AM1_2085(ccp)
AVA: Ava_B0145
CTHE: Chro_1024
RCA: Rcas_0505
TRA: Trad_0871
MRB: Mrub_1600
PUV: PUV_17370(mauG)
CAA: Caka_0633
AMU: Amuc_1091
AGL: PYTT_0392
MIN: Minf_1905(mauG)
MKC: kam1_404
RBA: RB304 RB3109(mauG)
PSL: Psta_3944
PIR: VN12_00510(ccpA_1) VN12_17580(ccp) VN12_25075(ccpA_2)
RUL: UC8_07940(ccp)
MFF: MFFC18_04000(ccp_1) MFFC18_29370(ccp_2)
TTF: THTE_4279
PEH: Spb1_16080(ccpA)
PLS: VT03_06415(ccp_1)
PLH: VT85_12345(ccp_1) VT85_17240(ccp_2)
FMR: Fuma_00286(ccp_1) Fuma_06700(ccp_3)
GMR: GmarT_15270(ccp_1) GmarT_56880(ccp_2)
GES: VT84_11370(ccpA) VT84_15030(ccp_2) VT84_15270(ccp_3) VT84_34160(ccp_4)
PBOR: BSF38_02072(ccp_2)
AGV: OJF2_18060(ccp)
KST: KSMBR1_1672(yhjA) KSMBR1_2712(hzsB_1) KSMBR1_2752(ccpA_1) KSMBR1_3602(hzsB_2)
LIL: LA_0666(mauG) LA_2974(mauG)
LIE: LIF_A0542(mauG) LIF_A2418(mauG) LIF_A2818(mauG)
LIS: LIL_10694(mauG1) LIL_12542(mauG2) LIL_13023(mauG4)
LBJ: LBJ_2072(mauG-4)
LBL: LBL_0731(mauG-1) LBL_0978(mauG-4)
LBF: LBF_1164(mauG-1) LBF_2360(mauG-2) LBF_3011(mauG-4)
ACA: ACP_2722
SUS: Acid_6510
BTH: BT_1606
BTHO: Btheta7330_01455(ccp)
BFR: BF2268
BFS: BF9343_2279(ccp)
BFG: BF638R_2374(ccp)
PDI: BDI_1048
SMIZ: 4412673_00161(ccp_1) 4412673_01808(ccp_2)
CHU: CHU_0523(ccpA) CHU_2275(yhjA) CHU_3118(yhjA)
GFL: GRFL_1619
FJG: BB050_00171(ccpA_1) BB050_04044(ccp_1) BB050_04173(ccp_2)
DDO: I597_0989(ccp_1) I597_1452(ccp_2)
ZGA: ZOBELLIA_109(ccpA1) ZOBELLIA_2595(ccpA2) ZOBELLIA_4645(ccpA3)
ELB: VO54_00866(ccp_1) VO54_01718(ccp_2)
CTAK: 4412677_00793(ccp)
KOS: KORDIASMS9_01524(ccp)
KAN: IMCC3317_33300(ccp)
MARF: CJ739_3993
CCH: Cag_1187
CLI: Clim_1506
PLT: Plut_0811
PAA: Paes_0994
PROC: Ptc2401_01103(ccp)
CTS: Ctha_1616
CPRV: CYPRO_3191
AAE: aq_136(cpx)
HTH: HTH_1104(ccpR)
TAL: Thal_0068
NDE: NIDE0057(ccpA) NIDE4060(ccpA2)
NMV: NITMOv2_0109(ccpA2) NITMOv2_0849(ccA1) NITMOv2_4673(ccpA)
NIO: NITINOP_1436(ccpA)
NJA: NSJP_0347(ccpA) NSJP_3650(mauG)
LFC: LFE_0824
MAC: MA_2908
HMA: rrnAC1372(ccpA)
NPH: NP_4384A(cpx)
NMO: Nmlp_3369(cpx)
 » show all
Taxonomy
Reference
1
  Authors
Altschul, A.M., Abrams, R. and Hogness, T.R.
  Title
Cytochrome c peroxidase.
  Journal
J Biol Chem 136:777-794 (1940)
Reference
2  [PMID:5487887]
  Authors
Yamanaka T, Okunuki K.
  Title
Isolation of a cytochrome peroxidase from Thiobacillus novellus.
  Journal
Biochim Biophys Acta 220:354-6 (1970)
DOI:10.1016/0005-2744(70)90023-9
Reference
3  [PMID:4318313]
  Authors
Yonetani T.
  Title
Cytochrome c peroxidase.
  Journal
Adv Enzymol Relat Areas Mol Biol 33:309-35 (1970)
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 1.11.1.5
IUBMB Enzyme Nomenclature: 1.11.1.5
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 1.11.1.5
BRENDA, the Enzyme Database: 1.11.1.5
CAS: 9029-53-2

DBGET integrated database retrieval system